CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

Burkhard Wagner: OVB se nemůže hřát na úspěších z minulosti

 


 

Jste pokládán za zakladatele konceptu dlouhodobého finančního plánování, který užívá OVB a po jejím vzoru i další finančně poradenské společnosti. Co stálo za zrodem vašeho konceptu?

Před třiceti lety jsem ještě jako student práv začal prodávat finanční produkty jako pojišťovací agent. Už v té době mi vadilo, když se zprostředkovatel začal příliš soustředit na svůj produkt a nevěnoval se lidem samotným. I později ve své práci jsem se setkával s orientací jenom na produkt. Tehdy jsem zjistil, že musím přijít s určitým konceptem. Vznikla myšlenka finančního plánování.

Věděl jsem, že v prodejní síti jde především o obrat a o získávání stále nových zákazníků. Říkal jsem si, proč ale nevyužít kompletní potenciál zákazníka, kterého jsem již získal. Finanční plánování krok za krokem v životě dává mnohem více možností. Poradce má mnohem větší produktivitu, získává větší stabilitu u zákazníka a nedostává se stále hlouběji do mašinérie konkurence, kde si poradci vzájemně kradou obchody. Je tu jako lékař, který stanovuje diagnózu, místo lékárníka, který prodává léky.

Školíte již 30 let a školíte i v České republice. Jak vnímáte český poradenský trh ve srovnání se západní Evropou?

Geograficky rozlišuji východní a západní Evropu. Musím říci, že východní Evropa byla v posledních letech konfrontována s procesem změn mnohem víc než západní Evropa. Jako coach žiji samozřejmě mnohem víc ze změn, proto mě práce ve východní Evropě zvlášť baví. Není zde statické chování, jaké je patrné v západní Evropě, kde lidé chtějí všechno jen zachovat v současném stavu. Panuje zde skutečná zvědavost, velká odvaha zkoušet nové procesy, a hodně se zavádí to, co je pro lidi dosud neznámé. V západní Evropě pracujete už jen se stávajícími systémy.

Když porovnám Českou republiku s Maďarskem nebo Rumunskem, Česko má velmi prozápadní orientaci i co se týče chování lidí. Češi nevyslovují slovo „problém“, což se v ostatních jmenovaných zemích děje častěji. Samozřejmě je zde patrná pozitivní nálada, která je motivována i ekonomickým vývojem. Lidé mají svou hrdost, považují se za Evropany, ale zachovali si velkou porci národní identity. Zdejší hrdost říká: Jsme sice z východní části Evropy, ale nejsme Evropané druhé kategorie. A je to i zásluhou finančních poradců.

REKLAMA

V poradenství, školení a coachingu působíte třicet let. Za dobu vašeho působení nastala celá řada změn. Z OVB se oddělily menší společnosti, které následně vyrostly, kupříkladu AWD, ale i v Česku již máme podobné zkušenosti. Jak vy vnímáte změny na finančně poradenském trhu za uplynulých 30 let?

Všechny firmy, které přišly ze západní Evropy do východní, exportovaly své systémy a zkušenosti. Samozřejmě je přizpůsobily právně a technicky. A v určitém okamžiku to přestalo fungovat.

Zde je rostoucí sebevědomí a na další vývoj nelze odpovídat starými systémy. Další vývoj se tu proto odehrává mezi novými systémy, které vznikly. A nebo firma musí mít systém, který je schopen provádět neustále změny a přizpůsobovat se. Ale právě tady další vývoj znamená, že i struktury se s tím musí měnit a vyvíjet.

Myslím si, že skončily časy, kdy se systémy jednoduše importovaly ze západní Evropy. Lidé se zde rychle učili, a když zjistili, že jejich další vývoj si se stávajícím systémem nevystačí, musela nastat změna.

Jak vidíte budoucnost finančního poradenství ve východní Evropě, potažmo v České republice? Znamená budoucnost konec vedoucí pozice OVB, která byla po desetiletí leadrem českého finančně poradenského trhu?

Je to samozřejmě tak, že se OVB nemůže hřát na úspěších z minulosti. Myslím si, že rozhodující bod bude přizpůsobit se současné situaci a provést změny. Z tradiční firmy vzniklo tolik firem, které z ní byly napájeny.

V Česku nebude víc lidí. Dojde k tomu, že lidé budou vydělávat více peněz a budou mít větší osobní majetek. U vás je velmi živý trh. U nezávislých finančních služeb není důležité mít vedoucí pozici nebo být číslo jedna. Pokud vím, že mám skutečně kvalitní služby, a zákazníci, které mám, u mě zůstávají, pak není důležité, jestli v bilančních číslech jsem číslo 1. Důležité je, jestli mám vzdělané lidi, odvádějí dobrou práci, vnímají, že u mě mají profesní domov, což je pro kvalitu důležité – a to je rozhodující v kvalitě jednání s lidmi na všech rovinách.

REKLAMA

Váš koncept je založen na celoživotním finančním plánování. Tento koncept, pokud je dodržován, je přínosný pro klienta i poradce. Klient získá poradce, který mu poradí v kterékoli životní situaci, a naopak poradce má dlouholetého klienta, který mu sice po menších částech, ale přinese zajímavý obrat. V Česku se ale občas setkáváme s případy, kdy je tento koncept zneužíván k aktuálnímu velkému prodeji. Jak doporučujete finančně poradenským společnostem zacházet s poradci, kteří koncept zneužívají?

Systém, který firmy používají, má často samočistící efekt. Dobrý poradce je zodpovědný za zdravou peněženku svého klienta. Je to takový způsob domácího finančního lékaře. Dobrý poradce ví, že se mu povede dobře, pokud se povede dobře jeho zákazníkovi.

Pokud někdo tento princip poručí, tak si toho velmi rychle zákazník všimne. Zákazník je rychle informován. Když jsem začínal pracovat, tak ještě nebyl internet. Nebyla v každé kanceláři kopírka. Výhoda dnešní informační doby je, že se lidé rychle dozví, že se děje něco špatného. Zákazník si všimne, jestli mu poradce doporučil něco dobrého. Když ne, tak okamžitě mění poradce. Když se to stane několikrát u jednoho poradce, tak ten poradce končí. Protože firma má kontroling, kde jsou zahrnuty i kvalitativní ukazatele.

Nikdy tomu nebudete moci zcela zabránit. Vždycky se vyskytnou lidé s touhou udělat rychle velký kšeft. Ale nikdy to nebude fungovat středně nebo dlouhodobě.

Bohužel v krátkodobém pohledu to v České republice funguje a občas i s požehnáním firmy, pro kterou daný poradce pracuje, přestože ta firma zastává dlouhodobý koncept finančního plánování.

Ve spoustě evropských zemích máme evropské předpisy. Důležitou součástí je protokol poradce práce se zákazníkem: Co chce zákazník, co poradce nabízí, a pro co se rozhodne. To se ukládá do evropského registru. Když to poradce u zákazníka „přepískne“, je za to v prvé řadě zodpovědný poradce. V tom je ještě slabé místo. Firma může poradce snadno vyměnit a říci, že s ním nemá nic společného.

Teď ve finanční krizi jsme zažili důkaz toho, jak špatně je zodpovědnost chápána. V Rakousku byl problém AWD s jedním produktem, kde hodně lidí ztratilo hodně peněz. Lidé poradce prostě pranýřovali. Ale ten produkt byl bankovní. Banka nefungovala. Za tou škodou stála banka. Ale poradce má zodpovědnost vůči zákazníkovi. A ten je vydán v šanc tvůrcům produktů.

Řada bank si za potíže může sama. V celé Evropě musí mnoho lidí ze svých daní financovat banky, které nabízely špatné produkty a způsobily jim škody. Ztráty finančního systému platí daňový poplatník. Stát poskytuje peníze výhodně bankám, aby je banky mohly poskytovat privátním osobám. To nebude fungovat. Banky se nyní chovají ještě hůř než před krizí.

Ale jednotlivý zákazník tvrdí už dneska, a nad tím žasnu, že ten bankéř za to nemůže. Spousta zákazníků má dokonce s bankéři soucit. Potřebujeme nutně novou kvalitu nezávislých poradců.

Zmínil jste, že poradce je nutně zároveň zprostředkovatelem. Přesto v Česku i Evropě jsou poradci, kteří jsou placeni přímo klientem za rady a nejsou zprostředkovateli. Myslíte si, že tento systém poradenství je životaschopný, nebo je odsouzen k tomu, aby byl užíván pouze úzkou skupinou klientů?

Zákazník si platí za poradenství a sám si nakupuje doporučené produkty. Říká se, že je to pro klienta férovější, protože poradce není zatížen vidinou provize. Ale nemyslím si, že to bude fungovat. Zákazník ví, že provize je obsažena v produktech, a ví, že ji bude muset zaplatit. Ale přesto si myslím, že je to akceptovatelnější, než když musí zaplatit přímo honorář.

Poradce, který poskytuje poradenství podle provize, kdy prodá raději určité pojištění, za které dostane větší provizi než za podílový fond, tomu nezabráníme. Ale jsem přesvědčen, že takový poradce v oboru nevydrží dlouho.

Honorářové poradenství vidím u klientely, která je vysoce nad průměrným příjmem, která si může dovolit zaplatit přes honorář experta. Průměrný člověk s průměrným příjmem si často nezaplatí ani daňového poradce. Nebo když sotva zaplatí daňového, tak už nebude platit finančního.

Není u multilevelových společností problémem velká fluktuace nových poradců, které firma musí vyškolit a kteří končí často velmi rychle?

To je otázka na vícero rovinách. Za prvé považuji za velmi pozitivní, že každý může práci finančního poradce zkusit. Člověk si tuto kvalifikaci zvolí jako druhé zaměstnání a sám si musí říct, zda je to něco pro něj. Šanci dostanou i lidé s nízkými předpoklady pro tuto práci.

Na druhé straně musí po kvalifikační fázi přijít rozhodnutí „chci to dělat“, a mnohem důležitější je úloha vedoucích pracovníků, kteří musí rozhodnout chceme tohoto člověka. Oni potom natahují do multilevel systému hodně lidí, kteří pro práci finančního poradce nejsou vhodní a jsou nevzdělavatelní.

V první fázi zkušební lhůty to nemá nic společného s fluktuací. Fluktuace začíná, když je člověk ve firmě na stálo. A přesně tam mi chybí ty filtry, protože tam je skutečně velké nebezpečí multilevel marketingu, kde se pracuje přes masu.

Rozhodující je pro mne, že člověk má zodpovědnost za lidi. Když nováčkovi nabídnu šanci a on je hodně motivován a chce tu práci za každou cenu dělat, tak jsem zodpovědný za to, abych jeho stav zlepšil. Bohužel spousta lidí tuto zodpovědnost nezohledňuje a zahrává si s životem nováčka. Když se někdo vzdá povolání, aby se stal finančním poradcem, a není dostatečně vzděláván, musí to po roce, po dvou vzdát, protože zbankrotoval… Jeho vedoucí vždycky se musí přijmout zodpovědnost za rozhodnutí, zda ten konkrétní člověk jako finanční poradce může žít lépe nebo si vydělat víc než v původním povolání.

A přesně tam směřuje základní filozofie, kterou jsem vyčetl z Fincentra. Říká, že náš poradce je zároveň naším zákazníkem. Poradce musí zlepšit život zákazníka a firma je zodpovědná za zlepšení života poradce.

Vysoká míra zodpovědnosti je základem. Když jde zodpovědnost na všech úrovních společnosti, pak je to úspěšná firma.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 67 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • ach jo

  2 listopadu, 2009

  K cemu vubec tyhle spolecnosti jsou? Z ceho zijou? Z toho ze prodaj zivotko ktery klient plati desitky let a zaroven zivy sveho poradce? Hnus velebnosti, umela zamestnanost, hyenismus, okradani lidi.

  Odpovědět

 • Kolemjdoucí

  2 listopadu, 2009

  Hnus je nabízení produktů, které klient nepotřebuje a nemá pro něj žádnou přidanou hodnotu… A to, že někdo nabídne kvalitní životko, kde si člověk výhodně spoří na několik let a zároveň má zvyhodněnou sazbu úrazového pojištění dle svých individuálních potřeb. V životě zkrátka mohou nastat situace, kdy peníze je to poslední, co by chtěl člověk řešit… Źvlášt, když to člověka může stát jen pár desítek korun měsíčně…

  Odpovědět

 • Kolemjdoucí

  2 listopadu, 2009

  Hnus je nabízení produktů, které klient nepotřebuje a nemá pro něj žádnou přidanou hodnotu… A to, že někdo nabídne kvalitní životko, kde si člověk výhodně spoří na několik let a zároveň má zvyhodněnou sazbu úrazového pojištění dle svých individuálních potřeb. V životě zkrátka mohou nastat situace, kdy peníze je to poslední, co by chtěl člověk řešit… Źvlášt, když to člověka může stát jen pár desítek korun měsíčně…

  Odpovědět

 • Martin z Partners

  2 listopadu, 2009

  No bohužel s těmi produkty, co klient nepotřebuje,případně jsou nastaveny zcestně apod.
  se setkávám dnes a denně.
  A dokud bude možné,aby finanční poradenství dělala kdejaká „tetka“ a lidé, kteří se sotva podepíšou a i když prodávají třeba jen jeden produkt, tak ani ten neumí nastavit a nerozumí mu (typicky kapitoláci 6BN, ZFP – život apod..)tak bude práce v oblasti financí zanešena tímto smetím,kde potom opravdový poradce musí vysvětlovat klientovi na co je pojištění a že to není takový lepší spoření atd.. atd..

  Odpovědět

 • Jiří z Kapitolu

  2 listopadu, 2009

  Vážený pane,tak jako v Kapitolu,tak i v Partners,ZFP a dalších firmách pracují lidé,kteří dělají dobře svoji práci,ale bohužel také ti,kteří jsou hanbou finančního businessu.Měl jsem to štěstí,nebo smůlu,že se mi do rukou dostaly fin.plány Partners a to klientů rozdílného spol.postavení,věku,potřeb….Světe div se,vždy téměř stejné řešení.Možná to asi Vaši 20ti letí kolegové nevědí,ale musí vždy vycházet z potřeb klienta,jeho plánů……..Potom se nemůže stávat,že jsou jejich plány téměř totožné.Také Vaše ,,profesionální“ hodnocení konkurenčních produktů od mistra Šídla je tak trochu vedle,protože u téměř poloviny produktů jsou analytické informace více než zavádějící a lživé,možná si je mistr Šídlo neověřil,možná je to cílená mistifikace Vás,jako poradců(a tím bohužel i klientů),kteří na základě těchto zkreslených informací děláte poradenství.Pochopitelně Vámi nabízené produkty vycházejí pro klienta nejoptimálněji.Zajímavé.A nebo je to ,,poradenství jinak“?Nevím.Jen pro pořádek,mám na mysli Váš interní materiál ,,Analýza investičního životního pojištění“.Pokud chcete někoho nazývat smetím,tak si nejdříve zameťte před vlastním prahem.
  Kdyby vaše poradenství bylo minimálně z poloviny tak dobré jako Vaše mediální kampaň,byli by jste fakt nejlepší.Kdo asi platí tuto kampaň,když prodáváte ,,nejlevnější produkty“.Možná strýček pana Grosse.(my starší a zkušenější víme,že vždy klient)
  Proto se nejdřive zaměřme na vlastní dvorek,než budeme napadat druhé.

  Odpovědět

 • Martin z Partners

  2 listopadu, 2009

  Mno, netvrdím, že každý v Kapitolu neumí nastavit pojistku, ale já jsem takového, který umí, ještě nenašel,zatím.
  Jinak nevím proč píšete o finančnch plánech Vy z Kapitolu, kteří jste finanční plány nikdy nedělali a dělat nebudete. Nebo že by ty Vaše důchodovky a 4BN popřípadě 6BN byli finančním plánem? To asi těžko.
  Pardon ještě jsem zapomněl, ještě píšete Flexi (nejčastěji jen naspoření nebo s min. zajištěním rizik).
  Možná že Vy jste vyjímka, v tom případě ale nechápu,proč pracujete v Kapitolu.
  PS:Lepší 20-ti letý poradce v Partners(takové tu sice neznám) který má chuť se učit novým věcem, než 60-ti letý zkoprnělý pojišťovák z Kapitolu, který si ještě nevšiml, že důchodovky od Kooperativy pro 30-ti letého člověka nejsou to pravé ořechové…

  Odpovědět

 • Jiří z Kapitolu

  2 listopadu, 2009

  Milý mladý příteli,kdyby Vám bylo více než 23 let a pracoval by jste v oboru déle než rok,max.dva,tak by jste možná zjistil,že i dobrá důchodovka patří jako sekundární produkt, určený výhradně na penzi,do portfolia klientů.Bohužel ale Vaše obecná neznalost tohoto produktu Vás značně limituje.(Flexi nemáme v portfoliu)Nebudu se přít co je dobré a co špatné,protože bez souvislostí to jsou stejně jenom úvahy a tlachy.Jinak pro Vás i všechny ostatní,Kapitol je dnes v poradenství dále,než většina konkurence.To,že ho nepraktikují zřejmě všichni je stejný problém jako v kterékoli jiné firmě.A kdyby jste znal strukturu,možnosti a systém ohodnocování v Kapitolu a výhodu exkluzivity,tak by jste pochopil.Nemamáhejte se,znám možnosti Partners,BC,ZFP,FINC,OVB…Že jsem schopen opatřit si správné a hlavně pravdivé informace, jste se doufám přesvědčil.
  Bohužel jste mne ale zklamal svým tvrzením o tom,že neznáte své dvacetileté kolegy.Oba velmi dobře víme jak to je.

  Odpovědět

 • Michael Jindra

  2 listopadu, 2009

  to s tou důchodovkou mi vysvětlete. Velice rád se přiučím…Každý člověk, který alespoň něco ví o financích musí vědět, že tak legislativně zabedněný produkt jako je DP je v dnešní době přinejmenším nesmysl

  Odpovědět

 • Pobavení

  2 listopadu, 2009

  Tak mimochodem, je mi 26 let a v oboru jsem 4 roky.
  Vaše exkluzivita jednoho produktu mi opravdu vyrazila dech.To je opravdu výhra kterou Vám závidím….
  Asi jste opravdu z jiného světa, ano důchodovka jako sekundární produkt možná,(i když znám lepší produkty) ale který je tedy ten první, když klienti od Vás většinou žádný jiný nemají.
  (nejčastěji mají nějaké RG a pak další kapitálovku s minimálním krytím rizik).
  Když už teda pominu klienty kteří mají 6BN za 1000Kč pouze na spoření (no aspoň něco).
  Ale tahle diskuze opravdu nemá smysl.
  PS-Můžete mi teda říci v čem je ten kapitol před konkurencí?
  Tím že je prodejní sítí jedné pojišťovny?
  Nebo něčim jiným?
  Rád se dozvím něco nového.
  Hezký večer

  Odpovědět

 • Martin z Partners

  2 listopadu, 2009

  Zapomněl jsem napsat, že je to můj příspěvek.

  Odpovědět

 • Jiří z Kapitolu

  2 listopadu, 2009

  Buhudík do mé práce nepatří Vás finančně vzdělávat,to by měli přinejmenším Vaši specialisté.DP má mnoho přidaných hodnot jako garantovaný mimoř.účet,doživotní a invalidní penze…DP slouží(jak má v názvu)výhradně na penzi.Jeho minimální,nikoli nulová likvidita je velkým předpokladem dosažení pojistné(cílové)částky určené ke svému účelu.Používat OPF,IŽP,či jiné formy investic(při jejich likviditě) jako jediný produkt na penzi je nesmysl.Přemýšlejte o tom.Netvrdím,že nemají své uplatnění,ba naopak,ale ne výhradně na penzi.Kvalitní poradenství právě spočívá v propojení několika nezávislých produktů,které se navzájem doplňují.Obdobu důchodového pojištění(spoření)najdete prakticky v celé Evropě a dokonce i hamburgrožrouti mají svojí formu.Pokud budete chtít,tak si to namísto primitivních narážek ověříte.
  Diskutovat zde o možnostech v Kapitolu a využití exkluzivity mi přinejmenším připadá jako ztráta času.Další chytrák se zde bude realizovat a tak to bude pořád dokola.Každý máme to co si zasloužíme.

  Odpovědět

 • Anonym

  2 listopadu, 2009

  Vidím, že jsem zatím mýlil, pokud jsem považoval rychle likvidní investice za vhodné ke spoření na penzi. Opravdu nevím jak produkt, který mi přinese zhodnocení pod inflací může být efektivním nástrojem na zajištění důchodu. Asi budu muset kontaktovat někoho z Kapitolu abych si rozšířil obzory.

 • Jablunka Aleš

  3 listopadu, 2009

  Několik nezávislých produktů – od Kooperativy. Nějako tam tu nezávislost nevidím …. To není nic proti Kooperativě. Minimální likvidita – neboli jak si ubetonovat klienta do produktu, který má reálnou efektivní výnosnost někde na pomezí inflace (ale pohladíme ho garancí) a nikdo nevíme, co budou trhy v spořící-investiční oblasti nabízet třeba za 5 let, nicméně klienta necháme předplatit produkt s mizernou efektivní výnosností předplatit do konce, aby byl ochráněn před sebou samým.
  To není o diskusi o výhodách exluzivity, to je o tom, že distributor jednoho kanálu by se v civilizovaném finančním světě neměl nazývat poradce. Z toho nevyplývá že automaticky takový ditributor je špatná věc, jen ty pojmy, které naše dosavadní podoba trhu umožňuje …. Slováci to sice přepískli, ale něco se stát musí … A že je to viditelné i jinde ? To šrotovné taky …

 • Anonym

  3 listopadu, 2009

  Skutecne Vam nezavidim, az se dozijete dne, kdy Vasi klienti budou odchazet do duchodu a zjisti, ze z jejich duchodoveho pojisteni budou dostavat rentu 100 euro mesicne.
  Muzete snad jen doufat, ze v te dobe to nebude stacit ani na leky proti alzheimerove chorobe a Vasi klienti si nevzpomenou na jmeno sveho poradce.
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

 • Pavel Dvořák

  3 listopadu, 2009

  Lépe se to vystihnout nedá 🙂 naprosto s vámi souhlasím.

 • Chocholoušek

  3 listopadu, 2009

  Honzíku,už ti končí vycházky.Musíš se vrátit zpátky do ústavu,nebo napácháš zase nějakou škodu.

 • Anonym

  3 listopadu, 2009

  Uz bezim, pane doktore, uz bezim. ;-))

 • Jiří Šulc

  3 listopadu, 2009

  Pánové,Vaše chorobná posedlost zprostředkováním,či nabídkou investic a rezolutním odmítáním jiných produktů,je pro mnoho lidí nebezpečná.Pozorně jsem zde pročítal příspěvky a je zřejmé,že neumíte číst,nebo pomaleji chápete.Ten pán,který zde hájí důchodové pojištění,nikde neodmítá další programy a investice.Nezávislost zde popisuje jako produkty na sobě programově nezávislé a je jedno,jestli jsou od jedné pojišťovny,nebo od vícero.Podnikám již řadu let a tak se logicky zajímám také o další možnosti využití financí,ale také o možnostech zajištění,či umístění železné rezervy.BOHUŽEL JSEM ALE TAKÉ DÍKY JEDNOMU Z VÁS PŘIŠEL O ZNAČNOU FIN.ČÁSTKU.A nebylo to nestabilitou trhu,ale nevhodným umístěním.A teď si představte ,že bych měl jít do penze.Měl bych velký….Proto mě vážený pane Traxlere (a Vám podobní) Vaše nezkonalá AROGANCE irituje.Vy jste mi ukradený,ale je mi líto lidí,kteří Vám naletí a svěří veškeré své peníze.

 • Ondřej Záruba

  3 listopadu, 2009

  Clovek,ktery Vam zprostredkoval investice,zcela jiste zagresivnil vas rizikovy profil.Pokud k doma mate jeste vyplneny investicni dotaznik,tak by se s tim mohlo dat neco delat.

 • Anonym

  3 listopadu, 2009

  Vazeny pane Sulci, ona „produktova nezavislost“, jak ji popisujete, je jen iluze. Staci se zamyslet, kam smeruji penize, ktere platite jako pojistne u duchodoveho pojisteni… pojistovna za ne nakupuje statni dluhopisy a ruzne dalsi cenne papiry (napr. ruzne strukturovane dluhopisy – mimochodem ty zpravidla emituje jeji materska spolecnost). Stejne je to u penzijniho pripojisteni, u kapitaloveho zivotniho pojisteni, u investicniho zivotniho pojisteni (tady s rozdilem, ze si finalni umisteni prostredku voli sam pojistnik a pojistovna negarantuje zadne zhodnoceni) a i u dalsich produktu.
  At se Vam to libi, nebo ne, Vase prostredky konci vzdy na stejnem miste… v dluhopisech a v akciich. Tudiz se logicky ptam, neni lepsi kupovat tyto cenne papiry primo (bez ucasti pojistovny)?
  Ja rikam, ano, je to lepsi, a to ze trech duvodu:
  1) Na cele „transakci“ neprofituje dalsi subjekt – pojistovna, nemusim ji platit skryte vysoke poplatky.
  2) Vlastnikem cennych papiru jsem primo ja, ne pojistovna. Tedy odpada kreditni riziko na strane pojistovny. Pokud by zkrachovala, nemusim dostat nic. Mimochodem zde durazne upozornuji na Vami velmi nebezpecne podcenovani „institucionalni nezavislosti“ – mit produkty od jedne pojistovny je velmi rizikove, i ta nejvetsi pojistovna muze snadno zkrachovat.
  3) Mohu si sam vybirat, jake cenne papiry nakoupim. To je z meho pohledu hlavni vyhoda, ale uznavam, ze pro laiky to muze byt nevyhoda, takze daji prednost pojistovne. I kdyz mi to prijde nesmyslne, protoze pokud bych nechtel sam vybirat cenne papiry, porad mam moznost vyuzit podilovych fondu, kde plati vyhoda 2.
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management
  P.S. Za 30 let uvidime, zda na tom budou hur mi klienti, nebo ti, kdo slepe veri pojistnym produktum.

 • Anonym

  3 listopadu, 2009

  Jeste k Vasemu osobnimu prikladu… kdybyste nyni mel jit do penze, pravdepodobne byste ze sveho portfolia zacal cerpat pravidelnou rentu, nerozprodal ho naraz… tzn. mel byste jeste spoustu let pred sebou, behem kterych by hodnota cennych papiru mohla povyrust.
  To vsak nic nemeni na tom, jak pise Ondra Zaruba, ze evidentne pokles hodnoty Vaseho portfolia byl vetsi, nez jste ochotny a schopny akceptovat… jen z tohoto Vaseho jednoho prispevku je jasne, ze Vase portfolio by melo byt spravovano konzervativneji (pak take musite akceptovat nizsi dlouhodobe vynosy).
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

 • Jablunka Aleš

  3 listopadu, 2009

  Pane Šulci, vůbec nejde o odmítání třeba důchodového pojištění jenom tak z pocitu. Klidně ať ho lidi mají. Jen jde o to, že sám ten pán zmiňoval, že jde o sekundární záležitost. Jenže i má zkušenost ze života je taková, že velmi často jaksi chybí nějaká ta lepší složka primární a lidi jsou často když ne mystifikováni, tak ponecháváni ve sladké nevědomosti. Hlavně finančního negramotu nevyplašit, toť cíl. Takto se dá samozřejmě začít a začíná se, ale po čase je třeba „zařadit dvojku“ a k tomu už často nedochází. A je vždy případ od případu, proč. Není vůbec jedno, jestli jsou produkty od jedné pojištovny nebo od vícero, protože platí, že každá institituce (nejen pojistovny) má nějaké své vlajkové lodě ( a i ty nejsou leckdy tak dobré, jak jsou mediálně podávány) a naopak v něčem přilíš vhodná ta insituce není – z cenových důvodů nebo důvodů podmínek, někdy rovnou obojího (opět nejen o pojištovnách). Není to až tak jedno, jak možná cítíte, jen můj názor. Nestačí jen programová nezávislost, je vhodná nezávislost i institucionální. Zde to začíná být o největším problému nekonečných debat. Budiž – ať si každý uzavře co chce a u koho chce. Největší problém je úplně jinde – že pojem finanční poradce je tady v zemi absolutně zprofanován a ti, kteří by se klidně mohli nebát jej používat, se mu paradoxně snaží vyhýbat. Trošku absurdní stav, nemyslíte ? Nejsem z branže, takže nekopu ani čistě za investice, ani čistě za pojištění, nekopu za nic konkrétního.

 • Radek z Partners

  4 listopadu, 2009

  Dobry den pane Jiří z Kapitolu… ano v poslední větě s Vámi souhlásím… Každý máme to, co si zasloužíme. Myslím, že vy s vašimi názory si nezasložíte víc, než dále psát DP v kapitolu, které jak říkáte slouží především klinetovi k důchodu. Vaši klienti si budou asi svoji penzi vyloženě užívat, když budou mít garantovanou částku 6 až 10 tisíc korun ročně… tak jak to ve vašich DP bývá…

 • K.H.Borovský

  4 listopadu, 2009

  Kapitol se píše s velkým K,moulo

 • Moula :)

  4 listopadu, 2009

  Ooo, velka omluva za malý překlep… Bohužel o to tady vůbec nešlo, ale jak se říká: ,, Potrefená husa ze vždycky ozve … „

 • K.H.Borovský

  4 listopadu, 2009

  To víte,že o to jde.Podívejte se,že tyto diskuse jsou plné pravopisných chyb.Vypovídá to zřejmě o kvalitě vzdělání VELKÝCH FINANČNÍKŮ,ktěří chtějí druhým radit.Jo a s tím pořekadlem jste trochu vedle.

 • Ivana

  4 listopadu, 2009

  K.H.Borovský, když chcete kritizovat, tak si to po sobě alespoň přečtěte.

 • K.H.Borovský

  4 listopadu, 2009

  No,nevím,nevím.Že by další nevzdělanec,který nezná pravidla českého pravopisu?Poučte mě.

 • Ivana

  5 listopadu, 2009

  A Vy ty chyby nevidíte? Přečetl jste si to znovu?

 • Moula :)

  5 listopadu, 2009

  To by Vás tady taky někdo mohl napadat, že nedělaáte mezery za čárkami a že Vám na konci věty chybí tečka… 😀 Ale spíš bych řekl, že pokud tady hodláte řešit toto, tak si raději pište s kamarády po icq…

 • host

  16 listopadu, 2009

  Pane Jiří. Důchodové pojištění a jeho přidané hodnoty, které popisujete lze zajistit i jiným levnějším a efektivnějším způsobem. Za prvé by mě zajímalo, kolik vašich klientů již čerpá prostředky ve formě důchodu, kolik vašich klientů využilo mimořádného účtu a kolik vašich klientů zrušilo toto pojištění. Důchodové pojištění je pouze převlečená kapitálovka s argumentem doživotní renty. Spočtěte si ale skutečnou efektivní úrokovou míru tohoto produktu. U starých 3RG se pohybujeme v čistém někde kolem půl procenta, u 42RG kde je TUM o skoro 2% nižší půjdeme do záporných čísel. Tomu říkám přidaná hodnota. Dostanu méně než jsem vložil(po započtení inflace a nákladů pojištovny). Ta nulová likvidita a rovný stav rezervy/zaplacené poj. v 15 roce je sice dobrým předpokladem k dosažení Pč, ale Pč jak jsem uvedl je špatným předpokladem pro kvalitní zajištění do penze.
  Ještě že do Vaší práce nepatří vzdělávání nás tady všech, stačí, že vzděláváte svoje ovečky.
  Nesmyslem je to, co tvrdí prodejci kapitolu svým klientům. Správně jste napsal, že kvalita spočívá v propojení nezávislých produktů, Kapitol takové v portfoliu má, nebo tím myslíte propojení RG a BN, tak jak vás to učí?
  Hamburgrožrouti? Podívejte se, jak se v jiných zemích zajištují lidé na penzi. Investují do nemovitostí, firem, umění, cenností, a pojištění berou primárně na pojištění a jako doplněk do penze. Možnosti Kapitolu jsou velmi omezené, jak produktově, tak systémově. Otevřete oči a rozhlédněte se, že téhle firmě ujel vlak.

 • Milans

  16 listopadu, 2009

  Je možné že u důchodového pojištění 3RG klientka za 30 let vloží 183.000 a potom bude dostávat důchod po garantovanou dobu 20 let 18.000 ročně, což je vlastně jednou tolik jak vložila? U jiných klientů jsem se s takovou částkou nesetkal.

 • Michael Jindra

  2 listopadu, 2009

  jinak k tomu vašemu plánování a poradenství…Za dobu mého působení v severních Čechách jsem se s výsledky vašich „finančních plánů“ setkal velice často. Většinou v podobě 2TW, 60RG a podobných nesmyslů. Pojistné částky se až nápadně podobaly (byly naprosto shodné – že by měli všichni klienti stejné potřeby?)
  A že jste mnohem dál než konkurence? Možná tak v prodeji. A to díky tomu, že velice často používáte nátlakové metody, manipulace, zkreslování údajů a další nepřípustné praktiky.
  Takovýto náskok vám rád ponechám.
  Pokud to vy děláte jinak, potom nechápu, jak řekl již přede mnou kolega, proč zůstáváte v této bouchačské firmě.

  Odpovědět

 • Martin z Partners

  2 listopadu, 2009

  Naprosto stejná zkušenost, takže pod to se můžu podepsat.

  Odpovědět

 • Lenka Hubáčková

  2 listopadu, 2009

  Pane Jindro,za mého skoropůsobení v OVB, jsem měla možnost na školení seznámit se s Vašimi praktikami a fígly.Úpřímně řečeno,byl to hlavní důvod s Vámi nespolupracovat.A Vy konkrétně si dovolíte kritizovat druhé.Sami hájíte zloděje Štorka a na druhé plivete.Je mi z Vás i tohoto servru,kde napadáte jeden druhého,zle.Když se zde někdo snaží seriózně něco vysvětlit,druhý ho napadá.Klasická ukázka privitizmu.Jsem ráda,že nakonec pracuji v bankovnictví

  Odpovědět

 • Michael Jindra

  2 listopadu, 2009

  Vážená paní Hubáčková, odkud berete tu jistotu, že my dva se známe? Nebo čí mají být ty praktiky?

  Odpovědět

 • Lenka Hubáčková

  3 listopadu, 2009

  My dva se opravdu zřejmě neznáme,ale já měla bohužel tu možnost poznat Vás a praktiky Vaší OVB

 • Kolemjdoucí

  4 listopadu, 2009

  Praktitky, díky kterým na horizontu 15 let dceři mohu naspořit o 50000,-kč za využití stejných měsíčních plateb?
  Pro mě dobrá zkušenost…

 • Anonym

  6 listopadu, 2009

  Zdravím,
  nemám rád kapitol, zkušenosti stejné jako kolega z PFLP, ale mimo obecných úvah o gaussovském rozložení lze si povšimnout, že na jedno Váš oponent ani nezaregoval – „poradenství“ kterýmž nazývají tu JEDNU univerzální šablonu (postavenou důkladně kolem provize), kterou je naučí používat. Na neštěstí mají fakt vymakané ty kecy okolo.
  AA

  Odpovědět

 • Václav

  26 listopadu, 2009

  Kapitol je dnes v poradenství dále,než většina konkurence.
  HAHAHAHA jste mě rozesmál! Mluvíte tady o Partners a jejich stejném řešení u každého klienta. Každý klient u Vás má 6BN, vyléčíme tímhle IŽP vše. Schazujete jiná IŽP a na argumentaci managment fee uzavíráte 6BN (jenže pokud by poradci Kapitolu věděli jak funguje IŽP, tak musí vědět že managment fee tam je). Velice dobře vím co to je za produkt a vím že to je paskvil největší. Nebudu se bavit o 90RG, 40RG junirkách atd. Kapitol nikdy nemůže a taky nikdy nebude dělat kvalitní finanční poradenství. Pojišťováctví možná ano, ale nenazývejte se finančním poradcem.

  Odpovědět

 • carlos

  3 listopadu, 2009

  to jste mě pobavil „kvalitni“ životko jsem ještě neviděl a to jsem jich měl sám bohužel více než je zdrávo…o spoření přes životko bych raději pomlčel zcela , zde jen malá vsuvka…tj. pojištovna má jaksi již v názviu co by měla dělat …tj. zhodnocování tam tak nějak není

  Odpovědět

 • kolemjdoucí

  4 listopadu, 2009

  Vzhledem k tomu, že existuje většina lidí, které žijí od výplaty k výplatě, z důvodu zajištění své rodiny mohou potřebovat životní pojištění apod., a ve finále jim může zbývat jen 200,-Kč, které chtějí dávat měsíčně stranou na dobu delší než např. 10 let.. nemyslím, že by někdo nabídl přímou investici… Nebo jiný produkt… Ani stavební spoření nazajistí nějaký extra výnos… Ale jak jsem již psal… vše je o potřebách nás koncových lidí, kteří mají představu, jak se svými penězi naložit…

  Odpovědět

 • Vlado Z

  2 listopadu, 2009

  Choďte vracať inde, tu sa dosiaľdiskutovaloprevažne k veci. Finančné poradenstvo je dobré k tomu, aby si človek urobil svoj individuálny finančný plán, zladil svoje plány a možnosti do budúcnosti, vybudoval si reálne alternatívy a potom sa ich učil dodržovať a konkrétne produkty sú už len finálnym vyjadrením tohoto plánu-mali by rešpektovať čo najviac jeho princípy ako je dĺžka plánu, vzťah k riziku, potreba zajistenia sa pred nečakanými nehodami. Keď o tom nič neviete, skúste pár mesiacov sledovať tentoportál, Váš život sa zlepší… 🙂
  P.S. nie som finančný poradca, na týchto stránkach som získal veľa užitočných vedomostí a bol by som veľmi sklamaný, keby ich začali zaplavovať balastom a zvratkami náhodní návštevníci- čím nevzdelanejší, tím agresívnejší.

  Odpovědět

 • Insider 3

  2 listopadu, 2009

  Takže Wagy teď bude školit Fincentrum?

  Odpovědět

 • Anonym

  2 listopadu, 2009

  No koneckonců proč ne. Jeho koncepční přístup s citem pro detail je výborná, myslím a FCNTR potřebuje zkonsolidovat…
  Má ale své mouchy. Například Wagnerovo tvrzení, že užitek pro klienta se promítá do užitku pro poradce není založeno na pravdě.
  Jakoby omylem zapomíná, že klient, který si sjednává smlouvy a tím platí „poradci“ za zprostředkování neplatí za užitek, ale za sjednání těch smluv.
  Pro vás v BC je to Honzo trochu nebezpečné, co? Vím, že z Wagnera taky hodně čerpáš… Wagnerův systém opravdu dobře použitelný, ale zastírající skutečnost, že poradce není placen z užitku, ale z obchodů…

  Odpovědět

 • Jablunka Aleš

  2 listopadu, 2009

  Nechci se pouštět do hodnocení toho nebo onoho, na to nejsem fundován a nepřísluší mi to, z branže nejsem. Jako v každé branži myslím, že jsou poradci dobří, horší a vyloženě špatní a tyhle skupny se nacházejí v každé poradenské firmě. Toale není předmětem.
  Spíš bych vypíchl oblast poradenství bez ohledu na hlavičku, pod kterou kdo je – a sice zaklínadlo, že klient je král a vše dle přání klienta. Já mám opačný názor. Naprostá většina populace není dostatečně finančně gramotná. Kdyby byla, nevypadalo by to, jak vypadá a nebyl by ani prostor na různé nefér kroky poradců. Jakmile by se poradce pořád měl držet toho zaklínadla, tak přestává být poradcem. Držet se toho, že klient je král a vše podle něj pak musí skončit tím, že poradce „vyrábí“ jak na běžícícm pásu kreditní karty a spotřebáky a převalené hypotéky, které mohou klienta stáhnout do propasti, jen proto, že má velké oči a potřebuje spíš prozřít. Naopak si myslím, že poradce pokud má zájem to s klientem někam dovést, tak musí být na klienta přísný a vyžadovat míru poslušnosti klienta a plnění úkolů. Leckdy prostě klient nebude své vize realizovat. Kdyby jen klienta poslouchal, tak možná bude klient chvíli spokojený, ale jen do momentu, než se dostane do problému. Proto by si klient měl uvědomit, že není od věci poradce poslouchat. Vycházím z toho, že klient něco chce docílit ohldně svého chování k penězům (tam je největší problém v myšlení lidí) a nepadnout přitom na hubu.
  Poradce se najímá proto,že je zmaten a frustrován nabídkovými kampaněmi všeho druhu, leckdy agresivními. Ale klient, který si představuje, že poradce bude jen vykonávat, co klientova negramotná hlava vymyslela a jde jen o to, aby ten úvěr byl co nejlevnější a pojistka to samé, tak ten by měl být poradcem spíš odmítnut, pokud si nedá říct a leccos vymluvit. Jinak je zcela popřen princip poradenství. Jen můj názor.
  Samořejmě velmi časti nechce poradce klienta ztratit, s tím, že co když se klient jednou vzpamatuje, ale ono to většinou je tak, že zabědněnec nebo hazardér takovým zůstane a začne sekat latinu, až hoří. Poradce sice něco zkraje vydělá a po dvou letech (třeba) vše zhasne a končí. Klient je ale král.
  Já bych na místě poradenských firem tímto šetřil, protože kam to mnozí králové dopracovali, to je možno vidět třeba v Krotitelé dluhů ….. Kdyby se trenér přizpůsoboval mančaftu, tak mančaft za chvíli začne přemýšlet, že je lepší vlastně netrénovat a spadne se z ligy. Pokud klient nechce něco na svém chování měnit a chce být král, tak ať si dělá co chce…

  Odpovědět

 • Vladimír z Partners

  4 listopadu, 2009

  Nevím,proč zde pomlouváte jeden druhého.Každý má v něčem pravdu.U nás v Partner také pracují bouchači IŽP a jsou vyhlašování nejlepšímy poradci,také na školení občas slýchám bláboly,ale nikdo se neozve,protože to jeden zkusil a bylo mu DOPORUČENO aby odešel.Takže…….

  Odpovědět

 • Pavel Dvořák

  4 listopadu, 2009

  Velice by mě zajímalo kteří to jsou ? Asi jsem z jiných Partners než vy ,možná to bude tím ,že si jen na někoho z nás hrajete 🙂

  Odpovědět

 • Martin z Partners

  4 listopadu, 2009

  Vladimír by nám ještě mohl říci tu o Perníkové chaloupce…

  Odpovědět

 • Vladimír z Partners

  4 listopadu, 2009

  Bohužel z již uvedených důvodů,nechci nic bližšího ke své osobě.Možná vás přesvědčí když vám malinko popíšu centrálu na Václaváku(jestli jste tam vůbec někdy byli).Vstup,vlevo vedle dveří WC-umyvadlo proti dveřím,mísa vpravo.V recepci vlevo křesla pro hosty,a dále vlevo zasedačka se dvěma vstupy.Skoro na proti vstupu,lehce vlevo má Prouza pracovnu…….atd
  Chcete ještě něco??

  Odpovědět

 • Pavel Dvořák

  5 listopadu, 2009

  Chci jediné ,aby jste se nechoval jak srab a pokud víte o bouchačích a někom kdo školí nesmysly tak to řekněte 1.Hlídacímu psu (Prouzovy) 2.Komukoliv z etického výboru seznam je na Prometeu (pokud víte co to je) 1.Kterémukoliv řediteli či R.Lukešovi nebo P.Borkovcovi . Nevěřím že kdokoliv z nich by to nechal být ! Pokud jen anonymně plácáte voloviny na netu ,tak vůbec nechápu co v Partners pohledáváte (pokud tam vůbec jste)

  Odpovědět

 • PB

  5 listopadu, 2009

  a toto ví nejen každý bankovní partner, ale i poměrně dost lidí, kteří nás nemusí, protože právě tam jsme se s nimi loučili za jejich „prasárny“ a dnes jsou ve Fincentru či jinde.
  Mimochodem v těch kancelářích někdy byli i představitelé většiny poradenských či zprostředkovatelských firem na českém trhu.
  Pokud však máte konkrétní obvinění a nemáte tu odvahu tu informaci poslat dál pod svým jménem, tak si vytvořte anonymní mail a pošlete mi Vaše informace na mail a aspoň touto troškou přispějte ke zvýšení kvality v Partners. Konkrétní znamená, že tam budou jména těch daných poradců – určitě je prověříme.
  je mi samozřejmě jasné, že mi asi nic nepřijde.
  Pavle neztrácejte zde prosím čas a zbytečně si nekažte náladu. 🙂
  pěkný den všem.
  Petr Borkovec

  Odpovědět

 • Petr Stuchlík

  5 listopadu, 2009

  Petře, myslel jsem, že jste se dost realizoval v ÚKDŽ s Mahulenou Bočanovou (BTW není to dost low-end i na Vás?) a můžete si laciné šťouchance odpustit.
  Může se stát, že k nám z Partners přijde nějaký zoufalec. Vy jste mne nikdy před nikým nevaroval, sám víte, že já Vás ano… Kdybyste mne poslechl, mohl jste si ušetřit trápení s VN.
  Před bouchači se solidní firmy obvykle varují. Budu rád, když se k tomuto zvyku připojíte i Vy. Pak už se nestane, že by bouchač z Partners přešel do Fincentra.
  Děkuji a přeji hezký den!
  Petr Stuchlík, Fincentrum a.s.

  Odpovědět

 • PB

  5 listopadu, 2009

  hm, nebylo to myšleno ani jako šťouchanec, proto jsem psal i jinde a bylo to spíše automatické. 🙂
  Chtěl jsem jen říci, že je spousta lidí, kteří nás z nějakého důvodu nemusí na Václaváku byli a nemusí to být ani bouchači v tom smyslu, že bouchají vysoká spořící investička na všechny strany, ale jen to byli lidé, kteří u nás úspěšně nezvládli ani interní certifikaci a supervizi a tudíž u nás zůstat nemohli nebo neměli v plánu dělat finanční plány, ale prodávat produkty nebo nebyli na HPP nebo neplnili minimální standardy, prostě filozoficky a nastavením se více hodili jinam.
  Kdybych Vás měl varovat před každým nepříliš schopným či vzdělaným či připraveným či pracovitým, který u nás skončil a možná půjde k Vám či jinam, tak bychom si telefonovali opravdu hodně. a hlavně naše názory by se na ty „poradce“ lišili. já bych říkal „je to ztráta času, ohrožení značky a klientů“ a vy byste říkal „že si to nemyslíte, že si každý zaslouží šanci a že je důležité, že něco píše a něco to vydělá“.
  Před podvodníky či bouchači bych Vás v každém případě varoval.
  V každém případě budu radši v diskusi pokračovat telefonicky, mailem či někdy osobně než touto cestou, pokud tedy bude nutné v diskusi pokračovat. 🙂
  mějte se.
  Petr Borkovec, Partners for Life Planning, a.s.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 listopadu, 2009

  Petře,
  opět a záměrně matete, jako obyvkle. Ne cíleně, ale zařídil jsem se po opravdu tragické a arogantní vložce dle Vašeho doporučení.
  Jednomu z manažerů, Praha. Výsledek NULA, tedy alespoň co já vím, interní vyhodnocení jsem samozřejmě neobdržel:-)
  Nebudu šťouchat, nemá to smysl, ale musím nechat všechny veřejně zvědět, že ani osobní nasazení a potenciální konfronatce nebudou znamenat nic. Ani omloluvu ne. Alespoň si to všichni přečtou.
  AA

  Odpovědět

 • PB

  6 listopadu, 2009

  Tak napište jméno a o co šlo, ať si to všichni přečtou. a komu jste to říkal?
  pod anonymem je to jen pomluva.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 listopadu, 2009

  Věděl jsem, že jste paranoidní, ale nemyslíte, že jít obvinit někoho face to face je trochu silnější šálek kávy, než o tom hrdinsky povídat na internetu? Pro mě Váš systém kontroly zklamal a můžete si manipulovat jak chcete, můj příspěvek účel splnil a věřte, že jsem byl jeden z těch, který PFLP ze začátku dost fandil…Bohužel starého psa….
  AA

 • Jablunka Aleš

  6 listopadu, 2009

  No je fakt,že by váš účel byl splněn lépe, pokud byste byl konkrétní. Jasně, máte k tomu nějaký důvod-strach na své straně, ale pak nečekejte, když oponent netuší, o co jde, že vám bude reagovat nějak smysluplněji. A kdyby nereagoval vůbec, může to vypadat taky divně, samozřejmě. Houby jste splnil, zítra jste přebit další dávkou něčeho obdobného napříč všemi možnými směry a nikdo o vás neví…

 • Anonym

  7 listopadu, 2009

  Vy jste to evidentně nepochopil:-) Já jsem osobně po výměně názorů a holedbání na etičnost a jedinečnost PFLP musel (bylo to hodně sofistikované a přesvědčivé, až jsem měl pocit, že by tomu lidé kolem mě i věřili) jednomu z manažerů podat konkretní stížnost na naprosté nehoráznosti, kterých jsem byl svědkem. Zde jen zveřejňuji, že výsledek nebyl žádný – ani vysvětlení, ani omluva, natož vyhazov lidí, kteří nosí BJ.
  Na tyto stránky chodí spousta zdatných lidí, kteří pochybují o věcech kolem sebe a hledají pravdu. To je jen dobře, proto to dle mého to účel splnilo. To, že by došlo k reálné nápravě by si mohl myslet jen největší snílek…
  AA

 • anonym reaction

  7 listopadu, 2009

  Možná bychom měli pana Zámečníka požádat o zveřejnění IP adresy a zjistit, kdo se za ní skrývá, na což je právní nárok.
  Velmi pochybuji, že by Vám nikdo nereagoval a nikdo by to neřešil, pokud byste podal reklamaci či stížnost na reklamace@partners.cz nebo byste ji napsal přímo panu Prouzovi. Reaguje a řeší se naprosto každá, i když selhání lidského faktoru je možné, ale právě v tomto velmi malé.
  na druhou stranu je otázka, zda by Vaše stížnost byla vůbec oprávněná. U podobných bláznů by mě to nepřekvapilo.

 • Anonym

  9 listopadu, 2009

  1)Podle tvých pindů je zřejmé, že o právu víš kulovku.
  2)Já jsem si to na rozdíl od Tebe – hrdino – zkusil. Zkus taky, moc fajnový pocit.
  3)Osobní invektivy od lidí vašeho ražení jsou obvyklým koncem debaty. Nihil novi sub sole.
  HOWGH!
  AA

 • Jablunka Aleš

  7 listopadu, 2009

  Zkusil jste si dát dohromady, že když nejste konkrétní (KOMU jste něco zasílal), tak samozřejmě budete hozen do pytle konkurentů, kteří kydají hnůj napříč ? Nikdo vám neuvěří, že jste někomu něco posílal a nebyl výseldek, i kdyby to byla 100% pravda. Nechápete ? V té branži je tolik kydání hnoje obecně, že takto nekonkrétně jste pouhá kapka v moři …

 • Svěrkoš Zbyněk

  6 listopadu, 2009

  Pane Stuchlíku, nejsem z branže poradenství, takže mi nepřísluší hodnotit nějak interně žádnou firmu, ani váš profesní spor nebo neshodu, to je vaše věc. Nemám ani dostatečné chápání potřebných detailů.
  Tedy to teď ode mne není jedovatý šíp konkurence ani hodnocení ničí odbornosti. Nicméně zcela odhlédnuto od jádra vaší rozpravy či sporu: To co píšete v prvé větě plus ta závorka by ukazovalo, že asi trochu nemáte zvládnuté své ego ? Proč tak laciné OSOBNÍ štouchance na netovém foru (kdyby mezi 4-ma očima…) s cílem zesměšnit konkurenta před druhými osobně, nikoliv profesně ? Vracet možná profesní štouchanec osobní invektivou vám moc bodů jako osobě a finančímu odborníkovi nepřidává, naopak… navíc to je zbytečně netaktní k MB, i když to nemusí být vaše oblíbenkyně. Jak pak chcete bojovat o důvěru klientů, když je to jak s klukama na pískovišti, to mi fakt uniká…
  No i když, pokud si člověk uvědomí, co se může dít v politice u lidí s postavením ještě o parník jiným , tak se vlastně nic neděje … Oni ale na důvěru lidí kašlou, vy bez ní fungovat nemůžete, jsou to vaše peníze, děláte si do vlastního hnízda, nerozumím tomu. Možná spoléháte, že to nikdo z lidí-klientů nečte, nevím. Ono se není čemu divit, jestli nečte. Že jste konkurenčně vysoce vyhroceni chápu, ale jsou meze, které by měly být nedotčeny …
  Jen malá technická :-), pěkný den.

  Odpovědět

 • Aleš Jablunka

  6 listopadu, 2009

  Pane Borkovec, dobrý den
  něco se sem tam snaží člověk pro zlepšení fin. orienetace pochytit, ale vzdal jsem, že by si tu člověk udělal ucelenější názor. Nevadí. Chtěl jsem se jen zeptat, jestli to tedy budete ještě číst:
  1.) Když vznikali Partners, tak byla samozřejmě i mediální kampań, což není nelogické, jedním z poselství je „děláme jinak“, vše podléhá přísné interní kontrole a samotnému p. Prouzovi jde vše přes ruce, a kontroluje, aby se nikde neuzavřela nějaká zbytečná lajdačina. Už tehdy jsem si říkal – safra, jak může jeden člověk zvládat sledovat fin. řešení u klientů a poradců z celé republiky, to je mimo kapacitu jedné osoby, navíc aby to bylo v přijatelném časovém faktoru. Nicméně to tak bylo podáváno. Postupně časem se lze setkat s názory (někdy anonym, někdy neanonym), že tam se v Partners bouchlo IŽP nebo onde IŽP moc vysoké na spoření. Reakce Vaše je taková: Zašlete konkrétní informaci tam a tam, s popisem, jménem poradce – prověříme to.
  Zde je podstata dotazu: Tak kontroluje pan Prouza předem všechno, aby se ani nepustila žádná lajdačina, jak bylo kdysi řečeno a psáno – nebo nekontroluje? Já si nadále myslím, že to samozřejmě nemá šanci zvládat, musel by být nadčlověk. I ty (nejen Vaše) reakce na anonymy ukazují, že je v principu připouštěno, že někde něco může být s otazníkem a není problém to řešit. Ale proč jste pak prezentovali něco, co není pravda (že p. Prouza sleduje všechno osobně?), když v jádru připouštíte, že exces někde není vyloučen a viník může být odejit a zjednána náprava. To je jistě chvályhodné, ale ten exces připouštíte – tedy p. Prouza to neviděl ? Nechápu to, zůstávám stále u názoru, že šlo spíš o mediální krok, protože i den p. Prouzy má jen 24 hodin…. Díky za osvětlení, je-li možné.
  2.) Nevím, jestli IŽP boucháte nebo ne, budiž mohu to vzít jako informaci a nepřemýšlet nad tím. Osobně to jednoduše nevím, tak neříkám ani tak ani onak. Ale vybavil se mi díl z Krotitelé dluhů. Asi před měsícem, možná trošku déle. Díl, jak mladý muž žil s přítelkyní na hromádce, žárlil na ni, ona mu přitom poskytovala část peněz na splácení úvěru, ale on na ni ani část bytu nechtěl přepsat, pak nakonec ano, ale nakonec se rozešli…tam padla spíš ke konci pořadu zmínka (není to doslovná citace, ale podstat je zachována) … „že se vyřešil nějaký problém, udělala se smlouva v pojišťovně, tuším že tam bylo řečeno i něco o úrazovém krytí ?, ale klepla mě přes uši věta – no a ještě jim na smlouvě v pojišťovně zbydou naspořené pěkné peníze které mohou využít v penzi….
  Tak to pak máte těžké, nestíhat se bránit útokům, a přitom ve vlastním TV pořadu zazní něco o pěkných penězích v pojišťovně na penzi. Hluchý snad ještě nejsem, zbytek pravda býval lepší…. 🙂 Pusťte si to, uvidíte. Pěkný den.

  Odpovědět

 • SHOW Partners

  5 listopadu, 2009

  nedavno jsem mel tu cest se podivat na video z konference od jedneoho poradce z Partners ktery se me snazil tim zlanarit a co tam nebylo ? Na meetingu tancovali Mazoretky :)) Hrala ziva kapela..vsichni stali a tleskali. Byl tam i nakej pan co dostal medaili 🙂 Tomu rikam fakt show a fanatizmus. Uz jsou skoro jako AMWAY..aspon podle tech seminaru

  Odpovědět

 • Moula :)

  5 listopadu, 2009

  Aaa, opět názor Pana Chytrého… Když pomineme hrubky i Vaše slohové umění, tak je vidět, že se ve finančním sektoru velmi dobře vyznáte. 🙂

  Odpovědět

 • :)

  6 listopadu, 2009

  to vy jste dostal tu medajli ? …jo hrubky jsou..nejsem Cech 🙂

  Odpovědět