CZK/€ 25.440 +0,26%

CZK/$ 23.453 +0,37%

CZK/£ 30.298 +0,39%

CZK/CHF 26.480 +1,03%

Tomáš Prouza: Štork poškozoval naše klienty s vědomím OVB

 


 

Kauza „Štork“

V současné době Partners řeší se svým klientem případ pana Štorka, který se i podle vyjádření AFIZu zachoval hrubě neeticky. Jak jste se k tomuto případu dostali? 

Pan Štork kontaktoval našeho klienta a změnil mu portfolio tak, že nezůstal kámen na kameni. Když klient později volal své poradkyni a ukazoval jí, co mu pan Štork prodal, začali jsme se bránit a zachraňovat, co se dalo.

Na další schůzku už šla poradkyně s klientem a pan Štork si neuměl své řešení vůbec obhájit. Pouze klienta poměrně tvrdým nátlakem nutil „toto podepiš, toto je výborné, já jsem zkušený a vím, že je to dobré“.

Nedošlo tedy k reálnému uzavření smluv a k vypovězení stávajících?
 

video:

{insert name=getVideo id=#1103#}

REKLAMA

U některých ano, protože klient zareagoval pozdě. Pan Štork už mu některé smlouvy vypověděl a některé ho přiměl podepsat již na první schůzce, což je zase proti veškerým pravidlům finančního poradenství. My jsme pak trávili čas tím, že tam, kde to šlo, jsme se snažili smlouvy oživit tak, aby klient neutrpěl žádnou škodu. A jsem rád, že nám všechny finanční instituce vyšly vstříc, protože se nechtěly na poškozování klienta podílet.

Jaká je šance, že se podaří uhladit škodu, kterou pan Štork napáchal, bez újmy na klientovi?

V tuto chvíli je to hodně na panu Štorkovi. Řadu věcí jsme i díky vstřícnosti finančních institucí zachránili, na druhou stranu například přeinvestovat klienta na dva roky do výrazně rizikovějších fondů v době, kdy padají trhy, nese značné riziko škody.

Největším problémem ale podle mého názoru je, že pan Štork odmítl svou chybu jakkoli veřejně uznat. Kdyby měl aspoň trochu soudnosti, kdyby aspoň trošku tušil, jak klienta poškodil, tak by byl ochoten mu škodu nahradit a omluvit se. Místo toho se tváří, že se nic nestalo a svět jde dál.

I AFIZ uznal, že jednání pana Štorka bylo neetické, a proto ho z asociace vyloučil. Je možné, že podobně poškozených klientů je více?

Určitě ano. V tuto chvíli já sám už vím o několika dalších a bezpochyby je to jen malá špička ledovce. To ostatně vědí i všichni, kdo znají velikost a strukturu produkce pana Štorka v OVB.

U dalších poškozených klientů už nemá cenu psát stížnosti AFIZu, ale tam, kde to bude vhodné, budeme připravovat stížnost na ČNB. Myslím si, že i ČNB bude mít zájem podívat se na člověka, který investuje klientovy prostředky zcela v rozporu s klientovým investičním profilem, případně se ani neobtěžuje investiční profil zjistit. Určitě ji bude zajímat člověk, který mylně informuje své klienty o vlastnostech pojistných produktů.

Má podle vás postih uplatněný AFIZem, tedy vyloučení pana Štorka z asociace, nějaký smysl, nebo je to pouze gesto?

Je nesmírně dobře, že to AFIZ udělal, a to včetně zveřejnění s detailním vysvětlením celého případu. Pokud vím, je to poprvé, kdy AFIZ velmi jasně na konkrétním případu řekl „okrádat klienty je špatné“. Zveřejnění detailů navíc pomůže řadě poradců pochopit, jak závažné provinění (navíc opakované, protože šlo již o třetí AFIZem uznanou stížnost klienta proti panu Štorkovi) to bylo.

Doteď v debatách, které se o etice vedly, zaznívaly především obecné proklamace. Toto je první viditelný případ, kdy AFIZ, jejímž největším členem je právě OVB, dokázal říci: „Toto chování je výrazně za hranicí, kterou jsme ochotni trpět. Takto se nemá chovat finanční poradce.“ A postavení AFIZu pomáhá i to, že to dokázala říct o nejziskovějším prodejci svého největšího člena.

Pan Štork bude ale dál působit ve finančním poradenství i bez členství v asociaci. 

REKLAMA

To bohužel bude, pokud nezasáhne ČNB. Větší roli by ale měla sehrát média. Záleží na tom, jestli pochopí, že je dobré psát o lidech, kteří poškozují klienty, a varovat před nimi.

Na první pohled se může zdát, že to pošpiní celou profesi, ale právě zviditelněním nesprávného přístupu získávají dobří finanční poradci konkurenční výhodu. Nesmírně důležité bude také to, jak se k celému případu postaví centrála OVB.

Jak se vlastně poradce OVB dostal k vašemu klientovi? 

Pan Štork našeho klienta nenašel náhodou. Dostal od centrály OVB databázi klientů poradců, kteří odešli do Partners, a měl je obcházet. Je tedy zřejmé, že klienti byli poškozováni s vědomím, a skoro bych řekl na přímý pokyn centrály OVB.

Centrála OVB samozřejmě ví, jaký je pan Štork „vynikající“ prodejce a co všechno je schopen klientovi natlačit. Musela vědět, když ho posílala za klienty, že to pro ty klienty nebude dobré řešení.

Tip: Nevěříte vlastním očím? Poslechněte si to!

Pan Štork byl nejlepším finančním poradcem OVB…

Ano, tímto titulem se často honosil – a přesně to ukazuje, co která firma považuje za nejlepší. Pan Štork bezpochyby byl výrazně nejvýkonnějším prodejcem, ale říkat, že byl nejlepší poradce, je zneužití slova „poradce“. Nebo jinak řečeno, záleží na tom, jak hodnotíme kvalitu poradenství. Pokud ji někdo hodnotí výší provize, která mu z obchodu plyne, pak ano – z pohledu provize pro OVB byl pan Štork nejlepší poradce.

Říkal jste, že pan Štork dostal od centrály OVB databázi klientů Partners. Jak je to možné?

OVB samozřejmě měla historickou databázi klientů struktury, která z OVB odešla, a jako pomstu těmto poradcům chtěla tyto klienty donutit, aby rušili své smlouvy a uzavírali nové. Zaměřili se  při tom zejména na smlouvy institucí, jež se odmítly podřídit tlaku a přes varování ze strany OVB s námi navázaly spolupráci.

Stejný krok dělala centrála OVB i v jiných případech. Když s ní jedna velká finanční skupina zrušila smlouvu, opět zazněl pokyn, že je potřeba klienty z této finanční skupiny „přesunout jinam“.

Chápal bych, pokud by OVB pro řešení svých problémů využívala nástroje práva, ale pro mne osobně je zcela nepřijatelné, aby si někdo bral jako rukojmí klienty. Jednání centrály a vedoucích pracovníků OVB v uplynulých měsících silně ovlivnila obyčejná touha po pomstě.

Poškodil mě finanční poradce?

Co byste doporučil klientům, kteří mohou, ale nemusí, být poškozeni jakýmkoli finančním poradcem?

REKLAMA

Pokud si člověk není jistý nebo neví, vždycky je dobré se poradit a získat nezávislý názor. Kupříkladu lékaři konzultují stav pacienta pravidelně. Jsem-li klient a nejsem-li si jist, že je navržené řešení dobré, určitě bych se zkusil zeptat jiného finančního poradce.

Pokud mám pocit, že mě finanční poradce poškodil, prvním krokem by měla být stížnost u firmy daného poradce. Pokud to firma zahraje do autu, nebo když mám pocit, že se nejednalo o výjimečný případ a daný poradce by mohl poškozovat další klienty, určitě je dobře obrátit se na profesní asociaci.

AFIZ ukázal, že umí fungovat i proti tomu „nejlepšímu“ člověku svého největšího člena, umí také vyjednat smír mezi oběma stranami, což je vždy to nejlepší řešení.

Umí to AFIZ. V Česku ale působí dvě profesní asociace… 

USF se také snaží, má svůj etický výbor. Nemá možná tak propracovanou metodiku, ale pokud vím, kdokoli se obrátil na USF, vždycky se s ním snažili hledat řešení a cestu, jak problém vyřešit. Myslím tedy, že u obou asociací základní systém pomoci klientovi funguje.

Partners nejsou členem žádné asociace. Jak má v tomto případě postupovat klient, pokud by ho centrála Partners odmítla, nebo jeho případ nevyřešila pro něj uspokojivě?

Vždy má další cesty. Tou první je stížnost na ČNB v případě, že jde o investice nebo o pojištění, a pokud má pocit, že ani ČNB problém dostatečně nevyřeší, může se obrátit na soud. Základem by ale vždy měla být snaha o dohodu a ze svých zkušeností vím, že pokud jde všem stranám o vyřešení problému, vždy se domluví.

Plánujete stát se členem některé z asociací?

Určitě, jenom stále přemýšlíme, která to bude. Od vzniku Partners jsme s oběma asociacemi v úzkém kontaktu, konzultujeme některé věci v oblasti legislativy a podíleli jsme se i na přípravě některých materiálů. Zatím pro nás vstup do asociace nebyla priorita. Máme spoustu jiné práce, ale v průběhu letošního roku si jednu z asociací vybereme. Obě přitom mají něco, co považujeme za velmi zajímavé a na čem bychom se chtěli podílet.

Dlouhodobě by bylo ideální, kdyby asociace byla jen jedna a myslím, že k tomu pomalu spěje čas. Pokud by k tomu byl prostor, rádi bychom k bližší spolupráci přispěli.

To ostatně naznačil i Jan Majer ve svém editorialu, který vyšel v pondělí na Investujeme.cz. 

Dvě asociace strašně tříští síly poradenské komunity, která je tak vůči finančním institucím ve slabším postavení. Řada věcí se dělá dvakrát a místo toho, aby si poradenské firmy bez ohledu na obchodní model zkusily nejdřív vyříkat názor uvnitř asociace a navenek prezentovaly jednotné stanovisko, někdy vedou diskuse veřejně. Všechny ostatní finanční instituce už pochopily, že jednotná asociace je vždy úspěšnější.

Kvalita finančního poradenství – to je to, čím se zabýváte v Partners. Jakým způsobem hlídáte kvalitu finančního poradenství? 

Základem je samozřejmě přijetí myšlenky, že kvalita je důležitá. A jsem rád, že to řada našich poradců pochopila a přijala za své, že se dívají na své působení ve finančním poradenství v dlouhodobém horizontu. Je to mimo jiné i proto, že naprostá většina poradců Partners dělá finanční poradenství na plný úvazek. Už pochopili, že je to práce, kterou se mohou realizovat a která jim umožní vybudovat si velmi atraktivní byznys, který je zajistí na celý život.

Ve chvíli, kdy máte firmu postavenou na lidech na vedlejšák, kteří „radí“ jako přivýdělek, tak je jim jedno, co bude za pět let. Kvalita poradenství není to, na čem by tvrdě pracovali a o čem by přemýšleli.

Prvním krokem pro rozvoj kvality poradenství je podle mne to, že firma stojí na profesionálních poradcích, kteří se touto prací živí. Druhým krokem jsou poměrně rozsáhlá školení na to, jak dělat analýzu potřeb klienta a jak navrhovat portfolia, jak své návrhy poměřovat horizontem let.

Nováčci v Partners sami portfolia nedělají. Když se potkají s klientem a udělají analýzu, vždycky jim návrhy musí schválit jejich nadřízený. Tím se bráníme před poškozením klientů, jež vznikají spíš z neznalosti než záměrně.

Třetím krokem, který u nás funguje velmi dobře, je systém kontroly. Díky dobrému informačnímu systému vidíme všechny smlouvy, máme žebříčky pojistek, vysokých penzijek, vysokých cílových částek na stavebním spoření a podobně. A když se objeví cokoli, co vybočuje, tak se poradce ptáme. Chceme vidět analýzu klienta a chceme, aby si poradce dokázal své řešení obhájit před svým vedoucím i před námi. Pokud to neumí, nebo pokud sám v diskusi přijde na lepší řešení, vrací se ke klientovi a dohodnou se na lepším řešení.

Vracíte ke klientovi hodně svých poradců?

Jsou to jednotky případů měsíčně. Hodně nám pomáhá to, že manažery sítě informujeme o hlavních problémech a že se všichni starají o to, aby se neopakovaly. Věci, které se objevily loni v létě, dnes už nikdo nezkouší.

Poradci také vědí, že pokud by poškodili klienta, bude se o nich mluvit. Dávají si tak mnohem větší pozor, než kdyby firma měla firemní kulturu postavenou na tom, že vyzdvihuje ty, kteří dokáží přinést velký objem produkce bez ohledu na kvalitu.

Tomáš Prouza a kariéra

Byl jste zakladatelem a ředitelem Peníze.cz, odkud jste přešel na Ministerstvo financí na post náměstka ministra. Následně jste se na půl roku stal ombudsmanem Poštovní spořitelny, kde jste nesetrval příliš dlouho. Brzy jste spolu s dalšími spolumajiteli založili Partners. Co vás vedlo k rozhodnutí jít vlastní cestou?

Asi poznání, že nejsem člověk stavěný na velké korporace. V ČSOB mě ubíjelo, že na všechno je příliš mnoho času, nic není priorita, všechno počká. Každá velká instituce má zaběhané procesy, a když člověk chce něco měnit, tak musí uvažovat v horizontu let. A na to asi nemám dostatečnou trpělivost. Jsem rád, že jsem v té velké instituci byl, že jsem ji viděl, že do smrti vím, že to nepotřebuji.

Jednodušší je budovat vlastní firmu, kterou člověk může nastavovat tak, jak si myslí, že by měla fungovat. A v případě Partners šlo především o to, že se setkala skupina lidí, kteří měli podobné názory. Všichni jsme se znali již poměrně dlouho, takže jsme věděli, že nám to bude společně fungovat. A navíc považuji za velký životní luxus, když člověk může dělat vlastní chyby na vlastní triko.

Říkáte, že nejste člověk stavěný na velké korporace. Proto si zakládáte svou vlastní velkou, obrovskou společnost?

To sice jo, ale pořád je to o relativně úzké skupině lidí. I když centrála už dnes má 33 zaměstnanců, což je výrazně více, než jsme si mysleli, že bude mít.

Je to pořád byznys, který je člověk schopen pojmout. A tím, že nám dobře funguje komunikace se sítí, tak si myslím, že umíme s manažery struktur firmu někam posunout a opravdu poskytovat finanční poradenství jinak.

Partners mají obrovskou výhodu, že nejsou postaveny na boji centrála versus síť, jak je to v řadě firem. Centrála se sítí intenzivně komunikuje, jezdíme na školení, hodně se věnujeme interní komunikaci. Všechno pak upravujeme tak, aby se poradcům dobře dělal obchod a aby věděli, že mají v centrále oporu. Nevydáváme o tom tiskové zprávy, prostě to děláme.

Partners je akciovou společností, u níž každý ze společníků vlastní 5 % akcií a dalších 80 % je připraveno k rozdělení. Jakým způsobem?

To budeme prezentovat ve čtvrtek na výroční konferenci, kterou máme v Brně, tak bych nerad zkazil překvapení.

Bude se rozdělovat dvěma způsoby. Dnes už je pevně garantována část akcií pro Partnery, tedy pro manažery, kteří dojdou až na vrchol struktury Partners. A další část akcií budeme rozdělovat do sítě podle výsledků jednotlivých struktur, podle toho, jak kdo přispěl k růstu.

Loading

Vstoupit do diskuze 86 komentářů


Související články

Vlaďka Cisarzová - genreální ředitelka Sirius Finance

Vlaďka Cisarzová: Hlavním lákadlem pro poradce je akciový program

Finančně poradenská společnost Sirius Finance chce do konce příštího roku mít 400 poradců. „Na trhu není firma, která by měla v rámci akciového programu připravené, že až 65 % firmy budou vlastnit lidi, kteří ji tvoří,“ říká k akciovému programu Vlaďka Cisarzová, generální ředitelka Sirius Finance.

Text: Petr Zámečník

21. 11. 2018


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • poradce R3 (OVB)

  27 února, 2008

  pane Prouzo,
  Ta věc má dvě roviny. To, že centrála OVB posílá za klienty svých bývalých spolupracovníků jiné poradce, je úplně běžná věc. Je to dáno smlouvou o spolupráci, kde se spolupracovník zavazuje, že při odchodu od OVB předá kmen svému přímému nadřízenému. Koneckonců klient má nárok na servis.Tím, že Lukešovci odešli do Partners, byla databáze předaná jinému OVB teamu.
  Nicménně na druhé straně nemá klient přímo smlouvu s OVB a tudíž je na něm, zda-li bude spolupracovat s novým poradcem, kterého doporučí centrála, nebo zůstane u svého stávajícího (který ho ale nesmí 2 roky „obsluhovat“, což je absurdní:-)).
  Pokud tedy klienty Štork oslovil, měli ho poslat do pr..le. Jestli tak neučinili, je to jejich problém a ty zrušené a znovu nabouchané IŽP jsou trestem za jejich blbost. Pardon, pánové!

  Odpovědět

 • rightsider

  27 února, 2008

  Tímto příspěvkem nám tedy chtěl finanční poradce OVB říci, že vydělává na nevědomosti (tedy dle jeho specifikace blbosti) klientů. A já si myslel, že fin. poradce má klientovi poradit kam s penězi, aby se takovýchto věcí vyvaroval a ne na tom ještě profitovat !!!!!
  Jinak máte tam jednu podstatnou nesrovnalost. Spolupracovník při odchodu možná má povinnost předat materiály zpět OVB (pokud vím, o kmeni v mandátní smlouvě nic není), ale pouze tehdy, pokud podá řádnou výpověď. Lukešovci z OVB odešli kvůli závažnému porušení mandátní smlouvy ze strany OVB, tj. nevyplácení provizí a zamezení možnosti se o své klienty starat neumožněním přístupu k datům v systému.
  Ve chvíli kdy odstoupili od smlouvy z důvodu jejího porušení od OVB pozbývají samozřejmě její ustanovení platnosti….
  Ale hlavně to nic nemění na tom, že za těmito klienty poslala právě OVB svého největšího bouchače….

  Odpovědět

 • Milan

  27 února, 2008

  Dobře, OVB poslali svého nejlepšího bouchače…
  Ale jaký byl „vztah“ mezi klientem a poradcem Partners, když byl klient ochoten už na první schůzce zrušit stávající produkty a uzavřít nové, pro něho značně nevýhodné???
  Z článku není úplně jasné zda tento poradce Partners je tím, který ještě v barvách OVB s klientem produkty(nyní rušené p. Štorkem)sjednával…
  Pokud ano, tak to moc nenapovídá o jeho profesionální práci a vzdělávání zákazníků když „poučený“ klient (žádný nováček, který by uzavíral první produkt s FP)je ochoten rušit dobré a uzavírat pro něho špatné produkty!
  Tím vůbec nechci obhajovat chování pana Štorka, na druhou stranu má dotyčný poradce Partners a hlavně poškozený klient také „máslo na hlavě“.
  P.S. Nejsem FP poradce žádné finančně-poradenské firmy, banky ani pojišťovny, takže mně nemusíte obviňovat z nadržování nějaké straně.

  Odpovědět

 • Loki

  27 února, 2008

  Bohužel pan Štork je natolik zkušený PRODEJCE, že je klientovi schopen natlačit cokoliv. Jak se říká: Je to člověk, co umí prodat slepému barevnou televizi.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  27 února, 2008

  Řekl bych,že poradce Partners odvedl velmi špatnou práci,jestliže v průběhu spolupráce s ním jsou klienti ještě schopni na první schůzce podepsat smlouvy s panem Štorkem.Štorkové budou v této branži vždycky a to nejen v OVB.Nemůže vše svalovat pouze na ně.Významný podíl viny padá na hlavu toho výše zmiňovaného poradce.Otázka je,jestli se vůbec poradce nazývat může,když nedokáže vysvětlit klientům elementární úskalí trhu v podobě mamutích rezervotvorných pojištění.

  Odpovědět

 • Zachrdla - TriMan

  27 února, 2008

  No, myslím, že tento článek může být považován za úvodní vstup k poměrně zásadní diskusi na téma: Komu vlastně klient patří, poradci a nebo firmě?
  Já osobně si myslím, že pokud klient nemá s nikým uzavřen smluvní vztah na poradenství či na následnou péči, tak nepatří nikomu z nich. Sjednám-li totiž, coby zprostředkovatel (na základě smluvního vztahu s institucí) někomu nějaký produkt, pak tento člověk, mým prostřednictvím, uzavírá smluvní vztah s finanční institucí a tudíž je, jen a pouze, klientem této instituce (já jsem dostal za zprostředkovatelskou práci provizi a tím by to mělo končit). Pokud má klient ve smlouvě s onou institucí zakotvenu i následnou péči, pak je věcí oné instituce, koho touto následnou péčí pověří (ten ale musí být ve smluvním vztahu k této instituci).
  Takže chceme-li si „nárokovat“ nějaké klienty coby poradci, tak není jiné cesty, než abychom to řešili formou vlastního smluvního vztahu s nimi. Vše ostatní je jen licitace ;-).

  Odpovědět

 • investor

  29 února, 2008

  Děkuji pane Zachrdlo, konečně se tady někdo dotkl zásadní věci a tou je postavení investora, chcete-li klienta. Pro úvod do tohoto problému si s dovolením vypůjčím příklad klientů OVB. OVB na svých oficiálních stránkách uvádí samostatně počty svých klientů /statisíce/ a smluvních spolupracovníků. Investor investuje na doporučení tzv. poradce OVB /fyzické osoby-OSVČ/,se kterým skutečně nemá uzavřenou žádnou smlouvu.Tzv. poradce má smluvní vztah-písemnou smlouvu pouze se svou mateřskou OVB, na základě které činí akvizici portfolia OVB vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a z titulu tohoto vztahu dostává z prodeje provize. V této smlouvě se mimo jiné zavazuje dbát zájmů zastoupeného-zde OVB a řídit se jeho pokyny. Tzv. poradce je tedy ve smluvním vztahu s OVB, k investorovi nemá žádný smluvní vztah. Investor taktéž nemá žádný smluvní vztah k mateřské OVB, neboť OVB má výhradně přímý, smluvní-písemný vztah ke svým produktovým partnerům, na základě kterého dostává kýžené provize. A jaký je dopad této skutečné situace ? OVB ve vztahu k poškozeným Helvagem oficiálně zaujala stanovisko : „OVB nenese odpovědnost za nadsazené sliby svých prodejců“…. „mezi investorem a Helvagem nastal přímý vztah a OVB jako zprostředkovatelm nemůže do tohoto vztahu vstupovat a nemá tedy žádnou odpovědnost ve vztahu k investorům“. Zjednodušeně řečeno, pro OVB jste tzv. klient, ale pokud je problém, tak pro OVB klientem nejste,když tento vztah sprostě přenáší na svou prodejní síť. Těchto dealerů investor ale také není klientem, neboť dealer jedná v zájmu OVB-to má ostatně ve smlouvě. Pak uváděnými počty tzv. klientů jsou svým způsobem potencionální i faktičtí investoři dlouhodobě brutálně poškozováni masivní klamavou reklamou OVB a v podstatě jde o podvod OVB na širokou veřejnost. Je nemravné, když OVB inkasuje provize z prodeje produktů, za které smluvně investorovi neodpovídá a stejně tak je nemravné, že koncový prodejce smluvně investorovi taktéž za nic nedopovídá, neboť je smluvně vázán pouze ke své mateřské OVB. Další klamavou reklamou jsou tvrzení, že poradenská činnost je bezplatná, tzv. poradenská činnost je bohatě zaplacena z provizí, vyplácených produktovými partnery z peněz ulovených a oblbnutých investorů.
  Investor je fakticky dobrý pouze k tomu, aby platil OVB, se kterou nemá žádný vztah a která za tedy nic neodpovídá a prostřednictvím OVB platí dealerovi, který taktéž za nic neodpovídá.
  Toto je faktický výsledek profesionálního přístupu největší, nezávislé finančně poradenské firmy v Evropě, která vystupuje jako bankéř, daňový poradce, nezávislý finanční poradce právník, lékař investic a nevím co ještě a pracující s tím nejcennějším-důvěrou klienta. Určité jasno do celé této problematiky jistě vnese žaloba proti OVB, již podaná podvedenými z Helvagu, kteří svůj vztah postavili na důvěře v OVB. Některá tvrzení zástupců OVB k celé věci před soudem budou jistě zde prezentována s cílem seznámit zde diskutující poradce s ožehavými, dosud neřešenými, skutečnými problémy současného finačně-zprostředkovatelského trhu. Přivítal bych názor na věc zde diskutujících, prokuristky OVB Martincová, G.Gramlicha, Michaela Frahnerta, pánů ředitelů a paní ředitelek a nejlépe právničky Doležalové, aby už konečně uvedli celou věc na pravou míru a řekli lidem tvrdou pravdu. Tedy, koho je investor vlastně klientem a kdo je jeho smluvním partnerem. Děkuji za jasnou odpověď

  Odpovědět

 • Milan

  29 února, 2008

  A myslíte si, že u jiných „FP“ společností (kromě těch, které poskytují přímo placené poradenství)to probíhá jinak než popisujete na příkladu OVB???

  Odpovědět

 • investor

  29 února, 2008

  Dobrý den, děkuji za reakci pane Milane. Pokud je popsaná situace u jiných společností stejná jako v případě OVB, pak je přístup tzv. poradců a jejich mateřských firem ke svým tzv. klientům-investorům v zásadě klamavý, či snad až podvodný. Jsem pouze utvrzován v názoru, že v zde popsaném prostředí nejde z pohledu investora o finanční, investiční poradenství či obdobnou službu na trhu s investicemi. Jde výhradně o klasické podomní prodejce, či zprostředkovatele (pod rouškou poradenství) nějakého produktu – zde o zprostředkování prodeje finančních produktů. Nevidím zde žádný rozdíl mezi prodejcem hrnců, cosmo-disků atd. a prodejcem pojistek. Pak na vizitkách těchto prodejců by se nemělo vyjímat hrdé označení investiční, finanční a nevím jaký poradce-dochází tím jeho osobou ke klamání a podvodu, nýbrž pouze a výhradně zprotředkovatel, nebo zprostředkovatelské služby. Dále by měl zprostředkovatel výslovně upozornit stranu druhou na skutečnost, že nemá k investorovi žádný smluvní vztah, že jeho odměna je hrazena formou provize od mateřské firmy a že její výše je odvislá od investované částky do sjednaného produktu a délky jeho trvání. Dále by měl sdělit, že uzavřením smlouvy investora s např. pojišťovnou jeho úloha končí a nemá s touto věc nic společného. Toto jednání by na rozdíl od současné praxe bylo poctivé, transparentní a korektní vůči spotřebitelské veřejnosti. Ještě na okraj : koho je investor tedy klientem a z jakého titulu ?

  Odpovědět

 • nezavisly

  27 února, 2008

  Prijde mi to cele jako nekonecna valka mezi OVB a Partners. Ale kdyz to vezmeme z globalniho hlediska, tak si obe instituce mohou podat ruce.Ani jedna neumi delat financni proadenstvi poradne. Kazdy normalni clovek s troskou rozumu vidi cele kauze na kloub. Procpak se Partners navezli prave do pana Storka, proc pak se nenavezli treba do ZFP nebo Kapitolu? Tito „poradci“ páchají mnohonásobně vetší škody.

  Odpovědět

 • kolega Lukáše Štorka

  27 února, 2008

  Prouza, Majer i pipka Palková by skákali 10 m vysoko,kdyby by měli ve firmě tak schopné prodejce jako je Lukáš. Prostě Lukáš je evropská jednička a není potřeba k tomu dávat komentář. Vím o několika pojišťovnách, které ho lanařily za neuvěřitelně výhodných podmínek k sobě.

  Odpovědět

 • nezavisly

  27 února, 2008

  no od zalozeni Partners jde videt o co se firma pokousi. Masivni presvedcovaci reklama a članky v mediich, falesna tvrzeni o radoby kvalite a poctivosti, snaha zlikvidovat nejvetsi konkurenci a jine. Bohuzel krasne vymalovane vajicko Partners v jehoz nitru hnije žloutek a bílek.

  Odpovědět

 • Jiří Novák

  27 února, 2008

  Teda říct o Katce, že je pipka může jen….ehm… „kolega“ Lukáše Štorka! To myslím hovoří za vše.

  Odpovědět

 • habakuk

  27 února, 2008

  Pozvat na výroční večer, tehdá ještě Pioneera,
  astrologa Baudyše ml. jako osvěžení, to teda může skutečně jenom pipka

  Odpovědět

 • Eddy

  27 února, 2008

  Naprosto souhlasím, nejedná se o nic jiného než o válku mezi OVB a Partners, která se jen nechutně medializuje (chudáci klienti, kteří omylem zavítají na tento web a diskuze pod jednotlivými tématy). Myslím si, že nikomu z uvedených stran (OVB ani Partners) nejde o kvalitu poradenství. Z principu to nejde, MLM a BJ to prostě neumožňují, jen se to celé schovává za férový přístup, poradenství jinak a jiné vznešené proklamace. Vsadím se, že za pár týdnů zde bude podobná kauza, kdy OVB podá AFIZu podnět proti poškozenému klientovi OVB, jehož svým poradenstvím poškodil poradce Partners…na oplátku za pana Štorka. A souhlasím, že po panu Štorkovi by okamžitě sáhla kterákoliv pojišťovna, doba je nastavena na objem produkce, nikoliv na kvalitu produkce (a nikdo mi nevymluví, že to ve firmách fungujících na principu MLM funguje jinak). Omlouvám se, ale praxe v pojišťovnictví od roku 1993 mi dává právo na tento poznatek a poslední dva roky mám pocit, že je to čím dál drsnější, poradci jsou pod neuvěřitelným produkčním tlakem a musí se (opakuji: musí se) nosit nový obchod za jakoukoliv cenu, zejména ten v životním segmentu. Pokud jej nepřinesete, pojišťovna či makléř vám nevratně pokrátí následné provize nebo vám nevratně vezmou čtvrtinu, třetinu kmene a dají ho nově nastupujícímu nováčkovi, aby měl při rozjezdu alespoň nějaké finanční prostředky formou vaší pečovatelské (následné) provize. Nenosíš život ? My Tě donutíme, abys nám jej nosil…

  Odpovědět

 • kolega Lukáše (BD Podolák)

  27 února, 2008

  To je právě to, že Lukáš se neschovává za žádné pokrytecké žvásty o poradenství. On klientovi rovnou říká, že je prodejce finančních produktů.Souhlasím zde s panem Zachrdlou z Trimanu, že pokud nevznikne smlouva o poradenství mezi klientem a poradcem nebo tedy přímo smlouva klienta s OVB, jde jen pouze o prodej pokrytecky nazývaný „finanční poradenství“. Viděl jsem několik portfolii, které dělal Lukáš v rámci IŽP a jedná se většinou o dobře nastavené pojistky. Zkuste si udělat modeling např. Clever Invest s pojistnou částkou 1 000 000 Kč + veškerá připojištění a dostanete přes 2500 Kč měsíční platby. Dá se to udělat z rizikovky (asi Uniqa) určitě levněji, ale to si myslíte, že ty následné servisy bude dělat někdo zdarma? Nechte už Lukáše na pokoji. Nemáte na něj!! Já dělám v průměru 500 – 600 bj měsíčně a přestože to není v průměru zrovna úplně málo, před Lukášem opravdu smekám. 9000 bj měsíční produkce je geniální výkon. Vsadil bych se, že kdyby pěšáci od Partners uměli takto prodávat pomyje od AXY nebo AEGONU, pan Prouza by se kontroly s velkou chutí vzdal. Nemám pravdu ?

  Odpovědět

 • BD Podolák

  27 února, 2008

  památná slova Petra Křena „kdo má bý džeje má pravdu“ jsou realitou.

  Odpovědět

 • Ferda

  27 února, 2008

  Na Váš argument snad jediné: přečtěte si např. níže uvedený paragraf trestního zákona.
  § 255 – trestního zákona
  (1) Kdo jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

  Odpovědět

 • Eddy

  27 února, 2008

  Odvolání se na zákon či paragrafy je pěkné, ale zeptám se Vás: existuje v této věci nějaký precedens, či jinak: byl již nějaký finanční poradce (pojišťovák) za poškození klienta pravomocně odsouzen ? Odpykává si nějaký finanční poradce v této zemi trest za praktiky podobné těm, za které zde pranýřujeme pana Štorka ? Dostal někdy nějaký finanční poradce od soudu jako trest alespoň finanční postih či pokutu v řádu několika desítek či statisíců Kč ? Kdyžtak mě prosím opravte, ale zatím jsem o žádném takovém exemplárním potrestáním neslyšel. Zato opakovaně slýchávám o supervýkonných poradcích typu pana Štorka, kteří nosí do pojišťoven každý měsíc produkci na životním pojištění v řádu statisíců ročního pojistného…a mnozí se ani netají tím, jak to dělají. Chcete mít pane kliente finančně zajištěný důchod ? Chcete mít každý měsíc od pojišťovny rentu ve výši 10.000 Kč ? Fajn, měsíční úložka na Clever Invest od Generali bude 5.000 Kč po dobu následujících 30ti let a pojistné umístíme do akciového fondu. To je ještě ten slušnější případ. Máte pane kliente z právě ukončeného stavebního spoření nějaký finanční obnos ? Oni Vám poslali 300.000 Kč ? Výborně, po dobu prvních dvou let bude roční pojistné ve výši 150.000 Kč a potom to snížíme na přijatelných 12.000 Kč, když bude nejhůř, tak 3.600 Kč ročně, souhlasíte ? To se pak hroutí produkce a manažeři si mnou ruce, poradce je poplácáván po rameni a na přelomu dubna a května si jede na zasloužený zájezd do Jihoafrické republiky…vlastně proč ne, když je tak dobrý…

  Odpovědět

 • Life-Finance

  27 února, 2008

  30 000 roční platby do IŽP na rizika a něco na investování je oproti 160 000 ročního pojistného v IŽP trochu rozdíl, nemyslíte?
  Můj názor je takový, že pan Štork je natolik penězi motivovaný, že na klientovi mu opravdu nezáleží.
  Ztotožňuji se s panem Hanzlem, IŽP je produkt, který zaplatí následný servis klientovi a musí být nastaven na zajištění. Jinak to v tom byznysu nejde.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  29 února, 2008

  Prodejce?Asi se mnou nebudou mnozí souhlasit,ale řekl bych,že by to celkem změnilo situaci.Já proti prodejcům nic nemám,vadí mi prodejci,co si hrají na poradce.Prodejce je stoprocentně,na poradce si možná nehraje,ale pak je průšvih jinde.Hraje si na něj společnost OVB,která ho toleruje.
  Tento problém má ale dvě etické roviny:
  a)proč OVB nedala panu Štorkovi najevo,že jeho styl není ztotožnění se s prezentací společnosti
  b)proč pan Štork sám zůstával v OVB,když věděl,že dělá něco jiného než je jeho úkolem
  Omluvou obou případů by bylo,kdyby centrála OVB a pan Štork společně přiznali,že jejich úkolem je čistá distribuce produktů pod záštitou klamavé reklamy o nezávislosti

  Odpovědět

 • nezavisly

  27 února, 2008

  Pokud je system nastaven na bazi MLM, nejde vzdy o bouchani smluv. Pokud ten system je totiz limitovany poctem poradcu a manazeru, lze takovyto MLM vypracovat do faze, ze poradci jsou opravdovými poradci, nad kterými je a kontroluje je opravdový manažer. Jen by mě zajimalo, jak muže Partners dělat kvalitu práce s tolika lidmi. Nelze!!! Manažer je schopen uhlidat kvalitu tak do cca 8-10 lidi v tymu a to by měli byt vsichni prodejci a on by mel vykonávat predevsím tu kontrolní složku. Pokud to ale spadne do baze, ze kazdy muze byt manazer a vedouci, tak je to opet a zase stary znamy bouchani. A pokud vim tak Partners i OVB takto funguji. Jde jen o valku, která opět a zase jen poškozuje klienty, dle mýho by měl být ustanoven zákon, který by jasně definoval činnost finančního poradce a dále by měl tvrda kriteria pro výkon této práce, což by kulminovalo stav, který tu dnes máme. Vcera jsem se vracel ze školení a ve vlaku mě oslovila nějaka neznama paní, která se mi nabídla s jizdním řádem, protože slysela, jak telefonuji na informace a zjistuju si spoj. Posleze mela telefon, týkající se pojištění. Neváhal jsem a dal jsem se do reci. Z paní vylezlo, ze zacíná dělat maklére atd atd… Když jsem se zeptal na vzdělání, no hádejte: učnák bez maturity. Ale to není k tomuto zaměstnaní potřeba, to stací chodit na skoleni a ucit se a ucit se a verit postupove vyssim. Když jsem předal svoji vizitku, mile se usmála, a praví: Jé vy jste taky poradce? Muj kyselý ksicht Vám nepřeji videt. Rozesli jsme se celkem v dobrém, vynechámli dohad ohledně mé otázky, jak by mi navrhla úrazové pojistení. O investicích nemluve – pry to delá pres Flexinu… Cestou domu jsem se zamýslel, proc vlastne jezdím na skolení, proc kazdý den navstevuji financní servery, snazím se jít ruku v ruce s financním trhem….kdyz pak potkam santusacku se strikovacima jehlema, která si drze dovolí nazvat se take finančním poradcem. Holt trh tahne MLM velkych spolecnosti, kvalita je porad jeste v pozadi.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  27 února, 2008

  Dobrý den!
  Mám pro vás radu, pane kolego. Pokud na sobě neustále pracujete jak píšete, vyvine se to asi takto: vy budete za pár měsíců či let obsluhovat zajímavé klienty a když jich naleznete jen 5 měsíčně, budete si velmi slušně vydělávat. Ta santusačka se štrykovacími jehlicemi si za pár týdnů vychutná, jaké to je slyšet neustálé odmítání a potom zamíří na úřad práce, protože její sebedůvěra poklesne na Kelvinovu absolutní nulu. To je trh, víte? Když vydržíte, stanete se skutečně vyhledávanou osobou. Když budet smutný, že ona má také vizitku s označením, které chcete hrdě nosit, nebude se vám dařit. MUSÍTE si věřit a pracovat na plné pecky, protože nezáleží na tom zúčastnit se, ale vyhrát. Ona i dílčí prohra má svůj půvab. Ale prohrávejte s elegancí (Richelieu, cardinale de France).

  Odpovědět

 • Eddy

  27 února, 2008

  Pane kolego,
  smekám před Vámi, lépe a elegantněji to snad ani nešlo napsat. Podepisuji se pod Vaším příspěvkem a třikrát jej podtrhuji :0)
  Držím Vám palce a máte můj obdiv, s jakou vervou a odvahou se jako jeden z mála pouštíte do otevřených diskuzí, které jsou mnohdy na samé hranici slušnosti a únosnosti. Děkuji Vám za Váš přístup a odvahu. S pozdravem Eddy

  Odpovědět

 • nezavisly

  27 února, 2008

  Vazeni kolegove, v tom sice mate pravdu. V soucasne chvili jsem jiz ve fazi, ze se staram o cca svych 250 klientu(ne sice vsichni jsou bonitni), nicméně následný servis mi porád vydělává a ne malo, samozdrejme k tomu je i nejaky ten novy klient, ale pocituji, ze vic jak 400 klientu nejsem schopen servisovat. Nejsem sice jeden z tech co potrebuje pul milionu mesicne, důlezite je pro mě mít spokojene klienty, kterí me za odměnu pozvou na ruzne akce a jine, zdravi a také volny cas na své jiné zájmy. Jsem nazoru dle vlastní zkusenosti, ze staci opravdu kvalitne udelat obchod u 4-5 klientů měsíčně a má človek 100tisíc vyděláno s přehledem a s minimálními náklady. Pokud teda nejste az moc narocni. Ve sve historii jsem strávil nejaký ten cas v jednom nejmenovaném MLM, jehož OŘ tu na serveru minuly týden prezentoval abnormálně lživá tvrzení. Když jsem se v MLM snažil o kvalitu, nebyl jsem vítán. Kdyz jsem si vytvoril financni analyzu, tak me meli za nenormálního. Jedine co je zajimalo byly jednotky, jednotky, smlouvy, terminy a nabory lidi. Byl jsem znechucen tímto systémem. Na seminárich jsem vídal lidi typu kamionák, servírka, číšník, kuchař, automechanik, soustruznik, zkratka katastrofa. Tak jsem se na to vybod a zacal hledat jinde. V cem nesouhlasim je to, ze novácek nema na vyber a musi bouchnout smlouvy. Jsem nazoru, ze pokud prijde do branze absolovent, tak nemusi hned vydelavat desetitisíce, tudiz nemusi rezat jednu smlouvu neucelne za druhou, jen aby prezil. Pokud prijde z branze, je treba ho jen kontrolovat a usmernit. A pokud prijde z jineho oboru, tak je nejlepsi aby hned nesel delat FP na hlavni uvazek, a spis se nejdriv zaskolil a pak teprve dal vypoved a zacal pracovat naplno. Ja jsem nazoru, ze nejlepsi je najit mlade absoloventy, sikovne, nezkazene, ktere si firma muze vychovat ku obrazu svemu.

  Odpovědět

 • Anonym

  27 února, 2008

  Uvádíte, že MLM a BJ neumožňují kvalitní finanční poradenství. S tím nemohu souhlasit. Pokud firma chce dělat finanční poradenství dlouhodobě (a finanční poradce jako fyzická osoba také), pak musí dbát na kvalitu poradenství bez ohledu na to, jakým způsobem je placeno. To nic nemění na tom, že v MLM je to těžší a pokušení je větší.

  Odpovědět

 • Eddy

  27 února, 2008

  Ze svého úhlu pohledu máte zajisté pravdu, kolik poradců však nepodlehne pokušení ? Víte kolik nových lidí přijme každý měsíc každá z pojišťoven působících na našem trhu ? Byl jste někdy na vstupním školení pro nově přijaté nováčky ? Slyšel jste někdy o tom, že by pojišťovny apelovali na počátku u těchto lidí na kvalitu ? Jde to vůbec v situaci, kdy má nováček nulovou garanci výdělku a potřebuje si ještě ten samý měsíc po nástupu vydělat alespoň svých patnáct dvacet tisíc Kč ? Když to udělá skutečně kvalitně, vydělá si jednu až dvě třetiny z této sumy. Když mu ale poradí „kolega“, který je v pojišťovně již nějaký ten rok nebo měsíc a „naučí“ ho dělat vysoká investička a jiné fígle, kde máte jistotu, že poradce nepodlehne pokušení ? Víte kolik nově nastoupených poradců podlehne tomuto pokušení ? Téměř všichni do jednoho a ten zbytek jsou vzácné vyjímky…bohužel.

  Odpovědět

 • poradkyně OVB - BD Podolák

  27 února, 2008

  O tom, kdo porušil smlouvu, bude tak jako tak rozhodovat soud, tak není potřeba v tomto ohledu nic řešit. Pan rightsider se ovšem mýlí.Poradce po odchodu předává nejen veškerý software, ale veškeré kopie návrhů smluv. Tak je to zakotveno ve smlouvě o spolupráci.

  Odpovědět

 • Zachrdla - TriMan

  27 února, 2008

  No, tímto jste, myslím, otevřela další problém této kauzy. Je otázkou, zda ti co odešli z OVB a odnesli si s sebou i osobní data „svých“ klientů, se neprovinili vůči zákonu o ochraně osobních dat. Jak má OVB toto ošetřeno (předpokládám, že to ošetřeno má ;-)?
  Pokud by se totiž toto potvrdilo, obávám se, že by to mělo pro celý obor obdobně destruktivní důsledky jako Helvag.

  Odpovědět

 • taky jsem OVBák, ale teď v nejistotě

  27 února, 2008

  Pane Podoláku, byl jsem upozorněn kolegy, že jste přímým vedoucím p. Štorka!!! Jste ten samý pan Podolák, co je členem etické komise, co vyloučila p. Štorka? V tom případě neslyšíte o takové sviňárně poprvé!! Co jste s tím dělal?? Jaké kroky jste učinil? Co na to Váš ředitel p. Křen? Prý je p. Štork přímo v jeho obchodních prostorách zemského ředitelství, měl ho také pod dozorem. Všichni víme, že jste to oba věděli a nic s tím nedělali!! Jak je to možné !? Spousta nás na praktiky a sviňárny p. Štorka upozorňovala. Věděl o tom i p. Gardavský, všichni jste se tvářili, že se nic neděje a my musíme k tomu mlčet. Kdo se ozve, nachytá zlatokopa, bude mít problém, ať si to p. Štork prý řeší s klientý sám. Jsem slušný Ovbák, takových je nás víc, ale jsme a byli jsme vůči tomu bezmocný. Vždycky jsme chtěli, aby se to řešilo, p. Křen se tvářil, že problémy v jeho ředitelství nejsou,s Gardavským si notovali. P. Uzel vypadá jako schopný člověk, problémy chce řešit. Věříme, že se p. Uzel k tomu postaví čelem a udělá s tím rázný konec, aby očistil nás slušný OVbáky, který chceme reprezentovat tuhle značku. Ale ne po boku p. Štorka a jeho vedoucích. Centrálo, je to přece jednoznačný, nečekejte na soud. Zkontrolujte všechny portfolia u stávajících klientů p. Štorka. Souhlasím, p. Štork není poradce, ale prodejce. Budete ho ještě vyzdvihovat? Neměl by být vidět na rangliste v LD Křen. Vyřešte to rychle! Paní Matoušková, čekáme na vyjádření !Poškodili Vaše i naše jméno. Jsme pod tlakem. Není teď důležitý odkud ten impulz přišel. Snad i pane Prouzo díky, my sami jsme nemohli,,,,do Parners jsme odejít nechtěli, Vaši bývalí Ovbáci dělali taky sviňárny a teď se překabátili. Vaše porfolio partnerských společností je bohužel nekvalitní a ta svázanost s Axou…sorry. Pane Svačino, pane Zámečníku, přineste rozhovor s p. Podolákem, když už se ozval a také s tím nejzodpovědnějším, panem Křenem. My od něj žádné uklidnění a vyjádření nemáme. Tak snad řekne něco Vám , když nám se schovává!!

  Odpovědět

 • insider

  27 února, 2008

  Partners a nekvalitní portfolio? 🙂 podívejte se na svoje OVBácké. Hypotéky všichni dělají u Raifky, protože jiné neumí a pořádně nemohou a ani tam nemáte pro klienty žádné slevy, protože centrála čerpá nemalé prachy bokem. Partners mají všechny i s akcemi a slevami. Pojistky máte předražené – ano s příjemně vysokými provizemi. Partners mají pojišťoven devět a s top produkty na trhu. Svázanost s AXOU jsou výmysly OVBáků – nevěřte všemu, co Vám napovídá pan Žemlička. AXA je silný, dobrý a ochotný partner, ale to je vše. Investice – šest investičních společností a v tomto roce přijdou dvě produktové bomby. Co máte Vy nového – všichni hurá do lokálního Consequ? pět penzijních a fondů a z toho čtyři jsou v první pětce a tak bychom mohli pokračovat …
  čtyři s pěti stavebních spořitelen. Ano, hurá, máte ČMSS a co dál? :)))

  Odpovědět

 • habakuk

  27 února, 2008

  Už zase žvaníte nepodložené domněky. Myslím si není argument. Akcie OVB již přelezly 25 EUR.
  Holt máte smůlu jak na prognózy, tak na stanoviska.

  Odpovědět

 • Mr.Burns

  28 února, 2008

  Svázanost AXY s Partners mám osobně potvrzeno od lidí z AXY.Partners je v podstatě takový levný distribuční kanál AXY (cca. to AXU stálo 70 mil.) TAKŽE VY PŘESTAŇTE ŽVANIT BLUDY A LHÁT VEŘEJNOSTI.

  Odpovědět

 • Tomas

  28 února, 2008

  Je mi líto Vás i vašich vymytých mozků,protože ani OVB,Partners,ZFP……nepodáváte kvalitní finanční poradenství.Tvrdíte,že prodáváte to nejlepší na trhu,ale kdyby tomu tak bylo,tak by měli mít klienti prakticky totožné produkty od stejných pojistitelů a bank.A také se jen velmi zřídka setkávám se zajištěním majetku ve vašich plánech.Proč se asi honíte zejména za IŽP,hypotékami atd.?Že by to byly zajímavé provize?Podejte si ruce.

  Odpovědět

 • OVB ZK

  1 března, 2008

  Spis outsider ne? Vyber spolecnosti ma OVB podstatne lepsi a obsahlejsi. Partners jsou jen paraziti, co vykradli myslenky OVB a ted jen machruji, jak jsou jini a lepsi. Pekny nesmysl! Od koho mate know-how? Ted se ukazte! Znam nekolik lidi z Partners a pouzivaji stejnou analyzu jako my z OVB…Jen to provedeni je trochu neprofesionalni.

  Odpovědět

 • M.K.

  13 března, 2008

  Pracuji jako školitel externích prodejců a díky tomu mám kontakt s lidmi od Radima Lukeše i Petra Borkovce, ale také s lidmi z LD Slezáková nebo Žemlička. Každá tato struktura má svoje vlastní postupy a prodejní pomůcky. Nejpropracovanější systém vzdělávání a prodeje měli vždy lidi od Lukeše. U větve paní Slezákové zase měli výborné školení z psychologie a typologie. Prezentátor pro prodej jaký měla struktura LD Lukeš, nemá ani dnes v OVB konkurenci. Materiály jako Vyšší plat, školení Kurz majitelů, školení Jako Mullera atd. To všechno jsou věci o kterých si můžou nechat lidé z ostatních struktur jenom zdát. LD Lukeš v OVB bylo takový stát ve státě. Proto se vůbec nedivím, že jim byla tato škatulka brzy těsná a založili si vlastní společnost.

  Odpovědět

 • Max

  15 března, 2008

  :)) trochu vypláchnuto, že?
  Děláte ve struktuře brainstorming nebo brainwashing???

  Odpovědět

 • Jiří Myška

  3 března, 2008

  Zdravím všechny, co čtou tento „finanční bulvár“.
  Říkal jsem si, že si zde občas počtu názory lidí. Některé jsou rozumné a z velké části potvrzují to, čím se my, finanční poradci, zabýváme a jak to zhruba má být správně a eticky. Samozřejmě nikdo nemůže říci, jak je to absolutně správně, ale o tom jinde. Docela mne pobavil tento příspěvek..
  Nechci tu nikoho napadat, ani nebudu dělat reklamu jedné z řešených společností, i když pro jednu pracuji. To, že se zde někdo buší do prsou jaké mmá partnery.. To, že se někdo vychloubá co ta druhá společnost neumí či nemá v portfoliu, že jejich poradci dělájí tohle a onohle kuli provizím či že ostatní své smluvní partnery neumí.. to je pod úroveň naší práce a právě tito lidé, řekl jsem, že nebudu napadat, ale zde i Vy, Insidere a mnozí další dělají této práci to špinavé jméno. To oni vytváří nekvalitní poradenství a lituji klienty, kteří na tyto lidi narazí..
  Váš příspěvek je výsměch nám, i Vám a to si sáhněte do svědomí. Akorát ponižujete sám sebe 😉

  Odpovědět

 • dan

  23 dubna, 2008

  :-))))

  Odpovědět

 • Anonym

  28 února, 2008

  Autorem tohoto příspěvku není pan Podolák, který se od jeho obsahu distancuje.

  Odpovědět

 • bývalý OVB

  28 února, 2008

  od čeho, že se pan Podolák distancuje ?? Tak ať si laskavě promluví se svými kočičkami, které tak hezky plkají o něčem, co vůbec neznají.A to na serveru, který navštěvují profesionálové.

  Odpovědět

 • Jan Miklín

  1 března, 2008

  Ten profisionál jseš ty ??? 🙂
  Ta analýze je výsměch lidem, ať to dělá jakákoliv společnost. Výsledek je zrušit část smluv a uzavřít nové !!! U všech !!!
  Kdyby jste chtěli nabízet na trhu to nejlepší, tak všem (po určitou dobu, než někdo příjde s něčím novým, lepším pro klienta) si vystačíte s jedním produktem na určitý problém, nebo potřebu.
  = Jedno st. spoření, jedna hypotéka, jeden účet, jedno IŽP, jeden PF, … tak dlouho, než někde nebodou podmínky lepší pro klienta, levnější poplatky a pod. Všichni dělají analýzu, všichni mají ten nejlepší produkt a všichni nabízejí něco jiného aq špiní tu nejbližší konkurenci – tu, která jim bere klienty, ta co je vzdálená je nezajímá, zatím. Až bude blíž – tak to budou nezkušení parchanti, kteří ruší vám ruší smlouvy.

  Odpovědět

 • OVB konzultant

  27 února, 2008

  Nevím, co má prodej investiček společného s nějakými paragrafy ? Není lepší tedy apelovat na ČNB, aby tento produkt pojišťovny „musely-:)“ stáhnout z trhu jako jed ? Na druhou stranu, když si ten klient bude náhodou 30 let těch 5000 kč opravdu spořit, bude to určitě lepší varianta než přihazovat na vkladní knížku, běžný účet popř. na termíňák.

  Odpovědět

 • Mr.Burns

  28 února, 2008

  Za mích časů v OVB to byla velká hvězda, která nám byla předsouvána jako bůh finančního poradenství! A kdo nám je dával za příklad? Nevím co jinde, ale v RD Borkovce jsem o něm slyšel pořád…teď jsou oni zase hvězdy Pártnrz. To je opravdu neuvěřitelné…styďte se. Jinak souhlásím s názorem, že se prostě na přetvářku jménem Pártnrz vykašlal, tak je čas ho pošpinit. Co já jenom vím, co se v teamech současných bezúhonných hvězd Pártnrz dělalo za prasárny tak mi Štork přijde jako jeden z mnoha… nic nového.

  Odpovědět

 • OVB

  28 února, 2008

  Přestaňte pane insidere žvanit nesmysly. Řada slušných OVBáků dělá hypotéky běžně od Hypoteční banky. Já jsem jich tu zprostředkoval za minulý rok 12 a u Spořky 2, protože Raiffka je opravdu drahá. Jsem zvědavý, jak se Vaše banky budou ke klienovi chovat po skončení fixace.

  Odpovědět

 • Karel Jarolím

  28 února, 2008

  Svého času (za minulého vedení OVB) se mluvilo o tom, že by Štorka odkoupilo Fincentrum, aby se OVB zbavilo rizika podobných problémů, jaké teď diskutujeme. Od MG to byla dobrá myšlenka, přes Křena ale samozřejmě neprošla, protože sám Štork mu vydělal pohodlně na vilu ve Španělsku. Tak proč by se ho vzdával, že 🙂

  Odpovědět

 • nezavisly

  28 února, 2008

  Dnes se mne snazil naborovat nekdo z partners….
  Hádejte cím mě motivoval, penize, penize, penize a nezavislost. A pritom porad mlel o Axe a o produktech, ktere jsou nej nej na trhu. Myslel jsem, ze to v partners mysli opravdu vazne jinak, ale po tom co mi v Brne pred nosem projela salina s jejich polepem, tak jsem si vzpomel na znamou reklamu jedne pojistovny. Asi bychom meli jezdit vsichni 3kou.

  Odpovědět

 • Jan Miklín

  1 března, 2008

  Dobrý den, skvělá špína na OVB, výborně !!! Ještě že Parťáci jsou ex OVB a mají naprosto stejné praktiky (vlastní zkušenost)!!!
  To osočování je tu jen proto, že chtějí přetáhnout další spolupracovníky a klienty z OVB. Ale když se to několik let v OVB učili, tak nemůžou říkat, že to dělají stejně, ikdyž pravda taková je !!!
  Všem společnostem se stejně jen jedná o nárůst, provizi – mít víc, než ostatní, ať je to OVB, ZFP, ex OVB = Partners, AWD, ….

  Odpovědět

 • Anonym

  1 března, 2008

  Ano, všem společnostem jde o nárůst provizí. O tom tu spor ale není. O nárůst zisku v tržní ekonomice jde všem subjektům, včetně zaměstnanců, kteří chtějí vyšší mzdy.
  O čem se vede spor, je, jakým způsobem se zvyšování příjmů z provizí dosahuje. Řekl bych, že všichni zúčastnění finanční poradci se shodnou na tom, že dlouhodobě lze prosperovat pouze s kvalitním finančním poradenstvím a odsuzují „zlatokopecké praktiky“.
  Druhá otázka, která se na odborné úrovni diskutuje, je, co je to kvalitní poradenství a které produkty pro klienty jsou či nejsou vhodné. V tomto ohledu se ani výborní finanční poradci neshodnou. Ostatně, dalo by se to přirovnat k tomu, který automobil je nejlepší. Můžete mít lidi se stejným příjmem, se stejnými požadavky a beztak řešení může být zcela odlišné – a zároveň správné.

  Odpovědět

 • Zachrdla - TriMan

  1 března, 2008

  Při stejných výchozích podmínkách a stejném zadání výsledné řešení zcela odlišné a oboje zároveň správné? To snad ne?
  Zásady osobního finančního plánování platí obecně a proto konečný výsledek by měl být vždy podobný. Můžeme se lišit v implementaci osobních postojů, životních zkušeností a některých dalších subjektivních faktorů do navrženého řešení, ale výsledné řešení by mělo být v zásadních věcech podobné. Pokud je zcela odlišné, pak je někde chyba a nebo musí být rozdíl v základních poradenských přístupech. Zcela odlišná řešení by proto měla být vždy podrobena podrobnému rozboru a dohledání důvodů těchto zásadních rozdílů.

  Odpovědět

 • Anonym

  1 března, 2008

  Řekl bych, že vaše reakce vychází ze slůvka „zcela“, které jsem uvedl (a podle vaší reakce soudím, že ne zcela šťastně). Dovolím si ho tedy zpřesnit: Slůvkem „zcela“ jsem pochopitelně neměl na mysli to, že např. jeden poradce doporučí krátkodobé instrumenty a druhý dlouhodobé, ale že pro případ, kdy chce klient dosáhnout svého cíle, je potřeba dlouhodobé spoření, navrhne každý jiný dlouhodobý nástroj.
  Nepředpokládám, že zrovna vy byste si myslel, že jedině vaše řešení je správné, a každé jiné je špatné. Stejně tak většina finančních poradců, kteří na Investujeme.cz diskutují, je otevřena diskusi o různých přístupech k řešení životních situací vašich klientů.

  Odpovědět

 • Zachrdla - TriMan

  1 března, 2008

  OK, takto to již je v pořádku :-).
  Jde o to, aby klient měl řešeno vše co má mít řešeno, měl to řešeno na správné částky a těchto cílů bylo dosaženo optimálním způsobem. Schválně říkám optimálním (ne nejlepším), protože vycházíme z Paretova pravidla 20:80 (20% činností zaručuje úspěšnost z 80%). Domníváme se, že oněmi 20% činností které rozhodují o konečném výsledku z 80% je správné uspořádání financí. Volba konkrétního produktu od konkrétní instituce nemá na konečný výsledek až tak zásadní vliv a výběr toho nejlepšího produktu by celý tento proces neúměrně prodražil. V tom uspořádání financí (které je zásadní) bychom se ale všichni měli přibližně shodnout.

  Odpovědět

 • Mario

  28 února, 2008

  Nejednou jsem už z různých zdrojů slyšel názor, že pan Kohout a spol. jsou jen nastrčené figurky někoho dalšího. Čím déle sleduji tuto společnost, tím více si to také myslím.

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  29 února, 2008

  Takovouto nepodloženou pomluvu je třeba hned vyvrátit. Co se Vám nezdá, když mají tři zakladatelé 5% a 4. zbytek (to je přeci na rozdělení poradcům). To že školitelé (dříve vedoucí přešlé části OVB) s konkurenční doložkou mají pechvogel je jen náhoda a žádné akcie nevlastní a zdaleka nemají výkonné pravomoci ve firmě. To je přeci naprosto jasné, čisté a transparentní, že? Partnes na to jdou přeci jinak, to nevíte?
  P.S. Nezměnění to ani fakt, že ona doložka je krajně nemravná, jen pokud jsem tak hloupý že podepíši takovou blbinu, je třeba také nést důsledky…

  Odpovědět

 • Mario

  29 února, 2008

  No vidíte, od Vás to také slyším. Tedy pokud jsem to dobře pochopil:)

  Odpovědět

 • reverend

  29 února, 2008

  Minulý rok som sa stretol s človekom, FYZICKÝ VEK 55 rokov, klientom štruktúry LD Muller (teraz majiteľ Partners Group na Slovensku). Ten človek mal v zámere investovať sumu cca 270.000 ročne (niečo mesačne niečo s pomalšou frekvenciou) asi tak 5 rokov. Bol ochotný podstupovať aj väčšie riziko pri dosahovaní svojho výnosu na úrovni asi min.10% ročne.
  A výsledok poradenstva?
  Poradca mu navrhol, že je potrebné na takýto výnos dlhší horizont. Že v krajnom prípade najneskôr do 20 rokov to bude mať určite.
  Toto poradenstvo viedlo k nasledovnému.
  PROSÍM VŠETCI SA PRIPÚTAJTE !!!!!!!!!
  Česká poisťovňa-GIP- 10.000 Sk mesačne-zmluva na 10 rokov.
  Generali KIP- 15.000 Sk 1/4 ročne na 20 rokov.
  SFM Konto života cieľová suma 1.200.000 Sk – 5.000 Sk mesačne na 20 rokov Dynamické portfólio
  SFM Konto života cieľová suma 600.000 Sk – 5.000 Sk mesačne na 10 rokov Vyvážené portfólio.
  A čo vy nato?
  Toto je ten grandiózny projekt vzdelávania? Čo má PARTNERS? Ako sa to mohlo stať? Čo vedúci, BL? či BD? Kde bol feedback? Autorom poradenstva bol R2. Je to skutočný prípad.
  Pán by nato možno nebol ani prišiel. Chcel zmenu v Generali. Nenašiel poradcu. Nemohol sa pol roka dopátrať pravdy. Písal sťažnosti.
  Pravda je taká, že OVB centrála všetky sťažnosti posúva na príslušných riaditeľov sietí. Veď čo má OVB centrála spoločné s tým poradenstvom? Veď je tam riaditeľ.
  Pýtam sa koľko je takých prípadov?
  Ono je lepšie kydať na OVB. Narobiť sprostosti a potom utiecť a založiť vlastnú firmu.

  Odpovědět

 • OVB z Brna

  29 února, 2008

  Opravdu poradenství tak trochu jinak. Koncem září 2007 jsem připravoval portfolio pro klienta:
  IŽP Clever Invest 1000 Kč/měs, rizikovku od Uniqy 430 Kč/měs, Rentiér Invest s předplaceným poplatkem měsíční platba 2000 Kč(horizont 20 let). Před 3 týdny mého klienta navštívil poradce z Partners (někdo od Borkovce). Naštěstí byl můj klient prozíravý, o celé záležitosti mě informoval a tak trochu sehrál divadlo. S poradcem se sešel. Poradce mu doporučil všechno, co jsem před půl rokem navrhl a s klientem uzavřel, zrušit včetně příliš „rizikového“ Rentiéra-:) (přitom můj klient je podle inv.dotazníku dynamický investor). Poradce Partners přitom navrhl těch 2000 kč ušetřených měsíčně do investička AXY řka že fondy této pojišťovny jsou méně rizikové než v programu Rentiér Invest. Zbytek peněz (a ještě otrochu víc) asi dalších 2000 kč měsíčně by se dávaly do penzijka Aegonu prý nejlepšího správce penzijních fondů na trhu. Tedy pane Prouzo a Majere i Vy sličná Katko, co na to říkáte?

  Odpovědět

 • Eddy

  29 února, 2008

  Takže jen změna kabátu, plná ústa jiného přístupu a férovosti ke klientům…ve skutečnosti stejné praktiky, stejný přístup a BJ za jakoukoliv cenu :0) vlastně to má logiku, když něco dělám několik let a pak jen změním logo a název firmy (a to celé zaobalím do vznešených formulací, které mají budit dojem férovosti a poctivosti),proč by to nešlo :0) historie se opakuje :0)

  Odpovědět

 • Anonym

  29 února, 2008

  Myslím Eddy, že Partners křivdíte. V každé společnosti se najdou ti, co to zkoušejí neeticky. V té samé společnosti je pak mnoho dobrých poradců, kterým to ubližuje, protože mají vizitku se stejným jménem firmy, kterou zastupují. Myslím, že nemůžete odsuzovat tisíc poradců podle dvou či tří příkladů, které tu čtete. Ve Fincentru jsou také špatní poradci. Přesto budu bojovat kdykoliv někdo napíše, že jsme špatná firma, klon OVB, či něco takového. Jediným soudcem je trh a jen ten nám všem může vystavit účet.

  Odpovědět

 • Eddy

  29 února, 2008

  Máte pravdu pane Hanzle, omlouvám se všem poctivým poradcům, kteří tuto krásnou, byť nádhernou řeholi berou skutečně vážně a dělají ji dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

  Odpovědět

 • Petr Borkovec

  29 února, 2008

  Vážený pane OVB z Brna, 🙂 (myslel jsem, že už tady žádní nejsou)
  udělal jsem zase jednou chybu, že jsem se do tohoto hnoje podíval a hned to tu mám.
  mno, jednoduše napište jméno toho poradce a já si velmi rád vše ověřím a pokud je pravda, co píšete, tak okamžitě s daným „poradcem“ bude ukončena spolupráce.
  Čistit třeba je heslo naše. Nicméně se bojím, že v tomto případě mi nepomůžete se žádného podobného člověka zbavit.
  Dovolím si také rovnou vysvětlit jedno velké nepochopení s heslem „Finanční poradenství JINAK“. nejedná se o lepší či levnější produkty, lepší PR či marketing, mnoho partnerů, super IT podpora, rychlá a kvalitní administrativa, analytické zázemí (prostě vše co OVB nikdy nemělo), ALE znamená to v současné době především jiní lidé a to na HPP, se vzděláním, etickým nastavením, profesionálním přístupem v každém ohledu, firemní kultura s vysokými hodnotami a k tomu se jim snažíme vytvořit zázemí a podmínky.
  Je však třeba si uvědomit, že toto nelze udělat přes noc a věřte či klidně nevěřte děláme všichni (manažeři v síti i lidé na centrále) maximum. Čísla o množství ukončených spolupracovníků a přitom rostoucí produkci a zejména její kvalitě mluví za vše.
  Ale je nám jasné, že trh a samozřejmě zatvrzelé a uražené OVBáky nepřesvědčíme za 9 měsíců, takže vydržte.
  A samozřejmě budu rád za to jméno.
  díky a pěkný den všem.
  PS: z důvodu duševní hygieny a udržení pozitivního přístupu a optimismu doporučuji méně číst tyhle „sračky“ – doporučuji oběma stranám. 🙂

  Odpovědět

 • Bodo

  29 února, 2008

  Že by byly ve vedení Partners rozdílné názory?
  Proč pan Prouza přispívá k těmto „sračkám“ dalšíma „sračkama“?
  Vy pak nešťastnou náhodou sem zabruslíte a Vaše duševní hygiena trpí.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  29 února, 2008

  Možná by na relevantnosti Vašeho příspěvku přidalo vystoupení z anonymity.Také jsem byl v OVB,ale pakliže jsem se připojil do diskuse,normálně jsem se podepsal.
  Btw.Jak opodstatníte využití toho cleveru a zároveň rizikovky?

  Odpovědět

 • Radek

  29 února, 2008

  Kdyz ti AXA zaplati vznik firmy, tak musis na oplatku delat AXU.
  Kde byl tentokrat hlidaci pes?

  Odpovědět

 • PFLP

  1 března, 2008

  Dobrý den,
  mám pro Vás takový konstruktivní návrh. Zveřejněte jméno toho poradce. Mně osobně to bude velmi zajímat, protože v PFLP pracuji a shodou okolností také v Brně.
  Víte proč Vám tento návrh dávám?? Protože to neuděláte. Nemůžete. To, co píšete, je vymyšléná pohádka, která má úmyslně poškodit firmu, co Vám asi dost leží v žaludku. Už jen to penzijko Aegon na 2000… Kdo z poradců by doporučoval investici do PF vlastněného ZFP???
  Ale ať to nezakecám, sem s tím jménem. Tomáš Prouza si s daným poradcem rád popovídá. Pěkný den všem.

  Odpovědět

 • New

  29 února, 2008

  I když souhlasím, že práce L. Štorka vykazuje kvantitu, kdežto s kvalitou je to špatný, pan Prouza si zde ohřívá vlastní polívčíčku zbytečně moc. Je třeba připomenout, že v Partners působí mnoho e-OVBáků, ať už odešli do Parners přímo, nebo to vzali přes průtokový ohřívač – Fincentrum. Důvody jsou diskutabilní… Jména Partners Lukeš, Borkovec, Čerych, Majerovi, Mullerová, jsou v OVB dost známá, zpětná analýza jejich činnosti v OVB by taky možná něco ukázala…. protože si Vážím pana Prouzy jako kvalitního poradce-teoretika, přeju mu, aby se mu v Partners nestalo totéž co OVB.
  OVBák

  Odpovědět

 • New

  29 února, 2008

  Ještě dovětek… to, že je někdo v OVB, Fincentru, Partners, AWD, ZFP nebo je skrytý přímý závislý dealer (Kapitol, Brocker Consulting) ještě neznamená, že má patent na kvalitu poradenství. Poradenství dělá sám člověk, fyzická osoba, a sám o tom rozhoduje. OVB je pro mne kvalitní servisní organizace, ale klientům radím já, kdybych klienty podtrhnul, potrhnul bych je já, ne OVB, moje jméno by bylo špinavé… Totéž se pane Prouzo může stát i Vám

  Odpovědět

 • ondras

  29 února, 2008

  Dobrý den,
  naprosto s Vámi souhlasím, že každý jednáme u klienta svým jménem. Kl. si často ani nepamatují hlavičku firmy, v níž působíme. Ale neřekl bych, že je to nějak objevná informace.
  Píšete o OVB jako o kvalitní servisní organizaci. Zkuste se sám sebe zeptat, co pro Vás kvalitní servisní organizace OVB v minulosti udělala. Upřímně.
  Podělíte se s námi o výsledek této myšlenky?
  ondras

  Odpovědět

 • Jan Miklín

  1 března, 2008

  Ta vaše analýze je výsměch lidem, ať to dělá jakákoliv společnost. Výsledek je zrušit část smluv a uzavřít nové !!! U všech !!!
  Kdyby jste chtěli nabízet na trhu to nejlepší, tak všem (po určitou dobu, než někdo příjde s něčím novým, lepším pro klienta) si vystačíte s jedním produktem na určitý problém, nebo potřebu.
  = Jedno st. spoření, jedna hypotéka, jeden účet, jedno IŽP, jeden PF, … tak dlouho, než někde nebodou podmínky lepší pro klienta, levnější poplatky a pod. Všichni dělají analýzu, všichni mají ten nejlepší produkt a všichni nabízejí něco jiného aq špiní tu nejbližší konkurenci – tu, která jim bere klienty, ta co je vzdálená je nezajímá, zatím. Až bude blíž – tak to budou nezkušení parchanti, kteří ruší vám ruší smlouvy.

  Odpovědět

 • Miroslav Hašpica

  29 února, 2008

  Hezký den všem,
  To je hrůza co tady čtu, připadá mi to spíše jako bulvár než seriozní informativní diskuze. Všichni na sebe házíte špínu. OVB a Partners to se vážně nedá číst. Konkurenční boj je správná věc, ale tady si jenom vyčítáte kdo toho druhého přečurá.
  trochu se zamyslete

  Odpovědět

 • nezavisly

  29 února, 2008

  Kdopak asi plati celou tu medialni kampan Partners. Obdobou reklamu tady dela jeden pojistovaci subjekt, ktery z klientu zdima jen penizel. Copak delaji partners? Kde na to vsechno berou? Kdo to vse plati?
  Ze by klient?

  Odpovědět

 • insider

  29 února, 2008

  to jsou zase řečičky. Kdo to platí. Partners. jen za poslední kvartál inkasovala společnost provize za více než 120 mil. Kč. Partners fungují sice krátce, ale na reklamní kampaň (jestli se tomu tak dá říkat) za pár mega by měl i Borkovec sám. A Lukeš z jedné měsíční ovbácké provize.
  a tu ždímající instituci myslíte? Českou Pojišťovnu? Generali? Koho? 🙂 nebo AXU? nebo AEGON? Myslíte tu AXU či AEGON, které si snížili poplatky v produktech na svůj úkor?
  závist a hloupost …
  ale srovnávat kampaň AXY za 100 mega a „kampaň“ Partners je velmi legrační.
  Články Partners jsou samozřejmě zdarma. Ale počkejte příští rok – to něco uvidíte.

  Odpovědět

 • nezavisly

  1 března, 2008

  legracni mi vubec prijde delat reklamu. Ne nadarmo se rika, ze to co ma velkou reklamu stoji za h—o. Dobre veci reklamu nepotrebuji a lide si je vyhledaji sami. Co uvidime pristi rok? Reklamu pred televiznimi novinami, nebo snad pribudou polepene tramvaje a letadla ci autobusy? Mozna to ma 1 vyhodu: lide z velkym mest na to uslysi, ale obycejnym lidem, kterí ziji normalnim zivotem je nejaka reklama uplne putna. Panove k cemu jsou tady ta vsechna divadla co se tu na webu odehravaji? Stejne si do hrobu nic nevemem.

  Odpovědět

 • ja

  10 listopadu, 2008

  jakze nepotrebuje reklamu? na nasich postkomunistickych trhoch ludia nevedia ze nejake poradenstvo vobec existuje a ze si ho maju ziadat a vyhladavat.. poradenske firmy urcite reklamu potrebuju uz len aby sa pytali ze kto to je a co robi..

  Odpovědět

 • habakuk

  1 března, 2008

  Už zase pindy bez jakýchkoliv faktů a relevantních argumentů?

  Odpovědět

 • Vladislav

  9 července, 2009

  Vy tady kydáte hnůj na pana Štorka. Podle mne je to génius, obchodník každým coulem. Měl jsem to štěstí pracovat 5 měsíců v jeho týmu a nikdy bych neměnil.
  Prodávat jako Štork dokáže málokdo. Kdo z vás umí doslova z ničeho vydupat takový peníze jako on? Tohle všechno je jen špinavý konkurenční boj do kterého zatáhli důvěřívé klienty.
  Ale pan Štork to všechno zvládnul se ctí a s nadhledem, jak to dokáže jenom on. Je to bůh. Všechen ten hnůj a svinstvo se ho ani nedotklo a pracuje dál na 110% vy chytráci! Mým snem je pracovat zase v jednom týmu s ním. On by rozhicoval klienty a já bych je pak dodělal a sepsal s nimi všechny smlouvy. Štork je génius.

  Odpovědět

 • Luděk

  27 září, 2009

  výstižně jste uvedl slovo „prodávat“… to s Partners nemá nic společného, narozdíl od OVB

  Odpovědět

 • VV

  28 září, 2009

  cha chá, tak to je slovo do pranice 😀 co když se opravdu celý svět mýlí a LŠ je génius a idol. „On by rozhicoval klienty a já bych je pak dodělal a sepsal s nimi všechny smlouvy“… to je móóc :DDDDD
  Vladislave, můžu si Vás přidat na facebooku? Vy musíte být ohromný šprýmař a těch tam mám málo.

  Odpovědět

 • Executive manager

  27 září, 2009

  pojišťovací makléř je financován právnickou osobou, tj. pojišťovnou či jinou institucí, u které obchod zprostředkovává. Narozdíl od komerčních bank a ostatních subjektů si platí reklamu Partners sami, i pronájem veškerých budov. Klient platí poze svým doporučením.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  28 září, 2009

  🙂

  Odpovědět

 • fero

  18 března, 2010

  Ze by banky? mudrc 😀 ano ide to z klientovych penazi ale vzdy to tak bude a aj bolo… ale klient to musi zaplatit vzdy… ci je v banke ci v poistovni alebo je s financnym poradcom….

  Odpovědět

 • insider

  29 února, 2008

  Toto je ovšem velký výsměch a doslova platí název článku: Lukáš Štork vyloučen … a jede dál!
  Zde si stáhněte dnes zveřejněné vyjádření OVB ke kauze Štork:
  http://www.edisk.cz/stahni/09688/Vyjadreni_kauza_Stork_1_.pdf_136.23KB.html
  Vše překrouceno a přizpůsobeno. Smutné, ale očekávané.

  Odpovědět

 • nanuq

  2 března, 2008

  Podla mna je to vsetko naraficene.. Takato reklama je najlepsia.. Niekoho pospinit a vysplhat sa na jeho chrbate hore.. Kto a ako sa dostava k takymto internym zalezitostiam. A kto je zodpovedny za to, ze sa to dostane na verejnost? Tento clanok nestal mozno nic, no cena, za aku sa dostanu jednotlive firmy ku klientom je dost nevypocitatelna.. Ak by islo o eticky kodex, tak si to zucastnene strany vyrovnaju potichu.. Lenze niekto chce, aby o nich bolo pocut.. Ved slepe crevo je stale len slepe a treba ho vyrezat ako cely Partners!!!

  Odpovědět

 • rachel

  5 prosince, 2008

  Ano, souhlasím naprosto, partners potřebujeme naprostro vysekat, velmi se mi Váš článek líbí a je naprosto upřímný. Tento server je bohužel o pomluvách a špínách jedné strany na druhou, což se mi vůbec nelíbí. Budu ráda, jestliže budeme mít šanci pohovořit osobně. Pracujete v oblasti financí na Slovensku nebo v Čechách? Rachel

  Odpovědět

 • jenda

  27 prosince, 2008

  Ještě že ta reklama není..minule jsem jel po magistrále a málem jsem naboural : OVB…pevný bod…kdyby byl tak pevný..neměl by snižovat výkony..na úkor partners

  Odpovědět

 • Martin

  29 března, 2011

  Pan Štork a podobní bouchači IŽP jsou přímo podporováni OVB a naopak je plácají na výročních „mejdanech“ po rameni a dávají je za vzor. Nechutné !!!
  OVB pro mě není seriózní firma a nikdy nebude…

  Odpovědět