CZK/€ 24.945 +0,20%

CZK/$ 23.341 +0,50%

CZK/£ 29.515 +0,19%

CZK/CHF 26.153 +0,28%

Štěpán Tille: Finanční poradenství nechoďte zkusit

 


 

Poradci, kteří patří k nejlepším ve svém oboru, jsou do cyklu rozhovorů nominováni oslovenými finančně poradenskými společnostmi. V prvním kole cyklu rozhovorů byly osloveny společnosti AWD, Broker Consulting, Fincentrum, Kapitol, OVB, Partners, Sophia Finance a ZFP Akademie.


Byl jste vybrán jako jeden z nejlepších poradců pro tento cyklus rozhovorů. Jaký je váš přístup ke klientům? Co považujete za nejdůležitější?

Nejdůležitější je brát práci s klientem dlouhodobě, kdy budeme moci klientovi přinést nejen řešení aktuální potřeby nyní ale musí fungovat i pravidelný následný servis a pomoc klientovi.

Vždycky se snažím nejdřív pochopit samotný produkt, co může klientům přinášet, a teprve pak ho nabízím klientům, narozdíl od některých jiných, kteří se na školeních dostanou jen k "informacím", co mají dělat a dělají to.

To říkají vesměs všichni poradci, včetně poradců, kteří jsou nechvalně známí. Jak probíhá servis ve vašem přístupu?

Když se představuji, klientům vždy říkám, že to není o tom, co teď řešíme, ale o servisu. Na konci poradenského cyklu se domluvíme, jestli je potřeba se vídat jednou za půl roku, pokud např. řešíme investice, nebo jestli to bude stačit jednou za rok. Samozřejmě kdyby mezitím cokoli proběhlo, klient má mé telefonní číslo, na které může kdykoli zavolat.

REKLAMA

Jaký je váš nejdelší vztah s klientem?

Od počátku mého působení v poradenské branži, tedy přibližně od konce roku 2006.

Co vás přivedlo k finančně poradenské práci?

Před nástupem do Fincentra jsem dělal obchod v jiné branži. Do branže finačního poradenství mě krom osoby zemského ředitele Martina Kováře přivedla i možnost osobního kariérního růstu, a že to není rutinní práce. Celé odvětví finančního poradenství se dynamicky vyvíjí a snaží se růst jak ve smyslu kvality, tak velikosti trhu. Sedět na růstové vlně celého oboru je pro mne také zajímavé.

Zmínil jste mimo jiné růst kvality finančního poradenství. V oboru jste tři a půl, čtyři roky. Jak vnímáte změny v této oblasti?

Důležitý je odklon od investičního životního pojištění k investicím. To je základ této práce. Další "level" je od investic v dnešní podobě k méně nákladovým investicím. Ale pak tady je otázka, jak je možné poradce honorovat, zda je tento posun vůbec možný.

Tím jste se dostal k jedné poměrně palčivé otázce: Etika finančního poradenství vs. provize. Sám jste naznačil, že čím levnější a dalo by se říci výhodnější produkt pro klienta poradce vybere, tím hůře je z provizního poradenství zaplacen.

Všechno je o penězích a penězi se hodnotí až na prvním místě. Nevím, zda je to primárně výrok pana Klause, ale v tomto má těžkou pravdu. Musí se najít rozumný kompromis tak, aby celý obchod byl výhodný pro všechny tři strany: Jak pro investiční společnost, tak pro klienta, tak pro nás. Musí se najít nějaká optimální úroveň.

Samozřejmě pokud bude produkt zadarmo, tak můžeme jít cestou přímo placeného poradenství. Tuto variantu ale v České republice nevidím příliš reálně, protože Češi na to nejsou zvyklí a dlouho asi zvyklí nebudou. Obávám se proto, že tyto nízkonákladové investice k široké škále klientů nebudou mít možnost proniknout. A pak tu bude segment investic do podílových fondů pro běžné klienty, a tam asi zůstane gró práce.

Osobně si myslím, že 99 % klientů ví, že nic není zadarmo, a jsou ochotni to akceptovat. Domnívám se, že nízkonákladové investice (např. ETF) budou pro relativně úzkou skupinu klientů.

Říkáte, že většina vašich klientů chápe, že vaše služby nejsou zadarmo a jsou ochotni za ně zaplatit. Na druhou stranu uvádíte, že většina klientů není ochotna platit poradci přímo. Myslíte si, že ani vaši klienti by nebyli ochotni vás zaplatit přímo s tím, že byste jim mohl poradit nízkonákladové produkty?

REKLAMA

Nikdy jsem se jich na to neptal. Osobně si myslím, a to je jen můj dojem, že určitá část z nich by s tím problém neměla.

Masově si myslím, že toto nejde.

Kdo jsou vašimi klienty? Jak byste definoval vašeho nejčastějšího klienta?

Je to buď zaměstnanec ve střední manažerské pozici, kdy vede již nějaký tým lidí, nebo je to odborník v určitém oboru, např. IT odborník, nebo jsou to podnikatelé. Je to střední třída.

Jak získáváte klienty?

Velkou část klientů naštěstí již získávám doporučením. Jsou zde také nějaké firemní realizace. A určitá část klientů je na "studený kontakt".

Jak probíhá váš poradenský proces?

Poradenský proces je rozdělený do 4 základních a 2 "servisních" schůzek. První schůzka je představení, relativně krátká do 20 až 25 minut.. Představím klientovi sebe, o čem je má práce a co jsem schopen pro něj udělat.

Na druhé schůzce, což je standardní analýza, se klienta ptám, jaké jsou jeho přání, cíle a potřeby, “kde se nachází nyní“ – jaké je jeho status quo a jak si představuje budoucnost svou a své rodiny. Společně probíráme jeho aktuální produkty, probíráme jeho finanční situaci a dohodneme se, co by chtěl řešit.

Třetí schůzka je návrh a prezentace řešení, co by se dalo dělat s jeho stávajícími produkty, návrh řešení přání klienta a dohodneme se, co vyřešíme, popřípadě to finální řešení lze posunout do ještě jedné "mezischůzky", aby měl klient možnost prostudoval nabídku detailněji atd.

Čtvrtá schůzka je vysloveně administrativní. Na této schůzce s klientem realizujeme to, co jsme se na třetí schůzce domluvili. Jedná se o úpravu smluv, založení smluv, prostě administrativa.

Pátá schůzka se koná přibližně měsíc po schůzce čtvrté ve chvíli, kdy klientovi přijdou akceptace změn, úprav nebo nových smluv z jednotlivých finančních institucí. Proběhne kontrola došlých smluv, ve finančních institucích jsou také jen lidé a chyby dělají. Smlouvy si od klienta půjčím a na šestou finální schůzku pro něj připravím klientský šanon, kde má všechny smlouvy zařazené.

Na šesté schůzce se také dohodneme také na následném servise.

REKLAMA

Jaký je váš náhled na získávání nováčků do finančního poradenství? Myslíte si, že finančně poradenské společnosti získávají nováčky správným způsobem, nebo byste navrhoval něco změnit?

Myslím si, že nejde ani tak o to, jakým způsobem nováčky získávají, protože je úplně jedno, jestli využívají headhunterovou agenturu, jestli je to oslovením současných klientů, jestli je to doporučením od klienta… To nemá vliv na to, jaký nováček bude.

Důležité je, jakým způsobem jsou schopni nováčka zapracovat tak, aby byl pro klienta prospěšný.

Jak vnímáte školící systém Fincentra z pohledu školení nováčků?

Školící systém Fincentra je dobře propracovaný a funguje velice dobře, tak jak jsem si ho prošel i jak se vyvíjí dál. Ale myslím si, že u nováčků je nejdůležitější jejich rozhodnutí tuto práci dělat a podpora jejich přímého nadřízeného, jejich nejbližšího manažera. To jim dá asi nejvíc.

Školící systém je pouze podpůrná berlička. Ale nejdůležitější je podpora manažera. Za významnější proto považuji nastartování podpory manažerů a školení manažerů než školení nováčka.

V rámci školení nováčka Fincentra je snaha o unifikaci poradenského cyklu, který chápu, že je důležitým předpokladem k nárůstu kvality naší práce, což je správný směr odvětví, ale daleko důležitější pro vývoj nováčka je manažer, který ho uvede do práce a bude mu pro ni podporou.

Co považujete za nejdůležitější vlastnost finančního poradce, aby mohl dělat kvalitní finanční poradenství?

Bude jich hodně. Ale nejdůležitější je, aby pochopil, že tato práce není jenom o "teď", ale i o tom, co bude do budoucna. To je stěžejní kámen, na kterém by se mělo stavět. Na trhu máme omezený počet klientů, který ani náhodou není 10 milionů, ale pro kvalitní finanční poradenství v České republice bude tak 2 – 3 miliony klientů, víc ani ťuk. Proto je potřeba, aby pochopili, že práce s klientem je dlouhodobá.

Co byste doporučil lidem, kteří se chtějí stát finančními poradci?

Aby to rozhodně nepřišli jen zkusit. Ať si nasbírají dostatek informací, jaká tato práce je, a skálopevně se rozhodnout, že ji chtějí dělat a pak tomu všechno podřídí.

Asi nejhorší nábor nováčků je, když jsou přemluveni, aby to šli zkusit. Lidé, kteří sem přijdou, by měli již vědět, co od té práce mohou očekávat.

Jedním z nejkontroversnějších produktů distribuovaný v rámci finančního poradenství je ten nejlépe zprovizovaný – investiční životní pojištění. Jaký je váš osobní názor na tento produkt?

Beru investiční životní pojištění jako produkt, přes který se dají nakupovat rizika. Pokud s klientem řeším investiční životní pojištění, tak skrz něj nakupuji rizika. Nesouhlasím s tím, že je to produkt, kde když spořím určitou částku, získám daňový odpočet, protože když klient smlouvu vybere předčasně, tak by měl správně peníze zase dodanit. Nedokážu si představit, že když se smlouvy dělají na 20 – 30 let, že klient opravdu 20 – 30 let tuto smlouvu mít bude s ohledem na to, jaký obrovský skok finanční produkty udělaly za několik posledních let v České republice.

IŽP využívám primárně k nákupu rizika a spořící složku potlačuji.

Není v tom případě efektivnější využívat rizikové pojistky?

Jaký je rozdíl mezi rizikovou pojistkou a investičním životním pojištěním? I z investičního životního pojištění se dá udělat "riziková pojistka".. Ale většina IŽP je v podstatě vytvořena sloučením investiční složky a rizikové složky. Pokud potlačím spořící složku, zůstává riziková a výsledek je plus minus to stejné. Důležitý je výsledný efekt pro klienta v poměru výkon/cena, ale nic jiného.

Samozřejmě je snaha ze strany konkurence tlačit na pojišťovny tak, aby se nákladovost produktů (ve smyslu např. dvojitých management fee) snížila, na což některé pojišťovny slyšely. To oceňuji.  U většiny klientů se ale smlouvy uzavírají na dlouhou dobu a ze své praxe vím, že jenom malá část klientů vydrží celou dobu spořit a spíš preferují flexibilitu nakládání se svými prostředky. To sice investiční životní pojistky umožňují, ale provize, které jsou za ně vyplácené, jsou opravdu veliké, a v krátkém horizontu i v pohledu 10 let tvoří nezanedbatelnou část z klientem investovaných prostředků, s čímž vnitřně nejsem smířený. Proto většinou volím investice, které na stejném horizontu mají nákladovost nižší.

Děkuji za rozhovor.


Pozn.: Do prvního cyklu rozhovorů byla doplněna společnost Kapitol.

Loading

Vstoupit do diskuze 36 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • nechapu

  2 června, 2010

  proc se prodejci zivotek a podobnych oslovuji financni poradce? Proc to neni obchodnik s pijistenim? Takhle to u laika vyvola dojem ze financni pradce rozumi akciim, zna TA, FA, vi kdy koupit, kdy prodat, ma s tim zkusenosti, pritom 90% financnich poradcu umi jen vyplnit to zivotko…. Smutny

  Odpovědět

 • Radek

  2 června, 2010

  Pletete si finančního poradce, pojišťováka a investičního poradce. Nedovedu si představit, že by třeba p. Traxler (podle všeho dobrý investiční poradce) radil klientovi s hypotékou nebo zajištěním rizik.

  Odpovědět

 • prudič

  2 června, 2010

  Neplete si nic, má pravdu, finanční poradce je jen pozlacený prodejce životního pojištění.

  Odpovědět

 • vasek

  2 června, 2010

  může se finančním poradcem nazývat někdo, kdo rozumí podstatě Vámi zmíněných nástrojů, ale když potřebuje vědět nějaký detail, má možnost se zeptat nějakého odborníka(nebo analytického týmu) v rámci společnosti, ve které pracuje?

  Odpovědět

 • kolega

  4 června, 2010

  Zeptejte se ANALYTIKA Štorka a jeho týmu.

  Odpovědět

 • vasek

  2 června, 2010

  Mám pocit, že je třeba rozlišit IŽP dle konstrukce. Pokud je IŽP postavené tak, že při pojistném plnění klient dostává pojistnou částku a hodnotu investice k tomu, tak jde skutečně o kombinaci RŽP+PF(a nejsem si jist výhodností takového IŽP), ale pokud je plnění o tom, že se vyplácí vyšší částka z hodnoty investice nebo pojistné částky, tak už to je jiné, protože pojišťovna si bere rizikové pojistné z rozdílu mezi PČ a hodnotou investice a klient platí za riziko plynoucí z rozdílu mezi potřebou finančního zabezpečení a stavu jeho rezerv.

  Odpovědět

 • Zbyněk Svěrkoš

  4 června, 2010

  Ano, je rozdíl v konstrukcích a podle toho se odvíjí, jestli jde do spořící složky zanedbatelná suma X nebo o něco vyšší suma Y při stejných poj. částkách na krytí rizika – pak se liší celková měsíční platba při jinak stejných zadáních.

  Odpovědět

 • vasek

  6 června, 2010

  měsíční platba možná ano, jaký je ale výsledek na konci? Pokud je klient nucen si předplácet své pojistné v rámci rizikové složky (tzn není to koncipováno na základě přirozeného pojistného)…
  Jde o to, jestli zadáním klienta je být pojištěn s co nejméně náročným měsíčním cash-flow nebo to aby ho to pojištění celkově(po ukončení smlouvy) vyšlo co nejlevněji.

  Odpovědět

 • Zbyněk Svěrkoš

  6 června, 2010

  Jen jsem se snažil Vám říct, že „ano, i u smluv IŽP je víc konstrukcí a není ÚPLNÉ JEDNO PŘI KRYTÍ RIZIK (pokud je krytí rizik můj hlavní cíl v takové smlouvě), jakou smlouvu použijete, protože ve jedné smlouvě můžete jako minimální nutnou platbu platit třeba 700 Kč a v jiné smlouvě jako minimální platbu třeba 1000 Kč a přitom rozsah krytí rizik bude stejný (teď odhlížím od možných rozdílností v poj. podmínkách – výluky apod., mám na mysli čistě výše poj. částek). Příklad : Vemte si srovnání třeba Clever Invest a Future od Generali….
  Jinak asi nerozumím, mám pocit, že mícháte víc věcí dohromady …….

  Odpovědět

 • alfa

  3 června, 2010

  Finanční poradci nejsou žádní poradci, jsou to pouze prodejci různých finančních produktů za provizi. To si lidi musí uvědomit- a když si kupují finanční produkty které nepotřebují, případně na nichž tratí je to jejich hloupost.Já osobně žádného finančního poradce (prodejce) nepotřebuji a jsem spokojený.!!!

  Odpovědět

 • Zdenek

  3 června, 2010

  To jste ale tady ťal do živýho.

  Odpovědět

 • Radek

  4 června, 2010

  Váš omyl, vaše věc. Ale věřte, nevěřte, dobrý poradce, byť je placený provizemi, by vám mohl pomoci ušetřit spoustu peněz. A to říkám jako člověk, který se poradenstvím neživí.

  Odpovědět

 • chk

  4 června, 2010

  ano, pomuze usetrit tim, ze mu nic nenacpe:)

  Odpovědět

 • Zbyněk Svěrkoš

  4 června, 2010

  Podívejte, poradce u nás využívá dost málo lidí. Přesto snad neznám nikoho, kdo by neměl sjednánu jakoukoliv finanční smlouvu, i kdyby to bylo jen stavební spoření, kde lidi slyší na státní podporu anebo nějaký termínovaný vklad nebo spořící účet. Anebo dluh – půjčka. Kdo jim to ale pak sjednal, když poradce má jen málo lidí ? A proč si to ten člověk sjednával, když u toho nebyl žádný poradce ? No vidíte a už máte první otázky k zodpovězení na světě …. Patrně jste měl přitom nějaký záměr, proč jste si něco sjednal. Ale co když tento váš úmysl má řešení, které je v nějakém pohledu jiné a možná lepší …… anebo ani nevíte, co nebezpečného jste sám kdysi podepsal ? Chcete mi tvrdit, že nemáte v šupláku jakoukoliv finanční smlouvu, i kdyby to byl spotřební úvěr nebo to stavebko ??? Je jen málo takových a ti zůstanou ignoranti vždy a ke všemu ………..

  Odpovědět

 • kamil

  6 června, 2010

  ja nemam nic sjednano, nevidim jediej duvod proc zivit nekoho kdo neumi makat a jen preprodava produkty

  Odpovědět

 • vasek

  6 června, 2010

  a kde si kupujete rohlíky? 🙂

  Odpovědět

 • Zbyněk Svěrkoš

  6 června, 2010

  Tak asi máte sám dost peněz a jste za vodou, když některé peníze necháváte ležet na zemi ….. A jestli ne, tak je mi vás líto ….. 😉 Vás neláká ani ta nejobvyklejší státní podpora na stavebku, kdy už nic jiného ? Vaše věc.
  A jestli nemáte doma v šuplíku vůbec žádnou finanční smlouvu jakéhokoliv druhu (a ani nesjednanou přes poradce) jen proto, že z toho třeba někdo má nějakou provizi (jakkoliv velkou nebo malou, možná i žádnou), tak potěš pánbůh, jestli máte volební právo ………..

  Odpovědět

 • Ajven

  7 června, 2010

  Vás je mi líto, protože musíte žít v jeskyni a lovit.

  Odpovědět

 • Simona Malíková

  8 června, 2010

  Vážený pane,
  je třeba si uvědomit fakt, že v dnešní době si mnohdy veřejnost stále neuvědomuje rozdíl mezi finančním poradcem a „pojišťovákem“. Dobrý finanční poradce jedná vždy v zájmu klienta a nenutí mu nepotřebné, či nevýhodné smlouvy. Pokud jste se tedy takový odborník, že poznáte, které finanční produkty jsou pro Vás nepotřebné, jistě žádného poradce nepotřebujete. V tom případě Vám gratuluji, jelikož je málo lidí, kteří dokáží držet krok s finančním trhem a orientovat se v něm, což je mimochodem náplní práce právě finančního poradce…
  Hezký den

  Odpovědět

 • Anonym

  8 června, 2010

  Souhlas, jistě je třeba rozlišovat. Ti, kteří se vzdělávají a nosí vlastní kůži na trh v prospěch zákazníka, klobou dolů před nimi. Asi měl ale dotyčný na mysli ty různé MLM firmy, které mají vesměs jiné cíle – oblbnout, nalákat, udělat kombinaci, sebrat kontakty a vyhodit… a když se vzpříčíš – tak na soud… viz Slovensko a paraziti, kteří se neštítí ničeho, a chtějí to i v ČR…
  Nepusťme zjevné parazity do důchodové reformy v ČR, mají stále málo… a o Moliérovi neví nic. Protože četba – na co ? Ledaže jen účty o provizích za podvedené a okradené a pozůstalé… viz hromadná žaloba cca 2000 podvedených spolupracovníků, kteří odmítli podepsat několikátou smlouvu o obchodním zastoupení v jejich neprospěch, jakož i hon na řiditele v ČR ve vysokých pozicích, je to na netě. A už jim tečou nervy, a i tak neprojdou.
  Zločinecké metody nejsou doopravdy vhodné pro finanční poradenství. Zákony nepustí, však ? Ale určitě je třeba na pochopení oboru empatii, lidství, vzdělání… a ne jen a pouze mamon.
  Více na mojem blogu i na této www.
  Pardon za delší příspěvek, jsem kvalifikovaným svědkem na policii, státním zastupitelství a soudech v prospěch všech podvedených v SR i ČR tou grupou, která už i veřejně klame a krade. Odehnívá zvrchu. Konečně.

  Odpovědět

 • lol

  9 června, 2010

  he, tak přesně takové klienty bych nechtěl ani za milion. Urejpaný brouky pytlíky 😀 „všechno vím, všechno znám, všude jsem byl a někde i dvakrát“ „jo a všichni jste blbci“ 😀

  Odpovědět

 • Metys

  6 června, 2010

  Stále se tady pánové babráte v rozdílech mezi IŽP a investicemi do fondů a hodnotíte co více se vyplatí klientovi. Mnozí si všsk neuvědomujete jednu dosti podstatnou věc, obyvatelé ČR jsou značně konzervativní a slova jako investice a fond jsou pro mnohé zakázaná slova. U takového člověka je problém jít cestou fondů a nic jiného než to IŽP vám nezbude. Jmenuje se to pojistka a s tou se dokáže takový klient smířit,s investicí vás pošle do háje. Jednoznačně první krok před výběrem produktu nutné vyplnit investiční dotazník a pak se rozhodnout. Ruku na srdce, průhlednost OPF s přesným výpisem každého půl roku je pro mnohé při mírném poklesu konec investování a mnohdy těm lidem nevadí, že mají KŽP a vesele platí.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  6 června, 2010

  Jasně,to je pěkná blbost.Úkolem poradce je věci objasňovat a ne ještě podporovat nesmyslné mýty.Bez investičního dotazníku uděláte stejně dynamickou investici s rozdílem,že si klient riziko ani neuvědomí.Vedlejší efekt je,že tak činí dokonce s vyšším rizikem díky přímému kreditnímu riziku.A ještě to je dražší!Bože dej,aby se tohle „poradenství“ stalo definitivně minulostí!A vem ďas všechny tyhle „Verkaufsmachine“.

  Odpovědět

 • Jiří Prášil

  6 července, 2010

  OPF nebo IŽP? Myslím si, že všem zkušeným poradcům a zprostředkovatelům je jasné k čemu je jaký program a je rozhodně hloupé míchat hrušky s jablky. Myslím si, že největší problém je v tom, že určití zprostředkovatelé nemohou nabízet investice, proto se obracejí na IŽP, je to tak logické. Ten kdo tvrdil, nebo dokonce ještě tvrdí, že je IŽP po strance investic lepší než OPF je informačně zanedbaný. Problém je i v tom, že většina zprostředkovatelských společnosti se zaměřila na IŽP, je totiž jednoduší prodat životko než OPF. Víte neznám žádného klienta, který by vydělal na životním programu a asi takového klienta ani neuvidím, protože sjednávat životní programy jako skvělou investici je naprosto neodborné, neexistuje klient, který by podporoval dlouhodobý produkt až dokonce, klient platí poplatky i za dobu kterou ve skutečnosti nevyužije. Životní produkty se ruší v průměru do 6let, ale sjednávají se i nad 30let. Když se podíváte na etapy životních programů od roku 1991 pochopíte. Bohužel motivační řeči některých MLM společností jsou v skutku neuvěřitelné. Raději klienty motivují na daňové úlevy a na podobné hlouposti. V mém životě jsem poznal jenom pár solidních zprostředkovatelů a finančních poradců, bohužel v ČR vládne duplikace hlupáku místo zdravého rozumu. Jen tak pro informaci, nastává nová etapa životních programu a opět se budou rušit klasické IŽP a nahrazovat se novými a nezáleží na tom jestli je v něčem exkluzivní, tyto a podobné debaty se změní a IŽP bude pro všechny nevýhodný stejně jako dneska KŽP. Za dalších 10let bude další změna a tak to bude pokračovat, klient si jednou uvědomí, že nikdy nic nevydělal, protože ho trh tlačil neustále něco měnit. Hezký den přeji.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 července, 2010

  Jirko, souhlas. Gró je to „duplikace hlupáků“, konkretizuji ale, že ta duplikace je zvrchu. Takže lidově – čím větší blbec, tím blbší firma. A když je ten vrchní nejen blbec, ale dejme tomu, že třeba i pase svojí ženu, takže toto duplikuje i struktura. A když ji dá dejme tomu teoreticky kuplířovi – těžko tu duplikaci domyslet, protože potom jde zjevně o mezinárodní bordel na kolečkách…
  …a netvrdím, že jsme v konkrétní realitě jedné organizace… a potom čistě teoreticky, když se to třeba zkombinuje s tou slovutnou kombinací, tak to je už doopravdy ten slovutný bordel. A ti nejbordelovější když se dají do představenstva, tak to je co asi ?
  Neznám odpověď ani teoreticky, a je to přitom realita. Bordel v bordelu. Akademie akademií bez akademiků. Burani buranů. Pol Pot šuvix. Podle jedné www je vhodné i přirovnání – z m r d i z m r d ů.

  Odpovědět

 • Jiří Prášil

  7 července, 2010

  Kombinace? To se ještě nabízí? Teď mají státní dotace snižovat na 1500,- a za pár let dokonce na 0. Už snížená dotace nezaplatí poplatky spojené ze st.sp. Lituji klienty.

  Odpovědět

 • Jirka

  17 července, 2010

  Chtěl jsem se zeptat.Pracoval jsem pro Adama Jurečku na základě smlouvy o obchodním zast. zfp. Než jsem to podepsal tak mě zval na oběd a na chlebíčky.Dal mi smlouvu a řekl že to mám rychle podepsat kvůli nějáké slevě na školení a že se to dá kdykoliv zrušit.Po měsíci jsem měl problém s tím, že mě začli přátelé spojovat se zfp a doslova jsem začal vypadat jako debil.Šel jsem za Jurečkou,ale ten mi řekl , že musím pro něho ještě rok pracovat nebo mě zažaluje a zaplatím 1 000 000 pokutu.Nevíte jestli se s tím dá něco dělat?

  Odpovědět

 • Jiří Prášil

  17 července, 2010

  Nebojte žádný 1mil. platit nemusíte.Řekněte JUREČKOVI, že pokud Vám bude vyhrožovat tak ho dáte k soudu.Pošlete informace i p.Jedličkovi ten pomáhá všem podvedeným lidem.

  Odpovědět

 • rommik

  2 srpna, 2010

  Dělal jsem pro Jurečku a ani se nedivím.

  Odpovědět

 • Michail

  10 listopadu, 2010

  Jirka se doma nudí, tak si píše sám se sebou chachachachachacha ty jsi fakt mačo. Si zhnilý a neschopný sedíš doma na kulách, tak aspoň píšeš hlůpoty co? ty tupče. A Jedličku don Chichota to vzbudilo, a jal se se obrany klienta. Nebo sedíte spolu u kafe a píšete ty blbosti spolu? To mi příjde reálnější.

  Odpovědět

 • Anonym

  2 srpna, 2010

  Aha, takže jiný Jirka.
  Pošlite mi odsanované dokumenty, řeším všechny podvody a podvodníky v této zjevně zločinecky řízené „firmě“ ve všech jejich kriminálních aktivitách a na všech úrovních policie, prokurytury/státních zastupitelstvích a soudech v SR a ČR, úspěšně.
  Mail je i na mojem blogu na této www.

  Odpovědět

 • Michail

  10 listopadu, 2010

  Z které konkurenční firmy jsi? Už je to trapné. Místo aby jste něco dělali, tak jste uboze obozý…

  Odpovědět

 • elis

  22 prosince, 2010

  Michale ty se uklidni a začni přemýšlet……..

  Odpovědět

 • Jiří Prášil

  7 července, 2010

  http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/lide-si-u-cnb-nejvice-stezuji-na-pojistky

  Odpovědět

 • Petet

  3 srpna, 2010

  Taky se nedivím, že Adam Jurečka podvádí.Jednak je to jeho povaha a dluží hodně peněz.Snaží se vymačkat co nejvíce z naivních klientů v zfp.Divím se,že ho ještě nezavřeli.

  Odpovědět

 • eva

  19 června, 2018

  dobry den.v zari jsem dceri uzavrela zivotni pojisteni.do smlouvy jsme uvedli,platit sipem.jenze je polovina cervna a neustale platim sekem.nyni mi prisla dalsi upominka s penalama50ti kc. za upominani.ackoli mi upominka prisla jednou.mimo jine nam prisel z generali dopis,ze jim platba nechodi vcas,abychom zaplatili 1 pojistku navic,kdyby se spozdila splatka,aby ji meli z ceho vzit.tak jsem ji zaplatila a presto jim penize chybi.muzete mi poradit jak mam postupovat?nemaji zadnou zodpovednost a jak je mozne,ze behem 9 mesicu nejsou schopni prevest castku na sipo?proc se zamestnavaji v pojistovnach tak neschopni lide?

  Odpovědět