CZK/€ 24.895 +0,04%

CZK/$ 23.224 +0,31%

CZK/£ 29.460 -0,02%

CZK/CHF 26.080 -0,38%

Text: Jan Orava

12. 05. 2010

22 komentářů

Hurá do TANKu aneb Do boje s poplatky

 


 

TANK, ukazatel nákladovosti spořících produktů, prošel za svou krátkou historii poměrně velkým vývojem. Jasným cílem TANKu je podpoření transparentnosti finančních produktů a umožnění jednoduchého srovnání těchto produktů jak cílovému klientovi, tak finančnímu poradci.

Investování je komplexní disciplína, kde úspěšný výsledek, myšleno hodnota investice na konci sjednané spořící doby, závisí na několika důležitých veličinách. Ukazatel TANK se zabývá nákladovostí produktu, tedy informuje o tom, kolik investor zaplatí správci peněz za zřízení smlouvy, za investování do fondu a za údržbu investice.

Autorizovaný TANK

Přestože je získání autorizovaného TANKu poměrně jednoduché, velká část investičních společností se tomu prozatím brání. Proč? Co je k tomu vede? Pro přidělení autorizovaného TANKu konkrétnímu produktu musí pojišťovna zavázat smlouvou ke zveřejnění kompletní poplatkové struktury daného produktu, její okamžité aktualizaci a musí uhradit administrativní poplatek.

Nicméně právě přísná smlouva některé pojišťovny odrazuje a  preferují utajení své poplatkové struktury.To je jejich know-how, jak na klientech nenápadně vydělávají…

Špička ledovce

Pomalým, ale jasně rostoucím trendem se stává snaha pojišťoven hrát fair-play a zveřejňovat své poplatky. Pojišťovny začínají chápat, že transparentnost může být dobrou konkurenční zbraní na omezeném českém trhu. Klient, než by kupoval byť levného zajíce v pytli, dá přednost produktu s jasně stanovenými podmínkami. A zde se dostáváme zpět k TANKu. TANK je zbraň, která dává finančním produktům punc transparentnosti.

Společností, které byly ochotné se zavázat smlouvou a zveřejnily všechny poplatky, není zatím mnoho. Zmíněnou špičku ledovce tvoří AXA investiční společnost, AXA životní pojišťovna, Komerční pojišťovna a nově také Kooperativa. Již jen drobný krůček od certifikace stojí ING. Certifikované produkty těchto společností můžeme označit za bezpečné, tedy user-frendly.

Tabulka 1: Přehled produktů, které získaly certifikovaný TANK*) – index nákladovosti produktu

 

TANK10

TANK20

TANK30

TANK40

AXA investiční společnost

       

Generace X

9,4%

15,6%

21,7%

28,4%

AXA životní pojišťovna

       

Axa Comfort Plus (T100)

25,1%

30,3%

35,1%

40,1%

Axa Partner for Life (T100P)

18,1%

24,3%

30,6%

36,1%

Komerční pojišťovna

       

Vital Invest

17,5%

30,4%

42,4%

53,1%

Kooperativa pojišťovna

       

Perspektiva 4BN

23,6%

32,7%

42,0%

49,4%

Perspektiva 6BN

19,5%

29,0%

38,5%

46,8%

Perspektiva 7 BN

20,6%

30,0%

38,9%

47,2%

*) TANK je poměr všech předpokládaných zaplacených poplatků vůči předpokládané budoucí hodnotě investice. TANK10 je nákladovost při pravidelné měsíční investici 1000Kč do vyváženého portfolia po dobu 10 let. Podobně TANK20, TANK30 a TANK40.

AXA investiční společnost

 • Generace X – za založení smlouvy je účtován poplatek ve výši 3,4 %, který je sražen jednorázově na začátku spoření; vedení účtu je zdarma; TER modelového portfolia je 1,07 %; při zrušení smlouvy je nutné doplatit počáteční náklady.

AXA životní pojišťovna

 • T100 – počáteční náklady jsou účtovány formou počátečních jednotek, nákup počátečních jednotek probíhá po dobu prvních dvou let, srážka z počátečních jednotek je 6 % max. po dobu 25 let; za vedení účtu je poplatek 50 Kč měsíčně, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je 5 %; TER modelového portfolia je 1,26 %; při zrušení smlouvy je třeba doplatit poplatek za vedení účtu do konce sjednané doby a je nutné dosrážet počáteční jednotky.
 • T100Ppočáteční náklady jsou účtovány formou počátečních jednotek, nákup počátečních jednotek probíhá po dobu prvních dvou let, srážka z počátečních jednotek je 4 % max. po dobu 30 let; za vedení účtu je poplatek 30 Kč měsíčně, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je 2 %; TER modelového portfolia je 1,26 %; při zrušení smlouvy doplatit poplatek za vedení účtu do konce sjednané doby a je nutné dosrážet počáteční jednotky.

Komerční pojišťovna

 • Vital Investza založení smlouvy a vedení účtu není účtován žádný poplatek; rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je 3 %; TER modelového portfolia je 2,85 %; při zrušení smlouvy 1. rok klient zaplatí 5 % z aktuální hodnoty investice, 2. rok 4 %, 3. rok 3 %, v dalších letech je zrušení smlouvy zdarma.

Posledními přírůstky do rodiny certifikovaných produktů jsou 3 tarify Perspektivy od Kooperativa pojišťovny.

Kooperativa pojišťovna

Ze své bohaté nabídky produktů se Kooperativa rozhodla certifikovat tři produkty. Investiční životní pojištění Perspektiva podle sazby 4BN, 6BN a 7BN. Právě 7BN je nejpropagovanějším produktem společnosti. Kooperativa tak vysílá jasný signál svým klientům, ale i konkurenčním bojovníkům na trhu: máme novou zbraň a nebojíme se ji použít. Doufejme, že se ostatní společnosti, které zveřejňují své poplatky jen částečně nebo vůbec (ano, i takoví zákeřní bojovníci se na českém bojišti stále ještě vyskytují) zaleknou a vykročí společně vstříc transparentním zítřkům.

Parametry pojištění

Minimální výše běžného pojistného činí u 4BN a 6BN 500 Kč měsíčně, u 7BN 400 Kč měsíčně. Minimální výše mimořádného pojistného placeného pojistníkem je 2000 Kč, minimální výše mimořádného pojistného hrazeného zaměstnavatelem je 1000 Kč.

Povinnou součástí investičního životního pojištění je pojištění pro případ smrti s minimální pojistnou částkou 50 000 Kč. V případě splnění dodatečných podmínek na věk apod. lze pojistnou částku snížit až na 10 000 Kč. Volitelně lze sjednat úrazové pojištění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, pojištění pro případ pobytu v nemocnici, pojištění pro případ trvalé invalidity a úrazové pojištění dítěte. 

Tabulka 2: Procenta z prvního měsíčního pojistného pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů investičního životního pojištění Perspektiva

Pojistná doba

4BN,6BN*)

7BN *)

 

1

20%

20%

placeno první rok

2

25%

27%

placeno první rok

3

30%

34%

placeno první rok

4

35%

41%

placeno první rok

5

40%

48%

placeno první rok

6

45%

55%

placeno první rok

7

50%

62%

placeno první rok

8

55%

69%

placeno první rok

9

60%

76%

placeno první rok

10

40%

46%

placeno první dva roky

11

43%

49%

placeno první dva roky

12

46%

53%

placeno první dva roky

13

49%

56%

placeno první dva roky

14

51%

59%

placeno první dva roky

15

54%

62%

placeno první dva roky

16

57%

66%

placeno první dva roky

17

60%

69%

placeno první dva roky

18

62%

72%

placeno první dva roky

19

65%

76%

placeno první dva roky

20

68%

79%

placeno první dva roky

21

47%

55%

placeno první tři roky

22

49%

57%

placeno první tři roky

23

51%

59%

placeno první tři roky

24

53%

62%

placeno první tři roky

25

55%

65%

placeno první tři roky

26

56%

65%

placeno první tři roky

27

58%

65%

placeno první tři roky

28

60%

65%

placeno první tři roky

29

62%

65%

placeno první tři roky

30+

64%

65%

placeno první tři roky

*) V případě, kdy je limit pro zvýhodněné pojistné uvedený ve smlouvě nižší než pravidelná investice, počítají se počáteční náklady z této částky.

Kolik bude investování stát?

Poplatky všech tří nově certifikovaných produktů společnosti Kooperativa jsou postaveny na podobném principu.

Poplatky za založení a správu smlouvy

Na začátku spoření musí klient uhradit počáteční náklady, které jsou závislé na sjednané době pojištění a na výši pravidelné měsíční investice. Počáteční náklady se platí maximálně po dobu prvních tří let.

I když počáteční náklady nepatří mezi nejnižší v porovnání s ostatními finančními produkty na trhu, jedná se zde o jediný vetší poplatkový výdaj klienta, tedy po splacení počátečních nákladů už žádné další velké poplatky nepřekvapí. U produktů 6BN a 7BN navíc existuje sleva z počátečních nákladů, poplatek se pak nepočítá jako procento z pravidelně investované částky, ale z limitu pro zvýhodněné pojistné uvedeného ve smlouvě. Tento limit určuje obchodník při sjednání smlouvy a jeho minimální hodnota je 500 Kč, což především u vyšší pravidelné investice může znamenat výraznou slevu na placených poplatcích.

Za správu investice pak klient zaplatí u produktů 4BN a 6BN 25 Kč měsíčně, u 7BN 30 Kč měsíčně.

Poplatky z investované částky

U všech tří typů pojištění pojišťovna shodně aplikuje poplatek z pravidelně investované částky 3 %, jedná se vlastně o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou jednotek fondu. Stejné procento si bude pojišťovna nárokovat i při mimořádné investici.

Poplatky za správu investice

Kooperativa nabízí u svých produktů možnost investovat do několika různých fondů. Jako referenční fond pro výpočet hodnoty TANK se standardně používá nejlevnější vyvážený fond, tedy s fond s nejnižší hodnotou TER (total expense ratio). V tomto případě byl zvolen fond Conseq Active Invest vyvážené portfolio s celkovým poplatkem z objemu 2,12 %. Přehled všech fondů naleznete v přiložené tabulce.

Tabulka 3: Přehled fondů investičního životního pojištěná PERSPEKTIVA

Název fondu

Správce fondu

syntetické TER 2009

ERSTE-SPARINVEST Konzervativní

Erste Sparinvest KAG

1,54%

ERSTE-SPARINVEST Dynamický

Erste Sparinvest KAG

2,25%

ERSTE-SPARINVEST Progresivní

Erste Sparinvest KAG

2,70%

Conseq Active Invest Vyvážené portfolio

Conseq Investment Management, a.s.

2,12%

Conseq Active Invest Dynamické portfolio

Conseq Investment Management, a.s.

2,61%

Conseq Horizont Invest*)

Conseq Investment Management, a.s.

2,28%

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced**)

C-Quadrat Kapitalanlage AG

2,96%

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic**)

C-Quadrat Kapitalanlage AG

2,72%

*) Syntetické TER je vypočteno jako průměr Syntetických TER existujících portfolií.

**) Syntetické TER zahrnuje i performance fee ve výši 20% zisku.

Poplatky za zrušení smlouvy

Za zrušení sjednaného pojištění před uplynutím sjednané doby zaplatíte v porovnání s ostatními produkty investičního životního pojištění „symbolických“ 100 Kč. Poplatky zaplacené formou alokačního procenta ale samozřejmě již nikdo nevrátí.

Ostatní poplatky

Za 1. – 5. přesun podílových jednotek v daném kalendářním roce nezaplatí klient nic. 6. – 10. přesun bude stát 100 Kč a každý další přesun 3 % z přesouvané částky. Shodně 100 Kč zaplatí klient také za následující úkony: změna výše pojistného, změna délky pojistného období, změna výše pojistné částky, prodej podílových jednotek a pozastavení placení pojistného. Právě možnost pozastavení placení pojistného může být důležitým faktorem při zřizování pojištění.

Závěrem

Přestože se Kooperativa rozhodla pro certifikaci pouze tří produktů, jedná se určitě o vstřícný krok směrem ke klientům. Nicméně podrobné sazebníky všech produktů, i těch necertifikovaných, si můžete nastudovat na internetových stránkách pojišťovny.

Autor je investiční analytik TANK

Loading

Vstoupit do diskuze 22 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jan

  13 května, 2010

  To je snad uplne jedno jaka je nakladovost IZP, kdyz poplatky nejsou soucasti smlouvy a pojistovna si vyhrazuje pravo je menit. Takze treba s platnosti od 1.1.2011 aktualizuje cenik poplatku na webu a muzete pocitat znovu 🙂

  Odpovědět

 • viglib

  13 května, 2010

  Takze mozne zitrejsi zmeny v cenach jsou duvodem pro to, abyste se nezajimal o jejich srovnani dnes? Ja bych Vam eventualne neco prodal, o cene nemusite vubec premyslet, protoze zitra by Vam to nekdo mohl prodat draz 😉

  Odpovědět

 • Jan

  13 května, 2010

  A zarucite mi, ze tyto poplatky budou konstatni po celou domu co budu mit uzavreno IZP? Pojistovna si preci vyhrazuje pravo menit vyse poplatku v case (napr. za spravu fondu), staci provest aktualizaci v ceniku sluzeb na webu k datu xy a nákladovost je tatam

  Odpovědět

 • Radek

  13 května, 2010

  jj, další důvod, proč od neflexibilních produktů (pro klienta) ruce pryč. Stejně tak bych si nepředplácel poplatky u fondů.

  Odpovědět

 • Jan Orava

  13 května, 2010

  Naštěstí je současný trend „slušných“ pojišťoven takový, že své produkty ba naopak zlevňují. Dnes nakoupíš levně, příští rok bude ještě levněji.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  13 května, 2010

  Třeba Genio:-)

  Odpovědět

 • Petr Dostál

  14 května, 2010

  Ten slogan se mi libí, vy by jste měl jít do politiky :)) „Dnes koupis levne, pristi roku bude jeste levneji“

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2010

  Olive, ten trend zlevňování je skutečně u některých pojišťoven přítomen, v tom máš pravdu ale byl bych opatrný s generalizací…
  Většina pojišťoven vytváří nové levné produkty, ale na starých si poplatky nesnižuje, jsou tu ale i bílé vrány.
  Pokud jde o měnění poplatků, to je právě jeden z důvodů, proč požadujeme pro autorizovaný TANK po pojišťovnách smlouvu, ve které se zavazují nás o změnách informovat.
  Ať si každý udělá sám obrázek, které produkty jsou pro něj výhodnější, tým TANK má ambici především v tom, aby zdostupnil informace o IŽP (a následně v dalších produktech).

  Odpovědět

 • Jan

  14 května, 2010

  Primární cílem pojištoven je skrývat, mlžit či mít možnost měnit výši poplatků spojených s IZP. Pro pojistovny idealni business, zadne garancni plneni z jejich strany. Vazne pochybuji o tom, ze se TANKistum podari nejaka forma smlouvy s pojistovnami :), kde by pak brali penize na sve marketingove ci jine aktivity?

  Odpovědět

 • Anonym

  15 května, 2010

  Smlouvy s pojistovnami jsou dnes jiz podepsany. Samozrejme ne se vsemi.
  Naprosta vetsina klientu pojistoven nema zajem nebo mentalni kapacity na to, aby informace o poplatcich vyhodnotila i kdyz jim je podame na zlatem taliri.
  Diky tomu take TANK muze byt dnes pouzivan mimo jine na nevybirave prebouchavani, tedy v rozporu s jeho smyslem. Snad se nam toto podari novou organizaci stranek omezit.
  Pojistovny vedi ze TANK k prumeru nepronikne, ze se dostane dnes spise jen k tem, kteri se uz sami o poplatky zajimaji. Take vedi, ze TANK neTANK, ceka je prichod evropske legislativy a ze o poplatcich v IZP se BUDE informovat. Tedy neni otazka ZDA zacnou zverejnovat, ale KTERA z nich DRIVE pristoupi do TANK a tim si udelaji pozitivni medialni obraz a ktera si pocka, az ji k tomu donuti legislativa.
  Transparentni pojistovny mohou byt dnes svou pruhlednosti snad trochu zpomaleny, ale jakmile pravidla prituhnou, neprozijou sok. Jsou pripraveni na zmeny, ktere prichazi…

  Odpovědět

 • Zbyněk Svěrkoš

  15 května, 2010

  Bohužel je otázkou, co se vlastně s celou „Evropou“ a tedy i sjednocující legislativou bude postupně dít …. Pokud začne kolabovat ještě Itálie, tak to už se Němcům a spol. platit a sanovat půjčkami chtít nebude ani omylem a taky jim na to už málokdo půjčí …. a tedy Brusel a euro půjdou do kytek …. Chci tím říct, že bůhví co pak s pravidly bude a vyčkávací taktika nebude pak od věci, bohužel ….

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2010

  Dobrá, pomineme-li Evropu, je transparentnost finančních produktů záležitostí obecného užitku širokých vrstev jejich „uživatelů“, tedy spotřebitelů.
  Nelze čekat rázné kroky v rozporu s marketingovou strategií pojišťoven, ale transparentnost je trend, takže s EU nebo bez EU, hromadné žaloby a jiná hnutí oklamaně se cítící masy přece jen vytvářejí tlak, který pojišťovnictví posouvá směrem k větší transparentnosti.
  Někteří zakusili, o čem opravdu přímé jednání je – je to o tom, že se nemusíte bát potkat své klienty a naopak – oni k vám znovu přijdou.

  Odpovědět

 • Zbyněk Svěrkoš

  17 května, 2010

  Když jsem tu četl, že AWD vyhráli nějaké řízení na ošetření zaměstnaneckých benefitů kdesi v Hyundai (tuším, nejsme si 100%-ně jist), tak to člověk neví, jestli se má smát nebo plakat …

 • viglib

  14 května, 2010

  Opakujete jen to, co uz jste psal. Takze jeste jednou a polopate. Ceny zbozi a sluzeb se meni. Cena, ktera je dnes, zitra byt nemusi. A presto si bezne porovnavate ceny tehoz produktu nebo sluzby od ruznych vyrobcu nebo poskytovatelu. Dosadte si do predchozi vety misto ‚produkt‘ slovo ‚IZP‘ a je to.

  Odpovědět

 • S

  3 června, 2010

  No treba Komercni pojistovna ma srazky primo v pojistnych podminkach, takze je nemuze zmenit, ani kdyby chtela. Tim mate zaruceno, ze budou beze zmeny po celou dobu.
  Navic je v clanku chyba – rozdil mezi prodejni a nakupni cenou je u Komercni pojistovny nulovy a ne 3%.

  Odpovědět

 • Anonym

  3 června, 2010

  No podle mych informaci, ktere jsme dostali oficialne a primo od Komercni pojistovny je rozdil 3% . Tato informace je pro nas smerodatna.
  Pokud z neejakeho zdroje vyplyva, ze tento poplatek se neuplatnuje, prosim o sdeleni zdroje.

  Odpovědět

 • S

  6 června, 2010

  Ta srazka 3% je poplatek z kazde platby, coz je ale naprosto neco jineho, nez rozdil mezi prodejni a nakupni cenou.
  Nakupni cena je ta, za kterou klient nakupuje jednotky a prodejni je ta, za kterou je prodava – tento rozdil byval 5%. Pokud tedy napr. provadi prevod jednotek mezi fondy, tak prodava jednotky jednoho fondu za cenu treba 95, ale kupuje jednotky ciloveho fondu za cenu treba 100. A to se muze uplatnovat take napr. pri castecnych vyberech nebo odkupech. TOTO je rozdil mezi nakupni a prodejni cenou.
  To, co jste zminil, je poplatek za platbu pojistneho, ktery maji i nektere jine pojistovny (napr. 10 Kc za kazdou platbu), neco jako inkasni poplatek.

  Odpovědět

 • poradce

  14 května, 2010

  Článek je spíš dobrá reklama pro zelenou pojištovnu.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 května, 2010

  O zelene pojistovne tady opravdu autor pise hodne, ale technicke informace bych nepokladal za reklamu.
  Kooperativa je posledni prirustek do rodiny transparentnich IZPcek a zrejme proto o ni autor informuje sireji.
  Navic tim, ze Kooperativa o poplatcich otevrene informuje, si rozhodne „poplacani po rameni“ od pana Oravy (ktere jako by vykukovalo mezi radky) zaslouzi.
  Kdo bude pristi pojistovnou, ktera se zapoji do projektu transparentniho informovani a vyslouzi si tak tuto „reklamu“? Ceska pojistovna? Generali? Deutscher Ring? CSOB?
  Ledy se lamou…

  Odpovědět

 • Stanislav

  14 května, 2010

  Radím celé téma TANKu raději neotvírat. Co kdyby se na veřejnost provalilo, že poplatky v IŽP jsou TRAGICKY VYSOKÉ a tento typ produktu NELZE NIKOMU DOPORUČIT. Vždyť to může snížit příjmy poradců. Nezahrávejte si s tím. Kde najdem další koryto? Abysme tak nakonec skončili u poctivé práce.

  Odpovědět

 • Stanislava

  16 května, 2010

  Tento příspěvek byl míněn asi jako nadsázka, ale je v něm obsažená smutná realita. Přesně tak, kde jinde by hledali „finanční poradci“ svá korýtka než právě v IŽP? A produktů s kumulovanou provizí jako Generace X je poměrně málo – nicméně možná časem přibude víc zoufalých pojišťoven, co ve snaze získat obchod za každou cenu půjde na ruku těm poradenským firmám, co to s klienty myslí tak upřímně jako to kdysi myslel s českou politikou pan Gross a bude i více obdobných produktů, kde se vlk nažere a koza zůstane celá….tedy za pár let :-))) snad – pro klienta

  Odpovědět

 • Anonym

  17 května, 2010

  Byl li první příspěvek srozumitelným zahořklým povzdechem nad realitou trhu „finančního poradenství“, tak zde se mi smysl ztrácí…
  Což takhle místo zahořklých sarkasmů začít dělat to, o čem už „finanční poradci“ dlouho hovoří? Sledovat situaci na trhu, analyzovat produkty a starat se o také o peníze klientů, ne jen o svoje?
  Je to velmi jednoduché (jen nemůžete čekat, že to Vaše okolí hned pochopí).

  Odpovědět