CZK/€ 23.860 +0,15%

CZK/$ 21.880 -0,22%

CZK/£ 27.118 +0,03%

CZK/CHF 23.754 -0,13%

Michal Pyšík: IŽP používají všichni… Jde o to „jak“

 


 

Ve všech finančně poradenských společnostech jsou jak dobří, tak horší, tak vysloveně špatní finanční poradci. Jak hlídáte ve vaší firmě kvalitu finančního poradenství?

V posledních čtyřech letech jsme velmi dynamicky  rostli a bylo nám jasné, že s tím dramatickým růstem budou přicházet i nové výzvy v oblasti péče o zákazníky a kvality. Proto jsme již před více než rokem založili oddělení péče o zákazníky, které v první fázi vyvíjelo aplikace, které nám pomáhají kontrolovat kvalitu každého jednoho poradenství v AWD.

Důležitým krokem v loňském roce bylo nastartování procesu, který pracovně nazýváme „Day after call“. To znamená, že po uskutečnění každého obchodního případu naše oddělení péče o zákazníky telefonuje osobně našemu klientovi a obrací se na něj s určitým souborem otázek, z nichž poznáme, jestli byl zákazník spokojen a jestli proběhly všechny fáze poradenského rozhovoru. V okamžiku, kdy zjistíme smlouvu či postup vymykající se standardu AWD, kontaktujeme zákazníka a ptáme se, jestli to byl záměr, co tím sleduje… děláme v podstatě jakýsi interní test.

Musím říci, že zpočátku to byla těžká zkouška pro naši obchodní síť. Poradci, kteří měli čisté svědomí, to jenom uvítali. Stejně tak i jejich zákazníci to považovali za skvělou službu navíc. Je to pro ně potvrzení, že je skutečně v AWD celý proces pod kontrolou a potvrzuje to jejich jistotu. Ale objevovali se i pracovníci, u kterých jsme zjistili, že nehráli úplně fér. A jakmile takového člověka objevíme, tak se s ním okamžitě rozcházíme. Představuje pro nás velké reputační riziko a to si nemůžeme dovolit.

Takto jsme loni museli propustit několik poradců, u kterých jsme si nebyli jisti, jestli úplně pochopili náš obchodní model a zásady naší práce. Alarmující je, že tito lidé nadále pracují v oboru, většina z nich je dnes registrována u jedné známé společnosti, která už v loňském roce měla velké problémy s kvalitou právě díky takovýmto „černým pasažérům“..

U kvality poradenství bývá velmi sledováno investiční životní pojištění, které lze velmi snadno zneužívat k získání vysoké provize. Jak tento produkt a jeho nastavení sledujete?

REKLAMA

V posledních dvou třech měsících dostávám podobnou otázku poměrně často. Odpovím opět stejně. Investiční životní pojištění je produkt jako každý jiný. Kdyby se jednalo o „špatný produkt“, tak by se v západní Evropě neprodával úspěšně již tolik let. Co se týče AWD Česká republika máme stanoveny přesné zásady diverzifikace finančních prostředků klienta a následného výběru jednotlivých finančních produktů. Dodržování těchto zásad je pak kontrolováno naším oddělením péče o zákazníky.

Když se dnes podívám na podíl investičního životního pojištění u jednotlivých poradenských společností, tak je bezpochyby významný. Stále více však roste podíl „čistých“ investic do cenných papírů. V AWD už tento podíl činí skoro 20 % uzavřených smluv. Současná finanční krize nárůst investic určitým způsobem zpomalí, je to ale jen otázka několika měsíců, než si zákazníci na tento „nový“ stav trhu zvyknou a naopak začnou současnou situaci chápat jako velkou investiční příležitost.

Unit link produkty určitě patří do portfolií. Jestliže poradenské firmy tvrdí, že je v řešeních nemají, tak neříkají úplně pravdu. Ale vždycky je potřeba velmi citlivě zvážit podíl pojištění vázaných na fondy a podíl čistých investic.

A možná ještě jeden argument, že unit link produkty mají své místo na trhu.. AWD má v nabídce investiční životní pojištění pojišťovny, která se specializuje jenom na unit link produkty. Je to největší pojišťovna tohoto typu v Evropě a my prostřednictvím tohoto IŽP můžeme investovat i s menšími měsíčními částkami do nástrojů , do kterých by klient přímo investovat vůbec nemohl.  

Nejedná se o švýcarskou pojišťovnu, která před rokem koupila AWD?

Ne, jedná se o úplně jinou pojišťovnu, o pojišťovnu Skandia, která je již dva roky na trhu i v České republice.

Narážíte na Swiss Life. K tomu Vám mohu říci, že po roce zkušeností se Swiss Life jsme velice příjemně překvapeni, protože spojení AWD a Swiss Life prakticky žádným způsobem neovlivnilo život AWD. V České republice již vůbec ne, a podle toho, o čem se dnes hovoří, Swiss Life chce posílit své pozice především v západní Evropě. Nemáme zatím informace, že by v nejbližších třech letech plánovali jít do České republiky.

REKLAMA

Pokud někdo pochybuje o nezávislosti AWD, což už jsem také někde četl, tak nejkrásnější odpovědí na to je „my Swiss Life nemáme vůbec v naší nabídce v České republice“. A to máme v portfoliích více než 50 produktových partnerů, více než 170 produktů a více než 1500 fondů.

Co díky Swiss Life získáváme, jsou finanční prostředky na velkou ofenzívu, kterou i v České republice zahájíme během několika nejbližších týdnů. Nyní máme k dispozici značné finanční zdroje, které chceme v následujících letech použít ke spojení s TOP menšími poradenskými společnostmi a TOP poradenskými týmy v České republice a na Slovensku. Rádi bychom jim nabídli naši špičkovou podporu a zázemí, kterou jsme za čtyři roky fungování v ČR vybudovali, odpovídající kariérové zařazení a ohodnocení. Navíc mohou zažít podobný příběh jako já. V podstatě zrealizovat akvizici s AWD, vydělat zajímavé peníze a mít možnost dále pokračovat ve svém businessu se svými lidmi pod křídly evropské jedničky. 

Současně přemýšlíme o projektu, jak pokrýt také trh retailových zákazníků a vybudovat přímou konkurenci společnostem typu Broker Consulting, Partners, ZFP apod. 

V současnosti je poměrně horkým tématem finanční krize. Jak dopadla na AWD?

Jsme velice šťastni, že si držíme obrat, který jsme měli i před krizí. Máme určité signály od našich pracovníků, že existuje cca 15 – 20 % zákazníků, kteří se jsou méně rozhodní než v minulosti, kdy panovaly prakticky ideální podmínky na trhu a všichni se vezli na vlně nekonečného fantastického růstu. Nicméně díky tomu, že se koncentrujeme na bonitní zákazníky, kteří necítí tak razantně finanční problémy a patrně se ani neobávají o ztrátu svého podnikání nebo zaměstnání, tak s tím nemáme vážnější problémy.

Naopak se snažíme jak našim poradcům, tak našim zákazníkům ukazovat na číslech a různých simulacích, že toto období nemají vnímat jako krizi, především pokud investují pravidelně, ale mají ho vnímat jako velikou příležitost, protože pokud teď rok nebo dva zaspí, udělají velkou chybu a přijdou o zajímavé výnosy v budoucnosti. .

Nicméně musí vaši poradci vysvětlovat svým klientům, proč jejich portfolio, kde jim prezentovali 8% a podobný růst, teď ztratilo během roku 50 % své hodnoty…

REKLAMA

My jsme nikdy neprezentovali 8% nebo 10% nebo 12% růst. To my neděláme. Naši zákazníci ví, co od jednotlivých investičních nástrojů mohou očekávat, ale žádné takové sliby neděláme. 

V oblasti komunikace s našimi zákazníky jsme zvolili ne defenzivní, ale ofenzivní taktiku. Už na podzim loňského roku jsme pravidelně informovali naše klienty ze servisní centrály, co se děje na trhu, jaký to má efekt, a co se děje s jejich portfolii.

Musím říci, že komunikace byla poměrně snadná, protože většina našich klientů je teprve na začátku svých investičních plánů, většina je na 15, 20 i 30 let. Vzhledem k tomu, že hlavním tématem je klientova finanční nezávislost ať už v penzi nebo před penzí, tak na začátku není žádný problém. Když si dnes nasimulují, že teď rok, dva mohou nakupovat za velmi zajímavé ceny, tak si myslím, že je tam veliké pochopení. Ukazuje se, že je mnohem snazší vysvětlit současnou situaci bonitnímu klientovi než retailovému zákazníkovi, který má přece jen výrazně menší finanční prostor.

Je pravda, že podle jednoho průzkumu je současná situace spíš pozitivní pro finanční poradenské společnosti a že jim může spíše přivést nové klienty než že by je odradila.

Je to úplně nová situace, která nastala. Pokud lidé pracují v branži tři, čtyři, pět let, tak se s tím nesetkali. Je to situace, na kterou si musí zvyknout. Až to bude podruhé, tak už bude absorbování situace jiné. A že krize zase jednou udeří je více než jasné.

AWD je v USF ČR. Proč zrovna USF a ne AFIZ

Tehdy, když jsme se rozhodli z AFIZu odejít, byl AFIZ v určité situaci, vládla tam určitá atmosféra a my jsme neměli jistotu, že AFIZ je schopen hájit naše zájmy. Současně tam byl problém s kauzou Helvag a bylo tehdy jasné, že velmi náročný finanční rozpočet není možné zvládnout ve chvíli, kdy by skutečně AFIZ chtěl objektivně rozhodovat o vině a nevině členských společností v podobných kauzách. Ale to už je všechno pryč, nemá význam otevírat staré rány.

My jsme si tehdy řekli, že budeme usilovat o založení jiného sdružení, jehož hlavním předmětem činnosti bude hájení zájmů členských společností vůči regulátorovi a státní správě a tomu bude odpovídat také rozpočet. Současně bylo pro nás důležité vytvořit výrazně demokratičtější systém rozhodování, než tomu bylo v AFIZ, aby se menší společnosti necítily být v područí těch velkých. To se podařilo, každá společnost bez ohledu na výši ročních příspěvků má jeden rozhodovací hlas. Výše příspěvků je spravedlivá a rozpočet už druhý rok přebytkový. Podařilo se to, o co jsme usilovali. Demokratická, velice efektivní asociace, kde není problém vyloučit kohokoliv v případě porušení pravidel, aniž by to znamenalo likvidaci celé asociace.

Myslím si, že uplynulé roky potvrdily správnost našeho rozhodnutí. Dnes můžeme vidět zřetelné   snahy o spojení asociací, nebo alespoň rétorika některých lidí je tomu účelově uzpůsobena. Jako místopředseda představenstva USF musím říci, že nikdo z USF nechápe jakoukoliv stávající spolupráci obou asociací jako začátek procesu sbližování a spojení. Myslím si, že k tomu vede ještě dlouhá cesta.

Je potřeba si také uvědomit, že v USF jsou svým způsobem  typově jiné společnosti než v AFIZu. A myslím si, že co se týče kvality poradenství, nároků na vzdělávání a přísnosti regulace, tak USF má možná trochu jiné představy než AFIZ.

Náročnější?

To jste řekl vy. Ale musím uznat, že máte skvělý přehled.

Děkuji za rozhovor.

Vstoupit do diskuze 70 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Privátní penzijní připojištění pod palbou kritiky

Lidé v Německu by si měli, dokonce musí privátně spořit na důchod. Je ovšem sporné, zda se jim vyplatí uzavírat Riester-smlouvu. Vláda slibuje větší transparentnost v množství nabídek. Odborníci se dohadují o smyslu soukromého připojištění. Sama transparentnost to ovšem nezachrání.

Text: Redakce

02. 10. 2012


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Petr Zeman

  6 února, 2009

  Pane Pyšíku, sleduji Vaše příspěvky nějaký čas. Musím ale říct, že v konfrontaci s realitou v „terénu“, jsou ty články pouhá snaha o PR společnosti. Navíc jako bych cítil, že má AWD strach. Jsem v poradenské branži 7 let a když jsem se setkal sporadcem AWD, tak to byl typický vedlejšák s kvalitou někde ve středověku (při konfrontaci totálně propadl a prý to dělal 4 roky – strašný!!!). O klientech ani nemluvě. Většina z těch co jsem navštívil si myslí, že IŽP jim zaplatí všechny dluhy, umožní jim stavět apod..strašný!!! Navíc to byli všechno lidé, kteří mají dost co dělat, aby zaplatili poplatky za bydlení a pojistky je dost omezují. Dokonce někteří pobírají sociální dávky. Kde je ta bonitní klientela? Článek je pouze hra na image. Realita je jiná. Pana Pyšíka a AWD již neberu vážně. Zeman

  Odpovědět

 • T3 AWD

  6 února, 2009

  Pan Pyšík je super motivátor, lepsí už je jenom Valach. Rok, dva, tři pro ně lidi makají. Pak jdou jinam, do Partners, do Fincentra, hlavně jinam za penězi a důstojností.

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  6 února, 2009

  Tak, tak, AWD chce vidět na vlastní oči, Pyšíka, „poradce“, portfolia u klientů, to je teprve to pravé PR…
  Osobně jsem viděl jak P. tak do dvaceti poradců a do desítek klientů, to s čím bych mohl alespoň náznakem souhlasit (či snad nedej bože spolupracovat) bych spočítal na jedné ruce nešikovného truhláře…

  Odpovědět

 • Petr Zeman

  7 února, 2009

  Jo, jo. Jméno a povět si člověk skazí jenom jednou. Bohužel to odnesou „jen“ klienti :-(((

  Odpovědět

 • Petr Leitner

  6 února, 2009

  Pánové to je ale kupa lží. Když to jde nahoru tak se bijete do prsou jak jste lidem vydělali. A když za rok mají ze svých 100 tisíc korun třeba jen 20 co jim řeknete? Že je to super příležitost do toho nacpat ještě víc peněz protože to přece „musí“ jít nahoru! Říkám vám NE-MU-SÍ!

  A pokud jde o tu finanční nezávislost. Je hezké „machrovat“ termíny jako dlouhodobá investice. Ano, ale když mají rok před důchodem třeba milion a v době výplaty jsou třeba na 100 tisících? Co těm dneska mladým za těch 30 let řeknete? Teprve pak všem dojde, že celý život VYHAZOVALI peníze aby lidi z těchto zlodějských společností si mohli dobře žít.

  Odpovědět

 • zavilý bouchač ižp

  6 února, 2009

  Ale ony se ty investice taky musí upravovat, musí se s nimi pracovat. Pak nebude hrozit naznačený scénář. Starat se má ten tzv. poradce, nicméně nutná je i spolupráce ze strany klientů (ochota se sejít, chápat, jak funguje vývoj trhu – tj. jednou nahoře, jednou dole). A úplně nejlepší by bylo, kdyby tohle dělali samotné investiční společnosti nebo pojišťovny. Že by klientům s blížícím se koncem investice, pojištění automaticky přesouvaly peníze do fondů s minimálním rizikem.

  Odpovědět

 • Radek

  6 února, 2009

  Když si klient vezme program, který mu bude investici ke konci převádět, tak to bude dělat. Proč by to ale dělali u klientů, kteří si vzali konkrétní strategii bez zkonzervativňování? To je pak skutečně jen na poradci (a na klientovi).

  Odpovědět

 • zavilý bouchač ižp

  6 února, 2009

  Proč by bylo zkonzervativnění dobré? Protože by nedocházelo k uvedeným propadům a klienti by byli spokojeni.

  Navíc ti poradci…Komu z nich se chce nahánět klienta „jenom“ kvůli nějaké úpravě. Stojí to peníze a čas. A žádné peníze to nepřinese. A pak kdo z těch poradců vydrží v oboru tak dlouho, aby mohl sledovat vývoj investice s klientem?

  Odpovědět

 • Radek

  6 února, 2009

  Mě osobně by tedy dost naštvalo, kdybych investoval s nějakou svou strategií a kdosi jiný by za mě rozhodl, že je potřeba dělat nějaké úpravy.

  A jak jsem psal, klientům, kteří se o to nechtějí starat a o které se nechce následně starat ani jejich poradce, může poradce (v tomto případě asi přesněji prodejce) prodat fond životního cyklu, který úpravy provádí.

  Odpovědět

 • Fondy životního cyklu

  9 února, 2009

  Fondy životního cyklu jsou stejný sesmysl a podvod. Zní úžasně jak se budou za 30 let přesouvat moje nejisté miliony z akcií do jistějších instrumentů.

  Příklad – 5 let před důchodem se mají akcie prodat a nakoupit peněžní fondy. Ale co když zrovna těch 5 let před důchodem bude krize a akcie budou o 80% dole? Poradce řekně oukej, nevadí, počkejte dalších 20 let a půjde to nahoru?

  To si sakra nikdo neuvědomuje že NIKDO neví KDY zrovna přijde propad a že tedy princip zajišťování je nesmyslný?

  Odpovědět

 • Anonym

  9 února, 2009

  Vite vubec, jak life-cycle programy funguji? Ja osobne jich temer vubec nevyuzivam, pro me zakazniky jsou zpravidla prilis konzervativni. Psal jsem na tema LCF versus individualni pravidelne investice zde
  http://www.finez.cz/odborne-clanky/detail/id-58/

  Ovsem pro mnoho lidi nabizi LCF vynikajici podminky. Prave u LCF totiz nedochazi k jednorazovemu presunu z akcii do dluhopisu, ale postupnemu presunu behem nekolika let. Vyuziva se tak pri vystupech podobny princip prumerovani jako pri vstupech (pravidelne nakupy a pravidelne presuny). Zpravidla to byva na rocni bazi. Primlouval bych se pro mesicni bazi. Ale i takto nastavene programy prave nabizi jednoduche reseni pro ty, kterym staci vynos kolem 6% p.a. a moc dobre vi, ze nikdo nevi kdy. 😉

  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • Radek

  9 února, 2009

  Je dobré ale rozlišovat fázi růstového portfolia (chcete, aby vyrostlo a můžete si dovolit riskovat) a fázi zabezpečení majetku (už máte majetek dostatečný a chcete ho především uchovat).

  Neříkám, že LCF jsou optimální, ale pro některé klienty jsou nejlepším řešením.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 února, 2009

  Pane Leitnere, Vy budete za posledni rok asi hodne v minusu, ze?

  Ma-li clovek pred sebou treba 20 let kumulace kapitalu, tak nejlepsi, co muze dnes delat, je postupne pravidelne nakupovat akcie. Pokud je hodnota jeho portfolia za rok o 80% nizsi, je to samozrejme smutne, ale s tim uz ted nic neudela. Co vsak muze udelat, je, ze pri stavajicich cenach bude nakupovat, nakupovat a nakupovat.

  Jestli pak nekdo necha portfolio v poslednim roce investovani spadnout o 90%, tak je totalni diletant a mel by nadavat jen sam sobe (resp. svemu poradci, pokud se o nej nekdo stara). 30 let kumulovat kapital a pak tesne pred koncem horizontu ho neumet ochranit, to je skutecne na povazenou. Nicmene o tom pan Pysik nemluvil, nebo snad ano?

  Takze jedine, co bych vetsine poradcu vytkl… bylo by fer krome vysvetlovani, ze lze stavajici situace vyuzit, se take omluvit: „Zaspali jsme, nechali jsme spadnout portfolio ze 100 na 20.“ Nebo dokonce: „Udelali jsme s Immofinanz chybu, kupovali jsme ji prilis za draho.“

  Tohle mi v rozhovoru chybi. Ale to je vec moralni a profesni urovne kazdeho poradce. Podle me by se mel umet poradce take omluvit, rozebrat s klientem chyby a poucit se z nich. Je to ale trochu tezsi nez jen rict: „Dnes mate vynikajici prilezitost kupovat akcie za levno.“

  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • Petr Leitner

  9 února, 2009

  Ujišťuji Vás že nejsem v mínusu ani o korunu..

  Ale k tomu zajišťování – kdy je jako ta správná doba na zajištění? Když půjdou akcie hezky 30 let stále rok co rok nahoru je to brnkačka. Ale když NIKDO neví kdy „to spadne“ tak nemá nikdo šanci najít ten správný moment k „zajištění“. K tomu lze dodat jen „..a vo tom to je …“. Investice do akcií je VŽDYCKY riziko a neexistuje způsob jak úplně zajistit investici. Čím větší jistota tím měnší zisk a naopak. NIKDY nejde zajistit zisk jako u akcií a jistotu jako u slamníku. A kdo tvrdí opak je jednoduše lhář.

  Odpovědět

 • Radek

  9 února, 2009

  U zajištění investic podle mě jde o to, že když je majetek dostatečně vysoký (podle plánu, který klient má), mělo by být cílem nikoli další jeho (až hazardní) zvyšování, ale naopak zabezpečení, aby nedošlo k jeho dramatickému propadu.

  K vaší otázce „kdy“: Tehdy, kdy je naplněn klientům investiční plán.

  Odpovědět

 • Anonym

  9 února, 2009

  Pane Leitnere, mam dojem, ze si nerozumime. Ano, jakakoliv investice (nejen akciova) v sobe vzdy nese ruzna rizika, ale s temito riziky se da pracovat. Pokud jde o riziko poklesu akcie, proti tomu se muzete treba velmi jednoduse pojistit put opci. Ale kazda eliminace rizika neco stoji, takze takova sranda s put opcemi by Vas pochopitelne za 30 let vysla pekne draho. Pak kazdy musi zvazit, zda skutecne chce eliminovat riziko za danou cenu.

  Vratime-li se k „zajisteni“ formou prevodu z akcii do dluhopisu, toto je asi nejjednodussi forma pro drobne retailove investory. Ano, nikdo nevi, kdy presne by bylo nejlepsi prostredky z akcii prevest. Proto se to dela po mensich castkach na pravidelne bazi po dobu nekolika let pred koncem investicniho horizontu. (Viz vyse o LCF.) I zde je ale prostor pro moudre planovani. Je treba velky rozdil mezi tim, kdyz nekdo potrebuje jednorazovy vyber, nebo postupne cerpani renty. V takovem pripade si muze dovolit agresivnejsi strategii, protoze jeho investicni horizont je ve skutecnosti delsi.

  P.S. On i ten slamnik ma sva rizika, treba pozar. ;-))

  Odpovědět

 • čtenář

  6 února, 2009

  Pane Zámečníku dva evidentně placené PR rozhovory za sebou ve kterých nás prodejce Škodovek přesvědčuje, že prodává Porsche, to je teda HUMUS! To nás máte za idioty nebo tak nutně potřebujte peníze z bohatého reklamního badžetu AWD?
  Kdyby úředníci ČNB jen nezahřívali židle ale něco konečně dělali tak má Pyšík ze způsobu prodeje AKCIÍ Immofinanz hodně těžkou hlavu a vůbec by se neodvážil vystrčit nos!

  Odpovědět

 • Anonym

  6 února, 2009

  Vážený pane „čtenáři“,

  na evidentně placené rozhovory, jak píšete, jsem čekal přibližně rok, než bylo vůbec možné přesvědčit představitele AWD o tom, že Investujeme.cz je nezávislé médium, aby rozhovor představitel jedné z největších finančně poradenských společností poskytl.

  Nemusíte samozřejmě souhlasit s tím, co pan Pyšík říká, můžete mít i jinou zkušenost (a slušnou formou se o ni můžete podělit s ostatními čtenáři), ale faktem bezesporu je, že jako čelní představitel jedné z největších finančně poradenských společností ovlivňuje dění na finančně poradenském trhu. A jeho názor, stejně jako názory jiných významných lidí z oboru, na Investujeme.cz zaznít má.

  Vezměte příklad: obě finančně poradenské asociace připravují standardy kvality, posuzují stížnosti klientů a dělají sankční opatření proti „finančním poradcům“ poškozujícím klienty. A kdo si myslíte, že za touto aktivitou stojí? Možná pro vás bude překvapením, že to není nikdo jiný než šéfové a zástupci finančně poradenských společností.

  Je škoda a mrzí mne, že většina kritiky přichází od lidí, kteří toho příliš nedosáhli (toto si neberte prosím osobně) a stydí se i za své jméno. Někteří se stydí dokonce natolik, že používají i více přezdívek, které si vzájemně přitakávají, aby podpořily názor jednoho člověka.

  Naopak konstruktivní kritika od lidí, kteří se nebojí stát za svým názorem, podaná lidsky slušnou formou (neboť urážet umí každý primitiv, ale urážky a osobní napadání rozhodně nepatří do výbavy slušného člověka), je a vždy bude vítaná.

  A ještě k vaší otázce: Ne, nemám čtenáře za idioty. Naopak, považuji čtenáře Investujeme.cz za vysoce inteligentní, kteří chtějí objektivní informace. A objektivní informace lze získat jen tak, že si člověk vyslechne více názorů a z nich si formuluje vlastní náhled i na základě vlastní zkušenosti.

  Finančně poradenský trh se vyvíjí. A vyvíjí se správným směrem – ke kvalitě a většímu prospěchu pro klienty. V mnohých společnostech, a přibývá jich, již nestačí jen nosit velký objem smluv. Společnosti hlídají stále přísněji kvalitu finančního poradenství. Vždyť i pan Pyšík v rozhovoru uvádí změny a opatření, která v poslední době připravili a uvádějí do praxe.

  Odpovídám sice na váš příspěvek, neboť jste mne oslovil s dotazem, ale trochu jsem se rozepsal i k jiným čtenářům. V každém případě vám i ostatním přeji krásný a ničím nerušený den,

  Petr Zámečník

  Odpovědět

 • Anonym

  6 února, 2009

  Dobrý den, pane Pyšíku!

  Zkusme se spolu na AWD podívat z nadhledu a z několika hledisek, pro čtenáře investujeme.cz. Pak je pro mě, pro vás i pro stávajícího či potenciálního klienta AWD určitě zajímavé, pokud známe odpovědi na zásadní otázky, jako třeba tyhle:

  a) bez ohledu na to, jak kvalitní poradenství AWD poskytuje vzhledem k ideálu, je toto poradenství špičkové vzhledem k danému místu a době, s přihlédnutím k segmentu trhu, o který AWD stojí? Myslím tím bonitní klientelu a nově vyšší vrstvu retailu, kde chcete konkurovat dalším poradenským firmám. Nesporně ano, pokud vezmu v úvahu propracovaný školící systém AWD, který vede k profesionalitě poradce a pomůcky, které má poradce AWD k realizaci jeho obchodů. Nesporně ano, pokud firmě záleží na pověsti a hlídá kvalitu i činy, nikoliv jen slovy, jako třeba jiná firma, úmyslně ji nebudu jmenovat. Pověst je základním předpokladem k růstu obchodů a k trvale udržitelnému úspěchu, protože finanční gramotnost trhu se vyvíjí a klient bude stále tvrdším soudcem, který bude rozhodovat o existenci finančních firem na trhu, či o jejich významu, chcete-li o objemu obchodů, které vydrží, které minimálně alespoň přetrvají období provizního ručení finančním domům.

  b) pokud je AWD evropskou jedničkou a Evropané nejsou ve své většině hlupáci, pak na tom objektivně něco je, protože AWD nezačala podnikat včera. Z jakého pohledu jste jednička? Jde o bruttobody, nebo o kvalitu? Myslím že jde o obojí současně a to je správně. AWD si nemůže dovolit nebýt i nadále špičková, pokud je již nějakou dobu na špici tohoto obchodu. Promíjím jí to, že nějaké ty neetické obchody neuhlídala. Promíjím jí i nějaké ty kombíky, pokud se firma chce vyvíjet proklientsky. Máslo na hlavě mají i ostatní poradenské firmy. Vy i pan Valach jste nepochybně muži s velmi jasnou vizí vaší budoucnosti. To je mi velmi sympatické. Vzpomínám na vaši prezentaci AWD v jednom pražském hotelu na podzim 2004. Jste oba skvělí řečníci. Proč byste se chovali hloupě a lhali? Na investujeme.cz se dívají zejména poradci a ti vědí která bije.

  c) pokud bych byl klientem AWD a někdo ze zákaznického oddělení by se zajímal o kvalitu mého nového portfolia, o práci mého poradce z AWD, pak bych byl vděčný, že jsem se stal klientem AWD. V případě pochybení poradce by se mi snad nevysmáli – záleží jim na pověsti a neriskovali by, že proti nim rozpoutám mediální kampaň. Je chytré například potichu vyplatit odškodné v řádu statisíců a nepřijít o příští obchody na českém trhu v řádu stamilionů. Ne každá firma je jako AWD. Nezbývá než věřit, že AWD nezhloupne. Máte stejný názor? Věřím že ano.

  d) Pokud AWD používá IŽP, není to žádná ostuda, protože tohoto kočkopsa je zatím zapotřebí. Ani bonitní většinový český klient není dosud tak vyspělý, aby přijal přímo placené finanční poradenství. Je stále lepší mít jej dražší, než žádné. Pokud IŽP firma AWD používá v rozumném poměru k přímým investicím vzhledem k danému klientovi, musím souhlasit s vaší filosofií. Mám totožnou. Je správná? Věřím že ano. Cesta k úspěchu vede přes dlouhodobou službu a ta by bez IŽP v jejím počátku nebyla možná.

  e) Pokud do Fincentra přišly osoby, které něco umějí, jsou velmi často z AWD. Proč bych ani teď AWD nepochválil? Český klient potřebuje poradce, který je zkušeným profesionálem. Pokud bych si dovolil použít příměr k bankovním úředníkům, AWD vychovává profesionály pro ČNB a silnou bankovní trojku, většina její konkurence pro českou poštu.

  Závěr: Jsem z Fincentra, cítím k němu silnou příslušnost a udělám vše pro růst společenské vážnosti této značky. Chci být velmi dobrý a obchodně extrémně úspšný finanční poradce. Ale pokud najdu klienta, který byl kvalitně obsloužen někým z AWD, rád toho poradce pochválím. A nebude mi vadit, že chce zůstat v AWD. Dobrých poradců je pro náš trh velmi zapotřebí. Právě tak, jako dobrých poradenských firem. Zdůrazňuji PORADENSKÝCH. Kritériem budiž to, že pokud se pracuje s důvěrou, dá se ztratit lehce a opět získat velmi těžko. A na tom nic nezmění ani to, že akcie Immofinanz je na kolenou. Odsudky AWD za Immofinanz nejsou úplně spravedlivé. Chce snad někdo tvrdit, že AWD zavinila světovou finanční a ekonomickou krizi? Přes všechen pozitivní text výše jedna chyba je na AWD zřejmá: doporučovala jedinou akcii Immofinanz bez širší diverzifikace jakožto jediný titul v pomocném investičním produktu, který v Konceptu penze měl zajistit stabilitu finančního plánu, samofinancování programu Konceptu penze a nákladové vyvážení méně efektivních nástrojů investování, jakými jsou penzijní připojištění a investiční životní pojištění. Ale kdo chyby nedělá? Pane Pyšíku, kredit AWD a váš osobně zde na serveru investujeme.cz významně vzroste, pokud se k problému Immofinanz a k minulé rétorice AWD k této akcii nějak podrobněji vyjádříte. Přiznání chyby je prvním krokem ke každému novému růstu. Je to základní znak profesionála. Přiznáte chybu? Jakou máte odpověď na tuto poslední otázku? Předem vám děkuji!

  Odpovědět

 • kolega

  6 února, 2009

  Spravne, formulujte omluvu pane Pysiku. Treba se pridaji i sefove Fincentra.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  6 února, 2009

  IŽP nepoužívají všichni.Tohle tvrzení je určitě mystifikace pro čtenáře ICZ.

  Můžeme používat pojmy jako většina nebo maximálně drtivá většina.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  6 února, 2009

  nevim, podle meho uz bylo na tuto problematiku napsano neskutecne mnozstvi clanku a rozhovoru – podle meho je to tak trochu ztrata casu…
  porad to same – prohlaseni typu \“my mame dokonaly vnitrni audit a prisne trestame vsechny bouchace, my jsme nejlepsi, my mame nejvic klientu, my nedelame podelavky na klienty jako konkurence,IZP jen vyjimecne…atd\“
  je jedno, jestli jde o OVB, AWD, BC nebo cokoliv jineho, vzdycky jde jen o prazdna slova a lacine PRko
  a myslim, ze zvlast tady je to zbytecne, kdyz vezmu v uvahu, ze vetsinova cast ctenaru se zivi fin. poradenstvim a je uz znacne imunni vuci ruznym oblbovacim a brainwashingovym praktikam..
  a je mi jasne, ze byt pred 3 roky klientem AWD, tak urcite proziju masaz se strmym grafem a \“predpokladanymi\“ vynosy v dvojcifernych cislech; jenom se divim, ze tedka, kdyz jsou ceny fondu polovicni, nectu vety jako \“my jsme s tim pocitali a klienty na to upozornovali\“

  ja osobne bych ocenil nejake smysluplnejsi clanky; nepamatuji si, kdy bych zde videl nejaky clanek o tom, jak urcitou netypickou kombinaci usetrit klientovi tisice…
  o tomhle je financni poradenstvi, ne o tom, ze se porad budu vychvalovat a v zapeti rikat o nikdy nejmenovane, ale vzdy velice dobre naznacene konkurenci, ze kdyby byl povolen trest smrti, tak oni vsichni uz davno musi viset

  bohuzel, vsichni si svoje know-how drzi pod poklickou, a tak si zde radsi precteme o tom, kdo je nejlepsi a kdo je naopak nejhorsi

  Odpovědět

 • Panek

  7 února, 2009

  …“My jsme nikdy neprezentovali 8% nebo 10% nebo 12% růst. To my neděláme“… Ví vůbec tenhle supermanažer, co vykládali poradci klientům, když jim bouchali Immofinanz?

  Musim říct, že z rozhovorů s těmito kašpary, co ani netuší, co znamená pojem finanční poradenství (tak jak sem ho zažil např. v USA) se mi zvedá kufr.

  Odpovědět

 • Miloš Götz

  8 února, 2009

  Dobrý den,
  icz čtu hlavně kvůli článkům Honzy Traxlera, Ondřeje Záruby a jim podobným.
  Ale tyhle plky, u kterých člověk neví jestli se píšou kvůli PR firmy z nadpisu, nebo kvůli PR fincentra dole v diskuzi, kvůli těmto nesmyslům už icz delší dobu nedoporučuji nikomu.

  Odpovědět

 • strycek Sam

  9 února, 2009

  Mam uz dva roky poradce AWD, stylem, vedomostma a vystupovanim patri na spici. Investuji pravidelne 50 tis mesicne, 10 do Skandie a 40 do fondu. Kdybychom se nepotkali, tak mi to bude hnit na beznaku u Citi. Vydelavam pres 250 tis mesicne a stejne „bonitni“ kamose jsem memu poradci doporucil. Pan Pysik mluvi pravdu. V kazde firme je 20% lidi na ktere jste pysni a zbytek je vzdy prumer….

  Odpovědět

 • Anonym

  9 února, 2009

  I WANT YOU

  Odpovědět

 • Pepa Vyskotsch

  9 února, 2009

  I love you.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  9 února, 2009

  50 tisic mesic uz podle me nepatri do fondu, ale brokerovi…a zvlast 10L do investicka, nevim nevim, ja bych se rozhodoval asi trochu jinak

  Odpovědět

 • Anonym

  10 února, 2009

  To zalezi predevsim na tom, jak „aktivni“ chce byt, zda se chce o sve investice aktivne starat, venovat tomu nejaky cas. Pokud ano, pak se s 50t mesicne da velmi slusne pracovat, zvlast pri aktualni situaci. Lze tak postupne nakupovat „levne“ akcie, kazdy mesic dle situace na trhu. Musi tomu ale venovat pomerne dost casu a preci jen uz neco umet, pripadne za cas a know-how platit poradce, ale i tak to ze strany investora vzdy nejaky cas vyzaduje.

  Pokud nechce investovanim travit zadny cas, nechat penize nekde pracovat a „zapomenout“ na ne, pak jsou fondy i pri takovychto castkach optimalni. Zasadni pak ale je jako vzdy slozeni portfolia. 😉 Treba onen bajny poradce z AWD investovani skutecne rozumi a odvel dobrou praci. No a nebo umi predevsim dobre mluvit, ale o investovani vi jen to, co slysel na dvou skolenich. ;-)) To strycek Sam pozna za x let, az si na penize „vzpomene“. ;-))

  10t do IZP jen potvrzuje, ze je to prace zprostredkovatele, ktery zije z provizi. Bylo by divne, kdyby „provizni poradce“ nebouchl nejake to IZPecko. ;-)))

  Tak ci tak to na 50% psal Mychal Pysik. ;-)))

  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • zavilý bouchač ižp

  10 února, 2009

  Člověk, kterému se bezprizorně válejí hromady peněz v bance, by se měl řádně zamyslet, estlivá on nejni tak trochu blbej.

  Odpovědět

 • Pepa Vyskotsch

  10 února, 2009

  Už podle autora je to jasný.Co takhle zamyšlení,jak se válí peníze v akciích,fondech,různých ižp.Kdo je na tom dnes líp,ten blbec nebo ten druhý.Nedivím se lidem co odsuzují takové fin.poradce.On ten blbec už třeba nic nepotřebuje.

  Odpovědět

 • zavilý bouchač ižp

  10 února, 2009

  I ten blbec by si koupil nemovitost a pronajímal ji. Když už by měl nedůvěru k jakýmkoli ostatním možnostem zhodnocení peněz.

  Ale hlavně, příspěvek psal Pyšík, vždyť je to úplně jasný. Tak jako je jasný, že zavilý bouchač ižp si nedá nick zbi. Hlavně zbi kašle na investujeme.cz, protože by ho zdržovalo od bouchání ižp.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 února, 2009

  Na to bych byl specialne nyni velmi opatrny. Rentabilita najmu je velmi nizka, znacne pod dlouhodobym prumerem. A s ohledem na deregulaci nelze cekat, ze by trzni najmy rostly, spise naopak. Ceny nemovitosti jsou stale silne nadhodnocene. Mohlo by se Vam stat, ze za deset let budete na svych (nebo dokonce ve ztrate) tak, jako je dnes plno investoru s akciemi.

  Nemovitosti jsou vyborna investice, ale plati u nich to same, co u akcii a co u vsech jinych investic… musite kupovat „levne“, v dobach, kdy ostatni ve strachu panicky prodavaji. To u nas rozhodne o nemovitostech zatim rict nelze. Naopak, jsou velmi drahe. A najem Vam mnohdy prinese mensi cashflow, nez urok na sporicim uctu.

  Takze pokud nemate insider informace o zmenach uzemnich planu apod., tak bych se drzel od nemovitosti radeji na mile daleko.

  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • zbi

  10 února, 2009

  Musel jsem ten nick zkrátit. Zdržuje mě od bouchání ižp…

  No to je jasný, že i ta nemovitost není samospasitelná. To tvrdí jen ti, co se chtějí zbavit dotěrných finančních poradců. Ale opravdu nepředpokládám, že kdyby někdo vydělával 250 litrů měsíčně, že by byl totální finanční negramota a neměl žádné tuchy, co s přebytky počít, resp. si neuvědomoval rizika nemovitostních obchodů.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 února, 2009

  Divil byste se. Vydelavat 250t mesicne neni zase tak mimoradne… muze to byt treba profesionalni sportovec, velmi sikovny programator, notar, soukromy zubar… nebo treba muze mit vlastni firmu. Je spousta lidi, kteri jsou velmi dobri ve svem oboru a maji takto nadprumerne prijmy, ale s investovanim nemaji zadne zkusenosti a ani nemaji potrebu se tim zabyvat.
  Kdyz uz se rozhodnou penize nejak zhodnocovat, tak vetsinou daji na radu sveho bankere, a nebo na rady kamaradu. Financni poradce zpravidla nepusti za prah sveho domu. A ani se jim nedivim. ;-))

  Je to idealni cilova skupina pro me, resp. FINEZ Investment Management. Lide, kteri maji penize, nevi, co s nimi, ale nechteji se sami zabyvat investovanim. Ovsem dostava se k nim velmi tezko.

  Hezky vecer

  Odpovědět

 • like.n0.other

  10 února, 2009

  vy si reklamu neodpustite nikdy, ze? :))

  Odpovědět

 • OTTO

  11 února, 2009

  Vždyť kvůli reklamě investujeme.cz vzniklo.

  Když budete psát články na investujeme tak vám vaši reklamu taky povolí.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  11 února, 2009

  ja mam medialni reklamu bohuzel zakazanou, jak hovori mandatni smlouva s moji firmou

 • OTTO

  11 února, 2009

  Asi ví co dělají, když se k nim nemůžete veřejně hlásit.

 • Anonym

  11 února, 2009

  Do 19 let bude FINEZ Investment Management nejvyhledavanejsim spravcem majetku a poradcem pro spravu majetku v CR. Takze si na tu znacku pomalu zvykejte. ;-))

  Prijde Vam to agresivni nebo vlezle? Jen se podivejte, kolikrat vidite v clancich a diskuzich AWD, OVB, Fincentrum, Partners apod. Nebo treba AXA, ta se tu vyskytuje take pomerne casto. Proc Vam vadi FINEZ a ostatni znacky ne?

  Ja vim, ze to myslite jako pratelske rypnuti. Ale me to vazne docela zajima.
  Predem diky za reakci.

  Hezky den

  Odpovědět

 • Anonym

  11 února, 2009

  Přeji pěkný den Jene!
  Já vám velmi fandím a do puntíku věřím tomu, že svou vizi naplníte. Plánuji také vaše služby osobně vyzkoušet, tedy bude mi ctí být vaším klientem, takovým jaké nejvíce hledáte a to začátkem roku 2010. Tímto veřejně chci vyseknout poklonu nejen vám, ale též firmě FINEZ a věřím, že již nikdy kolem mé hlavy nezabzučíte. Vaše články jsou velkým přínosem pro náš obor a děkuji, že publikujete. Tady či jinde. Hlavně nepřestávejte. Lidí jako jste vy je žalostně málo.

 • Anonym

  11 února, 2009

  Diky, Pavle. Bzucim jen tehdy, kdyz obhajujete investovani prostrednictvim IZP. To se z me strany asi nikdy nezmeni. Krome IZP nemam jiny duvod kolem Vasi hlavy bzucet. Jste ferovy poradce, velmi zkuseny v jednani s lidmi a vynikajici spisovatel. Tesim se zase na nejakou „vanocni pohadku“. 😉 Vase barvite vypraveni zde chybi. Ale je mi jasne, ze volite jine priority. Take bych zde chtel publikovat casteji, ale vzdy hori jine veci. 😉

  Hezky den

 • OTTO

  11 února, 2009

  Jak jste přišel na těch 19 let?
  Opravdu mě to zajímá.

 • Ondřej Záruba

  11 února, 2009

  Říkal,že do dvaceti před rokem ne?

 • Anonym

  11 února, 2009

  Jednoduse, 20-1=19. ;-)) Jeden rok uz FINEZ aktivne funguje a toto je jeden z cilu, i kdyz tezko meritelny cil.

 • OTTO

  12 února, 2009

  A jak vam pred rokem vyšlo zrovna 20 let?
  Která konkurenční firma je teď na prvním místě?
  Kolik konkurenčních firem v ČR existuje?

 • Anonym

  12 února, 2009

  Když tak tu čtu příspěvky některých diskutérů a tím nemyslím konkrétně Vás Otto, napadá mě že gramotnost některých jedinců není příliš vysoká 🙂
  P.S. Gramotností míním schopnost porozumět textu, abych někoho neuvedl v omyl.

 • OTTO

  12 února, 2009

  Učený z nebe nespadl a to je důvod proč se i já neustále vzdělávám, protože rychlostí s jakou se dnešní technologie vyvíjí se pořás cítím člověkem s velkým prostorem na zlepšení své gramotnosti.

  Kdyby lidé pracovali na své gramotnosti asi by bouchači ve finančním poradenství rychle byli bez práce.

  To, že motivace ke vzdělávání není ještě na potřebné úrovni hraje do karet především těmto bouchačům.

 • like.n0.other

  11 února, 2009

  mne to nevadi, jak jste sam rikal, berte to jako nenasilne rypnuti 🙂
  ja bych si sam rad delal medialni reklamu, ale jak uz jsem napsal vyse, nemam k tomu opravneni vzhledem ke smlouve, a i kdyby, delal bych mimojine reklamu i cele firme a o to mi zas tak prilis nejde..takze musim vyhledavat jine moznosti reklamy, do kterych mi firma kecat nemuze

  jinak uz jsem zde poznamenal v jinem prispevku, ze podobne PR clanky, jako je tento, uz mi celkem vadi, takze to neberte tak, ze bych se strefoval pouze do vas 🙂

 • Anonym

  11 února, 2009

  Muzete urcite delat reklamu svemu jmenu namisto anonymni prezdivky. 😉

 • Petr Král

  10 února, 2009

  Souhlasím s Vámi pane Traxlere. Bohužel mám klienty, kteří pod vlivem Kiyosakiho nakoupili malé „investiční“ byty na Kladně v domnění super bezpečné invesice a dnes je musejí pronajímat za babku ukrajinským dělníkům, kteří někdy platí(když je práce) a někdy ne,aby vůbec pokryli 50% hypotéční splátky.

  Odpovědět

 • OTTO

  11 února, 2009

  škoda, že se nenechali Kiyosakim ovlivnit pořádně.
  Kiyosaki píše, že aby byl schopen posoudit jestli je nemovitost vhodná k investičním účelům tak posuzuje 36 různých parametrů nemovitosti.
  Dělá to protože každá nemovitost vhodná není a některé jsou zárukou ztráty peněz.
  Vaši klienti asi nečetli Kiyosakiho pořádně.

  Pozitivní na tom je, že chybami se člověk může naučit nejvíce, ikdyž to většina lidí nevyužívá a místo aby se něco naučili, dělají stejné chyby pořád dokola.

  Odpovědět

 • Martina Kolarova

  12 února, 2009

  Dobrý den, OTTO , v jakém díle jsou popsané paramatry nemovitosti – těch 36 které uvádíte?

  Díky moc za odpověd, moc ráda bych tu knihu četla

  Odpovědět

 • OTTO

  12 února, 2009

  Je to v knize Bohatý táta radí jak investovat na straně 385-386.
  Dobrá zpráva je, že jsem se spletl a těch parametrů je jen 33 :o)

  Doporučuji přečíst celou kapitolu ANALÝZA INVESTIC ( str. 379-390 ), protože pojednává o správném definování finančních toků a odhalení ziskovosti investice.

  Ti co prodělali, prodělali protože, nezjišťovali finanční koeficient nemovitosti, čistou operativní ziskovou přirážku, provozní rentabilitu, finanční rentabilitu, celkovou rentabilitu, koeficient dluhů a jmění, rychlý poměr, likvidní poměr, kapitálovou návratnost atd. atd.

  Už to nevypadá, že investování do nemovitostí je tak jednoduché, že stačí koupit cokoliv se jmenuje nemovitost a čekat že mi to přinese zisk.

  Na druhé straně je to stejně jednoduché jako se naučit jezdit na kole, nebo řídit auto!!!

  Když to neumíte, tak vám to připadá těžké, ale když vám někdo, kdo už to umí řekne jak se to naučil a co je třeba udělat zjistíte, že to zas tak těžké není.

  Lidé v nemovitostech nepřicházejí o peníze, protože by investovat bylo těžké, ale protože nedodržují jednoduché a lehké pravidla investování, které zkrátka neznají.

  Přicházejí o peníze jen kvůli neznalosti banálních a lehkých zásad.

  Věřím, že každý může být úspěšný investor, ale jen část jedinců bude ochotná se naučit a dodržovat pár jednoduchých a lehkých pravidel, díky kterým se z nich stanou multimilionáři.

  Věřím, že se připojíte k těm úspěšným.

  Doporučuji přečíst knihu poradce bohatého táty s názvem

  ABC investování do realit

  Napsal ji Ken McElroy.

  Vydalo ji u nás nakladatelství Pragma v roce 2008.

  Přeji mnoho úspěchů na cestě k prosperitě.

  Máte na to!!!

  OTTO

  Odpovědět

 • alen1

  13 února, 2009

  Zajímavá kniha k přečtení:
  Jak dobře investovat do bydlení – Martin Lux a Petr Sunega 2006.

 • Adraj

  12 února, 2009

  A jestlipak Vás kontaktovalo zákaznické oddělení AWD, že investičko za 10 litrů je prasárna, abyste to zrušil (a že poradce byl vyhozen) ?
  Pyšík tvrdí, že to hlídají !
  Nikdo se neozval ? Ahaaa, no woni by tak těm poradcům nemohli dávat těch 200 tis. měsíčně, víte …

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  14 února, 2009

  Dobrý den všem čtenářům Investujeme.Chtěl bych se vám podělit o svůj zážitek.

  Dnes mě navštívil pan Erik Matouš z AWD.Dozvěděl jsem se od něj spoustu zajímavého:

  1)AWD je nejlepší firma na světě,protože obstála v českém mystery shoppingu.

  2)Pan Matouš má 2,86 % provizi z každého hypotečního úvěru.

  3)V AWD bych nejezdil tramvají,ale krásným vozem.

  4)To,že něco neznám neznamená,že to neexistuje.

  5)Pan Matouš umí skrze AWD hypotéku,která má 0% úrok,ale je to tajné know how a s podmínkou LTV do 80% a splatností minimálně 20 let.Zdůraznil,že se jedná o české banky.

  6)AWD stejně nakonec Sophii koupí,protože není jiná možnost

  7)řekl mi,že bych měl začít číst ty seriozní analýzy z Finančního poradce,kde AWD vyhrála jako jednoznačně nejlépe poradce platíci firma.

  8)AWD má různou kvalitu poradenství,ale tým pana Matouše dělá jen bonitní klienty.Ty vysoká IŽP pro studentíky co bydlí u rodičů prý dělá jen jakási „poradenská farma“,ale že prý pan Maschmaier trvá na tom,že by měli mít všichni stejné logo.

  9)AWD není v žádném případě MLM.Jenom v Německu možná někde…

  Bylo by fajn,kdyby to okomentoval přímo někdo z AWD.Měl jsem za to,že AWD už od laciných pouťových praktik ustoupilo.

  Je mi líto pana Matouše,že ho zde musím jmenovat,ale bohužel kdybych ho nejmenoval,tak mi to asi nikdo neuvěří.S panem Matoušem jsem se po 20 minutách rozloučil s větou,že na hovadiny nemám čas.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  14 února, 2009

  Opravuji body 5 a 2.České banky byly zdůrazněny u výše 2,86 % provize.Ne u toho bájného úvěru.

  Odpovědět

 • Marek Macura

  14 února, 2009

  A já to viděl na vlastní oči, nekecá 😀

  Odpovědět

 • Veletr Praha

  14 února, 2009

  ..na veletrhu mne oslovil pán u stánku, že nabízí hypotéku.kde ušetřím 1000000,- kč – slovy milion,pánové! uchvácen jsem si vzal brožuru a ejhle : jedinečná hypotéka je zajištována AWD a ted citace : která je nejenom největším,ale hlavnš nejlepším poskytovatelem služeb v Evropě a se sesterskou Swis life také na světě! ..dále AWD postaví dokonalou strukturu celého projektu/hypo u rozsáhlé řady kombinací a nalézá tak to nej řešení..AWD vás zve do 25 poschodí nejvyšší budovy v ČR v city tower v Praze.Všichni naši kolegové se Vám budou plně věnovat. A to nejlepší na konec – naše služby jsou zdarma! ..potom jako že jsou nejsilnější,spolupracují s více než tisícovkou institucí atd atd grafy jak jsou nej nej..
  Tak jsem se vydal na schůzku,nabídly mi hypo na 3 mio za 5,96 a ktomu nějaký investiční program za 3500,- měs, který my v dokonalé kombinaci vydělá 1,3 milionu vedle hypotéky,jestli jsem to správně pochopil.. Je to doopravdy, nebo to něco divného?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  14 února, 2009

  To bude zřejmě ten samý pán.Také jsem ho potkal na veletrhu.Paradox je ten,že on si kladl docela tvrdé podmínky pro spolupráci.Musel bych mu dodávat nemovitosti.A nezvládne prý více než 2 klienty denně.

  Odpovědět

 • Jan Parma

  15 února, 2009

  Já jsem se před rokem sešel také s poradcem AWD, protože jsem chtěl uložit 750 000 Kč jednorázově do fondu. Poradce mi nabídl od Kooperativy Perspektivu 4BN s tím, že mé peníze budou ochráněny nejen před krachem banky, ale i před případnou exekucí.

  Odpovědět

 • Petr J.

  15 února, 2009

  No vidíte, chtěl jste investovat do fondů a nakonec jste „koupil“ to „fantastické IŽP“ od KOO. A o tom je celé poradenství v AWD. Chcete rohlíky namazané máslem a získáte chleba s medem. A vo tom to je.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  15 února, 2009

  coze? ctu dobre? myslel jsem, ze tyto praktiky „IZP na vsechno“ uz dela jenom kapitol, ktery nema moc na vyber..
  doufam, ze vam v ramci „casove diverzifikace a omezeni volality“ nabidl rozlozit tuto investici do mesicnich splatek, nejlepe do prvnich dvou let 😀

  Odpovědět

 • přítel

  4 června, 2009

  co ty si za kripla??!! závistivej komunista!!!

  Odpovědět

 • Radek

  15 února, 2009

  Tak to je mi líto. IŽP vás totiž před exekucí neochrání. Je to jeden z největších omylů tohoto produktu. Mýty, které se hodí prodeji, se šíří nejlépe…

  Odpovědět

 • Jan Parma

  15 února, 2009

  Naštěstí jsem to tam nedal. Měl jsem totiž kapitálové pojištění od AMCICA z roku 1999, které jsem si nechal za úplatu zanalyzovat poměrně známou a renomovanou firmou Marsh, která mi nedoporučila kapitálovku zrušit. Rozsah připojištění byl prý dobře nastaven. Ovšem poradce AWD mi tvrdil, že jsem byl pojišťovákem podveden.

  Odpovědět

 • Jana

  12 června, 2009

  Co si myslíte o zajištěných investičních fondech od ATLANTIKU? Doporučila mi ji moje fin. poradkyně od AWD…bohužel s tím nemám moc zkušenosti

  Odpovědět

 • [Autor příspěvku zneužil cizí jméno]

  23 ledna, 2011

  Odpovědět

 • AXA pojistovna

  24 ledna, 2011

  AWD se nam zase droli. Zastavte to!!!

  Odpovědět