CZK/€ 24.945 +0,20%

CZK/$ 23.341 +0,50%

CZK/£ 29.515 +0,19%

CZK/CHF 26.153 +0,28%

Jan Lener: Chceme používat pojištění pro pojištění a investice na spoření

 


 

Zakládal jste společnost Top Consultant a svůj podnik jste opustil a přešel jste do Broker Consultingu. Co bylo motivem této poměrně zásadní změny?

Motivem změny byla pracovní výzva, kterou mi přednesl Petr Hrubý. Když se na sebe dneska podívám, tak pracuji víc než dříve, jsem svědomitější, systematičtější, odpovědnější, řekl bych, že i po stránce odbornosti jsem zase o kousek dál, a to nejen v oboru finančního poradenství. Věnuji se oblasti, která mě přirozeně baví – oblasti komunikace a PR. Zároveň se podílím i na strategickém směřování společnosti.

Z těchto důvodů si myslím, že to byla změna, která se povedla. Z určitého pohledu může někdo vývoj vnímat jako krok zpátky – z majitele na „pouze“ manažera. Na druhou stranu jsem učinil krok směrem vzhůru z malé společnosti do společnosti velké. Společnosti, která má velké ambice, velké plány, jasný styl řízení a schopné lidi napříč celou firmou. Naše plány jsou má výzva.

V Broker Consultingu se zabýváte především komunikací. Na druhou stranu ještě z dob Top Consultantu máte jistě své klienty jako finanční poradce. Jak toto zvládáte dohromady?

Přiznám se, že zvládnout to časově jednoznačně nejde. Snažím se svoje klienty převést na jiné konzultanty, kteří se o ně mohou dobře postarat. Nejde dělat finančního poradce na celý úvazek a k tomu dělat na plný úvazek PR a komunikaci. Zároveň se těžko odmítají noví klienti, kteří se ozvou. Snažím se to uřídit tak, aby byli všichni spokojení.

Klienti jsou pro mě inspirací v mé práci. Jsem rád, když se s nimi vidím a řešíme společně jejich finance.

REKLAMA

Jak jste vnímal společnost Broker Consulting, než jste do ní přišel, a jak ji vnímáte nyní?

Dřív jsem ji moc nevnímal, protože se Broker Consulting mediálně moc neprojevoval. A každá firma, která se mediálně neprojevuje, je obětí toho, jak ji mediálně ukazují ostatní. Zjistil jsem, že je to firma, kde jsou lidé za prvé schopní, za druhé pracovití a za třetí určitým způsobem správně skromní, což jsem nikde jinde neviděl.

V Brokeru se nevyskytují různé „nevhodné milionářské manýry“. Naši lidé vědí, že za jejich výsledky a šestimístnými příjmy stojí tvrdá práce. Manažeři také ve velké míře investují zpět do lidí ve svých týmech. Nemuseli by to dělat, ale ve firmě to prostě tak funguje. Je fajn, když pak člověk poslouchá zážitky ze společných dovolených a akcí nebo odborných seminářů, které spolu týmy absolvují. To mě příjemně překvapilo.

Ještě v dobách Top Consultantu jste se věnoval velmi aktivně publikační činnosti, mimo jiné na serveru Investujeme.cz. Od vašeho přechodu do Broker Consultingu od vás nevyšel žádný článek. Již nepíšete, nebo nemáte čas psát?

Píšu. Píšu téměř dennodenně. Akorát články nejsou umisťovány na Investujeme.cz. Nevylučuji, že na Investujeme.cz články ode mne zase budou.

Broker Consultingu se podařilo něco, po čem Petr Fejtek volal už léta, a to vytvořit kombinovaný produkt hypotéky a podílových fondů.

Ten nápad vznikl ve vedení Broker Consultingu před více než dvěma lety a od té doby jsme se snažili vyjednávat s partnery podmínky, aby tento produkt zařadili do svého portfolia. Banky se neodvažovaly tento produkt spustit. Po jednání s mnoha hypotečními ústavy v České republice nakonec Hypoteční banka kývla. Společnost Conseq u toho byla od samého počátku.

Připravujete nějaké další obdobné novinky?

Není možné každý měsíc přicházet s nějakou novinkou. Každopádně v inovaci produktů jsme leadery trhu. Nedávno jsme například přišli s novinkou od společnosti ČP Invest, kterou máme v exklusivním užívání. Jedná se o propojení transakční karty Preima karta Broker Consulting s inteligentním portfoliem OK Invest a fondem peněžního trhu OK Konto.

OK Konto je možné obsluhovat po internetu či telefonicky a nabízí tak podobný komfort jako běžný účet. Zdarma z něj můžete zavádět pravidelné i jednorázové odkupy. Kromě management fee nemá OK Konto žádné poplatky. Premia karta Broker Consulting při správném používání nenese žádné náklady a z každé platby umí vrátit jedno až deset procent zpět na účet OK Konta.  

Velmi diskutovaným tématem je investiční životní pojištění. Jak se k tomuto produktu staví Broker Consulting? Máte nastavené nějaké limity, jak prohlašují některé jiné společnosti, nebo necháváte naprosto volně na poradcích, aby distribuovali produkty podle svého uvážení?

REKLAMA

Nedoporučujeme klientům s věkem přesahujícím 50 let životní pojištění pro tvorbu rezervy. U smluv s pojisným nad 3 tis. Kč musí výplatu provize schválit samotné představenstvo. Provize z takové smlouvy vyplácíme případně postupně.

Striktně se vyhýbáme upřednostňování jakýchkoli produktů. Nezávislost, objektivitu považujeme za naši výhodu a závazek vůči klientům. Objektivita je také důvod, proč pro vzdělání využíváme převážně interních lektorů.

Jaké další mechanismy pro zajištění kvalitního finančního poradenství napříč celou rozsáhlou sítí využíváte?

Kontrolovat kvalitu u 800 konzultantů znamená učinit systémové kroky, které kontrolu kvality umožní. Za nejdůležitější systémový nástroj pro řízení kvality ve společnosti považuji elektronický finanční plán. Funguje jako webová aplikace, která přináší  srozumitelné výstupy pro klienty a pomáhá udržovat homogenitu kvality poskytované služby. Finanční plán zůstává navíc archivován pro další spolupráci klienta a konzultanta.

Důležitá je jistě prevence. Zde do hry promlouvá vzdělávání a působení firemní kultury, která není o rychlém zbohatnutí, ale o kvalitním poradenství. Dalším krokem při řízení kvality je stanovení limitů pro používání KŽP a IŽP, které při vysokých pojistných přestává být pro klienta výhodné a už nemusí být opodstatněné. Pojištění je od toho, aby pojišťovalo a ne aby se na něm vytvářela rezerva a sloužilo ke spoření.

Kvalitu řídíme také tím, že máme specialisty na jednotlivé oblasti. Konkrétně takto funguje oblast majetkového pojištění a financování bydlení. Konzultanté mají znalosti a dovednosti pro sestavení finančního plánu. Konkrétní případ hypotečního úvěru ale řeší specialista. Když jeden člověk dělá všechno včetně manažerské práce, je těžké zajistit jeho 100% znalosti. Informací je jednodušpříliš mnoho.

Tento systém se ukazuje jako vysoce samoregulační. Například hypoteční specialista se výtečně uživí pouze tehdy, když pro klienty dělá dobrou službu a neudělá nikde „žádnou botu“. Potom by mu kolegové těžko svěřili další klienty. A platí to i naopak.

Samozřejmostí je dohled manažerů nad nováčky a další běžné postupy.

Jaký mají podíl investice na celkové produkci? To je další z poměrně sledovaných ukazatelů.

Jasně komunikujeme, že pravidelné investice jsou budoucností finančního poradenství. Musíme rozlišovat poradenství v Praze a poradenství v odlehlejších částech republiky, kde jsou klienti s trochu jinými potřebami a finančními možnostmi.

V Broker Consultingu působí skupiny poradců, kterým investice vedle hypoték a ostatních produktů tvoří více než třetiny produkce. Asi nebude překvapením, že sídlí v Praze. Naopak v chudších částech republiky pozorujeme, že konzultanté vytvářejí portfolia spíše z konzervativních produktů. Je to logické. Po zajištění rizik a využití bezpečných produktů se státním příspěvkem, což odpovídá konzervativnějšímu profilu klientů, nezbývají další finanční prostředky do investic. Nebo opět směřují jen do konzervativnějších investičních instrumentů.

Poměr investic na naší produkci dynamicky roste. Konkrétní čísla budou k dispozici ve výroční zprávě. Řídíme se pravidlem, že chceme používat pojištění pro pojištění a investice na tvorbu rezervy.

Většina finančně poradenských společností, když sjednává investice, zejména pravidelné, tak je sjednává s předplaceným poplatkem. Na druhou stranu nedávno mBank oznámila, že bude distribuovat podílové fondy bez vstupního poplatku. Myslíte si, že to může ohrozit váš fondový byznys? 

REKLAMA

Myslím si, že to nás nemůže ohrozit. Jeden pragmatický důvod je ten, že ne ke všem klientům se tato informace dostane, ale co je důležitější, u nás klient získá navíc poradenství. Otázka je, zda poradenství dostane i v místech, kde za to konzultant nebo zprostředkovatel není placen přes vstupní poplatek.

Otázka je, jestli to nedopadne tak, že klient využije vaše poradenství, a pak si vaši strategii nakoupí sám přes jiný kanál. 

Myslím si, že klienti jsou slušní a jsou rádi, že mají svého konzultanta, že mají jednoho člověka, na kterého se mohou obrátit ve všem. Nedomnívám se, že by k takovýmto věcem vůbec docházelo.

Kvalita investičního portfolia, kterou můžeme nabídnout, je vysoká, a to je to, co klienti oceňují. Kvalita, osobní přístup vyváží vstupní poplatek. Málokdo ovšem vůbec tuší, že v malém objemu poskytujeme také placené poradenství. Klient si koupí plán a zprostředkování produktů může proběhnout jinde. Takže zaměstnanci mBanky mohou klidně přijít pro radu a v práci si fondy koupit.

Na pana Hrubého bylo podáno trestní oznámení, které policie prošetřila, a nakonec šetření zastavila jako neodůvodněné. 

Tato informace je nepřesná. Na policii přišel anonym napsaný češtinou na úrovni 5. třídy základní školy. Neobsahoval žádné relevantní informace. Text se ani přímo netýkal generálního ředitele pana Hrubého. Policie nás kontaktovala a dál se věcí nezabývala. Nešlo v žádném případě o oznámení o skutečnostech nasvědčujcících spáchání trestného činu.

Toereticky takové oznámení v České republice může podat kdokoli na kohokoli a bohužel praxe je taková, že už jenom podání trestního oznámení se dá anonymně mediálně zneužít. Otázka je, kdo a proč to dělá. Takové věci by se na trhu dělat neměly a trh by se měl chovat trochu slušněji. A trh jsou lidé.

Dokážu si představit, že v diskusi pod naším rozhovorem zase najdeme nějaké útočné příspěvky. Pokud pochází od kolegů, kteří si touto cestou řeší nějaké osobní problémy, dá se to lidsky pochopit a tolerovat. Kdyby byl autorem někdo z vrcholných představitelů od konkurence, ačkoliv kupříkladu anonymní cestou, bylo by to smutné.

Věřím, že tohle už máme za sebou. Nastal čas pro kultivaci komunikace v oboru. Každý se může dobrovolně přidat.

Tím jste se dotkl konkurence. Jak vnímáte konkurenci z pohledu Broker Consultingu?

Co se týče získání podílu na trhu, konkurenty jsou zejména banky a finanční společnosti obecně. Na trhu je zatím dost místa pro všechny pracovité kolegy. Samozřejmě, rozhlížíme se po trhu, vyhodnocujeme informace. Děláme to profesionálně. Nechali jsme si zpracovat dva výzkumy od společnosti media research. Víme, jak trh vnímají klienti. Víme, že stále považují za nositele finančního poradenství banky. Víme také, kdo nám konkuruje na trhu práce.

Víte, nevnímáme ostatní zprostředkovatelské, poradenské firmy jako konkurenci, ale spíš jako spolusoutěžitele na trhu. Jak již průzkumy ukázaly, trh je ještě natolik nerozdělený, že více táhnout za jeden provaz by bylo rozumnější. Hájení dobrého jména finančního poradenství, i na trhu práce, by bylo moudřejší než tahání se o různých kauzách, o nepodstatné věci. Zdůrazňuji, že rozhodně nemám namysli přivírání očí nad poškozováním klientů, které může, tak jako ve všech oborech, nastat. Tomu je potřeba zabránit. Mimochodem o to usilujeme v USF.

Působíme ve čtyřech zemích v Evropě, neorientujeme se pouze na český trh. Naším cílem je být ve více státech Evropy. V roce 2012 chceme vstoupit na burzu, což znamená mít dostatečný obrat, abychom tento krok mohli učinit. Máme vysoké cíle. Pro naše konzultanty to znamená být součástí skvělé budoucnosti, co se pracovních výsledků týká.

Myslíte si, že je reálné v dohledné době to, o čem mluvil Jan Majer, a to sloučení asociací USF ČR a AFIZ

Můj osobní názor je takový, že ve chvíli, kdy zájem asociace nebude o jednotlivých členech, ale o celém trhu, v tu chvíli bude moci vzniknout jedna asociace. V této chvíli osobně nevidím na trhu vůli, aby tu byla jen jedna asociace.

Broker Consulting chce do roku 2012 vstoupit na burzu. Na kterou?

Pražskou burzu považujeme za jednu z variant.

Jsou již známé bližší podrobnosti vstupu Broker Consultingu na burzu? 

My víme, co musíme udělat pro to, abychom se na burzu dostali, a ve firmě děláme vše pro to, abychom toho dosáhli. Plánujeme 50% růsty každý rok. Když se podíváme do minulosti, náš průměrný roční růst byl dokonce o pár procent vyšší, takže to není nic nereálného. Jde jenom o to dál pokračovat v trendu, kterým jdeme. Výsledky celé společnosti začínají výsledky každého spolupracovníka. Úspěch společnosti tak není nic jiného než úspěch jednotlivých členů týmu.

Víte, čeho si na naší práci opravdu vážím? Zatímco v jiných firmách v jiných oborech se občas propouští a snižují se náklady včetně těch mzdových, my naopak chceme, aby si naši lidé vydělávali stále více a více. Samozřejmě v rámci pravidel a etického přístupu ke klientům. To je úžasně osvobozující! V tom je síla našeho oboru.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 70 komentářů


Související články

Broker Consulting (BC)

ČNB trestá Broker Consulting. Za co?

Česká národní banka v rámci dohledové činnosti udílí též sankce za porušení povinností zprostředkovatelů. Poslední „velký případ“ je pokuta 800 tis. Kč pro Broker Consulting. Za co ČNB trestá?

Text: Petr Zámečník

08. 08. 2017


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Student

  24 července, 2008

  Uz jen titulek me provokuje k tomu, ze s nim nemohu souhlasit.
  Neni tomu ani mesic, co jsem u postarsiho pana videl od Brokeru IZP „Evropskou penzi“ od CPP sjednanou u cloveka, ktery ma 64 let, s trvanim do 75 let, navic je v duchode a bylo mu to doslova narvano jako vhodna nahrada za penzijko. Mesicne tam dava (ted uz daval) 1000,- a bylo mu to zalozeno v listopadu 2007. Cili v dobe, kdy trhy zacaly strme klesat. Vhodna nahrada, no… Ale opet se tak dostavame k nesmrtelnemu tematu, ze je vice mene vse o lidech…

  Odpovědět

 • Tomáš

  24 července, 2008

  Dobrý den, máte pravdu, tohle je opravdu čuňárna… Jsem z Broker Consulting a občas mě děsí, co je některý poradce schopen provést… Jak říkate vše je o lidech… Na druhou stranu jsem přesvědčen, že pokud na tohoto výtečníka upozorníte vedení BC tak mezi námi nebude dlouho… Dělám to také tak a přijde mi to lepší, než to buď nechat být, nebo to zbytečně rozmázavat na internetu:-) Tím nechci říct, že tento příspěvěk je ten připad:-)

  Odpovědět

 • Student

  24 července, 2008

  Vite, Tomasi, ja jsem na stiznosti zanevrel. Asi pred rokem mi pojistovacka/stavebkarka z Wustenrotu u klienta zbourala rozumne nastavene IZP s prevazujici urazovou slozkou a nahradilo to IZP Wustenrot za 500,- 15let pouze 100 000 na smrt a IZP Dynamik za 500,-, smrt 100 000,- na 20 let. Jinak uraz nikde nic… Byla to pry nejaka „dobra“ znama matky klienta a prave jeho matka se vseho chytla a zacala vyrizovat za nej. Stiznosti na „Wustenrotacku“ se neuchytily…proto uz nechavam vse byt a spis se orientuji, aby klient dosel klidu, spokojenosti a prosperity, kdyz uz nekam penize davat chce.

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  ROzumny nazor, zamest spinu u klienta pod koberecek aby nevylezala a udrzovat cistotu.

  Odpovědět

 • nahodny ctenar

  24 července, 2008

  Je vidět, že PR je jeho koníčkem, neboť „nikdo nás nepochválí tolik a tak upřímně, jako my sami“ a on to zvládl hned v prvním odstavci několikrát :-)))

  Odpovědět

 • Anonym

  24 července, 2008

  Ahoj Honzo, mile mě překvapilo, že jsem se tu setkal s článkem o společnosti Broker Consulting. Pravdou je, že po mediální stránce se tato společnost moc neprojevovala a jsem rád, že jsi se tohoto úkolu chopil právě ty. Jak tě znám, tak vím, že PR zvládáš velmi dobře a přidám-li k tomu i zkušenosti z oblasti finančního poradenství (včetně založení firmy TOP CONSULTANT) tak si myslím, že máš značný potenciál posunout trh finančního poradenství opět kousek dopředu. Zároveň vítám snahu o inovativní finanční produkty, které lze vytvořit a vyjednat s partnery jen v případě, že se jedná o větší finančně poradenskou společnost, která je schopna zajistit i dostatečný odbyt. Ke klientům se tak už konečně mohou dostat kvalitnější a výhodnější produkty a to je podle mě ten správný krok ke spokojenosti a dlouhodobé spolupráci mezi klientem a poradcem. Přeji ti v tvé práci mnoho úspěchů. Sláva

  Odpovědět

 • Jan Lener

  24 července, 2008

  Ahoj Slávo,
  díky za Tvá slova. Těším se, až se uvidíme zase. Nezapomeň dát vědět až pojedeš do Prahy. Měj se.

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  24 července, 2008

  Tak tohle je fakt neuvěřitelné.
  Největší inovátor produktů.
  Vzdávám se přátelé, bohužel jsem byl slušně vychovaný a tento zprasený obor mě asi semele…
  Tyto stránky si zakážu stejně jako cigarety, alkohol, masturbaci v pracovní době, icq a dobrodružství na jednu noc….

  Odpovědět

 • Anonym

  24 července, 2008

  Doufám, že to nebyla reakce na můj názor? Honzu znám jako slušného a erudovaného odborníka. Za svým názorem si stojím! Předpokládám, že v mém příspěvku není nic takového jako jste napsal, cituji:“Největší inovátor produktů.“ ale jen pouhá fakta z mé osobní zkušenosti. S.Kožúšek

  Odpovědět

 • Anonym

  24 července, 2008

  Kdysi napsal šéfredaktor i.cz p. Zámečník.
  „Investujeme.cz je nezávislý finanční portál, zaměřený na kompletní správu osobních financí, který dává prostor finančním poradcům, analytikům ze všech finančně poradenských společností napříč trhem, odborníkům z finančního sektoru a samozřejmě také investorům.“
  Byl bych rád, kdyby u tohoto zůstalo a svoboda příspěvku se nezneužívala k narážkám apod. Mám za to, že tímto jsme si už zde prošli. S. Kožúšek

  Odpovědět

 • hmmmm

  24 července, 2008

  Me by jenom zajimalo, kde berou brokeri ty evropsky dotace, ktery lidem slibuji, kdyz jim volaji a domlouvaji schuzku. Pak prijdou na schuzku a vyleze z nich pojistovnictvi. Tfuj Brokers

  Odpovědět

 • konzultant

  24 července, 2008

  Celý slavný finanční poradenství je prodej pojistek. Zjevně to řada lidí furt nechápe a myslí si, že finanční poradce je nadčlověk, který jim přinese zázračné zbohatnutí, či co.
  Žádné evropské dotace? Furt lepší než ambiciózní program splácení hypotéky formou odložené splátky jistiny.

  Odpovědět

 • hmm

  24 července, 2008

  ja to taky rikam furt, sem se minuly pulrok snazil delat |Financni poradenstvi jinak a houno. Od tohoto mesice s rozumem boucham a bouchat budu.

  Odpovědět

 • konzultant

  24 července, 2008

  V dnešní době je to na trhu těžký. Ono to chce pořádnej kmen, ale kde ho v současnosti nabrat, že. Ale tohle se pochopitelně začátečníkům neříká. Nebo si začátečníci neuvědomí, že budou fakt muset zvonit na zvonky a vydávat peníze z vlastní kapsy, aby nějaké vydělali. Nemluvě o tom, že v tzv. finančním poradenství může začít kdekdo. Ozve se rodině, známým (to si ani nemusí pořizovat oděv odpovídající profesi, čímž ušetří), poruší nám naše pojistky, sjedná sračky, protože tomu hovno rozumí a…a skončí v oboru. Prostě ideální finanční poradce.

  Odpovědět

 • Max

  24 července, 2008

  Omlouvám se sám sobě že vůbec reaguji, ale nechápu jak můžete takto házet do jednoho pytle všechny lidi, kteří jsou v branži. Jestli máte špatnou zkušenost, tak se podělte. Ale jestli tu chcete rozsoudit svou rádoby vyšší mocí a světoborným nadhledem všechny jedním vrzem, tak se radši podělejte…

  Odpovědět

 • konzultant

  24 července, 2008

  Copak, někdo se cítí dotčen? Ty to holt nemáš v životě lehký, raději si zvyš krytí na smrt, protože to asi brzy zabalíš, naivko.

  Odpovědět

 • konzultant2

  24 července, 2008

  No kdyz uz si tady vsichni tykame, tak ty si dej smrt na minimum, at ti muzu ukopnout hlavu a tvoje rodina po tobe zdedi vsechny dluhy a zavazky…to bude ale prdel…naivko

  Odpovědět

 • konzultant

  25 července, 2008

  No jo, primitiv vyhrožuje.

  Odpovědět

 • konzultant

  25 července, 2008

  Jsem neskutecny hovado a desnej kreten, nevsimejte si me 😉

  Odpovědět

 • Max

  25 července, 2008

  1. Nevím od kdy si tykáme
  2. finanční poradenství nedělám
  3. život mám v pohodě
  3. krytí na smrt nepotřebuji, jsem sám a bez závazků
  4. vemte si prášek
  S pozdravem
  Max

  Odpovědět

 • Aleš

  24 července, 2008

  Nebo ta jejich optimalizace,kterou si ceněj na 5litrů!Zbušej co se dá a naserou klientoj několik životek na co nejvíc let,nejlíp až do smrti,a na co nejvíc peněz a to se vyplatí!

  Odpovědět

 • konzultant

  25 července, 2008

  Výborný jsou ty životky do 75ti let. Když jsem se ptal té úžasné agentky, proč se to má tak natáhnout, tak odpověď byla, že v případě potřeby se dá pojistná doba zkrátit. Báječný argument.

  Odpovědět

 • Marek.Smid@tiscali.cz

  25 července, 2008

  Udělat někomu životku až do smrti , tomu říkám troufalost 🙂

  Odpovědět

 • ex- oufaubák

  24 července, 2008

  Možná, že to bude znít od oufaubáka dost divně, ale začínám mít pocit, že nejserioznější poradenská firma na trhu je Sophia Finance.
  Během uplynulých 3 let jsem viděl mnoho portfolií a jedna prasečina vedle druhé. Bohužel ty největší sračky byly od OVB, Fincentra,BC a MBI. Finanční plány od Sophia Finance byly řešeny nejlépe.Je vidět, že stojí za to si dobrou radu zaplatit než protopit kalhoty v předražených IŽP za „poradenství zadarmo“.

  Odpovědět

 • konzultant

  25 července, 2008

  Pssst, nebo si to přečte někdo z potenciálních klientů. A pak bude zbytečně zvědavej.

  Odpovědět

 • hm

  30 července, 2008

  koukám, že vůbec neděláte pro sophii… zoufalost…

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  30 července, 2008

  Kdyby byl ze Sophie,tak řekne to samé.Akorát by se podepsal.

  Odpovědět

 • Jan Bartoš

  24 července, 2008

  Honzo,
  opět si prokázal, kde je Tvoje silná stránka. Je dobře, že jsi našel někoho, kdo Tvé schopnosti pořádně ohodnotí!
  jb

  Odpovědět

 • Ivana

  24 července, 2008

  Honzo, v poslední době jme neměli na vzájemnou komunikaci čas, ale za tento článek máte u mě +.

  Odpovědět

 • hmmm

  25 července, 2008

  Myslim, že kdo dnes porstě nebouchá IZP a jine sracky, tak ani nevydelava. A ti co tady porad pisou o tom, že IZP a jine sračky nebouchaji, tak nam tady prostě sprostě jenom lžou. Je nerealny, aby se tolik ffinančních poradcu uživilo jen na nejmene nakladovych investicich ci produktech. Zkratka tim provizne vysokym IZPckem klientovi neublizim, kdyz tp nebude kazdy dva roky premenovat, takze sem se rozhodl, ze to proste bouchat budu, protoze bych se bez toho neuzivil. Za 30tacu mi to nestoji. A abych si vydelal vic, tak musim bouchat, nepotkavam milionare na kazdym rohu, abychom mohli delat investice. Takze se tady uz panove vyserte na pomluvy a dohady, kdo ze jak dela financni poradenstvi. Kdybychom si totiz porad navzajem nerusili 2 roky stary pojistky na zaklade stupidnich argumentu, tak jsme spokojeni vsichni. Tenhle trh hold nici prave ti, co totu praci delaj na vedlejsak. Jsou to prisopleni mutanti, co nalijou do svych znamych sracky o nevyhodnosti toho co maj a uzavrou jim sracky na základě mlživych informací od svych postupově vyssích. pak se divime my, co to delame snad na 60% lidsky tomu, že si nas klienti nevazi. Kdo je pro likvidaci Vedlesaku necht prida nazor_::))

  Odpovědět

 • Anonym

  25 července, 2008

  Milý pane, jsem z vašeho projevu značně zhnusen. Prosím, najděte si ke svému intelektuálnímu zvracení jiné působiště. Tento server je pro skutečné finanční poradce a jejich stávající či potenciální klienty. My, co se za své jméno ani za tuto náročnou práci nestydíme, my co se nebojíme své klienty potkat, se nebojíme ani čerta. ALE ZATRACENĚ SE BOJÍME, ŽE NÁM TU NĚKDO NATRVALO ROZŠÍŘÍ SMRAD, FRUSTRACI A ODEŽENE KLIENTY ZPĚT DO NÁRUČE PANÍ Z POŠTY, Z POJIŠŤOVNY ČI BANKY. Děkuji, že jste porozuměl. A pokud nepracujete na vedlejšák, ale na full time, je mi o to víc líto vašich klientů. Nemusíte odpovídat. Kéž byste se navždy odmlčel… Díky!

  Odpovědět

 • Marek

  25 července, 2008

  Přesně tak Pavle. Pan hmmm si sám obhajuje 5 tisícová IŽP a nestydí se bojovat za to, že je finanční poradce.
  IŽP slouží primárně na zajištění!!!

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  IZP slouzi primárně na provize. Na zajisteni mame urazovky.

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  Už s tím zase začínáte?

  Odpovědět

 • Petr

  27 července, 2008

  Aha, úrazovka určitě dokáže skvěle zajistit rodinu, když jí zemře tatínek, který domu nosí 80% rodinného příjmu, ze kterého splácí např. hypotéku :o)

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  No pán aby se nepřidal. Jak se někde peče omeleta o praktikach ve financnictví, tak se hned hlasí o svoji dávku. Děkujeme odejděte hlásají odborníci na finance těm, kteří ještě nedosáhli koryt nejvysších, jakož ti, co již své mají a filozofii o dokonalé praci tu hlasají, však své praktiky svých počátku již neprozradí. pche

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  Tohle snad opravdu nemyslíte vážně. Předem se sám sobě omlouvám, že na Vás vůbec reaguji, ale moje trpělivost s Vámi podobnými právě odešla do věčných lovišť. Soudě podle Vašeho titulku, je to vcelku jasné, ale přesto se ujistím, opravdu mi chcete naznačit, že víte, že škodíte klientovi a přesto tuto práci děláte? Z jakého důvodu? To opravdu věříte tomu, že se poctivým poradenstvím nedá uživit? Tak já Vám prozradím malé sladké tajemství: dá, ale nesmíte být líný… Poctivé poradenství není o tom, že vidíte jednoho klienta týdně. Jestli jich vidíte víc a poctivě byste se neuživil, zvažte jestli tuto práci má smysl dělat a klienty nechte těm, kdo s nimi budou pracovat poctivě. Jak vůbec můžete veřejně přiznat, že víte o tom, že v podstatě okrádáte klienta? Jak v noci spíte? Jak přežíváte dva roky storno lhůty? V tomto případě ponechám úplně stranou zda je IŽP výhodné či nevýhodné, ale znovu se Vás ptám a jestli jste chlap tak mi odpovíte, jak můžete vědět, že klienta okrádáte a přesto za ním jít s tím, že jste poradce, který mu pomůže? Podle mého názoru totiž nejste poradce ba ani zprostředkovatel finančních produktů vy jste normální sprostý zloděj…

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  Tohle je ten nejkrasnejsi vtip, jaky jsem kdy slysel. Neco Vám povím pane poctivy. Moji rodice pracuji cely zivot od rana do vecera manualne, vychovali 4 deti, nikdy se nezadluzili, poctive platili dane, socialni, zdravotni, proste vse. A ceho se dosckali. Toho, ze do penze pujdou skoro pred smrti, toho, ze jejich plat dosahuje minimalni mzdy, a toho ze kdyz onemocni, nebo se neco stane, tak se na ne cele okoli vykasle. Kdo je tady pak zlodej a kdo poctivy. Nelecim si timto nejake mindraky, ale jen jsem otevrel v tomto state oci !!! NEprodavam hovadsky IZP za 5000, prodavan IZP do 1500, akorat jich delam tolik, abych si taky vydelal.

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  Opravdu jsem rád, že jsem Vás pobavil, ale bohužel to není vzájemné… Co se týče Vašich rodičů… Myslíte si, že mí jsou milionáři? Nejsou… Víte, že neděláte IZP za 5000 je v pořádku… Že je děláte za 1500, ale taky moc v pořádku není, ale je to ten lepší připad… Jak, ale proboha na serveru tohoto typu můžete napsat titulek „Kdo neboucha neprezije“??? To si neuvedomujete jak to zni? Vase klientela ma volne jen cashflow 1500? To je smlula to tam budete i pri podstivem reseni jenom za par tisic… Za kolik za 2 hodiny prace? Opravdu Vas lituju… Touto praci se opravdu vydelat poctive neda…

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  každý klient je jiny, jeden má měsíčně 8000, pak se mužem bavit o širších možnostech, nekdo ma jen těch 1500.

  Odpovědět

 • Petr

  27 července, 2008

  Vaše příspěvky v této diskusi mne přesvědčily o tom, že „poradci“ Vašeho typu jsou právě ti, kvůli kterým bude ještě nějakou dobu trvat, než se v oboru finančního poradenství oddělí skutečná kvalita od parazitů, kteří zneužívají nevědomosti klientů a snaží se za každou cenu nabouchat provizně nejlepší produkty. Na druhou stranu to má ale velkou výhodu: pokud v tomto trendu budete pokračovat, tak Vámi poznamenaný klient po návštěvě dalšího kvalitního finančního poradce lehce pochopí, co jste skutečně zač a pošle Vás k vodě :o)

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  no s tim nadpisem…vim, že sem to přehnal, mam holt dobrou naladu dnes. Ale co myslíte, je normální aby se na tomto serveru neustále řešili spory mezi OVB a Partners, je normální sem dávat článek o hotelových apartmánech?

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  Co sem pan Zámečník dává je vcelku jeho svobodná volba… Stejně tak je Vaší svobodnou volbou zda budete tento server číst či nikoliv… S nadpisem jste to nejen přehnal, ale mám dojem, že tak trochu i pos… Co se týče sporů mezi OVB a Partners… Nejsem ani z jedné těchto společností a opravdu se nehodlám pouštět do spekulací, kde je pravda… Některé spory jsou opravdu dost nechutné, ale to ten nadpis vůbec neobhajuje a to je stěžejní věc, kvůli které se tady do Vás tak trochu opírám… Pokud se neumíte touto prací uživit poctivě nedělejte ji nebo změňte společnost, pro kterou práci vykonávate jinde Vám třeba výše provizí za poctivá řešení bude vyhovovat… Za poctivou práci považuji dělání nejlevnější řešení… Pokud máte pocit, že je IŽP nejlevnější, pojďmě posunout tuto diskusi na spor o vhodnosti produktů… Zatím řešíme morálku a to mi přijde dost škoda…

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  Nejlevněší? Kdysi sem si kupoval botasky u Ťongů, protože byli nejlevnějším řešením pro moje nohy. 🙂

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  Pardon za tu hrubku.

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  Víte moc dobře, že tyto věci se nedají srovnávat… Pokud bychom se bavili o zabezpečení tak budiž, ale u nákladovosti investice mi to přijde trochu mimo mísu…

 • ehm ehm

  28 července, 2008

  Hochu, Vy jste mě rozplakal, nikdo nemáme takové rodiče, co poctivě pracovali, všechno platili a ještě děti vychovali…:o)) Ti Vaši jsou výjimka! Víte co, smiřte se s tím, že ta doba taková byla a nezbývá vám nic jiného,než to co nám ostatním, postarejte se o ně…Je to morální a brzy asi bude i u uzákoněno. Vraťte jim vaše dobré vychování..:o)), pracujte pilně, peníze budou i bez bouchání IŽP, když to budete dělat stejně, jako my naivní, poctiví poradci už léta!

  Odpovědět

 • hmm

  29 července, 2008

  …naivní, poctiví už léta. A co jste prodával před pár lety? KZP??? :)))

  Odpovědět

 • zinfo

  5 srpna, 2008

  To je v zákoně již dnes § 87 zákon o rodině.

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  jo a jeste k odpovedim: 1. Klienta neokradam, presne vi co zaplati, vi co podepisuje.
  2. Spim na posteli, asi jako většina lidi, blba otazka.
  3. Přeživam již několik let se stornem skoro 0,00
  4. Zatim jsem svym klientum pomohl, zatim moji klienti nepotrebovali jineho poradce, zatim mi porad volaji a ja jim. Zatim mam se vsemi klienty dobry vztah.
  5. Vy to děláte zadarmo?

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  Add. 1. Je fajn vědět, že Vaši klienti ví co zaplatí, ale, ví Vaši klienti o existenci podílových fondů? Ví o tom, že poplatky jsou v nich o polovinu levnější? Ví o tom, že z jejich výnosů nebudou platit daň? Jestli ano, jak je možné, že si vyberou IŽP?
  Add. 2. přečtěte si prosím otázku ještě jednou… Já se ptal jak se Vám v noci spí, ne kde spíte… Pokud otázce nerozumíte, nemusí to nutně znamenat, že je blbá ta otázka…
  Add. 3. já investičky klientům taky neruším… Buď do nich přeřadím zabezpečení klienta (pokud je opodstatněné) nebo ji snížím, ono zrušit IŽP je opravdu kravina. Je mi líto, ale Vaše stornokvóta nemusí zrovna vypovídat o kvalitě Vašeho poradenství. Ptal jsem se pouze proto, že já bych se třeba bál, že budu muset vrátit provize…
  add. 4. O tom nepochybuji a to je právě ten průšvih.
  add. 5. Záleží na tom, co vnímate pod pojmem zadarmo… Ale myslím, že ne…

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  1. Víte Vy a Vaši klienti o existenci Boha? Dál nebudu komentovat. Pokud jste chytrý, tak si dokážete domyslet souvislost.
  2. Ptal jste se doslovně „Jak v noci spím“. Odpověděl jsem dost jasně. Příště pokládejte otázku přesněji. Jaká otázka, taková odpověď.
  3. Bojí se jen ti, co neumí obhájit a ustát své činy a výplody. Já to umím, proto se nebojím. Popravdě kolego, když si budu chtít obhájit OPF, tak si je obhajím, když je budu chtít stopit, tak je stopim. Stejně tak i ostatní produkty. Stačí mít jen nastudovaná fakta a mít šikovné argumenty.
  4. Průšvih je, když lidé peníze drží na účtě, nebo je do poslední koruny utratí.
  5. Myslíte, nebo víte? Buďte upřímný a přiznejte barvu !!!

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  Add. 1. Obávám se, že jste mě přecenil, opravdu nevím…
  Add. 2. Od kdy je „Jak“ a „Kde“ synonymy?
  Add. 3. Copak je to o stopení nějakého produktu u klienta?? Je to přeci o stopení nevhodného produktu u klienta… Vy jste opravdu schopen u 30ti letého člověka jen tak z plezíru zhanit OPF? Nebo u 55ti letého člověka PF na 1500? U 20ti letého pak necháte PF na 1500? Vy přece máte zhodnotit vhodnost vybraných nástrojů z hlediska cílů a potřeb klienta… Vy tam nejste zrušit to co má a založit mu něco jiného, ale to snad chápete. Dost mě zajímá jak u klienta rozbijíte OPF a navrhujete IŽP… Můžete se podělit?
  Add. 4. souhlasím
  Add. 5. V případě, že bych vše klientům rozkládal formou IŽP, vydělával bych cca o 30 % více… Víte, ale ani těch 30 % mi nestojí za to abych věděl, že jsem u klienta udělal až to druhé dobré řešení a že kdokoliv přijde má šanci mi mé řešení rozbít a bude mít pravdu…

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  Omlouvám se, ale nerozumíme si. Pokládáte mě za bouchače IZP. Já jsem kostatoval, že bez IZP se hure vydeláva, nezavrhl jsem vsak ostatní nástroje. Jen pro upresneni, proste mamli od rodiny 8000 mesícne, tak nevidim nic spatneho v tom, kdyz jejich reseni obsahuje IZP, OPF, pepř atd. Nemyslel jsem to tak, že řežu jen IZP, řežu i ostatní věci.
  1. Mezi námi jsou lidé, kteří prodávají pouze IZP. Dostanouli se do rodiny, která ví o svete financí prd, tak ten prodejce nic spatnyho neudela, kdyz jim jejich par drobnych posle misto BU na IZP. Vsichni nemuzou vedet vse. Kazdy umime to sve. V supermarketu Vám taky nikdo neřekne že ten drahý salám je ze sracek, ať si rači koupíte levnější z masa.
  2. Jak jezdíte?
  3. viz. prvni text
  4. ok
  5. Souhlasím, ale když bude Váš protějšek opravdu dobrý, rozbije Vám cokoliv. Tuto otazku jsem si neustále pokládal při sestavování svých plánu. Porád jsem hledal chyby, aby je nikdo nenapadl. Výsledek = staci aby se do rodiny prilepil nejaky MLM známý a je to v prrr. Jinak ztraceny čas, peníze a efekt nulovy.

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  Ano, shodneme se… Nevyčítám některým poradcům, že jdou cestou menšího odporu (vstupní poplatek u OPF). Rozhodně udělají lepší práci, než dynamičkáři a jiná zjevení ve finančním sektoru… Rozzuřil mě a přiznám se, že do běla fakt, že Váš titulek nepřímo říká: Já vim, že sem prase, ale chci bej prase, protoze jinak bych neprezil… Nezlobte se, ale to jsou kecy… Húře vydělává? Jak jsem psal, vydělávám o 30 % méně, než bych mohl, ale kolik vyděláváte na hodinu? Kolik vydělávají Vaši známí, rodiče na hodinu? To si těch 30 % opravdu nemůžete dovolit?
  Add. 1 viz text
  Add. 2. rychle, jak vy? (dobře uznávám, přestaňme slovíčkařit:-)
  Add 5. Dobrý? Na tom, že někdo bude rušit fondy s předplacenými poplatky nic dobrého neshledávám… To není poradenství to je Štorkovina… To je, ale život… Když říkáte, že Vám rozbije cokoliv, rozbije Vám i ty IŽP… To, že jsou na světě čuňata neznamená, že já budu taky čuně… Udělám fond – někdo mi ho rozbije… Udělám IŽP – někdo mi ho rozbije… Kde je teda rozdíl? V čem je teda ta životka tak dobrá, že jí bouchat všude? Vždyť těm ostatním dáváte nabité dělo do ruky… Uděláte-li fond, jak Vám to rozbije? Fond si obhájíte skoro kdykoliv!!! Životku skoro nikdy!!…

 • Anonym

  25 července, 2008

  Kde se brání IŽP, tam je pan Hanzl:-). Ovšem kdo se podívá na celkový roční objem provizí za IŽP vyplacený pojišťovnami, pochopí. Z peněz pojišťovny ty provize nejsou, takže nám zbývá…

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  No určitě to není poradce…:-)

  Odpovědět

 • Anonym

  25 července, 2008

  Myslíte spíše zprostředkovatel, že ano? Zprostředkovatel není skutečný poradce… Ó ty české prodejné duše;-) Je jedno, jestli v politice nebo financích.

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  Nebudu se hádat o termínech… Je fakt, že kdo poradí IŽP na vyřešení bydlení tak moc neporadil… No podle mě na to pojišťovnám přispívá stát… Je takový aktivní a všechno podporuje:-)

  Odpovědět

 • Anonym

  26 července, 2008

  Proč si myslíte, že se pan Lener tak usmívá? Podstatu vždy odkryje směr toku peněz. Jisté je jedno, vždy vše zaplatí klient. Je otázkou za co a kolik z těch peněz komu zůstane v kapse a co z toho vlastně má klient.
  Ovšem většina zprostředkovatelů se cítí dobře v davu bez přemýšlení, tak to učinila evoluce.

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  26 července, 2008

  Klient dostává službu, klient platí? Kde je chyba? Jde jen o to, aby neplatil více než musí. Více než musí = pojištění pro pojištění, investice pro spoření. Půjde-li si pro IŽP do pojišťovny bude mít úplně stejné poplatky jako když přijde zprostředkovatel za ním. Fondy to samé, rizikovky to samé… Pokud klient kupuje a ví co kupuje a za kolik to kupuje neviděl bych v tom problém… Většinou to tak není, ale proti tomu přeci pan Lener byť s úsměvem brojí… Nebo se pletu?

  Odpovědět

 • Tomáš W.

  25 července, 2008

  No vždyť říkám, že to není poradce:-)

  Odpovědět

 • Pavel

  6 srpna, 2008

  Pánové, začínám mít pocit, že na jakýkoliv článek, který se zde objeví, jsou veskrze stejné ohlasy. Co se týká bouchání a podobných zvěrstev na klientovi, přiznejme si jedno. A to, že v každé makléřské společnosti, pojišťovně atd, jinými slovy, většina zprostředkovatelů jsou prostě (teď mi promiňte ten výraz) hovada. Tyto H se dělí ještě na H, kteří to dělají úmyslně, protože si nechtějí komplikovat život, a na H, kteří ani neví, že jsou H. Ti co tady občas přispějí a jejich příspěvky mají hlavu a patu, považuji za tu menšinu, která by u fin. poradenství měla zůstat.

  Odpovědět

 • hmm

  25 července, 2008

  mechechechecheeee

  Odpovědět

 • Tomáš

  25 července, 2008

  Rád bych Vás upozornil, že deprese a mindráky se dnes dají celkem úspěšně léčit…:-)

  Odpovědět

 • Kuliferda

  26 července, 2008

  1) novacek prijde, je mu do hlavy sypano jak je vyborne a nic jineho nezna, tudiz naboucha izp vse znamym,ptz nevi co jineho
  2)vydela si hodne,oproti delnickymu/prodavac./truhlar. platu, je cely stastny
  3)prekvapive zjisteni,ze funguje system pozic a 2/3 vydelku venoval manazerovi a „jak si“ prace je najednou min,musi za cizima
  4)poradce usina na vavrinech jak bezva to je prace ptz dostal na nejakem skoleni vymyto jak uzasne to je,ze si jedine tady vydela na sve sny,auto,dum,jachtu
  5) dalsi vyplach typu „splnte si sve sny,vydelavejte sami na sebe, v praci mate sefa a vydelavate na nekoho jineho!
  6) poradce (pokud neni dalsi blba ovce prozre) ze se pripravil o spoustu penez,resp.je daroval manazerovi,tkz stejne vydelava na nekoho jineho (musi se nakrmit manazer,reditel,bc a nakonec neco zbyde zacinajicimu poradci“
  7)poradce upada,znamy,rodina uz maji nabouchanu,vysledky u cizich jsou,ale nizsi,sny-auta a domy se hrouti
  8) prichazi mensi vyplata, poradce zjistuje,ze to jsou pouze cisla (benzin,telefon,dane,obleceni,notebook atd)
  9)konec. manazer ma vydelano xset tisic,je spokojeny, novacek ho nemusi uz tolik zajimat
  Silnejsi povahy muzou bouchat ve velkem stylu izp aby se prvni roky uzivili nebo hrat ferove na urazovky + prav.investice ale x let to ze sve kapsy dotovat. Hodne stesti vsem novym v oboru.
  pribeh – urcite dosti zacinajicich a koncicich poradcu

  Odpovědět

 • Anonym

  26 července, 2008

  Tak se mi nějak v tom Vašem povídání ztratil klient.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  26 července, 2008

  Zdravím pana Lenera,po kterém se mi na tomto serveru trochu posteskává.Chtělo by to od něj nějaký článek.Aspoň editorialek.

  Odpovědět

 • Jan Lener

  26 července, 2008

  Zdravíčko, Ondřeji, jak se máte?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  26 července, 2008

  Výborně,můžeme dát někdy kávu.Koneckonců jsme oba v Praze.

  Odpovědět