CZK/€ 24.885 +0,48%

CZK/$ 23.151 +0,16%

CZK/£ 29.465 +0,56%

CZK/CHF 26.179 +0,52%

OVB vstoupilo do USF ČR: Co očekává?

 


 

Vstup OVB do jedné z finančně poradenských asociací je pozitivním signálem. OVB, jedna z největších českých finančně poradenských/zprostředkovatelských společností a její činnost je opět zastřešena asociací. Po vystoupení z AFIZu se možná podle rčení "nevstoupíš dvakrát do stejné řeky" vrhlo do proudů USF ČR.

"Jsem přesvědčena o tom, že velká společnost jako je OVB by rozhodně měla být členem profesního sdružení," uvedla k našemu dotazu Marta Gellová, generální sekretář AFIZu, která vnímá vstup OVB byť do "konkurenční" asociace velmi pozitivně.

OVB, AFIZ a odchod z asociace

OVB stálo u zrodu AFIZu. Bez nadsázky lze říci, že bez aktivní role OVB by AFIZ nevznikl. V rámci AFIZu se OVB mimo jiné podílelo na tvorbě etických standardů finančního poradenství, které jsou kodifikovány v Etickém kodexu.

První třecí plochou mezi OVB a AFIZem bylo vyloučení individuálního poradce Lukáše Štorka z AFIZu za neetické poradenství. Druhým momentem, který OVB nemuselo vnímat pozitivně, bylo přijetí společnosti Partners za řádného člena AFIZu. Za vznikem Partners totiž stál odchod významné části OVB, která se stala základnou poradců tehdy nové společnosti.

Poslední kapkou, která rozhodla o odchodu OVB z AFIZu v říjnu 2008 bylo pozastavení členství OVB za vážná pochybení jejích spolupracovníků. "Jedná se zejména o případy vícenásobného uzavírání investičních životních pojistek s minimálními pojistnými ochranami u téhož klienta nebo o IŽP s nedůvodně vysokými platbami běžného pojistného, navíc mnohdy v situaci, kdy platby nakonec překračují reálné možnosti daného klienta," uvádí tisková zpráva AFIZu z poloviny říjny 2008.

V reakci na pozastavení členství OVB z AFIZu vystoupilo. „Pozastavení našeho členství přišlo jako na zavolanou,“ uvedl tehdejší předseda představena a generální ředitel OVB Allfinanz Pavel Uzel a dodal: „Přínos asociace pro naše podnikání již delší dobu neodpovídal námi každoročně vkládaným prostředkům v řádu několika milionů korun. Teď je raději investujeme do dalšího zkvalitňování přípravy našich spolupracovníků.“

REKLAMA

Změny v OVB

Nic ale není věčné a změnami prochází všechny společnosti. V OVB nastaly v polovině loňského roku a byly poměrně bouřlivé. V červenci byl nejprve odvolán z funkce generální ředitel OVB Holdingu Michael Frahnert a o týden později ho následoval nikoli z vlastní vůle generální ředitel OVB Allfinanz v České republice Pavel Uzel.

Odvolání ředitele OVB v České republice ukazuje, že změny zahájené odvoláním pana Frahnerta nebudou jen kosmetické, a potvrzuje zprávy o velmi napjatých vztazích mezi centrálou OVB a zemskými řediteli. Je to zřejmě také reakce na stále rostoucí počty odcházejících spolupracovníků, kteří zjistí, že bez potřebného analytického a servisního zázemí, bez investic do značky firmy a bez řešení poškozování klientů OVB nemají šanci na trhu konkurovat,“
komentoval tehdy odvolání generálního ředitele Tomáš Prouza, ředitel pro rozvoj a péči o klienty a místopředseda představenstva společnosti Partners.

Po odvolání Pavla Uzla z představenstva OVB nastoupil na jeho místo Detlef Müller, o pár měsíců později byla vystřídána Vladimíra Martincová, jejíž pozici obsadil Mario Freis, a konečně s účinností od 1. ledna 2010 doplnil představenstvo Michal Knapp. OVB tak v Česku nastoupilo do nového roku s novými tvářemi v čele společnosti.

Vznik USF ČR a AFIZ

Nechci zabíhat příliš do podrobností vzniku AFIZu a USF ČR a vztahu mezi dvěmi finančně poradenskými asociacemi. Obě asociace mají některé společné cíle a v některých oblastech se odlišují. Tam, kde jsou jejich cesty společné, je prostor pro dohodu – a například vykazování produkce členů již obě asociace provádějí společně podle jednotné metodiky.

"Tehdy, když jsme se rozhodli z AFIZu odejít, byl AFIZ v určité situaci, vládla tam určitá atmosféra a my jsme neměli jistotu, že AFIZ je schopen hájit naše zájmy. Současně tam byl problém s kauzou Helvag a bylo tehdy jasné, že velmi náročný finanční rozpočet není možné zvládnout ve chvíli, kdy by skutečně AFIZ chtěl objektivně rozhodovat o vině a nevině členských společností v podobných kauzách," uvedl v rozhovoru pro Investujeme.cz v únoru 2009 Michal Pyšík, generální ředitel AWD, která stála u zrodu USF ČR. Obratem dodal: "Ale to už je všechno pryč, nemá význam otevírat staré rány."

Objemný finanční rozpočet a rozpory nejen kolem kauzy Helvag byly mezi důvody odchodu AWD a několika dalších společností z AFIZu. Představenstvo AFIZu se ke kauze Helvag šalamounsky usneslo: "AFIZ nemůže vyvozovat případnou disciplinární odpovědnost OVB Allfinanz, a.s., za zařazení investice Helvag do portfolia ani za způsob jeho nabídky klientům. V letech 1997 až 2001, kdy měla společnost OVB Allfinanz, a.s., tuto investici v nabídce, AFIZ neexistovala."

Dnes Michal Pyšík upřesňuje: "AWD nevystoupila z AFIZ kvůli kauze Helvag, ale především proto, že AFIZ sdružoval a sdružuje společnosti, které se vzhledem k povaze svého obchodního modelu snaží o kvalitativně jinou regulaci poradenského trhu v ČR. Náš model správy privátních financí a majetku má zcela jiné představy a požadavky na vzdělání a kvalitu poradců, než například samospotřebitelský model jednoho z členů AFIZ."

REKLAMA

"Dalším z důvodů byl určitě i postoj k odpovědnosti poradenské společnosti za konání svých poradců. Mezi odbornou veřejností je známo, že AWD již několikrát v zahraničí odškodnila klienty, u kterých bylo prokázáno pochybení poradce. Stejný postoj zaujímáme i v České republice. Jsme velice rádi, že máme signály o změnách v OVB, která v této oblasti také začala podnikat příslušné kroky," doplnil Michal Pyšík.

"Obecně vzato Unie vznikla jako profesní sdružení firem, které jsou blíže poradenství než prodeji produktů," uvedl v rozhovoru pro Investujeme.cz v listopadu 2008 Petr Hrubý, generální ředitel Broker Consulting.

OVB a vstup do USF ČR

Tento týden informovala USF ČR o přijetí nového řádného člena – OVB Allfinanz. "S OVB získává USF významného člena, který svými kapacitami, tržním i lidským potenciálem nepochybně pomůže ve společném prosazování našeho dlouhodobého programu,“ komentoval vstup OVB Igor Bielik, předseda představenstva USF.

„USF již delší dobu se zájmem sledovala a citlivě vnímala probíhající procesy v OVB Allfinanz,“ uvedl Igor Bielik.

OVB od pozastavení členství v AFIZu s asociací, kterou zakládalo, příliš nekomunikovalo. "AFIZ společnosti OVB pozastavila v roce 2008 členství s lhůtou k vytvoření a předložení určitých vnitřních předpisů. Reakcí OVB bylo okamžité ukončení členství v AFIZ. Od té doby jsme neměli možnost stav ověřit," uvedla k našemu dotazu, zda došlo k odstranění důvodů, pro které bylo OVB členství v AFIZu pozastaveno, Marta Gellová, generální sekretář AFIZu.

"Rozhodující je pro nás postoj nového vedení OVB, který je vyjádřen ve společném memorandu o porozumění. V tomto memorandu obě strany deklarovaly shodu a vůli spolupracovat v rámci mantinelů, které jsou dány hodnotami a principy USF. To je ze strany USF hlavní podmínka členství jakéhokoliv subjektu a nás velmi těší, že tyto hodnoty byly potvrzeny dalším významným tržním hráčem," uvedl Jiří Šindelář, výkonný ředitel a člen představenstva USF ČR, a zažehnal obavy z možnosti přetrvávání neduhů identifikovaných AFIZem: "Z našeho pohledu je tento postoj objektivně potvrzen i změnami evidentně v OVB probíhajícími, jakkoliv nejsme oprávněni samozřejmě tyto změny podrobněji komentovat."

Pan Knapp v rozhovoru pro časopis Finanční poradce uvedl, že OVB uvažuje o vstupu do některé z asociací. "Na základě rozhovoru pana Knappa ve Finančním poradci č.2 jsem poslala dopis, ve kterém jsem panu Knappovi nabízela možnost seznámit se se současnými aktivitami AFIZ, aby jeho rozhodování mohlo být objektivní. Na dopis nereagoval. Přes sekretariát jsem si dokonce domluvila schůzku, kterou však pan Knapp dvakrát odložil. Do dnes jsme se nepotkali," uvedla Marta Gellová.

"O možnostech vzájemné spolupráce komunikujeme již delší dobu, rozhodnutí o přijetí OVB je logickým důsledkem této komunikace a především konvergence ke společným cílům. Celý proces byl po několika měsících jednání oficiálně zahájen podpisem vzájemného memoranda o porozumění v březnu 2010. Celou věc jsme důkladně a otevřeně diskutovali, v duchu našich demokratických tradic, a výsledkem této diskuze bylo již zmíněné rozhodnutí o přijetí," uvedl Jiří Šindelář.

Proč OVB vstoupilo do USF ČR?

Jaroslava Matoušková, tisková mluvčí OVB Allfinanz, nám odpověděla na několik dotazů dotýkajících se vstupu OVB do USF ČR.

Co bylo rozhodující pro volbu OVB pro vstup do USF ČR?

REKLAMA

Víte, že OVB Allfinanz byla v roce 2002 zakládajícím členem asociace AFIZ a pracovníci společnosti byli hnacím motorem profesionalizace a rozvoje českého finančního poradenství. OVB Allfinanz po celou dobu svého členství dbala na otevřené předávání odborných zkušeností z jiných evropských trhů a zejména na kodifikaci etických postupů v tehdy novém prudce se rozvíjejícím oboru podnikání.

Rozšíření asociace vneslo zejména v posledním období do její práce řadu vztahových problémů podmíněných zvyšující se konkurencí na českém trhu, která  trvá dodnes. Proto se nyní OVB Allfinanz rozhodla spojit se právě s USF, se kterou jsme se jednoznačně shodli na základních principech a na společné vizi do budoucna.

Kladnou roli sehrálo jasné směřování unie a vysoký standard daný jak vnitřní politikou unie, tak složením členské základny. Dalším faktorem, který ovlivnil naše rozhodnutí o podání žádosti na vstup do USF bylo spojení se prostřednictvím USF s dalšími zdravými konkurenty na trhu, kteří uznávají podobné hodnoty. USF nás svou dosavadní činností přesvědčila o tom, že je garantem této cesty kultivace trhu.

Jedním z důvodů vzniku USF ČR byla kauza Helvag, jak připomíná jeden uživatel na našem serveru. Jak byly překonány historické rozpory mezi členy USF ČR a nově přistoupivším OVB?

Nebudeme se vyjadřovat ani komentovat jakékoli události a dění před naším vstupem do USF. Náš názor na diskuse probíhající na Investujeme.cz velmi dobře znáte a dosud jsme nekomentovali a ani nebudeme komentovat příspěvky anonymních uživatelů ani se nijak do těchto diskusí zapojovat.

Jaká jsou očekávání OVB od vstupu do USF ČR?

Být v samoregulující organizaci typu AFIZ nebo USF je dobré a správné rozhodnutí. Je důležité a potřebné kultivovat celou naši oblast a právě samoregulující organizace je v tomto směru stoprocentně odzkoušený nástroj, který se používá všude v zahraničí i v rámci ČR. Takže naším vstupem do USF stvrzujeme, že se hodláme zapojit do spoluvytváření této oblasti finančního trhu.

Chceme daleko intenzivněji kooperovat v tlaku na kultivaci trhu nejenom z pohledu klientské finanční gramotnosti, ale zejména v definování kvality a profesionality finančních poradců, s čímž souvisí i participace na tvorbě a zavádění legislativních opatření, na kterých má pozitivní vliv a zkušenost právě USF.

OVB bylo rok a půl bez členství v některé z finančně poradenských asociací. Jaké zkušenosti (tj. jaká negativa a pozitiva) si z tohoto období OVB odnáší?

Jak jsem již řekla, považuji za důležité a potřebné kultivovat oblast finančního poradenství a samoregulující organizace jsou vyzkoušeným nástrojem. Nechci komentovat rozhodnutí bývalého managementu, bylo to řešení poplatné tehdejší situaci, tehdy se mohlo jevit jako správné řešení, dnes o něm můžeme jen polemizovat.

Nicméně zcela mimo tyto organizace jsme nestáli nikdy. V rámci AFIZ existuje členství jednotlivců, to znamená, když odcházela OVB jako společnost, někteří naši spolupracovníci byli jako jednotlivci na AFIZ navázáni.

Náš vstup do USF nesouvisí s pociťováním negativ. Postavení OVB na trhu v České republice nám jasně definuje naši společenskou zodpovědnost. Chápeme ji nejen jako základní faktor konkurenceschopnosti, ale zejména jako závazek chovat se v rámci svého podnikání odpovědně.

Děkuji za odpovědi.

Loading

Vstoupit do diskuze 15 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • poradce

  6 května, 2010

  Pan Šindelář s paní Matouškovou se hledali až se našli! Tolik prázdných frází v jednom článku se hned tak nenajde. Na jasné otázky místo konkrétních odpovědí abstraktní vzletné fráze o ničem. Oni si snad myslí že jsou všichni padlí na hlavu a nevědí že žádné systémové změny v OVB směrem ke kontrole kvality práce poradců neproběhly a neexistuje případ kdy by centrála OVB požadovala od poradce vysvětlení k sebevětší smlouvě nebo vícenásobným smlouvám u téhož klienta. To se řeší až když přijde náhodou stížnost a ta se zamete pod koberec stylem klient to podepsal tak co chce. Nějaké memorandum o porozumění je pak směšné.
  AFIZ na příkladu OVB jasně prokázal že to se samoregulací myslí vážně padni komu padni. Dokázal i že není závislý na příspěvcích ani největšího člena a jeho odchod ustojí ekonomicky. USF se naopak projevilo jako bezpáteřní sdružení které přijme kohokoliv v upocené snaze dohonit tržní podíl členů AFIZ na který stejně nemá. Přijmout firmu která oslavuje a dává za vzor Štorka je jasný čin a signál trhu i státním orgánům v čele s ČNB a fráze o kultivaci trhu jsou pak jen absurdním směšným divadlem na které už nikdo nenaletí.
  Kredit AFIZ to jasně posílilo a USF se zesměšnilo.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 května, 2010

  Ono je to s těmi MLM firmami ve „finančním poradenství“ podobné. Většinou to nemá s finančním poradenstvím nic společného a jde vesměs a pouze o zavádění a klamání lákaných budoucích spolupracovníků pod vějičkou získání finanční nezávislosti. Zodpovědnost se většinou blíží k nule a jsou preferováni právě tací, kteří nejen neeticky, ale i podvodně uzavírají smlouvy. Takže bouchači, patolízalové a pod.
  Dokladují to některé neodborné čloánky i na této www, ve kterých se tito snaží obhájit neobhajitelné i přes fakt jejich trestních stíhání a stížností tisíců spolupracovníků na neopodstatněné a dost časté změny ve smlouvách o obchodním zastoupení /konkurenční doložka/, a to s tím „samospotřebitelským modelem“ – to doopravdy svědčí o chamtivosti a primitivismu těch, kteří to hlásají, a s evidentními a stále stejnými cíli – pod nátlakem a přesvědčováním seminaristů o výjimečnosti a nutnosti urychleného uzavření tzv. „kombinace“ /nikdo neví o její výhodnodti…/ a zapojení celé své rodiny, známých a ostatních získat po odstavení těchto jejich následné a udržovací provize pro „zakladatele“ a grupy tzv. „sedmi statečných“, o čemž svědčí nepřeberná kvanta stížností ze všech stran nejen od uživatelů a spolupracovníků, ale i od řídících pracovníků na vyšších úrovních „pyramidy“, jakož i od partnerských organizací, dokladováno policejními šetřeními a soudními spory.
  Informoval jsem několikrát i AFIZ, ale nido ani neodpověděl, a SR i ČR ví, že to nemá s finančním poradenstvím, etikou a morálkou nic společného. Takže asi prašť jako uhod u obou organizací ? Boj o členské ?

  Odpovědět

 • Michal

  6 května, 2010

  bla, bla, bla

  Odpovědět

 • poradce OVB

  15 května, 2010

  Zbavili nás bouchače Pihery, proč ne Štorka?

  Odpovědět

 • Milan

  17 května, 2010

  Protože bouchač Pihera neživil Křena tolik jako Štork.

  Odpovědět

 • Hugo z Hor

  6 května, 2010

  K OVB, jejich změnách či nezměnách se vyjadřovat nemohu a nechci, nejsem jejich dealer.
  Ale k AFIZU, zbytečně a nesmyslně ho tu heroizujete. Je to prostě parta lidí, kteří kryjí ZFP a podle toho je všechno nastaveno a prezentováno navenek. Včetně té jakoby ochrany klientů. A o námluvách mezi USF a OVB se vědělo už dlouho, proto FT a PFLF vlezli do AFIZ.
  Ale chápu, že všechny lidi okolo musí úspěchy ZFP více než iritovat, 1,2 mld. na provizích neudělal nikdo, ani ta partička co to dělá jinak a hodila machra, jako že jsou největší. A o zisku už nemá smysl ani diskutovat, Vlado Poliak je slušně vychechtaný, takový EBIT nemá ani OVB, která stříhá své ovečky brutálně. A to už nemluvím o ziscích z hotelů …. 🙂
  Nechci se zastávat USF, ale alespoň otevřeně žíkají, že jsou sdružení firem, které má hájit zájem společností, proti státu a být protiváhou sdružení klientů. Nemusím s tím souhlasit, nemusí se mi to líbit, ale osobně si více cením upřímnosti. Vím, co od nich mám čekat.

  Odpovědět

 • Radek

  6 května, 2010

  „A o námluvách mezi USF a OVB se vědělo už dlouho, proto FT a PFLF vlezli do AFIZ.“
  – ?
  – FT je v AFIZ už dlouho, a i PFLP do AFIZu „vlezlo“ ještě předtím, než OVB odešlo
  – podle mého názoru to, co píšete, je nesmysl

  Odpovědět

 • insider

  6 května, 2010

  Přesně tak – Hugo z hor je úplně mimo mísu a píše bláboly! Mimochodem Hrubý s Pyšíkem byli se ZFP už v AFPZ a neměli s tím žádný problém. Společně pak přešli do ARIZ který se pak přejmenoval na AFIZ. Následně Hrubý s Pyšíkem utekli z AFIZ kvůli OVB a teď OVB přijali s otevřenou náručí – prostě komedie jako hrom!

  Odpovědět

 • Hugo z Hor

  6 května, 2010

  Fakt s tím neměli problém? 🙂 Většinou máte slušné informace, ale teď jste mimo Vy.
  Mrkněte se, jak se vyvíjeli stanovy AFIZu, jak se obsazovaly klíčové posty, kam to tlačil Gardavský a jak se měnil AFIZ po jeho odchodu.

  Odpovědět

 • poradce

  6 května, 2010

  Hugo z Hor je fakt dobře pomatený. Insider psal o AFPZ, tak co sem pletete stanovy AFIZ a Gardavského? AFPZ byl spolek vedený Síkorou (původně se to jmenovalo Komora finančních poradců) s Gardavským to nemělo nic společného.

  Odpovědět

 • pordce

  11 května, 2010

  Ovb očekává, že ho USF při dalším průseru podrží a nevyloučí.

  Odpovědět

 • konzultant

  12 května, 2010

  USF má asi jiný kodex!!!!???? výjádření Afizu :
  „Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) včera informovala o vyloučení individuálního finančního poradce Lukáše Štorka ze svých řad. Důvodem pro vyloučení bylo, podle vyjádření AFIZu, hrubé porušení Etického kodexu asociace AFIZ.“.

  Odpovědět

 • ex

  7 května, 2010

  Paní Gallová z Afizu je korektní. Po prohře a odejití OVB jim podá pomocnou ruku. Věří ve změnu nového vedené. Paní Matoušková se distancuje od starého vedení a rozhodnutí poplatných starému vedení. A co se změnilo. Nové vedení dál je poplatné staré aroganci podivné moci. P. Knapp nezareaguje ani zdvořile na nabídku p. Gallové. Paní Matoušková mluví o kultivaci finančního trhu a změně v OVB. Jak ho chcete kultivovat? Co tam pořád dělá Štork u vás. Funguje stále stejně a vy ho v tom podporujete. Chcete vyházet půlku firmy? To si nemůžete dovolit po loňském masovém odchodu poradců. Nezbývá než zvýšit obrat. Tím se na svých stránkách chlubíte. Jste prý zase jedničkou? Podle nejvyššího obratu nepoznáte kvalitní společnost. Rovná se kvalitní služby? Jedničkou nejste. Vlastní pýcha OVB vás zevnitř sežrala a musíte bouchat a bouchat.

  Odpovědět

 • Zdena

  1 prosince, 2010

  Máte úplnou pravdu. Stejně jako OVB se chová i AWD, jeden ze zakladajících členů USF, žádná vnitřní kontrola tam neexistuje a stížnostmi klientely se nezabývají, jen je nechají nějakou dobu ležet a pak napíší, že poradenství bylo v pořádku, aniž by vám odpověděli na jedinou otázku. Co tady Pyšík žvaní o nějakém odškodnění? Vždyť v té prasárně s Immofinanz připravili tisíce lidí o miliony a koho odškodnili? Pyšík je sprostý lhář! A stejně špatnou zkušenost mám i se Šindelářem. Ten se jen vytahuje tím, jak zprostředkovává smír mezi svými členy a nespokojenými klienty na tzv. mediačních schůzkách. Sama jsem se takové zúčastnila s AWD, jejíž poradci JUDr. Zdeněk Lukeš a Eva Dušková připravili svým podvodným poradenstvím naši rodinu o více než půl milionu, a AWD toho jen zneužila k tomu, aby získala čas a celou kauzu zbytečně protahovala. Jsou to podvodníci a USF si založili jen proto, aby ty jejich podvody kryla.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  6 května, 2010

  Myslím,že by některým poradcům z OVB spíše prospělo členství v KoFiP.Bereme všechny,jejichž příjem není závislý na distribuci Profi Invest a jemu podobných legálních krádeží.Jinými slovy máme zájem hlavně o ty,kteří fandí fondovému byznysu v rámci produktové nabídky OVB.
  přihlášky ke stažení na
  http://kofip.cz/content/dokumenty-komory-financnich-poradcu
  posílejte na info@kofip.cz nebo prezidium@kofip.cz

  Odpovědět