CZK/€ 23.680 +0,08%

CZK/$ 22.037 +1,31%

CZK/£ 26.918 +0,71%

CZK/CHF 23.982 +1,03%

Text: Petr Zámečník

03. 01. 2018

1 komentář

Pavel Němec: Tutamen Master nabízí českou multi-asset strategii s minimálními náklady

 

Investice jsou pro bonitní klientelu dostupnější. V rámci fondů kvalifikovaných investorů mohou i ušetřit na poplatcích. Co a za jakou cenu nabízí Tutamen Master? Odpovídá Pavel Němec, partner investiční společnosti Tutamen.

Loading 

Jste jedním ze zakladatelů nového fondu kvalifikovaných investorů Tutamen. Čím se chcete odlišit od ostatních fondů, které se zaměřují na bonitnější klientelu?

Začnu trochu zeširoka. Měl jsem možnost několik let budovat a řídit affluentní klientský segment v J&T Bance. To jsou klienti, kteří často nedisponují desítkami milionů korun, ale jednotkami milionů korun. Uvědomil jsem si, že tento klient je v podstatě ve velmi obtížné situaci.

Často se již cítí investorsky zralý a připravený si koupit zajímavý investiční produkt, určený pro kvalifikované investory. Když se ale podíváte na produkty, které má dostupné, často tyto produkty začínají na 125 tis. EUR nebo 1 mil. Kč u fondů kvalifikovaných investorů. Ale klient, který má jednotky milionů korun, si takový produkt nekoupí, protože není schopen diverzifikovat. A tak tomuto klientovi nezbyde nic jiného, než investovat do retailových podílových fondů.

Myšlenka fondu Tutamen je jednoduchá: Takovémuto klientovi nabídnout fond kvalifikovaných investorů s investicí od 1 mil. Kč, který v sobě bude obsahovat různé fondy kvalifikovaných investorů plus zajímavé investiční produkty z řad korporátních dluhopisů, které jsou také často pro tohoto klienta nedostupné, a vytvořit mu diverzifikovanou, vícetřídovou strategii z těchto produktů. A protože žijeme a pracujeme v Česku, investujeme kapitál téměř  výhradně do produktů, které odtud pocházejí a které osobně známe. Kromě jednoduššího  posouzení případných rizik těchto produktů  tím podporujeme i české firmy a českou ekonomiku.

Když to shrnu jednou větou. Filosofií je ochrana majetku klientů díky konzervativní strategii, široké diverzifikaci do různých tříd aktiv s primárním zaměřením na investice v regionu Česka.

REKLAMA

Na jaké investice se ve fondu zaměřujete? Jsou to převážně korporátní dluhopisy, nebo víc fondy kvalifikovaných investorů?

Je to oboje. Máme zhruba 50 % portfolia alokováno na dluhové nástroje. Většina z těchto nástrojů by měla být tvořena korporátními dluhopisy, nicméně tato část portfolia umožňuje např. také poskytování úvěrů. Jsme v pozici, kdy můžeme sloužit jako určitý mezanin vedle bankovního financování. Už i takovou investici ve fondu máme.

Druhá polovina portfolia našeho fondu je tvořena multi-asset strategií. Máme zastoupeny všechny třídy aktiv (aktuálně s výjimkou akcií) a do nich vybíráme zajímavé fondy kvalifikovaných investorů. Výhodou je naše nezávislost. Nejsme odborníci na nemovitosti, nejsme odborníci na komodity, ale na trhu je dnes již poměrně velké množství fondů kvalifikovaných investorů specializovaných na tyto třídy aktiv. A my si z nich vybíráme ty, které se nám líbí podle a podle předem stanovených kritérií.

Jaké z fondů kvalifikovaných investorů se vám nejvíce líbí? Jaké máte zastoupeny v portfoliu?

Aktuálně jsme ještě relativně na začátku. Nemůžeme mluvit o nějakém velkém zastoupení. Jsme ve fázi, kdy vybíráme zajímavé fondy. V každém týdnu máme několik schůzek s manažery a majiteli těchto fondů.

V našem výběru jsou zajímavé fondy private equity, alternativní investice,   fondy  komoditního trhu, či nemovitostní fondy. Těch možností je opravdu hodně, ze kterých můžeme vybírat.

Ještě jste si nevybrali?

Vybrali. V každé třídě aktiv máme již vytipované a některé fondy i zasmluvněné, ale ony neustále vznikají nové. Ten proces výběru je vlastně nekonečný.

Polovinu portfolia investujete do fondů kvalifikovaných investorů. Ty sami o sobě jsou poměrně nákladové. Jak je to s náklady vašeho fondu?

Když jsme zakládali náš fond, tak jednou ze základních úvah bylo, aby neměl vysokou nákladovost. Naše TER nákladovost by se měla pohybovat okolo 1 % při 1 mld. Kč ve správě.

Váš poplatek za správu tedy bude v jaké výši?

REKLAMA

Nemáme klasický manažerský poplatek, máme fundrising fee, což je trošku něco jiného. Ten může být maximálně do výše 1 % plus jsou tam náklady na investiční společnost, na depozitáře, na auditora atd. Když sečteme poplatek na fundrising společně s náklady na administraci fondu, tak se pohybujeme okolo 1 %.

Jak vysoké máte syntetizované TER – tedy s náklady zahrnujícími i náklady nakupovaných fondů?

Snažíme se nepřenášet na klienta dvojí náklady. Máme snahu si vyjednat s fondy to, že nám budou část manažerského poplatku vracet formou trailer fee, které reinvestujeme do fondu. Naší snahou je poplatek snižovat a vracet ho ne jako výnos pro nás, manažery fondu, ale vracet ho investorům zpět do fondu.

Znamená to tedy, že v extrémním případu může klient dosáhnout i nižšího poplatku za správu, než kdyby šel do konkrétního fondu přímo?

Je to tak. V zásadě ano.

Nákladovost vašeho fondu bude přibližně 1 % při dosažení objemu prostředku ve správě v hodnotě 1 mld. Kč. Kolik prostředků u vás investoři již investovali a jaký je váš cíl?

Klienti začali investovat před několika měsíci, kdy jsme zahájili aktivní fundrising. Aktuálně se pohybujeme na 60  mil. Kč, což za necelého půl roku považujeme za poměrně dobrý výsledek. A tím, že máme pravidelný příliv prostředků od klientů, cílíme na objem k 1,5 mld. Kč v horizontu 3 až 4 let.

Sháníte klienty pomocí fundrisingu. Spolupracujete i s distribučními sítěmi? Jakým způsobem klienty získáváte?

V této chvíli nespolupracujeme s žádnými velkými distributory. Budujeme skupinu individuálních obchodních spolupracovníků  – poradců, kteří mají klientelu, na kterou cílíme. Jdeme spíše systémem budování týmu lidí, kteří budou mít stejnou filosofii, budeme si vzájemně důvěřovat,  a bude se jim náš fond jako produkt hodit do portfolia jejich klientů.

Samozřejmě  z velké části využíváme vlastní kontakty na klienty, které již známe a máme jejich důvěru, prokázanou efektivní správou jejich investičního majetku v předchozích letech.

Vy jste řídil Atlantik a nyní stále pracujete v J&T Bance. Jak jde dohromady založení vlastního fondu s prací v J&T Bance?

Případné konflikty z potenciálního střetu zájmů má J&T Banka dobře ošetřeny. Spolupracuji s J&T Bankou pouze na jednom konkrétním projektu,  který nesouvisí s investičními službami, nemám také přístup k vnitřním informacím o klientech, produktech nebo strategii banky.

Fond, který jsme postavili, má i určité synergie pro J&T. Do fondu kupujeme a budeme kupovat i produkty, které emituje, aranžuje či administruje J&T Banka nebo její investiční společnost.

REKLAMA

Nehrozí tedy střet zájmů z druhé strany, že budete vybírat převážně fondy ze skupiny J&T?

Určitě nehrozí, protože naší filozofií je diverzifikace. A ta musí být i na straně emitentů. Máme striktně daná pravidla a víme, že každý emitent by měl být zastoupen jen v části portfolia. Určitě se nestane, že by to byl pouze fond tvořený z produktů skupiny J&T. Takové fondy má skupina již sama. Tam by nebyla ani žádná naše přidaná hodnota.

Máte cíl  spolupracovat s poradci, pro které může být zajímavý váš produkt. Nicméně většina těchto distributorů je placena provizně. Jak toto řešíte ve fondu? Máte vstupní poplatky?

Ano, máme vstupní poplatky, které jsou však pro klienta relativně nízké Vstupní poplatek je dle statutu maximálně ve výši 2 % a slouží primárně na odměnu konkrétnímu zprostředkovateli. A máme fundrising fee, což je poplatek za získání a dlouhodobou správu aktiv ze strany poradce. A ten také dáváme k dispozici.

Ve firmě máte jeden fond. Plánujete rozšířit portfolio? Přeci jen, aby se investiční společnost uživila, zpravidla jeden fond nestačí…

Samozřejmě nad tím přemýšlíme. Je to věc, která souvisí s růstem našeho prvního fondu Tutamen Master. Tutamen Master nabízí univerzální investiční strategii, která by měla být vhodná pro většinu investorů, kteří chtějí mít vyvážené portfolio.

Nicméně jsou investoři, kteří budou chtít nadvažovat určitou část portfolia. Někdo je víc otevřený riziku a bude chtít třeba větší podíl v komoditách. Tam by bylo namístě nabídnout mu strategii, kde bude více komodit.

Až náš fond vyroste do určité velikosti, část portfolia budeme moci vyčlenit a otevřít nový fond, zaměřený třeba na korporátní dluhopisy. A hlavní fond Master pak již nebude mít vlastní pozici v jednotlivých nástrojích, ale bude si do portfolia kupovat svého bratra, který bude zaměřený třeba právě na korporátní dluhopisy.

Nechceme jít cestou, že bychom vymysleli novou strategii a založili nový fond, ale spíše vyčleňováním částí fondu do samostatných fondů.

Pokud byste vyčlenili části strategií do samostatných fondů, z vašeho hlavního fondu by se stal jakýsi fond fondů fondů

Ano, je to možné. Proč ne. Ale na samotné investiční strategii se tím nic nemění.

Jak to pak bude s poplatky? Každý z fondů bude muset být nějakým způsobem řízený a i střešní fond, který zastřeší jednotlivé fondy fondů, bude muset mít svého portfolio manažera.

Určitě. Nicméně je to horizont za 3 až 4 roky. Teď spekulovat nad tím, jak bychom řešili poplatky… sami to nevíme přesně. Odpovím vám na to, až se uvidíme za tři roky.

Máte poměrně málo kapitálu a plány máte velké. Na jaký očekávaný výnos chcete klienty přilákat? Přeci jen jim něco musíte slíbit.

Cílíme výnosově mezi 5 – 6 % čistého. Myslíme si, že jsme to schopni donést klientovi, protože nástroje, které používáme, mají sami o sobě výnosnost, která nám dává velkou šanci tento výnos dosáhnout.

S jakou rizikovostí počítáte? Jak rizikový vidíte váš fond?

Náš fond je velmi konzervativní. Je to dáno velkou váhou složky, která je tvořena fixním výnosem. Náš fond míří na klienty, kteří jsou více konzervativní. Typickým klientem jsou manažeři, lidé, kteří vydělali za svůj život v řádech milionů, někteří i desítky milionů. Jsou to lidé, kteří hlavně nechtějí o své peníze přijít. V případě další finanční krize chtějí, aby jejich peníze prošly krizí především bez větších ztrát, ideálně bez ztráty. Takovou garanci jim samozřejmě dát nemůžeme, ale budeme se snažit jejich majetek co nejlépe ochránit. A to je i hlavní filosofie naší společnosti.

Pokud by někdo hledal vyšší výnos i za cenu vyššího rizika, kam byste ho poslal? Ve svém portfoliu máte i fondy, které toto nabízejí.

Má-li někdo chuť investovat rizikověji, neexistuje snad žádná investiční společnost, která by nenabízela akciové fondy. To, v čem jsme jiní, je, že jsme první ryze český multi-asset fond kvalifikovaných investorů. Investujeme v Česku, do českých dluhopisů, do českých fondů kvalifikovaných investorů. Známe zakladatele fondů v Česku, majitele firem, co emitují dluhopisy,  známe jejich track-rekord a pokud jim osobně důvěřujeme, jsme schopni investovat do jejich produktů. A tím se chceme odlišit. Navíc naše investice jsou v české koruně.

Fond je v českých korunách, investujete do českých fondů kvalifikovaných investorů, ale ne všechny fondy kvalifikovaných investorů investují v Česku. A když investují v zahraničí, zdaleka ne vždy jsou zajištěny do české koruny. Zajišťujete váš fond proti tomuto měnovému riziku?

Ne. Nezajišťujeme. Do většiny fondů, které nejsou sami zajištěné do českéh koruny, neinvestujeme. Nechceme nést měnové riziko. Investujeme do fondů, které jsou v českých korunách, nebo jsou do koruny zajištěné.

Jak moc vnímáte kurzové riziko? I odhady České národní banky hovoří o tom, že česká koruna bude posilovat zhruba rychlostí 2 % ročně. A toto riziko je možné zajistit, případně výnos ze zahraničí může překonat i toto zhodnocení koruny.

Měnové riziko pro českého investora, který vydělává v českých korunách, vidíme jako významné. Při naší konzervativní strategii, kde cílíme k výnosům na úrovni 5 – 6 %, kdybychom měli počítat ještě náklady na zajištění, které se mohou pohybovat až ke 2 %, tak klientům „ukousneme“ velký kus potenciálního výnosu. Pro nás to nedává smysl.

V současné době česká ekonomika roste rekordním 5% tempem. Česká národní banka ve svých predikcích očekává, že minimálně další 2 roky poroste. Jak vnímáte ekonomiku a její riziko na výkonnost vašeho fondu?

Období, které zažíváme v posledních letech, je pro fondy pozitivní. Pokud funguje ekonomika, vytváří nové příležitosti. Firmy investují, emitují dluhopisy – a to je i příležitost pro naše investice. Roste-li ekonomika, bohatne i klient a máme i větší šanci na správu peněz.

Pro nás je toto období pozitivní a nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být v následujícím období stejně. A kdyby přišla recese, i to může být pro nás naopak nová příležitost pro zajímavé investice.

Ve vašem portfoliu jsou z 50 % korporátní dluhopisy. Ty mají specifické – kreditní riziko. Dokud se ekonomice bude dařit, je poměrně nízké riziko, že firmy nedostojí svým závazkům. Dluhopisy ale mají zpravidla delší horizont, než jaký je výhled ekonomiky. Jak vnímáte kreditní riziko?

Velmi významně. Samozřejmě si uvědomujeme, že toto riziko je asi jedno z nejzásadnějších u korporátních dluhopisů. Proto každou investici společně s naší investiční společností Avant a jejím risk managementem pečlivě prověřujeme.

Daří se nám získávat zajímavé investice a téměř vždy jsou tyto korporátní dluhopisy dobře zajištěny. Emisní podmínky musí být takové, aby naše investice byla co nejlépe ochráněna.

Investujete pouze do korporátních dluhopisů se schváleným prospektem Českou národní bankou, nebo i do neveřejných emisí?

Do obou dvou skupin. Veřejných dluhopisů s prospektem není tolik, abychom byli všichni uspokojeni z pohledu potenciálních investic. A samozřejmě neveřejné emise přinášejí zajímavější výnos. Tím mixem se dostáváme k nějakému rozumnému portfoliu.

Mezi neveřejnými emisemi dluhopisů je i řada podvodných dluhopisů a i riziko je výrazně vyšší než u veřejných.

To s vámi naprosto souhlasím. Proto investujeme na českém trhu. Pohybujeme se zde poměrně dlouho. . Známe konkrétní firmy, které dluhopisy emitují, a děláme si due diligence. Netransparentní dluhopisy by naším sítem neměly vůbec propadnout.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Mít či nemít „penzijko”? A pokud ano, tak to „staré“, nebo to „nové“?

Stále častěji se v mediálním prostoru objevují zprávy o nutnosti důchodové reformy. Nevíme, kdy přijde, ale nutnost změny penzijního systému je zřejmá. Selským rozumem pak můžeme dojít k závěru, že změna, která bude mít efekt na důchodový systém, musí řešit buďto prodloužení věku odchodu do důchodu nebo […]

Text: Redakce

Foto: Fincentrum & Swiss Life Select

24. 03. 2023

Analýza: Která ze světových platebních společností má zářivější budoucnost?

Často si člověk při vytváření akciové analýzy pokládá řečnickou otázku, zda je existence dané společnosti pro naši populaci podstatná a klíčová. Takového dojmu často nabudeme u firem, které se zabývají výrobou elektřiny, těžbou ropy či například vývojem léků. Může to znít překvapivě, ale své místo v této […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

23. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Josef Malecha

    9 ledna, 2018

    To se mi líbí

    Odpovědět