CZK/€ 24.725 +0,32%

CZK/$ 22.775 +0,55%

CZK/£ 29.040 +0,24%

CZK/CHF 24.963 +0,32%

Petr Šafránek: Omezíme náklady a pohlídáme legislativu

 


 

 

Stal jste se generálním sekretářem AFIZu po
Martě Gellové . Co očekáváte od této funkce a jaké budou vaše první kroky?

Samozřejmě záleží na představenstvu. AFIZ řídí představenstvo a ne generální sekretář.

První kroky budou směřovat k omezení nákladů. Budeme se snažit snížit rozpočet. To je prvořadý provozní úkol. A pak je tu stále hrozba velké regulace. Nejdůležitější úkol z pohledu členů je tedy hlídat legislativu a okamžitě reagovat na všechny snahy o nepřiměřenou regulaci.

Mění se se změnou generálního sekretáře nějakým způsobem směr, kterým se AFIZ bude ubírat?

Určitě ne. Tím, že jsem zde byl s paní Gellovou od počátku a spolupracovali jsme spolu šest let, tak ta kontinuita je zde naprosto zřejmá a není třeba cokoli měnit.

Jedním z prvořadých úkolů je snížení nákladů.
AFIZ je i ze strany finančně poradenských společností považovaný za poměrně drahou organizaci . Kde chcete náklady snižovat?

Je to věc koncepce. AFIZ se vždy vydávala cestou vlastního profesionálního aparátu, proto se může někomu jevit jako drahá. Na druhou stranu my jsme byli vždy schopni okamžitě reagovat, být neustále v obraze, co se týče legislativy, a pružně reagovat na podněty, který jsme dostávali ať už z Ministerstva financí nebo z ČNB.

Na legislativní záležitosti jsme tu byli dva a měli jsme rozdělené oblasti. Já jsem měl na starosti legislativu pojišťovnictví a penzí a kolegyně Petra Červinková, která shodou okolností odešla ve stejné době jako Marta Gellová, dělala investiční část.

Jedním z kroků ke snížení nákladů je, že v tuto chvíli budu legislativu mít na starosti komplet.

Hlavní směr snižování nákladů je tedy na personální úrovni.

Jednak personální, a pak samozřejmě s tím, že nemáme tolik lidí, budeme využívat i menší prostory. Na tom nyní intenzivně pracujeme, protože v tomto okamžiku je zbytečné mít poměrně rozlehlé prostory. A v neposlední řadě budeme šetřit i na dalších provozních nákladech.

Marta Gellová odešla z pozice generálního sekretáře, ale v AFIZu zůstává.

Ano. Zůstala v představenstvu a dohodli jsme se, že si nechá na starosti veškeré zahraniční aktivity a nechá si na starosti komunikaci, kontakty a jejich udržování.

odchodem Fincentra z AFIZu , které označila většina ostatních členů AFIZ i USF ČR za blokující prvek pro bližší komunikaci, se rozhýbala
širší spolupráce mezi AFIZem a USF ČR . Jak se tato spolupráce rozvíjí?

Spolupráce se potvrdila společným konsorciem, které utvrdilo společný postup vůči státní správě. To je určitě žádoucí. Navíc jsme se vždy s USF shodli až na nějaké detaily, které se vždy daly vykomunikovat. Ve stanoviscích k legislativě panuje shoda.

Jak to bude dál, těžko říci. Samozřejmě by asi bylo logické, aby tu byla jedna asociace.

Když odbočím do rodinného práva, tak dvě asociace tu vznikly rozvodem. Naši členové nejsou ti, kteří rozvod navrhovali, ti byli spíše v roli odpůrců, takže to mají trochu jednodušší. Ze strany našich členů vůle k jakémusi kroku zpět je. Jak se k tomu bude stavět druhá strana, která iniciovala rozchod a dala návrh na rozvod, to už nedokáži odhadnout. Pro ně je určitě těžší vracet se k něčemu, od čeho odešli. Ale ze strany našich členů je vůle, aby zde byla v budoucnu jedna finančně zprostředkovatelská či poradenská asociace.

Na druhou stranu si AFIZ zakládá na tom, že
kontroluje vnitřní procesy svých členů a snaží se, aby měli průhledné reklamační podmínky a další pravidla ve vztahu ke klientům. A vzhledem k tomu, že
jeden z bývalých členů AFIZu , který neplnil stanovené podmínky,
je nyní členem USF ČR , jak by bylo možné zpětvzetí této společnosti v rámci sloučení obou asociací?

Jedná se samozřejmě o OVB, kde ale došlo k významné změně ve vedení. Tenkrát to bylo za pana Uzla. Tam ta komunikace byla velmi obtížná a i ten krok unáhleného odchodu, místo aby hledal nějaká nápravná řešení. Myslím si, že současné vedení by už nic takového neudělalo. Takže tady k posunu určitě došlo.

AFIZ ze svého postoje rozhodně neustupuje. Je to víceméně na tom, aby společnosti prokázaly, že mají kontrolu nad svou sítí a že pokud je tam nějaký nestandardní obchod, dokáže ho centrála zachytit a reagovat. To už je u našich firem standard. Některé to mají tak propracované, že jim systém běží takřka on-line, že jim nic neunikne, jiné sledují nestandardní případy ex post, ale všechny to mají nastaveno tak, že by měly zachytit např. velké životní pojištění nebo více smluv na jedno rodné číslo ve snaze obejít sledované limity životního pojištění. Pak by to měly vykomunikovat s klientem, zjistit, jestli ví, jak se investiční životní pojištění chová, a jestli si je vědom velkých počátečních nákladů a souhlasí s tím. Jde o to, aby se nestalo, že klient po dvou letech přijde a řekne, že do toho dal třeba 200 tis. Kč a jak je možné, že tam nemá nic.

O těchto principech jste nepochybně jednali i s USF ČR. USF ČR má také nastavené určité standardy. Jak moc jsou kompatibilní standardy AFIZu a USF ČR?

Přiznám se, že úplně neznám interní postupy USF ČR. Nevím o tom, že by tam probíhal nějaký interní audit. My i na webu máme uvedené, že pro nové členy provádíme vstupní audit a do roka hloubkový audit. Nevím, že by USF ČR mělo takto formalizovaný postup, a na webu nemá uvedené žádné požadavky. Do USF ČR jsem nikdy nevstupoval, tak nevím, jak to mají organizované. Ale toto by se muselo určitě nějakým způsobem sjednotit.

Myslím si, že by dnes nebyl problém, aby i jejich členské firmy absolvovaly interní audit úspěšně, protože kontrolní mechanismy nastavené mají, alespoň ty velké určitě.

V případě, že by se uvažovalo o sloučení asociací, tak byste trvali na svých podmínkách.

Je to v zájmu všech, protože mají-li ty firmy něco deklarovat, musí to také prokázat. Např. u stížností občas postupujeme stížnosti na USF ČR, protože  nás lidé více znají, a tak nám občas posílají stížnosti i na členy USF ČR. Co se s nimi děje dál, nevíme. My máme zcela jasný disciplinární řád. USF ČR nic takového veřejně neuvádí.

Nicméně filozoficky by to ty firmy jistě splnily. Určitě mají kontrolu nad sítí a řádně vyřizují stížnosti. Teď jde jenom o to dohodnout se, jak to zformalizovat na úrovni asociace.

Myslíte si, že je reálné
sloučení asociací v dohledné době?

To si netroufám odhadovat. Určitě se o tom bude jednat. Ale ani nelze říci, zda by to byla forma sloučení nebo založení nového subjektu. Ale do budoucna by bylo vhodné, aby tu byla jedna asociace. Nemá moc logiku, aby tu byly dvě asociace v jednom sektoru.

Jak vnímají vaši partneři z oblasti státní správy to, že jednají se dvěma asociacemi?

Zatím to nevnímáme. Nikdo nám to nikdy nevyčetl. Možná proto, že AFIZ je tou asociací, která je známější, je tu historicky dlouho. Většinou si pozvou obě.

Dvě se asi ještě unést dají, ale působí to možná zvláštním dojmem. Ne ale zase tolik, aby to blokovalo jednání. A i naše stanoviska jsou velmi blízká. Sice musí pozvat jednoho generálního sekretáře a jednoho výkonného ředitele, ale jinak víceméně dochází ke shodě.

Finančně poradenským trhem v poslední době zavířily dva zákony. První z nich prošel na začátku léta, kdy byly mj.
zdraženy registrace PPZ . Proč podle vás došlo ke zdražení?

Je to dost nesmyslné. Je to jistě snaha omezit vstup nových subjektů. Myslím si, že by ten registr měl být veden úplně jinak, měl by být uplatněn jiný princip. My bychom byli pro určitý udržovací poplatek, což je nejlepší samočistící mechanismus. Nemusím nic platit za zápis, ale každý rok zaplatím určitý poplatek za to, že v registru zůstávám zapsán.

Čím dáte vyšší poplatek za vstup, tím více si lidé ten zápis drží i když ho už nepotřebují. Potom chodí ČNB a stěžuje si, že je tam 150 tisíc subjektů. Bodejť by nebylo, protože i když v oboru již nepodnikám, tak si registraci nechám aktivní. Naopak přiměřený udržovací poplatek by databázi spolehlivě čistil. Byl by to příjemný příjem pro ČNB a hlavně by bylo zřejmé, že v registru jsou lidé, kteří zprostředkovatelskou činnost skutečně vykonávají.

To souvisí s dalším zákonem, který alespoň
v poslední dikci návrhu zákona č. 38 poplatek za registraci snižuje zase na 2 tis. Kč.

Nám bylo slíbeno, že to bude za 0 Kč.

Dneska na kapitálovém trhu je už uplatňován princip samostatných subjektů, kterými jsou obchodníci s cennými papíry a investiční zprostředkovatelé, a jejich vázaní zástupci. Ti vázaní se zapisují tak, že OCP nebo investiční zprostředkovatel na ČNB zašle excelovskou tabulku s ověřeným elektronickým podpisem a banka neudělá nic jiného, než že tu tabulku překlopí do registru – a je to zadarmo.

V pojišťovnictví by měl být uplatněn stejný princip. Jsou tam samostatné subjekty – dneska pojišťovací agenti a makléři – a budou mít vázané zástupce, které by si měli zapisovat zadarmo. Takto to bylo dohodnuto, ale naprosto bez nás se tam nakonec objevily 2 tis. Kč, nevíme proč.

Teď se objevila ještě větší kuriozita: Vy si můžete jako investiční zprostředkovatel zapsat zadarmo vázaného zástupce, ale když bude chtít dělat penze, tak jenom za to, že si zapíše možnost zprostředkování penzijních produktů, zaplatí 2 tis. Kč. Jenom za to, že vám udělají fajfku „penzijní produkty – ano“.

To se týká zprostředkování finančních produktů podle nového zákona k  2. penzijnímu pilíři .

Přesně tak.

Nejhorší je, že u zákona o správních poplatcích nedošlo k žádné ucelené novele. Tam se neustále sahá s každou novelou, která se nějakým způsobem týká správních poplatků. Je to už neuvěřitelný guláš.

Vezměme jen 38: PPZ se mají změnit na vázané zástupce ze zákona a oni za přeregistraci mají zaplatit 2 tis. Kč. Již dnes mají podnikatelské oprávnění PPZ, budou mít stejné, jen se budou jmenovat „vázaný zástupce“, a za tu změnu mají znovu zaplatit.

Tip: Finanční poradci se penzijní reformy zúčastní… s omezenou provizí

zákoně 38 , který nedávno
shodila ze stolu Legislativní rada vlády , byly i další zajímavé kuriozity. Např. omezení provizí v rámci rezervotvorných životních pojištění.

Obecně jsem nepřítel jakýchkoli cenových regulací. Myslím si, že tudy cesta nevede, neřeší problémy, na které míří.

Je třeba řešit některé problémy, jako je třeba přepracovávání smluv „nejlépe“ každé dva roky. Na to ale máme řešení mnohem elegantnější a máme ho prodiskutované s některými pojišťovnami, se kterými se o tom dalo diskutovat. Cesta je v informační povinnosti. Ale ne v balíku dokumentů, které klient stejně nečte!

Informační povinnost v rámci IŽP by měla stát na dvou jednoduchých věcech: Když ho klient sjednává, měl by dostat výjezd z kalkulačky, kde vidí počáteční náklady a vidí odkupné na roční bázi, takže když se na to podívá, vidí, kolik zaplatí a že za dva roky nedostane nic. Naši členové to již dělají a osvědčilo se to. Nemůže se tak stát, že by klientovi někdo namluvil, že si peníze po dvou letech může vybrat, což je nejčastější stížnost ohledně IŽP. A naopak klient nemůže tvrdit, že o průběhu tvorby rezervy v čase nic nevěděl.

Druhá informace, kterou by měl klient dostat, je, jakmile pošle výpověď na pojišťovnu. V tom okamžiku by měl obratem povinně dostat kalkulaci výše odkupného, byť bude předběžná a hodnoty jednotek se mohou ještě malinko pohnout. A klient by měl být i jasně informován o možnosti vzít výpověď ještě zpět.

V momentě, kdy klientovi někdo namluví: Tady to podepište a peníze dostanete zpátky, a tady podepište smlouvu novou, tak když klient za týden dostane výpis z pojišťovny a dozví se, že nedostane z původní smlouvy nic, tak si to vyřeší velmi rychle sám a „poradce“ vezme klackem. Bude to v okamžiku, kdy bude moci napsat pojišťovně: Beru to zpět. A smlouva běží dál.

Dnes se klienti dozvídají, že nic nedostanou, až když je smlouva pryč. Jen výjimečně lze smlouvu reaktivovat, klient neví, že to jde reaktivovat, pojišťovny to dělají nerady…

Nic víc by klient nemusel dostat, jen dvě informace: Jak se bude vyvíjet tvorba rezerv dopředu, a když smlouvu vypoví, informaci o výši odkupného. Jedna pojišťovna to tímto způsobem dělá a tvrdí, že takových 70 až 80 % smluv zachrání.

Návrh zákona 38 byl shozen Legislativní radou vlády podle některých zdrojů na základě lobbyingu.

Setkal jsem se s některými členy Legislativní rady vlády osobně a říkali mi, že to byl prostě legislativní paskvil. Na lobbying tam nebyl ani čas.. Navíc vědí, že bude revize IMD, tudíž jasně Legislativní rada vlády řekla, proč do toho teď sahat, když to tu budeme mít za rok znovu, protože bude revize směrnice. Proč neuděláme jednu pořádnou novelu.

Nedovedu si představit, že by se dalo lobbovat u členů Legislativní rady vlády. Podívejte se jen na toto: Je to zákon o zprostředkování a v něm měly být regulovány náklady pojišťovně.  To přeci legislativně patří do zákona o pojišťovnictví, když už. Doufejme, že nový pan náměstek o zákoně bude diskutovat s trhem, především pak se zprostředkovateli, kterých se nejvíce týká. Pak nebude třeba, aby zákon vracela LRV, protože nesrovnalosti odstraníme v této diskusi.

Děkuji za rozhovor.

Čtěte též
Petr Šafránek: Úspěšnost penzijní reformy bude záviset na distribuci

Loading

Vstoupit do diskuze 90 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  22 září, 2011

  ale jde o fakta. Říci lze cokoliv, ale máme tu mrtvé a jejich pozůstalé, a dotyčná příčina byla předsedou AFIZ a je nyní v představenstvu i přes fakt, že jde o hodně paragrafů trestního zákona.
  Mám za to, že AFIZ by měl jít mimo a nechat to na té druhé organizaci, protože zjevně zkompromitovaný a uplacený. Samozřejmě to jde na řešení trestní, ne obchodní.
  Jsem zablokovaný, dodal jsem AFIZ ostré doklady o organizované kriminalitě, a nic. Neodpověděli, a tu je co? Také nic.
  FAKTA.

  Odpovědět

 • Podvedená klientka

  23 září, 2011

  Nevím, jestli Vám úplně rozumím, ale tou druhou organizací myslíte USF? Ale ti jsou přece úplně stejní nebo možná ještě horší než AFIZ. Jen se podívejte na ty gaunery v jejich řadách, v čele s AWD a OVB! Všechno je to jedna velká finanční mafie, všechny ty slavné poradenské firmy, pojišťovny i banky – jejich jediným cílem je podvést a okrást klientelu.

  Odpovědět

 • Compliance

  23 září, 2011

  A jak Vás paní Klientko podvedli? Řekněte nám svůj příběh. Musí to být strašné žít ve světě plném finančních gaunerů! Mohu Vám dát kontakt na svého „bouchače“, prozatím mě ani nepodvedl ani neokradl. Možná Vám udělá radost, že je tu alespoń jeden slušný „finančník“. A nebo se obraťte na pana Kalvodu, případně pana Hanzla. Předchozí, poslední větu (na rozdíl od ostatních) myslím vážně a bez ironie! 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  22 září, 2011

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Deratizace
  Deratizace je proces likvidace krys a jiných škodlivých hlodavců (potkanů, myší, křečků), zejména v obytných prostorech, méně ve volné přírodě různými prostředky. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky), chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy), případně deratizaci dalšími metodami (rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček). Deratizace je velmi důležitá, protože hlodavci často rozšiřují pro člověka nebezpečné choroby, např. mor.

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Pane Jedličko, s tou deratizací prosím pokračujte.
  Jen nebuďte tak obrazný, mnoha návštěvníkům zde zřejmě chybí kreativní přemýšlení.

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Pane Víte, ona to není žádná legrácka, jde o trestní právo, ve kterém jsem, byť amatérsky, činný.
  K věci – AFIZ mi nikdy neodpověděl, a jsou indície o „půjčkách“ zjevného kriminálníka, který si takto zajistil post. A navíce jde i o kriminalizaci ČT 1 – sponzorství pořadu Suma Sumárum za nakradené finanční prostředky z důchodové reformy na Slovensku, pod pokutou ve výši cca 100 000 x 20 mil. SK… a to nemluvím o lidských obětech. Na netě jsou i
  informace o oběšeném ČR řiditeli ZFP, a na Slovensku vím „jen“ o 5 obětech, bude jich více…
  Sleduji i fakta zveřejňované AFIZ o fůzi s UFS, a nikde jsem nenašel z druhé strany nic. A pochybuji, že by se vysoce vzdělaní lidé dali do kupy s pochybnými živly, ne?
  Přeci jen zjevné negramotné promiskuitní individuum likvidující vzdělané vlastní řídící spolupracovníky, lektory, garanty a celé struktury – to je na doživotní kriminál, a s tím se NIKDO nedá do kupy, ne?

  Odpovědět

 • Anonym

  22 září, 2011

  Delivery to the following recipient failed permanently:
  sekretariat@afiz.cz
  Technical details of permanent failure:
  Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550 5.7.1 Access to not allowed by rules (state 14).
  —– Original message —–
  Thu, 22 Sep 2011 01:07:40 -0700 (PDT)
  Return-Path:
  Thu, 22 Sep 2011 01:07:36 -0700 (PDT)
  To: sekretariat@afiz.cz
  Subject: Fwd: Dotaz
  Nevážená zločinecky řízená firma,
  kdy už přestanete oblbovat ČR a SR svými vesnickými sociopatickými bláboly?
  Kdy už přestanete zneužívat neznalé naivní zaměstnance k podpoře Vaší
  organizované kriminality?
  Nabízí se blízký datum k ukončení Vaší organizované kriminality a
  odchodu z trhu, o kterém NIC nevíte… soukromé výročí někoho, který mi
  po mé dehonestaci volal, že mně ještě chce naposledy slyšet, ale bude to
  jinak.
  Ne odchod z Holíče do bytu v Bratislavě, ne další únik nezákonně
  získaných peněz na úkor podvedených, okradených a i „pod drnem“
  spolupracovníků a SR /43/2004 Z.z./, ale odchod z trhu, na který jste
  nikdy neměli a nikdy nebudete mít. Pryč, a hodně daleko, ne? A nadlouho,
  ne? Alespoň 10 roků, a potom mimo jakékoliv podnikání, ne?
  Když už trváte na pojmu „akademie“, tak potom v jakém pojetí? Blbců?
  Pasáků? Kuplířů? Podvodníků? Zlodějů?
  jarda KE

  Odpovědět

 • Jiří

  22 září, 2011

  P. Šafránek bude určitě veřejně reagovat, nebo ne??? Budu čekat.

  Odpovědět

 • Compliance

  22 září, 2011

  Pane Jedličko, z Vašich textů se nedá rozpoznat o co Vám vlastně jde. Ještě méně pochopitelný je postoj pana šéfredaktora k stylu Vašeho publikování. Možná kdyby někdo podobně psal o majiteli investujeme.cz ….

  Odpovědět

 • Radek

  22 září, 2011

  Pan Jedlička je očividně chorobný a potřebuje speciální zacházení. Stačí se podívat na jeho blog. 😉

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Radku, nemám potřebu s Tebou klábosit, protože s anonymy tak nečiním, ale budiž, možná se i zaregistruješ… a pochopíš podstatu debat.
  Je zde téma AFIZ a její zneužití ze strany ZFP, pokud se neorientuješ. Já jsem prvním Slovenským řiditelem této grupy, podvedeným a okradeným podliakovci, takže jsem v obraze, a Ty?
  Řeším organizovanou kriminalitu této grupy, jsou tam i mrtví, a už i v ČR, a řeším to gratis. Máš problém? Svěř se. Pomůžu i Tobě. I v otázkách psychologicko – psychiatrických. Anebo se sprav sám – více čti, více študuj a méně mluv. 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  22 září, 2011

  Snížení nákladů v AFIZ je jistě chvályhodné. Doba je zlá, všechno se ořezává.
  Čemu nerozumím je to, proč a z jakého titulu by měla lobbistická organizace „hlídat legislativu“. Dosud jsem si myslel, že zákonodárným orgánem v ČR jsou volení zástupci lidu v poslanecké sněmovně a jimi nastolení odborníci na ministerstvech.
  Pokud to správně chápu, je pan Šafránek za svou lobbistickou práci zaplacen prodejci pojištění a dalších produktů, tedy z poplatků, které zaplatí spotřebitel.
  Ačkoliv je pan Šafránek v oboru zprostředkování finančních nesporně na výši více než většina poslanců, je zřejmé, komu by takový „dohled“ nad legislativou měl sloužit.
  Pokud někdo považuje AFIZ za vhodnou organizaci pro dohled nad legislativou, znamená to, že zákony, regulující prodejce, mají sloužit těmto prodejcům a chránit je před spotřebiteli?
  Ano, dosud to tak zřejmě fungovalo. Teď jak se zdá ale již není na lobbisty dost peněz. Myslím si – a jsem tomu rád – že pan Šafránek a jemu podobní již legislativu naštěstí asi příliš „nepohlídají“ a že se ji proto snad konečně podaří nastavit tak, aby chránila primárně spotřebitele a prodejce motivovala k čestnému jednání s nimi (neházela jim klacky pod nohy).
  —————
  Informační materiály ve formě „výjezdu z kalkulačky, kde vidí počáteční náklady a vidí odkupné na roční bázi“ je úplně k ničemu, pokud se jedná o výstup z kalkulačky, vytvořené pojišťovnou, do které si každý nastaví libovolné zhodnocení a která nepočítá s veškerými poplatky (která pojišťovna dává do kalkulaček svůj „správcovský“ poplatek % z objemu ve fondu?).
  Smysluplné by materiály byly, kdyby byly auditovány nebo je vypracovávala nezávislá organizace. Úplně by stačilo, kdyby nám pojišťovny povinně poskytovaly data do databáze TANK, infolisty se z ní generují automaticky: http://t-a-n-k.eu/financni-infolisty/
  S infolisty počítá i novela 38čky, tak je prosím pane Šafránku s ní nedávejte do protikladu.
  Pokud jde o lobbing:
  pokud někdo něčemu nerozumí (zpravodaj LRV Marková, jinak jistě velmi schopná právnička) a jde se zeptat zkušenějšího kolegy (Přikryl, tvůrce dnešních zákonů o pojištění, dost možná ale ne příliš nezávislý) a pak na LRV prezentuje jeho názor, je to lobbing nebo ne?
  Regulace nákladů na straně pojišťovny je z hlediska klienta správnější. Nebo by mělo být možné prodávat třeba i produkty s garantovanou ztrátou? Viz např. http://www.finfolisty.cz/infolists/show/127/39/78/
  Že toto ustanovení formálně patří spíše jinam, je možná pravda, ale pořád je to takto lepší, než regulovat PROVIZE. Proti tomu poradci brojí zřejmě po právu.
  Pokud jde o IMD2, myslíte si, že bychom se všemi zákony měli čekat na aktuálně vyvíjenou evropskou legislativu? Já si myslím, že ohánět se evropskými směrnicemi je ubohé. Podívejte se, jaké nesmysly nakazují v jiných odvětvích.
  Zákon navíc reflektuje stávající návrh směrnice. Pokud si myslíte že ne, pane Šafránku, uveďte prosím, v čem je rozpor.

  Odpovědět

 • antobouchač

  22 září, 2011

  No že se jednou dočkáme okamžiku, kdy si pan šafránek s panem přikrylem budou skoro padat do náruče, to by teda jeden nevěřil…Tohle spojenectví jen dokládá obludnost tanečků okolo této novely a ukazuje to na šíří zájmů, o které se zde proti regulátorovi hraje. Proč někdo tedy nezavolá paní Markové nebo panu Přikrylovi a nezeptá se jí, jak to vše bylo? Anebo se nezeptá někoho kompetentního k výkladu evropských směrnic, nakolik zde byl opravdu problém, nebo zdali to vše nebyla jen záminka k potopení návrhu? Vždyť taková autorita musí existovat, jinak tyto praktiky na LRV můžou směle pokračovat dále…

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Bouchači všech vyznání spojte se!
  Trhem obchází strašák smysluplné regulace. Zákon 38 by mohl ohrozit beztrestný prodej nesmyslných produktů, popř. nesmyslný prodej produktů smyslných.
  AFIs, UFis i ČAPis jako jeden muž (a s nimi i „neorganizovaní“ bouchači), táhnou konečně za jeden provaz. Hrozí totiž riziko, že byste se mueli začít chovat slušně.
  Aby se lobbisté shodli na tom, co chtějí, ó to by bylo těžké. Ale jasně vědí co určitě nechtějí: odpovědnost, informační otevřenost a regulaci nákladů.
  Tyhle zrůdnosti do zákona nesmějí pustit. Budou proto argumentovat čertem-ďáblem nebo snad i Evropskou unií. Co by to bylo za pořádek, kdyby zlatá porevoluční bažinná éra českého finančního trhu končila reformací zákonně chráněné bouchačské tradice a bezpečím pro spotřebitele.

  Odpovědět

 • Chocholoušek

  23 září, 2011

  Adresa:
  Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8, 181 02
  Co vzít s sebou při přijetí k hospitalizaci:
  Doklady: občanský průkaz nebo cestovní pas průkaz pojištěnce Oblečení: domácí obuv na přezutí noční košile/pyžamo spodní prádlo na převlečení župan pohodlné domácí oblečení plášť nebo zástěru pro pracovní terapii Hygienické potřeby: zubní kartáček + zubní pasta sprchový gel, šampón toaletní papír papírové kapesníky holení, hygienické vložky hřeben aj. Ostatní: mince či karta na telefon osobní potřeby jako jsou brýle, naslouchátko apod. Místa určená k uložení věcí Cenné věci (šperky, velký obnos peněz, vkladní knížky) Vám bezplatně uložíme v pokladně PLB. Ostré či jinak nebezpečné předměty (nože, nůžky apod.) Vám uložíme na určeném místě na oddělení. Určená místa k uložení věcí jsou na každém oddělení stanovena domácím řádem. PLB není podle Občanského zákoníku odpovědná za ztrátu předmětů uložených mimo míst k tomu určených.

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Ten papír nezapomeňte: http://www.paintingsilove.com/uploads/24/24565/king-and-his-clown.jpg

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Já bych se nedivil, kdybyste ze mě dělal blázna, kdybych nadále propagoval idealistickou vizi férového trhu, jak si myslím, že by měl vypadat a že by poradci měli radit jen to nejlepší a měli by být vzděláváni a vertifikováni nezávislou institucí.
  Tohoto idealismu jsem se už vzdal. Děláte-li ze mě ale blázna i v okamžiku, kdy obhajuji velmi umírněný zákon, který vznikl po dvouleté diskusi se všemi lobbisty, a který se oni přesto snaží všemožně shodit, zákon, který nepovažuju za ideální a dobrý, ale za první krok správným směrem, jsem překvapen.
  Dosud mi nikdo nedal pádný argument, co že je na tomto zákonu tak špatně. Za pádný argument nepovažuji to, že má v sobě (dosud tak jako tak používaný a judikaturou tolerovaný) švarcsystém, ani to, že se s jeho vydáním nečeká na finální podobu evropské legislativy, která pro mě není žádnou zaručeně správnou autoritou.
  Pokud jde o limit na náklady 200% RP, ten je stejně dnes nastaven tak ostře, že při přísné interpretaci by žádný produkt neprošel, nicméně pojišťovny si buď najdou výklad, kterým to obejdou a nechají to být, nebo si prosadí změnu textu. Takže ani o ten strop nákladů se nebojím.
  Může mi tedy někdo vysvětlit, proč se zde hovoří o psychiatrické léčebně a proč mě někdo považuje za příliš radikálního?

  Odpovědět

 • Compliance

  23 září, 2011

  A kdy se vzdáte další části Vašeho idealistického brnění pane Kalvodo? Odpadává to z vás plát po plátu … Za chvíli nebudete mít kam ustoupit :).

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Doufám, že mi můj idealismus neopustí, nicméně snad s vědomím, že (jak říkal kolega Sokrates nebo Platón) tento svět je těch krásných idejí žel jen chabým a nehezkým stínem.
  A co Vy pane Komplajens, vy jste se někdy idejemi také zabýval, nebo jste stále zaseklý v šarvátkách o to, kdo koho porazí v diskusi?

  Odpovědět

 • Compliance

  23 září, 2011

  Ano, zabýval. Asi jako každý přemýšlející člověk. Ne sice na úrovni „kolegů“, ale ….:).
  Nepovažuji se za zaseklého, já se ohromně bavím pane Kalvodo :). Máte ve mně vděčného diváka!

  Odpovědět

 • kwinna

  23 září, 2011

  Zdá se, že s tím máte osobní zkušenosti. Jste podezřele dobře informován.

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Pro pobavení přidávám odkaz na verbální priority AFiZu 🙂
  http://www.zitbrno.cz/generator-verbalnich-priorit?mesto=AFIZ

  Odpovědět

 • poradce

  23 září, 2011

  Tohle jsou zase verbální priority pana Kalvody: http://www.zitbrno.cz/generator-verbalnich-priorit?mesto=Kalvoda

  Odpovědět

 • poradce

  23 září, 2011

  Ještě v roce 2009 chtěl pan Kalvoda jako zakládající člen KoFip ovlivňovat legislativu z pozice KoFiP a neviděl na tom nic špatného. Z tiskové zprávy KoFip: „KoFiP má ambice aktivně se podílet na tvorbě nové legislativy v oblasti finančního poradenství a zprostředkování.“ Uplynuly ani ne dva roky – KoFiP a ambice pánů Kalvody a Záruby zkrachovaly a pan Kalvoda nás najednou poučuje kdo že je zde v ČR zákonodárným orgánem… Velmi humorné!

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  1. Naše ambice nezkrachovaly. Jen se KoFiP přestal veřejně prezentovat, protože to pro dnešního prezidenta není priorita. Brzy bude mít KoFiP zase zajímavé symposium, TANK s KoFiP nadále spolupracuje a základní myšlenka čestného poradenství zde žije dál
  2. Jedna věc je aktivně se podílet na tvorbě legislativy – to může a do určité míry by MĚL každý občan – a druhá věc je tu legislativu „hlídat“. Pokud se na něčem podílíte, znamená to, že k tomu nějak přispějete, což je v demokratickém zřízení normální.
  Pokud něco „hlídáte“, znamená to, že to máte v moci a určujete ze své pozice, kudy se to má vydat. Tomu z úst AFiZu naštěstí dnes už ani nevěřím. Ale stále ještě jsou tu jiní, kteří si zákony „hlídají“.
  Ti však nemají potřebu se tím veřejně prezentovat.

  Odpovědět

 • vasek

  23 září, 2011

  trošku slovíčkaříte, nemyslíte?
  hlídat(směr, kudy chci aby se věci ubíraly) se dá i podílením se na tvorbě legislativy.
  Jinak TANK, pokud se nemýlím, je placen(nebo byl) pojišťovnami, ne? Jestli to říkám správně tak pojišťovny, aby mohly být v TANKu, tak musejí zaplatit. Čili to také není úplně košer… Paralela s AFIZem a poradenskými sítěmi se v tom dá najít…

  Odpovědět

 • Anonym

  25 září, 2011

  Možná přikládám přehnaný význam tomu, jaká slova kdo používá. Ale mám takovou zkušenost, že to svědčí o úmyslech lidí. Někoho nebo něco hlídat a na něčem se aktivně podílet, to pokládám za dvě různé věci.
  TANK dnes není placen pojišťovnami, ale spotřebiteli a finančními poradci, komukoliv, kdo chce získat informace a je ochoten za to zaplatit. Hádat se s pojišťovnami a čelit jejich tlakům nás už přestalo bavit.

  Odpovědět

 • Compliance

  25 září, 2011

  Jinými slovy: další, moc zajimavý a potřebný projekt jde dolů vodou. Hádat se s „donátory“, tvůrcova „ekonomická“ smrt:).

  Odpovědět

 • Anonym

  26 září, 2011

  Ale ne, nejde dolů. jen mění formu k větší nezávislosti.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  23 září, 2011

  Moje ambice nikdy nebyla snaha o legislativní změny. To jste si mě určitě s někým spletl. Organizace něco takového někde napsáno možná měla. Nicméně já to neprosazoval, jelikož mi to přišla zbytečně vyplýtvaná energie.
  Ale jinak máte pravdu. Mé ambice v KOFIP zkrachovaly. Chtěl jsem budovat label kvality. Svými názory na kvalitu jsem byl osamocen, tak jsem přestal zaclánět a odešel. Prostě jsem pochopil, že mé názory jsou natolik odlišné od těch, co v KOFIPu zůstali, že kompromisu nejsem schopen. Považuji to za mou chybu, že jsem špatně vyhodnotil situaci, když jsem do KOFIPu vstupoval a chvilku pro něj dělal i nějakou práci.
  Vít Kalvoda, dle mého názoru, má dost podivný přístup k celé věci. Na jednu stranu si TANK platily pojišťovny, na druhou stranu má chránit spotřebitele a vydělávat peníze jemu. Pojišťovny a další finanční instituce pochopitelně nic takového platit nechtějí, protože to pro ně rozhodně nevyznívá pozitivně. Spotřebitelé TANK skoro neznají.
  Apelovat na etiku zprostředkovatelů je absolutní nesmysl. Etika je natolik měkký termín, že se pod něj schová úplně cokoliv. Jediným hard termínem tedy zůstává, co je legální. A pokud je to legální, tak to těžko můžeme nějak kritizovat.
  A tomu, že se někdo snaží změnit hard hranici ve prospěch spotřebitele, rozumím. Ovšem zase na druhou stranu chápu i ty pojišťovny. Vít Kalvoda má pravdu v tom, že existují produkty, kde je ztráta téměř jistá. Ovšem druhá strana mince je, že produkty se všemi zisky pro finanční instituce a všemi náklady a riziky pro spotřebitele rozhodně neprodukují pouze pojišťovny. Pak chápu tu nespravedlnost, že někdo se zaměřil pouze na ně.
  Teď mám na stole případ, kdy banka uzavřela IRS na 1M PRIBOR na 8 let za 3,99%! U 150 mil úvěru. Navíc tak netransparentním způsobem, že klient vůbec neměl šanci posoudit důsledky takové transakce. Výsledek je, že takřka jistě prodělá přes 15 milionů Kč.
  Podívejte se na penzijní připojištění. To je absolutní vrchol v netransparentnosti hospodaření.
  A tak bychom mohli pokračovat. Finanční trh prostě funguje na principech, aby klient odešel s holým zadkem. Je to důsledek toho, jak jsou finanční instituce dnes nestabilní. Nikdo neví, jestli jeho banka či pojišťovna za 2 roky bude existovat, takže se všechny zisky obvykle diskontují do velice blízké budoucnosti. Navíc z čeho se počítají bonusy managementu? Z posledního hospodářského výsledku. Utopistou je každý, kdo si myslí, že koná nějaké poradenství prodejem finančních produktů za provizi. Finanční instituce jsou největší nepřítel poradenské činnosti. Úkolem poradce je klienta před nimi chránit a ne jim ho házet do chřtánu.
  Pro anonymy. Až mě budete urážet, tak prosím ohleduplně. Jsem křehká duše. Díky:-)

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Ondřeji, jste čestný člověk.
  „Detaily“ v odbornosti a nebo neodbornosti – o to tu jde.
  Takže jdeme likvidovat kriminální živly typu „ZFP“ z finančního poradenství, protože jimi nejsou.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  23 září, 2011

  Nic ve zlém Jardo, ale nemyslím, že bych měl bojovat s nějakýma kriminálníma živlama.
  Tohle přenechám jiným, které to bude bavit.

  Odpovědět

 • Anonym

  24 září, 2011

  Myslel jsem to jinak. Pocta čestnému člověku. 🙂
  Ty ktiminálníky zvládnu s přehledem.A veřejně. Nebudou donekonečna oblbovat a kriminalizovat veřejněprávní ČT1. Někdo to udělat musí.

  Odpovědět

 • Compliance

  23 září, 2011

  Moje duše vždy zajásá pokud v diskusi na Investujeme.cz najde smysluplný text.Máte můj respekt pane Zárubo. Sice nesouhlasím až tak úplně s vašim předposledním odstavcem, ale budu o něm přemýšlet :). Jediným hard termínem je opravdu legalita, ale stejně je škoda, že apel na etiku považujete za zbytečnost. U jednotlivých fyzických osob hraje určitě důležitou roli.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  23 září, 2011

  Samozřejmě není to tak, že každá finanční instituce je nestabilní. Ale ty velké jsou v podstatě všechny. Hlavně ty, co rostly díky fůzím. Malá banka s dobrým portfoliem úvěrů, u kterého dobře řídí rizika, je velice dobrý stroj na peníze. To je důvod, proč české banky jsou na tom relativně lépe než ty západní.
  Ale to, že se začaly ve velkém dělat asymetrické obchody, je světový fenomén, který začal někdy na začátku devadesátých let. Můj osobní názor je, že finanční svět nejvíce změnil Meriwether s LTCM, který destabilizoval velké banky a ukázal všem, jak je finanční svět křehký. Od té doby si už ty instituce neberou servítky.

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Ondro, máš pravdu, že pro pojišťovny TANK nevyznívá dobře. Očekávali jsme, že se nám podaří fungovat jako ratingová agentura, ale i u klasického ratingu vidíme, jak funguje „koho chleba jíš…“ a proto jsem po nějaké době bojů s pojišťovnami tuto vizi opustil.
  TANK nyní poskytuje informace a podklady slušným poradcům a spotřebitelům. Marketingově jsme to zatím příliš nepodpořili, měli jsme dost práce s programováním apod.
  Máš jistě pravdu, že problémy zdaleka nejskou jen u pojišťoven, nicméně z retailového businessu je toto stále nejvíce do očí bijící – a nemá smysl „bojovat“ stále proti všem.
  Jinak s Tvými postoji souhlasím, jen to ohledně TANKu jsem chtěl trochu vysvětlit. Je fakt, že jsem přecenil naše možnosti, když jsem doufal, že změníme pojišťovny k lepšímu. Ale chybami se člověk učí.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  23 září, 2011

  Je potřeba si uvědomit, že je to dovoz. V Čechách se nic z toho nevymyslelo. Češi nic nezmění. Ty firmy mají svoje tlaky v EU.
  AFIZ (nebo USF, ČAP) je asi tak významná organizace z hlediska legislativy jako já. To znamená absolutně nevýznamná. Ve finále kdokoliv tu cokoliv na téma regulace finančních institucí vymyslí, tak mu to z Bruselu omlátí finanční konglomeráty o hlavu. Pokud by se jednalo o něco významného. Samozřejmě o kravinách typu kolik bude stát licence PPZ nás tu rozhodovat nechají.
  Proti tomu, že někdo dělá analýzy nákladovosti nic nemám. Je to zajímavý materiál pro nás odborníky, co se zabýváme finančním inženýrstvím, , když jsme líní si to počítat sami a nebo složitě shánět informace. Nicméně pro toho, kdo to prodává, to nemá význam. Výsledek je, že zjistí, že všechno, co prodává stojí za starou bačkoru. Pak neprodá nic.
  U spotřebitelů třeba nějaký efekt má, ale mám pocit, že to taky trochu zkresluje bez odborného výkladu. Jenom aby to nedopadlo jako Patrik Nacher a jeho bankovní poplatky . Tento server je podle typickou ukázkou naprosté demagogie ve financích, kde se démonizuje každá banka účtující poplatek. Nikdo však už nedodá, že ty bezpoplatkové hrůzy mají třeba 4x větší finanční páku a jsou mnohem méně stabilní, že poplatky kompenzují úrokovou marží apod.
  Podle mě nemá smysl si všímat těch finančních dravců nebo „bouchačů“ (nemám rád tenhle pojem, neboť je značně pejorativní pro lidi, kteří jen dělají svou práci. Jejich práce je hledat hlupáky a tahat z nich legálně peníze). Za ochranu spotřebitele bojuju až mi ten spotřebitel za to dá peníze a mandát za něj bojovat. Abych bojoval za blaho všech občanů, kterým jsem ukradený, snahou změnit nějaký zákon, tak na to jsem moc malý samaritán.
  A každému doporučuju to samé. Pokud nechcete prodávat finanční produkty, tak je neprodávejte. Dobrou pověst tohle povolání mít nebude nikdy, protože ta zrada je v tom, že finanční zprostředkovatelé nemají, co dobrého klientům nabídnout. A pokud náhodou ano, tak to je na ně moc složité nebo se to dobře prodává i bez nich, tudíž není potřeba platit provize.
  A tím myslím není ČR nijak specifická.

  Odpovědět

 • Anonym

  24 září, 2011

  Takže každý rozumný člověk jde nakonec dělat něco jiného?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  24 září, 2011

  Proč? Práce jako každá jiná. Pokud se na to však díváš z podnikatelského hlediska, tak nikdo rozumný v této branži (zprostředkování finančních produktů pro retail) nezačne. Důvod je ten, že je zde nízká schopnost diferenciace od velmi velké konkurence. To je důvod, proč finanční zprostředkovatelé vydělávají v průměru tak málo peněz napříč všemi společnostmi.

  Odpovědět

 • Compliance

  24 září, 2011

  A kolik si pane Zárubo finanční zprostředkovatel (retail) vydělává? Můj „bouchač“ říká, že má měsíční průměr (poslední rok) 115 tisíc korun. Zajímaly mě náklady – jsou kolem 20 tisíc měsíčně. Ke zdanění prý stejně používá paušál. Odečtu cca.25 tisíc na daně a daně (ty zdravotní a sociální) :). Pak mu zůstane 70 tisíc čistého. To je vysoko nad celostátní, pražský nebo i profesní (finance) průměr. Je můj bouchač až taková vyjímka? Nebo máte jiná měřítka :)?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  24 září, 2011

  No já hovořil o průměru. Podívejte se na roční obraty těch firem, odečtěte marži manažerů a centrály. Zůstane nějaké číslo, to vydělte počtem pěšáků, co dělají obchod. A s vysokou pravděpodobností dojdete k nějakému číslu hluboko pod 20 tisíc Kč měsíčně.
  Ale jo 115 tisíc může udělat. Já to nerozporuju. Pokud prodává clear deal na 5 let za 4% provize, semtam nějaká hypoška za 1,5%, sem tam nějaká pojistka za 150% roční platby. Je spousta takových. Možná bere ještě nějaké rozdílovky. Pokud to dělá vlastní produkcí, tak je to spíše výjimka. Viděl bych to tak, že patří do top 5%, pokud to dělá čistě samostatnou produkcí.
  Já jsem takových lidí potkal cca 15. A každý do jednoho má obrovské problémy ta čísla udržet. Proto od toho všichni utíkají. Rozhodně je u těchto lidí jasný trend dělat jednu, dvě nebo max tři činnosti, které se obvykle ještě nějak doplňují. To znamená totální rezignace na tu tzv. komplexnost.

  Odpovědět

 • Compliance

  24 září, 2011

  Je to jeho vlastní produkce. Koučuje několik dalších „bouchačů“, dostává meziprovize – tady příjmy kolísají mezi 40 až 150 tisíci korun. Zajímalo mě kolik má ročně uzavřených smluv. Měsíční průměr (vlastní klienti) je prý cca. 40. Struktůra příjmů: 35 procent pojistky, 40 procent hypo a úvěry, 10 procent fondy, 15 procent ostatní. Co Vy na to?
  Pěšáci? To jsou ti, kteří „bouchačství“ zkoušejí? A nedělá nakonec ta top 5% firmám (odhaduji) tak 30 až 40 procent obratu? Můj „bouchač“ je optimista: tvrdí, že je schopen se dostat na měsíční příjem kolem půl milionu při zachování „rozumné“ kvality – u sebe i u „podbouchačů. Může to být reálné?

 • Anonym

  24 září, 2011

  Reálné asi ne. Nebo jednou, s maximálním úsilím. Já bych ho „odhodil“, to není poradce.

 • Ondřej Záruba

  24 září, 2011

  Kvalita se neměří tím, jaká je jeho struktura produkce, ale tím, co vám sjednal. No a pokud pracuje s retailovými produkty, tak to nic extra nebude.
  V žádném případě ho neodsuzuju. Dělá svůj job asi dobře. Ale dobře pro sebe a své klienty – to jest finanční instituce.
  Retailový spotřebitelé se od kvalifikovaných liší tím, že neumí posoudit to, do čeho strkají peníze. Není to pouze o vzdělání v oblasti financí. Například jeden můj výborný klient vždy, když dostane nějakou pro něj zajímavou nabídku, tak zavolá, že chce vypracovat nezávislý posudek. Mě to pochopitelně nevadí. Dostanu honorář za posudek. A světe div se, prodejce, který mu to nabízí, mi ještě ochotně poskytne veškeré podklady, o které ho požádám. Takhle to funguje běžně v privátním bankovnictví. Už jsem to absolvoval s různými bankéři v různých finančních ústavech. Oni jsou opravdu zvyklí posílat podklady ekonomům nebo právníkům pracujícím pro klienta, než se uskuteční obchod.
  Zkuste si představit, jak by zareagoval ten váš prodejce, kdybyste mu řekl, že mu zavolám kvůli posudku na jeho produkty. To by asi byla sranda:-)

 • Compliance

  24 září, 2011

  No nevím jak by reagoval, asi by se zasmál. Odemne by jste ale zakázku nedostal. Váš posudek nepotřebuji. Jsem totiž klasický retailový klient, umím číst a psát, považuji se za svéprávného a jsem ochoten věnovat trochu svého času kontrole toho co mně bylo předloženo. To považuji v současné době za zcela dostačující. Investice v řádu několika set tisíc korun si také dokážu ohlídat. Od svého „bouchače“ očekávám návrhy retailových produktů a s nimi jsem doposud byl vždy spokojen. V okamžiku až budu potřebovat poradit s investicemi v řádu od 20 milionů nahoru, pak se na Vás zcela jistě obrátím a „bouchače“ možná vynechám :). Rozhodně se ovšem nedomnívám, že pro retailového klienta jsou použitelné produkty privátního bankovnictví. Jen doufám, že si rozumíme: v mém pojetí není privátním bankéřem ouřada, který se stará o klienty s příjmem do 500 tisíc měsíčně.

 • Ondřej Záruba

  24 září, 2011

  Zase. Zkuste reagovat jen na to, co jsem napsal. Vůbec nepíšu o tom, že produkty privátního bankovnictví jsou dobré nebo dokonce vhodné pro retail. Ovšem oproti retailovým je šance na to, že budou kvalitnější pro spotřebitele vyšší, protože jsou nich nižší marže (především díky nižším distribučním, marketingovým a admnistrativním nákladům). Ty posudky samozřejmě dávají ekonomický smysl od určité hranice významnosti finanční transakce. Pokud se jedná o několikaletou investici, tak to začíná někde od 500 tis. Není to tak drahé. Řádově jsou to tisíce Kč. U venture projektů je to o řád víc, ale ty jsou hodně složité. Když to porovnáte s těma provizema, tak je to almužna:-)

 • Compliance

  24 září, 2011

  Děkuji. Takhle mně to stačí. Nechci se pouštět do zbytečně detailní polemiky. Možná jen … nepracujte za almužnu :).

 • Ondřej Záruba

  24 září, 2011

  Ta cena je určitě adekvátní času. Samaritán nejsem:-)

 • Radim Pochva

  25 září, 2011

  Pane Zarubo, sleduji vas par mesicu a zda se, ze vy cas travite vetsinou diskusemi na investjeme.cz. Pro teoretiky jako vy je kazda koruna dobra. Odpovezte mi, co je pro vas almuzna a za co uz radite? Dekuji za odpoved!

 • Petr Beránek

  25 září, 2011

  Já spíše nabývám dojmu, že nikdo jiný kromě pana Záruby nemůže dělat tento byznys dobře. Neumím si ani představit, že by pan Záruba s někým vůbec spolupracoval. On je ten jediný správný a všichni kolem to dělají špatně. Neškodila by trocha pokory a sebereflexe.

 • Ondřej Záruba

  25 září, 2011

  A vám by zase neškodilo lépe číst. To, co píšete, si rozhodně nemyslím. A určitě jsem to nikdy ani nepsal. V příspěvcích komentuji technická fakta. Pokud s nimi nesouhlasíte, máte na to právo. Do role mesiáše financí jsem se nikdy nepasoval. Neoháním asi ani etikou ani morálkou. Nikomu nic nezávidím. Je spousta úspěšnějších lidí, než jsem já. A nemám s tím problém. Jediné, o co se profesně snažím, je být v tom, co dělám, stále lepší. A do této diskuse jsem vstoupil jen z důvodu, že mě zde někdo zmínil jako legislativního agitátora. Chtěl jsem to uvést na pravou míru. To jsem už udělal, takže asi nemá smysl tady dál diskutovat.

 • Ondřej Záruba

  25 září, 2011

  Urážíte mě pane. Aź se naučíte slušně diskutovat, tak můžeme pokračovat.

 • Lada

  24 září, 2011

  Já nemám pane Zárubo pocit, že od toho všichni utíkají, já mám naopak pocit, že ta armáda bouchačů je čím dál větší a že už snad pojišťováka nebo FP dělá každý. Trh je šíleně nasycenej a pořád do něj proudí noví a noví lidi. Jinak s těma výdělkama to je reálný mít pravidelně kolem 100.000 Kč měsíčně vlastní prací. Sama jsem toho příkladem, ale musím uznat, že je to rok od roku těžší a náročnější s tím, jak se neustále rozrůstá ta armáda pěšáků v MLM a podobně.

 • Lada

  24 září, 2011

  Já nemám pane Zárubo pocit, že od toho všichni utíkají, já mám naopak pocit, že ta armáda bouchačů je čím dál větší a že už snad pojišťováka nebo FP dělá každý. Trh je šíleně nasycenej a pořád do něj proudí noví a noví lidi. Jinak s těma výdělkama to je reálný mít pravidelně kolem 100.000 Kč měsíčně vlastní prací. Sama jsem toho příkladem, ale musím uznat, že je to rok od roku těžší a náročnější s tím, jak se neustále rozrůstá ta armáda pěšáků v MLM a podobně.

 • Anonym

  23 září, 2011

  Určitě si nezapomeňte vzít papír.
  http://www.paintingsilove.com/uploads/24/24565/king-and-his-clown.jpg

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Pardon, toto byla reakce na příspěvek pana Chocholouška.

  Odpovědět

 • Jiří

  23 září, 2011

  http://www.investujeme.cz/clanky/multilevel-nebo-letadlo/
  Jedno takové podobné letadlo máte v AFIZ. Máte člena, který se tak chová. A navíc dělá další prasárny a Vás to očividně vůbec nezajímá. Velké stížnosti neřešíte, neodepisujete, prostě organizace, která chrání pouze své poplatníky, jestli to tak mohu nazvat.
  Chráníte člena který:
  Vybírá nepřiměřené poplatky předem.
  Využívá lidi k neoprávněným finančním službám.
  Pokud se chce někdo zapojit, musí si sjednat programy.
  Neoprávněně se obohacuje.
  Uvádí lidi v omyl atd.
  Jaroslav jedlička o tom může napsat knihu.
  Letadlo schované za službou, to Vám nevadí?
  Ano do určité meze legální, letadlo schované za službou využívá spoustu společností, ale jsou to firmy, které tak neškodí. Obdivuji některé výroky z AFIZ, opravdu netuším čemu přispěla tato asociace. Maximálně tak chrání členy, kteří se nechovají zrovna lidsky.
  Možná díky Vám se všechno změní p. ŠAFRÁNEK. Chtěl bych věřit, ale to bych byl asi hodně naivní.
  To že sem píši lidé, kteří vědí více a mají srdce na pravém místě, hned neznamená, že jsou nemocní. Raději zdravě argumentujte o tom je přece debata.

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Jirko, po zkušenostech doporučuji odstavení AFIZ, protože napomáhá kriminalitě a zamlžuje, nekomunikuje. Kdo to potřebuje? Žeby jen zločinci?
  Dokumenty tu nemám jak dát, ale jsou na orgánech činných v trestním konání.
  Na knize pracuji… lůzu ani já nemusím.

  Odpovědět

 • Jiří

  26 září, 2011

  Četl jsem si jejich etický kodex (AFIZ). Hezky napsané, ale bohužel nedodržované. Mají dalšího člena, který nutí své lidi si uzavírat životní programy a to i přesto, že už jsou řádně pojištění. Opět žádná odbornost, jenom další bouchání. Četl jsem si jejich cíle, opět se jedná o kvantitu. Kdy to skončí? Asi nikdy…

  Odpovědět

 • Compliance

  26 září, 2011

  Jakým způsobem nutí své lidi? Tomu vůbec nerozumím pane Jiří! Jak mě může někdo donutit si cokoliv uzavřít když nechci? Může mě přesvědčit, to ano.pak to ale musí mít své racionální jádro. Ti lidé jsou klienti nebo „bouchači“?

  Odpovědět

 • Jiři

  26 září, 2011

  Podle informaci, které jsem dostal od zprostředkovatele nejmenované společnosti, si musí zprostředkovatel uzavřít životní program. To není nic nového a dělá to tak více firem. Nabízejí investice přes pojišťovnu – IŽP což je nevýhodné a pokud se schválí i nové změny, které chystá ministerstvo financí ( daň 19% ) bude to pro klienta ještě horši než doposud. Společnost prodává IŽP a ráda se chlubí 11% ročním zhodnocením přes svůj exkluzivní program, přitom u ostatních IŽP ukazují pouhých 6%. Prostě klamání spotřebitele. Nezapočítávají poplatky, inflaci atd. prostě další firma, která klame. Nebylo by na škodu zveřejnit poplatky (PER, TER) a na základě toho klientům ukazovat čistou výkonnost. Ale toho se asi nikdy nedočkám. Zprostředkovatel měl plnou pusu argumentu, které byly velmi zábavné a zároveň trapné.

  Odpovědět

 • Compliance

  26 září, 2011

  Zprostředkovatel se tedy může stát „bouchačem“ pouze tehdy pokud uzavře pro sebe životní pojistku. To může znamenat jediné: firma předpokládá vysoký odpad zájemců o zprostředkovatelskou činnost a hodlá si náklady na jejich získávání kompenzovat skrzevá jejich naivitu, neznalost či hloupost. Tak o „bouchače“ z takové firmy bych zájem neměl. A tohle je v AFIZu?

  Odpovědět

 • Jiří

  26 září, 2011

  Možná taky určité letadlo schované za službou, alespoň mi to tak připadá. Pokud chceš do systému, zaplať! To, ale zdaleka není nejhorší člen. ZFP, to je teprve extrém, dotovaný naivními lidmi. Partners o sobě tvrdí jak chce změnit trh k lepšímu přitom kope za AFIZ, který podporuje tyto pochybné společnosti. Osobně bych se nikdy nechtěl stát členem asociace, která podporuje tyto černé ovce. Pokud bych napsal stížnosti na majitelé daných firem, kteří mají na krku podvody, nikdy bych se nedočkal odpovědi.

  Odpovědět

 • Compliance

  27 září, 2011

  No tak to zkuste! A pak teprve suďte! Pokud nebude stížnost ve stylu strýčka Jedličky 🙂 ……

  Odpovědět

 • Jiří

  27 září, 2011

  Pro Vás je Jaroslav nějaký strýček, ale vůbec nemáte ponětí čím si prošel a osobně ho obdivuji za jeho snahu varovat lidi, osobně mi podal spoustu informací, které jsem si ověřil. Nebyl to pouze Jaroslav, ale i jiní ředitelé a manažéři. Podvody jsou veřejně známe a znají je i členové AFIZ, takže nějaké stížnosti nikdy ničemu nepomůžou. Vždy to ututlají. Vím jak se stížnosti řeší… Klienti mají strach si dnes stěžovat. Znám desítky podvedených klientů a nemají odvahu problém řešit, hádejte proč. AFIZ vůbec nekontroluje vlastní členy, jsou to všechno jenom lži a členem může být v podstatě kdokoliv. Je tolik důvodu proč zakročit tak proč ČNB nezakročí? Chce to hromadnou stížnost, ale kdo ty poškozené klienty, zprostředkovatele, manažery a ředitelé přesvědčí o tom, že je to nutné? Pokud to lidé nebudou řešit právní formou, nic se nezmění.

  Odpovědět

 • Compliance

  28 září, 2011

  „Strýček“ Antonín Jedlička byl skvělý humorista a recesista. Tolik ke „strýčkovi“. Já o panu Jaroslavovi a jeho „válce“ proti ZFP vůbec nic nevím a nemám ponětí čím si prošel. A ani mě to nezajímá. To proto, že forma, kterou zvolil (na těchto stránkách) pan Jedlička k prezentaci své pře je natolik výstřední, že naprosto zabíjí její obsah (pokud tam tedy vůbec nějaký je)!

 • Anonym

  28 září, 2011

  Odvaha – nic nevědět a hodnotit. Já se raději řídím Sokratem – „Vím, že nic nevím“, a řeším fakta. A přeci jen študuji celý život – kolik Ti je? 15?
  Forma – raději s humorem, aby nenastal chaos. Přeci jen by to bylo moc rychlé – zveřejnit jmenovitě oběti zločinců a jejich rodiny, nakradené sumy negramotnými jedinci, způsoby „práce ala Pol Pot… na orgánech to je.
  Takže kdo „zabíjí“? Já jsem na lavici svědků a obhájců zákonů v SR i ČR, a jako znalý. A Ty?
  Přijď si někdy ve volném čase na Slovensko, aby jsi pochopil, jak evidentně negramotná lůza s evidentními parazity „advokáty“ s chtíči pronásleduje okradené a zneuctěné vlastní daleko gramotnější spolupracovníky, a přestaneš jen tak blafat na fóře. Anonymně k tomu.
  Počti si moje ZRCADLO 0 až 12 z roku 2007, máš tam konkrétní fakta, včetně trestních. Jsou i na netě.
  Přines i kytky na hroby obětí, podívej se do očí pozůstalých… a už i v ČR se jeden z ředitelů oběsil, to nevíš? Nespi a sleduj, študuj.
  http://www.youtube.com/watch?v=D_H3IR6XBRI&feature=related

 • Compliance

  28 září, 2011

  Omlouvám se pane, už blafat nebudu. Nemělo by to nejmenší význam.

 • Anonym

  28 září, 2011

  Osobně je mi to jedno. Ale beru to. Přeci jen. A nejde o válku.

 • Jiří

  29 září, 2011

  Doporučuji se podívat na poslední díl,, Suma sumárum“ Lukáš Čovban (ZFP) expert přes finance, alespoň podle televize ČT1. Tvrdil, že penzijní připojištění a vklady v pojišťovnách, asi myslel IŽP, jsou garantované státem. Že špatné rozhodnutí zprostředkovatelé vlastně nic pro klienta neznamená, protože je pojištěn, alespoň podobně to vysvětloval. Doporučoval zprostředkovatele, který klientovi propojí st.sp. PP a IŽP dohromady… No prostě televizní propagace jako hrom. AFIZ kouká a nic nedělá.

 • Anonym

  30 září, 2011

  Jednoznačně vedení tohoto včerejšího pořadu odborníky zdokladovalo nesmysly pochybného „sponzora“ pořadu, takže za nakradené peníze došlo k částečnému odhalení „semenárního“ blábolení sociopatů a chamtivců.
  A to ještě ani netuší, že nevzdělaný „potentát“ veřejně osahával symovu přítelkyni s tím, že ji bude učit ? „manželským povinnostem“, a že má zrušit studia, že se o ni „postará“. A jak to dopadlo? Je to v řešení, a bude sranda… zločinecké spolčování, prostituce, zatažení“advokáta“ do veřejné obhajoby podvodů proti spolupracovníkům a zákonům…

 • Jiří

  30 září, 2011

  Lukáš Čovban (ZFP)je navíc členem AFIZ, to je prostě neuvěřitelné. Odborníci po česku:-)

 • Klientka

  30 září, 2011

  Je to pán na obrázku tady http://www.afiz.cz/vizitka2.php?id=2482 ? Řekl manželovi, že pracuje pro Českou pojišťovnu. Mail má na AFIZ, v televizi mluví za Akademii. Rozumíte tomu??

 • Anonym

  30 září, 2011

  Ŕíká se, že každý má svoji hranici úplatnosti. Toto neznám a sledování ho v pořadu – já bych se na něj nikdy neobrátil, nevzdělanost přímo vyzařuje. Takže tři dotyčné organizace – která je vlasně za tímto propadákem?
  AFIZ určitě, je už na odpis. Pochybuji, že ta druhá organizace se s nimi sloučí, to by byla jejich sebevražda. Mají vzdělané a přemýšlející lidi, a ne podplatitelné „pitomce“, ne? Stačí jen číst, a je to jasné.
  Koryto koryto, dej mi také „nažrat“, ne? Přeci jen není smyslem života okrádat a likvidovat bližního svého ve svůj vlastní prospěch, že Vladimíre, Jarmilo a jimi poblouznění a oblbnutí zuby nehty držícími se koryta a nechápajícími, že už je po všem. Kriminálníci nejen že nesmí, ale nebudou v tomto oboru.

 • Jiří

  30 září, 2011

  Je to on. Je to prostě chameleón 🙂 Znám zprostředkovatele zastupující ZFP, kteří klientům tvrdí, že jsou pojišťovací makléři, není to směšné? Samotní podřízení pojišťovací zprostředkovatelé nevědí jak jsou zapsaní pod ČNB a uvádí klienty v omyl. V televizi klamou veřejnost a navíc si protiřečí. Nejsme náhodou v ČR:-)

 • Anonym

  30 září, 2011

  Vidina rychlého „zisku“.
  Chamtivost.
  Notná dávka sociopatie.
  Nevzdělanost.
  Buranství.
  Podpora „zvrchu“ – chtějí do politiky pro beztrestnost.
  Počet obětí je nezajímá, však se to povedlo i Hitlerovi, Stalinovi, Pol Potovi… a vesnická lůza – to tu ještě nebylo, ne? Poběhlice to bude řídit i se svým kuplířem?

 • Anonym

  28 září, 2011

  Neúplné a klamné zavádějící informace na seminářích je trestným činem.
  Dosazování organizátorů podvodů vůči zákonu 43/2004 Z.z /SR/ do řízení firmy je trestným činem.
  Šíření falšovaných telefonních karet členem představenstva za úplatu je trestným činem.
  Využívání služeb jednotlivců v oblasti prostituce a kuplířství a jejich členství v představenstvu je trestným činem.
  Nevyplácení provizí je trestným činem.
  Likvidace struktur s cílem získat jejich provize je trestným činem.
  Úplatkářství je trestným činem.
  Vybírání záloh na semináře bez daňových dokladů a jejich nevracení je trestným činem.
  Svévolné jednostranné několikanásobné systematické změny smluv o obchodním zastoupení proti zájmu spolupracovníků s cílem obohatit se na nich je trestným činem.
  Mobbing, bossing, zneužívání služeb advokátů proti okradeným vlastním spolupracovníkům s lidskými obětmi je trestným činem.
  Zastupování strany žalované a strany žalující jedním advokátem je trestným činem.
  Klamné výpovědi členů řízení firmy na policii je trestným činem.
  Veřejná propagace zločinecky řízené firmy je trestným činem.
  Vydávání těchto sociopatických praktik zjevných retardovaných chamtivých individuí za „akademii“ také není v souladu se zákony. A ty snahy pomatenců dostat se do politiky pro beztrestnost?
  O to tu jde.

  Odpovědět

 • Investor

  23 září, 2011

  investicni poradenstvi je podvod na lidi, zlodejana a letadlo uz z podstaty veci.

  Odpovědět

 • Investor

  23 září, 2011

  Snad máte i pravdu pane Investore. Pan Madoff možná není tou vyjímkou potvrzující pravidlo :). Malá potíž může být ovšem v tom, že AFIZ má s investičním poradenstvím pramálo společného.

  Odpovědět

 • poradce

  23 září, 2011

  Pan Kalvoda by měl v první řadě navštívit svého chlebodárce pana Sluku a přesvědčit ho aby zavřel jeho druhou firmu Broker Trust když ti zprostředkovatelé jsou takoví „zločinci“. Sophia finance se prezentuje jako ten nejetičtější poradce ale titíž lidé vydělávají přes Broker Trust na provizích jen to sviští! Legislativní změny které pan Kalvoda tak vítá by bezpečně zlikvidovaly i Broker Trust.

  Odpovědět

 • Anonym

  23 září, 2011

  Zřejmě jste se o mě špatně informoval z neaktuálních webových stránek. Bohužel máme na webu vitkalvoda.cz problém s redakčním systémem a web nelze aktualizovat.
  Od roku 2009 nejsem v Sophia Finance činný a aktivní finanční poradenství nevykonávám. Broker Trust ani Sophia finance mě v dnešní době nezajímají, ale pana Sluky si vážím jako člověka, který vždy usiloval o férovější poradenství.
  Samozřejmě každý máme své mouchy a já se nechci do žádné firmy navážet. Jen říkám, že by se mělo něco dělat se zloději a podvodníky.

  Odpovědět

 • Jiří

  30 září, 2011

  Pane zámečníku zveřejníte zde článek?
  http://www.ceskereformy.cz/petr-safranek-uspesnost-penzijni-reformy-bude-zaviset-na-distribuci/
  Panu Šafránkovi se zdá 830 Kč za smlouvu málo (2pilíř)? Pro MLM systémy určitě. Co čekal, Slovensko? Nízké provize mají důvod, který by měl znát. To je prostě česká nezažranost. Ale i přesto společnosti motivují své ovce k vysokému výdělku 3000,- za jednu smlouvu (2pilíř) jak to asi MLM společnosti chtějí udělat? Podle některých se všechno změní a budou to dělat všichni bez odbornosti a praxe… Jedná paní na vysoké pozici (MLM firma) mi tvrdila, že stejně všechno bude podle nich a že jsem blázen, že se nechci připojit. Paní nechápala že jejich systém nepotřebuji k tomu abych tuto činnost vykonával, na rozdíl od ní mám podmínky k této činnosti splněné

  Odpovědět

 • Anonym

  4 října, 2011

  Dobrý den, článek je odkazován z článku, k němumž je vedena tato diskuse, navíc je upoután z krátké zprávy
  http://www.investujeme.cz/clanky/petr-safranek-uspesnost-penzijni-reformy-bude-zaviset-na-distribuci/
  To si myslím je dostačující. Máte jiný názor?

  Odpovědět

 • Ex OVB

  4 října, 2011

  Ja se smeji nazoru pana Safranka, ze v OVB jsou veci jinak, a ze snad uz maji system kontroly produkce. Ja vidim na workshopu temer tydne smlouvu sjednanou pres OVB, a vetsinou je to IZp kolem 4.000 mesicne bez urazovky a v povolani „delnik v zemedelství“ nebo „prodavacka“… To mi reknete ktera prodavacka ma na to aby si platila 30 let zivotku za ctyrku 🙂 minuly tyden ukrajinec ktery si setril na cestu domu ve 2 izp – allianz Rytmus 2700 a Koop 6bn za 2000, ma to 2,5 roku a chtel vybirat… Takove cleny chcete pane Safranku ? Pro jejich poplatky mozná… USF i AFIZ maji hlavni funkci jednu- zamest pod koberec prusery svych clenu. Ale nebojte, ona ta CNB zacina pracovat docela dobre…

  Odpovědět

 • xcu

  5 října, 2011

  Pan Šafránek dělá svou pràci.

  Odpovědět

 • Radek

  5 října, 2011

  To je fakt děs…
  Na druhou stranu se divím těm lidem, že vezmou všechno, co jim chce jen trochu schopný prodejce vnutit. 🙁

  Odpovědět

 • vasek

  5 října, 2011

  jak by řekl klasik: „hustýýýýý“ 🙂

  Odpovědět

 • Jiří

  6 října, 2011

  OVB není jediná a jsou firmy, které mají údajně kontrolu produkce, ale i přesto se dělají IŽP běžně na 3-10tis a to i studentům. ZFP je dobrým příkladem toho jak se to nemá dělat a to nebudu psát jak lze koupit auto za úrok 3,5%:-) Nebo jak inkasovat peníze od klienta:-) Raději pššš. Jo to jsou odborníci, stačí se někdy podívat na ČT1, opravdová zábava a to hlavně tehdy když tam začne blekotat poradce od ZFP. Jak má člověk zapomenout na špatnosti, když je potkává na každém rohu? O ZFP se mi už i zdá:-)

  Odpovědět

 • Jiří

  6 října, 2011

  Katka 6. 10. 2011 22:05 Reagovat 0 0 .
  Tak dneska jsem se u pořadu opravdu hodně pobavila a nedalo mi to sem napsat.Hlavně mě pobavila ta část o přívydělku na mateřské.Varovali tam,že pokuď chcou peníze dopředu,tak se bude určitě jednat o podvod.Já jsem začala spolupracovat takhle u společnosti ZFP akademie.Trochu sranda co.Je to zrovna společnost,která tenhle pořad zrovna sponzoruje.Je moc fajn,že se snaží tahle společnost naše občany něčemu naučit a taky je super,že si i něco přivydělávají,ale to,jak to doopravdy je,to se dovíte až časem.Já měla smůlu,že jsem měla nad sebou zrovna hladové lidi po penězích,ale zase si můžete stěžovat.Ale nečekejte pomoc.Ba naopak.Bohužel.Já jsem byla s toho z prva opravdu nadčená,ale časem jsem pochopila,že nejde o to,aby se někdo něčemu naučil,ale jde o to,aby se dělalo přes rodiny a známé co nejvíce životních pojištění atd. a už společnost nějak nezajímá,že rychlokvašky kazí jméno společnosti a někteří si dělají pravidla podle sebe a tím podkopavájí celou polityku společnosti.
  Jiří 29. 9. 2011 22:20 Reagovat 6 0.
  Děkuji
  dlouho jsem se tak nezasmál, děkuji pane Čovbane, opravdový finanční expert po česku. Myslím si, že občané v ČR si zaslouží lepší doporučení. Poslouchat zkreslené informace, které navádí k špatnému rozhodnutí, lidem nic nepřinese. Ale tady nejde ani tak o lidi jako o byznys, který využívají zprostředkovatelské společnosti, které znají jenom stavební spoření, IŽP – mimochodem to budou asi ty Vaše účty u pojišťoven a penzijní připojištění. Tomu Vy říkáte komplexní řešení? Možná tak pro finančního negramotu. Nejvíce mě rozesmála statní garance, propojení 3 programu a pojištění zprostředkovatele. Zajímalo by mě, co stát podle Vás garantuje. Proč doporučujete 3 produkty, které jsou velmi náchylné na negativní změny, které ovlivňuje především stát a které z dlouhodobého hlediska nepokrývají ani inflaci? Pojištění zprostředkovatele a určité plnění je omezené, ale podle Vás to vypadalo jako by byl pojištěn na milionové částky. Pojišťovací makléř ano, ale co takový podřízený pojišťovací zprostředkovatel?

  Odpovědět

 • Anonym

  7 října, 2011

  Tak to je pouze slabý odvar, tu je práce „firmy“ s úspěšným a také podvedeným /to je asi pravidlo/ člověkem, kterému bylo řečeno veřejně na semináři, že když se někdo dostane do pozice 8.8, tak se založí pozice 9,..
  Vec : Sťažnosť Na základe môjho trestného oznámenia ČVS: OPP-5397/SE-xxx
  Z podania celkom jednoznačne vyplýva, že ide o trestnú činnosť, lebo :
  1. Firma ZFP, a.s. cestou kancelárie na Štúrovej xxx organizuje v rozpore so zákonmi a etikou v poisťovníctve vyberanie 50,- Sk poplatku za odovzdávané zmluvy a to ešte bez daňového dokladu dlhodobo, čím dochádza k nezákonnému obohacovaniu sa niektorých pracovníkov firmy a aj k obchádzaniu daňových zákonov
  2. Firma ZFP, a.s. porušila zákon 43/2004 Z.z. tým, že zorganizovala uzatváranie zmlúv druhého piliera v podstate kýmkoľvek a brala peniaze od takto školených občanov vo svôj prospech na úkor štátu /licencia bola iba za poplatok 4000,- Sk a za ročný poplatok 1000,- Sk pre licencovaných s licenciou od úradu UFT na základe vykonaných skúšok a vydaniu certifikátu opravňujúceho na uzatváranie týchto zmlúv, čím následne firma poškodila licerncovaných spolupracovníkov, ktorých uviedla do problémov riešených NBS, políciou a súdmi v SR, pretože školila za poplatok 200,- Sk viazaný na uzatvorenie zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia – tzv. tretí pilier, alebo za 500,- Sk, kohokoľvek. Je vedené trestné stíhanie políciou SR za túto činnosť. Bola aj relácia v Slovenskej televízii TA 3 – v dňoch 18 až 20.6 2006 ako aj správy v celoštátnej tlači.
  3. Advokátskou kanceláriou „xxx“ z Bratislavy je mi vyhrážané súdnym konaním so zaplatením úrokov a trovov, čo ohrožuje moju rodinu nielen finančne, ale aj spoločensky – ide o poškodenie mena môjho a mena mojej rodiny v zmysle účasti na uzatváraní zmlúv v rozpore so zákonom 43/2004 Z.z s následnou pokútou od NBS vo výške do 20 miliónov Sk za jednu takto nezákonne uzatvorenú zmluvu.
  4. Ide evidentne o nezaplatenie provízií mojej manželke v sume cez 20 000,- Sk aj o nereagovanie firmy ZFP, a.s. na žiadosti o vyplatenie provízií, čím došlo opäť k nezákonnému obohateniu sa niektorých pracovníkov tejto firmy na môj a manželkin úkor.

  Odpovědět