CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Text: Pavel Hanzl

24. 01. 2008

202 komentářů

Umíte telefonovat s klientovou duší?

 


 

V předchozím článku o klientově duši jsem vykreslil typickou českou, možná spíše severočeskou či severomoravskou rodinu Opatrných. Článek o příjemném snu pana Opatrného, v němž s uspokojením (tak jako mnohokrát předtím v bdělém stavu) odrazil pokus neznámého hlasu dohodnout s ním první, tedy seznamovací schůzku, se v závěru dostal do fáze, kdy se pan Opatrný probudil, dorazil do zaměstnání a zabral se do práce ve své kanceláři v místní továrně na výrobu motorů.

Bylo právě 9:30 a na stole pana Opatrného zazvonil telefon. Pan Opatrný – z jemu neznámého důvodu – nakonec se schůzkou s jemu dosud neznámým finančním poradcem souhlasil. Měl bych spíše napsat, že poradce ten důvod znal, protože jsem to byl já. V telefonování tohoto typu – tedy tzv. studeným kontaktům – mám velmi uspokojivé výsledky, a proto se nyní s vámi podělím o zkušenosti, jak zvládnout mysl obecného potenciálního klienta a schůzku úspěšně dohodnout.

Především je ihned nutno podtrhnout, že pro žádného poradce není myšlenka na takový nadcházející telefonát příjemná. Osobně neznám nikoho, kdo by se na tuto velmi důležitou pracovní činnost těšil.

Mnohokrát jsem okusil, jak chutná střet myšlenek v kulisách příjemné konverzace, které okolo klientovy duše záměrně stavím. Klient se totiž neprobouzí úzkostí, že ještě nevyhledal nějakého nezávislého finančního poradce, ale místo toho řeší daleko banálnější každodenní rodinné cíle. A to přesto, že nejasně cosi tuší o své dosud nepojmenované finanční neefektivitě.

Pokud tato osoba nepatří mezi těch pár VIP osob, co si na golfu aktivně sdělují telefonní kontakty na vyhlášené investiční, pojišťovací, účetní a jiné poradce, nutně se v čase dopustí finančních chyb. I když to neví, nečekané zazvonění telefonu od dobrého, nejlépe alespoň relativně nezávislého poradce se tak stane milníkem v jeho finančním životě.

Telefonní konverzace, kterou jsem z vlastního podnětu zahájil a chci ji udržet až do okamžiku, kdy do diáře zapíšu nový termín první schůzky, je ve své podstatě soubojem, který má klient ve svém zájmu neuvědoměle prohrát a se schůzkou souhlasit.

REKLAMA

Z mé strany poradce má ovšem jít o jasně vědomý a vítězný postup k cíli. Pokud mi byl dopřán čas zvládnout klientovy námitky proti té navržené schůzce. Proti klientovi jsem v obrovské výhodě: mohu se připravit na možné očekávané reakce a námitky. Schopný poradce dokáže během několika vteřin rozhovoru odhadnout, jak má dialog vést, aby pravděpodobněji uspěl. Cesta k tomuto stavu je trnitá a bohužel vede pouze přes širokou praxi v této bohulibé činnosti.

Rozhodně nejde o příjemné popovídání si jako s kolegou, kamarádem nebo s nějakým příbuzným, protože pánem rozhovoru je ten, kdo klade otázky a udrží si psychologickou převahu, v podmínkách prvotního strachu a nezájmu klienta. Nejde o nic více a méně, než o změnu strachu na zvědavost klienta. Důvod proč každý neumí získat tolik klientů, kolik by si přál (a tomu odpovídá i velmi slušné finanční ohodnocení naší práce), je v našem mozku, protože víme, že tento klient bude zdrojem našich příštích příjmů a jaksi se ostýcháme naplno mu říkat, že si jeho obsluhováním chceme slušně vydělat, i když jsme placeni nepřímo z poplatků ve finančních produktech.

Ten rozhovor je vlastně jakási redukovaná nultá schůzka a klient se nás zpočátku preventivně velmi bojí, protože někdo před námi mu ublížil. Kdybychom s jeho mozkem nečarovali, ani by nám nedovolil ukázat mu, kde mu utíkají peníze. Schůzka by se nekonala, nedošlo by ani na druhou, již pracovní analytickou schůzku…

Kdybychom chtěli nakoupit vagón cihel nebo novou kuchyň, či počítačovou síť, to by se nám to telefonovalo, že? Podvědomě se bojíme odmítnutí, protože někdo na druhé straně drátu má v hlavě blikající oranžové světlo a text: Někdo cizí chce moje peníze! Klient, zatím o své finanční realitě nevědoucí, si chce nad námi udržet psychologickou převahu a říká, že takových, jako jsme my, odmítá 5 týdně? MUSÍME bojovat! Proto tajemství úspěchu není ve správném nastavení duše, intelektu, vzdělání a dovedností klienta, ale poradce. Bojíte se telefonovat potenciálnímu klientovi? Změňte jeho opatrnost na zvědavost!

Snad každý člověk je čas od času někým takovým, jako jsme my finanční poradci, osloven a vypěstoval si obranný štít k odrážení nabídek všeho druhu. Majitelé společností a VIP osoby jsou obzvláště tvrdými oříšky, protože velmi často své asistentky využívají jako nárazníky, od kterých je třeba podobné telefonáty odrazit a čas pana šéfa uchránit. Tu pán z banky či z pojišťovny, tam paní z cestovky či od telefonního operátora, občas nějaký prodejce úžasných vysavačů, nebo nějaký jiný nečekaný telefonní hlas – všichni usilují o 4 minutky klientova času … aby později mohli uzavřít nějaký obchod. Tohle se klienti snaží odfiltrovat a uniknout, protože nevěří, že by jim někdo opravdu chtěl pomoci a vydělat na novém vztahu řádově méně než oni.

Volající osoba má obvykle přesvědčivý a srdečný spisovně český hlas. Vím velmi dobře, že informace škodí jen tomu, kdo je nemá, a tak jsem takový divný potenciální klient – když mi zavoláte, nebudu Vám dělat potíže a schůzka bude. Jsem úspěšný poradce, obchodník, prodejce, vyjednavač… Znám pravidla té hry.

Ale co když je volaná osoba člověk, který s obchodem a financemi nemá přímo nic společného a denně řeší množinu banálních úkolů se subjektivně vyšší prioritou, než se sejít s někým neznámým? Co když je to nějaký trouba, jinak velmi úspěšný muž, třeba podnikatel co má v šuplíku hned dvě skvělá důchodová, nebo variabilní životní pojištění známá z televizní reklamy a je hrdý na to, že věří své účetní, takže žádného poradce nepotřebuje? Jak zvládat jeho mysl? Jak uspět a schůzku dohodnout? Jak přimět pana Opatrného, aby byl panem Zvědavým?

Nechci Vás zničit beletrií, jak jsem původně plánoval. Žádné monology poradce Hanzla, či pana Opatrného. Jen strohé, heslovité body a jejich zdůvodnění:

1. Poradce SMÍ k telefonování přistoupit jedině tehdy, pokud ze svého okolí odežene děti, manželku, sourozence, pochybovačné soucitné rodiče a obecně všechny průměrné či neúspěšné osoby. Tyto osoby poradce může mít rád či milovat, avšak pro plánovanou činnost poradce by jejich přítomnost působila na poradcovu mozkovou hmotu jako kyselina sírová.

REKLAMA

2. Poradce SMÍ mít jedinou pochybnost o výsledku svého hodinového telefonního snažení: jestli z deseti telefonátů s kompetentní osobou dohodne 6, nebo 7 a více schůzek. Z naznačeného plyne, že níže uvedené techniky mě nenaučili v pojišťovně, protože tam se za úspěch považují tři schůzky. Všichni děláme chyby – pokud nám sedm klientů z deseti nedovolí ukázat na jejich finanční neefektivitu v šuplíku. Pro pořádek: pokud nedohodne nic, pak netelefonoval, nebo nečetl tento článek :-).

3. Poradce NESMÍ telefonovat v případě, že je právě nemocný, nebo složil hromadu uhlí do sklepa, či zryl celou zahradu. Poradce je povinen odstranit překážky jeho vnitřní pohody dříve, než vytočí první zamýšlené číslo.

4. Poradce právě tak NESMÍ telefonovat, pokud se právě pohádal s osobou blízkou, potrestal děti, nebo jej rozplakaly jeho provizní listiny za poslední tři měsíce. Telefonování je vědomé čarovné použití slov a hlasu tak, aby klientův strach z neznámého byl zlomen a vzbuzena zvědavost, mírný strach či ziskuchtivost. Poradce, který si s klientem popláče, že klient nemá peníze, všechno má už dvakrát, a že si možná zavolají zase za dva měsíce, nemá v našem oboru co pohledávat – hodí se však do sociálních služeb.

5. Poradce NESMÍ doufat, že trvale mu schůzky dohodne jiný kolega či nějaké Call Centrum. Kromě toho: druhé a další schůzky mu žádné takové centrum ani dohodnout nemůže. Tento způsob získávání klientů je nutno považovat za krizový a čistě přechodný způsob.

6. Poradce NESMÍ přemýšlet jako dobrovolný samaritán či hasič, kterému jde jen o průměrný příjem. Nestydí se klientovi říci, že si jej vybral, a že on sám je úspěšný a kvalifikovaný finanční odborník – což si klient bude již brzy moci ověřit. Poradce má být bohatý a má svým klientům jít příkladem.

Nedělejte chyby, které jsem udělal já, a nejezděte za klienty starým autem a hlavně nechtějte zachránit chudé před jejich myšlením. Garantuji Vám, že skutečně bohatí klienti Vás za to k sobě nepustí, a když třeba pojistíte panelový dům plný romských dětí na riziko úrazu, zaručeně pak jen budete běhat za jejich rodiči, aby přece jen dál platili pojistné, i když alkohol hřeje lépe, než rodičovské svědomí.

Právě tak je iluzorní doufat, že poradce výrazně uživí podprůměrně či slabě průměrné příjmové skupiny klientů, třeba ve velikém objemu obchodů. Ačkoliv z hlediska příjmu jsou tyto osoby nestabilní nebo jen uspokojivě stabilní a rezervní zdroje v investicích a osobní pojištění nutně potřebují, právě ty bývají nejméně spolehlivé. Neznám nikoho z poradců, kdo by jásal, když musí vrátit provizi za finanční produkt, který klient již nemůže, či nechce dál platit, protože objektivně nesprávně, avšak pro něj i pro poradce tragicky přeskupil své životní priority.

Poradce nemá být zachránce nespolehlivých, ale partner odpovědných a bonitních. To nepíšu rád. Jen trpká zkušenost, zaplacená prací odměněnou záporným ziskem. Znám poradce kteří doslova tvrdí, že záměrně neobsluhují tzv. panelákovou klientelu. Říkají, že by si určitě slušně vydělali, ale nestihli by si své peníze užít…Pánové kolegové konkurenční poradci prominou, ale k tomuto názoru i já mírně inklinuji.

7. Poradce NESMÍ zapomínat na Paretovo pravidlo o tom, že 80 % jeho příjmů vždy bude pocházet od pouhých 20 % jeho klientů. Proto si pečlivě vybírá, komu bude chtít zavolat. Ideálně se trefuje do těch 20 % a hledá ty 4 % nejbonitnějších klientů, a na ně se zaměří. Jaksi samozřejmou podmínkou je nadprůměrná odbornost poradce, aby nezůstalo u první schůzky.

8. Poradce NESMÍ o schůzku prosit a NESMÍ za dohodnutou překotně děkovat. Klient by se ocitl v psychologické převaze a dozajista by ji využil i v dalším kontaktu s poradcem.

9. Poradce si MUSÍ věřit na 300%, že schůzku dohodne, protože má sebeúctu a sebevědomí. To on poskytne kus svého drahocenného času klientovi, nikoliv obráceně! Žádné škemrání o klientův čas, žádné omluvy! Pokud se klient ohradí, že právě sedí na zasedání správní rady své akciovky, poradce se krátce omluví a navrhne, že zavolá za hodinu.

REKLAMA

10. Poradce se na telefonování MUSÍ vědomě připravit. Poradce si vybírá svého klienta, nikoliv obráceně! Proto telefonuje jen do takových segmentů klientů (obor, lokalita, atd.), o které stojí (ach ano, jste-li klient, pak si samozřejmě poradce vybíráte Vy, ale on si Vás stejně vybral první).

11. Poradce se MUSÍ naučit správně hovořit s lidmi, tedy spisovně, sebejistě a jasným, pevným hlasem hovořit s klienty. Poradce se obvykle na většinu reakcí klienta usmívá, ba dokonce se na klienta směje tím typickým hereckým smíchem za použití bránice. Žádná námitka poradce nezaskočí – námitka je projevem zájmu klienta. Poradce má 10 milionů klientů – jen jim ještě nestihl zavolat a odhalit jim důvody, proč jejich námitky nejsou překážkami ke schůzce.

12. Poradce MUSÍ klienta správně oslovit, představit sebe a krátce i společnost, kterou zastupuje.

13. Poradce MUSÍ klientovi položit cílenou oťukávací otázku, na kterou lze s naprostou pravděpodobností odpovědět kladně.

14. Poradce se MUSÍ vymezit proti šedému průměru, který klienta neustále obtěžuje.

15. Poradce BY MĚL navrhnout dva termíny ke schůzce, ale je lepší, pokud usilovně listuje domněle přeplněným diářem (i když je prázdný).

16. Poradce MUSÍ zvládnou námitky klienta, že schůzka není nutná, potřebná a žádoucí. Kdo tohle nezvládne, nezadržitelně sklouzne k závěru hovoru s tím, že vyhrála opatrnost a někdy i zlomyslost a přepojatost klienta. Pamatujte, že ještě nikdy nikdo nevyhrál nad svým klientem. Vyhráváme nad strachem klienta, nikoliv nad jeho ješitností. Když námitky nezvládnete, fakticky tím potvrdíte svou neschopnost a propustíte klienta na trh, aby jej mohl obsluhovat někdo jiný. Není sporu o tom, zda se tak stane. Je jediná otázka: KDY? Ale vy už u toho nebudete.

17. Poradce si MUSÍ udržet psychologickou převahu. Není prodejce, který nabízí – nikdy neprodává po telefonu. Je finančním odborníkem, který na druhé a další schůzce poskytne informace, jak zlepšit stávající výdaje na finanční produkty, s přihlédnutím k aktuální legislativě a klientovým finančním cílům, které je třeba plánovat.

18. Poradce MUSÍ na závěr telefonátu zopakovat dohodnuté místo a termín schůzky, vyjádřit prosbu o případnou SMS, pokud by bylo nutné termín přeložit. Zcela samostatnou kapitolou jsou preventivní zamítavé SMS klienta těsně před schůzkou, na kterou již půl hodiny jedete, protože klient si vše důkladně rozmyslel, a zjistil, že žádného finančního poradce přece nepotřebuje, protože po večerech si – jak jinak – místo televize pročítá smluvní podmínky všeho, co kde podepsal, a tak je vlastně Váš skorokolega – poučený laik.

Tyto případy doporučuji přejít zdvořilým souhlasem a vystříhat se ironických dotazů, zejména horkokrevným voláním zpět. Klient si Vás tím více vychutná a jen potvrdíte jeho psychologickou převahu a trpkost své porážky. Pro ty z vás, co by přece jen rozhořčeně volali zpět, doplňuji, že český národ ve své většině není vyspělým etnikem, a je mu jedno, že jdete do ztráty na času a na benzínu.

19. Poradce se MUSÍ pozitivně rozloučit a vyjádřit přesvědčení, že klient bude příjemně překvapen.

20. Pokud hovor nebyl úspěšný, poradce dodatečně MUSÍ rozebrat jeho průběh a snažit se nalézt chyby, kterých se v něm dopustil. Bez této zpětné vazby nedojde ke znovuobnovení vnitřní pohody, která byla otřesena tímto dílčím neúspěchem. Poté je nutno pokračovat dál novým číslem! KDYŽ klient říká NE, vyděláváte peníze. Samozřejmě statisticky. Statistika je mocná věda a platí pro vás i pro mě, a také pro ty nejúspěšnější poradce v této zemi. Řeknu vám, proč zatím nejsem úspěšný tak, jako moji nejúspěšnější kolegové. Mám těžkou nemoc, jmenuje se Lenora a oni mají větší kázeň, než já, a proto ji léčí úspěšněji. Zatím.

21. Čtenář tohoto článku NESMÍ nabýt dojmu, že jsem jej zklamal neuvedením vzorového rozhovoru. Pokud má potenciál uspět v našem oboru, žádný takový vzor ani nepotřebuje. Praxe jej však přivede k automatickému používání vhodných formulací. Nikdy se nespoléhá na psané fráze takového vzoru a nikdy se neuchýlí k jejich čtení do telefonu. I mírně dementní osoby rychle poznají, že jim koktá text z papíru a soucitně jej odmítnou – když bude mít štěstí na slušného klienta.

Loading

Vstoupit do diskuze 202 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Pavel Zachrdla

  22 srpna, 2007

  Ty rady ohledně telefonování jsou velmi cenné, díky za ně pane Hanzle! Jsou cenné pro začátečníky a pro kolegy v „bezplatném“ poradenství. Otázkou je, zda takto chci neustále kontaktovat nové klienty až do konce své profesní dráhy? Já osobně ne, a proto přidám ještě jednu radu: S pomocí rad pana Hanzla si vybudujte stálou klientelu (cca 200 klientů), kterým za mírný paušální poplatek (cca 200 Kč/měs.) budete poskytovat následnou placenou průběžnou péči a občas jim sjednáte i nějaký ten produkt. Získáte velmi stabilní příjem, ale hlavně JIŽ NIKDY NEBUDETE MUSET TELEFONOVAT.

  Odpovědět

 • Barunka

  22 srpna, 2007

  Hlavne aby tady pan Hanzl zas nenazýval nepodepsané lidi „pane Srabe“.
  Tim dokázal, ze jej nikdy nezapomenu a to jen pro tato 2 zajímavá slova.
  Dal jsem tedy na tamtu zajímavou diskusi i LINK do diskuse na ako-investovat.sk
  Aby se tam vyvarovali takovýchto neuvázených diskusí.
  To diskusní forum na ako-investovat.sk se nechá nastavit i na jazyk ČESKÝ,
  jen se mi furt nelíbí ta adresa, meli by si to prestehovat na adresu neutrální :
  www investovat com eu net org, aby se nemyslelo omylem, ze je to jen pro Slováky.
  Za hezkého pocasí uz bývá na ako-investovat.sk více návstevníku z Cech nez ze Slovenska.
  Zatimco diskuse na http://www.traders.cz , tam si ani neudelali téma AKCIE, tedy kdyby tam nekdo chtel otevriti nové téma o akciích, ani by nevedel, do které sekce to patrí na http://www.traders.cz
  Tedy mi chodime radeji mluvit o AKCIICH a POJISTENI a FONDECH a CERTIFIKATECH na ako-investovat.sk

  Odpovědět

 • OVB (Šafr team)

  22 srpna, 2007

  Vím o čem píšete pane Hanzle. Když jsem začínal u OVB, nemusel jsem vlastně ani obvolávat nové klienty. Jako bývalý učitel matematiky jsem čerpal z řad svých studentů a jejich rodičů. Na základě fin. analýz jsem jim dělal co „nejlevnější“ finanční plány obsahující nízkonákladové produkty, protože šlo vesměs o chudší klientelu. Výsledkem byla nejen nízká měsíční produkce a tím i kritika ze strany nadřízeného, ale i únava z neustálého připomínání klientům, aby pravidelně platili alespoň těch 250 Kč do úrazovky.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  22 srpna, 2007

  OK. Díky za sympatie. Co byste řekl tomu, že budete kolega na stejné lodi? Teď jste, jak bych to tak mohl šetrně napsat… veslující otrok na zpráchnivělé galéře, která notně nabírá vodu. Můj kontakt je v rubrice Kdo je kdo 🙂

  Odpovědět

 • a

  23 srpna, 2007

  Vážený pane Hanzle, Vaše poslední reakce je opravdu dooooost nechutná – čistě můj názor. Článek má určitá pozitiva, nicméně je schopen ho napsat poradce po 1-2 letém působení v oboru.Dále absolutně nechápu, jak Vy nebo kdokoliv z Vašeho týmu může používat studené kontakty – to je opravdu věc tak 5 i více let nazpět. Co se týká partners, jistě mají snahu díky jim za to, ale s jedním nebo dvěma produkty to nevyhrají(byť docela kvalitnímy) a navíc Vím jak v OVB fungovala tvorba portfolii a další činnost – změnou jména se nezmění název firmy.Co se týká statistik jednotek, myslím že byli trošku jiné, a pamatuju si jak se jásalo(záměrně nejmenuju) když se podepsali smlouvy za několik set jednotek.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  23 srpna, 2007

  Dýki za konstruktyvný přýstup. Maturoval jste z češtyni? Máte nějaké jméno?

  Odpovědět

 • a

  24 srpna, 2007

  Jméno neuvádím z několika důvodů, které nebudu vysvětlovat.Pokud Vám jde o jméno a ne o diskuzi, rád Vám je napíšu mailem.Z češtiny jsem maturoval za 1 a celá maturita za 4, v Bc studiu už gramatiku nemáme. Každopádně jsem dislektik a disgrafik a už od ZŠ běžně nepoužívám háčky a čárky.
  Nicméně jste zde dokázal, že nejste dobrý poradce, jelikož jste porušil podstatné pravidlo a to, že na námitku se neargumentuje ani se neodpovídá útokem, co za chyby dělá protistrana. Nicméně Vám děkuji za Vaši plnohodnotnou odpověď.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Pane, studené kontakty jsou nutné do doby, než lidé budou sami své nezávislé finanční poradce hledat. Prokazujete hlubokou neznalost poradenské reality. Bylo by naprosto skvělé, kdyby fungovaly jen referenční kontakty a stále by nám drnčel telefon. Taky by bylo skvělé, kdyby klienti věděli co jim chybí a sami se vzdělávali k finančním základům, kdyby drželi slovo, kdyby měli investiční kázeň,… je toho mraky proměnných, na kterých závisí stabilita poradcových příjmů. Klidně budu doporučovat výhradně jen nízkonákladové OPF jeden za druhým, nebo rovnou certifikáty, až budu mít pocit jistoty, sucha a bezpečí.

  Ale tak to nefunguje v celém světě. Jde o dlouhý proces, mám na mysli obecný stupeň finanční gramotnosti populace, spontánní reference, nikoliv vynucených 10 telefonních čísel, jak se to učí ve finančních ústavech a dokonce i v mnoha poradenských firmách. S tou gramatikou se Vám i všem ostatním hrdinům anonymům omlouvám. Je lépe Vás přehlížet, než na Vaše štěkání s hrubkami odpovídat. Můj článek nebyl určen zavilým odpůrcům IŽP, kteří je navenek kritizují a potichu používají taky, ale tady dělají ramena aby byli in, proklientský přístup je v módě, ale všichni zapomínají na základní charakteristiky typického českého klienta, pana Opatrného, kterému je srdečně jedno, že nedodrží slovo a na nabídnuté odkazy se ani nepodívá, aby se připravil do příští schůzky. Byl určen začínajícím a neprůbojným poradcům, kteří nechtějí zemřít hlady, aby se naučili sjednat si schůzku.

  Odpovědět

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Píšete: „Klidně budu doporučovat výhradně jen nízkonákladové OPF jeden za druhým, nebo rovnou certifikáty, až budu mít pocit jistoty, sucha a bezpečí.“ Protože vás jako kolega grafoman mám svým způsobem v oblibě, dovolím si v této souvislosti připomenout, co už víte. Já to vzal „nejistou cestou“ práce výhradně s podílovými fondy už v roce 2005, v době velké nejistoty, kdy jsem se musel postavit na vlastní nohy po úprku z OVB. A právě specializace na fondy mi zajistila nevídaný přísun klientů. Obraceli se na mě kamarádi klientů, doporučení na mě rozdávali poradci, kteří investice nedělali. Výhoda tohoto stylu práce je mimo jiné v tom, že klienti vidí efekt průběžně. Můžete, resp. musíte s nimi komunikovat. Když se zjevně daří, přicházejí opakovaně s tím, že se jim zase sešlo pár desítek tisíc, a opravdu aktivně za vámi posílají své známé. Moje příjmy byly takové, že jsem měl báječný pocit „jistoty, sucha a bezpečí“. Možná to chce jen trochu sebedůvěry a méně poslouchat nadřízené.

  Na jiném místě uvádíte něco v tom smyslu, že IŽP je kompromis vhodný pro investování v českém prostředí. I když zastánci ještě efektivnějších cest mohou řvát, podle mě jsou tím kompromisem podílové fondy. Když se přeorientujete a budete dál publikovat, budete brzy respektovanou autoritou mezi finančními poradci a nikdo vám nebude nadávat do bouchačů. S vaším tahem na bránu budete jako specialista na skutečné zhodnocování peněz s vašimi příjmy brzy v „suchu a bezpečí“.

  Odpovědět

 • a

  24 srpna, 2007

  V žádném případě nejsem rýpal a nehážu ramena, nýbrž sděluji moje praktické poznatky.Když jsem byl na začátku jistě jsem nějaké studené kontakty použil a nebylo jich málo, nicméně z mé praxe vyplynulo, že je lepší( a to podstatným způsobem) neztrácet s tímto čas(pouze několik na naučení se telefonovat), ovšem jako zdroj klientely nikoliv. Mnohem lépe funguje, když si od klienta doporučení sice vyžádám, ovšem neurčím ani počet a striktně vyžaduji kvalitní informování klienta s tím, že můj čas je drahý e nebudu volt někomu, kdo to vlastně nechce a přesvědčovat ho, že ten vysavač opravdu potřebuje. Tento způsob je mnohem náročnější, nicmémně úšetří velké množství času.Úspěšnost za poslední rok je 94,8%.Budte argumentovat, že nováček musí fungovat na kvantitě.Není tomu tak, lepší(dle mého názoru) je kvalitně méně(ne však 2 za měsíc) než nekvalitně a bez vztahu 20 měsíčně. Nicméně to je pouze můj názor a moje zkušenost.Momentálně už ani nové klienty nepřijímám – pouze vyjímky doporučení od top klientů a opravdu to musí stát za to, dnes doporučení spíše odmítám. Pokud nastavíte nováčka na tento styl neuděláte z něho neustále nestíhajícího vystresováného bouchače IŽP, ale spokojeného poradce s kvalitní klientelou a maximální proplaceností(mám 92%).

  Nemám nic proti IŽP v portfoliu, ale domnívám se, že lze fungovat i bez něho. A co se týká Vašeho prohlášení – „Klidně budu doporučovat výhradně jen nízkonákladové OPF jeden za druhým, nebo rovnou certifikáty, až budu mít pocit jistoty, sucha a bezpečí.“ Říkáte to i svým klientům?A vůbec máte Vy sám ižp v portfoliu?
  Pana Opatrného za klienta nechci – moje práce není přemlouvat ho jestli chce mít víc peněz nebo ne, on to musí chtít sám já mu jen ukážu dveře. A pokud se na odkazy nepodívá a nepřipraví se, tak ještě lepší – věří mi.A pokud ne tak ho nechci tečka.

  Odpovědět

 • Pavel Zachrdla

  24 srpna, 2007

  Je škoda, že takto zásadoví poradci svoji identitu skrývají ;-). Nebo že by nás tak trochu houpali? Ozvěte se mi na mail, rád bych Vás poznal.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Pane kolego, už jsem si stačil všimnout, že každý anonym má nejméně 5 velmi důležitých osobních důvodů (vedle strachu z výsměchu a pochybností o vlastní existenci), proč nám zaručeně (ač sami vroucně chtějí) NEMOHOU odhalit svou identitu. To se to pak bojuje, když zalehnou ke své odstřelovací pušcše, krásně zamaskováni, že?

 • Pavel Zachrdla

  24 srpna, 2007

  No, zatím žádná reakce. Ale nesuďme dne před večerem, uvidíme. Pro úplnost dodávám, že v té mé adrese je třeba místo (z) psát @ ;-).

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  A žádná reakce ani na můj tip panu Hanzlovi, jak se v oboru uživit a nemuset při tom používat loupeživé finanční produkty.

 • Pavel Zachrdla

  24 srpna, 2007

  To myslíte investice a nebo přestupu k PFLP? 😉

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Investice, pane Zachrdlo. O přestupu nebyla řeč.

 • Pavel Zachrdla

  24 srpna, 2007

  Aha. No při současné konstelaci je třeba zvažovat různé alternativy ;-).
  Škoda, že si takto nemůžeme pokecat u vás na http://www.afp.cz či na http://www.finmag.cz. Na tom prvním je to vyhrazeno jen „akademikům“ a na tom druhém nelze diskutovat vůbec.

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Pane Zachrdlo, doufám, že oceňujete moje sociální cítění 🙂

  Nebo že by se dala „jednosměrnost“ Finmagu interpretovat negativně?

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Neznám sice kontext vaší věty pane Majere, ale sociální cítění si nechte do předvolební kampaně levicové strany. Sociální cítění je populistický termín, kterého mám za 8 let vlády levice plné zuby. Já navrhuji hrát s odkrytými kartami, i když Vy si stále myslíte, že jich mám půlku zakrytou. Pan Zachrdla má pravdu, že diskuse kdekoliv na webu, kde se můžeme potkat my nebo naše myšlenky, by jen prospěla. Kromě toho, jsem sponzorem jednoho sportovního klubu. Kdo z Vás je další?

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Kontext: Vytvoření nového diskusního fóra, po kterém volá pan Zachrdla, by více či méně uškodilo tomuto webu. Absenci diskusí v rámci jiných projektů jsem s nadsázkou prezentoval jako laskavost. Tedy vtip, neříkám, že k popukání 🙂

 • Pavel Zachrdla

  24 srpna, 2007

  Samozřejmě že oceňuji :-). Jen si myslím, že je škoda, že musíte chodit diskutovat ke konkurenci ;-). Tímto ale pro dnešek končím a vyrážím na víkend. Hezký víkend i Vám.

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Mám tady dodavatele kuchyně, tak prosím strpení. Jak jste již někdy Jane Majere napsal, do Vašich projektů mi s prominutím nic není, takže nemám namířeno do PFLP a kromě toho jsem personálně propojen s osobami, které mě někdy v minulosti do FP přivedly a pracují ve Fincentru od chvíle co já a jsem značně loajální i k Fincentru samotnému, které se ke mně chová slušně. Ale Vaši výzvu beru velmi vážně a stále více se chci zabývat přímými, nejen jednorázovými investicemi. Je mi jasné i blízké Vaše myšlení, mám jen špatné zkušenosti, horší než vy, asi to bude rozdílností regionů, ve kterých oba působíme.

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Pane Hanzle, nějak nechápu, proč vysvětlujete, že k nám do firmy nemáte namířeno. Žádnou nabídku jste ode mne nedostal, ani mě nic takového nenapadlo. Jen jsem vám věnoval upřímně něco ze svých zkušeností. Kdyby vás do Partners někdo přivedl, byl bych, neuražte se, proti vašemu přijetí.

  Vážně, uvažujte se mnou – i kdybyste měl v plánu změnit styl, v dané situaci by to byla pro Partners ostuda, protože jste známý střelec IŽP a vaše filozofie je v rozporu s naší.

  Druhá část vašeho komentáře je k věci, vaši odpověď beru a věřím vám to. Teď to jen začít realizovat. K dispozici máte ve Fincentru vše, co k tomu potřebujete.

 • a

  24 srpna, 2007

  To vy jste se rozhodl veřejně publikovat ne já. Pak taky musíte počítat s tím, že má někdo jiný názor.A jestli ho řekne anonymně nebo pod jménem je vedlejší.Pokud na něho nereagujete. Co se týká jména můžu napsat, jsem Roman Podešva.(myslíte že je to moje pravé jméno nebo není?)

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Aha, docela Vám to věřím více, než kdybyste napsal James Bond, nebo Tomáš Marný. Bez funkčního linku na nějaký váš web nebo mail jste pořád jen odstřelovač. Sorry, ale já držím pistoli, mířím na Vás z 15 metrů a jsem jen postaven mírně bokem, mohu zažít docela potupnou mediální smrt a přesto jsem na Vás slušný, s levou rukou za zády. Vy ležíte v průzoru své pevnůstky a není vidět více, než Vaši hlaveň. K tomu vypouštíte bojový plyn, to jsou ty vaše nadávky. A to se označujete za „někoho jiného“? Pro mě jste jen šmejd, co se nudí v pracovní době a okrádá mě o čas. Takový pan Majer, Valachovič, Zachrdla, Kalvoda…. to jsou docela jiní protihráči. Je mi ctí s nimi prohrát. Ale s Vámi? Fuj!

 • a

  24 srpna, 2007

  Já jsem pouze vyjádřil svůj názor a rozhodně jsem Vám nenadával.A čas ztrácíte Vy tím, že tady používáte sice hezká přirovnání, ale kdyby jste stručně odpověděl k tématu bylo to vyřízeno. Jestliže nazýváte někoho šmejdem, koho navíc neznáte, tak bych chtěl vidět Vaše telefonování s anonymními klienty. Za nikoho jiného se neoznačuji. Respektuji Váš názor ovšem Vy nerespektujete můj. Z vyjmenovaných znám osobně pouze pana Kalvodu a toho bych za poradce rozhodně chtěl. Nesmíte se na mě zlobit, ale kvůli Vaší útočné komunikaci jste mě přesvědčil, že Vás bych za poradce jistě nechtěl. A taky se zeptejte výše zmiňovaných zda používají studené kontakty – dost o tom pochybuji. Zdraví Vás Mr.Sniper a přeju hodně úspěchů do další práce( a to myslím upřímě, pracovat jako obchodník ve financích je hodně náročné)

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Opravuji, měl jsem na mysli všechny anonymy, kteří pod mým článkem diskutovali. Vám osobně bych se měl omluvit za ten ztávěr, nechal jsem se strhnout. Na shledanou!

 • Pavel Zachrdla

  24 srpna, 2007

  Potvrzuji, že pan „a“ je reálná osoba a že dodržel svůj výše daný slib a mailem komunikuje pod vlastní identitou. Pokud jde o jeho zásady tak zatím nevím, ale doufám, že i v tomto směru budu moci podat kladné reference. Solidních poradců je jak šafránu, takže doufám, že se nám tu jeden další takový rýsuje :-).

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  OK, díky, to jsem moc rád a tímto se tomu pánovi ještě jednou omlouvám za svůj příkrý soud. Budu ještě radši, pokud nalezne odvahu diskutovat a veřejně pod svým jménem nést riziko výsměchu, ale i možnost uznání.

 • a

  24 srpna, 2007

  Nejde mi o výsměch, a ani se nechci nijak předvádět.Mám trochu informací o OVB a Partners, ktré by nemuseli být někomu pochuti, a jelikož jsem se o tom už vyjadřoval i v jiné diskuzi nechci, abych byl k čemukoliv veřejně přiřazován.Možná to moc dramatizuji, ale je to prostě moje rozhodnutí.
  Nicméně to co jsem řekl o kontaktech tak za tím si stojím, a některé odpovědi jsem ještě nedostal.

 • Jan Majer

  22 srpna, 2007

  Zdravím, pane Hanzle. Je fajn, že jste se podělil o zkušenosti. Zajímalo by mě, jestli se ve vašem profesním životě něco zásadně změnilo, nebo jestli tomu zvládnutému klientovi následně prodáte IŽP s platbou několik tisíc měsíčně. Jestli už to neděláte, tak prosím mou poznámku neberte osobně. Představa, že klient kývne na schůzku někomu, kdo mu následně nabulíkuje, že základem potrfolia je několikatisícová IŽP, je pro mne dost nepříjemná. V tom případě bych držel palce oslovenému klientovi, aby odolal.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  22 srpna, 2007

  Dobrý den, pane kolego! Zabývám se také přímými investicemi mých klientů. Můj názor na berličky s odečitatelnými položkami dobře znáte a také i to, že jsem vždy jasně psal, že IŽP není to nejlevnější, má své jasné výhody i nevýhody a moji klienti to vědí. Vaše pocity o studu a nestudu kolem hranice 1.000 CZK p.m. ohledně IŽP jsou jen Váš problém.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  22 srpna, 2007

  No, abych otupil ostří Vaší možné reakce, Jane Majere, vše je velmi relativní. Několik tisíc do IŽP je možná mnoho pro většinu klientů. Ale odkud víte, že chci takové klienty? Ta částka má být přiměřená situaci klienta. IŽP nemá být nosným, hlavním, zato však téměř vždy prvním investičním produktem tam, kde jsou nulové zkušenosti s investováním. Věřím, že tento text novinář Vašich kvalit snadno dešifruje. Díky!

  Odpovědět

 • Jan Majer

  22 srpna, 2007

  Já vím, vy chcete bohaté klienty, kteří za vaše služby dobře zaplatí. Kdo by je nechtěl:-) Zdůrazňujete, že nejste levný. Nechci rozjíždět nekonečnou diskusi, jen chci obecně upozornit, že v mnoha případech klient dobře dělá, když zdatného telefonistu odmítne. Zvládnuté komunikační a prodejní dovednosti bohužel často slouží k praktikám, jež kazí pověst finančním poradcům a slouží k obohacení prodejců na úkor klientů. Mnozí takto vyhledávají joudy, co si nechají namluvit, že IŽP je základ a že majetní lidé do takového instrumentu investují pět, šest i více tisíc měsíčně. Dovedu si představit, jak takový prodejní rozhovor vedou, i ta gesta, i ten manipulativní nátlak, i ty „psychologické“ triky, na které jsou tak pyšní. Jak vidíte, pane Hanzle, nepíšu to adresně. Nevím přesně, co děláte, jen jsem odchytl pár vašich komentářů, jež mnohé naznačovaly.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  22 srpna, 2007

  Zapomínáte, pane etický poradče, že každý klient je hoden prohrát telefonní souboj s poradcem, který pak výrazně pozvedne jeho finanční zdraví. Je úplně jedno, jestli nosím Vaše barvy či jiné, zda jsem excelentní poradce a mystifikátor či nadaný střelec, zda jsem ploutev nějakého žraloka či delfína. Klidně si dosaďte nějakou poradenskou firmu za delfína a nějakou za žraloka. Jen na okraj, delfíni jsou také dravci. I Vaši kolegové jsou hodni hltat má slova, protože jejich klienti jsou hodni jejich péče, právě tak jako moji klienti jsou hodni mé péče. Díky za zájem.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  22 srpna, 2007

  Abych byl spravedlivý, jinak s Vámi zcela souhlasím a prodej všech variant DP, KŽP a VŽP považuji za nemravný… Jistě si vzpomínáte, že jsem také vždy psal, že si své provize chci zasloužit a svědomí mám čisté – doufám že Vy a Vaši ostří hoši exOVB také. Jinak Vám velmi závidím. Bohužel asi jen tak nezažiju školitele p. Kohouta. To mě velmi mrzí.

  Odpovědět

 • Jan Majer

  22 srpna, 2007

  Přál bych vám setkat se někdy s těmi „ostrými hochy“, o nichž mluvíte. Připadal byste si jako v jiném světě. Pracují v Partners také proto, že pro klienta nevýhodné portfolio prostě přes centrálu neprojde. Staráme se, aby klienti dostali kvalitní službu, ale stejnou prioritu má náš cíl, aby poradci mohli být na příslušnost k Partners hrdí. Dobrá zpráva pro vás – pokud se někomu z Partners bude chtít dělat byznys na úkor klienta, půjde jinam. Nejspíš sám a dobrovolně, protože nebude chtít nad sebou Prouzu, co mu vrací smlouvy a zve si ho do Prahy na kobereček. Dokonce bych zájemcům o tyto poradce mohl poradit dobrý náborový slogan do FP: „Omezuje vás vaše firma v kreativitě a nenechá vás bouchnout pořádnou životku? U nás budete mít volnou ruku!“ 🙂

  Odpovědět

 • TM

  23 srpna, 2007

  Jo jo, partners IŽP 1400 vs. pravidelné investice R 160, jak jste to říkal o těch IŽP, že jsou fuj? 🙂
  Když už jste psal, že Vám chybí trocha toho bulváru.
  A když už jsme u toho bulváru, jak je to ve skutečnosti s tím přechodem skupiny do MBI? Sice bych tomu kroku absloutně nerozuměl a považoval bych to za fámu a člověk nikdy neví.

  Odpovědět

 • Insider

  23 srpna, 2007

  je to skutečně tak. nešlo samozřejmě o skupinu. ale o pár lidí, kteří to prostě u nás nezvládli nebo to jednoduše nefungovalo u nich v týmu, kam nezapadli. Navíc problém byl, že se u nás vyžadovalo makat a také výsledky. hledali něco pohodovějšího, kde se nemusí platit kanceláře, kde se prostě jen zprostředkovávají smlouvy a nekontroluje se ani kvalita práce ani aktivity. nešlo však o žádného vedoucího pracovníka. Jeden však odešel právě z toho důvodu, že jeho desetisícová investička by měla problém.

  ale jinak to taky nechápu. kdyby šli aspoň do fincentra, kde dostanou rozumně zaplaceno, ale jít se nechat okrádat do další německé resp. rakouské firmy opravdu nechápu. ale je fakt, že jim slíbili, že jim budou dávat klienty ze starého kmene MBI. 🙂

  Odpovědět

 • Insider

  23 srpna, 2007

  Ty čísla jsou trošku jinak. Jen Rentiérů je tam přes 200. a počet investic je také jinde, ale to asi neobhájíme, že? 🙂

  je to skutečně tak. nešlo samozřejmě o skupinu. ale o pár lidí, kteří to prostě u nás nezvládli nebo to jednoduše nefungovalo u nich v týmu, kam nezapadli. Navíc problém byl, že se u nás vyžadovalo makat a také výsledky. hledali něco pohodovějšího, kde se nemusí platit kanceláře, kde se prostě jen zprostředkovávají smlouvy a nekontroluje se ani kvalita práce ani aktivity. nešlo však o žádného vedoucího pracovníka. Jeden však odešel právě z toho důvodu, že jeho desetisícová investička by měla problém.

  ale jinak to taky nechápu. kdyby šli aspoň do fincentra, kde dostanou rozumně zaplaceno, ale jít se nechat okrádat do další německé resp. rakouské firmy opravdu nechápu. ale je fakt, že jim slíbili, že jim budou dávat klienty ze starého kmene MBI. 🙂

  Odpovědět

 • Petr Beneš

  23 srpna, 2007

  Pane Majere a teď tu o té Červené karkulce….prosíím…

  Odpovědět

 • Pavel Kohout

  23 srpna, 2007

  Chápu, pane Beneši, že mnoha lidem to zní jako pohádka, ale je to fakt.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  23 srpna, 2007

  Dobrý den, pane Kohoute! Vím, že se na tomto serveru téměř nevyskytujete jako diskutér. Mohl byste své zádsady porušit výjimečně jen pro mě ještě jednou a jasně zde napsat, proč Partners striktně nezavrhují IŽP jako produkt? Tak trochu jsem zklamán kontrastem mezi rétorikou a činy Vaší společnosti. Já si alespoň na nic nehraju a na rozdíl od chudáků co se bojí podepsat do toho jdu čelem.

 • Insider

  23 srpna, 2007

  ale pane Hanzle, Partners si také na nic nehrají. Jen říkají, že nebudou u nich procházet 5000 IŽP pro knihovnice či zdravotní sestry v Olomouci a říkají, že když IŽP, tak s rozumným produktem, kde sice není 165 % nebo 180 % provize, ale klient již dostane dle mého názoru rozumný produkt.

  Partners také říkají, že pravidelné investice a investice obecně a nízkonákladové produkty budou obecně velmi podporovat. Stejně tak kontrolu a vzdělávání sítě. že budou stanovovat standardy a budou nést odpovědnost.

  To vše je obrovský krok kupředu. A to vše je za velmi krátkou dobu. Nic jiného se nikde neříká. Proto se také nestydí ukazovat svoji produkci a dokonce i strukturu produkce.

  Kapišto? 🙂

  Vím, že se nestydíte psát IŽP a vím, jaký na to máte názor, ale nechápu proč je píšete ve Fincentru, když v Partners můžete s obrovskou další přidanou hodnotou psát IŽP s výrazně rozumnějšími poplatky a tím i efektem pro klienta a ještě budete mít vyšší provize za penzijní připojištění, pravidelné investice a hypotéky. Nemluvě o vzdělávání a IT. 🙂

 • Pavel Kohout

  23 srpna, 2007

  Zrovna dnes dopoledne jsem měl produktovou schůzku na Aegonu. Samotní lidé z Aegonu charakterizují naše IŽP jako „neloupeživý produkt“ v kontrastu k jiným IŽP jiných sítí. Je to jenom rétorika?

 • Jan Majer

  23 srpna, 2007

  Tady je pro zájemce info o zmíněném produktu a jeho srovnání s běžně nabízenými IŽP:

  http://www.finmag.cz/clanek/475/

  Postupně budeme informovat o dalších exkluzivních produktech Partners.

 • Fredy

  23 srpna, 2007

  Pane Majere, každá IŽP, jako ostatně většina produktů, má stránku nákladovou a výnosovou. Tu nákladovou trochu poodhalil Dušan Šídlo, ale co ta výnosová? Kde najdu portfolia jednotlivých fondů a jejich dosavadní zhodnocení?

  PS: Mám dotaz, jen tak mimo tuto debatu. Pana Šídla Partners koupil (přetáhl) od Martina Nejedlého a nebo přišel sám dobrovolně?

  PSS: A ještě na závěr. Tyhle stránky jsem objevil náhodou a nejsou špatné. Penize.cz se poslední dobou stávají politickým kolbištěm a už to není ono. Tady je to vskutku zajímavé 🙂

 • Jan Majer

  23 srpna, 2007

  O té výnosové stránce vám asi napíše někdo z kolegů. Dušana Partners nekoupili ani nepřetáhli. Z Fincentra odešel, chvíli zvažoval nabídky, a pak si vybral Partners. Asi můžu říci za Dušana, že ta volba byla víc o osobních vztazích než o penězích.

 • Fredy

  23 srpna, 2007

  Tak na tuhle „výjimku“ se rád podívám. Jsem rád, že mi vlastně dáváte za pravdu. Když to vezmu obráceně, tak kromě vaší IŽP, jsou ty ostatní „loupeživé produkty“ a tudíž podvodné. Samozřejmě z pohledu klienta, nikoliv z pohledu práva. Pan Hanzl nebude mít radost…..

 • Pavel Hanzl

  23 srpna, 2007

  Pane Kohoute, ano, je to jenom rétorika. Pokud bychom tu měli vyspělý trh, já bych to uvítal a IŽP bych dávno zavrhl. Je to produkt pro většinu v daném čase a místě. Howgh!

 • Fredy

  24 srpna, 2007

  Takže vlastně prodáváte brak, o kterém víte že je brak a svádíte to na vyspělost trhu. Tudíž jste člověk bez vlastního svědomí. Od začátku jsem si to myslel a díky že jste to tímto potvrdil.

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Jděte do háje. Víte houby o realitě. Nikdy jste nebyl poradce a nikdy jste si nevychutnal nespolehlivost klienta. Jaké jste tu podal důkazy, že jste se svých zdrojů renty domohl poctivě?

 • Pavel Zachrdla

  24 srpna, 2007

  Prodávat brak samo o sobě závadné není, ale radit brak, to je již o něčem jiném. Záleží tedy na tom, v jaké roli vystupujeme a jak pravdivě o své službě informujeme. Prodejce musí jen pravdivě informovat o vlastnostech, ale nevhodnou koupi nemusí zájemci rozmlouvat. Poradce by ale měl klientovi nevhodný záměr rozmluvit a navrhnout mu (dle svého mínění) nejvhodnější řešení.

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Je to produkt pro většinu v daném čase a místě. Doporučuji to, co je pro klienta vhodné. Nikoliv z pohledu zda je to brak, nebo umělecké dílo. Pročpak asi v 90. letech východní Němci od Vietnamců na českých tržištích masově nakupovali sádrové zahradní trpaslíky? Vy byste jim asi dle této logiky nabízel umělecká sochařská díla, že? Ale vietnamští obchodníci nejsou naivní a přesně věděli, co nabízet.

 • Pavel Zachrdla

  24 srpna, 2007

  Vietnamský obchodník trpaslíky prodávat může, ale kunsthistorik by je doporučovat neměl. Je totiž nemorální, když se prodejce trpaslíků prezentuje vizitkou kunsthistorika.

 • Fredy

  24 srpna, 2007

  Tohle je velice špatné přirovnání, přímo zavádějící. Proč? Trpaslíka totiž vidím, mohu si jej potěžkat, prohlednout ze všech stran, poklepat, očuchat, znám jeho momentální cenu…. Prostě vím o něm takřka vše. Pak je volba jasná. Že u endéráků převážila třeba cena, je jejich věc.

  A co ví váš klient o IŽP? Jen to, co mu nakecáte a slíbíte. Z toho papíru (smlouvy) nic moc nepozná a z těch čmáranic kolem okecávání ví za hodinu kulové. Je to brakový obchod s iluzemi, nic víc. Je to obchod, kde prodáváte sám sebe. A vy to víte. Jenže kšeft je kšeft a je dobré že si to přiznáváte. Dnes je vaše cena vysoká a lidé vám věří. Jaké to bude, až přijdou na to, že jste jim lhal?

  PS: A neříkejte mi otřepané heslo o tom, že jste nelhal, ale že jen jste neříkal celou pravdu…..

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Milý Fredy, opět střílíte VEDLE. Moji klienti přesně znají poplatkovou strukturu a nejen IŽP, která ode mě mají na výběr. K modelu z pojišťovny ještě standardně kopíruji vlastní text v rozsahu A4, Tahoma 10, kde velmi podrobně popisuji různé druhy rezervotvorných pojištění a počáteční náklady právě jejich produktu s tím, že by mohli investovat též levněji do OPF, s vysvětlením VŠECH, nejen cenových rozdílů. Nemusíte mi to věřit. Ale protože svým klientům dávám odkaz na tyto stránky (jak vidíte, jsem cosi jako sebevrah, který prahne po konfrontaci názorů před klientovými zraky a ne nějaký sprostý podvodník), jistě se Vám nějaký ozve, že to je pravda. Bye

 • Michal Valovič

  24 srpna, 2007

  Buď máte hloupé klienty a nebo nepíšete pravdu. Myslím, že bééé je správně. Kdysi, na stránkách Fincentra se Nejedlý a spol dušovali, že jejich poradci dělají hlavně finanční plány. Na různé formy spořících pojištění většinou reagovali záporně. Ti, co obhajovali kapitálová životní pojištění např. pan Borkovec, dostávali v diskuzích dost zabrat. Kde je dnes Fincentrum? To už je z nich OVBb? Chápu, že party kolem Huláka, sekali pojistky pro firmy, ale ostatní?
  Co se to ve Fincentru změnilo, že mlm OVB ovládli pole?

 • .

  24 srpna, 2007

 • Jan Valachovič

  23 srpna, 2007

  Měl bych jeden soukromý dotaz jakou úložku ještě Prouza (viz. nad sebou Prouzu) v IŽP pustí a jakou už ne? Chápu, že to bude označeno jako know – how (tj. číslo nebude), ale jen jestli skutečně ti co v OVB dosahavali poněkud více jednotek na jednu smlouvu (určitě hypotéky že…) tak najednou prozřeli a jde jim jen o klientovo dobro…

  Odpovědět

 • insider

  23 srpna, 2007

  poněkud více? V celém LD Lukeš byl průměr na smlouvu 35 BJ, což je 1000 Kč měsíčně do Rentiéra na 25 let, nebo 750 Kč do IŽP, nebo v OVB ještě 700.000 Kč hypotéka atd

  s tou částkou je to jednoduché pane Valachoviči – tedy neexistuje takové číslo: software a člověk vyhodnotí několik faktorů: výši pojistného, výši pojistné částky na smrt, povolání klienta, příjem klienta, potřebu klienta – cíl pojištění, vybranný produkt a teprve na základě tohoto a určitě jsem na některé faktory zapoměl je možné rozhodnout, zda ok či ne

  budete se divit, ale síť na první případy zareagovala velmi pozitivně – nikdo nechce, aby mu ten druhý kazil jméno, že? Tedy ti, u kterých se podobné věci objevili byli okamžitě více kontrolováni.

  Odpovědět

 • OVB (Šafrovec)

  23 srpna, 2007

  Koukám, koukám, ještě vloni v srpnu nadávala řada poradců z Lukešova paláce v Argentinské, že musí bouchat IŽP, aby si alespoň trochu mohli vydechnout a utekli před Radimovým tlakem na „bí džeje“. Pane Kroupo a Hummle, už si asi nevzpomínáte, viďte?

 • Jan Valachovič

  23 srpna, 2007

  Tedy ještě doplním, IŽP pouze „na spoření“…
  Viděl jsem rangliste, takže ty průměry za celou skupinu jsou sice možná hezké, ale ta čísla byla u některých jedinců násobně vyšší (že by Rentiér na 30 000 měsíčně a 45 let?).

  Odpovědět

 • insider

  23 srpna, 2007

  no a ti jedinci jsou teď tam, kde se nic nekontroluje v MBI nebo ve Fincentru či jinde. čemu tady nerozumíte? 🙂

 • Jan Valachovič

  23 srpna, 2007

  Já? Vždyť je to prosté napište (tedy někdo s jménem…) číslo – jedno jediné nic víc, žádné další plky. Otázkou pochopitelně je, zda-li se to dodržuje (pokud vůbec něco jako kontrola je…)

 • Jan Majer

  23 srpna, 2007

  Jedno jediné číslo 🙂 Opravdu myslíš, že je to celé o jednom čísle, při kterém začne na centrále Partners blikat červené světlo, houkat siréna a Tomáš Prouza se spouští po tyči do garáže s bičem v zubech? Zvážím, jestli něco z naší kuchyně budeme prezentovat na Finmag.cz. Asi ano, ale rozhodně ne proto, abychom to natřeli ostatním firmám. Děláme poradenský byznys tak, jak o tom mluvíme. Průběžně zveřejňujeme podrobné statistiky. Kdo se chce srovnávat, ať dělá totéž.

  Zde jsou nějaká čísla k dalším úvahám: 4 8 15 16 23 42

 • Jan Valachovič

  24 srpna, 2007

  Jistě, že celý kontrolní sw není o jednom čísle, ale dal jsem jeden konkrétní příklad a pokud ti v něm jakákoli informace chybí, doplň ji jakoukoli dle vlastního výběru (ovšem tu pak zase musíš pustit dál, že). Protože mám-li kontrolní sw musí mít v sobě právě jen čísla aby mohl něco vyhodnotit (na umělou inteligenci asi od francouzů nezbylo…), nemám-li, musím tahat čísla do sportky…
  Nemáš se přeci za co stydět, nebo ano?

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  Pane kolego, myslím že pan Majer nemůže dát jedno číslo. Zkusme třeba číslo ve výši 3.000 CZK p.m. Je to hodně pro knihovnici v Olomouci a směšně málo pro pražského knihkupce vydavatele s pojistnou částkou 2.000.000 CZK, který má ale roční zdaněný příjem ve výši 16M CZK. Oni mají pravdu, že vyhodnocují klientovu situaci. To je správně a já to dělám taky, jen bych nad sebou nějakého Prouzu s bičem v zubech nesnesl.

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  A teď si představte, že svůj byznys stavíte na kvalitním, poctivém poradenství. Přitom po republice běhá se stejnou vitikou jako vy dalších tisíc lidí. Z předchozí firmy třeba máte zkušenost, že takových 650 z nich dělá práci jinak než vy, prospěch klienta jim je ukradený. Opravdu byste v takovém případě nesnesl na centrále člověka, který nedopustí, aby někdo dělal vám a firmě ostudu?

  Dostali jsme se myslím k zásadnímu momentu pro pochopení filozofie Partners. Jen to prosím zase neberte jako pozvánku do klubu 🙂

 • Pavel Hanzl

  24 srpna, 2007

  To jsem nebyl já, kdo to s tím přestupem nadhodil. Posledních 10 minut ten příspěvek hledám. Já úplně rozumím tomu co píšete, má to jasnou logiku. Jsem ale zvyklý pracovat samostatně a mám vlastní autocenzurní přístup, to jistě cítíte i bez mého zdůraznění. I když mě považujete za známého střelce, jistě byste si vzpoměl na p. Štorka a jiné, kteří vydělávají milióny měsíčně – a není je slyšet ani vidět zde ani jinde. Takže: přeháníte. Na závěr: ne, nejsem smutný z toho že byste byl proti, nebo že bych byl přesvědčený že musím k Vám a Vy byste to zatrhl. Jsem smutný z toho, že se nemohu profesně potkávat s panem Kohoutem. Není důvod k tomu, aby Partners na trhu neuspěli – spíše výrazně uspějí, pokud své vize dokáží realizovat. A věřím, že Fincentrum uspěje taky. I my se vyvíjíme.

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  V poslední době jsem dost pracoval na tom, abyste se vy i ostatní poradci napříč trhem mohli s Pavlem Kohoutem a dalšími odborníky setkávat takřka tváří v tvář. Na Finmag je ve videosekci zatím několik prvních „pořadů“, nově dnes přibyl seminář Petra Zajíce s krásným nepřipraveným fórem hned v úvodu. V pondělí bude na webu opět Pavel Kohout a bude povídat o něčem, co – jak se ukáže v závěru – může být užitečné i pro vás, pane Hanzle.

  Jak říká záporňák Ben v závěru druhé série Lost: „We are the good guys.“ 🙂

 • Jan Lener

  24 srpna, 2007

  Zdravím diskutující. Já nevím, jestli jste si toho všimli. Obzvláště Vy v Partners. Ale tím, že Pavel Kouhout spojil své jméno a peníze s Partners už není tím odborníkem jako dříve (neztratil samozřejmě znalosti), ale prostě své zájmy hájící osobou. Setkávání tváří tvář je tak v podstatě docela neužitečné. Je to sice velmi šikovný marketing, ale pořád jenom marketing. Kdo chce být obětí ten to hltá. Kdo má rozum, ztratil možnost získávat informace od dobrého odborníka. Ikona padla. No třeba najdeme novou někde ve finančním rybníčku.

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Souhlas, hledejte jinou modlu, Pavel je v Partners a všechny tam překvapuje, co všechno jsme v něm získali. Zatímco jako zaměstnanec PPF (nemá to kruci taky něco společného s finančním trhem?) byl Pavel Kohout respektovaným odborníkem, v Partners, kde se věnuje mimo jiné vzdělávání finančních poradců (sic!) a tvorbě exkluzivních produktů (fuj!), je vše jinak. Je to tak, Honzo? Ach jo. Mějte se, hezký víkend všem 🙂

 • Jan Lener

  24 srpna, 2007

  Jsem rád, že na tomto jsme se shodli. PPF není zprostředkovatelská firma. Pokud vzdělává Pavel Kohout je to pro klienty jen dobře. Asi. Víš, já ho školit neviděl. Nevím, co a jak školí. Jeho jméno není zárukou dobrého školení. To je prázdná argumentace. Zní to úžasně. Ale to je asi jako kdybych pozval k nám někoho z VŠE aby školil…Dodá to punc něčeho vyjímečného. Ale výsledek to vůbec negarantuje. To je furt nějaké školení…Ale ověřujete znalosti také? Skládají poradci zkoušky? Nebo jen školíte a školíte… Tvorba ekluzivních produktů je záslužná činnost. Aegon ale poplatky upraví komukoliv, kdo si nechá snížit provizi. Téměř veřejně to nabízí. A až s výčitky přiznávají, že teda ten Kohout ta má do září více fondů. Tak jako tak jsme neshledali použitelnost tohoto produktu. U Axy je to možná mnohem lepší, ale zase za to musí Partners Axe přinést nějakou produkci. I marketing se dá dělat s ohledem na pravdu! 🙂 Tobě také hezký víkend.

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  K ověřování znalostí a zkouškám: V pondělí se podívej na Finamag.cz a pusť si videorozhovor s názvem Co ukázaly „Kohoutovy testy“.

  Je to zvláštní a vím, že to tak asi nemyslíte, ale kdykoli se někdo navezete do Partners, nahráváte mi na podobné odpovědi.

  Dobrá rada (když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že velmi dobrá): Dělejte, jako by žádní Partners neexistovali.

  A druhá rada všem nasupeným spolusoutěžitelům: Dělejte svůj byznys tak, jako to dělám já v oblasti médií. Nezkoumám, co dělají nebo chystají jiné firmy, a realizuju sebevědomě svoji vizi nejlíp, jak to jde.

  Heslo na víkend – ÚSPĚCH DĚLÁ RADOST… A NEPŘÁTELE 🙂

 • Jan Lener

  24 srpna, 2007

  Ale Honzo. Víš moc dobře, že na mě tohle zkoušet nemá cenu. Rádoby nadhled mám na mysli. Můžeš se mnou komunikovat úplně jako dřív.

  Kohoutovy testy? Je fajn, že chceš vzbudit zájem. Ale opět to o ničem nevypovídá. Je to jen prázdná marketingová proklamace.

  Vím, že se Ti hodí, aby ostatní drželi pysk. 🙂 Ale to ve skutečnosti asi neočekáváš viď?

  Nevím o nikom, kdo je nasupený. Trhem ale prostupuje zklamání nad Tvojí agresivitou (marketingovou)…A mimochodem, kdo nesleduje (vedení)konkurenci je buď naprostý blb, anebo neumí základy podnikání. A já Ti opravdu nevěřím. 🙂 Sorry. Ale znělo to dobře. To jo.

  Úspěch dělá radost je heslem OVB. Zavedl ho školitel Wagner. Nepřátele si uděláte jedině tím, když děláte něco vymykajícího se z běžně uznávaných pravidel spolusoutěžení. Jejich porušováním se dá dosáhnout krátkodobé výhody. V dlouhém horizontu je to pak ale neřešitelná zátěž. Viz OVB, Fincentrum (už se své pověsti nikdy nezbaví), MBI…

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Ok, právě jsem byl rodinou vypuzen z obýváku do pracovny, protože pořád kašlu a všechny bych nakazil. Takže můžeme, Honzo. Do toho, roznes Partners, o nichž víš patrně víc než já.

  1. Co je myšleno agresivitou? Že v diskusích odpovídám na dotazy? Nebo vzbuzují nevoli také tiskové zprávy a každý den minimálně jeden článek o Partners nebo od Partners v médiích?

  2. Co si to dovoluješ s tím blbem a neznalostí základů podnikání? Teď ti to bude znít tak, že si nebudeš moci odpustit útok, ale na konurenčních finančních serverech ani v poradenských firmách nemám co okoukat. Servery jsou pořád v podobě nastavené před pěti lety, poradenské firmy v médiích nějak nejsou vidět (mám monitoring, takže mi nic neuteče).

  3. Co dělají Partners, co by se „vymykalo běžně uznávaným pravidlům spolusoutěžení“?

  4. Jaké krátkodobé výhody nám bod č. 3 přinese?

  5. Myslíš vážně to, že plošné znalostní testy, které rozdělují naše poradce dle znalostí do vzdělávacích skupin, samotné vzdělávací cykly a následné zkoušky jsou jen prázdné marketingové proklamace?

 • Jan Lener

  24 srpna, 2007

  Ok, tak jo teda.

  1)Jde o styl. Sorry ale ode mne nemůžeš čekat rady…:-)

  2)Ok. To se učí už v prváku na VŠE, že je třeba sledovat konkurenci. To jsi činil dříve. Pokud již teď tak nečiníš, ok… Jak jsem řekl, nevěřím Ti to. Proto jsem ani nepředpokládal, že se Tě ten blb nějak dotkne…Dotknul? To jsem nechtěl. Zároveň však mě nemanipuluj do šmejda, který Ti nadává do blbů. To snad víš, že tak není.

  3)Nedávno jsi takové porušení předvedl. Před Tebou se tohle povedlo je Pavlu Hanzlovi. Dále pak nikoliv využívání, ale až zneužívání médií a jiných organizací…:-)

  4)Více přeběhlých poradců, větší počáteční nadšení Vašich stávajících poradců. Chceš mě za poradce, že se ptáš? Neplatí se firmy na tyto odpovědi? 🙂

  5)Sorry. To mě manipuluješ. A čtenáře také. Mě nejde o ty testy. já je neznám. Ale když napíšeš jen „Kohoutovy testy“ tak je to jen prázdná marketingová proklamace. O obsahu to nic neříká. Buď je Ti hodně špatně, nebo nevím. Normálně umíš text číst a porozumět mu správně. 🙂 Proč teď ne?

  6)Už Ti věřím, že ostatní firmy nesledujete. Proto nevíte, co by se tam dalo okoukat. 🙂 Narovinu přiznávám, že se mi líbí Váš blog. A časem jej také připravíme. Je to báječný nápad. Jsou věci, které prostě umíš.

 • insider

  24 srpna, 2007

  a jsou věci, které Vy pane Lenere nikdy prostě nepochopíte a přes Vaše ego si ani nepřipustíte. Co jste čekal, že pan Majer těch 50 otázek v testu vloží do diskuse? 🙂

  mimochodem, Kohout je NEUVĚŘITELNEJ školitel. To se prostě musí vidět. Určitě si Vás nezíská energií v řeči. ale ty hlášky mezi řečí a hlavně to obrovský množství znalostí a příkladů z praxe dělá z finančního a ekonomického vzdělání zábavu.

  a ty testy jsou docela drsný, ale jejich účel byl jediný určit úroveň znalostí a rozřadit do úrovní.

 • Jan Lener

  24 srpna, 2007

  Jste za to placený? Vždy když přispívá Honza Majer píšete taky. 🙂 Honza píše rozumně a Vy tvrdě. Protože se schováte za anonnym. Mít do detailu vymakanou i tuto věc, tuto taktiku je právě to, co nepovažuji za zdravé spolusoutěžení. A teď bla bla mi to vyvrátíte. Já vím.

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Sejdou-li se dva hlasy z Partners, je to do detailu vymakaná taktika a nezdravé spolusoutěžení. To je hezká tečka za naší konverzací, Honzo. Že ty si nás tak trochu démonizuješ 🙂

 • Jan Lener

  24 srpna, 2007

  Aáá taktika zesměšnění. Bravo Honzo, Bravo! 🙂 Tak proč insider je annonym? Od kdy Ti tohle nevadí? To si můžu taky někoho k sobě vzít anannymně a notovat si s ním tady. Moc dobře víš, že se používají různé taktiky. Jde jen o to volit co a proti komu. Nestálo by za to trochu přehodnotit některé oblasti, Honzo? Proč? Kvůli osobním vztahům a koneckonců i tváři zúčastněných firem. Dobrou noc.

 • Jirka Hlisnikovský

  24 srpna, 2007

  Docela by mě zajímalo, jak někdo, kdo není pojistný matematik (Pavel Kohout) navrhuje nový produkt. Kdo něco ví o pojistné matematice a vymýšlení nových produktů (to trvá pěkných pár měsíců), musí vidět to, co provádí P4L, jako marketingovou a obchodní záležitost, ne moc odbornou. Čím dál více mě pojímá skepse a pan Majer ji jen svými řečmi podporuje. Pojišťovny v rámci své finanční stability, stavu účtů a odvodům zajišťovnám a hlavně – výplatám provizí nemohou jít pod určitou mez. Za kvalitu a stabilitu se platí (podobně jako u jiného zboží – ne každý si může dovolit levné věci).
  A pan Šídlo analytik P4L – tvrdí že T150 bylo první IŽP v ČR. Chachá:-) . Každý v OS ING vám řekne, že to byla U120 (unit link 120) dávno před T150, pak přišla U140 a až pak T150.

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Proč kladete otázky, když si můžete přečíst podrobné info o prvním představeném produktu? Asi jste to už četl. Umíte produkt zhodnotit a porovnat s jinými, nebo jen tak kladete slova, která by mohla vyznít tak, že věci rozumíte? Produkt Aegon pro Partners vznikal pěkných pár měsíců, to máte pravdu.

 • Jirka Hlisnikovský

  24 srpna, 2007

  Nevěřím levným produktům.
  Jestliže investuji do IŽP, fondy jsou součástí konkurzní podstaty, na rozdíl od samotných fondů. Tzn. jsem závislý na hospodaření pojišťovny. Jestliže se stane extrémní průser a pojišťovna se položí, mám smůlu. Riziko roste se zvyšujícím se podílu levných produktů. Mohu se zeptat – odvádí pojišťovna z „Vašich“ produktů zajišťovnám? Pro mě je to důležité.
  Pokud jde o získání trhu, jedná se o dočasnou záležitost, kterou později někdo musí zaplatit.

 • insider

  24 srpna, 2007

  hned několikrát se pletete pane Hlisnikovský. 🙂
  1. když by mohlo jít o velký obrat, zajímavého partnera a nemění se model produktu, tak může být produkt velmi rychle
  2. když je obrat a někdo je ochoten snížit si lehce provize, tak může být i velmi levný produkt – znáte úspory z rozsahu?
  3. finančně silné společnosti s cílem získat trh a zavázat si silného partnera jako třeba Partners
  a za 4. neznáte vůbec Pavla Kohouta a ještě z doby, kdy pracoval v PPF a ČP, tak vím, že byl schopen kecat do práce i pojistným matematikům – nicméně tyto pojistné produkty kromě investičních portfolií v nich Pavel Kohout nedělal

  to vše ovšem prokazuje jen Vaši velmi nízkou informovanost, ale machra dělat umíte. 🙂

 • Anonym

  24 srpna, 2007

  Stavíte svou odpověď na tom, že někdo riskoval a vyvíjel produkt pro společnost bez historie. To svědčí o značně nadstandartních vztazích. Sám používáte formulaci „zavázat si“ – kde je pak nezávislost P4L?
  Pan Kohout pracoval např. v Komeru, ING IM atd, měl přítelkyni v Accenture…
  Vážený anonyme, buď vystupujte pod svým jménem nebo si narážky nechte od cesty. Takhle vyznívají spíše proti Vám.

 • Jirka Hlisnikovský

  24 srpna, 2007

  Vidíte a sám se nepodepíšu:-)

 • Pavel Hanzl

  25 srpna, 2007

  Pane Majere, tak jsem to našel. V jedné reakci pod tímto článkem Insider napsal:
  „…nechápu proč je píšete ve Fincentru, když v Partners můžete s obrovskou další přidanou hodnotou psát IŽP s výrazně rozumnějšími poplatky a tím i efektem pro klienta a ještě budete mít vyšší provize za penzijní připojištění, pravidelné investice a hypotéky. Nemluvě o vzdělávání a IT. :)“

  Protože tento anonym Vám zjevně nevadí, protože propaguje Vaši firmu, měl byste se zamyslet, když si vzpomenete na mou a Vaši reakci na téma mého hypotetického přestupu k PFLP. Ještě lepší bude, když s taktikou respektovaných anonymů co přizvukují Vaší rétorice (jak krásně napsali pánové Lener a Valachovič marketinkovému plkání) skončíte. Vzpomínáte si ještě na ty doby, kdy jste hájil tento názor ohledně anonymů zde?

  Téma přímých investic je pro mě perspektivní cestou dál. Toť vše a díky za úroveň.

 • insider

  25 srpna, 2007

  🙂 ale já skutečně nepíši v souladu s nějakým taktickým plánem s Honzou Majerem. Logicky budeme mít podobný pohled na věc, jen se vyjadřujeme jinak, což je stejné jako u většiny píšících dvojic ze stejné firmy.

  Ten anonym je bohužel právní nutnost, která mě samozřejmě omezuje nejen zde, ale i v jiných situacích, ale proč zbytečně riskovat a dávat někomu zbraně do rukou. příležitostně sem píši už velmi dlouho. pod anonym však pouze od určitého období. :)))

 • Jirka Hlisnikovský

  25 srpna, 2007

  Vaše IP adresa 88.102.8.110 k Vaší identifikaci stačí.:-)

 • Anonym

  24 srpna, 2007

  Ja si nemuzu pomoct, ale tak nejak vam (partners) neverim. Mate dobry marketing…to nepochybne. Svou praci delate skvele! Pan Kohout je zvucne jmeno… Prouza, Palkova, Sidlo take, ale jen pro zasveceny okruh lidi. Co mi nehraje a nesedi sou ti OVB. Nic proti byvalym panum RD,LD, ale ty jejich tymy mi tak nejak zavani IZP. Kdyz mi nekdo rekne jmeno Partners, vzdycky se mi vybavi vase vyrazne osobnosti + podomni prodejci, kteri bezhlave triskaji IZP, kombiky HU+IZP a dalsi fajnovky……:( Nijak vam nezavidim ani nic podobneho. V podstate vam fandim, ale ti byvali OVB….nevim, nevim:( Doufam, ze Vas tim prispevkem nenastvu, neni to mysleno nijak osobne ani zavistive.

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Pokud jde o poradce, kteří odešli z OVB do Partners (je jich asi 60%), nemá cenu to tady rozebírat. Vypadá to, že vás to vážně zajímá, tak prosím koukněte na náš web http://www.partners.cz a v sekci O nás si otevřete tiskové zprávy s podrobnými údaji o produkci za každý měsíc, co jsou Partners na trhu. Zjistíte, že vaše obavy jsou zbytečné.

 • Anonym

  24 srpna, 2007

  Ty jsem videl 😉 Vas web znam celkem podrobne a chvalim….:-) moc pekne a blog take! Ty vysledky se da interpretovat ruzne…. viz diskuze na investujeme. Vasi praci delate evidentne velmi dobre a agresivne, neagresivne….kazdy at dela co chce, jak chce. Ucel sveti prostredky 🙂 Jsem taky FP a neni to tak davno, kdy jsem menil dres 😛 a rozhodoval se kam. Delal jsem pro OVB a jedine co me odrazovalo od partners bylo napojeni na OVB. Kazde reditelstvi je jine, ale preci jen nekterych veci se clovek nezbavi. Drzim palce a at partners spori co nejmene detem skrze IZP 😉 a dalsi skvele veci!

 • Mario

  24 srpna, 2007

  Mně se zase otvírá dýka pokud někdo napíše „Partners“ jelikož mi to asociuje společnost Capital Partners, jež je převlečeným kabátem Afin. Stejní lidé, stejné zločiny, akorát jiné jméno…

 • Jan Valachovič

  24 srpna, 2007

  To sem netahejte, prasárna je to pro oba (pokud se ovšem knihovník nebojí exekutora či manželky…)
  Ono to totiž je pro Honzu těžké, přiznat tu krásu nesmírnou…

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Nemám v ruce podrobné statistiky, marodím a sedím už třetí den doma u počítače. Jen tedy z hlavy jedno číslo a dotaz: 1035. To je průměrná měsíční platba klienta Partners do IŽP (už nebudu umrtvovat s popisem, že naše IŽP je jiné než běžné IŽP). Opravdu z tohoto čísle vykřešeš „prasárnu“? Jestli ano, tak se s kalkulačkou umíš ohánět mnohem obratněji než já.

  Už jsem o tom mluvil s panem Šafránkem, zopakuji to. Partners jdou cestou radikální otevřenosti. Vše otevřeně ukazujeme. Konkurence reaguje pouze tím, že Partners srovnává s ideálem. Nikdo neodkryje karty, aby ukázal, jak daleko či blízko je k ideálu, kolik prasáren se v dané firmě děje.

  Partners od začátku zdůrazňují, že nepřicházejí s revolucí. Mění ale finanční poradenství, o tom není pochyb. Nic neskrýváme, protože nemusíme. Hrajeme fér. Honzo, jestli chceš mluvit o prasárnách, domluv nejdřív ve vaší firmě, aby se zveřejnily relevantní statistiky.

  Taky se pomalu rozloučím, jen vás prosím, neztrácejte soudnost, kolegové. Partners jsou vidět, daří se jim, ale jediné, čím se můžete vůči nim vymezovat, jsou výsledky. A nemluvím o produkci, ale o kvalitě poskytovaného poradenství. Čísla, čísla, čísla. Ta naše najdete v tiskových zprávách na http://www.partners.cz v sekci O nás.

 • Jan Valachovič

  24 srpna, 2007

  Takže jinými slovy neřekneš, ne že by to bylo nečekané, ale jen potvrzuješ má slova…
  Nejde o průměr, jde o číslo kdy je úložka do spořícího IŽP pro Partners ještě Ok a která ne. Je to tak náročné pochopit, nebo ten fakt, že to tak není nemůžeš zveřejnit?
  A jestli chceš křesat, tak průměr je průměrem právě proto, že obsahuje úložky hodně pod i hodně nad, takže asi tak…

 • Jan Majer

  24 srpna, 2007

  Možná ti unikla odpověď, kterou jsem ti napsal včera, že informace o systému kontroly zveřejníme na http://www.finmag.cz. Dodávám, že nejen tam. Jsou to informace, které mají jistou marketingovou hodnotu a je třeba s nimi naložit efektivně.

  Pokud jde o ten průměr, navrhuji jít myšlenkami o krok dál a domyslet, kam asi může zajít horní hranice, když dolní hranice je jasně omezená.

  Ty bohužel nevnímáš, co ti odpovídám, Honzo. Končím, opakoval bych se. Až budete potřebovat zase trochu nakopnout diskuse, dejte vědět. 🙂

 • Jan Valachovič

  24 srpna, 2007

  Takže si to opět přeložíme, je třeba získat čas chápu. Pokud skutečně zvřejníte ono číslo (či hranici) co je již nepřijtelné OK, jinak jen a pouze marketingově plkáš.

  Pokud jde o ten průměr, navrhuji jít myšlenkami o krok dál a domyslet, kam asi může zajít horní hranice, když dolní hranice je jasně omezená. Hm, za předpokladu, že je to 1:1 tak ano, ale mám-li 6 kousků za 300 zakolikpa může být ten jeden echt? Raději se uzdrav ať ti to líp počítá:-)

  A neboj vnímám co odpovídáš – po tvém vzoru chci jen číslo…

 • Jan Majer

  25 srpna, 2007

  Odpověď dostaneš již brzy na Finmag. Sleduj Finmag. Sleduj Finmag. Sleduj Finmag.

 • Martin Bouček

  25 srpna, 2007

  Jene, ale na Finmag zatím není moc co sledovat 🙁 Je na těch sránkách jasně vidět, že propagují Partners, nejde o nezávislé médium, a myslím, že stránky potřebují ještě odladit, stejně jako to nutně potřebuje i tento server (to je jasné). Uvažujete i o diskusích? Třeba u těch videozpráv?

 • Jan Majer

  25 srpna, 2007

  Martine, ačkoli Finmag od počátku prezentujeme jako médium pro naše klienty a naše poradce, jsem si jistý, že tam něco zajímavého sem tam najdeš i ty. Tvůj soud, že není co sledovat, není fér.

  Jediný článek ze třiceti, který se týká Partners, je o aktuálním miniskandálu ZFP/AEGON/Partners. Považoval jsem za správné vyjádřit se k tomu, když to bylo téma na půl strany v Euru. Pak je tam ještě článek o exkluzivním produktu Partners. O ten jsi za Investujeme.cz projevil zájem, jestli se nepletu. Tam je druhá zmínka o Partners.

  O diskusích neuvažujeme, důvody jsem ti vysvětlil osobně na začátku léta. Dotazy nám návštěvníci posílají prostřednictvím sekce Poradna.

  Pokud jde o obsah, jedeme „na volnoběh“. Jak víš, Finmag vznikal po spuštění firemní prezentace Partners, tj. zhruba šest týdnů. Stejně jako Investujeme.cz jsem i Partners.cz a Finmag.cz připravoval sám, zároveň jsme zvládali každý den s Pavlem, Dušanem a Tomášem publikovat jeden článek. Takže jsem toto léto opět trochu opotřebovaný. Příští týden si dám krátký oddech, pak se naplno pustím do šéfredaktorské a novinářské práce, to je moje hlavní parketa.

  Do diskuse, v nichž budete moji práci shazovat, se zapojovat nebudu.

 • Jan Majer

  25 srpna, 2007

  Ještě k poznámce, že web potřebuje odladit – nepotřebuje, vše funguje jak má. Někdo může mít problém s přehráním videa. Důvody mohou být následující:

  a) absence Flash-Pluginu (rozšíření flashe je 98% všech počítačů)

  b) vypnutý JavaScript (javascript je v každém prohlížeči, lze ho však vypnout, někdo to dělá kvůli bezpečnosti)

  c) pomalé připojení, které nedovolí, aby se 50-80MB soubor stáhnul v reálném čase

  Pokud není splněna jedna z těchto podmínek, video se nepřehraje.

 • Martin Bouček

  26 srpna, 2007

  Tak ještě jednou 🙂 Především se z mé strany nejedná o kritiku Tvé práce – je mi jasné, že jsi to celé dělal sám, což je opravdu obrovské (možná až obludné) množství práce, co na Tobě při spouštění ležela.
  Moje poznámka patří trochu patetickému Sleduj Finmag a to 3x :-))) Neříkám, že se tam nacházejí pouze nějaké nezáživné, nedůležité PR informace a články. Jenže jako (soukromá osoba) a nezávislý finanční poradce na mne působí ten web tak, jak jsem napsal. Není tam co (neustále) sledovat 😉 Je to prostě web pro vás (s dobrým úmyslem „i pro vaše klienty“) – vždyť ať si to tak je. Ale proč by měl čtenář Investujeme Sledovat Finmag, sledovat Finmag, sledovat Finmag? 😉

 • Jan Majer

  26 srpna, 2007

  Martine, v soukromé korespondenci vtip poznáš, ve veřejné diskusi ne? S tvým kulturním přehledem bych čekal, že dokonce identifikuješ, co parafrázuju. Sleduj Finmag 🙂

 • Jan Majer

  26 srpna, 2007

  A „sleduj Finmag“ bylo určeno konkrétně Honzovi Valachovičovi, jehož jsem tímto informoval, kde najde odpověď na svoji otázku. Netahej do toho čtenáře a patos, když prostě s humorem odpovídám tvému nenechavému kolegovi.

 • Jan Majer

  26 srpna, 2007

  Opravdu předpokládáš, že Partners produkují v poměru zhruba 6:1 dva extrémy? 🙂

 • Jan Valachovič

  27 srpna, 2007

  Ne:-) Předpokládám pochopitelně jen jeden extrém;-). Reagoval jsem jen na tvou chybnou početní úvahu…

 • Jan Majer

  27 srpna, 2007

  Který extrém předpokládáš, je-li průměr 1035 Kč, Jene? To přece není tak složitá matematika 🙂

 • Jan Valachovič

  27 srpna, 2007

  Je 500 extrém? Asi ne. Mám-li jich pět, deset, dvacet…. Vytváří mi to prostor pro jeden, dva,tři… mooooooc krásné. Toto přece není tak složitá matematika 😉

  A sleduji finmag – stále nic :-). Bude lepší když pošleš mail, to víš kdo by tam pořád lez, když se vám tam skoro nic nehýbe;-)

 • Jan Majer

  27 srpna, 2007

  Máme-li deset za 500, jaká je asi pravděpodobnost, že bude také deset za 1500? Ty moooc krásné neprojdou. Netřeba se tady přetahovat, pomlouvání Partners konkurencí je předpokládaná součást našeho gureilla marketingu 🙂 Kdy zveřejní vaše firma?

  Na Finmag dnes přibyla videonovinka a článek Dušana Šídla o vlivu reforem na výnosnost státem dotobvaných finančních produktů. Také za součinnost v této části marketingu Finmag ti děkuji 🙂

  Jestli se ti na Finmag nic nehýbe, zkus na svém počítači tlačítko Refresh.

 • Jan Majer

  27 srpna, 2007

  „guerilla marketingu“ & Kdy zveřejní vaše firma statistiky. Píšu po ránu jak tatar 🙂

 • Jan Valachovič

  27 srpna, 2007

  Prvděpodobnost? Hm znám některé „poradce“ Partners, takže to neberu jako pravděpodobnost, ale jistotu ;-). A dobře víš, že na rozdíl od tebe nemám vliv na to co firma zveřejní a co ne, upřímě není to můj problém. Zásadní rozdíl je, že se Fctr narozdíl od jiné firmy nechlubí kontrolou a naprostou etičností svých poradců. Takže buď to dokaž nebo mlč;-)

  A domluvme se, že už to nebudeme protahovat, zveřejni si to na finmag a dáme si tu klid OK?

 • Jan Majer

  27 srpna, 2007

  Chlubení „naprostou etičností“ nám předhazuje konkurence, momentálně tvým prostřednictvím. My od začátku říkáme, že naším cílem je kvalitní, etické poradenství. V tom tvrzení se od ostatních jistě nelišíme. Rozdíl je v tom, že jako jediná velká firma měsíc co měsíc ukazujeme, jak se nám daří naplňovat naše cíle.

  Honzo, sem tam by nebylo od věci zakončit diskusi nějakým mírným úkrokem od původních tvrzení. Pravděpodobnost, že k deseti pětistovkovým životkám bude dalších deset patnáctistovkových, je velmi vysoká. V tom jsme se shodli. Prostor pro nějaké šílené mnohatisícové smlouvy se tím zužuje. Ano, říkám tím, že patnáct stovek vč. připojištění je ještě ok.

  Hezký den.

 • Jan Valachovič

  27 srpna, 2007

  Jinými slovy bouchnout si nějakou pěknou životku není až tak špatné…
  Díky Honzo, ale že to nenapíšeš hned 😉

  A aby si mě nepomluvil já ti přeji krásný den! 😉

 • Jan Majer

  27 srpna, 2007

  Hele, Honzo, tys mě dostal 🙂

 • Pavel Hanzl

  27 srpna, 2007

  Jene Majere, tak těžké to nebylo. Navrhuji, že se Dušan Šídlo v příštím článku vyjádří k IŽP tak, že pro Partners napříště, tj. ještě než to majitelům i obchodní síti Partners vydělá stovky milionů CZK, bude JAKÉKOLIV IŽP nepřípustné a nemorální, protože to je přece z principu kočkopes a brak, jak napsal anonym Fredy. Jinými slovy, kolega Valachovič přece mnohokrát napsal, že nejvyšší přípustná úložka do IŽP má být 0 (slovy nula) a jeho klienti se bez něj vždy obejdou. Daňová reforma přiškrtila význam odpočtů, tak kde je problém? Proč se s produktem nerozloučit? Odpověď je kouzelná a dráždí i uklidňuje mou, Vaši i klientskou mysl současně.

  Vím že to víte, ale kouzlo je v tom, že ten produkt skutečně má své pevné místo na trhu a i nadále bude válcovat prodeje nízkonákladovějších produktů. Že málokterý klient zajásá, když má najednou někde vzít tisíce až desítky tisíc na předplacený poplatek v OPF, aby příjem poradce jednorázově odpovídal alespoň části provize z IŽP, která přijde již po prvním zaplaceném měsíčním pojistném z k tomu určeného fondu pojišťovny, ale počítá se z pojistného za dva roky, ve vztahu k pojistné době. Řeči o bouchání nemají smysl, pokud Vám produkt smrdí pro 2000 CZK p.m. a více, ale nesmrdí pro částky od 500 do 1500 CZK p.m., protože klient i pro tyto částky ušetří, pokud bude striktně žádat RŽP+ÚP+OPF. Vzhledem k tomu, že český klient obvykle akceptuje to co mu bylo nabídnuto a ne to, co sám žádal, máme všichni morální odpovědnost vyvážit vše tak, aby to opravdu bylo WIN – WIN. Pro někoho je logicky 1500 CZK p.m. do IŽP už prasárna, pro někoho 2000 CZK p.m. jsou to ještě drobné. V každém případě však lze najít něco levnějšího.

  Je logické, že si majetní lidé raději koupí ve značkové prodejně boty ADIDAS a o 400% dražší, než naprosto stejné boty (často ze stejné továrny) od vietnamského prodejce na tržišti? Ano. Nejsou totiž tak bohatí, aby si mohli dovolit levné věci. Chtějí více než zboží. Chtějí dlouhodobý (obchodní) vztah s osobou, která jim ty boty dodává…. nepřipomíná Vám to něco?

  Musíte vzít v úvahu i další parametry, nejen cenu. Co třeba stabilita vztahu, nebo pravděpodobnost dosažení cíle klienta? Je jistě dobré, když klient zná celou pravdu o ceně a jejím účelu pro stabilitu vztahu WIN – WIN. Není dobré, když si hrajeme se slůvky a klienti z našich diskusí nejsou schopni poznat, kde je objektivní pravda. Kdo je etický poradce a kdo střelec, když nejde jen o cenu, ale hlavně o cíle a o šanci klienta dovychovat k finančnímu přehledu? Vím že z mého příspěvku nejásáte, ale klient by měl zvážit, zda se mu ta vyšší cena do počátečních nákladů přes IŽP vyplatí a já tvrdím že téměř vždy, pokud se skutečným investováním teprve začíná a ten poradce mu chce sloužit déle než dva roky. Říkám tím jen to, že bez IŽP by tu zbylo pár set elitních poradců pro VIP a jen lehce méně dobře majetkově situované občany a zbytkový, ale naprosto většinový retailový klient by neměl šanci získat někoho, kdo mu ty nízkonákladové produkty alespoň někdy nabídne.

 • Pavel Hanzl

  27 srpna, 2007

  PS: právě se vracím z návštěvy finmag.cz. Vypadá to, že na světě je nové IŽP AXA, AEGON … a další se připravují. Může mi někdo vysvětlit, proč Partners nejdou přes nové, jinak než dnes zaplacené počáteční náklady produktů investičních společností? Nebo je snad současná nabídka na českém trhu čistě rizikových osobních pojištění nevyhovující? Že by to IŽP bylo také nosným produktem Partners? Už jsem myslel, že se bez něj Vaši klienti budou muset obejít. Co mi to děláte, Jene Majere? Při první tiskové zprávě o vzniku Partners jsem skutečně očekával, že půjdete směrem, který od sebe odtrhne pojištění a investování. Mám z toho pocit, že smysl pro realitu jste neztratili, takže je Vám pricipiální brak dobrý. Díky.

 • Jan Lener

  24 srpna, 2007

  Tisková zpráva Top Consultant, zachycující data vypovídající o kvalitě a struktuře produkce a know-how je již dlouho na našich stránkách. A na investujeme se měla objevit již před několika dny, skoro týdny. Myslím, že konečně někdo zveřejnil relevantní čísla.

 • Jan Valachovič

  24 srpna, 2007

  „A na investujeme se měla objevit již před několika dny, skoro týdny.“

  Honem rychle zveřejnit, tisíce hladových očí čeká až firmička zveřejní své koláčky…
  Doporučuji zpátky na zem, realita je jinde…

  Ovšem nej… fór je to „měla“ to vážně zvedá koutky:-)

 • Jan Lener

  24 srpna, 2007

  🙂 evergreen nezklamal. Prý jste dobrý v pojištění Honzo. Hlavně v tom „bez spoření“ tedy samozřjmě. Tak to se Vám naše koláčky budou líbit.

 • Jan Majer

  26 srpna, 2007

  Honzo, přečetl jsem si vaši tiskovou zprávu a chybí mi tam počet poradců. Je to důležitá informace. Uvedu příklad – mohl jsem vydat tiskovou zprávu za minulý rok, že firma Jan Majer dělá úžasných 96 % investic.

 • Jan Valachovič

  28 srpna, 2007

  Heleď jestli jsi vsadil tydle čísla na neděli tak si vyhrál úplný nic 😉 Nebo je to tvá pravidelná kombinace?

 • Sawyer

  28 srpna, 2007

  Že by tady někdo neznal Valenzettiho rovnici? O ou 🙂

 • Jan Valachovič

  28 srpna, 2007

  Že by to byl vtip? O ou 😉

 • Jakub Franc

  26 listopadu, 2007

  😀 krásná to představa…. Vidět p. Prouzu s bičem v zubech :-))

 • insider

  24 srpna, 2007

  IŽP na spoření? těch moc v Partners není. nechal jsem si vyjet statistiky například od AEGONu a více než 80 % IŽP je s pojistnou částkou na smrt, průměrná pojistná částka je 600.000 Kč.

 • Jan Valachovič

  24 srpna, 2007

  A těch 20%?

 • Fredy

  22 srpna, 2007

  Pane Hanzle, klobouk dolů. Vy jste písmem excelentní mystifikátorem. Ještě chvilku a budete vydávat knihy, jako mnoho jiných, většinou neúspěšných, poradců. Vy jste shrnul vše potřebné do jednoho článku s telefonem. Jak psychologii prodeje a prodejní dovednosti, tak oblíbené „prodat sám sebe“. Před pár lety jsem takového člověka také poznal. Možná mezi vámi o něm ještě dnes kolují zaručené zprávy. Tehdy bylo jeho oblíbeným školícím tahem, volat náhodným lidem, před zraky a slechy budoucích poradců. Byl velice úspěšný a proto si to mohl dovolit. Jen velmi zřídka narazil. Oblbování klientů v přímém přenosu. Ale to bylo v dobách finančně-poradenské doby kamenné. Jeho hitem bylo šíření strachu a proto sekal kapitálovou, jako Baťa cvičky.

  Pokud děláte nezávislého finančního poradce, který svým (telefonicky ukecaným) klientům vytváří finanční plány, na základě důkladné analýzy, a ty pak zpeněží s tím, že jim bude, za úhradu, dělat servis, tak ok. Pokud jim ale vnutíte kapitálovky, či investičky, které vám sestavil váš finanční žralok, tak běda. Pak jste velice nebezpečný tvor, před který je třeba varovat. Excelentní bouchač mystifikátor. Něco jako finanční jehovista…..

  Odpovědět

 • Adam Holý

  22 srpna, 2007

  Pane Hanzle. Hlavně na to nereagujte zase nějakou obsáhlou pohádkou. Nemám čas to vše po Vás číst 🙂

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  22 srpna, 2007

  Milý Fredy! Unavujete mě. Díky za Vaše následující mlčení. PS: knihy vydávat nechci. Jsou daleko lepší tvůrci pohádek. Ale možná bych měl, jen tak pro radost. Až budu mít nohy přikryté plédem a budu popíjet čaj o páté a bude mi něco přes 50 let… a budu rentiérem… a Vy budete všude říkat, že jsem měl přece jen pravdu…. to budete ve frontě na Úřadu práce… třeba.

  Odpovědět

 • Fredy

  23 srpna, 2007

  Už mlčím milý, zatím jen excelentní mistifikátore a bouchači. Právě popíjím čaj před pátou, je mi něco přes padesát, jsem rentiérem (už pár let) a těším se na to, až dnes zase vytočím nějakého mlm snílka z řad naivních bouchačů …… 🙂

  Odpovědět

 • Danny

  23 srpna, 2007

  Hahaha. Vyborny!!!!

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  23 srpna, 2007

  Fredy, myslím že jsem se vyjádřil jasně. Vskutku jste mě nevytočil, jen unavil sveřepým nepochopením kdo jsem a kdo nejsem. Ono je tak jednoduché nepřemýšlet, že ? To je typické. Já nemohu být to, co moji odpůrci tak rádi ventilují zde na serveru. Střelci a bouchači nemají čas, chuť ani důvod myslet na osvětu, protože chtějí být anonymními, extrémně úspěšnými bouchači a střelci, kteří opravdu jen bouchají a střílejí dříve, než se klienta na cokoliv ptají.

  Ve slově mystifikátor se mimochodem píše tvrdé y. Pokud jste rentiérem, pak možná náhodou a bez vlastní tvrdé práce, třeba jste něco zdědil, restituoval, nebo nezaplatil zásoby v malé privatizaci a využil něčí důvěřivosti, co já vím? Třeba jste bouchač jiné dimenze, než jakou se tu snažíte démonizovat? Protože nevěřím, že s tak mizernou gramatikou jste udělal díru do světa, nepřesvědčil jste mě o své realitě. Spíše Vás pasuji za škodolibého, nudícího se kancelářského pracovníka banky či pojišťovny, který svého zaměstnavatele okrádá o peníze tím, že v pracovní době píše příspěvky na tento server a proklábosí s kolegyněmi půl pracovní doby nad tématem snílků, kteří se tak nějak nehodí do anonymního průměru a nebojí se psát všeobecné, i když nepříjemné pravdy. PS: rentiéři jsou v této roční době někde u moře, kde rozhodně není telefonní signál, ani internet, anebo v Himálájích. Vy sedíte někde v Praze, že?

  Odpovědět

 • Fredy

  23 srpna, 2007

  Sakra?? Už moje žena říká, že brzy ráno nemám psát nic důležitého, že ještě duchem spím. No vidíte, jak koukám, tak má pravdu. Za to i-y se všem omlouvám. To by se nemělo stávat ani „mladému“ penzistovi, jako jsem já. Než se půjdu svlažit do jezírka, tak se budu muset podívat na český jazyk. Pak zalistovat něco málo z vaší bible od Dale Carnegie, abych vám stačil……:-)

  Pane Hanzle, to, že jste bouchač investiček a podle různých vyjádření asi dost úspěšný, je mi šumafuk. Dokonce Vám ten „úspěch“ přeji. Náš lid je stále ještě dost naivní a chce být klamán a oblbován. Když jim jiní Vaši kolegové nutí předražené hrnce, deky, mixéry a podobné šmejdy, tak proč jim nevnutit i pár investiček, když je to tak moderní, že? Sem tam k tomu nějakého kombíka a to by v tom byl čert, aby Vám pan doktor radostí nelíbal ruce. Vám se to nejen daří, ale se tím i chlubíte. Tak jim to servírujte plnými doušky. Asi si to zaslouží. Ovšem takto z Vás rentiér asi opravdu nebude.

  A na závěr ještě dotaz. Čistě z psychologického hlediska mě zajímá Vaše svědomí. Už jste na to narazil? Pokud ano, jak jste si s ním popovídal? Zkuste něco málo z toho poodhalit?..

  PS: Dnes máte volno?

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  23 srpna, 2007

  Fredy, fakt to nechápete. Publikuji tu od 09/2006. Doporučuji více číst a méně psát.

  Odpovědět

 • Danny

  23 srpna, 2007

  Lepe bych to nenapsal. ;o))) Vazne se bavim. lol

  Odpovědět

 • Danny

  23 srpna, 2007

  Zajimave predpoklady od obchodnika (poradce) co tu verejnosti predklada psychologii prodeje. Pekna ukazka jak ZVLADANOUT MYSL. :o)))

  Odpovědět

 • Dostál

  23 srpna, 2007

  Ale pane Hanzle, nesnazte se. Ten clovek ma pravdu. Na bouchace Vaseho tipu tady nikdo neni zvedav – navic pod hlavickou Fincentra aneb, jak platit za stejny tarif o 20% mesicne vice nez v pojistovne na primo. A prosim, ani na me nereagujte, protoze to zase unavuje me a hlavne, vy me unavujete.

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  23 srpna, 2007

  Který tarif to je? Prosím přesně, když máte takové dobré informace, já o něm nevím… (není:-)

  Odpovědět

 • Milan

  23 srpna, 2007

  Rád bych se Vás poradců a odborníků zeptal, zda víte o nějaké pojišťovně, která nemá ve výlukách k rizikovému pojištění text tohoto znění: „Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o jednu polovinu: a) jestliže pojištěný zemřel v souvislosti s jednáním, kterým způsobil jinému těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo které bylo v rozporu s dobrými mravy, anebo kterým jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti;“?
  Předem děkuji za odpovědi.

  Odpovědět

 • Angel Bratovanov

  16 října, 2007

  obávám se, že tuto větu najdete v zákoně o pojistné smlouvě…

  Odpovědět

 • PB

  23 srpna, 2007

  bude vyřešeno to děsný spamování. Nový šefredaktor jak sem rychle vletěl tak zase zmizel a nic se neděje. Jestli takhle funguje i vaše slavný poradenství, modlim se ,abych vás nepotkal?

  To vám vážně nevadí, že na jistém velkém finančním portálu v diskusi si z vás dělají srandu ve stylu „jestli potřebujete Viagru bez receptu běžte diskutovat na investujeme.cz“?

  Odpovědět

 • Dostál

  23 srpna, 2007

  Panove poprve jsem potesen! Libi se mi, ze bouchace tipu kompostniho poradce p. Hanzla tady vsichni sundali….ve stredoveku by letel do vltavy.

  Jsem rad, ze se i zde najdou lide, kteri maji podobny postoj vuci temto lidem.

  Dekuji vam

  Odpovědět

 • Milo

  31 srpna, 2007

  Dobrý večer pane Dostal!
  To je radosti, co? „Všichni sundali bouchače?“
  Lidí, lidí? kdy dostanete rozum? Z příspěvků pana Hanzla se můžete mnohému přiučit, ale hlavně se vyvarovat chyb ve své práci. Chce to jenom pozorně číst jeho příspěvky a zamyslet se, „co to vlastně chtěl povědět“. On totiž často popisuje skutečný stav věci v myšlení nejenom klientů ale i poradců. Domnívám se, že dokonce popisuje to, co si myslí většina poradců (prodejců) i když o tom tady otevřeně nediskutují.

  MH

  Odpovědět

 • zinfo

  23 srpna, 2007

  Tak nám schválili nový zákon a tady to není předmětem živé diskuse. To nechápu. Pokud jsem správně pochopil, tak nový zákon pro vás znamená, že při IŽP (to do 1000 měsíčně) a PP (to od 500 do 1500) se výrazně sníží u vícepříjmových skupin výhodnost daňových úlev. Tedy výrazně klesne motivace lidí optimalizovat svoje daně. Neočekáváte výraznější pokles zájmu o tyto služby?
  Když jsem se jinde zmínil o přidané hodnotě, kterou by měl poradce přinášet, tak jsem měl na mysli, že co nejvýhodněji umístí prostředky klienta, případně mu naopak prostředky zajistíco co nejlevněji, co nejvýhodněji klienta zajistí i pojistí. Že se tak zpravidla něděje, víme všichni. U stavebka a penzijka je přidaná hodnota jasná, je to především získání státní podpory a u PP a IŽP získání daňové úlevy. Za získání prostředků od státu je klient ochoten platit vysoké provize i poplatky, tedy dělit se o jasný zisk od státu se zprostředkovatelem a institucí. Ponechme stranou, že mnohdy je zisk více než pochybný. Nebojíte se, že klesne motivace lidí uzavírat méně výhodné produkty?

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  23 srpna, 2007

  Mnohem více by Vás mělo na reformě znepokojovat sjednocení limitů pro ŽP i PP…
  Přeloženo bouchači budou ještě více rušit PP („můžete mít ty odpočty všechny pěkně tady v IŽP a ten zisk bude mnohem větší“…) atd. Pro klienta by to mohlo být výhodné pokud se to správně uchopí, ale bohužel si nedělám iluze…

  Odpovědět

 • Jan Traxler

  23 srpna, 2007

  Vsak on na to tema Petr Zamecnik neco napise a pak se bude diskutovat. 😉

  Odpovědět

 • Marek

  24 srpna, 2007

  Musim se pana Hanzla zastat-krome nestastneho nazvu clanku a provokativnich MUSI a NESMI(která tam podle me byla spis pro lepsi prehlednost a ctivost,nez kvuli zdurazneni dogmaticnosti) v clanku nenachazim nic poburujiciho ci kompostniho. V pojistovnictvi nepusobim a Fincentrum znam povrchne, takze nechci soudit profesionalitu pana Hanzla,ale jeho clanek-a ten se mi libil. Myslim, ze se ale autor nemel nechat zatahnout do nasledne diskuse, skoda mista, casu a energie pro vsechny zucasnene….

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  25 srpna, 2007

  Milí kolegové, parafrází známého Švejkova výroku se dnes pokusím shrnout mé poznatky s diskuse pod tímto článkem. Předně děkuji všem úhlavním nepřátelům za zájem a jejich čas k vytváření útočných reakcí. To dokazuje, že jim vadím, ba že se mě bojí, že nejsem bezvýznamná nula. Díky. Nezabilo, ale posílilo mě to. Možná si mnozí kladou otázku, proč jdu čelem proti kulometné palbě? Je to jednoduché! Mám šanci vyhrát před svými klienty proti Vám všem, kdo si myslíte že máte převahu, když unisono opakujete pojem bouchač, střelec a jiná označení. Mnoho mých klientů mi pobaveně volá, proč s Vámi tady ztrácím čas, když poté nemohu naplno pracovat pro ně, třeba zvýšeným sledováním kapitálového trhu, nebo vyhledáváním investičních příležitostí. Odpověď je jednoduchá. Vaše reakce mě nutí bojovat a přemýšlet, bezprostředně reagovat. Tím se neustále zdokonaluji v komunikaci i v myšlení a v konečném důsledku pak mohu být silnějším vlkem, co snadněji poráží hnusné medvědy, co dříve žerou, než se ptají (viz má pohádka O červené Karkulce pro anonyma Zinfo v diskusi pod článkem pana Kalvody, Zlatá střední cesta mezi prefabrikátem a nejistotou). A tak jste pro mě i zpětnou vazbou, které si velmi cením. Můj příklon k přímým investicím se však i bez Vašeho vlivu již děje a mohu Vás ujistit, že můj tah na bránu (díky, za kompliment, pane Majere) ještě zdokonalím. A zde se uvidíme již brzy, připravuji další články.

  Těm nemnoha z Vás, kdo našli odvahu i veřejně zde podpořit mé myšlenky, které jinak si říkáte jen mezi nejbližšími kolegy a potichu, abyste také přežili, srdečně děkuji. To dokazuje, že má smysl nastavit čelo kulometné palbě, nebo chcete-li, štěkání anonymů, co se nezmohou na gramaticky čistý text. A má smysl vést slušnou diskusi s podepsanými kolegy napříč celou konkurencí, jež se tu vyskytuje. Protože i mně jde o další úspěšný a nejen obchodní růst. Díky všem kdo mě čtou a prosím, aby se nebáli veřejně diskutovat pod pravým jménem. Je lépe prohrát pod svým jménem, než zvítězit jako anonym. O to více pak chutná vítězství. Moudré však je, naučit se prohrávat a prohrávat s elegancí. Každá porážka má svůj půvab. S tímto legendárním výrokem kardinála Richelieu se dnes a na nejbližší týdny loučím, protože musím také pracovat. A stejně: všímáte si, jak místo věcné diskuse o pomoci nováčkům v telefonování česká povaha velí zamířit na Hanzla, protože hájí smysl IŽP? Jak typické v dané zemi, v čase a místě!

  Odpovědět

 • Michal Valovič

  25 srpna, 2007

  Pane autore, včera večer jsem si přečetl celou diskuzi, ale že do vás někdo hodně střílel, tak to jsem nečetl. Až na pár výjimek, jste většinou vedli debatu o tom které pojištění je lepší a které horší. Nebo proč je některý z vás dělá a jiný ne. Ale že by se někdo podrobněji zabýval podstatou vašeho článku, tak to jsem nenašel. A přitom o tomto se mělo diskutovat. Předem píši, že váš článek byl dobrý a poučný. Ostatně mohl by sloužit jako vzor pro různé dealery všeobecně. U nás ještě není na dobré úrovni komunikace po telefonu. Pokud to děláte tak, jak píšete, tak musím smeknout. Je to opravdu umění. Osobně bych celou věc, co se týče vás, rozdělil na dvě části.

  Za prvé: Článek dost dobrý, poučný a značí, že jste asi dobrým komunikátorem. patrně byste byl schopen prodávat cokoliv a vždy byste měl úspěch.

  Za druhé: Diskuze o vhodnosti a nevhodnosti jednotlivých záležitostí bank a pojišťoven mě dost pobouřila. Spíše bych očekával debatu o tom, co kteří občasné potřebují, co je pro ně výhodné a nevýhodné a proč. Nebo také jak lidé reagují na návrhy finančních plánů. Místo toho jsem si přečetl hlavně o tom, že nabízíte lidem něco, co oni neznají, mnohdy nepotřebují a dost často na tom prodělávají, ale vy na tom vyděláte vždy. A to je špatné.

  Na druhou stranu jsem trochu zklamán z Fincentra. Kdysi jsem s nimi řešil program zaměstnaneckých výhod a pan Hulák na mě působil velice profesionálně. Tehdy se dostr razantně distancovali od těch, jak tady ostatní píší, bouchačů. Tehdy mi pan Hulák vyprávěl o tom, že Fincentrum nechce lidi, kteří jsou nakaženi honbou za vysokými podíly ze smluv. Tehdy hlavně mluvil o OVB. Dokonce říkal, že jako jediní, mají podíly ze smluv upraveny tak, aby jejich poradci nabízeli jen to, co občan skutečně potřebuje a hlavně mluvil o finančních plánech. Vaše některé reakce mě ale přesvědčují o něčem jiném. To Fincentrum opustilo svůj hlavní trhák – finanční plány?

  Na závěr se omlouvám, že sem píši. Nejsem poradcem ale s poradci jsem se často setkával. A co se týče anonymity, tak v tom pomoc nehledejte. Silná osobnost dokáže svými argumenty přesvědčit kohokoliv. Slabá se vymlouvá třeba i na anonymitu. Doufám, že to není váš případ.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  25 srpna, 2007

  Pane Valoviči, zřejmě jste přehlédl, že tu nemohu v nejbližší době diskutovat, nemám tolik času. Protože jste napsal slušný příspěvek, musím Vám přesto odpovědět jak nejlépe umím, protože to považuji za povinnost.

  ad za prvé: děkuji Vám za ocenění článku. Doba nutnosti telefonovat na studené kontakty neminula a bude tu do doby, než trh vyspěje k podstatně vyšší finanční gramotnosti (to už já budu šedivý dědoušek nad hrobem). Proto je nezbytné dostat se ke klientovi – spokojený český klient málokdy rozdává spontánní reference.

  ad za druhé: To že nejste poradce zcela omlouvá Vaše nepochopení podstaty neustálého poradenského dilema a to je stabilizace, nikoliv výše příjmů poradce. Z reakcí jiných čtenářů jste vydedukoval, že klientům vědomě a ďábelsky úspěšně prodávám brak, na kterém já vydělám vždy a oni mají prodělat. Současně moji kritici vlastně říkají, že všechny světové pojišťovny jsou loupežníky z donucení, protože se nechaly externími distribučními sítěmi k tomu přinutit. Chudáci pojišťovny, ony vlastně o IŽP nestojí a my poradci jim cpeme něco, na čem mimochodem dlouhodobě mnohem více vydělají ony, než my, že? Jde současně o velmi stabilní místa se zanedbatelným kreditním rizikem, kam se ani já nebojím dlouhodobě platit do svých 2 IŽP, které v rodině mám. Moji souputníci zde v diskusích (nikoliv ve své poradenské praxi) zcela ignorují parametry typického českého klienta, kde nehraje ani tak roli jeho bonita, jako spíš národní mentalita a sociální situace, která velí neustále přeskupovat priority. Neustále na věc pohlížejí jen z hlediska ceny. Kdyby tu nebyly další proměnné, než jen cena, nebylo by možné prodávat nic jiného, než to nejlevnější a tudíž bych měl zřejmě označení střelec a bouchač OPF a ETF, protože mi mnozí podvědomě závidí obchodní dovednost..

  Já nemám hloupé klienty, to mi můžete věřit. Nechci klienty, kteří něco podepíší a nevědí co. Skutečně jim vysvětluji, že je v jejich zájmu mít produkt, který je naučí kázni a oni se ke svým finančním cílům dostanou. Podle optiky mých kritiků bych jim prospěl (= eticky poradil), pokud by ta cesta byla nejlevnější, že? Ale že by démon aktuální spotřeby velmi pravděpodobně zvítězil, jde přece o roky či desítky let investování na důchodový věk, to ignorují. Češi jsou chytráky, co vynalezli různá pokleslá přísloví. Jejich typickým znakem je velká adaptabilita, schopnost uspět v emigraci, zvládat desítky řemesel a nepustit si do rodiny nikoho cizího. To zakládá systémově obludnou neefektivitu, která se konzervuje přežíváním obrovského množství KŽP a nově i VŽP a také sekáním PP i dvacetiletým osobám, které nemohou zvolit jinou strategii než tu výrazně konzervativní, jak ji nařizuje zákon o PP. To nahání zisky finančním ústavům, které své klienty rády straší volatilitou akcií a pohodlně žijí z poplatků na produktech se státní dotací.

  Chci říct, že podrobné zkoumání investičního profilu klientů je na české poměry nevhodné, mělo by se zejména vycházet z investičního horizontu a klienty mezitím dovychovat k finanční gramotnosti. I příspěvky zaměstnavatele jsou jen pomocnou berlou na podporu argumentů pro PP, protože jde přece o peníze navíc.

  Například takové PP na 500 CZK p.m. účastníka je de facto státem dotovaný postupně ukládaný termínovaný vklad do 60 let s daňovým odpočtem, kde počáteční náklady nejsou vidět, resp. se nestrhávají z úložek klienta, ale penzijní fondy je účtují do nákladů příštích období s využitím toho, že majetek účastníků PP a správce, tedy PF není oddělen. Přitom pro 30-letého muže by například stejných 500 CZK bez přímé státní dotace 150 CZK mnohem více vydělalo v IŽP a ještě více v OPF i bez státní podpory, to vše při naprosto pasivní správě portfolia ve výkonnosti 6 až 10% ročně, které bude na 25 let nastaveno jen do akciového ofondu pojišťovny a poté se výnosy postupně uzamknou realokací do dluhopisů. Spousta lidí odmítá poznat někoho nového anebo si neváží cizí práce ani času a nákladů a nestydí se nedodržet slovo a být doma na dohodnutý termín. Tohle je smutná realita, která prodražuje život těm ostatním, slušnějším, kteří slovo drží. Ale paralelu tohoto vysvětlení najdete úplně všude. Myslíte, že jsem z této reality spokojený a že jsem střelec, bouchač, že nemám svědomí? Kdepak! Byl bych mnohem radši, kdyby klienti rozuměli základním věcem které jim říkám a poslouchali a řídili se mými radami. Co je platná služba, která bude výrazně proklientská (nejlevnější), ale poradce bude muset vracet, resp. nepřijdou mu provize? Poradce nemůže počínání svých klientů ovlivnit jinak, než osvětou a pravidelným kontaktem s nimi. Například pokud bude počáteční náklad (vstupní polatek do OPF) srážen měsíčně 30 let, bude se poradce 30 let třást, aby provize každý měsíc, ve výši pár desetikorun skutečně dorazila. A když klienti selhávají, má poradce motivaci o ně dál pečovat? Ublíží to především klientům, když poradce odejde do jiného oboru. Proto IŽP je výchovným, motivujícím a obvykle vhodným prvním nástrojem, kde se investiční strategie dá nastavit svobodně. Vůbec neskrývám, že klient si má být vědom tohoto dilematu poradce. Buď chce svého stabilního poradce, nebo chce svého poradce, který i za rok snad ještě bude poradcem, nebo nechce nikoho, protože doma v kuchyni…. ale to je v prvním díle článku.

  Finanční plány samozřejmě dělám taky a ve Fincentru je mnoho skutečných profesionálů, co litují že den nemá 25 hodin. Dělám podrobnou analýzu všech klientových smluv a následnou optimalizaci, kde jsou nově i přímé investice. Kdybyste si dal tu práci přečíst diskuse k článkům od 09/2006, spoustu mých myšlenek byste pochopil lépe, i když se často musím agresivitě bránit i já agresivitou. Děkuji za Váš čas! Ing. Pavel Hanzl, kompozitní poradce pro rodinná finanční portfolia

  Odpovědět

 • Michal Valovič

  26 srpna, 2007

  Vážení poradci, pročetl jsem velkou část zde publikovaných článků a k nim podnětných diskuzí a jsem z toho bezradný. Chápu, že mi těžko touto cestou poradíte, ale přesto. Dohadují se zde většinou poradci, kteří mají za sebou velkou praxi v mnoha různých společnostech. Chápu, že i názory a zásady mnohých se mění s časem a firmou, ve které nyní působí. Většina z vás uvádí mnoho argumentů, proč to děláte dobře a proč to ti druzí dělají méně dobře. Jenže co my, kteří se v tom moc neorientujeme? Mnozí poukazují na to, že nějaké formy spořících pojištění jsou vždy špatné, jiní zase, že nejsou nejlepší, ale pro amaterské klienty dobré. Tak co je tedy dobré? Přesvěčte mě, proč si mám vybrat právě vás? Děkuji za každý rozumný názor.

  Odpovědět

 • Martin Bouček

  26 srpna, 2007

  Dovolíte, pane Valoviči, abych vám odpověděl já, nezávislý poradce? Dle mého je obecně dobré v každém obchodním vztahu, když obě strany jsou s obchodem spokojené. Někdy se to označuje win-win. Vítězí obě strany. Tahle situace i ve finančním poradenství a zprostředkování finančních produktů nastává mezi poradcem a klientem vždy zcela originálně, nově, jedinečně (to je ten „individuální přístup“ v mnoha marketingových prohlášeních makléřů), a to, co se zde na Investujeme.cz obecně kritizuje, je, když poradce vždy vítězí a klient prohrává. A to zneužitím informační asymetrie.
  Nejhorším příkladem je „prodej“ vysokého měsíčního pojistného do kapitálotvorného pojištění. (Př.: 6 tis měsíčně v případě mladé rodiny, kdy celkový čistý příjem je třeba 30 tis., nebo něco podobného.)
  Můj názor je, že špatná je KAŽDÁ situace, kdy jedna ze stran prohraje. Přeji hezkou neděli. 🙂

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  26 srpna, 2007

  Pane Boučku, napsal jste to správně a výstižně. Díky.

  Odpovědět

 • Michal Valovič

  26 srpna, 2007

  Děkuji pane Boučku za odpověď. Vaše win-win by mělo být samozřejmostí. Ostatně většina lidí si to myslí (že pro ně poradce dělá to nejlepší) i v případě prodeje těch spořících pojistek. Jak to klient pozná?
  Dejme tomu, že dnes je velká část lidí, kteří mají přístup na internet, mají základní ekonomické vědomosti a vědí již, že většina forem spořících pojistek je pro ně nevýhodná, nebo méně výhodná, než se všude proklamuje. Ale co ta větší část populace, která se nechá denně přesvědčovat o čemkoliv? Jak tito lidé poznají, že právě ten jejich poradce to s nimi myslí i v jejich prospěch? Nebo-li poradce si je musí nejdříve získat na svoji stranu. Musí je přesvědčit o tom, aby mu věřili. Tohle tady někdo popsal tak, že poradce prodá sám sebe, svoji čest a svědomí. Ta fráze se mi líbí. S tím souhlasím.
  Ale tohle prodat sám sebe přece nic neříká o kvalitě? Prodat sám sebe může i podvodník, který musí zkontrolovat nějaké babičce, zda dostává správný důchod. Prodat sám sebe většinou umí i kdejaký prodejce podřadného zboží z Číny. Prodat sám sebe můžete třeba vy, nebo další, zde píšící odborníci, ale také třeba nějaký pojišťovací poradce, který neumí a nenabízí nic jiného, než nějakou starou spořící pojistku, kterou se jednou naučil a která mu dobře vydělává. Stačí k tomu umět dobře mluvit, přesvědčovat, nebo třeba i zde v článku popsaném, telefonovat. Vlastně všichni úspěšní poradci musí mít dar slova. Ale jak mezi nimi poznat, kdo z nich hraje vaše win-win? Pokuste se mě přesvědčit tak, abych to měl na čem poznat.

  Odpovědět

 • Jan Majer

  26 srpna, 2007

  To jsou podnětné otázky. V diskusích na tomto webu už zazněla hromada moudrých slov. Kdybyste je z historie vypreparoval (ani to nezkoušejte:-), dal by se z toho sestavit manuál pro nic netušícího klienta.

  Ty dobré myšlenky jsou schované pod lavinou osobníchinvesktiv a hádek, jež mohou laika někdy pobavit, někdy znechutit, ale hlavně ho vůbec nezajímají. Ale je to logická součást takových diskusí. Když například pod článkem pana Hanzla upozorním, že zdatný telefonista může být zároveň lump, který pracuje stylem, popsaným Martinem Boučkem jako ten nejhorší, začne debata o panu Hanzlovi, o mých pohnutkách a na konci nitě se už jen bojuje o osobní čest.

  Jestli jste kladl jen řečnickou otázku, tak asi jediná rozumná odpověď je, že budete muset věnovat určitý čas sebevzdělávání (z vašeho příspěvku mám dojem, že už na tom pracujete).

  Pokud opravdu hledáte dobrého poradce, můžete mi napsat, co potřebujete. Doporučím vám spolehlivého člověka z vašeho regionu. Stejným způsobem se na mne obracejí čtenáři týdeníku Reflex a vždy mne pak informují, jak spolupráce s doporučeným poradcem probíhala a jaké doporučení dostali. Poradenství je v tomto případě pod takovým drobnohledem, že to „WIN“ je na straně klienta opravdu velké. Jen si představte ty páky, kdyby vedoucí ekonomické rubriky Reflexu někomu doporučil mizernou finanční službu.

  Odpovědět

 • Fredy

  26 srpna, 2007

  Pane Michale, pokud to myslíte vážně, tak jste mě rozesmál. Ve vlčí rozzuřené smečce hledáte toho nejhodnějšího vlka?

  Poradím Vám. Pokud hledáte toho nejlepšího poradce, tak se běžte podívat do zrcadla. Je pravda, že nejprve uvidíte začátečníka, ale když na tom budete pracovat, tak, za nějaký čas, uvidíte profesionála, na které bude vždy spoleh.

  Nehledejte poradce se zárukou, nenajdete ho. I když se Vám budou mnozí takto hlásit, tak to není pravda. A ke všemu to nemusí být ani poradcova chyba. Je jich mnoho, kteří jsou jen prodloužené ploutve finančních žraloků a nevědí o nic víc, než Vy. Mnohdy ani to ne. Jsou to jen pěšáci v mlm stájích.

  Pokud si pozvete jednotlivé vlky a budete dobře poslouchat, tak Vás velice dobře vyškolí. A pokud máte čas, tak doporučuji se nechat naverbovat nějakou slušnou poradenskou firmou. V současné době asi frčí Partners. Podle mých informací dobře školí i OVB a nebo Fincentrum. Dokonce bych radil nelitovat i nějakou korunu, pokud to budou chtít zaplatit. Lepší školu o budoucnosti vlastních financí nenajdete.

  Pak zjistíte, že to o tom zrcadlu byla pravda. PS: Oni mi to tu poradci jistě potvrdí 🙂

  Odpovědět

 • Vit Kalvoda

  26 srpna, 2007

  Fredy, kdo Vam ublizil ze tady porad musite rozhazovat spinu?

  To same byste mohl zacit tvrdit o kazde lidske profesi: pestujte si psenici, mlatte ji, vyfoukavejte, melte a pecte z ni chleba. Chovejte kravy a dojte si je, delejte syr a maslo.
  Udelejte si vlastni cihly a z nich si postavte dum.

  Na trhu a v obchode prece nikdy nic dobreho nekoupite!

  Odpovědět

 • Jan Traxler

  26 srpna, 2007

  On ma ale Fredy pravdu, jen ji nerika celou. 😉 Kazdy v sobe mame urcitou davku jesitnosti. A da se take rict, ze mnohdy bychom opravdu dovedli danou cinnost odvest nejlepe sami, protoze jen clovek sam presne zna sve predstavy. Problem vsak je, ze na to nemame vzdy cas. Mozna bych zvladl upect lepsi chleba (lepsi subjektivne, ze by mne osobne vice chutnal), kdybych se v tom pocvicil. Ale nemam na to cas, nechci si ten chleba pect a radsi tuto cinnost necham na pekarovi a zaplatim mu za to v cene chleba. Podobne by i mnoho lidi dokazalo (po par mesicich studia financnich trhu) velmi kvalitne investovat, vyznat se v pojistnych podminkach… Ale ne kazdy ma cas a chut se tim zabyvat. Pak muze vyuzit sluzeb nekoho, kdo se tim denne zabyva a zaplatit mu za to (at uz primo, nebo skrz provize).
  Nebo ne? 😉

  Odpovědět

 • Jan Majer

  26 srpna, 2007

  Před časem jsem četl rozhovor s výjimečným grafikem Alešem Najbrtem. Na produkty jeho studia denně všichni koukáme. Utkvěla mi v hlavě věta, že jeho klient si nesmí ani na chvilku pomyslet, že kdyby měl sám víc času, uměl by to udělat tak jako on. Jsem si jistý, že mezi poradci jsou také profesionálové na takové úrovni. A stále jich přibývá.

  Mimochodem – to, co doporučuje Fredy, tedy každý klient nechť si zajistí či zaplatí finanční vzdělání, už do praxe uvedla ZFP Akademie 🙂

  Odpovědět

 • Jan Traxler

  26 srpna, 2007

  No, je vzdelani a vzdelani. 😉 … Ale jak ja porad rikam, zaplat pan Buh alespon za to v ZFPA. Minimalne Vam vtlouknou do hlavy myslenku odkladat si 10% prijmu stranou. A to uz samo o sobe je pro mnoho domacnosti velmi dulezita a uzitecna rada.

  Jestli jich pribyva, tak ja se mezi ne ale sam za sebe neradim. Podle me se vsechno, co umim, muze naucit kazdy a umet to pro sebe jeste lepe. Jen to nekdy muze i par let trvat a faze „uceni se“ nikdy neskonci.
  Vcera to jeden zajemce o me sluzby krasne popsal. Nepamatuji si to doslovne, ale rekl neco v tomto smyslu: „Mozna bych dokazal investovat a rozumet souvislostem stejne jako Vy. Ale stalo by me to moc casu, musel bych denne sledovat trhy a veskere zpravy tak, jako Vy, a takova investice by pro me vzhledem k memu objemu prostredku byla neefektivni. Vy to budete delat efektivneji s daleko mensimi naklady na jednotku (napr. na 1Kc investice). Trhy uz sledujete tak ci tak, takze si me jen zaradite k ostatnim klientum.“
  Mne nezbylo, nez souhlasne kyvnout hlavou. Neco na tom opravdu bude. Cas (neboli efektivita) je dle meho nazoru hlavnim duvodem, proc vyuzit poradce. Ne to, ze ja jako laik na to nemam, starat se sam o sve finance, a ze by to mel delat odbornik.

  Odpovědět

 • Jirka Hlisnikovský

  26 srpna, 2007

  To platí obecně, i pro daňové poradce, různé servismeny, údržbáře… Svůj čas by každý měl věnovat tomu, kde je jeho využití nejefektivnější.
  Klíčovou se pak stává důvěra, vzájemná důvěra mezi poradcem a klientem. Mnohá zklamání a špatné zkušenosti pak vedou klienty k postoji, že se stejně nejlépe o své peníze postará sám. Z toho, co jsem všechno slyšel od klientů, mi nebývá někdy dobře. Mnozí kolegové si vůbec neuvědomují, jakou odpovědnost si na sebe berou.

  Odpovědět

 • Fredy

  27 srpna, 2007

  Běžně zastávám názor, že každý má dělat jen to, co umí. Proto si samozřejmě nepeču chleba ……
  Ale v tomto bouchacím řemesle, jak mu někteří říkají, poslání, dělám výjimku. Bavíme se stále „jen“ o těch produktech, kde si pojišťovny hrají na investice, což jim nepatří. Nejsem nepřítelem pojišťováků, pokud dělají jen pojištění bez investičního balastu (KŽP, IŽP, FŽP, VŽP …..) a současně nejsem nepřítelem investičních poradců, kteří nemají v nabídce žádnou pojišťovnu.
  Dost často čtu o tom, že finanční poradci jsou něco jako lékaři přes peníze. Že pečují o klientovo finanční zdraví. Je to sice reklamní slogan, ale rád jej využívám k vysvětlení mého názoru. Když Vás bude koleno, tak půjdete sice nejdříve k praktickému lékaři, který má všeobecný přehled, ale není odborník. Ten Vás pošle k nějakému specialistovi, ortopedovi. Když vás zároveň bude bolet i zub, tak pochybuji, že byste si jej od onoho ortopeda nechal léčit. Považoval by Vás za blázna. A stejné je to s „lékaři“ přes peníze. Když chci něco pojistit, tak si buď zavolám známého nezávislého pojišťováka a nebo si, pomocí internetu, najdu pojišťovnu a pak volám jejich poradce. Když chci investovat, tak volám investičnímu poradci. Moje první otázka je, zda dělá také pojištění. Pokud řekne ano, tak se loučím a hledám dál…..

  Jinak s Vámi souhlasím v tom, že poslední dobou přibývá odborníků jak řemesle pojištění, tak v investicích.

  Odpovědět

 • Jirka Hlisnikovský

  27 srpna, 2007

  Nemohu zcela s Vámi souhlasit. Pokud použijeme příměr s lékaři, na co máme potom praktické lékaře?
  Poradce přes všechny finance má své opodstatnění. Třeba provede s klientem základní rozdělení peněz, formulovaní priorit a cílů. Hypotéku, investice atd. pak může řešit specialista (asi ze stejné společnosti, jako je poradce). Také to nevylučuje poradce, který se více specializuje na investice a má třeba i makléřskou licenci dříve z MF ČR, KCP dnes ČNB.

  Odpovědět

 • Fredy

  27 srpna, 2007

  Proti tomu, co píšete, nic nemám. Pokud má nějaká finanční společnost ve svých řadách odborníky jenom na pojištění a další odborníky jenom na investice, tak je to možné. I když bych i v tomto případě byl velice opatrný. Ale to je na delší psaní. Několik takových společností znám, včetně jejich systému práce a odměňování.

  Praktický lékař „přes peníze“ by měl mít všeobecný přehled, ale sám by neměl nic „prodávat“. Maximálně by měl doporučit specialistu, podle potřeby. Něco jako sekretářka ve firmě, která vás pošle k tomu referentovi, který má věc vašeho požadavku na starosti. Ale pojďme dál. Dnes je možné a v budoucnu se to ještě více rozšíří, že můžete navštívit lékaře specialistu přímo. Samozřejmě s přesným zadáním. Dnes je normální, že když máte problémy se zrakem, jdete k očnímu, když máte problémy se sluchem, jdete k ušnímu……………
  Chcete-li něco pojistit, jdete za pojišťovacím poradcem, chcete-li něco investovat, tak jdete za investičním poradcem.

  Tyto dvě profese uznávám a respektuji, ale jakmile si začnou jedni hrát na druhé, tak pryč od nich. A o tom to je….

 • Fredy

  27 srpna, 2007

  Tohle není, pane Kalvodo, házení špíny, ale jen na ni poukazuji. Co píšete, víte sám, že je blbost. Nic takového jsem nikde nepsal. Osobní svoboda, liberalismus a svobodný volný trh jsou věci, které považuji za naprosto samozřejmé……

  Můj postoj, který se vám nelíbí, není namířen proti vám osobně, nebo jiným vaším kolegům, ale jen proti stylu práce některých z vás. Je namířen proti tomu, abyste (někteří vědomě) obelhávali klienty a slibovali jim něco, co nemůžete splnit. Například spokojený „podzim života“, který jim má zařídit háfo kapitálovek, investiček…….

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  27 srpna, 2007

  Sice stavím svoje podnikání na jiných věcech, ale vcelku často si říkám jak se vlastně mám na „bouchače“ dívat. Vzpomenu si přitom na knihy Oty Pavla jak jeho otec obchoďák řádil. Prodat Lux do hájovny kde není proud ani dnes je takové IŽP na spoření. A teď, je blbej ten hajnej (když nepozná, že je mu to platné max. jako ozdoba, nebo podobně jako někdy IŽP je to móda – ukážu Vokurkům, že já na to mám) nebo je hajzl prodejce. Je „poradenství“ (tedy spíše někdy prodejnictví) obchod jako každý jiný nebo je to něco víc (tedy to poslání).

  Já pro sebe to mám vyřešeno, ale zkuste se zamyslet…

  Odpovědět

 • Fredy

  27 srpna, 2007

  Pokud to máte vyřešeno a ke všemu dobře, tak buďte rád. Váš příměr je zase o něčem jiném. Když mi přijde do baráku nějaký bouchač přes zázračné vysavače a je jen na 120V a já je koupím, tak je to věc, většinou okamžité odezvy. Nebo-li zjistím, že mi to nefunguje a proč. Pak si mohu vytrhat vlasy, nadávat do všeho možného a nebo si dát pár facek. Případně ho mohu být stejný expert, který prodá vše, včetně sám sebe a ten vysavač prodat jinému důvěřivci.

  Ale pořád je to něco, na co si mohu sáhnout, vyzkoušet, očuchat a případně vzít, či nevzít. Poraďte mi, jak má poznat dobrou investičku od té špatné? Bude mít jinou barvu, či nějak smrdí? Případně je více hlučná a kouří?

  Pane Valachoviči, nepíši že vy, ale někteří vaši kolegové „prodávají“ kapitálovou a investičky s tím, že je to zabezpečení na stáří. Tudíž tu IŽP „vysavač na peníze :-)“ někteří vyzkouší až za několik desítek let.

  Vidím to jako dneska. Noví penzisti sezvou přátel, udělají velkou party a všem oznámí, že jsou díky nějakému bouchači z doby před 30-ti lety, boháči. Že si zítra zajdou do pojišťovny pro ty miliony. Po návštěvě pojišťovny a zjištění skutečného stavu věci, rudí až za ušima, si půjdou k přátelům půjčit na zaplacení oné chlastačky…..

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  27 srpna, 2007

  „Ale pořád je to něco, na co si mohu sáhnout, vyzkoušet, očuchat a případně vzít, či nevzít. Poraďte mi, jak má poznat dobrou investičku od té špatné? Bude mít jinou barvu, či nějak smrdí? Případně je více hlučná a kouří?“
  Mám-li opět použít příměr, je to o tom, že k Vám na hájovnu přišel prodejce s luxem (tedy IŽP), víte že existují i jiné firmy (pojišťovny) a jiné modely luxů (jiné tarify), ale upřímně je to pro Vás v hájovně tak velký rozdíl (možná délka napájecího kabelu- oběšení – by mohla hrát roli)?

  Je jasné, že to není tak evidentní a prostý občan moc netuší a musí doufat, že se mu nelže, ale šlo mi spíše o ten fakt prodeje. „Blbců“ co kupují šmejdy v jakémkoli oboru je přece dost a dost a nikdo nevyčítá např. prodejcům aut že prodávají revoluční 1,2 HTP…

  Odpovědět

 • Fredy

  28 srpna, 2007

  Pane Valachoviči, doporučuji abyste si přečetl, ve včerejší MFDnes v příloze Léto, rozhovor s nezávislým pojišťovákem pane Moravcem. On má svoji firmu (pět naivních bouchačů) a nechává si říkat generální ředitel. Hraje si na boháče, ke klientům chodí se zlatými řetězi a prsteny, chlubí se že má dvě auta, ale chybí mu k tomu rozum a rozvaha. V rozhovoru napsal, že jeho (vaše?) práce je těžká, že musí lidi oblbnout ….. Jde prý ve šlépějích svého otce, který byl pojišťovákem od roku 1990, ale zaměřoval se na pojištění rizik, ale on se prý zaměřuje na investování s pojišťovnami. Tedy seká KŽP a IŽP, jak Baťa cvičky. V Kutné Hoře ho prý lidi nemají rádi……

  Když jsem si to přečetl, tak jsem valil oči. Samozřejmě se od MFDnes jedná asi i placený rozhovor, neboť takhle trapně vedený jsem už dlouho nečetl. Ostatně na internetu ho nenajdete, nedá se zobrazit. Patrně jej někdo od nich rychle stáhl. Je to ukázka ubohosti myšlení bouchačů, ale, bohužel, i naivita lidí, že na to stále skáčí. Proto volám po větší informovanosti lidí.

  Onen „král“ bouchačů je ukázkou toho, jak by vaše profese neměla vypadat. Kdysi dávno jsem psal, jak si představuji ideálního, nezávislého finančního poradce. Každopádně by měl mít za sebou VŠ ekonomickou se zaměřením na pojištění a investice. Pak by měl mít praxi v analytických skupinách, různých finančních žraloků. U pojišťoven v týmu finančních matematiků. Jinak by se mělo jednat o člověka váženého, slušného a uznávaného. Jeho vystupování, oblékání a i styl života by neměl vybočovat z běžných standardů. Takového finančního poradce si pamatuji například ze svého pobytu ve Švýcarsku. Ostatně vy byste si nechal operovat třeba srdce od lékaře typu pana Moravce? Asi těžko, ale proč mu pak svěřovat své peníze?

 • Jan Valachovič

  28 srpna, 2007

  Přečtu:-) Jen k tomu vzdělávání, ona neexistuje škola, která by mohla připravit na toto povolání (tedy alespoň ne zcela, VŠE vám stačí tak na 15%…)

 • obchodnik

  28 srpna, 2007

  jestli to chapu dobre, tak tvrdite, ze po ukonceni VSE budu vedet tak 15% toho co potrebuje poradce? to se necham poucit co vsechno teda poradce umi. odhlednu od etiky (i ta se tam ale uci), tak jako absolvent oboru finance/banky/pojistovnictvi toho vim vic nez poradce. neberu v uvahu presne nastudovani jednotlivych produktu. tim nechci hajit VSE, jen se mi nezna tech 15% 🙂 ale mozna mam uplne jinou predstavu o poradcich 🙂

 • Jan Valachovič

  28 srpna, 2007

  Ono to není o tom co umí, ale co by měl znát. Jako absolvent víte víc, hm ale čeho? Prakticky to v tomto oboru použijete málo, jestli na 15% nebo 20% není až tak podstatné. Pochopitelně se to % bude lišit podle toho kterou oblast poradce upřednosťnuje (tj. pokud se budete věnovat jen investicím číslo rapidně stoupne třeba i na 60%, naopak k rizikovém pojištění se budete muset dále hodně vzdělávat). A právě to vámi opovrhované nastudování produktů je důležité, jinak totiž sjednáte něco co je danému člověku na nic (výluky atd.).

 • obchodnik

  28 srpna, 2007

  ja neopovrhuji nastudovani produktu.jen se to snazim vyclenit. preci si nemyslite, ze se na skolach bude ucit co kde jaka pojistovna nabizi. tam se mate naucit a naucite teoreticke znalosti, jak je uplatnit v praxi a pak je jen na vas jak jste sikovny a dokazete to uplatit. zrovna ze sveho okruhu znamych co jsou z VSE se uplatinili vsichni, vetisna dala i CFA. samozrejme skola chrli i stovky noumu, stejne tak jako kazda dalsi skola. znam i hodne stredoskolaku nebo jen bakalaru, co maji v hlave vice nez kdejaky ing, MBA atd.

 • Jan Valachovič

  28 srpna, 2007

  Nemyslím, ale pokud studujete např. ČVUT řeknou který beton ano a který ne. Není to nic proti konkrétním školám, jen říkám, že pro práci f. poradce to není tak nutné (vzhledem k tomu co ze školy použijete).

 • obchodnik

  28 srpna, 2007

  no pokud jste byl na CVUT tak zrovna s tim betonem to tak neni 🙂 ale chapu vasi pointu. souhlasim. je to nakonec tak se vsim, ze az v praxi se zdokonalite. a ze dobry poradnce nemusi vystudovat VSE. jen je lepsi, kdyz preci jen ma nejake ekonimicke vzdelani.

 • Pavel Zachrdla

  28 srpna, 2007

  Myslím že znalosti (vzdělání a praxe) jsou předpokladem sice nezbytným, ale ne tím nejdůležitějším. Právě znalosti totiž umožňují dělat i „sofistikované podrazy“. Já osobně proto v požadavcích na finančního poradce kladu na první místo čestnost a morálku. Myslím ale, že se shodujeme, člověkem váženým, slušným a uznávaným asi nemůže být (neměl by být 😉 člověk nemorální.

 • obchodnik

  28 srpna, 2007

  asi nejdulezitejsi je to co je v te zavorce. „nemel by byt“ bohuzel to tak neni. je to spis jen zbozne prani. kazdy poradce, banker, cely svet financi ma kredo jako cestnost, etika, moralka, ale kdo dela v tomto byznise delsi dobu a ne jen analytika, tak vi, ze zkusenost je uplne jina. tam kde se toci stovky milionu, milard, tam neni moc prostoru pro etiku, moralku.

 • Pavel Zachrdla

  28 srpna, 2007

  Myslím, že pokud poradce radí v zájmu toho s kým má smlouvu a kdo jej platí (provizně placený poradce tedy v zájmu finanční instituce ;-), pak je to v pořádku. Nemorálním se jeho počínání stává až ve chvíli kdy se snaží vzbudit dojem, že radí ve prospěch občana (např. dovětkem „rodinný“ finanční poradce). Je to samozřejmě ale i o vyspělosti trhu. Většina občanů stále věří tomu, že lze získat něco zadarmo (např. dobrou radu od poradce placeného protistranou).

 • Jan Valachovič

  28 srpna, 2007

  Jistě, spásu hledej jen v placeném poradenství společnosti Triman, vše ostatní je jen podvod a klam…

  Tak a teď bych prosil ještě tu Sněhurce, pane Zachrdlo…

 • Pavel Zachrdla

  28 srpna, 2007

  Možná jste to nezaregistroval, ale TriMan není jediný, kdo poskytuje placené poradenství. A pokud vím, chystají se do toho segmentu vstoupit i PFLP ;-).

 • Fredy

  28 srpna, 2007

  Pokud se nepletu, tak kdysi Fincentrum také uvažovalo o placeném poradenství. Ovšem cesta provizí je přímá, jednoduchá ……. tak proč hledat odbočky, že?

 • Fredy

  28 srpna, 2007

  Pane Zachrdlo, že děláte placené finanční poradenství nejen vím, ale měl jsem možnost prostudovat i jeden váš finanční plán. Kromě kopírovaček tam bylo i dost pozitivního. Prostě nebylo to až tak špatné. Sice znám lepší, ale ne zde.

  Váš názor, pokud je uplatňován v praxi, je správný. Čest a morálka, dodal bych ještě svědomí, jsou nezbytné vlastnosti všeobecně. Nikoliv jen pro finanční poradce. Ale sledujte názory některých vašich kolegů, například pana Valachoviče. Nedivím se mu, že obhajuje jiná kritéria, než je vzdělání.

  Časem u nás bude vyspělá společnost lidí, kteří budou mít povědomí o tom, k čemu je vlastně pojištění a že pojistit neznamená spořit, či investovat. Jak a kdy a kolik investovat (ne kam, od toho jsou investiční poradci). Potom přijde přirozená selekce bouchačů a zůstanou jen ti schopní, ale i vzdělaní borci. Zednici, pekaři, traktoristi ….. kteří nyní vykonávají „poslání“ k finanční záchraně rodin, půjdou od válu. Nic proti jejich profesím, ale kvádro, kravata, polobotky a naučené fráze od vrchních bouchačů z nich skutečné profesionály a odborníky na finance neudělá.

 • Zachrdla - TriMan

  28 srpna, 2007

  Ano, pamatuji se na to poněkud diskutabilní hodnocení. Tehdy jste nám dal, tuším, dvojku :-). Ale abychom se moc nenaparovali, tak např. pan Fichtner nám dal tehdy nedostatečnou :-o).

 • František Peterka

  26 srpna, 2007

  Všem přeji příjemný nedělní večer,
  po pročtení diskuse pod článkem mám trochu rozpačité pocity. Možná můj zmatek vzniká tím, že nejsem mezi poradci „insider“. Člověk by skoro nabyl dojmu, že IŽP prodávané panem Hanzlem je silně neetická záležitost, zatímco IŽP prodávané ostatními je ukázkovým vrcholem nezávislého finančního poradenství. Koneckonců i analytik Partners pan Šídlo tvrdí, že IŽP je zajímavý a moderní finanční instrument, který má na trhu své místo. A teď babo raď. Není – li baba, zkusí dát několit námětů k zamyšlení František.

  Vždy používejte selský rozum, je – li vám něco prodáváno jako investice, vždy se zajímejte o to, kolik zaplatíte celkem na poplatcích a kdy budete na svých penězích. Zároveň se ptejte na všechna omezení, např. kdy a jak se ke svým penězům dostanete, jaké jsou poplatky za to, když porušíte dané podmínky či od smlouvy odstoupíte. Nenechte se pouze zlákat představou, že za 30 let budete mít 1 mio Kč. Pořád mějte na paměti, že se jedná o 35 000 euro, což je na západ od nás něco jako průměrný roční plat…

  kupujete – li IŽP, vždy se smiřte s tím, že:

  – minimálně půl roku, častěji až dva roky financujete život pojišťovny / vašeho poradce, tedy půlku ročního pojistného až dvě roční pojistná utratíte za radu svého finančního poradce¨

  – vždy se proto zajímejte o to, jak dlouho hradíte počáteční náklady na tento produkt

  – IŽP nabízí možnosti, jako je placení mimořádného pojistného, což v některých produktech IŽP lze provádět i automaticky. Za mimořádné pojistné platíte poplatky v řádech procent z ukládané částky, dostáváte se na úroveň poplatků z OPF. Vzhledem k tomu, že se na mimořádné pojistné vztahují daňové úlevy, můžete si produtk nastavit téměř jako daňově odečitatelné podílové fondy – jedno z kouzel IŽP. Na to nepotřebujete vyvíjet nové produkty, možnost poskytují i stávající IŽP… Odhlédku samozřejmě od možnosti, že by Vám poradce část své provize přenechal za předpokladu vaší slušné platební morálky… Ručení provizí (její vratka v případě zrušení smlouvy) je často nastaveno na 1 – 2 roky…. Proto u méně slušného poradce můžete po této době vysledovat prudký pokles zájmu o vaši osobu…

  – vždy se zajímejte o návratnost své investice. Tedy za jak dlouho budu na „svém“ . Budou – li to řádově roky, položte si otázku, zda se jedná o správnou investici.

  Buďte opatrní při nákupu produktů kryjících pouze riziko

  -např. pojištění trvalých následků úrazu na částku pod min. 300 000 Kč téměř nedává smysl. Pojistné plnění za vaše trvalé následky se často počítá jako % z pojistné částky. Chybějící palec je za 5 %, ruka za 20 % a tak dále. Tedy uřízněte si ruku na cirkulárce a máte 60 000 Kč… To se příliž neslučuje se zabezpečením příjmu na celý rok, jak udávají některé rady a příručky.

  Co se „penzijka týče“

  – v případě, že je Vám dvacet a zaměstnavatel Vám nabízí příspěvek na penzijní připojištění, vždy toho využijte. Nezajímejte se o výši státní podpory, nenechte se odradit nízkým úrokem. Dívejte se na věc optikou svého užitku – vy budete tři roky dávat 500 Kč, zaměstnavatel taky. Pokud tento stav vydrží déle než rok, máte při zrušení smlouvy zhodnocení svých prostředků v řádech desítek procent, a to po odečtení státní podpory a zdanění příspěvku zaměstnvatele 25 %. Proto si klidně za uvedených podmínek nechte takovou smlouvu „bouchnout“

  Nezapomínejte na stavební spoření.
  – produkt, který vám umožní generovat zisk 6 – 7 % čistého ročně by rozhodně neměl ujít vaší pozornosti. Svým výnosem směle konkuruje konzervativně orientovaným OPF (dluhopisy apod.). Jedinou nevýhodou je likvidita, obrovskou výhodou garance zhodnocení. Pomunu – li dodatečné efekty, jako možnost vzít si úvěr….

  a tak dále… Ale je neděle večer a já svou grafomanskou touhu ukojil, takže zbytek zase někdy příště….

  Odpovědět

 • Jan Traxler

  26 srpna, 2007

  Doplnil bych to, co osobne povazuji za zasadni nedostatek IZP. Je dulezite take vedet, do ceho investujete. A tady me IZP velmi omezuje, neumozni mi poskladat portfolio podle mych predstav. Kdyz k tomu zohlednime ty poplatky, zdaneni vynosu…
  Teoreticky (ciste matematicky) muze IZP v nekterych pripadech vyjit vyhodneji nez kombinace podilovych fondu a rizikovky (diky danovym odpoctum). Ale v praxi je to podle me blbost, protoze pres IZP budu mit jine portfolio, nez kdybych investoval primo do fondu, indexovych produktu apod.

  Vic se k IZP nebudu vracet, uz jsem na tomto webu mnohokrat psal sve nazory na tenhle „mutant“.

  Odpovědět

 • Fredy

  27 srpna, 2007

  Děkuji pane Traxlere za Váš názor, je dobře že nejsem nepřítelem investování s pojišťovnou sám. Někdy přemýšlím, jak dlouho budou lidé tyhle nesmysly baštit? Napadá mě snad jediné řešení. Striktně oddělit od sebe pojištění čehokoliv na jedné straně a investování (i spoření) na straně druhé. Neboli ten, kdo dělá pojištění by byl pojistným poradcem, ale zároveň by nesměl být investičním poradcem a naopak. Možná to bude dnes některým zním divně až směšně a proti tržně, ale za pár let se uvidí. Tenhle problém není totiž záležitostí jen ČR.

  Odpovědět

 • Danny

  27 srpna, 2007

  Mozna je to dano tim, ze je na svete sposta lidi kteri zamerne vytvareji zivot komplikovany a z toho profituji, protoze je na svete jeste vice hlupaku, kteri chteji verit, ale nepotrebuji vedet. A je uplne jedno jestli se jedna o politiky, media, firmy, nebo „jen“ manzela co lze manzelce.

  Odpovědět

 • Lukáš

  23 února, 2015

  Tohle je podle mého naprostý nesmysl, ačkoliv důvod k takovému smýšlení chápu. Já osobně se zaměřuji primárně na ćinnost investičního zprostředkovatele. Pokud však u klienta sedím, a vidím stav jeho smluv, nebo jsem na ně často sám dotázán, nevidím důvod k tomu, abych v takové rodině zajistil i zdravotní rizika. Samozřejmě zásadně nedělám IŽP ale vždy kombinuji k investicím úrazové pojištění (tedy bez investiční složky). Je to jen o lidech a jejich znalostech, nehažte všechny do jednoho pytle :)

  Odpovědět

 • František Peterka

  27 srpna, 2007

  Souhlas. Podle mě je dobré zvážit všechny aspekty daného produktu a mít ujasněné své cíle. Určitě porovnávání výnosnosti produktů v 30 letém horizontu vypadá lákavě, ovšem pravděpodobnost, že daný scénář nastane pod 1%… Zároveň omezení investičních možností u IŽP je frustrující…

  IŽP bych však obecně nezatracoval. Pokud přispívá zaměstnavatel solidní částku a já mám možnost si produkt dobře nastavit, tak se dostanu na zajímavý výnos. Ale slova příspěvek zaměstnavatele a možnost dobrého nastavení jsou klíčová. Je otázka, zda se hraje o částky, o které stojí za to hrát… Ale to už je na posouzení každého…

  Odpovědět

 • Fredy

  27 srpna, 2007

  Pokud se jedná o to, že buď mi zaměstnavatel něco zaplatí na životní pojištění a nebo nic, tak je to jasné. Ale pak je otázka, proč zrovna IŽP?

  Odpovědět

 • Oskar Michl

  27 srpna, 2007

  Můžete mi sdělit jaké (od jaké pojišťovny) doporučujete klientům rizikové pojištění invalidity (následkem nemoci i úrazu)? Nějaký samostatný produkt, který je možné zkombinovat s investicemi do OPF? Při hledání jsem zatím u pojišťoven narážel buď na absenci tohoto pojištění, případně na nedostatečné pojistné částky nebo na vazby s rezervotvorným pojištěním (KŽP, IŽP). Děkuji předem.

  Odpovědět

 • Petr N

  31 října, 2007

  Dobrý den, pane Františku,
  chtěl bych se Vás zeptat na způsob výpočtu ročního zhodnocení stavebního spoření 6-7%? Když jsem to před časem počítal já, tak mi vyšlo degresivní způsob zhodnocení, díky omezené výši státní podpory. Tedy, čím více peněz na něm máte, tím zanedbatelnější je pozitivní efekt st. podpory a ať už chcete nebo ne, dostáváte se na hranici cca 2%, což je roční zhodnocení uroku ze spoření (u některých st. spořících účtů – nehledě na poplatky).
  Jediná možnost jak dosáhnout vyššího zhodnocení se mi jevila v podobě st. spoř. na menší cílové částky a pravidelné zakládání nových smluv s ukládáním naspořených peněz do jiných typů fin. produktů. Tam si ale nejsem jist, zda by to mělo smysl, protože přijdete o možnost čerpat úvěr na rozumnou částku.
  Díky za odpověď, přeji pěkný den. petr n.

  Odpovědět

 • Igor Březina

  2 září, 2007

  …člověk si čte články na investujeme.cz a přemýšlí, jestli má šanci si vydělávat víc než o něco málo víc nadprůměrný plat jinak než boucháním životních pojistek. :-/

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  2 září, 2007

  Jde to, jde, jen to není tak jednoduché a není to hned. Stačí jen chtít a nepřistupovat na kompromisy typu neokrádat klienta tak moc. Buďto bouchat nebo radit, oboje se moc neslučuje, veřte tomu nebo ne „prostý“ lid nejsou jen pitomci. On i ten poslední sedlák pochopí, když nemá po 10 letech na „účtu“ ani tolik co tam dal, že je něco špatně…

  Odpovědět

 • Martin Bouček

  2 září, 2007

  Tak jste mi kolego promluvil u duše 🙂 MB

  Odpovědět

 • Martin Bouček

  3 září, 2007

  Tedy, chtěl jsem napsat normální frázi: tedy z duše, niméně jsem se překlepl. Ještě si říkám, že pod č.1 příspěvku Fredyho má něco do sebe. Na druhou stranu, jestliže se člověk tento obor praxí naučí, je trochu škoda, kdyby raději „nezměnil“ myšlení.

  Odpovědět

 • Fredy

  3 září, 2007

  To víte, že máte šanci si vydělat více, než je průměrný plat, bez boucháním životních pojistek. Máte dvě možnosti:

  1) Přestanete dělat finančního poradce a vrhnete se na něco úplně jiného…..

  2) Změníte své myšlení. Po vzoru, že poradce je od slova radit a každá dobrá rada je pěkně drahá, přejdete na placené služby. Pokud přijmete výzvu o tom, že klient vám bude platit jen za to, co jste mu vydělal (ušetřil), tak můžete být časem v pěkném balíku a přitom neztratíte čest a zůstane vám čisté svědomí.

  Odpovědět

 • Martin koutny

  9 prosince, 2013

  Dobrý den,

  velice zajímavý článek. Sám poslední dobou hledám spousty zajímavých článků právě o telefonování. Váš článek je velmi přínosný (mimochodem tip na další zajímavé články http://www.jak-komunikovat.cz/clan­ky/) Sám jsem dlouhou dobu neřešil jak telefonovat, až mě čekal důležitý telefonát a najednou se mi roztřásla kolena a nějak jsem nevěděl co mám říkat a dokonce jsem začal koktat. Nevěřil jsem svým vlastním uším. Od té doby už raději věnuji zdokonalování i v této činnosti.

  Odpovědět

 • Jan Novický

  26 července, 2018

  Super článek souhlasím. U nás ve firmě se nám osvědčilo nechat obchoďáky navolávat si půlku schůzek sami a druhou půlku jim necháme domluvit přes call centrum. Výsledky jsou super, spolupracujeme s http://www.axxel.cz/, schůzky navolávají opravdu kvalitně. Ale hlavně je dle mě důležité nenechat obchoďáky „zlenivět“ a „zakrnět“. Samozřejmě musí nejvíce běhat na schůzky, ale to telefonování k tomu prostě patří.

  Odpovědět