CZK/€ 24.460 +0,49%

CZK/$ 23.227 +1,12%

CZK/£ 28.235 +0,32%

CZK/CHF 25.379 +0,81%

Text: Jaroslav Kokeš

23. 06. 2008

17 komentářů

Osobní účet České spořitelny není drahý

 


 

Následující stručná analýza struktury poplatků u Osobního účtu ČS, vám pomůže před případným podpisem smlouvy mnohé ujasnit.

Zařadil jsem se mezi klienty, kteří mají Osobní účet u ČS. Přechod na Osobní účet brali na pobočce jako samozřejmost, i když, jak si dodatečně vybavuji, na můj přímý dotaz o nutnosti nebo povinnosti přechodu odpověděli pouze úsměvem. Teprve články, ve kterých jsem si přečetl, že jsou tyto Osobní účty drahé, mě donutily se problematikou poplatků v ČS a částečně i v jiných bankách zabývat.

Můj původní pocit byl, že jde o omyl. Že nejde v žádném případě o nějaké zdražení oproti sporožirovému účtu. Domnívám se, že tato drobná analýza můj názor v podstatě potvrzuje. Ale opakuji, že jde v prvé řadě o srovnání sporožirového a Osobního účtu ČS. Začal jsem studovat obchodní podmínky, obecné informace a sazebník poplatků. A také srovnání s jinými bankami.

Ano, je to tak. Jsem klient ČS asi dvacet let a teprve nyní se zajímám o to, co jsem to kdy podepsal a za co a kolik vlastně platím. V souvislosti s pojištěním jsem před podobným přístupem varoval. Ovšem, na druhé straně, pokud nejdete podepisovat smlouvu po předchozím pečlivém posouzení všech relevantních přepisů a nabídek konkurence, pak před vlastním podpisem smlouvy již žádný časový prostor nedostanete. A pokud nejste opravdu důslední, pohled na frontu za vámi vás zcela jistě odradí. A nakonec, podepsali to i jiní.

To prosím neberte jako návod, to je spíše rezignace! A bohužel také následek obchodního stylu.

Osobní účet ČS

Spořitelna nabízí pro Osobní účet tři řady produktů – Standard, Plus a Speciál. Buďme skromní, pro běžné potřeby plně postačí Standard. Plus je určen pro zákazníky s větší bonitou a Speciál zahrnuje i pestrou paletu osobního pojištění, právní odpovědnosti a asistenčních služeb pro motoristy. V rámci těchto tří řad pak spořitelna nabízí poměrně široký výběr služeb.

REKLAMA

V nabídce Standardu jsou jako služby nabízeny kontokorent, debetní karty, Servis 24 (tj. Telebanking, Internetbanking nebo GSMbanking), výběry z bankomatů zdarma, zůstatkové SMS zdarma a platby v rámci ČS zdarma. Cena služeb závisí od jejich počtu. Za žádnou až jednu službu zaplatíte měsíčně 29 Kč, za 2 – 3 služby 69 Kč a za 4 – 6 služeb 109 Kč. Sazebník kalkuluje i s více službami. Za 7 – 9 je to 149 Kč a za každou další 20 Kč. Výběr služeb lze provést na pobočce nebo pomocí služby Servis 24.

S jednou službou, v úvahu přichází zřejmě jen karta, vystačí jen silné povahy. Já jsem měl ještě kontokorent a výběr z bankomatů zdarma. To vše za relativně slušný poplatek 69 Kč. Problém nastal, když jsem manželce pořídil přístup na účet a také  kartu. Ukázalo se, že druhá karta je chápána jako další služba. A já bych tak vlastně platil za tu nejobyčejnější kartu 480 Kč za rok.

Za co se, mimo pravidelné poplatky, vlastně platí?

Platí se 2 Kč za každý pohyb na účtu při platbě z/do jiné banky. To nelze ovlivnit a nejde o duplicitu s poplatkem za účetní položku. Jde o poplatek inkasovaný za zúčtování transakce clearingovým centrem ČNB. Na druhé straně ne všechny banky jej ve svých cenících explicitně uvádějí.

Pak jde o již avizovaný poplatek za účetní položku. Účetní položka je, zjednodušeně řečeno, každý příkaz k úhradě nebo příjem peněz. Mezi účetní položky se u ČS nepočítá nabíjení mobilu přes bankomat, platbu kartou u obchodníka a účetní položku vzniklou použitím karty. Tyto operace jsou nabízeny zdarma. Za dobití telefonu prostřednictvím Servis 24 se platí 2 Kč. Výběr z bankomatu ČS je zpoplatněn 6 Kč u běžné debetní karty nebo, pokud si objednáte příslušnou službu, je zdarma.  

U bezhotovostních operací se platí 2 Kč za převzetí příkazu službou Servis 24 a 5 Kč při použití bankomatu. Za převzetí příkazu prostřednictvím sběrného boxu, poštou a na přepážce se platí 8 Kč, tedy pokud nežádáte okamžité zpracování platebního příkazu. Za platbu prostřednictvím trvalého příkazu se platí 5 Kč. Dále zaplatíte 5 Kč za každou příchozí bezhotovostní platbu.

Eliminace finančních dopadů je v mém případě jednoduchá. V poplatku 109 Kč mám nárok  na 4 – 6 služeb. To znamená, že další dvě služby v rámci výběrové sady č. 3 mám zdarma. Zatím jsem použil pouze jednu, tj. platby v rámci ČS zdarma.

V každém případě jsem tyto informace a souvislosti při podpisu neznal a byl jsem tak zcela vystaven obchodní taktice ČS. Jak si to zpětně uvědomuji, mám za to, že drobný nátlak na zřízení čtvrté, a tudíž značně finančně nevýhodné, služby (Servis 24) jsem před prvním podpisem zaregistroval. Na pobočce mi také nikdo nepodal přesné informace, neporadil mi, co je pro mě výhodné. Ocenil bych to zejména při požadavku na vydání druhé karty. Přeci jen se tím změnily moje poplatky. Poněkud ochotnější byly pracovníci ČS až při mé třetí návštěvě. Ale mám za to, že až po té, co jsem projevil určité znalosti o Osobním účtu.

REKLAMA

Vzhledem k těmto mým nepříliš dobrým zkušenostem předpokládám, že uvedený rozbor poplatků, nabídky a zpoplatnění služeb ČS pomůže těm, které podpis smlouvy teprve čeká. Rozbor poplatků by měl být také osvětou a návodem, jak před podpisem smlouvy postupovat. A ti, kteří již osobní konto mají, si mohou ověřit, zda mají zasmlouvané služby nastaveny optimálně a zda by neprospěla jejich redukce nebo se naopak nevyplatilo rozšíření.

A jak je to u sporožirového účtu?

Měsíční poplatek za vedení účtu je 20 Kč. Za povolení kontokorentu se platí jednorázově 200 Kč, zvýšení povoleného debetu 150 Kč a za vedení úvěrového účtu 10 Kč měsíčně. Za vydání běžné karty VISA Electron se platí jednorázově 200 Kč, za výběr z bankomatu ČS se platí 6 Kč (pro přesnost – u některých programů jsou 2 i více výběrů zdarma). Za vyhotovení výpisu banka účtuje 5 Kč.

Pokud lze sporožirový a Osobní účet srovnat, pak se za Osobní účet se třemi službami (karta, kontokorent, výběry z bankomatu zdarma) platí 69 Kč/měsíc. Jednorázové platby za povolení kontokorentu, vydání karty se neplatí. Stejně se neplatí za vyhotovení výpisu.

U sporožira jsou stálé poplatky pro tento případ 35 Kč (20 účet + 10 kontokorent + 5 výpis). K tomuto je nutné přičíst podíl jednorázových poplatků. U kontokorentu jde o úvěr na dobu neurčitou. Dá se proto říci, že přepočtené měsíční náklady se limitně blíží 0. U karty jde za tři roky její platnosti o necelých 6 Kč na měsíc. Významné jsou náklady na výběr z bankomatu. U čtyř výběrů se tak dostaneme na cenovou úroveň jako u osobního účtu, na cca 65 Kč.

A obdobně to vyjde při navýšení o další tři služby, např. Servis 24, platby v rámci ČS zdarma a 2. karta. Tento balíček lze v rámci osobního konta pořídit za 40 Kč. V rámci  sporožira zaplatíte 25 Kč za Servis 24 a cca 6 Kč za přepočtené náklady za kartu. Platby zdarma v rámci ČS zde realizovat nelze. Jednoznačně z toho vyplývá, že pro toto portfolio služeb je již Osobní účet dokonce výhodnější.

Jak je to u jiných bank?

Pokud víme, kolik a za které služby platíme, máme v ruce zcela přesný etalon  pro porovnání obchodních podmínek ostatních bank. Je ale nutné dávat pozor při výběru vhodného kalkulátoru. Ne všechny jsou natolik kvalitní, aby na nich bylo možné nastavit přesný počet různých účetních položek, výběrů z bankomatů, trvalých příkazů atp. Bez této možnosti jsou výstupy z kalkulátoru minimálně silně zavádějící.

Pro korektnější srovnání jsem použil poslední výpis z účtu, který jsem před tím pečlivě zanalyzoval a zadal jsem do  srovnávacího systému na finančním serveru zcela konkrétní údaje o příchozích a odchozích platbách, o způsobu placení a tom zda jde o platby v rámci banky. A vyšlo zcela stejné číslo, jako byl můj poplatek. Po tomto ověření bylo možné považovat vykalkulované měsíční náklady na stejné účetní položky u ostatních bank za dostatečně korektní.

REKLAMA

Po důslednějším rozboru je však i takové pořadí trochu zavádějící. Suverénně vede mBanka. Dále je v popředí Poštovní spořitelna. Ovšem s konty Handicap a Senior. Tedy se speciálními zvýhodněnými konty pro starší a tělesně postižené spoluobčany. Stejně tak u eBanky, respektive Raiffeisenbanky jsou na počátku pořadí zvýhodněná konta. Nutno přiznat, že kriteria pro zvýhodnění jsou poměrně nenáročná. Jde o účty s pravidelnými vklady přes 20 000 Kč, respektive 25 000 Kč. Nicméně běžný, nezvýhodněný účet již vyžaduje náklady významně vyšší.

Komerční banka má vyrovnanou nabídku. Měsíční náklady pro různé typy účtů se pohybují jak těsně pod, tak i těsně nad náklady u ČS.

Jen pro úplnost. Mimo tyto banky se mezi nejméně nákladovými bankami ještě objevuje Volksbank. Ovšem nejlevnější účet, který je uváděn, již zřejmě neexistuje a o výsledku výpočtu u FIT konta pochybuji. Hodnoty v ceníku banky naznačují trochu jiný výsledek (to samozřejmě není chyba banky, ale programu, respektive jeho vstupních dat).

Zhodnocení

Podle mého názoru nevychází hodnocení výhodnosti osobního účtu ČS zásadně negativně. Pozice ČS je někde na konci první poloviny. Existuje určitě poměrně slušná nabídka kont, u kterých jsou náklady za měsíc až o několik málo desítek Kč nižší. A s narůstající elektronizací se budou náklady stále snižovat. Na druhé straně je ČS prostě klasická kamenná banka, která má něco okolo 560 poboček. Jejich provoz něco stojí, nicméně jejich existence je zejména tou starší, konzervativnější částí klientely vyžadována. Jejich vzájemná zastupitelnost a možnost vyřídit libovolnou záležitost v libovolné pobočce je penězi obtížně vyčíslitelná. O síti bankomatů nemluvě.

Pokud jsem si vyhodnotil jednotlivé ceníky, pak jediný významnější rozdíl v ceně služby je stálý měsíční poplatek za vedení účtu. Poplatky za vlastní bankovní služby jsou, s výjimkou zcela nulových u mBanky, srovnatelné, bez ohledu na způsob předávání příkazů k úhradě. Výhoda, kdy je nějaká položka jednou bankou poskytovaná zdarma se v podstatě srovná jinou dražší službou.

E-bankovnictví

Budoucnost zcela nepochybně patří bezkontaktním formám bankovnictví a zcela jistě i bezhotovostnímu platebnímu styku. Všechny banky nabízí svoje formy zadávání jednotlivých příkazů, zadávání a úpravy trvalých příkazů, atp. prostřednictvím telefonu nebo internetu. Dálkově lze konfigurovat parametry konta. Také je možné podat on-line žádosti o úvěr nebo o hypotéku.

Do extrému jde v tomto ohledu mBanka. Neplatíte žádný poplatek za vedení účtu, za příchozí a odchozí platby a ani za kartu. Za druhou kartu je poplatek u eMax 100 Kč ročně. Tři výběry z libovolného bankomatu měsíčně jsou zdarma, za každý další se platí 19 Kč. A výběry z bankomatů v zahraničí jsou také bez poplatků. Drahé jsou však papírové výpisy (25 Kč), telefonní služby a ještě dražší telefonní nebo dokonce písemné upomínky. Jde řádově o desítky korun. Další nevýhodu vidím v tom, že dosud chybí nabídka kontokorentu a je omezena možnost hotovostních operací. Zajímavé bude sledovat, jak si tato banka právě s poskytováním kontokorentu poradí. Pokud si mohu tipnout, pak nulové náklady neudrží. Ostatně i za změnu PIN si účtuje 25 Kč.

Domnívám se, že se vždy najdou bankovní operace, kdy osobní kontakt a návštěva pobočky bude výhodou, ne-li nutností. Ona se může každá zdánlivě drobná nejasnost hodně prodražit. A pak je (hustá) síť poboček sice, jak bylo řečeno, drahá, ale prospěšná a pohodlná.

Loading

Vstoupit do diskuze 17 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jirka

  24 června, 2008

  Za kartu u ČS se neplatí za vydání, ale 200,- každý rok za vedení:( Nezdá se Vám poplatek za účetní položku 2,-kč za připsání úroku 0,23kč trošku divný? A myslím že mBank ty 0,- poplatky udrží. Drží je v Polsku už dost dlouho, krom toho v civilizovaném světě je takových bank mnohem více. Pokud potřebujete poradit s transakcí tak buďto na mkiosku nebo na mlice Vám rádi taky poradí a neúčtují si za to 45,- jako ČS za transakci u přepážky (mlinka 12,-). Změnu PIN si ČS cení na 50,-, mbank na 25,-. Když neumíte vyjít se svými finančními prostředky a potřebujete kontokorent tak holt musíte platit, ale myslím že do konce roku se ho u mbank taky dočkáte. A nevýjde Vás levněji si tu finanční rezervu vytvořit a nechat si jí „zhodnocovat“ 3,5%?

  Odpovědět

 • Pavel Hek

  24 června, 2008

  Kontokorent nebo kreditní karta je dobré míti, za předpokladu že máte dobrou platební morálku Vás nic nestojí. Pak na běžném účtě nemusíte mít skoro nic. Já osobně využívám cca půl roku kreditku a nemám s tím žádný problém. Na druhou stranu, znám lidi kteří si ji pořídili a teď splácejí jak mourovatí.

  Odpovědět

 • Analytik

  27 června, 2008

  Jen několik poznatků k vašemu názoru. Pokud potřebujete poradit s transakcí, tak v ČS spořitelně vám poradí zcela zdarma. Poplatek 45,- Kč je jen za spěšnou transakci, tedy chcete-li aby byla transakce učiněna okamžitě. A co se týká mBank a spoření svých peněz na účtech této polské banky. I přesto, že se jedná o plně internetovou banku bez poboček, zabezpečení internetového bankovnictví má mBank na velmi nízké úrovni. Ono vyšší zabezpečení jaké používá např. ČS je hodně nákladné a tak máte v mBank slevy, ale na úkor rizika ztráty vašich peněz přes velmi špatně zabezpečení. A co se kontokorentu týká, tak mBank se mu brání velmi dlouho, protože bez něj se často naplňuje platba za nepovolený debet, která činí minimálně 500,- Kč.

  Odpovědět

 • neanalytik

  1 července, 2008

  V čem zabezpečení na nízké úrovni? Neznám rozdíl – přihlášení hleslem, potvrzení platby přes sms na můj mobil. Debet?…do toho vás běžné operace ani nepustí…

  Odpovědět

 • neanalytik

  1 července, 2008

  Je v poslední době v oblibě, že se v komentářích píší věci očerňující konkurenci 🙁

  Odpovědět

 • Jonatánek

  30 října, 2008

  Kecy, kecy, kecičky …. mám ČS i mBanku, můžu porovnávat s rozmyslem. Po počátečním nadšení z mBanky přišlo vystřízlivění a chladná kalkulace. Výsledkem je , že používáme mBanku jen a pouze na placení TP, prostě provedeme součet částek potřebných na platbu TP a tu jediným TP odesíláme z ČS do mBanky. Pro platby u obchodníků používáme čipové embos i neembos karty ČS, protože po otřesných zkušenostech s „delfínem“ mBanky ze zahraničí a v poslední době už i v ČR se už nemíním ztrapňovat u pokladen obchoďáků. A to, že mBanka je slibotechna s.r.o. nemá cenu psát, od jara není jediná nová slibovaná služba !!! Kontokorent, kreditka, TP s ročním opakováním, online mail po transakci, nemožnost hotovostního vkladu … děkuji, už nechci.

  Odpovědět

 • cedr

  24 června, 2008

  byla tvorena klienty, kteri si ucet chteji zrusit.

  Odpovědět

 • Sporic obrazovky

  24 června, 2008

  Byval jsem klientem CS a.s. a mival jsme u nich balicek za 90/mes. Po prechodu na Osobni ucet jsem nepocitil zadne zlepseni sluzeb, mel jsem spise mene toho, co drive, ale platil jsem vice. Ze se nejedna o ojedinelou vyjimku potvrzuji ty clanky, v jednom uvadeli, ze pres 70% klientu budto snizi sluzby, anebo bude platit vice.
  Chcete priklad zdrazeni? Klient chce dve sluzby, kartu a internetbanking. Plati kartou a vybira hotovost 1x mesicne, nepotrebuje zadne vyebry zdarma. Mel dosud kontokorent, na ktery byl zvykly. Byval zdarma. Najednou se jedna o treti sluzbu. Kdysi platil za kartu (200/rok) + 25,- za Servis24 + vedeni uctu. Nyni se jedna o tri sluzby a plati 69,-/mes. Po souctu zjistite, ze zde neni zadna sleva, plati se cca stejne. Klient tedy chce usetrit, odebere si kontokoretn, ktery chtel … porad plati 69,- (tato blbovina, kdy se plati za ruzny pocet sluzeb stejne, je marketingove \“hezky tah\“, ale v realu je to spis poskozuje, naprudi tim klienty). tak ze by si odebral Servis24 a priplatil si ho jako samostatnou sluzbu za 25,- a mel by pausal 29/mes + Servis24 za 25/mes = 54/mes? To nelze. Banka majitelum starych kont stale nabizi servis24.cz za 25/mes, ale vy jako majitel OU musite zaplatit zvyseni pausalu o 40/mes. Argument? Preci tam mate jeste jednu sluzbu zdarma, tak si vemte ty vyberu z bankomatu. Ze vybirate 1x? Vybirejte 10x a uzivejte si te sluzby. Vazne genialni.

  Odpovědět

 • neanalytik

  1 července, 2008

  Zdražme, ale dělejme reklamu, že zlevňujeme, to je dle mého strategie českých bank. Myslím, že to jsou kolosy, které na prvním místě sledují požadavky akcionářů. A co by akcionáři řekli na pokles zisku…no spíše co by udělali 🙂

  Odpovědět

 • Jaromír Adámek

  24 června, 2008

  Od banky čekám nulové poplatky plus úroky.
  A proto mám osobní a podnikatelský účet u FIO a mBank.
  Měl jsem účty postupně u ČS, KB, ČSOB. Konfort naprosto stejný, jen člověka obírají o peníze závratným tempem.

  Odpovědět

 • Jaromír Adámek

  24 června, 2008

  Komfort…

  Odpovědět

 • Fany

  26 června, 2008

  Ano, Fio mám dva roky a vše naprosto v pohodě a bez poplatků. Dokonce super platby na Slovensko také bez poplatků.
  Lituji naince, kteří cpou vrchem, či spodem své šušně fiančním zlodějům, kteří si říkají banky… 🙂

  Odpovědět

 • nazacatku

  25 června, 2008

  je mi líto pánové a dámy Vás – kteří počítají nádlady na provoz účtu v korunách….no, tak nestojí 69, ale 109 měsíčně…. (: … nerad bych se někoho dotkl, sleduji tento portál delší dobu…, ale 40,- navíc měsíčně…což je 480 za rok — to je na jednu průměrnou večeři a tuto částku přeci lze postrádat, nebo ne ? většinou tady píší finanční poradci, pokud je pro ně 109 Kč měsíčně překážka – opravdu bych si cenil Vašich rad 🙂 ………… pěkný zbytek dne – snad jsem někomu nešlápl na kuří oko (:

  Odpovědět

 • Radek

  25 června, 2008

  V zásadě s vámi souhlasím. Ale osobně si raději koupím dvě piva než zaplatím bance o 40 Kč víc ;o).

  Odpovědět

 • mYra

  25 června, 2008

  Mediální masáž se zavedením Osobního konta ČS neměla za cíl nic jiného než zakrýt prachobyčejný repricing – rozuměj zdražení. Klienti s původním běžným účtem s nějakými produkty platí za osobní účet s těmi samými produkty více. To je prostě fakt.

  Odpovědět

 • Karlík

  5 července, 2008

  Osobní účet ČS JE drahý. K přechodu jsem byl donucen na přepážce, kde jsem si došel vyzdvihnout kartu při výměně. Paní mi sdělila, že se sporožirové účty brzy zruší. Nyní platím měsíčně o 30 až 60 Kč více, než jsem platil předtím. A to hlavně proto, že moje příchozí/odchozí platby jsou z/do jiné banky. Co mi je platné, že v rámci ČS jsou zdarma. Takže 109,- plus to, co jsem platil dříve u sporožira. Je to prostě podvod na klienty. Moje řešení? Po 18 letech, kdy jsem byl spokojeným klientem České spořitelny jsem si založil účet v mBank. Absolutní spokojenost, postupně platby převádím na mbanku.

  Odpovědět

 • PatrikChrz

  29 října, 2008

  Platí se 2 Kč za každý pohyb na účtu při platbě z/do jiné banky. To nelze ovlivnit a nejde o duplicitu s poplatkem za účetní položku. Jde o poplatek inkasovaný za zúčtování transakce clearingovým centrem ČNB
  Toto není pravda, ČNB si účtuje (dle denní doby a objemu transakcí) kolem 15 haléřů!
  Za druhou kartu je poplatek u eMax 100 Kč ročně
  Co je zas tohle za blábol? Emax (tuším, můžou být až čtyři, já mám jen dva) je zdarma a to včetně karty.
  Výběry zdarma jsou sice tři, ale stačí dát k účtu disponenta (např. manželku), ten dostane vlastní kartu a má na ní další tři výběry z bankomatu

  Odpovědět