CZK/€ 25.330 -0,26%

CZK/$ 23.782 +0,49%

CZK/£ 29.651 -0,14%

CZK/CHF 26.065 +0,36%

Pojistit potápěče? V Česku obtížně…

 


 

Potápění je stále oblíbenější

GE Money Bank nechala u agentury Ipsos Tambor zpracovat v souvislosti s Olympijskými hrami průzkum zájmu Čechů o sporty, sportovní aktivity a náklady, které jim věnují. Výsledky ankety mezi 500 respondenty ukázaly na tři nejoblíbenější sporty: golf, potápění a paragliding.

„Ženy se mnohem častěji než muži nebojí pustit i do riskantnějších sportovních aktivit,“ uvedla Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money, k výsledkům průzkumu.

Pojištění… drahé či nedostupné

Pojistit golfistu není větší problém. Pokud nebudete vy nebo váš klient hrát golf závodně, pak ho ve výlukách z pojištění pravděpodobně nenajdete. Dáte-li se ale na soutěžní sportovní dráhu, můžete se setkat s výlukou typu „závodně provozovaný sport“ a nepojistitelní se tím stávají i soutěžní šachisté.

Potápění je zpravidla kvalifikováno jako velmi nebezpečný sport. V základním pojištění ho naleznete ve výlukách všech pojišťoven. Budete si proto muset připlatit… anebo najít jinou pojišťovnu.

Co pojistit? Úraz, invaliditu a cestování

Při potápění, obdobně jako u dalších rizikových aktivit, je nejdůležitější zajistit riziko úrazu a invalidity. Není potřeba hledat speciální životní pojištění pro případ smrti, neboť pokud potápění nezvolíte jako způsob sebevraždy v prvních dvou letech trvání pojistné smlouvy, nebudou vaši pozůstalí na výplatě pojistného plnění kráceni.

Máte-li ale uzavřeno úrazové pojištění, pojištění trvalých následků úrazu nebo invalidity, je téměř jisté, že se pojištění v základní podobě potápění netýká. V případě, že by se vám stala pojistná událost v souvislosti s potápěním, pojistného plnění byste se nedočkali. Totéž ovšem platí pro cestovní pojištění.

REKLAMA

V některých přímořských letoviscích se mohou potápět i lidé bez základního kurzu potápění – vždy s doprovodem a s dalšími omezeními. I tuto činnost ale většina pojistných podmínek z pojištění vylučuje. Pokud by se vám přihodila nehoda, díky níž byste se dostali do lékařské péče, veškeré náklady byste hradili z vlastní kapsy.

Pojišťovny v Česku a jejich podmínky

Oslovili jsme vybrané pojišťovny působící v České republice s dotazem, za jakých podmínek a s jakými omezeními jsou schopny poskytnou cestovní pojištění a pojištění úrazu/invalidity pro potápěče. Informace jsme v některých případech doplnili prozkoumáním všeobecných pojistných podmínek.

Aviva

Aviva, životní pojišťovna, se specializuje na životní pojištění. Potápění (a další rizikové aktivity) má plně ve výlukách.

Pojišťovna Slavia

Pojištění přístrojového potápění lze sjednat v rámci cestovního pojištění pouze v rámci Evropy. Pojistit lze jak léčebné výlohy, tak úraz a trvalé následky úrazu. Nutné je ovšem využití tarifu „Profesionál“. Limity plnění pro smrt úrazem a trvalé následky úrazu jsou pro potápění poloviční než pro nerizikové činnosti (250 tis. Kč, resp. 500 tis. Kč místo 500 tis. Kč, resp. 1 mil. Kč). Limit plnění léčebných výloh krácen není a činí 5 mil. Kč. Cenu pojištění pojišťovna na internetových stránkách (raději?) neuvádí…

AMCICO AIG Life

Pojišťovna podle všeobecných pojistných podmínek pojistí úraz i invaliditu – samozřejmě za cenu navýšení pojistného. Cestovní pojištění bez výluky potápění nabízí jen  jako skupinové pojištění k některým platebním kartám. Limitem je potápění do hloubky přes (či přesněji pod) 40 m a některé druhy potápění.

Česká pojišťovna

REKLAMA

Úrazové pojištění České pojišťovny kryje pouze šnorchlování. Chcete-li využít přístroje, musíte hledat u jiné pojišťovny. Šnorchlování je kryto též v běžném cestovním pojištění: „Česká pojišťovna také pojistí sportovce, kteří se potápějí s lahví do hloubky 30 metrů, ale jejich pojištění už bude o něco dražší, protože je v jejich případě i vyšší míra rizika. Stejně tak pojistí ČP i rekreační potápěče, kteří se potápějí pod dohledem instruktora do max. hloubky 10 metrů, ti však budou mít pojistku levnější, než sportovní potápěči, kteří se vydávají do větších hloubek,“ uvádí Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.

AXA

Pojišťovna AXA má potápění ve výlukách.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna ve standardním cestovním pojištění zahrnuje šnorchlování, které není třeba připojistit. Z přístrojového potápění pojistí jen sportovní potápění do 40 m, hlubší ponory řadí mezi nepojistitelné sporty. V rámci úrazového pojištění kryje jen šnorchlování.

Pojištění nebezpečných sportů si klient musí připlatit. Zatímco u standardního pojištění zaplatí za limit léčebných výloh v Evropě ve výši 1,5 mil. Kč jen 17 Kč (tarif standard), za nebezpečné sporty zaplatí 106 Kč za den pojištění. Limit 2,5 mil. Kč ve světě pak stojí 60 Kč/den u standardního pojištění a 342 Kč/den pro nebezpečné sporty.

Česká podnikatelská pojišťovna

Renata Svobodová, tisková mluvčí ČPP, k našemu dotazu uvedla: „Potápění je standardně z pojištění vyloučeno, sjednání pojištění je možné pouze za individuálních podmínek, stanovená výše pojistného zohledňuje míru rizika tohoto druhu sportu.“ Takže, zkusit to můžete…

Pojišťovna České spořitelny

Pojišťovny České spořitelny nabízí potápěčům pojištění úrazu a trvalé invalidity v rámci Flexibilního životního pojištění FLEXI nebo Investičního životního pojištění FLEXI INVEST2008. Limity pojištění mohou být poměrně vysoké – smrt úrazem až 10 mil. Kč, trvalé následky až 2,5 mil. Kč, plná invalidita až 4 mil. Kč… je to jen otázka ceny.

REKLAMA

A jaká je cena? Např. svobodného, zdravého muže věku 30 let, který si sjedná pojištění pro trvalé následky úrazu 300 000 Kč, pro plnou invaliditu způsobenou úrazem také 300 000 Kč, denní odškodné pro případ úrazu (minimální doba léčení 8 dnů) 250 Kč a smrt 10 000 Kč, zaplatí měsíčně 1 170 Kč… levné to tedy rozhodně není. Slabou útěchou může být v 60 letech výplata 5 070 Kč (za předpokladu zhodnocení investiční části ve výši 3,5 %). Ano, i takto lze využívat investiční životní pojištění.

AEGON Pojišťovna

AEGON Pojišťovna nabízí pro potápěče pouze úrazové pojištění v rámci životního pojištění. Ten se ale nesmí potápět hlouběji než do 30 m. V ostatních případech je prozkoumán zdravotní stav a vyplněn dotazník o druhu potápění (šnorchlování, sportovní potápění, komerční potápění, vrakové potápění, potápění u útesů apod.). Následuje jednání o podmínkách pojištění na základě posouzení rizika zajišťovnou.

„Konkrétní sazby a limity se proto nedají jednoduše říct, protože každý případ řešíme individuálně na základě dotazníku a také podle toho, který produkt si klient chce sjednat,“ uvedla Ivana Křížová, specialista na komunikaci AEGON.

Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna má pro úrazové připojištění potápění ve výlukách. U cestovního pojištění lze pojistit jako rizikový sport potápění do hloubky 30 m. Pojištění léčebných výloh pro oblast Evropy ve sportovním tarifu vychází na 100 Kč/den s limitem plnění 1,25 mil. Kč.

Victoria pojišťovna

Victoria pojišťovna nabízí jak úrazové pojištění/pojištění invalidity, tak cestovní pojištění, které kryje rizika potápění. Cestovní pojištění je v Evropě bez limitu za cenu 40 Kč/den (vč. potápění), denní sazba ve světě činí 108 Kč s limitem 1,5 mil. Kč na léčebné výlohy. Na potápění nejsou kladena žádná další omezení.

Kooperativa, pojišťovna

V rámci univerzálního rizikového pojištění RUBIKON si může potápěč pojistit jak úraz, tak invaliditu. U trvalých následků lze sjednat progresivní plnění až na čtyřnásobek. Omezením je hloubka 40 m s certifikací přístrojového vybavení. U pojištění léčebných výloh k cestovnímu pojištění je limit 1,5 mil. Kč nebo 3 mil. Kč podle volby klienta. První varianta pro Evropu stojí 40 Kč, druhá 60 Kč/den. Smrt následkem úrazu s limitem 200 tis. Kč a trvalé následky 400 tis. Kč s tělesným poškozením způsobeným úrazem 50 tis. Kč lze pojistit za 30 Kč/den. Součástí je i pojištění odpovědnosti a zavazadel.

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna nabízí úrazové připojištění v rámci pojištění Rytmus. Pojištění invalidity pojišťovna nenabízí. Příplatek za rizikové sporty činí 100 % z běžného pojistného. Pojistné plnění nebude vyplaceno v případě, "kdy byla újma na zdraví způsobena při neoprávněném výkonu činnosti, které je podle právních předpisů vyžadována zvláštní způsobilost nebo osvědčení." To může být limitující např. v případě, kdy se potápěč vlivem pojistné události ponoří hlouběji, než umožňuje jeho licence. U cestovního pojištění jsou též limitem licence potápěče.

Specializované pojištění?

Potápěčské nehody se stávají. Jejich následky mohou být velmi vážné. A to i finanční. Rychlost a bezproblémovost pojistného plnění se pak staví nad cenu pojištění. A ještě důležitější jsou zkušenosti s asistencí při pojistné události – zejména zajištění rychlé lékařské péče, bezpečného převozu do zařízení s připravenou barokomorou apod. I z tohoto důvodu má smysl hledat specializované pojištění.

Specializované pojištění potápěčů nabízí sdružení DAN (Divers Allert Network). Pro individuální členy – sportovní potápěče nabízí tři základní pojistné plány. U všech jsou transport, hospitalizace, barokomora apod. bez limitu (jsou-li organizovány asistenční službou DAN; není-li, jsou roční limity 31 tis. EUR pro základní pojištění a 62 tis. EUR pro vyšší pojistky). Liší se především limity plnění v případě trvalé invalidity, které mohou být 10 tis. EUR, 100 tis. EUR nebo 200 tis. EUR a v ceně jsou i další „služby“ (např. pojištění odpovědnosti, poškození či zničení potápěčské výstroje při pojistné události apod.). Roční pojistné činí 68 EUR, 139 EUR, resp. 195 EUR.

Zajímavé jsou výluky z pojištění. Týkají se vesměs jen požití alkoholických nápojů a drog, války, jaderného záření apod., které jsou běžné ve většině pojištění a s potápěním přímo nesouvisí, dále profesionálních rybářů a pokusů o překonání rekordů, některých typů technického potápění (např. do hloubek přes 130 m, pokud nejsou odsouhlaseny DAN apod. extrémních ponorů), těhotenství a léčby poskytnuté příbuznými.

Připojistit lze i riziko smrti. Pozůstalí pak dostanou buď 50 tis. EUR (za pojistné 40 EUR), nebo 50 tis. EUR + 10letou roční rentu 6 tis. EUR (za 75 EUR). Tyto podmínky platí pouze pro potápění se vzduchem a nitroxem, zájemci o technické potápění jsou pojištěni individuálně.

Všechna pojištění DAN se vztahují pouze na pojistné události v souvislosti s potápěním.

Ilustrační fotografie: www.sxc.hu

Loading

Vstoupit do diskuze 12 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Vašek

  19 srpna, 2008

  Tedy teď by mě zajímalo, jak se pojišťovna vypořádá s „volnými potápěči“, kamarád se potápí pouze se šnorchlem a má rekord 41m do hloubky. Jaká je definice šnorchlování v pojišťovnické hantýrce?

  Odpovědět

 • Marek.Smid@tiscali.cz

  19 srpna, 2008

  Pokud by to bylo rekreační potápění bez dýchacích přístrojů , tak u ČP bez problémů .
  S dýchacími přístroji by se mohl pojistit od 1.9.08 v rámci extrémních sportů.

  Odpovědět

 • Rosťa Pávek

  19 srpna, 2008

  Jste tu v hojné míře finanční poradci. Proto bych se rád zeptal. Máte zkušenosti s hledáním pojistky (zejména trvalé následky a invalidita, příp. i cestovní – léčebné výlohy) pro sportovní potápění? Začínám se potápět s přístrojem a rád bych se pojistil.

  Odpovědět

 • Marek.Smid@tiscali.cz

  21 srpna, 2008

  Česká Pojišťovna má od 1.9. nové úrazové pojištění . Doporučuji zjistit si info od některého z obchodníků ČP.Potápění s přístrojem se dá pojistit jako extrémní sport .

  Odpovědět

 • Lukáš

  17 ledna, 2011

  Spam odstraněn redakcí

  Odpovědět

 • Michal

  21 srpna, 2008

  AXA má potápění (pod 10m)hloubky jako zvlášť pojistku,dále létání,motosport,horolezce a bojové sporty.Pojišťuje je případ od případu na základě dotazníku-úroveň,zkušenosti,frekvence atd.

  Odpovědět

 • Michal

  21 srpna, 2008

  Sorry kontaktnimail@seznam.cz

  Odpovědět

 • Ina

  21 srpna, 2008

  Potápěče lze pojistit i u UNIQA – v úrazovém pojištění to jde za příplatek, v běžném cestovním pojištění mají tarif, který kryje i adrenalinové sporty. Dokonce mají speciální pojištění pro potápěče až do 50 m. Bohužel informace o tomto pojištění, resp. o možnosti pojistit potápěče, na jejich webu nenajdete…Zájemce o informace se musí obrátit na call centrum nebo na některou z přepážek.

  Odpovědět

 • miškin

  25 srpna, 2008

  Co takhle zkusit Komplexní životní pojištění pro účastníky PFČS?! Je to rozhodně nejlevnější varianta, ikdyž nezabírá veškerá rizika. Nicméně zbytek lze dopojistit jinde.

  Odpovědět

 • Adolf

  18 září, 2008

  Jo to jedna z variant.

  Odpovědět

 • Petr

  18 září, 2008

  Není to celkové řešení

  Odpovědět

 • Petr Hanzalík

  27 září, 2018

  Já doporučuji https://ergo.cz/p/cestovnipojisteni/extremni-sporty/. Mají přesně vypsané podmínky co a jak..

  Odpovědět