CZK/€ 24.945 +0,20%

CZK/$ 23.341 +0,50%

CZK/£ 29.515 +0,19%

CZK/CHF 26.153 +0,28%

Text: Tomáš Mazáč

07. 01. 2010

45 komentářů

Životní pojištění: Pozor na pojištění dětí!

 


 

V praxi se často setkávám s absolutním nepochopením pojistných programů. Málokdo si přečte smlouvu, kterou podepisuje nebo dokonce přemýšlí o pojistných částkách. Většinu smluv lidé využívají jen proto, aby prostě byli pojištění. Vždyť to je přeci normální, řeknou si. Již odmalička si něco platí. Přišel k nim agent a ten je přesvědčil na další smlouvu, ani mu to nedalo tolik práce. Rodina si v té chvíli vůbec nepřipustí, že jim daná pojistná ochrana absolutně nic neřeší. Na mysli mám mj. specifickou oblast pojišťovnictví, a to pojištění dětí.

Stačilo by, aby se rodiče racionálně zamysleli. Žádný efekt z příspěvků státu, minimální úroky z uspořených peněz… Dítěti stačí sjednat samostatnou úrazovku nebo ho připojistit u rodičů a těch pár stovek, co zbudou, lze investovat daleko, daleko lépe.

Spoření v pojištění

Jak to vlastně funguje u spořicích pojistek? Mám na mysli různá kapitálová, investiční a důchodová pojištění. Jaké jsou přednosti, jaká naopak rizika? Nejprve bych měl vyjasnit základní princip spoření do pojistných smluv. Nebudu se snažit rozklíčovat složité matematicko-pojistné vzorce, ale laicky na příkladu uvedu způsob tvorby kapitálu a zhodnocení prostředků.

Proč neplatí tvrzení, že pojištění = spoření? Je to jednoduché. Každá platba, kterou klient pošle do pojištění, je rozdělena na 3 různě velké části.

Jednotlivé složky se mohou svou velikostí lišit, dokonce se mění v průběhu pojištění. Co chci tímto modelem demonstrovat, je, že pojištění není klasické spoření, jako známe z banky. Z každé platby bez výjimky jde část peněz na náklady spojené se správou, zřízením a vedením pojištění, atd. Co mohu ovlivnit, jsou dvě zbývající složky – kapitál a rizika. Čím vyšší mám pojistné krytí, tím menší bude kapitál a naopak.

Pokud nám tedy pojišťovna garantuje zhodnocení, agent slibuje vysoký úrok atp., musíme mít vždy na mysli výše uvedený model. Dojde nám, že ono garantované zhodnocení je sice pěkné, ale nejedná se o zhodnocení všech vložených prostředků, nýbrž pouze části „Kapitál“.

REKLAMA

Co je ještě podstatné, většina pojišťoven si rozúčtuje náklady spojené se smlouvou a jejím vedením dopředu, tzn. prvních několik let se „Kapitál“ prakticky netvoří, naopak náklady se postupně sníží, protože si je pojišťovna již naúčtovala dopředu. Toto pocítíme, pokud chceme pojištění předčasně zrušit a vybrat. Jak bývají lidi překvapení, když po několika letech „spoření“ ze své pojistky nedostanou ani korunu.

Z uvedeného důvodu vznikají nejrůznější osvětové projekty, sdružení na ochranu před „pojišťováky“, tabulky a koeficienty nákladovosti jednotlivých pojistných smluv.

Jaké jsou nejběžnější „spořicí“ pojistné produkty nabízené na trhu?

Svatební pojištění

Do kategorie svatebního pojištění zařazuji také pojištění věna, stipendijní pojištění, dětská pojištění se spořením apod. Jaký je vlastně účel těchto pojistek? Aby bylo dítě pojištěné a do života nebo na studia mělo zajištěno nějaké prostředky.

Když tyto programy maličko rozebereme, zjistíme ve většině případů následující. Dítě je pojištěno minimálně nebo mizerně, kdyby mělo samostatnou úrazovku, vyjde ho několikanásobně lepší pojištění na stokorunu. Takto platí rodiče 500 Kč měsíčně. Na peníze v průběhu samozřejmě sáhnout nemůžou, ale mají včetně zhodnocení garantováno, že po dvaceti letech dítě dostane smluvenou sumu peněz.

Stačí vzít do ruky kalkulačku a zjistíme, že po odečtení vyčíslených nákladů na pojištění, tzn. například té samostatné úrazovky, kdybychom spořili 400 Kč měsíčně „do strožochu“, měli bychom naspořenou stejnou částku, jako nám zde pojišťovna slibuje například při 2,4% garantovaném zhodnocení! Jaký je tedy racionální důvod ke spoření do podobného typu smlouvy? Žádný! Kdybychom využili jakýkoliv z klasických spořicích programů, vždy bychom na tom vydělali.

Důchodové pojištění

Pozor, nejedná se o penzijní připojištění se státním příspěvkem, ani systém státních důchodů a jejich navýšení. Zde máme na mysli obyčejné soukromé pojištění očištěno od pojistných částek na zajištění, které bylo donedávna velmi populární jako „přispořování na důchod“.

REKLAMA

Pojišťovna garantuje klientovi jednorázovou výplatu naspořených prostředků, případně výplatu peněz formou nějaké renty. Vzhledem k nákladům pojišťoven (viz model výše), o kterých opět většina lidí vůbec netuší, se člověk dostává po letech spoření při garantovaném 2,4% zhodnocení sotva „na své“.

Zde ovšem během let praxe spatřuji určitá pozitiva, například dříve pojišťovny garantovaly 5% výnos, starší smlouvy tedy mohou v dnešní těžké době nabízet za určitých podmínek velmi zajímavé úročení. Tak trochu výhodou bývá i praktická nemožnost předčasného výběru, kdy se nestává, že by klient vybral a utratil i to málo, co si nechává na důchod. V neposlední řadě jsou ještě dva důvody, proč může být tento typ programu zajímavý. Při splnění podmínek lze vloženou částku odečíst z daňového základu, a také nám do těchto programů může přispívat zaměstnavatel.

Kapitálové životní pojištění

Donedávna nejčastěji prodávaný typ pojištění, víceméně pojistka, kterou si každý představí, když se řekne životní pojištění. Jedná se o pojištění se spořením, kdy máme garantován výnos a jsme pojištěni proti nejrůznějším rizikům.

Garantovaný výnos, jinými slovy technická úroková míra, se během let postupně snížil z 5 % až na 2,4 % nebo 2 %. Úroky navíc může pojišťovna klientům připsat jako tzv. podíly na výsledku hospodaření, bývají ve výši od 1 % do 3 %.

Výhodou kapitálových životních pojištění může být flexibilita, možnosti částečných výběrů naspořených prostředků a případné vklady mimořádného pojistného. I tady lze při splnění podmínek vloženou částku odečíst z daňového základu , a také nám do těchto programů může přispívat zaměstnavatel .

Investiční životní pojištění

Jedná se o nejmodernější formu pojistně-spořicích programů. Díky investičnímu životnímu pojištění mají klienti možnost zapojit se do dění na finančních trzích i s minimem pravidelně investovaných prostředků a podílet se tak na dlouhodobých výnosech těchto aktiv. Prostředky navíc lze libovolně vkládat formou mimořádného pojistného a případně je také vybírat formou částečných odkupů.

Sjednání investičního životního pojištění je podmíněno správným nastavením rizikového profilu klienta, protože prostředky ani výnosy, investované do podkladových aktiv spravovaných fondů, nejsou pojišťovnou nijak garantovány. Při dlouhodobém investičním horizontu se však předpokládá mnohem lepší zhodnocení prostředků než např. na konzervativních kapitálových pojištěních.

REKLAMA

Co se pojištění týká, jedná se o jeden z nejlevnějších, a také nejkomplexnějších způsobů krytí pojistných rizik. Připojistit lze vše od vážných chorob, důchodu, invalidity, trvalých následků, pobytu v nemocnici, bolestného až po pracovní neschopnost. I zde jsou znatelné rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami a jejich nabídkou. Ať už v možnostech a cenách připojištění, tak v nákladovosti samotných produktů. To samozřejmě neplatí pouze u investičních smluv, nýbrž u všech výše zmíněných.

Vlivem konkurenčního boje a snad i snahou o ochranu a informování samotných klientů vzniklo několik způsobů a možností, jak porovnat nákladovost jednotlivých produktů. Jelikož orientace v nich je složitá, pro klienta uživatele nepřehledná a pro odborníka možná neobjektivní a nevypovídající, nebudu zabíhat do podrobností. Pouze zmíním ty, s kterými se můžeme setkat nejčastěji.

Základem jsou ukazatele TER[1], který hodnotí nákladovost fondu, do kterého pojišťovna investuje a PER[2], hodnotící nákladovost produktu, ve kterém je tento fond obsažen. Tyto dva základní ukazatele, stejně jako TANK, ukazatel syntetické nákladovosti produktu, se snaží přiblížit veřejnosti, jak velké procento si z dané investice „ukrojí“ pojišťovna na poplatcích. Laicky řečeno, pokud mi pojišťovna zhodnotí peníze o 7 %, znamená to, že při investování do stejného instrumentu bez prostředníka, pojišťovny, bych vydělal například 7,9 %.

Jelikož jsou informace o poplatkových strukturách produktů jen těžko zjistitelné, žádný z těchto ukazatelů nebude objektivní a nemůže proto být zcela směrodatný. Přesto existují poradci, kteří budou do úmoru hájit právě jejich speciální pojištění a ohánět se nejrůznějšími tabulkami ve snaze prodat svoji pojistku za každou cenu. Bohužel, i takoví jsou.

Ještě chybí doplnit, že i zde u investičních životních pojištění lze při splnění zákonných podmínek vloženou částku odečíst z daňového základu, a také nám do těchto programů může přispívat zaměstnavatel.

Pokud bych měl nějakým způsobem zakončit povídání o kapitálu v životním pojištění, vrátím se k modelu „Kapitál – Rizika – Náklady“, na kterém jsem demonstroval, že prakticky není možné, aby šly v pojistce všechny peníze do spoření. Pojištění plní především roli pojištění, podružné spoření může být zajímavé při uplatnění daňových odpočtů, případně využití příspěvků od firmy atd. S ohledem na výše uvedené se domnívám, že dětská spořicí pojistka zpravidla není optimálním finančním nástrojem.

Autor je finančním poradcem.


[1]  Total expense ratio – Čím nižší je hodnota TER, tím méně poplatků jde k tíži fondu a tím méně se snižuje jeho výkonnost. Do výdajů měřeným pomocí TER patří především manažerský poplatek, poplatek za správu cenných papírů, poplatky za poradce, náklady na audit a auditorskou zprávu, komisionářské a licenční náklady, atd.

[2] Product expense ratio – slouží ke zjištění toho, jaká část pojistného připadne místo do investic na poplatky.

Loading

Vstoupit do diskuze 45 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Michael Jindra

  8 ledna, 2010

  Hezky napsáno, pro laika pochopitelné a výstižné.

  Odpovědět

 • José

  13 ledna, 2010

  Tj.ale nic nového, jako na základní škole.

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  13 ledna, 2010

  Vidíte a stejně to přesto spousta lidí asi v životě nepochopí a budou dělat pravý opak.

  Odpovědět

 • vasek

  8 ledna, 2010

  nápsáno je to pěkně. Jen mám pocit, že v rámci IZP a jeho variabilnosti a možnosti se pojišťovny vzájemně hodně přibližuji. Nestává se pak ona nákladovost vyjádřena v rámci TER,PER a TANK tím rozhodujícím faktorem?

  Odpovědět

 • vasek

  8 ledna, 2010

  EDIT: když pominu fakt, že životní pojištění pro děti nemá smysl

  Odpovědět

 • poradce

  8 ledna, 2010

  dětské pojištění se spořením tak jak je zpravidla vídáme na trhu s pojistnými částkami na TN 200 000(plus progrese) a denní odškodné 50kč opravdu nemá smysl. Kvalitní pojištění úrazu pro dítě přijde na max 100Kč měsíčně, spoření mohou rodiče provádět přes jakýkoliv jiný typ produktu, který nemá nákladavost jako pojištovny.

  Odpovědět

 • vasek

  8 ledna, 2010

  můžu se zeptat, které samostatné úrazové pojištění je tak levné? A o jaké pojistné částce se bavíme?

  Odpovědět

 • poradce

  9 ledna, 2010

  min 1 000 000 TN plus progrese
  DO 100

  Odpovědět

 • vasek

  9 ledna, 2010

  dobře, a jaký je to konkrétně produkt? nebo aspoň od koho?

  Odpovědět

 • rejpal

  9 ledna, 2010

  Spadl jste z višně, tohle chtít vědět? To Vám ten tzv. poradce pochopitelně řekne až na schůzce, kterou si s ním sjednáte.

  Odpovědět

 • vasek

  9 ledna, 2010

  tak ono není problém projet internet a obvolat případně infolinky pojišťoven a zeptat se na to, ne? Pak už je jedině možnost, že má poradenská společnost exkluzivní produkt, ale u úrazovky?

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  11 ledna, 2010

  I u úrazovky může být nějaká specialita nebo exkluzivita, i když toho je zřejmě na trhu jak šafránu. Ale na linky nespoléhejte, tam se leckdy dozvíte naprostý nesmysl. Moje zkušenost je, že nedejbože se člověk zeptá na lince na něco odbornějšího nebo specifičtějšího. Někdy bývá problém si už jen ujednotit, co kdo používá za pojem pro určitý jev nebo stav…. Další věc – na netu bývá často ukryto dost do pozadí to, co třeba není špatné, ale není tak přínosné pro instituci, samozřejmě je vyzdviženo to ziskové, a pokud už předem nemáte dost informací, na co konkrétně se chcete jen doptat na podrobnosti, tak bude řeč odváděna na vlajkovou loď, kde je to např. ve výborném připjištění ….. pak záleží, nakolik udržíte lajnu hovoru nebo vás dostanou, kam potřebují …. ono si mnoho lidí myslí, že je to brnkačka, stačí projet net a obvolat linky, tak na co zlodějský poradce, ale ten základní princip tihle lidí nevidí a proto budou jak mourovatí platit za zbytečně drahá řešení. Ale žádný poradce nevydělal, to je hřeje, to je pocit nade vše, za to klidně zaplatí pojišťovně nehorázné peníze …. :-)))

  Odpovědět

 • Anonym

  8 ledna, 2010

  Článek hodnotím pozitivně, je to napsáno srozumitelně.
  Jen třetí odstavec od konce mi do článku nezapadá, ten si mohl autor odpustit, s ohledem na to, jaké produkty se uzavírají a jakým systémem se pracuje ve společnosti autora článku.
  Ale jinak autorovi dávám autorovi malou jedničku.

  Odpovědět

 • Diego

  8 ledna, 2010

  Pozorně jsem si přečel celý článek ,ale nikde se autor „finanční poradce“ nezmiňuje o základním principu dětského pojištění. A to zajištění pro případ úmrtí rodičů. Ať už formou jednorázové částky, tak především měsíčního důchodu! Zkusil si někdy autor spočítat, kolik může takovéto pojištění pro děti těm dětem přinést, pokud příjdou o rodiče (ať už jednouho neb obou)? A jsou další důvody proč životní pojištění pro děti (zproštění od placení atd.)

  Odpovědět

 • Anonym

  8 ledna, 2010

  K tomu staci kvalitni pojisteni rodicu. Na co to davat do balicku se sporenim pro dite? Jak pise autor, takove sporeni je velmi nevyhodne. Takze je lepsi u pojisteni rodicu kryt rizika a sporit diteti uplne jinde, ne pres pojistovnu.
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • viglib

  8 ledna, 2010

  Pripomnel jste mi jednoho diskutera na jinem serveru, ktery do krve obhajoval Flexi Junior (ci jak se to jmenovalo). Budiz mu odpusteno, protoze asi opravdu veril tomu, ze je to vyhodne, protoze to prece pokryva vsechna mozna i nemozna rizika.
  Selsky rozum rika, ze v baliku, ve kterem je mnoho veci, se bude spatne zjistovat, ktere to jsou. A ze to asi nebude proto, ze v autori takove baliku jsou nesikove, pripadne jsou stizeni puzenim konat dobro 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  8 ledna, 2010

  Jakekoliv sporeni (investovani) pres pojistovnu vzdycky samo o sobe bylo, je a bude nevyhodne, nebot clovek zbytecne vyzivuje dalsi instituci. Pojistovna nefunguje jako banka, ani jako spravce portfolia, ona funguje pouze jako zprostredkovatel… kapital jen preda jine instituci… avsak vezme si za to docela vysoky poplatek.
  Aby tedy pojistovny byly schopne prodavat rezervotvorne pojistky, musely si prosadit umele zvyhodneni od statu – odpocet z danoveho zakladu. Asi malokoho nekdy napadlo, jak velka je tohle zlodejina – misto odvedeni dani statu v podstate neprimo dame penize pojistovne.
  I pres umele zvyhodneni, kterym stat tak trochu porusuje hospodarskou soutez, je ve vetsine pripadu nevyhodne sporit/investovat pres pojistovnu… vysoka nakladovost, nizka flexibilita, zdaneni vynosu, nizka likvidita, velmi omezene moznosti „rizeni kapitalu“ (muzu presouvat penize mezi akciovym a dluhopisovym fondem, ale to je asi tak vsechno)…
  Podle me je jakekoliv sporeni ci sprava kapitalu pres pojistovnu hloupost. Ale necht si kazdy dela, co uzna za vhodne.
  Svym zpusobem, cim vice lidi bude cpat penize do pojistoven, tim lepe se bude darit akciim pojistoven, coz mi vyhovuje. 😉
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • rejpal

  9 ledna, 2010

  Nejlepší je samozřejmě spořit přes Finez, protože Finez je neziskovka, která nepotřebuje, aby se jí dařilo, neb to by jí nevyhovovalo.
  Finez je natolik dobrotivá firma, že nabízí spešl program pro mladé rodiny s možností investovat 300 Kč měsíčně bez vstupního poplatku, navíc se službou zproštění od placení.
  Pánbůh zaplať za ten Finez.

  Odpovědět

 • Anonym

  10 ledna, 2010

  Kdybyste FINEZ znal, mluvil byste jinak. Ale beru to jako vtipne odlehceni diskuze. 😉

  Odpovědět

 • vasek

  9 ledna, 2010

  Pokud se nemýlím, tak existují některé pojišťovny a jejich produkty, které mají u pojišťovny nulové správní poplatky a zároveň poplatky na straně fondů jsou obvyklé, ne nijak nadsazené

  Odpovědět

 • Anonym

  10 ledna, 2010

  Vsak pojistovny maji i jine poplatky. 😉

  Odpovědět

 • vasek

  10 ledna, 2010

  Jaké, smím-li se zeptat. Mluvíte o té cca 40ti koruně/měsíc za vedení účtu či jak to nazývají?

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  11 ledna, 2010

  Třeba rozdíl ceny jednotek koupě vers. prodej např. 5% při koupi (tzn. po zaslání platby, nejde o management fee dále v čase, ten je tam ještě k tomu). Pokud vezmete v úvahu, že tahle cifra na počátku platí i u konzervativních dluhopisových či peněžních fondů v IŽP, tak to je finanční vražda :-)). To chci vidět dluhopisový nebo peněžní fond, který tuto cifru svým výnosem bude dlouhodobě překonávat. Takže navíc defenzivní investičko je už totální vražda. A kolik jich takových je, přitom jak jsou Češi bojácní a „švejkovití“…. Ale pozor, trochu zaniká to, že je třeba se dívat na věc pojistky širším kontextem, a sice jak je pojato krytí rizik. Nicméně valit po štorkovsku vyšší tisíce až desetitisíce měsíčně …. ufffff

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  11 ledna, 2010

  Pozor na možnou vyjímku – existuje i možnost vyvinout s pojišťovnou určitý investiční, speciální produkt, který může být v něčem nad rámec toho, co je obvykle na trhu k mání. Je to však otázku objemu spíše stamilionů a speciální vzájené dohody, ale jde to. Vím o takových věcech v oblasti konzervativních investic a jako konzerva do portfolia to podle mě je výborné. A je to přes pojišťovnu. Je to však speciální produkt, který se ani nikde jinde neuvádí, je to exkluzivita dané poradenské firmy …
  Ale není to „masovka“, kterou máte na mysli obecně Vy …. reaguji jen na „…. VŽDYCKY bylo, je a bude nevýhodné…“

  Odpovědět

 • Anonym

  11 ledna, 2010

  Zbynku, nevim, co presne mate na mysli, ale pokud mate na mysli ruzne garantovane ci pologarantovane pojistky s jednorazovym vkladem… tak verte, ze vam s kapitalem od 1 milionu euro vzdy dovedu vyjednat primo s investicni bankou trikrat lepsi podminky, nez Vam nabizi pojistovna.
  Duvod je opet stejny. Pokud transakci resite pres pojistovnu, platite dalsi dva subjekty navic – pojistovnu jako zprostredkovatele a poradenskou firmu jako dalsiho zprostredkovatele, ktery si samozrejme vezme provizi (vsechny naklady zabaleny tak, ze nejsou videt, ale finalni parametry produktu pak stoji za starou belu).
  Exkluzivita je jen marketingove heslo. ;-))
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  12 ledna, 2010

  Pojistku s jednorázovým vkladem a pevným výnosem 4-4,2% ročně, smlouva na 5 let, s možností bez sankce udělat předčasný zpětný odkup během této doby.Ovšem s vkladem od 100 tisíc Kč, nikoliv 1 mil. euro.
  Je dán předem celkový horní objem celé transakce, na kolik to pojišťovna po domluvě s firmou vydala a toto pak investičně-poradenská firma bude svým klientům prodávat.Není to šité na míru až podle konkrétní poptávky, ale předtím. Když to pak koupí jeden subjekt třeba za 150 milionů, tak je prodáno naráz, jinak se to skládá a rozpouští podle toho, kolik kdo dá. Je za tím snad nějaká emise speciálního dluhopisu, pokud jsem pochopil.
  A jde o to, že na to lze dosáhnout od 100 tisíc vkladu….. takže třeba končící stavebko průměrné rodiny….

  Odpovědět

 • Anonym

  12 ledna, 2010

  Se sto tisici nemuzete vyjednat nic. Na to musi byt opravdu velky kapital.
  S castkou 100 tis korun je pevny vynos 4% p.a. za 5 let docela slusny. Cesky statni dluhopis se splatnosti za 5 let ma momentalne vynos do splatnosti cca 3,3% p.a.
  Osobne bych volil jine varianty, ale to uz by nebyl pevny vynos.
  Takze Vam davam za pravdu, ze v pripade maleho kapitalu a pozadavku na pevny vynos muze byt vklad pres pojistovnu smysluplny.
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management
  P.S. Jeste me napada, mluvite o 4% pripisovanych rocne z vkladu, nebo o 4% p.a.? V tom je velky rozdil. 4% pripisovana rocne z vkladu vychazi na petilete periode nejakych 3,714% p.a.

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  12 ledna, 2010

  Ted si nejsem jist 100%ně, ale mám pocit, že je to p.a., tzn. zhodnocuje se pořád stejný základ. Ano je tam pak zdanění, ale i tak – dnes taková sazba jako pevná, garantovaná je dost dobrá a právě, že i pro částky, kde nelze vyjednat nic, kdyby se o nich hovořilo samostatně.
  Řekl bych, že dál už to ani nebude možné, to mám info tak 4 měsíce staré a nové vypisování těchto podmínek na nové nákupy v nové dávce už nejspíš takové nebude.
  Druhá výhoda – když se tam napíše obmyšlená osoba, nepadá to při úmrtí do dědictví.Takže, když tam někdo dal 10-15 mega nebo i víc, to by už zabolelo na poplatcích při dědění (plus čekání, třenice pozůstalých apod.).
  Je taková konstrukce samozřejmě kapka v moři z pohledu celého trhu, ale je to speciál, kde se dá na pojišťovnu koukat kladně při zhodnocování.

  Odpovědět

 • vasek

  12 ledna, 2010

  nicméně, teoreticky, pokud výsledná nákladovost všech co se v rámci životní pojistky „přiživují“ je stejná jako nákladovost nějaké investiční společnosti jako alternativy, tak tam těch subjektů může být třeba tisíc,ne? 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  12 ledna, 2010

  Tady se nebavime o alternative, penize skonci na stejnem miste. Jde vsak o to, ze nektere clanky retezce jde vynechat, a dostat se tak na lepsi podminky, protoze na obchodu se prizivuje mene subjektu.
  To plati pro bezne IZP, i pro ruzne „exkluzivni“ investicni produkty pojistoven.
  Bance je jedno, zda zabali produkt pro pojistovnu, nebo pro Frantu Novaka z Horni Dolni. Jde jen o to, zajistit dostatecne velky kapital. V tom ma pojistovna vyhodu. Se sto tisici korun samozrejme nemate na vyber a musite zivit vetsinu clanku retezce.
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  12 ledna, 2010

  Ano, pokud bráno jen z pohledu nákladovosti. Jsou však i další faktory, které je dobré vzít v úvahu a jsou mimo oblast nákladovosti. Jako třeba možnost užšího výběru investic v pojistkách, danění výnosu 15% (i když bůhví, co v naší džungli bude platit za 5 let…) nebo to, že u pojistky není „oddělěn Váš majetek“ od majetku pojišťovny (trovhu nepřesně řečeno) a není pojištěn, nesete kreditní riziko pojišťovny.Nejsem jist absolutně, ale na toto riziko se systém zajištění pojišťovny nevztahuje, ten se týká jen rizik pojistných.Omlouvám se předem, jestli to není plně pravda, ale mám za to, že je.

  Odpovědět

 • vasek

  12 ledna, 2010

  Ano, rozumím, že je třeba kouknout i na jiné stránky věci.
  Mně šlo jen o to, že stejně tak jako jsou levné/drahé a dobré/špatné pojišťovny jsou takové i investiční společnosti.
  Nemyslím si, že lze paušálně říct, že pojišťovny jsou ty špatné a investiční společnosti ty dobré.

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  12 ledna, 2010

  Ano, přesně Souhlasím. Záleží smlouvu od smlouvy. V hrubém principu pro většinu případů má p. Traxler pravdu a souhlasím s ním, detaily toho kterého člověka mohou tento názor korigovat, ale to bude menšina případů. V hrubém principu pro většinu případů je opravdu lépe spoření přes pojištění nepřehánět ….

  Odpovědět

 • vasek

  12 ledna, 2010

  Já také svým klientům říkám, že životní pojištění je především pojištění. Na čisté investování jsou jiné věci.
  Nicméně si myslím, že třeba IŽP, sjednávané na dlouhou dobu, které vychází dobře v TERu/TANKu, má dostatečně široké portfolio ce se volby fondů týče a které zároveň splňuje nároky v oblasti variabilnosti/flexibility, dokáže být dobrým kompromisem mezi spořením a pojištěním.

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  13 ledna, 2010

  To mluvíte asi trošku o něčem jiném, než mám na mysli. Otázka je, proč dělat kompromisy, pokud nejsou nutné v oblasti vyššího spoření. No jo – klient nechce platit honorář, to zase roztočíme jinou debatu, což nechci. Ale když to klientovi hlava nepobere a toto zůstane jeho strop vnímání, tak ať má, co mentálně zkousne. Nicméně nesmí být cíleně mystifikován, že jde o nejlepší řešení v investicích ….

  Odpovědět

 • Spoření

  11 ledna, 2010

  Dítě potřebuje zajistit trvalé následky úrazem a popřípadě denní odškodné pokud dělá sport na profi úrovni.
  Pokud chci mu zabezpečit kapitál na studia nebo všeobecně start do života volím OPF + SS. Anebo mu koupím zlaté cihličky, pozemek. To už je na diverzifikaci.

  Odpovědět

 • Anonym

  11 ledna, 2010

  Delate dobre.

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  12 ledna, 2010

  Do pozemku bych se asi nehrnul. Dnes je nemovitostí už dost, mnohé už neobsazené, bublina se podruhé už asi rychle nafukovat nebude, navíc pokud bude populace stárnout a bude nižší poptávka po nemivitostech, tak to na nějaké valné zhodnocení přes pozemky nevidím. Bude s takovou problém v čase sehnat kupce nebo podnájemníka, což srazí ceny zase dolů…. A denní odškodné u dítěte se dá oželet i u sportu, možná tak tu stovku, max dvě, kdyby muselo do nemocnice nebo doplácet léčbu. Něco si pokrýt tvořenou rezervou, pokud je schopno mít disciplínu. Ale jinak dítě většinou může oželet ušlý příjem i z profisportu, pokud nikoho neživí a nemá už dluhy. Bude ležet v gypsu za míň peněz, nic horšího se bez závazků nestane,to se dá přežít ….žádné vysoké denní odškodné, jen můj názor. Koupíte pak třeba o cihličku víc….

  Odpovědět

 • Anonym

  12 ledna, 2010

  Krátkodobé úrazy řeší stále dost lidí denním odškodným a pak když třeba měsíc marodí, tak si nejsou schopní ani zařídit podklady pro pojišťovnu, aby dostali částku, na kterou mají nárok. A u dětí to je to samé. Minimálně u dětí si myslím, že denní odškodné nemá vůbec žádný význam… Ano, rodiče tomu říkají bolestné, ale rodinu to nezruinuje ani nezachrání, když pak těch pár stovek a nebo tisícovek dostanou.

  Odpovědět

 • Svěrkoš Zbyněk

  12 ledna, 2010

  Však ano, v podstatě říkáte totéž, co já, já jen připustil, že se to může hodit třeba při léčbě nehrazené zdrav. pojišťovnou a tedy privátních úhradách (nikdo neví, co se mu může stát a toto se za pár měsíců léčby nebo zákroku prodražit může), ale jinak souhlasím.Pokud někdo na toto má rezervu, tak tím lépe. Ale to je tak jeden z dvaceti ……

  Odpovědět

 • Alternativa

  2 března, 2010

  Je videt, ze autor je „financni“ poradce Yupík a preferuje investicni pojisteni.
  Ale i mezi produkty jim zatracovaneho kapitaloveho, ci duchodoveho pojisteni lze najit produkty, ktere vlozene penize klientum solidne a konzervativne zhodnoti.
  Je potreba vzit v uvahu i funkci jednotlivych produktu, vezmete si napriklad pres 4.400.000 lidi, kteri si spori na duchod do penzijnich fondu.Mesicne, nejakou castku, po dobu desitek let…pomineme, ze penzijni fondy jsou ve slepe ulicce, ze krome ZATIM jedine garance pripisovani pouze nezaporneho zhodnoceni nemaji klienti jisteho vubec nic, to je jina kapitola, ale venujme se te forme. Ne kazdy totiz muze byt namachrovanym financnim a investicnim analytikem, aby jeden rok presouval penize z jednech investic do druhych a opacne. Napriklad pro sporeni na duchod potrebuji klienti hlavne GARANCI, garantovany a konzervativni zisk, tak, jak to v zapadni Evrope funguje jiz po nekolikm generaci duchodcu. Mne vzdycky fascinuje, kdyz si nejaka parta mladicku, nejlepe dva bratri, zalozi nejakou financne – poradenskou firmicku a z ceske kotliny se snazi poucovat celou Evropu, jak je fajn investovat penizky. Jasne, jako vedlejsi produkt – proc ne – a trebas do pozemku a i jinych obchodovatelnych komodit. Ale jako ono zminovane garantovane sporeni na duchod – NE !
  Priklad – investoval jste poslednich patnact let sve penizky na duchod do investicnich fondu, pak prijde rok 2008, jdete do duchodu a co zbylo z vasich investicnich fondu ? Kdo vam vrati vase penize a slibovany zisk ? FInancni poradce ze sve nazehlene kapsy ? prdlacky, svagrova, jak by rekl klasik…
  Stujme pevne na nohou a fakt se nesnazme vymyslet Ameriku, je to blbost a okradani klientu…
  A slyseli pani analyticti poradci trebas co znamena “ duchod od taty“ ??? Umi to nejaky jejich investicni program ???

  Odpovědět

 • Radek

  3 března, 2010

  Kapitálovka? Na zhodnocování? Nezapomněl/a jste, že „pojištění“ je pojištěním, protože má krýt rizika? Na investice jsou jiné produkty. A pokud před odchodem do důchodu dojde k poklesu – v takovém případě např. i s fondem životního cyklu příliš neproděláte, protože už máte peníze investované konzervativně (pro vás: bezpečně).

  Odpovědět

 • jdetoijinak

  13 července, 2010

  kapitálovka ne, důchodové pojištění, pokud vám tento produkt není znám, stačí si doplnit znalosti…i na čs. pojistném trhu se dá najít něco, co je zajímavé a neobvyklé…

  Odpovědět

 • XXX

  25 března, 2010

  Já si dám děcka do Flexi a pokud Flexi tak jen zajistit rizika a spořit jinde 🙂

  Odpovědět

 • Tomáš

  17 května, 2012

  Na to se nedá napsat nic jiného, než: Názor blbce, nejspíš z Kapitolu nebo pojišťovny. :) Ještě jsem pane neviděl kapitálovku, která klientovi něco přinesla. Ano, za 20 let vložil 20 tis a dostal 22 tis. Garance je k ničemu. 2.4%TUM. Investice do fondů v podstatě taky, protože běžní lidé nedokážou unést investiční volatilitu, ale rozhodně je to lepší než kžp, které nevydělá nic. Jen tak mimochodem, jaký je rozdíl mezi kapitálovým a důchodovým pojištěním? Tím důchodovým nejspíš myslíte např 42RG kžp od Kooperativy nebo jste měl na mysli penzijní připojištění?! Největším problémem finančnictví v české republice je kvantita „finančních rádců“ a jejich zoufalá informovanost.

  Odpovědět