CZK/€ 25.440 +0,26%

CZK/$ 23.453 +0,37%

CZK/£ 30.298 +0,39%

CZK/CHF 26.480 +1,03%

Text: Tomáš Ježek

12. 05. 2008

247 komentářů

Na etice záleží

 


 

Konkurence je na každém trhu samozřejmě blahodárná, na finančním trhu zejména. Jak nás učí profesor F.A. Hayek, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, konkurence je procesem objevování – objevuje ty nejlepší postupy, nejúčinnější metody, na našem trhu poradenských a zprostředkovatelských služeb ty nejlepší společnosti i jednotlivce. Je to jako ve sportu – soutěž nebo závod musí proběhnout, aby byli vítězové a rekordmani známí.

Jen  centrální plánovači si svého času mysleli, že se bez konkurence obejdou, že všechny informace mají, a proto nepotřebují, aby jim je objevoval nějaký „živelný“ proces. Jenomže, a to je právě ten problém, který dělá Etickému výboru starost, aby konkurence přinášela ony blahodárné a ničím nenahraditelné výsledky, musí probíhat podle přísně vynucovaných pravidel. Pokud ne, objeví jen toho, kdo se nejméně styděl švindlovat, faulovat a hrát nefér.

Etika je důležitější než státní donucovací aparát

Obecně jsou pravidla finančního trhu vynucována dvěma odlišnými mechanismy. Fungování toho prvního má na starosti stát se svým rozvětveným donucovacím aparátem, který zahrnuje specializovaný dozor České národní banky vybavený pravomocí odebírat licence, ukládat  nápravná opatření a udělovat pokuty, ale také specializované složky policie, státní zastupitelství, soudy a vězení.

Fungování toho druhého je mnohem složitější, jemnější, ale s potenciálem obrovské účinnosti. Je to mechanismus sebekontroly a sebekázně, označovaný slovem morálka nebo etika. Dobří účastníci finančního trhu nedělají nepěkné nebo zakázané věci ze strachu před policií nebo orgánem státního dozoru, nýbrž ze strachu před svým svědomím.

Dobré společnosti se poznají podle toho, že spoléhají daleko více na morálku než na policii, protože se ví, že donucovací aparát státu je schopen zachytit jen ta nejhrubší provinění, zatímco morálka účastníků trhu, zejména finančního, dokáže uhlídat i ty nejjemnější odchylky od správného chování, zejména vůči klientům. Proto na etice tak velmi záleží. Bez nezbytného minima morálního chování účastníků by finanční trh dokonce ani nemohl začít fungovat.          

REKLAMA

Konkurence vybočuje z fair play

V současné době je z dění na finančním trhu stále více patrné, že konkurenční boj na něm začíná nebezpečně vybočovat  z mezí fair play a v některých případech začíná hraničit i s porušováním zákonných norem. To vrhá velmi špatné světlo na celý sektor finančního zprostředkování a poradenství. Hrozí, že ztratí důvěru spotřebitelů – klientů, kteří jsou nefér vedeným konkurenčním bojem zasaženi a poškozováni.

Etický výbor se usnesl vydat zásadní stanovisko, v němž  vyjadřuje s tímto děním rozhodný nesouhlas a vyzývá členy AFIZ, aby dodržovali etické principy stanovené v Etickém kodexu. Ten mimo jiné nabádá k dodržování zásad poctivé a čestné konkurence tak, aby byla zachována integrita trhu a aby nefér konkurencí nebyli poškozováni spotřebitelé – klienti.

Etický výbor není bojištěm konkurentů

Etický výbor také zaznamenal jev, s nímž nemůže souhlasit a musí k němu zaujmout rozhodně zamítavé stanovisko. Některé společnosti totiž zneužívají Etický  výbor a etický kodex jako nástroj svého nefér vedeného konkurenčního boje. Podávají na své konkurenty stížnosti, jejichž smyslem vůbec není dosáhnout lepší ochrany spotřebitele, nýbrž poškodit konkurenta a získat tak pro sebe neoprávněný prospěch.

Etický výbor rozhodně odmítá nechat se vtahovat do takovýchto sporů. Připomíná, že účelem přijetí Etického kodexu AFIZ je ochrana klienta před nekalými obchodními praktikami členů AFIZ  a zajištění kvalitních služeb, které členové poskytují svým zákazníkům. Účelem Kodexu rozhodně není poskytovat stranám dodatečný nástroj konkurenčního boje. Etický výbor silně zdůrazňuje, že jediným místem, které je povoláno řešit  konkurenční spory mezi členskými společnostmi AFIZ, je Představenstvo AFIZ.

REKLAMA

Etický výbor posuzuje každou stížnost na člena AFIZ s náležitou pozorností a důkladností. Pokud však po řádném uvážení dospěje k závěru, že hlavím motivem stížnosti nebyla ochrana spotřebitele, nýbrž  snaha o poškození konkurenta a získání neoprávněné výhody, takovou stížností se nebude dále zabývat a na stěžovatele bude napříště pohlížet jako na toho, kdo si nezaslouží respekt ostatních účastníků trhu.

Společnosti, která stížnost podala a  přitom není členem AFIZ, bude doporučeno, aby se stala členem a vzala tak na sebe závazek podřizovat se pravidlům Etického kodexu. Její stížnost konkurenčního charakteru by se pak mohla projednat a řešit na Představenstvu AFIZ.

Etický výbor upozorňuje a bude stále znovu a znovu upozorňovat na potřebu soustavné kultivace českého finančního trhu a s tím spojenou potřebu dodržování etických norem Kodexu. Jen tak bude možné získat a udržet důvěru klientů a zajistit integritu trhu.

Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. je prezidentem AFIZu a předsedou Etického výboru

Loading

Vstoupit do diskuze 247 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  13 května, 2008

  Slova o morálce jsou k zasmání.Afiz jí ovlivňuje leda tak k horšímu svým postojem k tristním případům zneužití informační asymetie mezi poradcem a klientem.AFIZ neumí jasně definovat pravidla seriozního poradenství či alespoň seriozního rostředkování.Nejvíce komické je,že AFIZ vyloučí Štorka,toho nechá OVB pracovat dál,a o pár týdnů později prezident a předseda etického výboru AFIZU mluví o nezdravém práskání na konkurenci místo toho,aby zatlačil na OVB,aby uplatnila tvrdé sankce vůči Štorkovi.Tak trochu mi to zavání vyššími zájmy.Nemá u někdo strach,že ty kvanta členů z řad OVB vystoupí z asociace?
  Ze všeho nejvíc mě ale ničí důvody vyloučení Štorka.Jeho proviněním nebylo sekání desetitisícových částek měsíční pojistného na IŽP,ale to,že nedokázal obhájit zrušení nějaké menší investice.Nevím nevím.Kolega Marek Macura mi dnes vyprávěl o jednom poradci,se kterým byl konfrontován.Výsledek práce jeho konkurenta byly dvě IŽP dohromady asi na 16 000/m s pojistnou částkou 600 000 Kč,investice v OPF tento poradce ponechal,takže AFIZ by zaujal postoj,že je vše v pořádku?Pan Ježek by se také měl zamyslet nad tím,zda je etické členství v AFIZU u lidí,kteří sjednávají IŽP na 27 000 měsíčně.
  A já si bláhově myslel,že AFIZ vznikl za účelem ochrany spotřebitelů.Vážně by měl AFIZ se sebou něco dělat,protože tohle už je k pláči.Konkurence zejména po ose OVB,Partners a Fincentrum je sice tvrdá,ovšem není prací AFIZU zabraňovat rádoby nekalé konkurenci a zametat hříchy finančních Rumcajsů pod stůl.Od tohoto jsou jiní(obchodní zákoník a myslím úřad pro ochranu hospodářské soutěže).Když bude nějaká poradenská splečnost cítit křivdu,tak ať protistranu,která o ní šíří nepravdy,zažaluje.Problém je,že ony společnosti na sebe „práskají“ většinou krutou pravdu a tak se snaží ze situace vybruslit nekalým způsobem,třeba tlakem na AFIZ,který je naoko potrestá a který se jich o pár týdnů později zastane.
  Možná,že se mýlím,ale takto na mě celá záležitost působí-určitě nejsem sám.Vyzývám AFIZ a podobné organizace k tvrdé prevenci a restrikci porušování poradenské etiky.Pakliže mou výzvu nehodláte vyslyšet,pak raději zanikněte,neboť vaše stávající vyjádření jsou danajským darem oboru finančního poradenství.
  Ondřej Záruba

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  13 května, 2008

  Omlouvám se, patřilo to sem:
  Vážený pane Zárubo, kdyby jste si laskavě přečetl tiskovou zprávu AFIZ k vyloučení pana Štorka, snadno byste zjistil, že důvodem vyloučení byla právě naprosto nevhodná aplikace IŽP, nikoliv zrušení „malé investice“, jak tu nepravdivě tvrdíte! Je neuvěřitelné, jak dokážete napsat totální nesmysl a postavit na něm kritiku AFIZ. Takže „ničit“ by Vás mělo spíše to, že si neumíte přečíst jasnou tiskovou zprávu – to je opravdu k pláči….
  A kdybyste si přečetl veřejně dostupný discciplinární řád AFIZ (mimochodem žádná jiná asociace s dobrovolným členstvím v ČR takový disciplinární řád NEMÁ!), tak byste snadno zjistil, že v daném případě bylo vedeno disciplinární řízení s panem Štorkem jako individuálním členem. Za stejný skutek proto již nelze vést řízení s OVB. Nyní ovšem pan Štork již není individuálním členem a pokud by na něho přišla obdobná, bylo by disciplinární řízení zahájeno s OVB, neboť naši korporativní členové nesou disciplinární odpovědnost za všechny své obchodní zástupce, což opět nemá v ČR obdoby.

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Dobrý den, pane Šafránku!
  Vaše obrana AFIZ je postavena na tom, že pan Záruba si patrně nepřečetl tiskovou zprávu, nebo nepřečetl ji pozorně. Musím se jej však rázně zastat. Vliv AFIZ na etiku v našem oboru je také z mého pohledu k usedavému pláči.
  Apel pana Ježka, kterého si mimochodem velmi vážím pro jeho osobní statečnost přiznat některé chyby či omyly, kterých se dopustil v minulosti v práci pro státní orgány, považuji opravdu za pouhé gesto, nebo spíše zoufalý výkřik slušného člověka, který nemá reálný vliv na to, co by si přál… kde chybí nebezpečí tvrdého osobního postihu, tam nečekejte sebeobrodný proces šedivé poradenské masy. Nečekejte změnu myšlení a vnitřní etiku v MLM sítích, které jsou postaveny na tvorbě přerozdělovaného zisku, za mohutné podpory poskytovatelů finančních produktů. Bohužel tento zisk je dostupný i bez kvalitního nástroje, kterým je nepochybně komplexní finanční poradenství. O etice se jenom na tomto serveru napsaly tuny písmen, ale praxe je žalostná. Jak moc je etické veřejně lhát v reklamě a tajit celkové poplatky? Normální praxe pojišťoven a bank. Poradci působí v prostředí, které je tolerantní k okrádání klientů.
  Neustále mi píší nějací klienti pana Štorka a prosí o pomoc, abych je začal obsluhovat, abych převzal jejich portfolio a nahradil jim škody. Pan Štork svým klientům vytrvale lže, nebo s nimi přestal komunikovat. Je velmi společensky nebezpečný. Každý, kdo jej nechává dál působit, je spoluvinen. Myslíte, že já a kolegové, co dostávají takové dopisy, někdy stihnou tyto škody zcela napravit? Jsou totiž stovky klientů, kteří se Štorkem odepisují nás všechny bez rozdílu.
  Ano, AFIZ je spoluvinen a pokud nedokáže nic více, než dělat na OVB nějaké neoficiální bu bu bu, tak ať opravdu raději zanikne. Je těžké přiznat, že pan Štork doslova poškozuje statisíce klientů, kteří se po této zkušenosti budou bát přijmout službu finančních poradců? Představenstvu AFIZ by prospěl monitoring názorů široké veřejnosti na finančních serverech, v diskusích pod články, které se týkají práce AFIZ. Já jsem finanční poradce a mám svou vlastní etiku. Vidím dále než na dva roky. Ale nečekám, že každý bouchač chce mít dobré jméno a udržet si důvěru klientů. Chybí tu strach před ztrátou oprávnění dál působit. Chybí veřejná ostuda. Chybí pocit poradce, že něco se nesmí, protože je za to flastr. Nikoliv pocit, že něco se nesmí, protože to není etické.
  Tato česká společnost je teprve pár let mladá, aby si stačila zvyknout na pravidla, která se dodržují ve vyspělých zemích, jako je elementární slušnost a etika v obchodě. Chybí pocit klienta, že případné škody budou likvidovány. Chybí pocit, že AFIZ účinně hájí a napravuje klientovy poškozené zájmy. Spíše je tu pocit, že jde jen o další zbytečný úřad. Myslím, že byste to měl všem kolegům vyřídit. A to jsem ještě ani slovo nenapsal o soudech. To už je opravdu k hysterickému pláči. Děkuji za vaši pozornost, jen pro vás jsem až nezvykle stručný!

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  13 května, 2008

  Vážený pane Hanzle, zřejmě si neuvědomujete, že AFIZ není sdružením klientů (spotřebitelů), ale sdružením poskytovatelů služeb, a to s DOBROVOLNÝM členstvím! Z tohoto pohledu naprosto odpovědně tvrdím, že dělá pro ochranu spotřebitelů maximum. Zkuste si třeba stěžovat na banku České bankovní asociaci nebo na pojišťovnu České asociaci pojišťoven. Jednoznačně Vám odpoví, že do obchodních vztahů svých členů a jejich klientů nevstupují! Přitom mají také etické kodexy… AFIZ jako jediná přijímá a řeší stížnosti klientů a ještě je špatná… Asi bude nejlepší se inspirovat u ostatních asociací – naši členové budou spokojeni, že jim za jejich peníze nemluvíme do obchodů a veřejnost bude také spokojena – vždyť do ČBA ani do ČAP se nikdy nikdo nenaváží…. V případě AFIZ platí jednoznačně staré české přísloví Za dobrotu na žebrotu…

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Dobrý den!
  Pokud AFIZ nebyla založena ke zvýšení prestiže a ochrany klientů v našem oboru, pak rozumím vaší argumentaci. Nedělám si iluze, čí zájmy hájí ČAP a APF a jiná sdružení. Všechny ty řeči o etice jsou zbytečné, pokud se asociace zakládají jen ke společnému postupu vůči vládě, jako je tomu třeba v otázkách harmonizace českého práva.

  Právě teď mi není známo žádné jiné sdružení na obranu klientů finančního poradenství. Současně nejsem nakloněn existenci finančních ombudsmanů, dědů s trafikou. Prosím, uvažujte o této možnosti, protože si vás velmi vážím. Tento obor potřebuje zvýšit společenskou prestiž. Pokud nevznikne účinný orgán tohoto typu uvnitř oboru, můžeme se bát diletantského zásahu od státní moci. Víte přece, že v zákonodárných orgánech zasedají sbory finančních laiků? Takový orgán, byť to zní napohled absurdně, musí být placen podobně jako AFIZ, příspěvky z poradenských firem. Při vší úctě, takto je AFIZ v pozici podobné asociaci popelářů. Klientům je ukradený. Mně připadá ostudné, jak byl pan Štork „potrestán“. Hrozně moc mi to připomíná mého poručíka Halušku, který v Černých baronech zablekotal: „Tak je to správné. Tak to má být. Kázeň musí být, pane podplukovníku! Disciplína především. Dovolte mi odejít!“

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Pane Hanzle, lépe bych to napsat nedokázal! Vyslovuji souhlas s Vaším názorem

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Dobrý den pane Šafránku.Čekal jsem,že se ozvete.Čekal jsem rovněž,že mi předhodíte argument ve stylu,že bych měl lépe číst tisková prohlášení AFIZU atd.Vycházel jsem z článku zde na ICZ,který se tomuto případu věnoval.Bylo tam napsáno něco jako:
  „poslední kapkou bylo,když nedokázal obhájit zrušení investice se zaplaceným vstupní poplakem“.
  Možná,že pan Zámečník nám to ještě objasní,jak to bylo přesně formulováno.
  OK.Vezměme tedy v úvahu,že byl formálně vyloučen za nevhodné použití IŽP.I tak tomu všemu nerozumím.
  Mám na Vás dvě otázky pane Šafránku:
  A)Co znamená nevhodné použití IŽP dle AFIZu?Odpověď,že si to najdu ve stanovách neberu.Chci čísla:pojistné částky,měsíční pojistné,modelový příklad…
  B)Zdá se mi,že jste trochu opomněl reagovat na tu druhou-podstatnější část mého příspěvku.Proč AFIZ upozorňuje na nekalé konkurenční praktiky,když se ty stížnosti(neboli práskání na konkurenci) mohou opřít o důkazy?

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Dobrý den, kauzou Štork se zabýval především Luboš Svačina. V článku \“Lukáš Štork vyloučen… a jede dál!\“,
  http://www.investujeme.cz/clanky/lukas-stork-vyloucen-a-jede-dal/
  ve kterém o vyloučení poradce z AFIZu informoval, o důvodech píše:
  \“Důvodem pro vyloučení bylo, podle vyjádření AFIZu, hrubé porušení Etického kodexu asociace AFIZ.\“
  \“Po posouzení stížnosti a předložených dokumentů dospěl Etický výbor k rozhodnutí, že jmenovaný člen AFIZ porušil čl. III. Etického kodexu AFIZ, neboť spotřebiteli neposkytl své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy spotřebitele.\“
  V článku \“Jak (ne)pracovat s klientským portfoliem\“
  http://www.investujeme.cz/clanky/jak-nepracovat-s-klientskym-portfoliem/
  pak uvádí:
  \“AFIZ ve svém hodnocení upozornil na to, že poradce byl v tomto případě s vysokou pravděpodobností motivován především provizním ziskem z takto uzavřených smluv, o čemž hovoří i fakt, že platby pojistného byly již ve smlouvách zaneseny závazně jako \“běžně\“ placené, tedy provizně zajímavější, ale klienta v podstatě ruinující.\“
  Jediné, kde se explicitně v článcích objevuje poukaz na zrušení pravidelných investic, je (kromě přehledu změn v portfoliu) otázka Luboše Svačiny na p. Štorka:
  \“Co se týče konkrétního případu. Jaká byla vaše motivace pro zrušení pravidelných investic klienta, i přesto že měl zaplaceny poplatky na několik let dopředu?\“
  http://www.investujeme.cz/clanky/lukas-stork-vyloucen-a-jede-dal/
  Přeji krásný den,
  Petr Zámečník

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  13 května, 2008

  Ad A) Ve stanovách skutečně o IŽP nic nenajdete, to byste mohl vědět a takovéto poznámky jsou opravdu ubohé! Etický výbor AFIZ posuzuje každou stížnost individuálně podle konkrétní situace klienta. V tomto případě měl klient již kryta rizika a měl již jedno IŽP, na kterém mohl využívat daňové odpočty. Další 4 IŽP s minimální možnou pojistnou ochranou a se všemi platbami formou běžně placeného pojistného proto byla shledána jako skutečně nevhodná…
  Ad B) AFIZ rozlišuje stížnosti na ty, které se týkají konkrétního klienta a na ty, které se týkají konkurenčního boje aniž by řešily problém konkrétního klienta. Zatímco klientem za zabýváme vždy, v druhém případě to lze řešit pouze mezi členy AFIZ a řeší to představenstvo. Pokud stěžovatel-konkurent není sám členem žádné asociace a sám tedy nepodléhá žádnému „řešení“ mimo soud, bylo by vůči našim členům nespravedlivé, aby jim DOBROVOLNÉ členství v AFIZ přinášelo komplikace, kterým se nečlen vyhne.

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Na ty stanovy jsem se díval.Obával jsem se,že mi řeknete něco v obecné rovině těchto stanov.Proto mi ten opravdu ubohý dotaz odpusťte prosím.
  Na mou první otázku jste odpověděl diplomaticky.
  To jakým způsobem sjednává IŽP hrdina naší
  kauzy je všeobecně známo.Jste uznávaný odborník.Zajímá mě Váš názor.Považujete za etické sjednávat rezervotvorná ŽP na pojistné 1000,2000,3000,5000,10 000 za účelem přípravy prostředků(nikoli krytí rizika-to je na samostatné téma)?Kde je podle Vás ta hranice etiky?
  Na druhou otázku jste mi odpověděl jasně.Přesto je odpověď smutná.Členství je sice dobrovolné,ale médii je prezentováno jako „dobrovolné přihlášení se k etickému chování“.Určitě je nepříjemné,když práská někdo,kdo se sám nemusí nikomu zodpovídat a často dělá horší zvěrstva.Pojďme ale do důsledku: práskač nečlen se k té etice nehlásí a může si tak dělat co chce v rámci zákona.Kdo káže vodu a pije víno si zaslouží často víc za uši než ten,kdo pije jenom víno.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  13 května, 2008

  Můj OSOBNÍ názor: Pokud nepotřebuji krýt rizika, nepotřebuji IŽP. Pokud chci rizika krýt, může být IŽP velmi vhodný nástroj, protože tam za rizika platím „zasloužené“ pojistné – nedochází k žádnému průměrování, jako u čistě rizikových pojistek, kde platím stále stejně. Pokud mi to na krytí rizika postačuje, považuji za vhodné pojistné do 1.000,- měsíčně, abych daňovým odpočtem dostal zpět část poplatků…. Nad 1.000,- měsíčně už to musí být zvlášť zdůvodněno, pokud se nad těch 1.000,- nedostanu rizikovými připojištěními, která jsou u některých IŽP velmi dobrá…

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Osobně se IŽP sice vyhýbám,ale Váš pohled na věc je mi sympatický.Myslím,že jste tu hranici vystihl přesně.Jenže oba víme,že přesně taková IŽP se u členů AFIZu v drtivé většině nesjednávají.
  Problém AFIZu je,že hají především zájmy svých členů a ne klientů.Kdyby bylo vedení AFIZu složeno jen z lidí jako jste vy,tak bych o jeho smyslu nepochyboval.To,že jsou ve vedení AFIZu i lidé z členských organizací,je střet zájmů.A toho jsme zkrátka v současné době svědci.
  Zkuste dát věci do pohybu pane Šafránku.Bojujte za etiku.Jste respektovanou osobou,mnozí půjdou za Vámi.Jen prosím nedělejte,že je vše v pořádku.
  Držím Vám palce a věřím,že mě a mnohé kolegy nezklamete.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  13 května, 2008

  Pane Zárubo, proboha, jaký střet zájmů! AFIZ není organizací spotřebitelů – na to je tu SOS a SČS!!! AFIZ je dobrovolným sdružením poskytovatelů zprostředkovatelských a poradenských služeb. To, jakým způsobem se AFIZ věnuje problematice ochrany spotřebitele, je zcela nadstandardní!!! A ještě za to dostáváme „přes hubu“ od diskutérů na finančích serverech. Správně by se asi AFIZ měla chovat jako ČAP – prostě se klientkými stížnostmi nezabývat. Je logické, že v představenstvu sedí zástupci členských firem – vždyť proboha celý AFIZ financují svýmni členskými příspěvky!!!
  Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že průměr ročního pojistného u členů AFIZ na ŽP se pohyje kolem 12.000,- což přesně odpovídá těm 1.000,- měsíčně…. Ostatně můžete si to ze zveřejněných statistik vypočítat sám – a to tam jsou zahrnuta i jednorázově placená pojistná, která statistiku zhoršují…

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Nevidíte střet zájmů?OK,zkusím to alternativní metodou.
  Osobně si představuji funkci asociace typu AFIZ(je jedno co tam dosadíte za organizaci,platí to pro všechny asociace sdružující nějaké profese a ekonomické činnosti)takto:
  A)členství v AFIZu všem jeho členům zvyšuje profesní prestiž,protože se vstupem do AFIZu zaváží dodržovat vyšší standard služeb
  B)Ze strany AFIZ je přísně kontrolováno dodržování těchto norem.Jak u fyzických,tak právnických osob.
  C)Posuzování prohřešků těchto norem není v kompentenci lidí,kteří mohou být jakýmkoli způsobem zainteresovaní na rozhodování
  D)AFIZ žije pouze z členských příspěvků,avšak přispívající členové nemají žádnou působnost v rámci AFIZ.Vše je pojato čistě jako obchodní model:“Ty mi platíš,já tě kontroluju a když to budeš dělat dobře,tak budeš u ostatních respektován“
  Současný AFIZ splňuje jen bod A.
  Na podobném systému funguje třeba US GAAP.Tyto nejrespektovanější učetní principy jsou také dobrovolné(s výjimkou,když chcete vstoupit s firmou na NYSE např.) a každý,kdo podle nich účtuje,je respektovanější ,než kdyby podle nich neúčtoval.
  Tak by to mělo být i s AFIZem.Měl by se stát oázou elity,které není cizí etika.Přejmenoval bych ho na AEFIZ:-)
  K tomu průměru pojistného u ŽP:
  Ty data se opravdu dají interpretovat různě.
  Můj bývalý BL(inženýr financí z VŠE mimochodem) si liboval v následujícím typu portfolia:
  IŽP na min. částku pro případ smrti+ RŽP + úrazovka.
  V jeho obchodní skupině byla většina sjednaných IŽP do 1 000,protože se pracovalo hodně s průměrnými nepražskými klienty.
  Z toho průměru,který uvádíte se to také moc neodlišuje.Pokud nemáte statistiku,kde je jasně vidět i alokace pojistného v rámci IŽP,tak je zcela bezpředmětné se vůbec o statistiku průměrného pojistného opírat.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  13 května, 2008

  Ještě jednu poznámku – pokud se poradce-zprostředkovatel o klienta skutečně stará a udělá mu celé portfolio, pak v tomto portfoliu považuji obecně IŽP do 1.000,- měsíčně běžně placeného pojistného za rozumný kompromis – klient tak poradce poměrně bezbolestně zaplatí. Kdyby mu měl těch cca 15.000,- dát přímo, ve většině případů by službu nevyužil a v konečném důsledku by prodělal mnohem více. Ve světle této pragmatické úvahy se za 1 IŽP do 1.000,- měsíčně na nikoho nezlobím….

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  13 května, 2008

  Vážený pane Zárubo, kdyby jste si laskavě přečetl tiskovou zprávu AFIZ k vyloučení pana Štorka, snadno byste zjistil, že důvodem vyloučení byla právě naprosto nevhodná aplikace IŽP, nikoliv zrušení „malé investice“, jak tu nepravdivě tvrdíte! Je neuvěřitelné, jak dokážete napsat totální nesmysl a postavit na něm kritiku AFIZ. Takže „ničit“ by Vás mělo spíše to, že si neumíte přečíst jasnou tiskovou zprávu – to je opravdu k pláči….
  A kdybyste si přečetl veřejně dostupný discciplinární řád AFIZ (mimochodem žádná jiná asociace s dobrovolným členstvím v ČR takový disciplinární řád NEMÁ!), tak byste snadno zjistil, že v daném případě bylo vedeno disciplinární řízení s panem Štorkem jako individuálním členem. Za stejný skutek proto již nelze vést řízení s OVB. Nyní ovšem pan Štork již není individuálním členem a pokud by na něho přišla obdobná, bylo by disciplinární řízení zahájeno s OVB, neboť naši korporativní členové nesou disciplinární odpovědnost za všechny své obchodní zástupce, což opět nemá v ČR obdoby.

  Odpovědět

 • Tygr

  13 května, 2008

  Vskutku neuvěřitelný článek z dílny pana Ježka.
  Kam kráčíš, Investujeme.cz?

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  13 května, 2008

  Vskutku geniální výkřik z dílny anonyma…

  Odpovědět

 • Anonym

  16 května, 2008

  Pane Šafránku, také miluji anonymní příspěvky, stejně jako vy 🙂 Vím že, p. Zámečník nechce cenzuru apod, ale takovéto výkřiky od anonymů jsou až k pláči … a opravdu o ničem

  Odpovědět

 • Mike

  13 května, 2008

  S panem Ježkem maximálně souhlasím. Nicméně mi připadá, že je to volání do tmy. Sám sem ve společnosti OVB pracoval. Jediným cílem většiny jejoch poradců je vytřískat z lidí rychlé peníze. O klientovo blaho jim vůbec nejde. Podle mého názoru by měl AFIZ daleko více makat, protože co je pozoruhodcé, většina finančním poradců má sotva maturitu. Může Vám takový člověk odborně poradit? O tom zvysoka pochybuji. Sám studuji Finance na VŠE a je mi zcela jasné, že dobrý a kvalitní poradce potřebuje vysokovu školu. Jak namíchat investiční produkty klientovi podle jeho potřeb? Bývalí kuchaři, číšníci a tesaři ve službách OVB toho jednoznačně nejsou schopni. Na výukových seminářím nám vždy zdůrazňovali jednu věc: „Musíte chytat klienty jako rybář ryby“. Co z toho vyplývá? Rybář chytý ryby pouze pro svůj vlastní prospěch a na svoje rybičky (klienty) úplně kašle. Vláda by neměla podléhat tlakům poradenských firem a maximálně zpřísnit podmínky pro obdržení licence pro finanční poradce.

  Odpovědět

 • life-finance

  13 května, 2008

  Doporučuji přečíst článek z newsletteru od AWD na téma: Výsledky podílových fondů v investičním životním pojištění. Zejména zpozorněte v posledních odstavcích o nákladech IŽP.
  Tady máte odkaz:
  http://www.awdcr.cz/newsletter/?sys_fm%5B1%5D=4603

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Dík za tip

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Užasná je část:
  „Je třeba si uvědomit, jak velký význam má každé procento zhodnocení investiční složky v investičním životním pojištění. Každé 1% p.a. zhodnocení představuje při investici 1 000 Kč měsíčně u 30-tiletého programu konečný rozdíl cca 300 000 Kč. Pro investici 5 000 měsíčně již 1% zhodnocení navíc znamená 1 500 000 Kč.“
  Kde pak následuje:
  „Z výše uvedeného je patrná jedna základní věc. Současné diskuse o výši nákladů jednotlivých investičních životních pojištění nejsou tak důležité jak se tváří. Podstatně větší vliv na zhodnocení investice klienta má výkonnost podílových fondů a strategií, než struktura poplatků. Mezi jednotlivými podílovými fondy jsou mnohem větší rozdíly než jsou rozdíly v poplatkové politice jednotlivých pojišťoven.“
  To že poplatky u pojišťoven udělají právě ty 2 i více procent za rok je asi už netrápí.
  By mě zajímalo, podle čeho vyberou IŽP, které bude mít největší výnos v příštím roce. Nepochybně to bude podrobná analýza. A pak přešoupnou peníze tam, protože jinak mi není jasné, jak budou dosahovat nadvýkonosti pro své klienty a vybírat tak ty důležité dobré fondy v IŽP. Ach jo… lídr na evropském „poradenském“ trhu.
  Nedávno jsem narazil na práci AWD a jejich zhodnocování peněz do IŽP. Jedno na 10 000 Kč/m s 0 PČ a další na 8000 Kč/m s 640 000 PČ smrt. Až budu mít trochu času, napíšu o tom článek a zajímal by mě názor ostatních na dané portfolio.

  Odpovědět

 • life-finance

  13 května, 2008

  Berte to tak, AWD má pro své poradce nejmenší provize na trhu. Je to dáno tím, že fungují po celé Evropě a peníze posílají na centrálu do Německa. Mnohdy ani samotní poradci neví, co je pro klienta dobré. Začínají poradce dostane za IŽP 1000 Kč/m provizi 2500 Kč, a proto jim nezbývá nic jiného než bouchat takové platby. Za investice by si vydělali leda tak na rohlíky.

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Zní to skoro jako nějaké ospravedlňení. Je mi jedno kolik má za jakou smlouvu. Sekat takové smlouvy je prasárna!

  Odpovědět

 • FL

  13 května, 2008

  Je to prasarna, nicmene poradce musi byt z neceho ziv a pokud mi domovska firma a investicni skupiny nenabidnou dobre provize tak ma na vyber leda 2 moznosti : bud zmenit firmu nebo bouchat izp. spousta lidi voli 2.variantu

  Odpovědět

 • Mario

  13 května, 2008

  Vaše příspěvky mi nejednou přivádějí úsměv na tvář, bohužel někdy mi do smíchu po Vašich příspěvcích moc není.
  Důvod, že poradce můsí být z něčeho živ, je na hranici únosnosti. Tyto stránky mě (a nejen mě) utvrzují v tom, že „poradce“ je synonymum slova zloděj

  Odpovědět

 • FL

  13 května, 2008

  Ale to je kruta realita, o neni o techto strankach, to je o realitě, uvedomte si,ze tuto praci dela spoustu delniku,prodavacek,zedniku,zen na materskych, copak tyhle lidi nejsou ohromeni tim,ze maji „wow 3tisice za jednu smlouvu“? navic hnani manazerem nad sebou ve sve sladke nevedomosti dale prodavaj,v domneni ze izp je nej pro lidi atd proste co jim „zkuseny“ manazer nad nima rekne.
  Ano, i poradce musi platit slozenky apod. Mozna by jste se divil jaky usili a naklady musi „prumerni“ poradci vynalozit na ziskani klienta
  myslim,ze slovo zlodej je trosku zavadejici..
  poradce prinasi lidem navic do budoucna
  Ja uz jsem trosku v realnym svete a nemam cile jako novacci ktery prodaji 10 izp po svych znamych a uz si planuji prvni ferrari… 🙂

  Odpovědět

 • Ali

  13 května, 2008

  Samozřejmě, je jen otázkou času kdy si lidé uvědomí, že spoření v IŽP je „drahé spoření“ pak tady zůstane jen několik nás skutečných poradců, kteří na sobě pracují, myslí to s klienty vážně a přinášejí jim vysokou přidanou hodnotu.

  Odpovědět

 • Dostálová Hana

  13 května, 2008

  Pořád nerozumím, proč se spousta poradců v MLM vymlouvá na své šéfy. Vy se můžete na svého šéfa úplně vykašlat, protože ten vztah nadřízený-podřízený je jen fiktivní firemní hierarchie. Zpravidla jeho ‚investice‘ do Vás se bohatě zaplatí z prvních provizí a nejste povinen ho do smrti krmit na úkor Vašich klientů, kteří to ve finále vše zaplatí.

  Odpovědět

 • Anonym

  15 května, 2008

  Promiňte Mario, už se zde v příspěvcích příliš nezapojuji, ale na ten váš bych rád reagoval. Za poradce bych rád řekl, že synonymem slova zloděj je dnes každý, kdo nabízí finanční produkty, bez toho aby klienta pravdivě a srozumitelně seznámil nejen s náklady, ale i výhodami a nevýhodami finančních produktů. Ze svých zkušeností vím, že to platí nejen pro poradce, ale i brokery, makléře a bankéře. Náklady jsou sice důležité, ale ne vždy rozhodují o výsledku. Často mnohem větší škody napáchají služby v podobě obchodů na úvěr, investičních typů a nekvalitní správy portfolia.

  Odpovědět

 • Mario

  15 května, 2008

  Také budu reagovat. Velice stručně, neboť odpověď by si žádala spíše samostatný článek.
  Je pravda, že nejedenkrát špatně pomůže i makléř nebo bankéř. Nicméně makléř musí jednat na základě investičního profilu, ne pseudoprofilu jak jsou zvyklí poradci. Klient vždy ví co podstupuje a je si vědom možných následků. Pokud selže makléř, od ČNB ho trest nemine. U bankéře je to obdobné, banka si určitou kvalitu služeb hlídá sama. Pokud selže „poradce“, klient může leda tak polknout slinu. U bankéře je to obdobné

  Odpovědět

 • Anonym

  15 května, 2008

  Souhlasím s vámi, že úroveň poradenství je v případě finančních poradců silně diskutabilní. To co mě mrzí je to, že i „profesionálové“ odvádějí velmi mizernou práci. Makléři tlačí do obchodování ačkoliv vědí, že k tomu často nemají dostatečné a objektivní informace. Bankéři vnucují předražené půjčky, poradci prodávají klientům nevýhodné produkty. Klient obvykle nechápe jaká rizika podstupuje, kolik ho dané věci stojí a zda vybraný produkt je pro něho vhodný. O právní vymahatelnosti způsobené škody si nedělám iluze. Příkladů je více než dost.

  Odpovědět

 • Anonym

  13 května, 2008

  Na to se vymlouvaji vsichni. Problem je v tom, ze mezi „poradci“ je 99% tech, kteri prisli za „rychlymi a vysokymi vydelky za minimum prace“. Pak je jasne, ze to vypada jako pri prodeji hrncu, kosmetiky, doplnku vyzivy atd. Je to uplne stejne. Proste najit obet (neznaleho klienta), uchlacholit ho naucenymi pohadkami a pak mu prodat nepotrebny a jeste k tomu predrazeny produkt.
  Pritom kdyby to lidi brali jako seriozni praci, ke ktere je potreba se nejdrive mnohemu naucit a ziskat praxi, nez se zacne slusne vydelavat, vse by vypadalo jinak. Hlavni pricinu spatruji v chamtivosti a nenasystnosti lidi, jak „manazeru“ ve strukturach, tak jejich podrizenych. Ale to se asi nikdy nezmeni. A neni to jen problem financniho poradenstvi, je to obecne nesvar celeho lidstva.

  Odpovědět

 • Dostálová Hana

  14 května, 2008

  Určitě s Vámi souhlasím. Já sama nerozumím, proč finanční poradci lezou do MLM struktur. Není potřeba se vytahovat před klientem, že MY děláme pro „všechny“ pojišťovny na trhu a jen pro ty „nejlepší“ OPF a PF na trhu. Vźyť je to směšné.
  Nejhorší je, že většina „poradců“ nezná pořádně ani všechny produkty jedné z partnerských pojišťoven.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  On tam sam v podstate nikdo neleze, „poradci“ jsou zpravidla do MLM struktur vtazeni a jelikoz na zacatku nemaji vubec tuseni, ze jsou i „jine cesty“, tak pochopitelne delaji pod hlavickou nektereho z MLM. Na tom samo o sobe neni nic spatneho.
  Zakladni chyba podle me nastava u „manazeru“, kteri neprozretelne motivuji novacky predevsim moznosti vysokych a snadnych vydelku. Ti vsak po case dochazi ke zjisteni, ze…
  a) si lze skutecne rychle a snadno vydelat, ovsem za cenu toho, ze se pak budou bat vyjit do ulice, aby tam nahodou nepotkali nejakeho sveho „klienta“
  b) nebo si lze sice slusne vydelat, ale ne az tak moc, jak si mysleli, a nejde to vubec tak snadno a rychle a vyzaduje to od nich hodne studia a tvrdou praci predevsim na sobe
  … ostatne tak to preci chodi jiz od pradavna v jakekoliv cinnosti.
  Pak se samozrejme „manazeri“ divi, ze jim do pul roku temer vsichni novacci odchazi. A cim je to? Lidskou nenasytnosti. Kdyby „manazeri“ nebyli tak nenazrani a neprenaseli tuto nenazranost na novacky, uz by OVB davno melo minimalne dvojnasobne zisky a velmi dobre renome ve spolecnosti. Jenze kdo chce rychle zisky… tomu neni pomoci.
  P.S. Mne pripada smesne obecne „delat pro pojistovnu, OPF, PF…“ bez ohledu na to, zda pro jednu nebo pro vice. 😉 A mimochodem, neznam poradne produkty zadne pojistovny. ;-))

  Odpovědět

 • Čermák P.

  14 května, 2008

  Zdravím Vás Honzo, nějak jsem nepochopil Vaši poslední větu „P.S. Mne pripada smesne obecne „delat pro pojistovnu, OPF, PF…“ bez ohledu na to, zda pro jednu nebo pro vice. ;-)“…jak jste to myslel ? Díky. P.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  No, myslel jsem to presne tak, jak jsem to napsal. Ale zkusim to rict jinak na prikladu… za posledni rok jsem jako poradce zprostredkoval mozna tak 10 smluv s nejakym financnim ustavem (vetsinou podilove fondy). Jsem investicni poradce a ne poskok (dealer) financnich zraloku. Radim lidem, jak a do ceho investovat. Nejsem tu od toho, abych dohazoval bankam a pojistovnam nove klienty.
  Je fakt, ze vetsinou pracuji s vyssimi castkami. U drobnejsich klientu by tech smluv (pokynu) k nakupu podilovych fondu bylo asi vic. Ale podstata toho, co jsem napsal, by se nezmenila.
  Poradce, je jedno v jake profesi, ma byt neco jako clovek velmi dobre znaly dane problematiky, ktereho mate k ruce. A ne prostrednik mezi financnimi ustavy a jejich klienty.

 • Čermák P.

  14 května, 2008

  Díky za Vaši odpověď, myslel jsem si, že tak nějak by to mohlo být z Vaší strany myšleno :0) držím Vám palce a přeji, ať se daří co nejlépe. Více takových Traxlerů :0)))

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  Jejda mane…
  Traxler je populista. Je fakt, že co se týká bonitních klientů, naprosto souhlasím s jeho přístupem. Nicméně mám pocit, že mezi běžný retail už nevidí…
  Chce to větší rozhled řekl bych.
  Hezký den

 • Anonym

  14 května, 2008

  Ondreji, jste skutecne presvedceny o tom, ze me tak dobre znate, abyste mohl prohlasovat, ze jsem populista?
  A pokud ano, mohl byste mi prosim rict v cem jsem podle Vas populista?
  Jinak k tomu rozhledu, ono je otazkou, zda ja prehlizim retailovou realitu, a nebo zda Vy nedokazete videt za hranice fungovani Vasi firmy. Mozna plati oboji zaroven.
  P.S. Nic ve zlem, ale podle me bezny retail dost casto poradce vubec nepotrebuje.

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  Dobrý den,
  přemýšlím co Vám na to říct.
  Poslední věta mluví za vše.

 • Anonym

  14 května, 2008

  To je dobre, ze premyslite… tak az neco vymyslite, ocekavam Vasi odpoved. Protoze skutecne nemam rad, kdyz me nekdo pomlouva a neni schopen rict proc a dolozit sve tvrzeni.

 • Loki

  14 května, 2008

  Bez poradce je běžný retail odkázán na pobočky, kde skončí s dynamikem, penzijkem a v lepším případě fondy peněžního trhu. A to nemluvím o lidech co se propadají do čím dál hlubší dluhové pasti. V tomto ohledu mi opravdu přijde, že občas ztrácíte kontakt s realitou (retailem) nebo tyto příspěvky píšete čistě jako PR. Vy se samozřejmě stýkáte s úplně jinými druhy klientů, kteří už myslí trochu jinak a jsou ochotni za vaše služby zaplatit. Běžný klient má často dluhy na kreditních kartách/spotřebitelských úvěrech, nemá kryty TNÚ a pokud ano, tak na 200.000 max., nevědí jak jednat s bankami když si chtějí vzít hypotéku a pak se diví, že při různých výších úroku jsou stejné splátky apod.

 • Ondřej Hrachový

  15 května, 2008

  Děkuji za reakci,
  jsem na to nějak nenašel čas. Myslím, že jste odpověděl celkem trefně.
  Dodal bych snad jen to, že by se pan Traxler divil, jak je těžké kolikrát vysvětlit lidem, že pravidelná investice do podílových fondů je pro ně výhodnější, než spořit přes pojistku:-)
  A že vám například Rentier vydělá víc na důchod na 30ti letech než penzijko.
  To je retail…

 • Anonym

  16 května, 2008

  Ondreji, vzdy je tezke lidem vysvetlovat, ze mate pravdu a oni se pletou. Je uplne jedno, co je predmetem. Mimochodem, u primych investic oproti pojistce staci ukazat simulaci obou variant pri stejnem zhodnoceni… rozdil par set tisic korun diky nizsim poplatkum v prubehu je docela silny argument. 😉 (Ted to zjednodusuji, tech parametru pro porovnani v simulaci je nutne zadat vice. Chapejte to principialne.)

 • Ondřej Hrachový

  16 května, 2008

  Jsem rád,
  že se dokážeme pomalu shodnout na některých věcech. Opravdu to s běžnýma klientama není tak jednoduché. Bude to otázka generace minimálně, než lidi začnou brát podílové fondy jako standartní základ jejich portfolia.

 • Jan Bartoš

  15 května, 2008

  A Vy mu vyvětlíte, že si má ukládat na penzi, protože někdy bude peníze potřebovat, a protože to nejsou bůhví jaké objemy, dáte mu IŽP na 1000,-, jak jste několikrát sám prohlásil a jdete dál. Nebo se pletu?
  Nikdy, ani jednou jsem neviděl v branži, že by se kdokoliv zajímal o klienta nad rámec své provize. Ani jednou jsem nenašel rozumnou pomoc z dluhové pasti, o které všichni mluví. To by totiž poradce musel nejprve zredukovat náklady, vytvořit rezervy a pak by mohl začít vytvářet dlouhodobá spoření….

 • FL

  15 května, 2008

  Rikate izp na duchod. V televizi i na bilboardech casto vidim IZP Evropska penze od CPP, coz ma byt prave jako ciste reseni duchodu. Co tomuhle IZP rikate?

 • FL

  15 května, 2008

  A jeste k tomu Evropska jistota

 • Ali

  15 května, 2008

  Je to standardní životní pojištění při investici 1000 Kč měsíčně na 30 leté periodě výnos o 20-30% nižší než investice v OPF. Klasika 🙂 Pokud máte zájem pošlu další info. Máme ho v portfoliu 🙂

 • FL

  15 května, 2008

  Urcite by me zajimalo nejake porovnani oproti ostatnim izp atd. Ja jen, ze mi to prijde jako moudry „tah“. Udela se izp,ktere se jako izp nejpv moc netvari a snazi se resit duchod.
  jankone@post.cz
  dekuji

 • Anonym

  15 května, 2008

  Dobrý den, pane Bartoši!
  Nedivím se. Dobrých poradců je málo a se svými klienty tráví spousty hodin času. Pokud to děláte, připomínáte mi mě. Tak přeju mnoho klientů!

 • Jan Bartoš

  15 května, 2008

  Dobrý den pan Hanzle,
  máte zatracenou pravdu, ale nejhorší na tom je, že vysvětlovat lidem, že se mají chovat zodpovědně TAK BOLÍ a naproti tomu prodávat cokoliv, co je jednoduše spasí je tak jednoduché.
  Zaplaťbůh za každého kolegu, který o tom aspoň začne přemýšlet.
  s pozdravem JB

 • Anonym

  16 května, 2008

  Honzo, svět nezměníme, některé poradce třeba ano – a jak říkáš – alespoň se zamyslet 🙂

 • Ondřej Hrachový

  15 května, 2008

  Tak teď jste mě urazil.
  Přijeďte do Zlína, můžete se podívat. Konsolidačky bez provize, portfolia pouze na likvidní rezervu…
  Dělám tuhle práci poctivě, proto komentuji na těchto stránkách jak komentuji…

 • Ondřej Hrachový

  15 května, 2008

  A ještě jedna věc, nedávejte mě do úst něco, co jsem neřekl, to není fér hra.

 • Jan Bartoš

  15 května, 2008

  Dobrý den,
  předně můj komentář k „optimální radě“ nebyl na Vaše výstupy, ale na příspěvek nad Vámi (Loki?), omlouvám se, ale za špatně přiřazení nemohu.
  Třeba jsem Vás zatím jen neměl tu čest poznat a budete první. Problém je ten, že řešení netkví v konsolidacích, ani jiných produktech, ale v systému. Musíte být s klientem zajedno, ale naprosto, klient si musí chtít nechat pomoct a to se ne každý nechá (než Vám věří). Ale je obecně mnohem jednodušší mu říct, že to už se nevyřeší, za to na důchod bylo včera pozdě.
  A komentář jsem dal k této diskuzi proto, protože jste zanícený, nekritický obhajovatel Partners. To je jako bylo OVB, pak Fincentrum a další. To bude pořád, dokud si daná firma nezkazí jméno. Já věřím, že i v partners, jako všude jinde se nachází velice schopní lidé a partenrs má skvělý marketing a (všeho)schopné vedení. Ale tím to končí. Většina jsou obyčejní prodejci produktů, kteří prodávají ty nejlepší produkty a tím klientovi přináší to největší dobro.
  Poradci partners, jako všude jinde nerozumí do hloubky financím, což se projevuje na poli investic naprosto flagrantně. Podívejte se kolem sebe, schválně, jaký nejlepší produkt, který spasí českou populaci jste vyvinuly? Já Vám odpovím, že „poradci“ partners neznají nic než RENTIÉR a MULTIBRAND a pohádky o širokém portfoliu produktů mají na uchlácholení neznalých. Já mám strach, jak bude za pár let reagovat klientský kmen poradců velkých sítí, když ho v investicích tvoří lidé, kteří je prodávají stejně jako IŽP.

 • ali

  15 května, 2008

  Dobrý den,
  s Vaší reakcí na Partners souhlasím, velká část jsou skutečně peodejci. Co se týká multibrandu, myslím, že se jedná o kvalitní portfolio. Co si o něm myslíte vy?

 • Jan Bartoš

  15 května, 2008

  Dobrý den,
  co chcete slyšet? Už mnohokrát tu padlo rozdělení na retail a bonitní klientelu. Toto samozřejmě do jisté míry platí, je otázka, kde je hranice.
  Já osobně si o každém přednastaveném supersofistikovaném produktu, kde máte minimální šanci volit sám myslím jen to nejhorší. Co je ale totální katastrofa je doublování mgmt fee za správu, která ,jak napsal Marek Macura může udělat na horizontu desítky procent.
  A já nebudu svým klientům vysvětlovat, proč jsem jim říkal, že vydělají s akciemi a proč ve skutečnosti tratí, když akcie jsou zrovna na nule.

 • Ondřej Hrachový

  15 května, 2008

  Je dost možné, že Partners dělají vlčí práci v rouše beránčím. Přemýšlel jsem nad tím, žádný systém neodhalí nepoctivě nastavené portfolia. Jde pouze o svědomí a znalosti jednotlivých poradců.
  Co se týká Rentiéra, máte pravdu v tom, že asi moc poradců jiné pravidelné investice nedělá.
  Otázka je jednoduchá, jak tedy dělat práci poradce a nevydělávat na klientech? Mluvím o běžném retailu…
  Je lepší, když mají alespoň nízkonákladové investičko, rentiéra, multibrand…než Dynamika, peněžák a špatnou úrazovku.
  Co je teda nejlepší?
  Směr OVB a podobných špatně, směr Partners taky špatně… Co tedy radíte pro běžný retail s možností ukládat řekněme 2 000,- měsíčně?

 • Anonym

  15 května, 2008

  2000 měsíčně?
  př.
  Rizikový životní plán Aviva na zajištění(ideálně s připojištěním úrazu a invalidity(Aegon kdyby měl zájem o vážné choroby,ING rizikovka taky dobrá)+ Rentík nebo Horizont.To bych viděl jako solidní základ portfolia.
  A ten Rentík s Horizontem ani ne tak kvůli TANKu nebo PERu,ale kvůli flexibilitě.
  Pro typického klienta v ČR bez konkrétních cílů na kratším střednědobém horizontu,kterému zbývá 2000/m, je to naprosto dostačující.Poté,co vytvoření nějakou rozumnu sumu v pravidelném progremu OPF,se může vrhnout na sofistikovanější způsoby investování(řekněme od 500 tis.)
  Jinak zastávám pravidlo čím méně smluv tím lépe.

 • Ondřej Hrachový

  15 května, 2008

  Souhlas.
  Jen jsem chtěl slyšet návrh od těch, co shodili toho Rentíka:-)

 • FL

  15 května, 2008

  Jaký máte názor kupříkladu k použítí ižp flexi invest za pár set korun kvůli rizikům + nějaké pravidelné investice do consequ? je mi to vcelku sympatické kombo.Ižp něco klientovi taky hodí a na rizika je taky dobré a conseq je dosti zajímavý.

 • Ondřej Hrachový

  15 května, 2008

  No mě přijde líp diverzifikovaný Rentík teda.
  Co se týká flexiny, je otázka co je to pár set korun a v jaké je klient rizikové skupině.

 • Anonym

  15 května, 2008

  Flexi je dobrá proto,že investovat u ní musíte jen pár stokaček,abyste se mohli solidně pojistit.Všelék na zajištění to taky není.Chápu,když jí někdo dělá na pouze na zajištění,nevidím v tom zlo,ale mě se to moc nelíbí.Je to takový divný hybrid.Někdo tomu řiká flexibilní produkt:-)
  Conseq je na pravidelné investice ok.Dokonce bych řekl,že ještě lepší než Rentík.Ty jeho fondy jsou mi trochu sympatičtější oproti Pioneeru.Ale Rentík je taky v poho.
  Kdyby všichni dělali taková „KOMBA“ jak vy píšete,bylo by finančních poradců tak desetkrát méně a poradenství by mělo úplně jinou prestiž.
  Pan Fejtek má pravdu,to IŽP je fakt zbraň hromadné ničení.Ale zbraň sama nevystřelí.Spoušť mačkají ty šedé eminence -rádoby manažeři z multilevel molochů,kteří jsou tak maximálně HR odborníci.Pak se to seká hlava nehlava.Přijde nováček a řeknou mu:“Začni u své rodiny nebo známých“,tak začne.“Udělej jim tuhle supr investici-jednorázovej vklad do KŽP“.Ok udělá to.“Ještě pravidelné investování:Profi invest nebo Clever Invest-jako že chytré investování víš?“Tak to tak udělá.Za určitý čas mu začne docházet,že tohle opravdové poradenství není.Pokud na to nemá „gule“,tak vyměkne a své rodině a přátelům tu chybu nepřizná.Tak mu nezbyde než začít lhát sám sobě a svým spolupracovníkům,že je to v pohodě.
  Zajímavá paralela k finančnímu poradenství je audit.Ten si klade otázky,zda použité zdroje vedly k výsledkům.A pokud vedly,tak jestli toho šlo dosáhnout levněji.Finanční poradci ,mám někdy pocit, postupují zcela opačně.Mohl jsem to udělat hůř.Ještě na tom není tak zle.Tak já asi začnu sekat na investička na 10 000 měsíčně a začnu si řikat:Mohl jsem to udělat hůř.Mohl jsem mu taky sebrat nějaký peníze z peněženky.
  Pak se divte,když Vám kravaťáci z AWD,kteří nabírají absolventy z VŠE a tváří se u toho jako jedinná seriozní firma na světě,napíší,že náklady u ŽP jsou nedůležité.Prostě lhaní sobě sama,lhaní klientům,krytí pomocí polopravd a mystifikací.Prostě nemám pocit,že tady někdo z těch velkých společností hraje s klientem hraje rovnou hru.Maximálně pár desítek poradců,kteří se sami vzdělávají a keří se snaží posunout za hranice standardu služeb ve firmě,kde působí.To platí absolutně pro všechny společnosti na českém trhu.Obvzláště však pro ty multilevelové.
  Organize,kterou jsem níže popisoval,by to vyřešila.Ale nesměl by se někdo stát členem jen proto,že je členem například Parners nebo Sophie,ale proto,že by ho někdo podrobil tvrdému testu znalostí.

 • Anonym

  15 května, 2008

  Dobrý den, nedávno jsem viděl reklamu, že Sophie má nejlepší hypotéky. Co je na tom pravdy? Partners se simly jsou na tom taky doře 🙂

 • Anonym

  15 května, 2008

  Vzhledem k tomu,že tam pracuji,tak bych měl říct,že jste se doslechl správně.A ty úplně nejlepší dělám já:-)

 • Anonym

  15 května, 2008

  Řekl bych, že nejlepší podmínky bude mít společnost, která bude dělat mejvětší objemy produkce a ty sophie zřejmě nemá, tak jak to děláte? 🙂

 • Anonym

  15 května, 2008

  Mýlíte se.Sophie nemá takové objemy v pojištění jako konkurenční tisíciporadcové firmy,ale objem zprostředkovaných úvěrů je myslím někde u 4 mld. Kč.Obrázek si udělejte sám.Jeden z mých posledních uzavřených úvěrů:sazba 4,99,5let fix bez poplatku za zpracování.

 • Hypoteční makléř

  16 května, 2008

  Dobrý den pane Zárubo,
  dovolte abych reagoval… Mnou uzavřený obchod – 4,83% p.a. (80% LTV), 0,- Kč poplatek při fixaci na 5 let. 🙂

 • Anonym

  16 května, 2008

  Jste dobrej,já to měl na 85% LTV.

 • Hypoteční makléř

  17 května, 2008

  Celkem slušný výsledek 🙂 Ten můj úvěr byl u Unicredit, LTV 85% jsem v poslední době bohužel neřešil…
  Jsem z Kroměříže, a i když hypoteční úvěry zpracovávám přes Golem Finance (což si nemůžu vynachválit), přicházím do kontaktu i s lidmi ze Sophia Finance, doposud jsem ovšem byl co se týče oblasti Hané v kontaktu pouze s Vaším prostějovským kolegou, snad budu v budoucnu mít čest spolupracovat i s Vámi…

 • Anonym

  18 května, 2008

  Klidně můžete,v Praze a okolí bez problému.Mail na mě naleznete v profilu.

 • Štěpán T.- OVB (zatím:-)

  15 května, 2008

  Dobrý večer, pane Zárubo!
  Jak tak čtu ty Vaše články, proč jste vlastně lezl do OVB ? A jak jste tam vůbec dlouho vydržel?:-)

 • Anonym

  16 května, 2008

  Dobrý večer.
  Naivita,chvilku jsem jim to žral:-)

 • Štěpán

  16 května, 2008

  Díky za odpověď:-)Docela bych se rád někdy sešel alespoň s jedním poradcem, který sice u OVB pracoval, ale jinak byl s úrovní poradenství u OVB spokojený. Já jsem za svou relativně krátkou dobu natrefil asi na 8 portfolii od OVB u klientů a všechny měly příšernou úroveň. Jen IŽP a penzijka. Skoro bych ani nevěřil, že vůbec někdo prodává také OPF jako já:-) … a proto mám také málo býdžejů

 • Radim

  16 května, 2008

  Jaká prosím naivita? Dnes jsem si pročítal ovbžurnál a nelze popřít, že jsou lidi, kteří dosáhli fenomenálního úspěchu u OVB (rodina Slezáků a jejich teamy). Není Vám trochu líto, pane Zárubo (i Vy pane Traxlere),že jste odešli trochu předčasně? Víte, co říkal jeden velmi komerčně úspěšný český spisovatel?? „Pořád mě kritizují a kritizují, ale rád bych viděl jejich výplatní pásku?“. Pane Traxlere a pane Záruba, jestli máte na té výplatní pásce víc než třeba Dita Slezáková, pak bych ty Vaše postoje bral.
  Na tomto servru hlavně kritizují dost neúspěšní odpadlící od OVB.

 • Anonym

  16 května, 2008

  Přesně tahle:-)

 • Anonym

  16 května, 2008

  K tomu mohu rict pouze dve veci…
  1) uspech lze merit ruznymi zpusoby
  2) radsi se vzdam uspechu (minimalne toho ve Vasem pojeti) ve prospech sveho svedomi
  Dobrou noc

 • sn3h

  16 května, 2008

  Jednoduse a vystizne receno pane Traxler, kez bych par veci od Vas cetl drive nez me zaprahli v BC…
  ps: uz tam nejsem, s nekterymi nadrizenymi co tomu ani nerozumi a chteji jen praskat od kazdeho novacka desitky IZP mesicne se neda proste nikterak vyjit. Banda zmetku co maji mozna penize ale nici toho mnohem vic nez kdyz a ty penize kdy budou moct napravit… ale co, po nas potopa, vidte Radku Pavlovici…

 • Štěpan

  16 května, 2008

  Kolego Radime!!!
  Nic ve zlém, ale netušil jsem, že Slézákovic tolik vyplachují:-)Já pohlížím na ovbjournal jako na plátek „Strážní věž“ nebo „Probuďte se“ . Proboha, nepište už na tento server.

 • Ondřej Hrachový

  16 května, 2008

  Vypadá to, že se tady začínají objevovat reálné informace a otevřená debata bez extrémně viditelného PR.
  A musím říct, že jak Traxler, tak Záruba k ní přispívají.
  Zřídit tady vyloženě poradenský chat nebo něco takového, kde bychom mohli otevřeně debatovat nad kvalitou práce jednotlivých firem…
  Pak by mohli nováčci třeba rychleji zjistit co jim vlastně jejich vedoucí tepou do hlav.

 • žasnoucí

  16 května, 2008

  Tedy pane Radime, Vám z celého srdce přeji OVB, to je bezkonkurenčně firma pro Vás – výplatní páska je až na prvním místě. Jste přesně jejich typ, zůstaňte proto v OVB co nejdéle. Zcela jistě Vás čeká skvostná kariéra a davy spokojených klientů.

 • Anonym

  16 května, 2008

  Chjo, neuražte se, ale že už jste naočkovaný aneb: kdo má více býdžejů má přeci větší pravdu? A nebo kdo má více pěnez má pravdu…chjo, pak zde máme diskutovat o etice

 • Anonym

  18 května, 2008

  Vy nemáte daleko k hovadu. Proč nejdete rovnou k pornu? Tam jsou daleko větší prachy a morální úroveň skoro stejná. Tedy pokud máte na to fyzicky.

 • hiabakuk

  18 května, 2008

  S tím hovadem bych byl opatrný, jste taky tak zásadový u cen aut, bankovních poplatků, kvality práce řemeslníků, a co vy sám? Co a jak děláte.
  Tady na investujeme.cz to vypadá ja při Velké říjnové revoluci. Ze středověku rovnou do imperialismu. Musíme si tím zkrátka projít a strávit to. Proč tak vehementně neřežete do realitek, zastaváren, rychlých půjček, kreditních karet, sázkových kanceláří, automatů,… OVBáci jsou v tomto ohledu velice slušní obchodníci. Neustále si pletete byznys s pomáháním těm, kteří o to nestojí. Žádný jiný obchodník jim peníze za blbosti nikdy nevrátí. V pojištění, investicích, spoření atd. mají reálnou šanci, že jednou uvidí na vlastní oči více peněz pohromadě.

 • Anonym

  18 května, 2008

  Píšete nesmysly a argumentujete věcmi, které tady nepatří. Začněte počítat. Nebo se to nejdříve naučte. Pak si opět přečtěte příspěvky. A pak je šance, že pochopíte.

 • habakuk

  18 května, 2008

  Je vidět, že vy na to nemáte ani fyzicky ani intelektuálně.

 • FL

  18 května, 2008

  No zde pripadni potencionalni klienti musi bejt docela sokovani.Nechtel bych se ucastnich podobne debaty napr.prodejcu aut (jakej je franta smejd,ze prodava neopravena auta,provizorne upravena,ze cilene lze atd)

 • habakuk

  18 května, 2008

  Já nemám na mysli žádné Franty šmejdy, máte představu o maržích obchodníků s auty, elektronikou, bílým zbožím, zmíněné realitky atd.?
  Marže nebo provize, je to obchod a když to klienti kupujou, tak je to v pořádku. Jenom nezačněte s tím, že finančí prodejci – poradci jim lžou. Ve výše zmíněných a jiných oborech je to naprosto normální, že jsou také poctiví a nepoctiví. Dokud vám OVB vadí, tak je to pro nás dobrý, až se o nás nebude nikdo otírat, tak budeme bezvýznamní. Doufám a věřím, že se toho nedočkám. Zkrátka je to všechno o t.zv. okopávání kotníků.

 • Anonym

  18 května, 2008

  Je škoda, že nevidíte nebo nechcete rozdíl.
  Srovnávat finanční poradenství s prodejem nebo opravou aut, to už je docela síla.
  Právě od takových se pár lidí zde chce odlišit a získat pro profesi vážnost. Vůbec nejde o nějaké OVB, jak mylně zde snaží mlžit-plžit nějaký anonym.

 • habakuk

  18 května, 2008

  A jakej je v tom rozdíl, smým-li se ptát?

 • habakuk

  18 května, 2008

  Hluboce se omlouvám a červenám za to „ý“, ale vy mě vytáčíte s těma autama, o opravách už vůbec nevím proč mluvíte, i když servis zdarma a v autoservisu je také rozdíl, že? Proč pořád vidíte ve finančním poradenství jakési vyšší čisté poslání. Prdlačky, je to prodávání sebe sama jako všude jinde a v každém zaměstnání. Nebo snad odměny advokátů, odhadců, soudců a jiných podvodníků jsou také hluboce morální? Až klienti dorostou a prozřou, tak konkurence vyřeší sama. Můžete moralizovat jak chcete, ale člověka řídí pouze dvě věci – starch a chamtivost, to věděl už Napolen.

 • Anonym

  18 května, 2008

  Nevšimnul jsem si, že by právníci, odhadci a jiní se snažili se mnou sejít a dělat kšefty na rozdíl od zprostředkovatelů, kteří se tváří jako poradci „zadarmo“ a tvrdit mi, že bez nich neobejdu.
  Pokud se zprostředkovatel prodeje bude tvářit jako zprostředkovatel prodeje, je vše vpořádku.
  Shrnuto:
  1. zprostředkovatelé na rozdíl od jiných povolání jsou vlezlí.
  2. tváří se jako poradci, ale jsou to obyčejní prodejci – zprostředkovatelé.
  3. hodně z nich dělá prasárny u klientů (což mají jediné společné s jinými povoláními).

 • habakuk

  18 května, 2008

  Konečně jste na to kápnul. Právnící atd. mají převahu poptávky nad nabídkou, tak to momentálně nepotřebují. Zprostředkovatelé a telemarketing jsou ve světě naprosto normální (a kdo má telefon, tak se ještě má na co těšit), jestli se tváří jako poradci (zdarma), tak musí klienta napadnout, že je to cvok a nebo lže. A prasárny dělají všichni, včetně našich nejvyšších, včetně EU, včetně zelených, globálních klimatologů, atd. Taková je holt doba a je na každém jedinci jak se zachová. Dlouhodobá spolupráce s klientem je pro obě strany přínosná a musí být poctivá. Na to nepřišla Kateřina Palková, to jsem slyšel na infu OVB již v roce 1992. Mimochodem i Tiberius říkal, že ovečky se mají stříhat postupně a ne oškubat najednou. Poctivost se vyplácí, ale někdy bohužel ne.

 • FL

  18 května, 2008

  Vy jste ale moji reakci vubec ale vubec nepochopil. Ja nesrovnavam fin.poradenstvi s prodejem auto! ja pouze udal priklad, ze bych se nechtel ucastnit podobne diskuze „za oponou“ pokud bych byl obyc klient!

 • FL

  18 května, 2008

  Klienti nemaji ani poneti jaka jsou prasata v nasem oboru, toto uz pomalu svadi k tomu, „Udelej si sam“ nebo zavolat tem par svetlym vyjimkam best poradcum typu p.Hanzl, osobne by me zajimalo co by navrhl me,ale muzu se vzdelavat sam abych na to postupem casu jako poradce tez prisel.
  🙂

 • Jan Bartoš

  16 května, 2008

  Ondřeji,
  tentokrát s Vámi souhlasím do posledního slova. Moc hezky jste to napsal. A i ten hybrid je dobrý, když je poptávka po pojištění. Není problém prodávat pojištění za účelem krytí rizik, ale je problém prezentovat ho jako dobré spoření.
  Tedy až na ten RENTIER, ale to píšu jinde:-)

 • Zdenál

  16 května, 2008

  Dobrý den, pane Zárubo. V rámci hygieny zdraví a působnosti jinde jsem pár měsíců již jen pasivní a dost nepravidelný nahližitel. Přesto bych si dovolil názor na Flexi + Rentiera vers. Horizont.

  Flexi je dost dobrá smlouva na rizika – hlavně v oblasti krytí dětí. S krytím v Avivě (jak píšete jinde) mám problém ji srovnávat, Flexi mi přišla lepší, zejména po rozvolnění tarifů (i poměr cena/výstup), ale je to pouze můj soukromý pocit. Dítě ve Flexi do 25 let na výstupu, když tam dáte max. 50 /den na odškodné a 1 mil. v základu na TN + něco klidně na VVN, které u dětí „polykají“ fakt jen minimum peněz – tak to vidím dost dobré! Krytí rizik dospělých taky solidní (ano i zde jsou slabší místa jako u každé smlouvy), ale v komplexu je Flexi dost dobrá na rizika. Roli může hrát vysoká riziková skupina, to souhlasím. Škoda,že není volitelná nemocenská i úraz i později než od 15. dne (resp. 8. dne u úrazu). Celkem se mi líbil dřívější tarif N (dnes už zrušený).
  —-
  Ale hlavně k Rentieru vers. Horizontu. Plus minus asi lze čekat v čase nastejno, pokud očekáváme srovnatelnou kvalitu správy. Osobní sympatie či antipatie k fondům správců jsou věcí běžnou,to je plně legitimní. U Rentiera trochu větší rozklad mezi více fondů, ale zase neznámo jakých aktuálně (to mi vadí). Nákladovost TANK skoro stejná.

  Ale nejdůležitější věc !! U Horizontu nebyla varianta splacení poplatku s každou platbou (postupně po celou dobu) – byly tam jen 2 možnosti. U Rentíka jsou všechny 3 možnosti úhrady poplatku. Přičemž ta třetí (pro poradce nejméně výhodná) je nejlepší z pohledu klienta hlavně při hodně dlouhém čase. Jestli došlo v mezičase ke změně podmínek smluv, tak se omlouvám a beru zpět,to už nevím.

  Předplacený poplatek předem u smluv třeba na 15-20 let není zrovna košer, to určitě souhlasíte. Neberte to prosím zle, jen jako doplnění Vašeho názoru. Jinak Vaše zeměpisné články musely dát dost práce, klobouk dolů a gratulace. Ti jednotlivci bojující za etiku v rámci velkých kolosů většinou nepřežijí a „bezplatné“ poradenství pro retail bude v naší kotlině ještě dlouho (tím směřuji ne k Vám, ale k Vašemu odstavci). Pěkný den,Zdenál.

 • Anonym

  16 května, 2008

  Zdravím Vás Zdenále,
  k té flexi:máte pravdu,koneckonců Vítek Kalvoda se jí taky zastává.Můj názor na ní je neobjektivní.Mám trochu averzi k tomu někomu vysvětlovat,že tahle IŽP není špatná.Tak radši nedělám a snažím se hledat vždy nejlepší variantu z těch RŽP.Pochybuju,že má pojistná portfolia budou pro nákladově nevýhodná.
  k tomu rentíkovi:taky máte pravdu.Platí se za investiční linii a ne za horizont,takže to svádí…
  k tomu poslednímu odstavci:
  jednotlivci bojující za etiku to buď vzdají a nebo jsou za pár let největší boháči Zdenále.Jsem přesvědčen o tom,že pokud např. takový pan Traxler nevyměkne,tak za pár let bude spravovat portfolio kolem 1 mld. Kč,řekne si těch svých 20%(snad to říkám správně,jestli ne, tak se omlouvám) ze zisku a má vyděláno víc než celá rodina Slezákovic dohromady.
  Přeji hezký večer Zdenále

 • Zdenál

  16 května, 2008

  K Flexi – měl jsem na mysli ne Flexi Invest, ale Flexi klasickou (s garancí výnosu 2%, dnes za min. 300 pro jednotlivce a 600 pro dvojici, zvedli to, co jsem slyšel, bohužel). Když zahodíte potvrzení na daňový odpočet ve výši možná 200 Kč ročně (nechat PČ úmrtí na 10.000), tak hlavně u dětí jsem ji svého času považoval za asi nejlepší rizikovou věc na trhu, z těch co jsem znal (když tedy neberu Komplexní poj. k penz. fondu ČS, to byla jasná jednička, ovšem téměř bez provize, a ne pro dítě, taky to nedávno snižovali). Flexi měla trošku „dražší“ místo ve sportech vykonávaných rekreačně s vyšším rizikem úrazu ve 2. RS(fotbal, tenis, basket apod.), ale teď to mají jasně dáno do RS 1. V případě potřeby to zrušíte,možná chtějí 300 za zrušení, nevím teď jistě, jinak nic, žádné odkupné, žadné dodanění. Prostě z neinvestiční Flexi „vyloupnout“ jen úrazovku a nic nepřespořovat. Plus rizikovku na úmrtí (třeba 1020-ku).Ale i Flexi Invest, když se využije maximálně na rizika, tak se nepřespořuje tak moc a je to jakž takž obstojná varianta.
  Problém v boji za etiku je v tom, že na to potřebujete trochu lepší vlastní kapitál na přežití prvních let, než vůbec zjistíte, jestli to jede nebo ne. Plus jednotlivci typu p. Traxler neřeší nějakou strukturu firmy, kde hlavou zed neprorazíte, neb jsou sami sobě pánem, což je jak výhoda, tak i nevýhoda, protože jak sleduje změny v české legislativní smršti, které musí znát, to netuším. Mějte se, ať se daří.

 • FL

  16 května, 2008

  Jak to myslite tim “ Lepsi vlastni kapital pro preziti?“ Rozsireny nazor je ten,ze poradce si vydela slusne penize, tim chcete rict ze poradce muze byt prvni roky ve ztrate? vydaje> Prijmy?

 • Anonym

  19 května, 2008

  Tady zase pleteme pojmy, jak je zvykem. Dealer financnich produktu ma celkem vysoke provize a pomerne rychle si prijde ke slusnym penezum.
  Poradce musi nejdriv hoooodne dlouho tvrde pracovat na sobe a pomalu rozjizdet vlastni praxi. Chcete-li byt slusny a uspesny poradce, musite predem pocitat s tim, ze minimalne rok, dva nebudete v zisku.
  Neznam moc firem, ktere by hned v prvnim roce byly v zisku. A kdyz, tak vetsinou krachuji do trech let. ;-))

 • life-finance

  16 května, 2008

  Můj názor je takový, že pro poradce i klienta lze IŽP velmi dobře nastavit. Pokud využiji všechny potřebná rizika a stlačím na postačitelné pojistné s tím, že klientovi půjde pár korun na investování. Takto rozumná varianta se dá udělat ve Flexi Invest, Generali Future, Aviva LifeInvest a další.

 • Jiří Hlisnikovský

  17 května, 2008

  A co to řeší? Jednoho dne se ani takovými IŽP neuživíte…

 • habakuk

  18 května, 2008

  Naprosto souhlasím, je známo, že u nás se pojištění obecně velmi podceňuje. Auto nebo chalupu to jo, ale proč úraz, nemoc, či dokonce smrt, že? Co vy na to, mladá paní? Málokterá manželka přamýšlí o tom, co ví každá vdova. Pro pragmatiky má pojištění (IŽP) další zajímavou vlastnost, nejde do dědického řízení, když se tam napíše milenka nebo levoboček.

 • Anonym

  19 května, 2008

  To mate pravdu, Zdenale. Velke veci vyzaduji velky risk.

 • Jan Bartoš

  16 května, 2008

  Dobrý den Ondřeji,
  poprvé si dovolím malou spekulaci, Vy jste ještě nepoznal nic jiného než OVB/partners, že?
  Finanční poradenství totiž není o společosti, jak se Vám MLM snaží namluvit. Je to o jednotlivci, jeho sebevzdělávání a sdílení informaci mezi rovnocenými erudovanými kolegy, profesionály. Zeptejte se p. Záruby nebo Macury, proč a kam odešli,jaký mají think tank a jak jim to funguje.
  Problém je v tom, že ŽÁDNÁ MLM firma Vám toto nemůže poskytnout. Z podstaty věci, MLM je distribuční schéma, prodejní a fungje tím lépe, čím jednodušší produkty prodává. MLM nemá způsob a ani motivaci, jak toto zajistit. Proto zní krásně Vaše zrna a plevy, ale bohužel se tak nestane, protože systém MLM nenaučí lidi samostatnosti a nepřinese jim kvalitní vzdělání.
  Za poslední s tím souvisí RENTIER. Doufám, že nečekáte, že Vám vybalím mé know-how, na to si jej příliš cením, a pokud děláte do 1000/měs rentiera, není to žádný zločin. Zkuste si prosím rozebrat jednotivé fondy tohoto produktu a srovnat je s dostupnou konkurenci, pripocitat dodatecne naklady(TER) a vyjde Vám, jak moc slabý tento produkt je. A poradim Vám jeste jedno, oprostete se pri tom od tech pravd, ktere do Vas od zacatku husti jako nezmenitelne – treba diverzifikace – opravdu chcete za smesnou diverzifikaci na 20 a více letý horzont pri pravielných platbách zaplatit 15 – 25% potenciálního výnosu?

 • Anonym

  16 května, 2008

  Dobrý den, jak zjitím TER podílových fondů např. u ING. Jediné co dokážu najít ja vstupní poplatek a poplatek za správu. Děkuji

 • Jiří Hlisnikovský

  16 května, 2008

  třeba na Morningstar.nl

 • Anonym

  16 května, 2008

  něco v english by nebylo 🙂 i tak děkuji

 • Anonym

  16 května, 2008

  a co takhle zkusit morningstar.com 😉

 • Jiří Hlisnikovský

  16 května, 2008

  Tak to zkuste. Zjistíte, že mnoho jich tam není, protože jde o fondy pro US. A ty jsou jiné.

 • Anonym

  16 května, 2008

  OK máte pravdu ;-), hledal jsem tam jen párkrát ETF. Takže lepší bude http://www.morningstar.co.uk . Tam je těch použitelných fondů víc 🙂

 • Ondřej Hrachový

  16 května, 2008

  Zdravím,
  začíná se mě tahle debata vážně líbit.
  Máte pravdu v tom, že kromě Partners a OVB jsem v praxi nikde jinde nepracoval.
  Nabídky z firem, které dělají pouze investiční portfolia, honorované z výnosu, jsem měl, nicméně to bylo v době, kdy jsem na tento typ poradenství neměl klienty.
  Někdy se to ve mě vážně bije, nicméně prozatím se snažím naučit poctivé portfolia poradcům ve své skupině a to mě zatím jiná společnost než postavená na MLM základech nenabídla.
  A popravdě, nedělám si iluze, že je poradenství o společnosti, nicméně je to podle mě dneska opravdu nejjednodušší cesta, jak oslovit opravdu běžný retail.
  Nevěřím, že tohle je vrchol poradenského vývoje, nicméně „konkurenci“, která bouchá investička jako jednotlivec těžko oslabím.
  Co se týká Rentiéra, když porovnám tank například s Aegonem, je to vážně dilema:-)

 • Anonym

  16 května, 2008

  mají podobný TANK, ale nezapomeňte na daň z výnosů, ta podle mě v TANKU není zahrnuta 🙂

 • Ondřej Hrachový

  17 května, 2008

  Samozřejmě o dani z výnosu vím.
  Ten komentář byl ironický:-)

 • Jan Bartoš

  19 května, 2008

  To je fajn, že Vás to začíná bavit. U mě je to poté, co jsem 10min hledal Vás poslední příspěvek, pomalu naopak:-(
  I Vaše filozofie se mi celkem líbí, akorát mi řekněte jednu věc. Jak vysvětlíte svému člověku, kterého naučíte dělat super kvalitní a etické poradenství, že dostává míň peněz než nějaký patlal ve vedlejší kanceláři, jen proto, že nenahnal dost oveček.
  A oba víme, že těch oveček, které za něco stojí je po hříchu málo.
  s pozdravem JB

 • Loki

  16 května, 2008

  Pokud ten komentář byl na mě, tak nevím, kde jste vzal tu jistotu jakým stylem pracuji? Snažíte se mi podsouvat něco co jsem nikdy neřekl. Nepatřím mezi ty, co každé portfolio řeší investičkem.
  \“Nikdy, ani jednou jsem neviděl v branži, že by se kdokoliv zajímal o klienta nad rámec své provize.\“
  Nevím s jakými poradci jste měl tu čest. Ale pokud to někdo myslí s finančním poradenstvím vážně (nezaobírejme se nyní těmi, co přišli jen za rychlými pěnězi), tak by se rozhodně měl o své klienty starat nad rámec své provize. Ono se spokojenými klienty, kteří vidí, že se o ně staráte se pracuje mnohem lépe než když jen sázíte pořád nové smlouvy a \“taháte\“ z lidí doporučení. Rozhodně nemůžu říct, že bych z každého klienta měl hromadu peněz, z některých je málo a z některých třeba nic. Oni se totiž najdou i klienti, kteří mají portfolio postavené slušně nebo mají například problémy s dluhy a další produkty by jim spíše uškodili. Já nemám problém zajít s klientem na pobočku a upravit stávající IŽP \“na spoření\“, aby taky krylo nějaká rizika, pokud trvá delší dobu a nepatří mezi nejdražší. Opravdu nepatřím mezi ty, co přijdou, všechno zruší a nasadí svoje IŽP s komentářem máme lepší, levnější, výkonější atd. Co se týče toho, že partners neznají nic než rentier a multibrand, tak to je opět případ od případu. Já jsem například zatím multibrand nenapsal ani jednou. Za to využívám kromě rentiera různé podílové fondy z 99% v české koruně (ING, Reico, Axa, Pioneer, ČS). Jinak co se týče konkrétně partners, tak jsem spíše optimista. Narazil jsem již na nepěkné portfolio od člověka z partners (celkem 3x IŽP \“na spoření\“ pro každého člena rodiny s tím, že dotyčná rodina už předtím další 3 IŽP/KŽP měla). Věřím, že časem se oddělí zrno od plev, a že se povede pořádně zahýbat s poradenským trhem (v dobrém smyslu). Snad vám to takto jako odpověď stačí.
  Dobrou noc.

 • FL

  16 května, 2008

  Pane kolego, skoro bych věřil, že jste poradce, z dobrých lesů pán, jež zadarmo rady dobré dá.
  Kažopádně možna vyznáváte přístup dlouhodobé spolupráce…

 • Ondřej Hrachový

  16 května, 2008

  Dobrý den,
  jméno poradce Partners, který tohle udělal klidně zveřejněte…myslím, že to neuškodí vůbec nikomu.

 • Jan Bartoš

  16 května, 2008

  Ne Loki, my se v zásadě nechápeme a to je ten problém. Vy se na poradenství díváte očima produktů (konsolidace, investice). To je hezké, ale poradenství není o produktech. To je o matematice, životních postojích, schopnosti naslouchat a nechat si poradit (umět poradit-tj vědět).

 • VR

  16 května, 2008

  No moment, a kde je ten špičkový systém Partners na zabránění tomu, aby se napsaly takovéto smlouvy. Tuším to hlídá sám pan Prouza. Nebo se mýlím?
  Asi měl dovolenou, že? 🙂
  Nalejme si čistého vína, neexistuje žádná firma kde by se dalo zabránit „prasárnám“ typu IŽP s měsíční platbou 16 000,-Kč a podobně.
  Dokud to nebude vadit samotným pojišťovnám (proč by jim to momentálně mělo vadit) tak se nic nebude dít.
  Problém je však v tom, že takovíto „odborníci“ dělají ostudu celému poradenskému oboru. Je to hold boj s větrnými mlýny.

 • FL

  16 května, 2008

  IZP se da napsat na 16 tis mesicni platby? To je docela sila ne, to muze byt tak 150 tisic provize? Kazdopadne jsou to „vypujcene“ penize, az to tomu chudakovi nekdo rekne a klient to zrusi, on prijde o provizi a o klienta..to je dost silene

 • FL

  16 května, 2008

  Jak by rekl ten plesaty nerad s nausnicemi z teleshopping Horst Fuchs
  „A TO SE VYPLATI ! “

 • Štěpán

  16 května, 2008

  Ano, vypůjčené peníze.-:)-:) Zajímalo by mě, kdy manažéři prozrazují nováčkovi, že uzavřená rezervotvorná pojistka není jistým honorářem a to bez ohledu na to, zda-li je dobře nastavená nebo ne. Klientova duše je vrtkavá.Kdyby se to učilo na úvodních školeních, tak by nováček prakticky vůbec nepojišťoval-:), snad jen s výjimkou úrazovek nebo rizikovek a HAVPOV. Dělal by chvíli OPF a pak by zjistil, že to u OVB při vysokých nákladech na získání klienta a při nastaveném provizním schématu vlastně ani nestojí za tu námahu a rovnou by se nechal zaměstnat v kameném domě:-)…….s jistým platem

 • Loki

  16 května, 2008

  Moment. Nikdo tady nemluvil o IŽP na 5 nebo více tisíc měsíčně. Pokud rodina dostane 2x IŽP za 1.000 a 1x za 500, každé na jiného člena rodiny, tak zde těžko může centrála zjistit, že je něco špatně. Tam se totiž nedozví, že tato rodina už měla další tři nebo čtyři IŽP/KŽP (jedno od fincentra a zbytek od OVB). Prasárnám typu 16.000 měsíčně do IŽP se rozhodně zabránit dá. Prasárnám typu 16x IŽP na 1.000 měsíčně od různých zprostředkovatelských firem už ne. Samozřejmě vždy záleží na konkrétním člověku, ale pevně si stojím za tím, že takovéto arciprasárny jako je IŽP na 10.000 měsíčně v Partners nedějí.

 • Ondřej Hrachový

  16 května, 2008

  To je jako byste chtěl zabránit politikům, aby nebrali úplatky.
  Kdo je jako prase vychován, bude se tak chovat v jakémkoliv oboru.
  Ale to už jsme u hodnot současné společnosti…

 • Anonym

  16 května, 2008

  Loki, je videt, ze me zas tak moc neznate. Je pravda, ze dnes radim pouze lidem, kteri o to sami projevili zajem. Nehodlam ztracet cas s nekym, kdo si toho nevazi. To ale jeste neznamena, ze neznam retail.
  K tomu, co jste napsal… opravil bych to na „Bez dealera financnich produktu…“ Protoze dobry poradce by vetsine retailu mohl rict tak akorat nasledujicich pet veci:
  1) Zvyste si vzdelani, prectete si knihu X, prostudujte si Y, vyzkousejte si Z… atd.
  2) Snizte sve vydaje, urcite muzete usetrit na A, castecne mozna na B… atd.
  3) Udelejte take neco pro zvyseni svych prijmu, napr. C, nebo D… atd.
  4) Premyslejte o tom a kazdy mesic mi poslete zpravu o vyvoji, co se Vam ve vyse uvedenm podarilo a co nikoliv, na jake dalsi moznosti jste prisel… atd.
  5) Az se dostanete do stavu EFG, opet se sejdeme a domluvime se, co dal.
  Pardon, ale co chcete radit lidem, kteri jdou rano na osmihodinovou smenu, odpoledne si akorat zapnou televizi a vecer jdou s kamarady na pivo, dve, tri… a takhle den co den???
  A jo, ja zapomnel, oni bez dobreho poradce budou odkazani na pobocku… no to je prusvih… misto toho, aby meli v duchodovem veku nasetreno na rocni najem bytu, tak budou mit nasetreno jen na 8 mesicu. To si vazne pomuzou. Honem se dejte do prace, nebo nekdo zase skonci jen na pobocce.
  Omlouvam se, jestli jsem byl tvrdy, ale tohle je realita vetsi casti retailu. Vzdycky to tak bylo a vzdycky to tak bude. Jestli chcete nekdy pomoct retailu, tak urcite ne uzaviranim smluv, ale muzete se pokusit zmenit jejich mysleni. To je nejcennejsi, co jim muzete nabidnout.
  Hezky vecer

 • sn3h

  16 května, 2008

  jojo mysleni matters… #1

 • Loki

  16 května, 2008

  Naučit klienta přemýšlet o penězích jinak a umět s nimi zacházet považuji za jeden z hlavních bodů schůzky s klientem. O to jde podle mě na analýze. Otevřít mu oči a alespoň něco málo ho naučit. Samozřejmě ne přímo stylem jaký jste tu popsal (běž se naučit tohle a tamto, neutrácej za támhleto atd.) ale formou přijatelnou pro obě strany. Občas mi připadá, že všechny zprostředkovatele házíte do jednoho pytle bouchačů IŽP. Opravdu existují i tací, kteří chtějí mít pro klienty větší a především dlouhodobější přínos než jedno investičko a nashledanou.

 • Zdenál

  16 května, 2008

  Ano, u většiny retailu je nejklíčovější přínos změna myšlení-tedy pokus o ni. Ale tam vám často nepomůže sebelepší analýza.Někdy se vám posun povede, on to třeba i vidí – ale často hoříte na tom, že ve finále „…. stejně se toho nedožiju… makám jako Rus celý život a ještě si nezajedu na dovolenou nebo nekoupím to větší auto … radši si život prožiju naplno, beztak je to všecho podvod a každý mě chce leda oškubat… apod…“ Spousta retailových lidí neunese vidinu disciplíny a aktivity ještě „na stará kolena“, jednodušší je nadávat u piva. I já znal lidi-poradce, kteří chtěli mít pro takové klienty i dlouhodobější přínos – jenže tenhle kontakt neufinancujete, nemáte z čeho, půjdete ke dnu-možná s dobrým pocitem samaritána. Nechtějte za každou cenu zachraňovat nemajetné nebo negativní (nebo obojí najednou)lidi od jejich myšlení, jestli sami nechtějí, oni vás stáhnou za sebou dolů – pokud s nimi chcete jednat nízkonákladově a korektně.Dlouhodobý přínos a něco klienta naučit můžete poskytovat jen za předpokladu, že máte sám za co žít. Takže máte pak možnost bud zkusit sjednat aspoň něco vícenákladového nebo nechat kontakt plavat co nejdříve, jestli se vám zdá, že je to fakt „pařez“. No a co si z toho kdo vybere je už individuální.

 • Anonym

  19 května, 2008

  Prave proto jsem trochu vyse psal, ze vetsina retailu poradce nepotrebuje. Resp. poradce by mozna potrebovali, ale to by si nejprve museli uvedomovat, ze mohou neco delat lepe. Pak by ale potrebovali skutecneho poradce v pravem slova smyslu, ktery by jim poradil neco ve stylu, co jsem uvadel vyse. Otazkou je, zda by takoveho poradce mohli zaplatit. O tom silne pochybuji. Takze se opet dostavame k tomu, ze vetsina retailu poradce nepotrebuje (nebo by pro ne nebyl efektivni). Prodejce pojistek a dalsich financnich produktu nepotrebuji ani omylem.
  Vymluvy typu „A co retail?“, „Vy se pohybujete v jinych sferach, ale zapominate na retail.“ apod. jsou smesne.
  A nebo jsem fakt tak hodne mimo realitu? Ja myslim, ze nejsem.

 • Anonym

  19 května, 2008

  Jiste ze v pripade vetsiny zprostredkovatelu ne stylem, ktery jsem tu popsal. Ale proc? No protoze by takovy postup nevedl k uzavreni IZP (nebo nejakeho jineho produktu) na nasledujici schuzce. Coz asi myslite tou formou prijatelnou pro obe strany. ;-)) Nezlobte se, ale to me vazne rozesmalo. ;-))
  Nekdy to schvalne zkuste tim stylem, jaky jsem popisoval. Je to tvrde. Ale nekdy i efektivni. 😉
  Nejste Vy z OVB? To nijak nesouvisi s odstavci vyse. To mi jen evokuje to pojmenovani schuzky jako „analyza“. Co na ni prosim Vas analyzujete? Kolik ma klient volnych prostredku a jake uz ma doma v supliku smlouvy???

 • FL

  19 května, 2008

  Ja z Vasich prispevku nabyvam pocitu,ze cz retail klienti jsou dementi a tudiz mam na vyber pouze dve moznosti 1) bud jim sekat izp 2)nebo si hrat na fer poradce a retail me prvnich par let neuzivi ptz jednoduse na to nemaji, pravidelna investice za 2-3 tisice oproti izp za dvojnasobek to bych sel opravdu brzo do ztraty.

 • Anonym

  19 května, 2008

  Netvrdim, ze je nekdo dement. Nemam pravo takhle lidi posuzovat a uz vubec ne jen na zaklade prijmu a majetku. Ale jinak jste to pochopil velmi dobre.
  A co z toho vyplyva? Ze tu druhou variantu je nesmysl delat z Vasi strany. A tu prvni? Tam zase neprinasite zadnou pridanou hodnotu klientovi, nebude na tom o nic lip, nez kdyby tu pojistku schytal od nejakeho pojistovaka nebo primo na prepazce. A to se tu celou dobu snazim rict… velka cast retailu poradce vubec nepotrebuje!!!
  Takze Vase a nejen Vase reakce nerikajici nic jineho nez „chudacek klient, vzdyt kdyz ho neoskubu ja, tak ho oskube pojistovak nebo pobocka a mozna jeste vic nez ja“ (Takhle natvrdo to samozrejme nikdo nerekne a dokonce i mnoho „poradcu“ veri, ze jsou pro klienta skutecne spasou.) me zvedaji ze zidle.

 • FL

  14 května, 2008

  a tak co si nalhavat, novackum se chlacholi o tom, jake tu jsou neskutecne moznosti,jake uzasne vydelky atd, coz pro lidi vydelavajici 10 tisic (vcelku bezne u prodavacek) je i 20 tisic ohromne moc „za par smluv“ no a show muze zacit 🙂
  Vy rikate „seriozni praci“, pokud by clovek dostal pridelene schuzky a dostal odmenu bez ohledu na typ smluv tam uzavrenych tak jsme nekde jinde – tzv. za dobre opravdu nezavisle rady,bez toho aniz by si poradce u klienta uz v hlave pocital provizi, ale v dobe tucnych izp provizich a kopani od shora namotivovanych manazeru na nove domy auta vylet na mars, tak s tim asi moc nepohneme.
  Clovek musi uspokojit nejen klienta ale taky cloveka nad sebou i sebe samotnyho a v tom uz tu vznika docela tragedie…

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Je videt, ze zatim uvazujete, podobne jako kolegyne nad Vami (myslim prispevkem v teto diskuzi nad Vami), v omezenem uhlu zprostredkovatelske prace – proste presne podle toho, na co jste zvykly. Schuzka => smlouva => provize. Jestli Vam mohu poradit neco pro Vas budouci rozvoj, zkuste se nad to povznest a snazit se premyslet vic z pohledu lidi, kterym chcete poskytovat Vase sluzby. Pak urcite najdete zpusob, jak „davat dobre opravdu nezavisle rady, bez toho, aniz byste si u klienta uz v hlave procital provizi i v dobe tucnych izp provizi a kopani od shora namotivovanych manazeru…“
  Mozna jste jeden z mala, ktery je schopny samostatneho mysleni. Tak toho vyuzivejte. 😉
  P.S. Kdyz velmi dobre uspokojite dostatecne mnozstvi klientu, dostavi se i vse ostatni.

  Odpovědět

 • P.B.

  14 května, 2008

  už jsem 2x takovou rychlokvašku odmítnul. Myslím, že nemá smysl aby mi radil člověk, co je sám ve finanční tísni, jezdí otlučenou škodovkou, nosí odrbané rifle, bydlí v podnájmu a za celý život to nikam nedotáhl. Pokud si nechám poradit, nebo pokud chci převzít něčí metody investování, tak jedině od úspěšného člověka, ale co si budeme říkat – opravdu úspěšní lidé nemají potřebu dělat poradce. Takže konec konců je nejlepší vlastní zkušenost a vzdělání. To je můj postoj k prodejcům finančních produktů – pardon k poradcům.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Promiňte, ale bastlení jsme si užili za komunismu dost. Objektivně potřebujete finančního profesionála po celý život, protože nemáte šanci sledovat trvale finanční trh a ještě k tomu být dobrý ve své profesi. Jde jen o to, zda Vás objeví dobrý poradce a vy se necháte obsloužit. Anebo lépe, bude známý a vy objevíte jeho. Není otázka zda, ale kdy. Platí to pro vás i pro deset milionů spoluobčanů. Je tu ještě možnost, že chcete mít jistotu tří procent ročně. Pak mám pro vás špatnou zprávu. Budete-li zpochybňovat náš obor, čekají vás především tyto tři životní jistoty: smrt, daně a chudoba.
  PS: opravdu úspěšní lidé odcházejí z profesí, kde se nemohou uplatnit a stávají se těmi nejlepšími poradci. Ne, nechodí v riflích, nemají vlasy stažené gumičkou a nejezdí otřískanými Škodovkami. Klienti je rozmazlují vánočním pečivem a podobnými nezdravými věcmi. Ach jo, pak se nedivte, že tloustneme.

  Odpovědět

 • P.B.

  14 května, 2008

  No když jsme u těch Vašich jistot, tak smrt mne bude čekat v každém případě a mám za to, že ani ten nejlepší poradce jí neuteče. Daně si nás vždy najdou – tedy pokud nezdrhneme do daňového ráje ( i když uznávám, že tady se dá ledacos optimalizovat a vzhledem k turbulenci našeho zákonodárství je třeba mít slušné znalosti – opravdu je tu daňový poradce na místě ), ale co se týká chudoby, tak právě skok na lep prodejcům IŽP, zajištěných fondů a podobných nesmyslů by mne k chudobě přiblížil.
  Takže investuji už léta do akcií (dříve sektor energetiky, poslední měsíce portfolio rozšířené o bankovní a realitní sektor – ještě že máme ty krize), pravidelně vydělávám občasným svezením na Sporotrendu, část financí mám v uměleckých předmětech a část prostředků mám i v léty prověřeném stavebku ( staré smlouvy ). Zaměstnavatel spolu se státem mi sype do penzijka. Klape to – no a teď si představte, že vám u dveří zazvoní někdo, koho jsem popsal výše. Tak kdo by asi tak měl komu radit :o)
  Je fakt, že nikdo není vševědoucí a já se také stále učím, ale učitel by měl mít úroveň. A ta se těžko hledá, když si třeba čtete doporučení analitiků, komentáře k současné hospodářské situaci , ke komoditám atd, tak je to většinou bída a utrpení srovnatelná s bláboly kartářky.

 • P.B.

  14 května, 2008

  A ještě bych dodal, že opravdu investovat do aktiv jsem začal před 4lety. Dnes bych jen z vlastních prostředků dokázal 2 roky živit rodinu při stejné životní úrovni. Myslím, že 95 procent národa by mělo při ztrátě vnějších zdrojů vážný problém po 3 měsících.

 • Anonym

  14 května, 2008

  Pak máte moje uznání. Přesto jsou informace a znalosti, které vám neublíží. Ublíží jen těm co je nedostanou. Co byste řekl schůzce?

 • P.B.

  14 května, 2008

  Díky za uznání. Víte, nejtěžší je vždy vytřídit informace a pokud možno poznat ty záměrně zavádějící – viz třeba nedávná doporučení na sell u Erste, snížené cílovky atd – ale v momentě, když si analizujete kdo je vydal a proč ( aby si namazal kapsu po ztrátách ve vysoce strukturovaných hypotéčních produktech :o), tak to pak už problém není. A když na trhu zažíváte už po několikáté „strašlivou krizi“, tak už se otrkáte :o)

 • Jan Bartoš

  16 května, 2008

  To, co jste popsal, je realita spousty poradců. Většina, si to ani neuvědomuje, zlomek si to odmítá připustit a promile nad tím přemýšlí. Cesta ven vede skrz přemýšlení, vzdělávání, mimo MLM, s majoritní platbou od klienta a při zachování komplexnosti o sdílení know-how.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  14 května, 2008

  Není podstatné, co má kdo na vizitce (poradce), ale za co je dotyčný placený. Pokud je placený za prodej, resp. zprostředkování prodeje, je to prodejce – zprostředkovatel a ne poradce, i kdyby titul poradce byl napsán zlatým písmem. Kdo z „poradců“ je opravdu poradcem podle zákona, např. v registrech ČNB? Řekl bych že ani pan Hanzl vydávající se poradce nikde takto registrován není.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Máte pravdu. Jsem zprostředkovatel, ale bez znalsti poradenství bych nic nezprostředkoval. Asi jsem tedy obojí.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  14 května, 2008

  Ale jak to má chudák klient poznat? Sám přece dobře víte, že schopný obchodník jako zprostředkovatel zprostředkuje ledaco. A stále nejde o poradenství.

  Odpovědět

 • Fejtek

  13 května, 2008

  Asi nemusím zdůrazňovat, že IŽP považuji za zbraň hromadného (z)ničení úrovně poradenství u nás vůbec a kvality poradců zvláště. Navíc IŽP zavinilo neúměrný růst kvantity zprostředkovatelů, čímž hlouběji upadá prestiž poradenství.
  Ale poněkud jsme „ustřelili“ od tématu článku: Na etice záleží… Na druhou stranu mě článek také trochu zklamal. Jistě, že by bylo lepší, kdyby si stěžoval sám klient. Ten má ovšem obvykle tak „vypraný“ mozek, že to udělá, až když mu jiný poradce ty podrazy vysvětlí.
  Že by to udělal poradce ze stejné firmy, tomu nevěří asi ani pan docent. Takže konkurence pracuje trochu drsnými (ne právě čistými, což je ale obvyklé) prostředky, ovšem jedině ta pomáhá ten náš poradenský chlív trochu čistit. Zatím se žádný náš Augiáš nenašel, aby nabídl kšeft nějakému Hayekovskému Héraklovi.

  Odpovědět

 • Pavel (OVB Plzeň)

  13 května, 2008

  V podstatě rozumím kritice pana Záruby, ale nemyslím si, že pan Šafránek při svých nesporných kvalitách a všeobecnému uznání dokáže v tomto ohledu něco změnit.
  Mluvil jsem nedávno po FKT s několika dalsimi OVBáky o tom, že nejvíc prasáren udělá z nevědomosti nováček ( s tichým souhlasem svého vedoucího, který si uR1 přijde na slušnou rozdílovku). Chce v dobré víře udělat kvalitní pojistku, ale vedoucí ho naučí jen IŽP. Záměrně mu třeba nesdělí, že lze smrt zajistit samotnou rizikovkou. Takový nováček třeba namodeluje slavný Profi Invest se všemi připojištění třeba na 3000 kč/měs a vedoucí mu to posvětí s tím, že „klientovi se ty peníze za 15 let vrátí a pak bude vlastně pojištěn už zadarmo a ještě bude mít na důchod“. Když se podívám jen v naší kanceláři, co učí moji kolegové své rekruty, tak se mi zvedá žaludek.
  Jestli se moje řádky některým OVBákům nelíbí, tak ať si někdy prohlédnou porfolia svých šéfů a budou překvapeni.

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  13 května, 2008

  Dobrý den,
  ve změnu ze strany jakékoliv podobné organizace nevěřím též.
  Napsal jste to celkem trefně co se týká OVB.
  Všechna čest, že se pouštíte do kritiky vlastních řad. Pracuji pro Partners a pamatuji si když jsem ještě byl u OVB, jak se prezentoval Profi Invest:-) Každopádně věřím že Vy a Vám podobní by mohli alespoň trochu pomoci některým změnám v OVB.
  Trh to potřebuje jako sůl a my budeme rádi, že v tom nebudeme sami:-)

  Odpovědět

 • začínající OVB

  13 května, 2008

  Mohl by prosím Vás někdo vysvětlit, v čem je Profi Invest od České Pojišťovny tak špatný ? Pracuji u OVB čtyři měsíce a moje vedoucí mi řekla, že tento produkt byl sestaven analytickým týmem OVB společně s Conseqem a ČP. Na „investujeme“ je ale pravidelně terčem kritiky.
  Děkuji za případné odpovědi!

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Drahé pojištění rizika,netransparentnost.Ty fondy si u Consequ můžete koupit přímo a tedy i levněji.Zkuste se zeptat,kdo že je ten analytický tým.Jen aby Vám neřekli,že je to Vítek Havliš s Evou Ajchmajerovou…

  Odpovědět

 • začatečnice OVB

  14 května, 2008

  Máte pravdu, jméno pana Havliše v souvislosti s Profi Investem padlo.Každopádně díky za odpověď, pane Zárubo.
  Dobrou noc!

  Odpovědět

 • xXx

  21 května, 2008

  Buďte v klidu. Profi Invest není ani drahý a už brzy nebude ani netransparentní. PROFI Invest dávali dohromady tehdejší OVBci (nyní utečenci do Partners), kteří sami požadovali to co teď nejvíc kritizují.
  Produkt se jim od začátku líbil ale sami tlačili na ČP aby dala vysoké provize jinak to prodávat nebudou. Je překvapující jak ti, kteří teď vykládají o tom jak má vypadat finanční poradenství, rychle zapomněli jak nečestně a nepoctivě ho dělali ještě před rokem a něco.

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  Děkuji za komentář pane Zárubo,
  opravdu jste mě rozesmál:-)
  Dobře bych si rozmyslel, pro koho začnu v této branži pracovat, protože mám pocit, že někteří tady dlouho nevydrží.
  Hezký den

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Omlouvám se,mám delší vedení někdy.Kam tím míříte?

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  Dobrý den,
  myslel jsem to v dobrém samozřejmě.
  Mířil jsem hlavně na prezentaci OVB ohledně analytického oddělení.
  Přál bych OVB a jiným, aby se jim tenhle přístup k byznysu poctivě vrátil.
  O etice nemůže být ani řeč, jako poctivého poradce mě to z úst těchto prasat vysloveně uráží…

  Odpovědět

 • OVB

  14 května, 2008

  pane Hrachový, proč jste tak netolerantní vůči začínajícím poradcům v branži? Jak ta OVBčka-začátečnice (která na tento server chodí, aby se třeba vzdělávala) může vědět, že OVB žádný analytický team nemá?? Vy jste přece v OVB kdysi blekotal při představování ty samé kraviny, než jste na to přišel,ne?

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  Dobrý den,
  bohužel Vám musím dát za pravdu.
  I já jsem se nechal obelhat, že má OVB analytické centrum. I já jsem blekotal tyhle lži před klientama. I já jsem věřil něčemu, co není pravda.
  A myslím si upřímně, že dnešní nováčci v OVB by měli mít možnost se těchto chyb vyvarovat.

  Odpovědět

 • OVB

  14 května, 2008

  Nováček to bohužel nemůže posoudit. Na druhou stranu alespoň v našem ředitelství je tímto analytickým centrem jeden BD a tři BLka. Vzhledem k tomu, že chodí pařit s Vítkem Havlišem, tak dělají jejich ovečky se 70% jen Profi Invest:-):-)

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  No,
  tohle není od OVBáka:-))

 • investor

  14 května, 2008

  Tvrzení o analytickém týmu OVB je blud, stejně tak jako další perly OVB o prověřování svých produktů korespondenčními a advokátními kancelářemi. Doporučuji Vám pokusit se osobně sejít se členy tohoto týmu /pokud skutečně existuje/, aby Vám tito experti odůvodnili přednosti Profi investu. O dojmy z tohoto setkání se prosím s námi podělte. Na oplátku Vás na těchto stránkách seznámím s výpověďmi některých expertů a TOP managerů OVB, které učiní před soudem ve věci produktu Helvag. Až před soudem bude zjištěno, jak skutečně vše v OVB fungovalo a funguje, tady budou odkryty všechny praktiky OVB nejen k investorům, nýbrž i k bývalým spolupracovníkům. Myslím, že nejen Vy, ale celá veřejnost bude překvapena, cože ten Helvag byl skutečně za produkt a kdo se na tomto kolosálním podvodu na investorech v České republice podílel.

  Odpovědět

 • Josef J. (bývalý OVB- Praha)

  14 května, 2008

  V souvislosti s Helvagem nám naši vedoucí říkali, že Helvag prodávalo velmi málo struktur OVB. Řada BL a BD to vyhodnotilo jako rizikový produkt a NEDOPORUČOVALO to svým klientům. Navíc proběhlo soudní řízení, ve kterém byli viníci potrestáni a OVB bylo osvobozeno, takže bych v tomto ohledu moc OVB neobviňoval. Otázkou ale zůstává, jestli nám náš BD řekl úplnou pravdu. Je to už dost let.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Na toto musím reagovat stejně jako na analytické centrum 🙂 Myslím, že to snad všichni BD a výše dostali písemně od centrály…neb snad každý OVB-ák i exOVBák má tento argument…

  Odpovědět

 • Sáva Střelec

  14 května, 2008

  Dorý den,
  v případě Profi Investu jde spíše o špatné použití tohoto produktu. V tomto produktu je extrémně drahé krytí rizikové smrti. Pokud chcete v této smlouvě klienta zajistit, výrazně se to projeví na odbytném (to si vyzkoušejte třeba v kalkulačce). I proto je za pojistku kde klientovi dáte krytí rizikové smrti větší než na určitou sumu (myslím že 300 000Kč)bonus v podobě větší provize. Je myslím jasné, za co a kdo tento „bonus“ zaplatí. Toho mimochodem většina poradců OVB využívá. No a bez rizikové pojistky je zase tento druh pojištění pro většinu klientů nevhodný svou strukturou. Nicméně tento produkt má i své plus hlavně v podobě odkupného, které je v prvních letech docela rozumné.

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  Ahoj Sávo,
  přemýšlím, jaký význam má tvoje poslední věta.
  Pokud je drahé zajištění na smrt, tak stejně odkupné být veliké nemůže, protože to sežere rizikové pojistné. A pokud bych ho měl použít bez zajištění, tak přece je výhodnější investovat přímo do podílových fondů.

  Odpovědět

 • Sáva Střelec

  14 května, 2008

  To odkupné je zajímavé i pokud tam krytí na smrt je, což je dáno způsobem strhávámí poplatků. Myslím tím poměr vložené peníze vs. peníze co dostanu třeba pokud smlouvu např. předčsně vypovím.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2008

  Tak o analytickém teamu OVB – to je jako s lochneskou – všichni si myslí že existuje ale nikdo nikdy nikoho neviděl na tomto oddělení 🙂 Kdysi dááávno jsem o něm dosti slýchával jak pro OVB pracuje a vybírá společně s centrálou nejen v ČR ale i v Kolíně nad Rýnem ty TOP produkty…s odstupem času je mi to k smíchu – ten mne však přejde když zjišťuji, že se stále nic nezměnilo…

  Odpovědět

 • oufoubák

  14 května, 2008

  Pane Prime, Vaše jméno je mi velmi povědomé, nepracoval jste v týmu pana Horáka??

  Odpovědět

 • Anonym

  16 května, 2008

  Ano, kdysi dávno…resp. dávno

  Odpovědět

 • Jakub OVB

  14 května, 2008

  no mam podobnou zkusenost..sila a vidina penez je silnejsi a motivace novacku je taktez enormni – bavil jsem se o tom s par lidma co zacinaji – uz maji podspano par IZP, ale vubec netusi co to je – musel sem jim vysvetlit i zakldni principy – to neni dobre..

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  Přesně kvůli těmto aspektům jsem u OVB nevydržel ani rok.
  Je to systémová záležitost a s tím jednotlivci nic nenadělají…

  Odpovědět

 • Loki

  14 května, 2008

  Jedinci s tím rozhodně něco udělat mohou. Pokud budou ti, co to myslí dobře a chtějí pracovat poctivě odcházet, tak se OVB nejspíše začne zamýšlet nad tím, že by mohli něco změnit. Spousta lidí nechce z OVB odejít proto, že je tam „zaháčkována“ manažerskými pozicemi a nechtějí začít od začátku. Ale pokud má člověk nějakou zkušenost, tak není problém se v nové firmě dostat na tu samou pozici během pár měsíců. Za ten pocit, že člověk bude moci chodit vzpřímeně a nestydět se za svou značku to rozhodně stojí. Především pokud chce někdo jako poradce působit dlouhodobě.

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  Naprosto souhlasím,
  nemám v podstatě co dodat…
  Děkuji za tento komentář.

  Odpovědět

 • Jakub OVB

  14 května, 2008

  zas nevim jestli je nejstastnejsi prechazet do jine firmy..prijde mi to momentalne z blata do louze:(
  navic do teto prace sem sel s plnym vedomim o co tady bezi, jak to chodi atd. precetl sem hafo clanku a jak tady nekolikrat padlo..zalezi na cloveku ne na firme..mam stesti ze jsem pod dobrou strukturou – tudiz mam dost volnou ruku pri praci – bohuzel mi pride ze spousta lidi se kterymi se vidam to stesti nemaji a jsou po nich pozadovany „vykony“

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  14 května, 2008

  Dobrý den,
  trošku s Váma nesouhlasím.
  Primárně jde o lidi, a vždycky půjde (hodnoty dnešní společnosti rozebírat nebudu).
  Ale nemůžete přece tvrdit, že nejde o firmu.
  Firma má filozofii, může ovlivnit instituce, oslovit a informovat trh…
  Vždyť se podívejte jakým směrem dneska některé společnosti jdou…viz. AWD a jejich argumentace IŽP, viz. OVB a Profi Investy, atd.
  Viz. Partners a jejich nízkonákladové IŽP, finmag, zveřejňování poplatků, …

  Odpovědět

 • Josef J. (bývalý OVB- Praha)

  14 května, 2008

  Bohužel já jsem si takto nechal poradit od svého vedoucího před rokem a napsal jsem si CLEVER INVEST, který mi doporučil. Platba 2 750 Kč měsíčně se mi ale přestala zamlouvat po té, co jsem absolvoval školení od paní Málkové z Uniqy, která se zmínila o daleko širším portfoliu pojistek ( rizikovkaT860), o čemž mi můj vedoucí vůbec neřekl a nacpal mě okamžitě do IŽP. Díky paní Kateřině jsem naštěstí stihl ještě včas toto „skvělé“ řešení zrušit a udělat si na základě nových vědomostí udělat kvalitní pojištění. Podařilo se mi prakticky ušetřit 1300 Kč, které bych nacapal do chřtánu pojišťovny.Ty propadlé peníze Generali beru dnes jako „školné“.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  16 května, 2008

  Už to zde mnohokrát padlo v různých obměnách.
  1. Nemůže so říkat poradce ten, kdo je zprostředkovatelem. Poradce může být jen ten, koho si klient platí za rady (poradce je od slova radit). Jestliže je někdo placený za zprostředkování – prodej a vydává se za poradce, už v tomto okamžiku je neetický, protože klientovi lže. To, že to legislativa neřeší, neznamená, že to je správné.
  2. Jestliže je někdo placený za zprostředkování produktu, nemůže myslet svou práci dlouhodobě vážně, protože od určitého okamžiku bude muset začít rušit smlouvy u klienta, aby se uživil a mohl založit smlouvy další. Se ztrátami pro klienty. Nebo jim založí další smlouvu, kterou už klient nepotřebuje.
  3. Trh je díky zprostředkovatelům deformován. Ústavy plodí, co chtějí zprostředkovatelé a ne, co potřebují klienti. Kdyby zprostředkovatele platili klienti a ne finanční ústavy, hned by bylo lépe.
  4. Pro Vás v MLM – nevěřte nadřízeným o potřebách IŽP, předplacených investic a kdoví čeho ještě. Chtějí část provizí a nevidí (nechtějí) vidět potřeby klientů, peníze jsou jim přednější (jinak bc v MLM nedělali). Začněte svobodně myslet s odpovědností sám za sebe. Chcete být odborníky? Ti se pak nevymlouvají na druhé…

  Odpovědět

 • investor

  16 května, 2008

  Pane Hlisnikovský, máte ode mne za jedna. Snad ještě doplním. Skutečně nezávislý poradce je odpovědný pouze svému klientovi a svému svědomí. Skutečný poradce by neměl přenášet svou odpovědnost za svou radu na jiného, jak se oblibou v této branži bohužel děje a skrývat se za svou mateřskou oberfirmu. Skutečný poradce by měl klientům zvedat telefon, když něco potřebují a nikoliv, v lepším případě dělat mrtvého brouka, v horším případě z klienta dělat blbce. Skutečný poradce se nemusí doprošovat informací z mateřské centrály, jak tomu bylo např. v případě Helvagu. Skutečný poradce nemusí čelit vydírání a výhrůžkám mateřské firmy, pokud se rozhodne změnit profesní prostředí. Skutečný poradce nemusí čelit otázkám veřejnosti, kolik megaporadců ze struktury se přiživí na mé investici a kolik jich bude v budoucnu na mých financích parazitovat. Takový poradce se může zcela oprávněně honosit označením poradce a hledět zpříma klientům do očí. Takového poradce rád a odpovídajícím způsobem zaplatím, protože je to můj, zdůrazňuji můj poradce a nikoliv nějaký zoufalec, který musí z mých peněz nejprve nakrmit nenažranou centrálu, pak struktury nad sebou a z toho co zbyde sebe a svou rodinu. To není poradce, to je prodejce zápasící o vlastní přežití nebo také o kariérní postup. A já nevidím sebemenší důvod financovat tyto ostudné figurky finančně-zprostředkovatelského trhu

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Pane Hlisnikovský, máte ode mě za pět. Ne, vzhledem k vašemu morálnímu profilu a dobrému úmyslu opravuji na tři mínus. Tak ať se to neopakuje! Myslel jsem, že tyhle základní věci oba chápeme stejně.

  1. Zprostředkovatel může být, ba do konce má a musí být i poradcem, protože jde o odborné odvětví. Pokud pominu to, že někdo někoho vyloženě podvede a pak se jej bojí potkat, finanční zprostředkovatel je na tom podobně, jako realitní makléř. Je-li dobrým poradcem, pak se jeho znalost produktů, stává nástrojem k poradenství. To se pak jako celek stává nástrojem k eticky správnému a často k velmi obchodně úspěšnému zprostředkování. Já klientovi nelžu a již na první schůzce jej o těchto věcech informuji. I když jste mě jistě nechtěl napadnout že jsem lhář, cítím se poškozen – se mnou jistě pár desítek, snad stovek kvalitních zprostředkovatelů.

  2. Myslím svou práci smrtelně dlouhodobě vážně. Není důvod klientovi vždy něco rušit, když se to dá upravit a doplnit. Vše se vyvíjí, tedy i trh, jeho produkty a klientovy potřeby. Kromě toho na mě čeká 10 milionů klientů, jejichž strach z první schůzky má být uschován do hrníčku, v jejich vlastním zájmu. Vyčítám si, že jsem jim ještě nestihl zavolat 🙁 Proto jistě tušíte, že se mohu uživit, kdybych mohl žít třeba tisíc let. Abych něco stihl, učím poradce napříč celou konkurencí, aby se stali pány X z mého seriálu o klientově duši.

  Ústavy plodí to, co (ještě) trh bude akceptovat. Nadáváte zprostředkovatelům, ale bijete jiného psa, než byste měl. Tím je nepochybně myšlení vypěstované levicovými demagogy. Ten pravý problém je v zanedbaném postoji společnosti k financím jako oboru. Finance jsou ve vyspělé zemi integrální částí gramotnosti, podobně jako znalost počítačů a účetnictví u podnikatelů. Klienta často nové finanční informace překvapí. Poté co se uklidní jeho vztek, kdo v minulosti jej obelhal, nastane fáze výuky, pravidelné zvyšování jeho znalostí. Pokud poradce skutečně své klienty učí, pak už informace někdy obtěžují – to jsou nároky navíc, na úkor posezení s přáteli v hostinci, nebo čučení na TV. Kdyby zprostředkovatele platili klienti, žili bychom v USA či Japonsku, což je zřejmá nepravda. Ale ani poté by nebylo dramaticky lépe. Finanční domy vždy budou prodávat to, co jim vynese. Nehledejte morálku tam, kde chybí tvrdé sankce. Naše republika je velmi nevyspělý trh. Budou vymýšlet vše tak, aby si zachovaly výhodu informační asymetrie. Nedělejte si iluze, protože mají vlivné kontakty na orgány moci. Jejich vlastníci jsou chytří. Zprostředkovatelé jsou jen článkem v řetězu. Řešením je postupná a úmorná, velmi vyčerpávající a časově náročná finanční osvěta od nás, co chceme vydělávat a být úspěšní etickou cestou. Pěšák může zabít i krále, to znáte ze šachovnice.

  4. Já z MLM odpovídám, že svým šéfům ty meziprovize a zisk přeju. Můj šéf mě do oboru přivedl a jsem mu za to vděčný. Jinak bych už dávno nebyl ani v Amcicu. Vyplatí se mi to, protože moji šéfové a kolegové jsou pro mě zdrojem služeb a zpětné vazby. Kromě toho, ani vám, ani mně nic nebrání si nějaké to MLM založit, pak byste asi změnil názor. MLM je relativně užitečné, protože tento způsob řízení motivuje manažera, aby jeho větev uměla poradenství. Pro MLM poradenskou firmu je životně důležitá konkurence. Ta nedovolí dlouhodobě provozovat MLM neeticky. Snažím se být odborník a myslím svobodně, ale to jistě již dávno víte. Jo, na druhé se nevymlouvám. Každý klient mě může veřejně popravit, pokud jej neobsloužím eticky a odborně na úrovni. Každý můj klient ode mě dostává odkaz na Investujeme.cz, Finmag.cz, Peníze.cz a Měšec.cz. Nosím mu na schůzku zajímavé články. Je to málo?

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  17 května, 2008

  Pane Hanzle, vzhledem k tomu, že pracuji ve fiancích od 1992 a mám určitě více licencí a zkušeností, než Vy, hodnocení od Vás (otázkou je, co Vás k tomu vůbec opravňuje) mi přijde humorné:-).
  Divím se, že ještě nikdo nezačal nabízet pojistky nemovitostí, aut, kde byste měl si možnost spořit na opravu. Vždy je po čase co opravovat, vylepšovat :-).
  U životních to jde… Předepsané pojistné u životního pojištění dosáhlo loni téměř 54 000 000 000 CZK!!! Na 10 000 000 obyvatel!!! Pojišťovny mají pojišťovat. Kolik z toho jde na riziko? Kolik z těch pěněz skončí v kapsách zpostředkovatelů?
  A kolik v pojišťovnách?
  Jaká je průměrná životnost rezervotvorné pojistky?
  Zjistěte si to!
  Ovšem díky svým zprostředkovatelům se pojišťovny dostaly do kšeftů, do kterým jim nic není. Kdyby aspoň nebyl bitý klient. Jenže když za 2 R zjistí, že je jiné lepší pojištění a on má IŽP nebo KŽP, nezbývá mu než být vždy ztrátový! Pojišťovny mají v terénu tisíce služebníčků s vymytými mozky, kteří jsou všeobecně v opovržení lidmi právě díky tomuto.
  K deformaci trhu poradci? Na čí popud začaly přicházet ještě výše nákladová pojištění, vesměs užívána ke spoření a zam. benefitům? Pane Hanzle, odpověď znáte sám.
  Pro obchodní činnost má MLM opodstatnění. U poradenství jde téměř o zločin.
  Přitom cíl poradenství je jednoduchý: maximalizace dnešní hodnoty budoucích peněžních toků a dobrý risk management.
  VÝZVA:
  Kdo to myslí s poradenstvím opravdu vážně, nechť do roka přejde na placené poradenství. Nebude-li toho schopen, asi na to nemá. Nechť tedy nekazí jméno opravdovým poradců, prodává třeba jen hypotéky nebo ať jde o z oboru pryč!

  Odpovědět

 • ten, který nechápe

  17 května, 2008

  a vsadím se, že budete nějaký bankovní finančníček s milionem licencí, MBA, žádnou zodpovědností a pevným nepodnikatelským platem a spoustou chytrých řečiček.
  Ukažte mi západní ekonomiku, kde je placené poradenství nejrozšířenější formou poradenství či zprostředkování – prostě cestou lidí k finančním produktům a informacím.
  Díky.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  17 května, 2008

  z http://finweb.ihned.cz/1-10042630-15979680-P00000_d-ee
  Tedy alespoň v USA a počítáno v dolarech. Počet bohatých v USA rekordně roste a dnes má již přes osm milionů amerických domácností majetek přesahující jeden milion dolarů. Zatímco loni takových rodin bylo podle výzkumu agentury TNS jen 6,2 milionu, vzrostl tedy jejich počet téměř o celou třetinu na 8,2 milionu, tedy asi 7 % amerických rodin. Jde navíc o čistý majetek, do nějž se nepočítá nemovitost, ve které bydlí. Asi nejzajímavější však je, že téměř polovina z milionářských domácností jsou důchodci. A příčina rekordního nárůstu počtu i věkové struktury? “Neustále investují, a to hlavně když ceny na trhu klesají, spekulují totiž na jejich růst,“ vysvětluje vedoucí projektu TNS J. Luhr.
  —————
  Snad mi nebudete tvrdit, že toto dělají klientům zprostředkovatelé… Ti totiž by neměli být jak placení, leda že by těmto klientům bouchali nové smlouvy. Ale to by zase nebyli z nich milionáři…
  V USA jsou i zprostředkovatelé. Co zprasili v subprime hypotékách, nemusím říkat. Co prasí u nás přes IŽP, hypokombíky asi brzy klientům začne chocházet.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  17 května, 2008

  Uteklo mi pár věcí. Jde o článek z roku 2005, který pojednává o růstu počtu milionářů v USA (nepočítá se nemovotý a movitý nefinanční majetek).

  Odpovědět

 • ten, který nechápe

  17 května, 2008

  jste fakt mimo. V USA jde většina peněz do všech možných instrumentů přes provizní externí prodej. Zklamání? Má to však své důvody, kterým nerozumíte, protože jste v životě nebyl u klientů.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Vzhledem k tomu, že asi nečtete celé příspěvky, nemá cenu na tento Váš příspěvek dále pokračovat.
  Pro úplnost – představte si, že jsem u klientů byl. A mnoho věcí jsem se u nich dověděl. A také jsem z toho něco vyvodil. Ale proč to píšu, když Vy stejně články čtete jen zpola.

  Odpovědět

 • Martin

  17 května, 2008

  Pane Hlinikovský,
  v jaké firmě pracujete vy? Proč bych měl jít k placenému poradenství, když klientela s průměrnými příjmy není schopna zaplatit za fin. plán a pravidelně platit za údržbu? Myslíte si, že je na to dostatečně připraven? Vaši klienti jsou zřejmně hodně bohatí, ale co ti ostatní? Kdo se o jejich zájmy má postarat? Co je špatného na nízkonákladové IŽP se zahrnutí rizik a částečného investování?
  Ostře souhlasím s panem Hanzlem, který odraží názory poradců, kteří fungují na provizích a myslí to s klienty Vážně. I sám pan Šafránek běžně souhlasil s IŽP kolem 1000 Kč.
  Docela by prospěl článek na téma provizní vs. placené poradenství v průměrné příjmové skupině, kde by se srovnaly náklady a příjmy ze spolupráce klienta a poradce.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  17 května, 2008

  Hodil jsem si jedno IŽP do stroje. Zhodnocení podkladového aktiva 8% p.a. Bez pojistné částky. Na 30 let pojistné 1000 CZK/M. Za 30 let by si pojišťovna i IS nechaly 800.000 CZK! (samozřejmě, jsou levnější IŽP).
  Tvrdím, že kombinace dobré a dobře použité rizikovky se spořícím účtem je daleko lepší a výnosnější v horizontu třeba 20 let. Snad bude na trhu brzy nový typ rizikovek, u kterých se bude platit ne stejná částka za celou dobu, ale podle stáří a rizika. Tyto pojistky budou daleko levnější, než dnešní RŽP. Pokud bude jako bezprovizní, máme vyhráno – za několik set ročně budou PČ klidně milión.
  Pokud si finanční poradce naúčtuje klientovi tolik, co instalatér, drobná klientela se cukat nebude.
  Výhodou je, že klient kdykoli změní/ruší pojistku a nic netratí. Možná si zaplatí odborníka, ale ten si ty peníze pak zaslouží, nemyslíte?

  Odpovědět

 • Martin

  17 května, 2008

  Prekopirovano z Finmagu
  žena 30 let, PČ 500.000,- Kč, pojistné do nejmenovaného IŽP 1.000,- Kč/měs. na 30 let
  vedle toho RŽP u nejmenovaného ústavu za 125,- Kč (levnější jsem nenašel, navíc je s klesající pojistnou částkou!!!), do OPF zbývá 750,- Kč – vycházím totiž ze současné legislativy, tj. daňový odpočet IŽP 125,- Kč/měs. Zároveň ovšem počítám na konci se zdaněním výnosu u IŽP 15%, u OPF 0%.
  U obou variant počítám zhodnocení 7% p.a.,
  u OPF navíc 2% poplatek strhávaný průběžně.
  A výsledek po 30 letech?
  IŽP 870.000,- Kč
  RŽP+OPF 865.000,- Kč
  Hlasy jako „u OPF se dají očekávat vyšší výnosy než u IŽP“ mě spíše rozesmívají – potkávám se s klienty – běžnými lidmi. Pokud bychom před rokem místo IŽP kryli riziko smrti RŽP a zároveň začali pravidelně investovat do OPF, tři ze čtyř by už dnes měli svou investici prodanou, protože by z poklesu hodnoty své investice zpanikařili. A do dalšího investování by se pustili, až by viděli, že to „zase jde nahoru“. Tento symptom nezkušeného investora hrozí u IŽP v nesrovnatelně nižší míře.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  17 května, 2008

  Martine, 7% bez péče nedosáhnete.
  Kdo Vás bude platit za péči?
  A pak – věřím tomu, co si spočítám sám. A z toho vycházím. Tím nepíši, nemáte pravdu s IŽP. Ale snad chápete, kam mířím… Bez péče je ho… A zadarmo ani kuře nehrabe.
  A teď si představte, že dáte klientpovi IŽP a za 5 let přijdete za tím samým klientem s nabídkou placeného poradenství. Nebude Vám trapně? Je to eticky OK, když už dnes máte všechny informace?

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Kolik smluv doběhne 30 let? Co myslíte? Ja tohle řeším už hodinu a snažím se najít nějakou statistiku, jak dlouho trvá průměrná smlouva ŽP. Pokud to někdo z diskutujících ví, prosím hoďte sem link na zdroj. Díky.
  Jak výhodné kdysi byly KŽP a jek dobře se prodávaly. Dneska se téměř všechny ruší. Máte jistotu, že IŽP je natolik perfektní produkt, že za 5-10 let nebude něco lepšího vyhodnějšího nebo, že jiný zprostředkovatel Vám to nepřebouchne lepším IŽP?
  Jedna z hlavních věcí, kterou řeším u plánu, je flexibilita. Nikdy nevíte, co klienta v průběhu života potká.

  Odpovědět

 • Fejtek

  18 května, 2008

  Marku, zřejmě ani na mučidlech by to pojišťovny neprozradily. I v USA ale údajně kolem 80 % smluv nedojde do konce či k plnění (tedy 80 % padá). Kdbyste však na nějaká data „zakopl“, moc by mě to také zajímalo 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Martine, jde to i lépe… 🙂 IŽP 400 měsíčně, krytí rizik minimum na spoření při 7% zhodnocení na 30 letém horizontu 290 000 Kč, a v OPF zbylých 600 při 7% téměř 700 000 Kč

  Odpovědět

 • ten, který už totálně nechápe

  17 května, 2008

  jak říkám jste úplně mimo, pane s milionem licencí.
  Tyto rizikovky fungovaly v USA a Kanadě už asi před 20ti lety a víte, co se s nimi stalo? Téměř zanikly a proč? protože když došlo na placení vyšších pojistných tak lidé smlouvy rušili a to právě v době, kdy potřebovali být zajištěni.
  Poradci se bude platit jako instalatérovi? Jste si něco šlehl, ne? A kdo za tuto skvělou odměnu bude studovat, vzdělávat se, investovat do sebe, pracovat s lidmi (a to je těžší vztah než např. advokát a jeho klient), kupovat HW a SW atd?
  Proč ne třeba naúčtovat ceny advokáta. Průměrný poradce stráví u průměrného klienta při prvních jednáních 6 – 8 hodin bez cesty. Dejme tomu i s přípravou komplexního portfolia 10 hodin. Dá mi klient 30k do startu?
  Chápu Vás. Placené poradenství je jediné spravedlivé a transparentní a v případě bez provizních produktů a FINANČNĚ VZDĚLANÝCH a ZODPOVĚDNÝCH LIDÍ i funkční, ale to si budete muset vymyslet na internetu nějaký utopistický svět.
  pěkný den

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Je vidět, že by Vám nějaká licence také pomohla.
  Pak byste argumentoval třeba tak, že je nesmysl sčítat peníze v průběhu 30 let, aniž bych zohlednil jejich časovou hodnotu a třeba to okořenil inflačním znehodnocením. Nebo že při 4% je zmíněná částka podstatně jiná.:-)
  Pakliže od klienta neberete peníze za finanční plán, tvrdíte, že je zadarmo? Pokud ne, rozkryjete opravdu cenu, kterou klient zaplatí? A jak mu zdůvodníte to, že Vaše péče bude zadarmo, pokud neuzavře další smlouvu?
  Finanční poradce je zdarma, instalatér ne. Pak je jasné, koho si národ více váží.
  Vážený pane, přestaňte si nalhávat sám sobě. Bohužel, klienti někdy věří tomu, čemu věří jejich zprostředkovatel. Ale mnozí začínají chápat.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Pane kolego, mně připadá humorné, že proti známce za jedna jste se neohradil, když jde o naprosto stejnou věc, tedy vaše hodnocení. Za druhé bych rád podotkl, že společenský přínos váš nebo můj se dá změřit množstvím umístěných prostředků klientů do investic či zajištění rizik mnohem lépe, než výčtem titulů a licencí. Znám jednoho bývalého kolegu, který byl po odborné stránce velmi znalý, dokonale ovládal parametry produktů. Když přišel ke klientovi, klient fňukal že nemá peníze a tak se spolu domlivili, že jeden druhému půjčí kapesník, poplakali si, vysmrkali se a domluvili se, že snad za dva měsíce si zase zavolají, aby uzavřeli PP na 200 měsíčně. Někde je asi chyba, nemyslíte?

  To s tím spořením na opravu nemovitostí je bezva nápad. Myslím že jste potěšil nejednoho produktového manažera pojišťovny, který to četl, nebo teprve přečte. Měl byste požádat pana Zámečníka o výmaz té zmínky z vaší reakce.

  To s těmi tisíci máte pravdu. Ale tyto osoby nemají na to, aby si udržely bonitní klienty. Trh se pročistí, až lidé budou více znát a vědět a hlavně chtít vědět.

  Zatím nehodlám odejít ze soukolí zvaného MLM. Opakuji, že jsem obchodník a zprostředkovatel. Poradenství je můj pracovní nástroj. Měl byste na to téma napsat článek a uvidíme, zda ustojíte následnou diskusi.

  Cíl poradenství je jednoduchý: maximalizace dnešní masy občanů, co umí klást otázky. Vše ostatní je sekundární.
  VÝZVA:
  Kdo to myslí s etickým zprostředkováním opravdu vážně, nechť ani po roce neodejde z provizního poradenství. Jinak nebude mít na chleba. Co jsou vám platné dobré pocity, když klienti nedocení, jak jste jim snížil náklady, samozřejmě na úkor vaší odměny? Když si nic nevyděláme, bude klient vítězoslavně usínat s pocity, že to má téměř zadarmo – přestože v delším horizontu oba prohráváte. Vy se dnes neuživíte a zítra jej již nebudcete obsluhovat, pozítří on projí své investice předčasně. Přeji pěkný víkend.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  17 května, 2008

  Když někdo chválí, cítím se potěšen a zpravidla se neohrauji:-).
  Pane Hanzle, diskuzi s Vámi vnímám jako legitimní a celkem potřebnou. Jen by mě zajímalo, jak by se zastáncům Vašeho stylu práce s klienty podařilo snížit procento vyžírků na přijatelnou úroveň.
  Výše celkově vyplacených provizí pojišťovnami za ŽP je mírně řečeno děsivá. Znamená, že oklikou klienti vyhodí miliardy CZK ročně. A z toho věru nemám dobrý pocit.

  Odpovědět

 • pro p. Hanzla

  17 května, 2008

  Pane Hanzle musím uznat, že má argumentace licencemi byla irelevantní a nepatřičná. Šlo reakci na Vaši klasifikaci, kterou také nepovažuji za úplně povedenou.
  Jste schopen najít způsob, jak očistit naši branži?

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  ad 1. Zprostředkovtael nemusí být poradcem a málokdy bývá! Jeden ze zásadních problémů. Poradenství může být cesta, jak dělat dobré zprostředkování, ale také může být cesta, jak zprostředkovávat více produktů, protože jako prodejce s vizitkou poradce, nemáte žádnou zodpovědnost vůči klientům (alespoň ne právní) a jak jste dobře poznamenal v diskuzi někde níže, ohledně AFIZ, pokud nejsou nastaveny tvrdé rámce a tvrdé pravidla, nikdo to repsektovat nebude. Tady si troufám říct, že to je stejné. Pokud nebudou tvrdá a jasná pravidla, kdo může být poradcem a kdo zprostředkovatelem, pak v tom bude vždy zakopaný p..problém… Netvrdím, že Vy radíte klientům zle. Nedovoluji si Vás soudit, nikdy jsme Vaši práci neviděl, takže mi to nepřísluší. Problém je, že pravidla mají být nastavená s ohledem na masy,ne na jedince.
  Navíc, pokud děláte dobrou práci a nestydíte se za ní, není přeci problém za ní příjmout smluvní zodpovědnost a říct klientovi na rovinu, proč si Vás platí.
  ——
  ad 2. K tomu mám jen jednu poznámku. Nečeká na Vás 10 mil klientů, ani 100 tisíc, ani 10 tisíc, ba ani tisíc klientů! Proč si to myslím? Pokud opravdu svým klientům říkáte, že se jimi necháte zaplatit dobře, ale za to se o ně budete dlouhodobě starat, že si Vaši péči předplácí dopředu, pak to nemůžete stíhat a musel byste dříve nebo později sklouznout k bouchání smluv.
  ——
  Vaše poznámka o levicových demagozích směrem k panu Hlisnikovskému byla dost mimo mísu.
  Ohledně vzdělání a nevyspělém trhu máte pravdu,ale tyto stránky vznikly právě proto, aby se trh zlepšoval, stával se kvalitnějším a vyspělejším, přidávál osvětu a vzdělání jak poradcům, tak i klientům. Pokud zůstaneme u stavu, jaký je teď, protože ten vyhovuje hlavně zprostředkovatelům, tak se trh neposune nikam.
  Ohledně těch žraloků mi jed o to, že poradce neporadí klientovi produkt, který výnáší finančním žralokům! Opět se dostáváme ke stejnému problému, mícháme pojmy poradce a zprostředkovatel.
  ——
  ad 4. Je to jen můj soukromý názor a asi spoustu lidí nebude souhlasit, ale MLM je perfektní systém pro prodej produktů. Hrnce kosmetika, vysavače je to jedno, tam to funguje. Jen tak mimochodem, koupil by jste si vysavač od podomního prodejce? Já tedy ne, protože je mi jasné, že je minimálně 2x dražsí, aby vyživil ty nad ním a celou MLM struktůru. MLM nemůže prodávat služby dobře. To z principu nejde. MLM může výborně fungovat jako prodej finančních produktů, ale to jsme zase u prodeje a zprostředkování, ne u poradenství.
  Pokud tyto stránky čtou klienti, můžu jim za sebe říci, že jsou dobří a špatní poradci, že jsou dobří a špatní zprostředkovatelé. Dle mého je nejlepším poradcem klient vždy sám sobě. V době internetu je přístup k informacím neomezený a vše si lze zjistit. Bude Vás to stát sice spoustu času, ale poradíte si sami a zodpovědnost budete mít vždy sám před sebou. Na nikoho pak nelze hodit svou hloupost.
  Také máte vždy možnost si sám najít informace a pak se obrátit na poradce s dotazem, zda jste to vymysleli dobře. Za to samozřejmě dobrému poradci zaplatíte za konzultace, ale mnohem méně, než za špatná rozhodnutí.A pokud nemáte čas na hledání informací, sežentě si dobrého poradce. Přesto ho kontrolujte a hodně se ptejte.
  Nechci se doktnout Vašich kvalit nebo tvrdit, že neděláte svou práci dobře, ale dle mého Vaš přístup k věci vychází z pohledu do zrcadla. Ale pane Hanzle, víme oba, že většina nemá problém nacpat klientovi investičko na tisícové platby, bez jakéhokoliv zajištění. A to přeci není správně.
  Nevěřil bych, že sem napíšu komentář Vašeho formátu (myslím rozsahem ;-).
  Přeji hezký zbytek víkendu.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  17 května, 2008

  Vidím, že p. Hanzl má následovníka, aspoň co se týká rozsahu příspěvků;-).
  K levicovosti – právě IŽP a KŽP vnímám jako určitý levicový prvek, protože nevede tak úplně k odpovědnosti za sebe.
  Bohužel svět funguje tak, že mnohé lidé pochopí, až si „nabijí hubu“. Pokud si něco neodnesli z rodiny nebo nemají dostatečně vyvinuté myšlení, poradce těžko něco zmůže.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  „Ústavy plodí to, co (ještě) trh bude akceptovat. Nadáváte zprostředkovatelům, ale bijete jiného psa, než byste měl. Tím je nepochybně myšlení vypěstované levicovými demagogy. Ten pravý problém je v zanedbaném postoji společnosti k financím jako oboru.“

  Kde pane Macuro vidíte „něco k panu Hlisnikovskému mimo mísu“?. Svůj dospělý život žiju od 80. let minulého století a věru jsem levicových demagogů slyšel hodně. Velmi výrazně naposledy v roce 1998 na jaře, když Miloš Zeman na Benešově náměstí v Teplicích hovořil ze Zemáku o spálené zemi. Pan Hlisnikovský může mít jiné názory na to, kdy se uplatní ve větší míře placené poradenství, ale rozhodně jej nechci takto lacino napadat.

  „Nečeká na Vás 10 mil klientů, ani 100 tisíc, ani 10 tisíc, ba ani tisíc klientů! Proč si to myslím? Pokud opravdu svým klientům říkáte, že se jimi necháte zaplatit dobře, ale za to se o ně budete dlouhodobě starat, že si Vaši péči předplácí dopředu, pak to nemůžete stíhat a musel byste dříve nebo později sklouznout k bouchání smluv.“

  Ano, máte pravdu. Nikdo z nás nezvládne více, než stovky klientů. Doufal jsem, že nikdo ze zde diskutujících tu nadsázku nenapadne.

  „MLM nemůže prodávat služby dobře. To z principu nejde. MLM může výborně fungovat jako prodej finančních produktů, ale to jsme zase u prodeje a zprostředkování, ne u poradenství.“

  MLM je jediný prověřený způsob, jak dostat relativně etické, alespoň nějaké poradenství, pardon, zprostředkování k retailu. Označte mi jediného zprostředkovatele, který je úspěšný, nelže a neumí poradenství. Odtud implikuji, že pokud jsme slušní lidé a úspěšní k tomu, nutně jsme i poradci. Jinou věcí je právní rámec, smluvní volnost a odpovědnost – v tom souhlasím, že je třeba existence tvrdé sankce za porušení práv klienta na vyváženou službu. Do té patří i odměna za práci zprostředkovatele, který dodává nadstandard, tedy supluje chybějící finanční osvětu. Když není mnoho vůle nebo možností, jak jej klient může či chce zaplatit, je IŽP užitečné. Nehrajte si na to, že žijeme v pohádce.

  „Dle mého je nejlepším poradcem klient vždy sám sobě. V době internetu je přístup k informacím neomezený a vše si lze zjistit. Bude Vás to stát sice spoustu času, ale poradíte si sami a zodpovědnost budete mít vždy sám před sebou“

  No to už je opravdu jako anekdota. Vy patrně neznáte české klienty. Raději si koupí balíček, než aby na sobě systematicky pracovali. Složky jsou levnější, ale to je jim jedno. Je to jako s tím šampónem a kondicionérem.

  Za délku příspěvku se kolego nestyďte. Třeba se tím budete jednou živit.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  „Ano, máte pravdu. Nikdo z nás nezvládne více, než stovky klientů. Doufal jsem, že nikdo ze zde diskutujících tu nadsázku nenapadne.“
  Nenapadal jsem nadsázku, spíše jsem jen chtěl upozornit na to, že pokud dostanete zaplaceno jednou za IŽP a to poměrně slušně, měl by jste se o klienta starat, otázkou je, zda je to dlouhodobě možné, když uvážíme, že zoprostředkovatel si chce udržet stejnou hladinu příjmu. Lze to opravdu zodpovědně stíhat?
  —-
  „MLM je jediný prověřený způsob, jak dostat relativně etické, alespoň nějaké poradenství, pardon, zprostředkování k retailu. Označte mi jediného zprostředkovatele, který je úspěšný, nelže a neumí poradenství. Odtud implikuji, že pokud jsme slušní lidé a úspěšní k tomu, nutně jsme i poradci. Jinou věcí je právní rámec, smluvní volnost a odpovědnost – v tom souhlasím, že je třeba existence tvrdé sankce za porušení práv klienta na vyváženou službu. Do té patří i odměna za práci zprostředkovatele, který dodává nadstandard, tedy supluje chybějící finanční osvětu. Když není mnoho vůle nebo možností, jak jej klient může či chce zaplatit, je IŽP užitečné. Nehrajte si na to, že žijeme v pohádce.“
  Nemůžu souhlasit. Záleží, čím měříte úspěch. Pan Štork je z pohledu příjmu nepochybně úspěšný a je úspěšný i z pohledu největšího zprostředkovatele finančních produktů OVB. Je to poradce? Asi se zhodneme, že není.
  Mně ani tak nejde o to IŽP na 1000 Kč (něco jiného je, pokud se dostáváme na vysoké částky), spíše mi vadí míchaní pojmů poradce a zprostředkovatel a prezentace tohoto klientům.
  Víte u vašich příspěvku vždy vycházíte z toho, že všichni zprostředkovatelé dělají svou práci na 100%, plně eticky a zodpovědně, připojí k tomu ještě poradenství a doživotní starost o klienta, protože jsou si vědomi toho, že dostali velmi, ale opravdu velmi dobře zaplaceno. Ale tak to není! Je to přesný opak. „Nehrajte si na to, že žijeme v pohádce.“
  —-
  „No to už je opravdu jako anekdota. Vy patrně neznáte české klienty. Raději si koupí balíček, než aby na sobě systematicky pracovali. Složky jsou levnější, ale to je jim jedno. Je to jako s tím šampónem a kondicionérem.“
  Klienty znám a vím o čem mluvíte a souhlasím s Vámi. Lidé nemyslí na budoucnost na finance, jen přežívají, ale névšichni. Moje doporučení neplynulo k Pepovi, který sedí před televizí, sleduje jeden pořad za druhým a vede silné řeči v hospodě. Směřoval ke čtenářům tady na webu, protože předpokládám, že pokud někdo zabloudí na ICZ, má k tomu důvod a chce vědět.
  A řekněte mi, jaký je rozdíl, když k Vám příjde poradce, kterého právě naučili, že IŽP je lék na všechno a naordinuje Vám IŽP, třeba na zhodnocení úspor na 2 roky, protože vy chcete začít stavět a máte dobrý úmysl si našetřit do začátku (tohle jsem viděl u klienta!). Samozřejmě se ředstavil jako poradce, a za ním stojí velká nadnárodní společnost, která mu dodavá lesk. Kravata a oblek mu dodá zbývající vědomosti. A povězte mi, za co dostal pan „poradce“ zaplaceno? Za dobrou radu? A kdyby klient věděl kolik dostal zaplaceno!
  Není pak lepší, pokud někdo, kdo chce třeba stavět si pročte internet, podívá se do diskuzí a sám zváží alternativy. Pak se může PORADIT s profesionálem, ten mu může klidně vyřídit úvěr a řící, co si myslí o postupu, který si klient vybral, poradit mu. Nebude se tím klient více vzdělávat? Není to to, o co Vám jde u Vašich klientů?
  —-
  Za délku se nestydím, bylo to spíše přátelské pošťouchnutí 😉

  Odpovědět

 • FL

  17 května, 2008

  BY me zajimalo, kolik z nas , pritomnych, tyto dlouhe radky cte, kazdopadne me to bavi.
  Ja mam takovy pocit ze to je nekonecna diskuze, vy tady bojujete s vetrnymi mlyni,zprostredkovatelu-prodejcu-ovci tady je spousta,kteří nemaji ani poneti,ze se takovehle debaty vedou, manazeri to nekteri mozna vedi, nicmene jsou tlaceni z jeste vetsi vyse k vykonum, tudiz at delame co delame, porad to bude izp pro novacky jako nej produkt. Podivejte se na skoleni MLM spolecnosti?Nebyva to nahodou tak,ze nejdriv se uci – izp,izp,izp,vyplnovani smluv izp,urazovky,penzijko a pak az investice?
  Vy tady povidate o „prasarnach izp“, kazdopadne ja si u klienta radeji to izp za 1000 zvolim,nez mu vysvetlovat investovani,coz si za par minut ani nebude pamatovat. POkud je klient bonitnejsi,rad si s tim tu praci dam, ale izp jakozto produkt pro poradce je „k nezaplaceni“ hlavne pro ty „obycejnou“ klientelu, porad tu hazite spinu jen na poradce. Predstavte si ze volate,predstaveni „Hezky den,jsem jan novak,prodejce produktu spolecnosti ABC“ , myslite ze by se s vama nekdo bavil? Narod cesky je dosti tupy si za sveho poradce platit a prave z pocitu „rad zadarmo“ se ty izp budou stale a stale psat…a pokud nas par diskutujicich bude k tomu pristupovat ferove,kuprikladu ja se snazim hledat kompromis – zaklad izp za litr,pokud to k necemu je, zbytek investice, tak porad nas svou masou podepsanych izp budou prejizdet zacinajici poradci obchazejici svoje zname apodobne ve sve sleposti „tolik penez za jednu smlouvu a pan manazer rikal,ze to je nejlepsi“
  preberte si to po svem.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  IŽP na 1000 Kč nepovažuju za žádnou výhru, mám na to jiný názor, ale to nepokládám za prasárnu. Pokud to vidím v portfoliu, řeknu si, že prostě nějak se zaplatit musel a dívám se, jak je to celé postavené, zda to má alespoň hodnotu těch 12-15 tisíc, které dostal. Nevadí mi IŽP a chápu, proč existují a vím, že produkty tohoto typu budou vždy. Já se bez nich obejdu, ale je mi jasné, že na IŽP stojí tenhle zprostředkovatelský byznys, který vždy obslouží více klientů, než placené poradenství, ale klient by měl vědět, jaký v tom je rozdíl a měl by tohle jednoduše rozlišit.
  Pokud jste člověk,který chce svou práci dělat dobře a nechce se stydět za to, že má na vizitce poradce a radíte, pak by pro Vás neměl být problém udělat nějaké poměrně náročné zkoušky, které by Vám tento titul dovolily nosit. Bylo by to přehlednější i pro klienta. Jinak jste pro nového klienta na stejné úrovni, jako ti, co jdou dům do domu a píšou dynamiky. Ti přeci sou taky poradci nebo snad ne?
  Neházím špínu na poradce! Ale pokud někdo napíše IŽP na 5000 Kč měsíčně s tím, že je to na spoření, na 2 roky, tak se nezlobte, ale to je v podstatě podvod.
  Pokud prodáváte produkty, měl by jste mít napsáno na vizitce nezávislý zprostředkovatel, co je na tom špatného?
  K tomu, že je to boj s větrnými mlýny, tak asi do určité míry ano, ale beru to tak, že pokud by existovaly tyto stránky, když jsem já začínal, třeba bych se tady dočetl názory jiných a možná bych nenapsal smlouvy, za které se stydím ještě dnes. Pokud to alespoň jedné nové ovci pomůže pochopit, jak to v téhle branži chodí, tak ten boj není zbytečný 😉

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Na použití IŽP a rozlišení toho, co je prasárna je nutné pohlížet v kontextu celého nového portfolia. 5.000,- CZK měsíčně v případě který popisujete je rozhodně prasárna. Ale říkám že není v případě, že dalších třeba 10.000,- CZK dáme do OPF a k tomu dalších pár tisíc, nebo jednorázovky do OPF EM, pokud nejde o důchod, ale jiné střednědobé a dlouhodobé cíle. Proč ksakru pořád všichni drmolíte o těch 1.000,- Kč? Je to tím, že nejste zvyklí optimalizovat třeba 30.000,-CZK měsíčně? Já to vážně nechápu, klient do našeho příchodu měl jen KŽP a vy se Marku pořád oháníte bičem. Chápu, že to co jste napsal je fakt špína, vyložený podvod, napsat to někomu kdo chce stavět za dva roky. Proboha, kdy už konečně i pánové ze Sophia Finance veřejně uznají, že nežijeme v pohádce a právě proto je IŽP na trhu tak dominantní? Napadlo vás někdy, že investiční společnosti soupeří s pojišťovnami o poradcův čas a chuť jim něco dodat? Kdyby na sebe vzaly podnikatelské riziko a vzaly si úvěr, který splatí z příštích managemet fees, mohly by nás velmi dobře zaplatit. Ale ne, on to musí vylepit vždy klient ze vstupního poplatku, že? Pojišťovny alespoň ty 2 roky provizi kryjí, než dostanou celé běžné pojistné 2 let. Nedivte se té mase poradců, že volí cestu nejmenšího odporu za svou odměnou. Ovšem, chápu že právě ta masa to přehání a o investicích neví skoro nic.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  17 května, 2008

  Pane Hanzle, dnes už jsou k dispozici pro poradce i další instrumenty, než ty, které zmiňujete.
  Prostě pokud poradce bude vázán klientovi smlouvou o hájení jeho zájmů, IŽP je zbytečné, nelikvidní, drahé…
  Lidé chodí do obchodu a radí se. Obchody mají lví podíl na vzdělanosti zákazníků. Naprosta většina IŽP byla prodána zprostředkovateli. Nic jiného většina stejně neumí. Tak proč mají klienti IŽP? Protože je chtěli nebo jim je jako jedinou možnost předkládali zprostředkovatelé?

  Odpovědět

 • Anonym

  18 května, 2008

  Pánové ze Sophia to pane Hanzle neuznají,protože to nepovažují za pohádku.Snažíme se něco změnit.Snažíme se vyvíjet.Vezmu to podle sebe:
  Hodně se tu proklamuje:Co chudák nováček-musí se nějak uživit atd atd atd.Nováček nemůže vše znát,odpusťte mu to.Nemohl to vědět atd atd atd.Když já jsem začínal,chybu mi nikdo neodpouštěl.Neodpouští mi je ani teď.A stejně tak jsem já sobě neodpouštěl etiku už od začátku.Pravdou je,že mé znalosti produktů nebyly takové jako dnes a tak jsem podepsal pár smluv,které bych dnes určitě nepodepsal.A víte koho z toho viním?Sebe.Na nikoho se nevymlouvám.V momentu,kdy mi to vše secvaklo,jsem se rozhodl.Nikdy víc.Vydám se cestou takovou,která mě co půlrok posune znalostně alespoň o 200% dál.Libuji si v klientech,kdy si můžu vyzkoušet řešení problému,se kterým jsem se dosud nesetkal.V takových chvílích,kdy situaci zvládnu vyřešit,jsem hrdý,že se můžu nazývat skutečným finančním poradcem a ne jen prodavačem finančních plánů prefabrikátů z dílny HR specialistů.Baví mě vytváření si vlastního finančního softwaru nebo psaní článků pro ostatní poradce,protože jsou to způsoby jak posouvám hranice svého vědění dál.A peníze?Určitě nejsem nejbohatší poradce v republice,ba ani v Sophii.Ale neřeším je.Vím,že jednou si mě peníze sami najdou.Vědění je totiž studnice možností,kterou já ani Marek nepřehlížíme.Nesnažíme se pomáhat celé republice jako samaritáni,aby prozřela z finanční debility.Tato šedá masa klientů je nevděčná,nerentabilní mému času a přidaná hodnota rad je pro ní zanedbatelná.Pracuji pouze s klienty,kteří mé služby potřebují a chtějí.A ikdyby zůstali neobsloužení,tak je mi to úplně jedno.Mohou si mě sami vyhledat a zaplatit za mé služby,když to neudělají,jejich problém.Jak říká D.de Vito v mém oblíbeném filmu:“Who cares?“.
  Kdy si mnozí uvědomí,že tahle země nepotřebuje ty tisíce finančních poradců?Stačilo by jich tak 200-500.Notáři jsou mnohem potřebnější povolání pro tu masu a kolik je jich?
  5000 určitě ne.
  Btw pane Hanzle.Levicová demagogie?Zajímavý názor.Bude si muset dávat bacha,aby mě nevyhodili z Liberálního Institu:-)Obávám se,že nevíte,co se za pojmem levicová demagogie skrývá.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  „Pan Štork je z pohledu příjmu nepochybně úspěšný a je úspěšný i z pohledu největšího zprostředkovatele finančních produktů OVB. Je to poradce? Asi se zhodneme, že není.“

  Ano, to se shodneme. Ovšem, pane kolego musím vás pokárat. Pokud byste pozorně četl text, ne který jste pak reagoval, nutně byste nalezl zmínku o tom, že se předpokládá nelhaní klientovi. Pan Štork nepochybně lže, nejen že zapomíná říkat celou pravdu. Je jen otázkou času, kdy si nějaký Ukrajinec vydělá svých 10k CZK.

  Pokud jde o klienty, bohužel se mi neustále potvrzuje, že běžný občan nestojí o finanční osvětu, neuvědomuje si její cenu, natož aby ji chtěl přímo platit. Čím menší všeobecné vzdělání ten člověk má ukončené, tím je to markantnější. Na tomto fenoménu je postaveno kouzlo, kterého pojišťovny tak úspěšně obchodně využívají. Vím že to zní hodně tvrdě, ale je to v přímé souvislosti s dávno dokázaným tvrzením, že chudých a neinformovaných bude vždy naprostá většina. A tyto osoby budou mít drahý život, protože je každý oškube.

  Proto obsluhuji hlavně lékaře. Dělníky a velkou část středoškoláků obsluhuji naprosto výjimečně, když jsou to členové jejich příbuzenstva, nebo mi je přivedou klienti z minulosti. Lékařů je mi líto, celý život dřou s obrovskou zodpovědností a nedostatečnými příjmy vzhledem k vážnosti a potřebnosti jejich vzdělání a následné služby občanům. Když jim něco říkám, postupně jim svitne, že jim to něco přinese a že mi tak mají chtít zaplatit, i když nepřímo přes provize.

  Víte, když mi lékař nedodrží slovo, znamená to obvykle to, že včera zemřel a nemohl je dodržet. Když mi nedodrží slovo nějaký dělník, znamená to obvykle to, že pivo v žaludku dnes je více, než finančně zajištěná budoucnost. Pracoval jsem pro něj třeba 9 hodin, dřel se s nastavením rizik jak přes Flexinu, tak přes nějaké dobré IŽP, ale hlavně také s nastavením velké části do OPF. Tiskl jsem spousty tabulek a podkladů k fondům, modelace všech jeho smluv, všechno barevně. Byl jsem 50 km vozidlem na 2 schůzkách, kde jsem strávil dohromady 3 hodiny času. Z analýzy sice vyplývá, že jde měsíčně optimalizovat 4.000,- Kč, ale klient kterému zavolám a chci potvrdit termín 3. schůzky se najednou začne vykrucovat, že peníze nemá. Když mu řeknu, že je má, tak podrážděně lže, že se mýlím, nebo že si je chce užít na běžném účtu. Pak řekne, cituji: „asi bychom se měli dohodnout, že se na to vyprdneme“. Ani náznak nějakého studu. S klientem se loučím s vědomím, že ten chudák bude nejen pokračovat ve svém životě bez mé pomoci, ale jeho dvě děti ve věku 8 a 12 let budou bez dobré úrazovky. On je zámečník a je také bez úrazovky. Nadále bude platit Sluníčko i Dynamika, pojištěn na 50k. To je fakt k pláči. Sám jsem vyučen zámečníkem a vím, o čem to píšu. Znám mentalitu dělníků velmi dobře. Pokud by se někdo chtěl urazit, je to jeho věc. Píšu vždy jen to, k čemu mě opravňují osobní zkušenosti. Smutné. Jak vidíte, mám velmi dobrý důvod se dělníkům obloukem vyhýbat. Navrhuji, ať je obsluhuje ten šedivý průměr, 80% poradců. Skoro by se mi chtělo napsat, že si ta klientela zaslouží něco nevýhodného bouchnout. Velmi dobře vím jak chutná práce se zápornou odměnou. O to větší splín mám, pokud vím že klient ty volné pravidelné peníze má jako přírůstek na účtu, jenom se na to vykašlal – proč by jej mrzelo, že nedodržel slovo, na nic se nepodíval, nic si neověřil a z cizího krev neteče? Typické.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  No pane Hanzle, trochu jsme sklouzli někam jinam. Upřímně, moc jsem napochytil návaznost Vašeho příspěvku na můj, ale to je v podstatě jedno. Asi to bude tím, že celý den koukám do monitoru a už potřebuju pauzu. V poslední době nevím, co dřív, takže mi ani není jasné, čím jsem se nechal vyprovokovat k takhle dlouhým příspěvkům a diskuzím.
  Příště místo toho můžeme napsat články, které si třeba přečte nějaká „začínající ovce“ nebo klient toužící po poznání a bude to užitečnější 😉
  Každopádně Vám přeji hezký a klidný zbytek víkendu 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Zkušenosti mám velice podobné.
  Zmínil jsem se jinde – touhy spasit svět se nevyplácejí. A jsou někdy i levicové;-).
  Pokud si člověk neodnese z rodiny něco jako odpovědný přístup, ani já a ani Vy to nespravíte. Nízkonákladové IŽP, pokud jsou zam. příspěvky, pokud možno jako mimořádné pojistné, proč ne… Taková Flexi I. 2008 s plnou invaliditou a mimořádným pojistným od zaměstnavatele má své je velmi dobrým řešením. Ale často vidím B150 nebo Dynamik + s pč 10.000 atd… Co s takovými zprostředkovateli?

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Zastřelit. Ne, nejdřív dlouho mučit a pak pověsit do průvanu, víte za co? Hmm, kdyby to šlo jak píšu, zbyde v oboru tak 500 lidí. Asi bychom všichni skončili na psychiatrii z přepracování. A na naše místa nastoupí přepážky. Brrrr! Přeju pěknou neděli.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Dobrý den pane Hanzle, chápu, že provizně placený poradce dá klientovi IŽP, aby byl rozumně zaplacen. Ale proč kvůli své odměně podporuje stát a pojišťovnu. To nemůže mateřská společnost přijít s nákladovějším OPF, který by zahrnoval nějaký fee, z kterého by byl placen poradce. Profitoval by poradce i klient.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Nejsem adresát, přesto odpovím. Dobře se ptáte, tedy dobře jste začal. Jděte dál, nejsou jen OPF, jsou ETF, certifikáty…
  Poradce ovládající mnoho instrumentů schopen sestavit plán a starat se – vždy se najde klient, který to ocení a zaplatí. A dá doporučení. Bude se to šířit…
  První impuls jsem dostal, když mi na studený kontakt v telefonu klient řekl – víte, já si platím svého poradce, jsem spokojen, co nabízíte lepšího? Byl jsem tenkrát v MLM struktuře. Psal se rok 2004 a já dostal první impuls.

 • Anonym

  18 května, 2008

  Samozřejmě, ale jakou částkou musí klient disponovat, aby mělo smysl uvažovat o těchto derivátech?

 • Anonym

  18 května, 2008

  budeme-li se bavit o nepákových instrumentech (ETF, index + bonus + discount certifikáty, tak jejich cena se většinou pohybuje od několika desítek EUR do 200 EUR/ks). Z hlediska rentability při obchodování považuji za rozumnou částku min. 1500-2000 EUR na 1 instrument.
  Cena pákových instrumentů (warranty, K.O. certifikáty) se běžně pohybuje v jednotkách EUR.

 • Anonym

  18 května, 2008

  Děkuji a jaké jsou náklady na pokyn?

 • Mario

  18 května, 2008

  Většinou kolem 10EUR/realizovaný pokyn. Záleží na instrumentu, částce a někdy i konkrétní burze. Platí, že nejlepší je obchodovat s emitentem

 • Anonym

  18 května, 2008

  Jak kdy. Me zkusenosti jsou takove, ze
  1) emitent casto „nefunguje“, v tom smyslu, ze Vam nenabidne kotaci. Kuprikladu s Deutsche Bank mam tyto problemy neustale.
  2) nekdy je aktualni kurz na burze vyhodnejsi nez nabidka od emitenta.
  Takze sice zpravidla plati, ze pri obchodu primo s emitentem jsou nizsi poplatky, ale kolikrat to neni „nejlepsi“. Avsak je mi jasne, ze Vy jste to myslel ciste poplatkove.

 • Miroslav Piták

  19 května, 2008

  S Deutsche bank zatím nemám zkušenosti. Velmi spokojený jsem s Commerzbank (opční spready na DAX) a při obchodování warrantů na DAX přes Citigroup taky žádné problémy. S nabídkou kotací jsem měl menší problémy u HSBC. Goldmann Sachs je také spolehlivý, přes ně jsem obchodoval K.O. certifikáty na natural gas. Při nákupu index certifikátů od jiných emitentů nepociťuji nějaké problémy.

 • Anonym

  18 května, 2008

  Přes kterého obchodníka obchodujete? Děkuji

 • Anonym

  18 května, 2008

  Přes brokerjet a výhradně uzavírám obchody přímo s emitentem.

 • Marcel Karen

  18 května, 2008

  Dobré ráno pane Hlisnikovský!
  Podobný impuls jsem dostal já od svého strýce, jehož portfolio tvoří celá léta jen pravidelně přikupované akcie Čezu a O2 (tehdy Telecomu) a jediné pojištění, které měl, byla úrazovka od AMCICA a potom POV od ČP. Pravidelná měsíční investice mezi 5-8000 Kč. Dividendy reinvestoval a je z něj dnes milionář. Když jsem se mu snažil na začátku své kariery prodat Rentíka / a to jsem si myslel, že mu nesu pomalu moderé z nebe/, tak mi vysvětlil, že to jsou instrumenty pro „proletariát“, on bude raději „kapitalistou“.

 • Marcel Karen

  17 května, 2008

  Dobrý večer, pane Hanzle! S řadou Vašich příspěvků se ztotožňuji, ale nemůžu si nějak vysvětlit Vaši podporu MLM v oblasti financí.Ať už je to AWD,OVB nebo MBI, každý nováček prochází školeními, která už z podstaty zamlčují nejdůležitější informace o finančních produktech a právě na začátku udělá většina poradců ty největší sviňárny, aniž si toho jsou vůbec vědomi. Finanční plány jim zpracovávají jejich vedoucí, kteří do portfolia zakomponují ty nejlépe zprovizované produkty. Když jsem začínal já, IŽP mi bylo vysvětleno jako produkt, který:
  1)chrání před exekucí / mému bratrovi tudíž můj BL naordinoval IŽP na 4000 Kč měsíční platby/
  2. IŽP nelze vypovědět ze strany pojišťovny / o možném zániku připojištění nepadlo ani slůvko/
  3.pojišťovna nemůže zkrachovat, protože je přece na trhu už 120 let/. Toto vymejvání mozků možná souvisí s běžnou praxí, že hodně nováčků odchází po prvních dvou třech měsících, tak se každý manažér snaží urvat z rozdílovek co nejvíce, aby pokryly své náklady na rekruting nových spolupracovníků a tak tlačí svoje „ovce“ do velko distribuce IŽP.
  Pane Hanzle, gratuluji Vám, že jste měl štěstí na etického šéfa. Troufám si říct, že většina pěšáků v MLM toto štěstí nemá.

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2008

  Nedivím se p. Hanzlovi, že podporuje systém MLM. Systém MLM jako takový není špatný, ale tak jak ve většině případů funguje lze považovat za zneužívání principů MLM. Takže ne systém, ale lidé, kteří ho provozují je špatné.

  Odpovědět

 • Mario

  18 května, 2008

  Zapomněli jste tu zmínit jednu důležitou věc. Zprostředkovatel ze zákona nemusí postupovat s odbornou péčí vůči klientovi. Stačí mu tedy jeden papír, že si poslechl hodinové plky a může bouchat jak se mu líbí. To by se mělo změnit, nemyslíte?

  Odpovědět

 • Anonym

  18 května, 2008

  Mario, nechci rikat, ze nemate pravdu. Mozna mate. Priznam se, za ja si ted nejsem jisty, jestli se v ZPKT toto ustanoveni vztahuje pouze na obchodnika s CP, nebo i IZ. Kazdopadne v novelizaci ZPKT, ktera mela byt schvalena do listopadu 2007 a neco mi rika, ze dodnes nebyla, se toto ustanoveni vztahuje i na IZ. Takze myslim, ze tahle pripominka neni uplne na miste. Spis bych se ptal, jak toho v praxi docilit, aby IZ postupovali s odbornou peci. Nejde jen o hezky znejnici slova a zbozna prani???
  Ale to by bylo na delsi diskuzi. Zrovna s Vami jakozto maklerem by bylo celkem fajn o tom diskutovat. Ale ja jsem strasne unaveny a ted na to nemam silu.

  Odpovědět

 • Mario

  19 května, 2008

  OCP musí postupovat v zájmu klienta, IZ nikoli. Je to tak, sám jsem tomu nechtěl dlouho věřit:). V tomhle smyslu je IZ před literou zákona z obliga a může si bouchat jak se mu zlíbí. Proto nelze postihovat pověstné změny apod.

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  Dle informací z ČNB, které mi byly sděleny, musí i IZ postupovat v zájmu zákazníků (viz. § 32 …odbornou péči), což je dle jejich vyjádření to samé co u OCP (podle § 15…v nejlepším zájmu zákazníků).
  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
  Oddíl 4: Jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky
  § 15
  (1) Obchodník s cennými papíry
  a) je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu zákazníků a řádného fungování trhu,
  § 32 Povinnosti investičního zprostředkovatele
  (1) Investiční zprostředkovatel
  b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky a poskytuje investiční služby s odbornou péčí
  Od měsíce srpna, podle novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, bude i IZ poskytovat nejen zprostředkování, ale i poradenství a to na základě registrace IZ. Investiční poradenství na základě ŽL bude zrušeno.

  Odpovědět

 • Mario

  19 května, 2008

  Praxe vypadá trochu jinak, než ČNB myslí. Sám jste to napsal. OCP musí jednat v nejlepším zájmu klientů. IZ ne. Odbornou péčí se nemyslí bouchání pojistek. A co se týká ČNB (myslím na dohledu KT), tak to raději komentovat nebudu. Stačí jen to, že tam dělají lidé, kteří by se v normálních firmách stěží uplatnili…

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  Mario, tady jste narazil na uplne jiny a daleko zavaznejsi problem. Pro bouchani pojistek totiz nepotrebujete registraci IZ, ale registraci PZ. A prusvih nastava zejmena u IZP, kdy se na PZ vubec nevztahuje ZPKT. PZ totiz nezprostredkovava zadne pokyny k nakupu, to uz dela pojistovna. PZ zprostredkuje pouze smlouvu s pojistovnou.
  V tomhle vidim opravdu zavazny problem. PZ neni vazan zadnym investicnim dotaznikem a de facto se da rict, ze ani zadnou odpovednosti co se tyce poradenstvi tykajiciho se CP, vyberu strategie atd.
  Ale presto se tvari, ze radi lidem s „investovanim“.

  Odpovědět

 • FL

  19 května, 2008

  jsou taci poradci, kteří jedou pres mrtvoly sekaji izp jedno za druhym a kdyz ma klient neco penez navic tak do nejakeho „univerzal fondu na vsechno“ i kdyby za 20tis do pioneera… naco diversifikovat,hlavne ze se prodava.

  Odpovědět

 • FL

  19 května, 2008

  mysleno mesicne, samozrejme

  Odpovědět

 • Mario

  19 května, 2008

  Jinak máte pravdu, omlouvám se. Nejedná se o odbornou péči, ale o postup v co nejlepším zájmu klienta. Můj první příspěvek nebyl přesný

  Odpovědět

 • Petrásek Pavel

  19 května, 2008

  Pane Kožúšek!
  To tedy znamená, že i registrovaný investiční zprostředkovatel bude mít možnost se prezentovat jako investiční poradce – např. na razítku ???
  Díky za odpověď
  Petrásek

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  Co si date na razitko, nebo na vizitku, to zakony neresi. Maximalne by to v budoucnu mohla upravovat nejaka vyhlaska o poctive prezentaci investicnich sluzeb. Ale zrovna v tomto pripade asi tezko bude. Protoze IZ bude mit opravmemi poskytovat mimo jine odlisne sluzby – prijmani a predavani pokynu, poradenstvi tykajici se investicnich nastroju. Coz velmi vitam, hlavne z duvodu, ktery jiz uvedl Slavomir… pro poskytovani poradenstvi nebude stacit ZL, ale bude nutne mit jine opravneni k cinnosti – registraci IZ u CNB.

  Odpovědět

 • bývalý OVB

  20 května, 2008

  Mohl by mi někdo říct, jestli se konkurenční doložka ve smlouvě o spolupráci s OVB vztahuje i na licenci obchodníka s cennými papíry. Rád bych se této činnosti věnoval, ale nejsem si jistý, jestli by to nebylo v rozporu s konkurenční doložkou. OVB ale přece není obchodník s cennými papíry, nebo ano?

  Odpovědět

 • Anonym

  20 května, 2008

  Ano, ale s některými omezeními.

  Odpovědět

 • Fejtek

  18 května, 2008

  Přátelé, vynikající diskuse, i počasí jí zřejmě přeje  a v mnohém se posouváme k jádru pudla toho našeho slzavého poradenského údolí. Jen se trochu vzdalujeme od message pana docenta: „Etický výbor … pokud však po řádném uvážení dospěje k závěru, že hlavím motivem stížnosti nebyla ochrana spotřebitele, nýbrž snaha o poškození konkurenta a získání neoprávněné výhody, takovou stížností se nebude dále zabývat a na stěžovatele bude napříště pohlížet jako na toho, kdo si nezaslouží respekt ostatních účastníků trhu.“
  1. Jak to asi pozná?
  2. Nemusíme chodit kolem horkých kaší – slovutné představenstvo AFIZ vyvinulo evidentně značný tlak na Etický výbor. Je snad zřejmé, kteří poradci „objeví“ ty nabouchané prasárny a klientům doporučí stížnost.
  3. Další legrace je skryta ve výzvě „ať se stane členem AFIZ“… určitá jednání se jistě vedou, ale dokáže si někdo představit, že by např. Sophia finance nebo Partners vstoupily do AFIZ? Vždyť by úplně zahodily svou vizi slušnosti a plivly na to, co dosud dělají. Co s tím?

  Odpovědět

 • Anonym

  18 května, 2008

  Dobrý den, Petře!
  Můj názor je, že pokud chce AFIZ prosadit naplnění i jiných cílů, než jen společný postup poradenských firem vůči státu, musí si jeho členové dobrovolně platit náklady na sankce proti vlastním sítím. Vzpomeň si na vyřešení Lukáše Štorka. Připomíná mi to situaci, jak po dlouhé přestřelce chytnou bankovního lupiče a druhý den je z vazby venku, protože slíbil, že už to chlapec víckrát neudělá. AFIZ neměla řešit Štorka individuálně, ale OVB, která za něj zodpovídá. Je tu ovšem kardinální otázka: co by po tomto řešení z AFIZ zbylo? Pan docent je snad neplacený, čestný předseda? Kdože nejvíce financuje provoz AFIZ?

  1. Proč se touto otázkou zabývat? AFIZ by měla jasně deklarovat, zda chce hájit především zájmy poradenských firem, nebo jejich klientů. Pan Šafránek napsal, že existence etického výboru je jakýsi nadstandard a ještě za to AFIZ dostává přes ústa od diskutérů na finančních serverech. Chci AFIZ buď jako kočku, nebo jako psa. Ne jako kočkopsa. Pokud chce AFIZ být kočkou, nutně musí vzniknout někdo jiný ako pes. Nebo obráceně. Klientům je ukradený etický výbor, který Lukášovi jen řekne Bu Bu Bu.
  2. Vůbec bych neřešil, kdo to naprášil a jakou z toho bude mít konkurenční výhodu. Daleko horší by bylo, kdyby to nenaprášil nikdo, ani klient.
  3. Partners vstup zvažují, jak mě informoval jeden člověk z majitelů. O vizích Petře pomlč, masa poradců je všude stejná, jde jen o to, kolik osob z té masy a zda i vedení firmy se snaží bojovat a prosadit etické chování. Pokud by kompetence AFIZ – tedy etického výboru značně stouply, měli by majitelé Partners ulehčené rozhodování.

  Odpovědět

 • Fejtek

  18 května, 2008

  Máš velký kus pravdy, Pavle, ale zkrátka žijeme v době hybridů, kočkopsů aj. podivných vývojových stadií…
  Bububu na Lukáše stačilo :-)- ostatně byl z toho rozbuch a „poškození“ OVB jako prase.
  Mám skoro větší potíž s druhým mechanismem AFIZ SMÍR, kdy se věc řeší pod pokličkou a klientovi se zaplatí škoda…
  A vize je třeba pro Partners životně nutná, byť opět kompromisní: klienta neoškubat hned, jen postupně a slušněji než ostatní (a to se vyplatí:-)

  Odpovědět

 • MG

  18 května, 2008

  Milý Petře,
  vážím si Tě jako dobrého novináře, příjemného diskutéra a chytrého chlapa. Mnohokrát jsme spolu hovořili na téma etika v „poradenství“, často jsme se shodli, někdy také ne. Názory si mějme různé, ale neplácejme jen tak do větru. Myslím, že je spousta jiných, kteří to v diskusích na investujeme zvládají bravurně. Jsem členem představenstva AFIZu a ujišťuji Tě, že představenstvo nemá na rozhodování Etického výboru sebemenší vliv. A nikdy ani nemělo! Zkus „investigativně“ přijít s něčím jiným. Skutečným a ne virtuálním. Martin Gardavský

  Odpovědět

 • Fejtek

  18 května, 2008

  Promiň, Martine, omlouvám se za spekulaci – tak tedy Etický výbor šel do sebe sám od sebe. Ostatní pochybnosti mi však přesto zůstávají…

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  Milí kolegové, je fajn že vás tato diskuse chytla, ale mnozí mě začínají napodobovat nekonečnými příspěvky. Pan docent Ježek musí být vážně velmi unaven, pokud nás tu čte. Navrhuji vrátit se na začátek a hledat odpověď ke kardinální otázce: jak prosadit, aby etika naší služby byla zaručena účinnou hrozbou tvrdé sankce? Je to obchod a jako takový potřebuje mantinely. Obchod je přece džungle vyšprajcovaná sankcemi. Nechceme státní zásahy, protože budou vždy necitlivé a neselektivní, zákonodárné sbory jsou přece sbory finančních laiků. ČNB má ještě spousty jiných agend, než jen dohled nad finančním trhem. Má někdo nějaký konstruktivní a plodný návrh? AFIZ potřebuje pomoct, tak prosím do toho!

  Odpovědět

 • Jan Bartoš

  19 května, 2008

  Pane Hanzle,
  vždyť jsme to už obemleli alespoň 1000x a je to tak jednoduché. Transparentnost, oddělení prodejců a poradců, zveřejňování odměn za práci. Když jsi jdu koupit lyže do obchodu a chci si nechat poradit, protože tomu nerozumím, dostávám informaci, že za to platím 10-15% ceny navíc oproti anonymnímu nákupu přes internet. Pak ať si každý nakupuje, jak chce.

  Odpovědět

 • Anonym

  19 května, 2008

  Už jsem to psal v diskusi s panem Šafránkem

  Odpovědět