Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Marta Gellová: I v rámci jedné finanční skupiny lze finanční poradenství dělat dobře

Marta Gellová opustila pozici generálního sekretáře AFIZ a nastoupila do České pojišťovny. Z holdingu Generali PPF do AFIZ přistoupí dvě nové společnosti. Nedojde ke střetu zájmů mezi pojišťovnami a finančními zprostředkovateli? „Došli jsme k závěru, že si jakýkoli případný střet zájmů umíme ohlídat,“ říká Marta Gellová a dodává: „Ani v případě Kapitolu jsme střet zájmů doposud nepozorovali.“

 

Opustila jste post
generálního sekretáře AFIZ a
přešla do České pojišťovny . Na jakou pozici jste nastoupila?

V současné době jsem na pozici regionálního ředitele pro retail v Praze.

Co tato pozice obnáší?

Zatím se trošku hledám, protože přeci jen jsem tady krátce a musím se všechno naučit a musím si najít své pojetí této pozice. V každém případě mám svůj region, který se bude zabývat finančním poradenstvím.

Z pozice generálního sekretáře AFIZ tedy přecházíte na pozici regionálního ředitele finančního poradenství České pojišťovny.

V zásadě ano. Není to terminologicky úplně přesně, ale je to výstižné.

Na pozici generálního sekretáře AFIZ jste působila téměř šest let. Co považujete za svůj největší úspěch na této pozici?

Úspěchů by bylo více, nebudu příliš skromná. Ve chvíli, kdy jsem nastupovala, byla asociace v neutěšeném stavu. Mým prvním úspěchem byla stabilizace asociace po odchodu některých členských společností. To se nám podařilo. Jako svůj úspěch beru i to, že jsme se dostali do povědomí finančního trhu jako aktivní asociace. A to nejen mezi finančními institucemi a asociacemi, ale i v rámci regulace a dohledu – a to nejen v České republice, ale i v zahraniční.

AFIZ spoluzaložila i Evropskou asociaci finančního poradenství  EFPA Česká republika (www.efpa.cz) – nedávno jsme přezkoušeli prvních 20 uchazečů a devět z nich se stalo držiteli certifikátu Evropského finančního poradce. To je první konkrétní viditelný krok k vytváření opravdové elity finančního poradenství. U zkoušek byli přítomni též zástupci ministerstva financí, kteří byli dle mého názoru mile překvapeni úrovní finančních poradců, kteří dnes mohou užívat titul „Evropský finanční poradce“.

Co naopak považujete za svůj největší neúspěch na pozici generálního sekretáře AFIZ?

Možná to, že se nám nepodařilo za tu dobu se sblížit natolik s druhou asociací (USF ČR), abychom se spojili v jednu, protože považuji stav dvou asociací na finančním trhu za nešťastný a trochu kontraproduktivní.

V AFIZ zůstáváte nadále v představenstvu.

Ano, je to tak.

Zůstáváte také
v čele FECIF ?

V pozici generálního sekretáře FECIF nezůstávám. Na valné hromadě FECIF jsem na tuto pozici již nekandidovala. Nechtěla jsem zůstat na této pozici, protože jsem z asociace aktivně odešla a mám v České pojišťovně na starosti jiné věci. Neměla bych čas ani možnost se tomu plně věnovat. Navíc by nebyla propojena pozice generálního sekretáře AFIZ a FECIF, proto jsem nechtěla již dále pokračovat. Byla jsem však znovu zvolena členem Boardu FECIF na dalších 6 let.

Finanční poradenství České pojišťovny by se podle dostupných informací mělo stát členem AFIZ.

Finanční poradenství v České pojišťovně není samostatnou společností, tudíž se nemůže stát členem  AFIZ Ani pojišťovna jako taková se nemůže stát členem AFIZ ta je členem České asociace pojišťoven. Jedná se tedy o dvě samostatné společnosti v rámci holdingu, které se mohou stát členem AFIZ, protože se jedná o pojišťovací zprostředkovatele

O které společnosti se jedná?

V případě Generali se jedná o Generali Car Care a v případě České pojišťovny se jedná o ČP Direct.

Tyto společnosti z  hodingu Generali PPF budete v AFIZ zastupovat vy?

Ano, budu je zastupovat v představenstvu AFIZ.

Dvě společnosti z holdingu budou členy AFIZ a dvě společnosti jsou členy České asociace pojišťoven. Nebude docházet ke střetům zájmu?

Tahle věc byla diskutovaná několikrát na různých úrovních. Došli jsme k závěru, že si jakýkoli případný střet zájmů umíme ohlídat, ale v zásadě pojišťovna jako taková se i v rámci své asociace zabývá byznysem, který se týká pojišťoven jako takových. A ČAP neřeší žádným způsobem distribuční sítě – ani externí, ani interní. Tady konflikt zájmů tedy není, protože AFIZ zastupuje zájmy zprostředkovatelů finančních produktů a v obou případech se jedná o zprostředkovatele finančních produktů a nikoli o pojišťovnu.

To je pravda, na druhou stranu tyto čtyři společnosti jsou členy jednoho holdingu, který má své celkové zájmy např. v oblasti legislativy, na kterou se snaží dohlížet ve prospěch finančních zprostředkovatelů AFIZ a ve prospěch pojišťoven ČAP. A zájmy v této oblasti nejsou vždy kompatibilní.

Podobná situace je i v případě Kapitolu, který je členem AFIZ a jehož 100% vlastníkem je Kooperativa, která je významným členem ČAP. Za celou dobu členství jsme nikdy nepociťovali žádný konflikt zájmů. Vždycky se propojení pojišťovny se samostatným zprostředkovatelem jevilo ve prospěch zprostředkovatelů.  Kontext a zkušenosti pojišťovny se vždy ukázaly velmi přínosné a leckdy dokreslily situaci, kterou jsme řešili.

Jakou vidíte budoucnost AFIZ po vašem odchodu z aktivní činnosti v asociaci?

Pan Šafránek, který je dnes v pozici generálního sekretáře a se kterým jsem měla za 6 let velmi dobrou spolupráci, je velmi schopným člověkem a velmi dobře rozumí oboru a má zkušenosti. Věřím, že asociace bude fungovat vesele dál.

Určitě se leccos bude měnit. Po šesti letech je třeba něco upravit, např. v oblasti zájmů a činností asociace.  Členské organizace se vyvíjejí a občas je potřebné činnosti a zájmy členů zrevidovat. Šest let na finančním trhu v rámci zprostředkovatelského byznysu je dlouhá doba. Během této doby některé společnosti vznikly a dnes jsou na špici v rámci poradenských firem. Je proto dobré čas od času vše zrevidovat a říci si, jaké budou další cíle na další období.

Upřímně řečeno, vnímám, že se zprostředkovatelský trh velmi mění. Vliv na to má nepochybně i legislativa jak evropská, tak i naše. V některých směrech bohužel nejsou kroky regulace optimální. Věřím, že kolem toho ještě bude diskuse.

Mění se i vnímání klientů finančního poradenství, dochází k profesionalizaci finančních poradců. Už to není o množství lidí, začíná to být o kvalitě lidí. Profesionálové mají zájem o sebevzdělávání, což jsme viděli i na případě EFPA, kdy do přípravného kurzu nastoupily již podruhé desítky nových poradců.

Směr finančního poradenství se mění a budoucnost bude podle mne trochu jiná. Předpokládám, že bude docházet k tomu, že ti, kteří se věnují ve finančním poradenství naplno pouze práci s klienty, aniž by nabírali další kolegy do svých skupin, budou mít daleko větší místo na trhu.

Za svůj neúspěch jste označila, že se
nepodařilo spojit AFIZ s USF ČR . V současnosti probíhají intenzivnější jednání o spolupráci mezi asociacemi. Jak vidíte budoucnost v tomto směru. Podaří se asociace spojit?

Jsem optimista a věřím, že ano.

V jakém horizontu?

To je těžké říci. Byla jsem účastna několika jednání mezi asociacemi. Musím říci, že ve většině věcí máme podobné či totožné názory. Je to logické, protože obě asociace zastupují společnosti z jednoho byznysu, které působí na jednom trhu. Ale v některých otázkách byly názory rozdílné. Myslím si, že je ještě prostor pro diskuse a vyříkání si nesouladu v názorech a možnost dojít k nějakému jednotnému postupu. Je zbytečné a kontraproduktivní, aby byly asociace dvě.

V jakých oblastech se liší nejvíce názory AFIZ a USF ČR?

Nepůjdu do detailů. Někdy je to otázka postoje společností.

Vraťme se k vám a vaší nové pozici. Jaké jsou vaše současné cíle na této pozici?

Ještě potřebuji chvilku na rozkoukání, protože jsem tu krátce. V každém případě bych se zde ráda podělila o své zkušenosti, které jsem nasbírala za dobu působení na trhu. Myslím si, že zkušeností a pohledů na finanční poradenství mám několik nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Někdy je finanční poradenství dáváno do souvislosti s nezávislostí. Tady samozřejmě je otázka, na čem je nezávislost postavena. Jsem přesvědčena, že i v rámci jedné finanční skupiny je možné dělat finanční poradenství dobře. Je to otázka nejen nabídky produktů, ale také otázka nabídky komplexní služby pro klienty.

Mé cíle jsou v oblasti využití svých zkušeností a pomoci finančnímu poradenství v rámci České pojišťovny dostat se dál.

V loňském roce přibližně touto dobou došlo k  masivnímu odchodu lidí z finančního poradenství České pojišťovny . Podařilo se tuto situaci stabilizovat, nebo přicházíte do týmu, který nemá stabilní lidi?

Určitě se podařilo stabilizovat. Finanční poradenství se v rámci České pojišťovny změnilo a mění. Změnilo se vnímání i směrování, konec konců proto jsem tu i já.

Přeci jen. Nevýhoda možnosti distribuce finančních produktů pouze jedné finanční skupiny v oblasti pojišťovacích produktů, navíc produkty České pojišťovny typu
Dynamik či
Sluníčko nebývají označovány finančními poradci za příliš kvalitní a jejich prodej bývá velmi „bezhlavý“. Jak se s tímto hodláte vyrovnat?

Česká pojišťovna se mění. Mění se jak navenek, tak uvnitř. A jedna součást změn jsou i nové produkty. V současné době je v České pojišťovně řada produktů, které jsou dobré a na trhu konkurenceschopné a srovnatelné jak co do nastavení, tak co do ceny. Navíc Česká pojišťovna teď přichází s celou řadou nových produktů a myslím si, že trh bude velmi příjemně překvapen.

Děkuji za rozhovor.

Kdy se spojí AFIZ a USF ČR?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

19 komentářů: “Marta Gellová: I v rámci jedné finanční skupiny lze finanční poradenství dělat dobře”

 1. žaba napsal:

  to jsou věci co nám tady povídáte… a jak si to pane umíte ohlídat…pak se divíte že nido nemá rád ty „finanční poradce“, je to kvůli takovýmhle lidem

 2. JZ napsal:

  Dobrý den,

  dovolte mi, abych Vás požádal o vyplnění dotazníku, jehož výsledky se stanou podkladem pro praktickou část mé diplomové práce.

  http://goo.gl/rrHes

  Za Váš čas při spolupráci Vám předem děkuji.

  • Honza napsal:

   Od odeslání dotazníku mě odradila chybějící možnost „nepřeji si odpovědět“ u otázky G4.

 3. Bohumír napsal:

  to je palba co by člověk neudělal pro peníze

 4. Jan Ohradil napsal:

  Podle paní Gellové se produkty a přístup České pojišťovny mění. Pro toho, kdo chce znát pravdu o finančním poradenství v podání České pojišťovny: http://www.produktovelisty.cz/pojisteni-osob/zpravy/ceska-pojistovna/379-horsi-uz-to-nebude.html

 5. Miloslav Šimek napsal:

  Víc to snad ani nebudu komentovat… !

 6. Ondřej Záruba napsal:

  Paní Marta není ani obchodník a ani finanční inženýr. Nemůžu se ubránit pocitu, že je tam jen pro to, aby prodej podílových fondů ČPI s manažerákem 3% + 1% byl co nejdéle legální.

  Paní Marto nechte si od těch velice šikovných finančních inženýrů namodelovat bod zvratu jako IRR podkladového aktiva u produktů, které tam prodáváte. A pak někomu vykládejte o etice a změnách na finančním trhu. Etika do financí nepatří. A vy vážení čtenáři tohoto článku názorně vidíte, že za peníze se etiky vzdají i její nejhorlivější zastánci. Česká pojišťovna je takový augiášův chlév. Začíná to 800 milionama, které zcela nesmyslně vyplácí na provizích ročně Penzijní fond ČP, konče tou zhovadilostmi Profi invest nebo ČPI zlatý fond. Česká pojišťovna je instituce, která nemůže být dále ideálům finančního zprostředkování, tak jak ho mediílně prezentovala paní Marta.

  • Vítězslav Procházka napsal:

   Jednoduše si ji Ondřeji koupili, nic světoborného v tom nehledejte. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Netuším, kolik mohla mít paní Gellová v AFIZu, ale tady (Česká pojišťovna) se domnívám, že by se mohlo jednat minimálně o násobky předchozího měsíčního příjmu, a to jsem pravděpodobně ještě velmi naivní. Lidé kalibru paní Gellové se nepřetahují, nýbrž kupují. Kde není poptávka, tam není nabídka…

  • Compliance napsal:

   Vy by jste se nevzdal, pane Zárubo? Kdyby taková nabídka přišla?:) Jinak je to myslím jednodušší než to vypadá. Dejte si práci a přečtěte si všechny články o AFIZ a USF a FECIF na tomto serveru a třeba na peníze.cz tak asi od roku 2004. Story by mohla vypadat nějak takto: Gardavský a Ježek založili (čert ví vlastně proč :), OVB to zaplatilo (proč, to tam také někde najdete), se Sýkorou a Hrubým se sjednotili, pak se zase rozhádali, a přišla příjemná, chytrá, jazykově a diplomaticky zdatná, pracovitá žena, jenž žádnému z těch „šéfíků“ nevadila. Zásadní plus. A navíc dokázala dát AFIZu pěkný nový kabát mezinárodního střihu. Což je ovšem skvělé! Skvělé pro AFIZ,špatné pro paní Gellovou! Místo aby ji na rukou nosili, do pojišťovny ji pustili. Tak to tady chodí :).

   • Ondřej Záruba napsal:

    Chtěl bych vidět ty blázny, kteří by mi takovou nabídku dali. Myslím, že by za půl roku tu pojišťovnu mohli zavřít:-)

    • Compliance napsal:

     No vidíte, sám jste si odpověděl :).

     • Ondřej Záruba napsal:

      Já bych hlavně v s takovou partou amatérů nedělal. Jejich triky jsou tak primitivní, že je prohlédne člověk s elementární znalostí finančního inženýrství a účetnictví. Raději něco tvořím než ničím.

   • Anonym napsal:

    No nevím, ale všeobecně nemá AFIZ vlivem jednoho zločineckého individua v představenstvu dobré jméno. Na Slovensku určitě ne, tak je ta zveřejněná „skromnost“ doopravdy „obdivuhodná“, protože jde o fyzicky zlikvidované spolupracovníky, o jejich pozůstalé rodiny – a příčina – to pochybmé individuum je stále v představenstvu, a bez ohledu ne trestní stíhání podle cca 6 paragrafů TZ, bez ohledu na dodání dokumentů na 3 mailové adresy AFIZ. Samozřejmě bez odpovědi. Asi ta etická komise je neetická, ne? A nebo ve stavu spolupachatele?

    Takže tak. Kam s AFIZem? Tam, kam patří, do šrotu.

    Už cca měsíc mně ti „hajzlíci“ zásobují hodněkrát denně mailem, je už jich přes 500, že Vladimíre, Jarmilo, Dito a další pučmidráti.

    Blog: jarda
    Post: Díky za možnost blogu – úvod
    Autor: lean hybrid muscle review (IP: 72.8.155.141, yokehost.info)
    Email: Rappe@hotmail.com
    URL: http://reviewbob.com/lean-hybrid-muscle-review/
    Komentář: http://blog.investujeme.cz/blogs/jarda/index.php/2009/10/07/diky-za-mo-nost-blogu-uvod#c1097
    This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

  • Jaromír napsal:

   Pane Ondřeji, můžete sem dát link, kde je uveden ten manažerák 3 % + 1 %? Díky.

   • Ondřej Záruba napsal:

    Oficiální manažerák ČPI je u některých fondů 3%. 1% manažerák nikde oficiálně uveden není.

    • vasek napsal:

     to 1% je manažerák nebo success fee?

     • Ondřej Záruba napsal:

      Manažerák. Každopádně je brutální mazec i ten 3% p.a. na úrovni fondu za to, že spravujou staticky pár ETF nebo akcií. 200% RP provize a bod zvratu vychází na úrovni nebo dokonce nad úrovní dlouhodobého geometrického průměru výkonnosti instrumentů v portfoliu. Co to jako má být?Já tomu říkám legální krádež a podvod (vše podstatné se zatají při prodeji). Paní Gellová tomu říká „dobré finanční poradenství“. Paní Gellová hlavně finanční poradenství nikdy neviděla. Když jsem s ní tři roky zpátky hovořil, tak mi přesvědčeně tvrdila, že poradenství je prodej finančních produktů na základě porovnání různých produktů. Dnes už to oklestila a omezila to na prodej finančních produktů. Já říkám, že poradenstvím je činnost, kdy někdo zpracuje nezávislý posudek či studii na určitou problematiku bez ohledu jiné zájmy než ty patřící subjektu, který si poradenství objednal.

      Ale to je jedno. Kašlat na ně na všechny. AFIZ nebo USF. Všechno jedna banda. To znamená obchodníci s virtuální realitou (PF, SS, KŽP, IŽP a staticky řízenými OPF). Tihle troubové vždycky skočí na špek, když jim dáte dobrou návnadu. Budou prodávat třeba pozemky na Marsu, když za to bude dobrá provize.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.