CZK/€ 25.335 -0,12%

CZK/$ 23.337 -0,17%

CZK/£ 29.595 -0,23%

CZK/CHF 26.550 -0,08%

Jiří Klaban: Dobrý produkt je víc než vysoká provize

 


 

Kapitol, Kooperativa, Česká spořitelna a nezávislost

Kapitol spolupracuje jednak s pojišťovnou Kooperativa, která je její mateřskou společností, a jednak se skupinou České spořitelny, kromě např. Investiční společnosti České spořitelny. Nevnímáte jako handicap, že jiné finančně poradenské společnosti mohou nabízet produktů více pojišťoven a finančních skupin?

Vůbec ne, naopak to vnímám jako naši velkou výhodu.

My jsme limitováni tím, že nemáme na výběr více partnerů, to je samozřejmě pravda, na druhou stranu předpoklad toho, abychom mohli zdárně fungovat, je to, že využíváme produkty dvou finančních skupin, a ony nám musí garantovat ze své podstaty, že nám dávají do portfolia produkt, který je vysoce konkurenceschopný.

Ve spolupráci s námi vyvinou produkt, o kterém víme, že na trhu patří k absolutní špičce. Jako příklad bych mohl uvést např. investiční životní pojištění Perspektiva, které získalo titul nejlepšího životního pojištění v anketě MasterCard Banka roku 2007, a mohli bychom se bavit i o dalších produktech Kooperativy, ať už to je majetkové či úrazové pojištění atd.

My nemusíme hledat na trhu to, co si myslíme nebo co se ukazuje být dobré, ale my máme jistotu, že tímto produktem disponujeme. Protože jinak bychom nemohli fungovat.

Spolupráce s úzce vymezenými partnery může mít vliv na nezávislost finančního poradenství. Jak toto vnímáte?

REKLAMA

Co se týče posouzení závislosti a nezávislosti oproti ostatní konkurenci, mohu říci asi tolik. Idea je to hezká, ale ta myšlenka není v praxi realizovaná tím způsobem, jak je deklarovaná.

Kdybych to takto pojal, tak by se musel distribuovat v převážné většině jeden identický produkt všemi nezávislými společnostmi, protože ten daný je na trhu nejlepší. Když se podíváte na strukturu a produkci nezávislého finančního poradenství, tak objevíte, že jsou distribuovány především produkty, které nemají nízké náklady, ale mají vysoké náklady.


Otázkou tedy je, zda nezávislost není výhodou spíše pro poradce než pro klienta, jak z výše uvedeného plyne. Navíc neustálé přeškolování na nové partnery je z mého pohledu zbytečným plýtváním energie. Máte-li konkurenceschopný a kvalitní produkt, nemáte potřebu měnit partnera a kvalita poradenství nijak netrpí.

Nezávislé poradenství je de facto myšlenka, která je velmi často deklarována, nicméně v praxi není často naplňována.

Nemrzí vás, že nespolupracujete také s Investiční společností České spořitelny, případně s jinou investiční společností? Co je důvodem tohoto stavu?

Dokážeme nabídnout stejnou službu, dokonce si myslím, že lepší službu s ohledem na nižší náklady pro klienta prostřednictvím investičního životního pojištění, pakliže je správně nastaveno. Nejsme nuceni ani legislativně ani situací na trhu v krátké době svůj postoj změnit, i když netvrdím, že se v budoucnu touto cestou nevydáme. Záleží na okolnostech.

Je-li správně nastaveno IŽP, má nižší náklady než pravidelná investice v podílových fondech

Nevnímáte jako handicap oproti jiným finančně poradenským společnostem, že nemáte mezi partnery žádnou investiční společnost?

To, že nemáme investiční společnost jako partnera, nevidím jako handicap. Skrz investiční životní pojištění jsme schopni nabídnout podílové fondy vesměs podobné, jaké se nabízejí i samostatně bez investičního pojištění pro pravidelné investování, s tím rozdílem, že investice prochází přes pojišťovnu.

Formulaci typu nemá smysl investiční, má smysl pouze investice“ odmítám. Je pouze otázka, jak dokážete pracovat s produktem investičního životního pojištění.

Jestliže mu nastavíte běžné pojistné do daňově uznatelného pojistného, tzn. 12 000 Kč ročně, a investice jde prostřednictvím mimořádného pojistného, tak klient platí poplatek třeba u našich pojistných produktů Perspektiva, které máme v nabídce, 2 – 3 %, ať už to jsou akciové či jiné fondy. A to je veškerý poplatek, který se k investici vztahuje na vstupu. Na výstupu či při převodech do jiných fondů platí fixních 100 Kč, přičemž na objemu nezáleží.

Sežeňte mi produkt pravidelného investování, kde nakupuji akciový fond za 2 %. Neseženete. Forma investování přes investiční životní pojištění může být při vhodně nastaveném investičním životním pojištění výhodnější, než forma samostatná.

REKLAMA

TIP: Spočítejte si, kolik s pojištěním uspoříte letos na daních


Znamená to tedy, že využíváte mimořádných vkladů na investiční životní pojištění k pravidelnému investování?

Ano. Velmi aktivně pracujeme s mimořádným pojistným. Náš model je o tom nastavit investiční životní pojištění do úrovně maximálně daňově uznatelné výhody a všechny ostatní peníze investovat prostřednictvím mimořádného pojistného.

Jak v takovém případě řešíte krátkodobé potřeby klientů? Pokud chtějí klienti investovat či spořit v horizontu 3 až 5 let, pak investiční životní pojištění má mnohem delší horizont než investiční horizont klienta.

Naprosto rozumím. K tomu samozřejmě nevyužíváme investiční životní pojištění jako takové, ale využíváme jiné nástroje.

Jestliže chce někdo investovat v horizontu 3 až 5 let, tak bychom mu určitě nedoporučili akciový profil. Doporučili bychom mu spíše dluhopisový profil, fondy s garantovaným zhodnocením a podobně. Tyto fondy nedáváme přímo, ale dáváme to prostřednictvím produktů např. Kooperativy, která má produkt s názvem Renta Profit a garantovanou technickou úrokovou mírou 3,5 %, kterou garantuje po celou dobu 3 až 8 let.ve výši až 3,37 % p. a. podle věku klienta.

Nabídneme de facto na tento horizont velmi zajímavé zhodnocení peněz s velmi vysokou mírou jistoty.

Přes tento kapitálový produkt tedy investujete peníze klienta do peněžního a dluhopisového trhu…

Pojišťovna již ze své podstaty nakládá s těmito prostředky, což je pod dozorem ČNB, kde jasně říká zákon o pojišťovnictví, jakým způsobem mohou pojišťovny rozložit portfolio peněz klientů, životní rezervy atd. Musí tam být převaha dluhopisů, akcií a jiných rizikovějších nástrojů pouze minimálně.

Pojišťovna investuje peníze do instrumentů, do kterých by klient mohl vstoupit přímo, nicméně garance u podílového fondu jako takového není žádná, pokud to není zajištěný fond nebo něco podobného. Pakliže my podepíšeme s klientem smlouvu na pět let, tak pojišťovna říká: „Zaplatil jste 100 tisíc korun, za pět let dostanete 115 tisíc korun minimálně a podíl na zisku.“

V tomto vidím naprosto ekvivalentní produkt vůči fondům peněžního a dluhopisového trhu.

Jeden z argumentů proti životnímu pojištění, ať už kapitálovému nebo životnímu, je, že pokud se klient dostane do mimořádné životní situace a potřebuje získat rychle finanční prostředky, tak pokud má na investováno v podílových fondech, může je řádově v průběhu tří dnů s větší či menší ztrátou podle vývoje na trhu získat zpátky, kdežto u produktu rezervotvorného životního pojištění kromě investičního rizika podstupuje další riziko odbytného a získá mnohem méně peněz.

Ono to úplně neplatí, protože naše produkty za jednorázové pojistné mají tak nízké náklady, že i po dvanácti měsících v případě odbytného je produkt v kladné hodnotě. Tzn. má větší zůstatek na odbytném, než investoval, respektive zaplatil pojistného. To je první moment.

Druhý moment je, že na trhu existuje vedle Renty Profit, který jsem popisoval, další produkt, který používáme. Jde o produkt Konto od Kooperativy, který umožňuje po 12 měsících částečné výběry s tříměsíční výpovědní lhůtou. Takže i toto lze samozřejmě řešit.

REKLAMA

Bavili jsme se ale o investici na dobu 3 až 5 let. Jestliže se ale bavíme o likvidních penězích, tak s nimi my příliš nepracujeme.

Pokud klient investuje do akciových fondů, není to samozřejmě míněno jako likvidní rezerva, ale životní situace může být taková, že peníze bude rychle potřebovat. K tomu směřovala i má otázka.

Pakliže využije akciových fondů s tím, že si není jist, zdali bude peníze v horizontu řekněme několika měsíců potřebovat, ale může nastat ta situace, tak mu nikdy nedoporučíme, aby investoval do akciových fondů. Vždy ho upozorníme na riziko, že volatilita akciových trhů je velmi vysoká, zejména v současné době.

Jestliže to riziko podstoupí, tak ho podstoupí dobrovolně a je námi samozřejmě upozorněn, že hodnota jeho investice může kolísat v řádu desítek procent. Nikdy nedoporučíme, aby klient, který nám sdělí, že peníze bude potřebovat během tří, pěti let, aby investoval do akciových programů.

Kvalitní produkt zvyšuje prodej a tím i objem provizí

Hovořil jste o nízkých nákladech vašich produktů. Jak dosahujete nízkých nákladů? Je to např. na úkor nízkých zprostředkovatelských provizí?

Není, snažíme se vyvážit všechny tři strany obchodu. Spokojení musí být všichni, tedy klient, zprostředkovatel i finanční instituce. Kdysi dávno jsem řekl, že dobrý produkt je víc než vysoká provize. Za tím si stojím a to podepíšu.

Samozřejmě využíváme i toho, co jste řekl, to znamená, snažíme se vytvářet finančně příznivý produkt pro klienta, a díky větším objemům naší distribuce dokážeme více prodat a ve skutečnosti je objem provizí vyšší, než kdybychom měli drahý produkt a prodali ho méně.

Na druhou stranu jsou finančně poradenské společnosti, které mají drahý produkt a prodají velké objemy, mají stejnou konkurenční výhodu jako vy – velký obrat.

Tomu rozumím, ale to není dlouhodobá práce, to je rychlá práce a rychlé peníze. My raději vytváříme dlouhodobý vztah s klientem a chceme tu být za 5 let, za 10 let, chceme tu být stále. Už z hlediska akcionářské struktury jsme naprosto transparentní, máme jasného akcionáře. Snažíme se na trhu působit dlouhodobě.

Finanční poradenství v loňském roce a výhled

Jak hodnotíte minulý rok v oblasti finančního poradenství? Jak z pohledu celého trhu, tak vaší společnosti.

Z pohledu celkového trhu přichází finanční poradenství přirozeným vývojem. Turbulence na trhu z hlediska přechodů a vzniku nových společností z kmenových lidí jiných společností vnímám jako určitý obraz vyspělosti trhu.

Myslím si, že všechno spěje k tomu, a postupnými kroky se k tomu dostáváme, že transparentnost firem působících na trhu se zvětšuje, zvyšuje se povědomí lidí o odvětví finančního poradenství, zvyšuje se finanční gramotnost a je snaha zvýšit finanční gramotnost v České republice.

To jsou všechno věci, které vnímám pozitivně a myslím si, že trh jde správným směrem.

Kapitol, myslím jako jediná firma, nedávno zveřejnil velmi zajímavá čísla, kde jsme se nebáli říci, kolik jsme utržili na provizích, kolik jsme vyplatili našim poradcům, strukturu produkce a všechna čísla, která by každá transparentní firma měla zveřejňovat.

Z hlediska posunů Kapitolu v roce 2007 považujeme loňský rok za velice úspěšný jak z hlediska rozvoje sítě, tak z hlediska podílu na trhu a tempa růstu ve všech ukazatelích.

Hovořil jste o přirozenosti turbulencí na finančně poradenském trhu. Dotýkají se přechody poradců i vaší společnosti? Máte velkou fluktuaci spolupracovníků?

Nevnímám přechody jako přirozené, ale vnímám je jako obraz vyzrálosti a vyspělosti finančně poradenského trhu.

Máme své zkušenosti s odchody spolupracovníků, nicméně Kapitol není založen na tom, že by obchodníky nakupoval nebo je jinak získával z trhu. Kapitol si dlouhodobě své spolupracovníky vychovává, i když netvrdím, že na základě čísel, která jsme zveřejnili, nemůže Kapitol vyvolat zájem jiných poradců.

Někteří naši spolupracovníci také čas od času odcházejí, ale neodchází proto, že by byli úspěšní. Kdo je v Kapitolu úspěšný, z Kapitolu neodchází.

Jaký vidíte výhled do letošního roku?

Jsem optimista. V roce 2008 předpokládám, že se posuneme zase o kus dál. Dynamika bude pokračovat a myslím si, že opět rozšíříme obchodní síť, opět zvýšíme výkon. Máme k tomu ty nejlepší předpoklady.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 82 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Pavel Zachrdla

  21 února, 2008

  Tak jsem zjistil, že TriMan má s Kapitolem podobný přístup k poradenství ;-). Kapitol je poradenská společnost a obejde se bez podílových fondů, vystačí si s IŽP.
  My se také považujeme za poradenskou společnost, rozdíl je jen v tom, že se zpravidla obejdeme bez IŽP a vystačíme si s podílovými fondy v kombinaci s rizikovým pojištěním.
  Takže tímto zdravím kolegy :-))).

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  21 února, 2008

  Vážený pane Zachrdlo, firmy Vašeho typu se nepochybně bez IŽP obejdou a já si jich osobně velmi vážím. Totéž platí pro všechny poradce -„vlky samotáře“. Je tu ovšem jedna zásadní filozofická otázka: Kolik klientů dokážou firmy Vašeho typu obsloužit? A v tom je ten zásadní problém. Obsloužit velké množství klientů a přivést je k tvorbě dlouhodobých vlastních finančních rezerv dokáží jen velké společnosti s víceúrovňovými sítěmi. Daň za to je, že se v dnešní době neobejdou bez provizí z IŽP. Nejlepším důkazem tohoto mého tvrzení jsou Partners – kdyby mohla ekonomicky fungovat velká firma bez IŽP, věřím, že by to byli právě Partners, kdo by IŽP z nabídky zcela vyřadil.
  Osobně považuji IŽP do 1.000,- Kč měsíčně běžně placeného pojistného u většiny klientů za rozumný kompromis, umožňující poskytnout služby široké klientele. Bohužel jsme v situaci, že kdyby měl klient těch 24.000,- počátečních nákladů zaplatit přímo poradci, bude to obrovská bariéra pro využívání služeb poradce a klient peníze raději utratí za „akční“ nabídky super a hyper marketů. A až mít nebude, natáhne ruku po penězích nás všech v podobě sociálních dávek….

  Odpovědět

 • Pavel Zachrdla

  21 února, 2008

  Děkuji za uznání :-).
  Myslím ale, že kdyby klient opravdu věděl, že počáteční náklady IŽP jsou řekněme oněch 24.000 Kč, byla by to pro něj přinejmenším stejně velká bariéra. Ale chápu Váš postoj ;-).

  Odpovědět

 • Martin Tomáš

  21 února, 2008

  Pane Zachrdlo,
  klient samozřejmě musí vědět o poplatcích a jsem velmi rád, že jsou u IŽP Perspektiva jasné a transparentní, i když to zákon nevyžaduje. Já i mí lidé jsme je klientům vypočítávali i v případě konzervativních produktů v minulosti, kde byly schovány uvnitř. Otevřenost je základ profesionality poradce. Stejně tak je důležité předávat klientům informaci, že žádný produkt není samospasitelný a každý má své specifické místo. Velmi si vážím konkurence, která takto profesionálně funguje, protože zvedá i mě a mým lidem kredit a otevírá vrátka k obsloužení nových klientů nám všem na trhu. Bohužel je stále ještě platné, že vyřčení jména konkurenta a jím nabízených programů způsobuje pro mnoho lidí v branži velmi divnou a patologickou reakci, což je patrné i z této diskuse. Domnívám se, že se jedná o „kolegy“, kteří si ještě neuvědomili základní směr našeho oboru, a pevně věřím, že se toto v dohledné době zlepší, a to i bez nutnosti „poradců pověšených na náměstí“. Přeci Češi nejsou smečkou vyhladovělých vlků?

  Odpovědět

 • Pavel Zachrdla

  21 února, 2008

  Souhlasím s Vámi, pane Martine, že otevřenost je základem profesionality. A jsem rád, že tato slova naplňujete i svým jednáním. Diskutovat pod vlastním jménem je totiž nejen projevem otevřenosti, ale i projevem osobní statečnosti. Možná se neshodneme ohledně poradenství, ale jako člověka si Vás proto vážím a věřím, že se snažíte (v rámci daných možností 😉 svoji práci dělát co nejlépe. Přeji Vám hodně úspěchů.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  Zkouska funkcnosti… jiz dvakrat mi to „sezralo“ prispevek.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  Pavle, je chvalyhodne, ze preferujete podilove fondy na ukor IZP. Proto nasledujici prispevek prosim neberte jako kritiku, pouze jako upozorneni.
  Pozor, podilove fondy (podobne ETF, jednotlive akcie, komodity…) maji jednu specifickou vlastnost, ktera se prave v techto dnech projevuje jako velmi nezadouci. Podilove fondy totiz vydelaji investorovi pouze v pripade, ze rostou trhy… jinymi slovy kdyz roste hodnota majetku fondu (cena instrumentu, do kterych fond investoval).
  Dlouhodobe trhy neustale rostou. Investuje-li tedy nekdo na velmi dlouhem horizontu (10 a vice let), pak je pasivni investice do podilovych fondu dostacujici. Stejne tak se podilove fondy stale hodi na pravidelne mesicni vklady. Ale co kdyz nekdo investuje kratkodobe ci strednedobe (rekneme na horizontu do 10 let)?
  Po peti letech temer neprerusovaneho rustu nam trhy ukazaly, ze existuje i pohyb dolu ci do strany. Moudry investor by se nemel spolehat pouze na dlouhodoby rust trhu. Mel by se snazit dosahnout pozadovaneho vynosu za jakekoliv trzni faze. Konecne se ukazala pridana hodnota strukturovanych produktu, pomoci kterych lze pri vhodne strategii vydelavat, kdyz trhy rostou, stagnuji i mirne klesaji.
  Podilove fondy jsou dobre. Ale ne vzdy jde dle meho nazoru o nejvhodnejsi variantu. Casto se da sestavit lepsi portfolio, tedy takove, ktere s vetsi pravdepodobnosti dosahne stanovenych cilu. Zvlast s vetsim kapitalem se da pracovat lepe, nez ho pasivne ulozit do podilovych fondu.

  Odpovědět

 • Pavel Zachrdla

  21 února, 2008

  No já to myslel spíše jako bonmot k univerzálnímu využití IŽP v poradenství Kapitolu ;-). Jinak s Vámi samozřejmě souhlasím.

  Odpovědět

 • Martin Tomáš

  21 února, 2008

  Sláva, pane Taxlere! Konečně se tato diskuse dostala do reálné roviny, za což Vám děkuji. Ač to zní jako otřepaná fráze, každý člověk má více či méně různé potřeby. Čím větším kapitálem pak u klienta „máváme“, tím větší musí být ztotožnění s klientem samotným a jeho dispozicemi. Ony ostatně všechny tyto „akademciké“ debaty na téma „co je lepší“ operují v prostoru „top deset tisíc“. Troufnu si tvrdit, že pro běžného klienta řešícího si dosud jen svá obligatorní pasiva je mnohem důležitější servis konkrétního poradce, než jednotkové rozdíly v TANKu. Ruku na srdce, dámy a pánové, zatím jsme tento národ pořádně nenaučili na aktiva ani myslet, natož po něm chtít, aby se vyznal v řinčení mečů na bázi více či méně fundovaných diskusí. Ještěže podobné přestřelky moc laiků nečte, řezali bychom si totiž vlastní větev a to pořádně.

  Odpovědět

 • zdenal

  21 února, 2008

  Jakožto poradce máte hájit zájmy klienta a ne operovat s tím, že není finančně gramotný, nevyzná se v řinčení mečů a tedy automaticky bez rozdílu potřeby nadužívat provizně zajímavé produkty. Ovšem v Kapitolu jsou zprostředkovatelé, nikoliv poradci (to není myšleno zle, jen konstatování prostého faktu). Ano i já třeba udělal investičko, když klient nechtěl platit honorář. Ale ne takto plošně „1000 běžné+dál mimořádné“ + měl taky volbu s jinou alternativou za nějaký honorář. Což u vás nemá. Mám trošku pocit, že si tak zdůvodníte nutnost ufinancovat a předplatit servis. Ano, proč ne. Ale pokud nedáte klientovi aspoň volbu, tak se mi to nelíbí. A vy mu ji dát , bohužel, nemůžete. Což není moc košer a je to škoda. Zdenál.

  Odpovědět

 • Martin Tomáš

  24 února, 2008

  Pane Zdenále, Váš principielní odpor je naprosto zbytečný, možná je to dáno tím, že si jen na neosobním internetovém prostředí nerozumíme. Alternativy, výběr, nezávislost, prodej atd. jsou ovšem jenom ony mnou zmiňované meče. To opravdu valnou většinu české, aktivní populace nezajímá a dle mého názoru jetě dlouho zajímat nebude. Pravidla trhu jsou neúprosná a neodiskutovatelná a dá se snadno říci, co na českém trhu funguje a s jakou minulostí a předpokládanou budoucností. A je úplně fuk, jestli se jedná o přímé zástupce jednoho domu jako je síť České pojišťovny nebo Kapitol (Kooperatriva) nebo prodejce operujícího s vícero finančními domy (ano, i ti jsou prodejci a nikolivěk nezávislí poradci). Tomu napadání příliš nerozumím. Jak jsem napsal již výše, každý takový napadatel si řeže zejména vlastní větev. A apropos, je zajímavé, že tak činí obvykle lidé z firem, o kterých vím (s lehce ironickou nadsázkou) jen z podobných netových diskusí.

  Odpovědět

 • JirkaZ

  23 února, 2008

  Ale ano, i my laici čteme tento server.
  Ikdyž, pravda, v mém případě debaty podobného druhu spíš pro pobavení. Mým hlavním zájmem jsou však články pana Traxlera.

  Odpovědět

 • Pavel

  21 února, 2008

  Koukám ,že pan Klaban vypráví pohádku o skvělých produktech a o mimořádném pojistném jako investici ale chytráci z Kapitolu se chovají jako kdyby je školil mistr zlodějny Štork.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  21 února, 2008

  Ve vší úctě pane Klaban,buď nemáte o finančních produktech ani páru nebo záměrně lžete.Vaše postoje jsou,jak se zdá,velmi podobné jako u pana Štorka.Tvrdit,že investování nebo spoření přes pojišťovnu je méně nákladové než přímo,je asi podobný výrok jako,že v Bělorusko je demokratičtější než USA.Vaše poznámka o zajištěných fondech trochu naznačuje Vaši finanční negramotnost vysvětlující zálibu v kapitálových pojistkách.Jasně,teď už frčí Perspektiva.Vítěz ankety Mastercard,tedy dokonalý produkt.Když jsem předčasem upozorňoval na nebezpečí této ankety,bylo mi řečeno,že to nemůže uškodit,přestože hlasující odborníci jsou v menšině.Přesně jsem čekal,že nějaký Klaban z Kapitolu a jemu podobní budou odkazovat na výsledky Mastercardu v rámci svého PR.
  Ten výrok ,jak je přes pojišťovnu výborné na krátkém trhu investovat do dluhopisů je u mě adept na mystifikační výrok ankety Mystifycard 08.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  21 února, 2008

  Vážený pane Zárubo, byl jsem zodpovědný za sestavení poroty pro kategorii Životní pojištění roku v rámci MasterCard Banka roku 2007. Než budete kritizovat – podívejte se na http://t-a-n-k.cz/tabulka-tank Snadno zjistíte, že z do soutěže nominovaných IŽP (a nic jiného pojišťovny nenominovaly) je TANK u Perspektivy nejpříznivější. Všimněte si porovnání s přímými pravidelnými investicemi – tedy s Rentiérem (produkt masivně prodávaný např. Partners) či Horizontem – rozdíl není příliš veliký.
  Mimochodem – dokud nad touto kategorií nepřevzal záštitu AFIZ, vítězil zpravidla Investor ING – podívejte se na jeho TANK…

  Odpovědět

 • ricmund

  21 února, 2008

  Vážený pane Šafránku pan Záruba reagoval na něco jiného ( i když se okrajově dotkl a možná né úplně obratně MasteCard). Nechápu, že zrovna Vy, který jste tady tuším před cca půl rokem psal jak jste byl na podobné akci a bylo Vám „na zvracení“, ale i kdyby to tady nezaznělo tak lidem v této branži to není potřeba psát tady to ví každý.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  21 února, 2008

  Prosím tento anonymní výkřik přeložit do češtiny – nějak nevím, co chtěl bázník říci. Jinak pan Záruba nezmínil MasterCard Banku roku okrajově, ale dost tvrdě se do výsledků navezl….

  Odpovědět

 • ricmund

  21 února, 2008

  No to já taky nepochopil co jste tím chtěl říct Vy, ale protože Vy jste se podepsal a já ne tak uznávám, že jsem blb. Krásný den pane Šafránku

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  Pane Šafránku, MasterCard je zvláštní soutěž, kterou také moc nemusím. Proč? Jednak ji vnímám spíše jako společenskou akci, ale hlavně kategorie, které jsou oceňovány (Stavební spořitelna roku, Penzjiní fond roku, Pojišťovna roku, Životní pojištění roku,..) působí dojmem, že jsou to nejlepší řešení na vše a že v podstatě nic lepšího neexistuje. Proto běžný klient má dojem, že zajistit se na stáří, je nejlepší právě pomocí IŽP a když pak příjde profesionální poradce ze skvělé a dynamické společnosti Kapitol, nabídne mu IŽP s oceněním MasterCard, pak přeci není nad čím váhat! A v tom vidím problém.
  Stejně tak penzijní fond…, který si asi vybere obyčejný občan, když sou v podstatě všechy „stejné“…? Je to skvělý marketingový nástroj, to bezpochyby a velmi hezky to ilustroval pan Klaban, který je nepochybně velmi dobrý řečník a umí si hrát se slovy (otázka zda to nehraničí se lhaním).
  Nikde není ani zmínka o programech typu Rentier, Horizont, … a ani nemůže, kam by se do kategorií vešly? Jak pak má široká veřejnost na tyto programy přijít?
  A to co odpovídal pan Klaban mi příjde žalostné a smutné. Některá tvrzení by asi nebylo špatné použit jako nějakou „školící“ pomůcku pro nováčky, kteří by je měli za úkol vyvrátit.
  Úkol typu: Najděte kde je chyba a vysvětlete…:-D

  Odpovědět

 • jinvo

  21 února, 2008

  Naprosto souhlasím. Se smlouvami s hlavičkou Kapitolu jsem se ve své praxi setkal velmi často a bylo mi z nich z 90% velmi smutno, jak proškolený poradce Kapitolu „odborně“ sestavil smlouvu, která většinou z klienta tahala peníze a vůbec neřešila jeho potřeby. Dalším problémem byla nedostupnost příslušného autora smlouvy.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  21 února, 2008

  Pane Šafránek než na mě vystartujete s tankem,tak bych jen dodal,že o něm mám celkem přehled.Možná to bude tím,že můj šéf je Vítek Kalvoda.
  Tank Perspektivy je řekněme jeden z těch příznivějších,to ovšem nemění nic na faktu,že je to pořád ŽP.Perspektiva vyhrála kategorii Životní pojištění roku a tady se odporným způsobem marketingově zneužívá tak,že to může budit dojem,že vyhrála kategorii Spoření či Investice roku.O to jde.To,že převzal záštitu nad anketou AFIZ je asi krok k lepšímu,ovšem interpretace výsledků je minimálně stejně žalostná jako dříve.

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  22 února, 2008

  Ondro, ten TANK u Koop skutecne budeme muset proklepnout… v tom nam nastesti pomaha konkurencni boj 🙂 At zije svobodny trh plny konkurujicich subjektu 🙂 To je evoluce 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  Firma s vazbou na jednu instituci či fin. skupinu přece těžko může být „finančně poradenská“, když bereme v úvahu význam slov. Tedy pardon, u nás ano. Není pak v naší zemičce šance očistit od zprofanovanosti slovo „poradce“. Jak dlouho bude u nás možno podtrhávat takto korektní poradce, kteří dělají šířeji trhem, shánějí klienty v potu tváře, vyslechnou si své o podvodnících, stojí je to náklady, čas (leckdy nadarmo) a pak si mohou přečíst něco takového ? Druhá věc – když jsem působil, nesetkal jsem se s klientem, kterého by během 5-7 let po uzavření (většinou Rendite Plus) někdo z Kapitolu kontaktoval a zjišťoval, co u klienta nového. Možná díkybohu. Nevím pak, o jakém cíli dlouhodobé spolupráce a služeb klientovi Kapitol hovoří. Asi měli jen smůlu na poradce-jednotlivce.
  Pane Klabane, daňově uznatelné je i mimořádné pojistné, takže konstrukce „1000 běžné + další mimořádné“ klienta už poškozuje a mystifikuje, pokud je na mysli investiční cíl a nebereme nijak v úvahu krytí rizika. Jako obvykle se nehovoří o zdanění výnosů pojistky. V průběhu doby je navíc záhodno zkonzervativňovat a konzervativní složka za nějaké 2% na vstupu už tak zajímavá není. Srovnávat Rendity nebo co všechno s konzervativními fondy je jako hrušky a jablka. Taková alternativa peněžáku nebo dluhopisů (ale s 5-8 letou „nelikviditou“) je fakt bezvadná. Plus opět nezmínka o zdanění.
  Dáte 100 a dostanete 115 + podíly na zisku? Kde je garance, že podíly na zisku valná hromada pojišťovny schálí automaticky každý rok ? Jak vysoké asi budou u produktu s garantovanou sazbou 3,5% ?
  Argument, že vazba na jednu instituci nebo skupinu je vlastně výhoda a garance špičkovosti produktů, je úsměvný (ne až tak pro klienta). Obecně vzato – nejlepší produkt nějaké pojišťovny či instituce v nějakém segmentu může být zároveň nejhorším z pohledu trhu v tomto segmentu …. tvrdit z podstaty pravý opak je zavádějící (hovořím obecně). Může mi to být momentálně jedno, ale člověka to vytočí …A to nejsem zarytý automatický odpůrce IŽP.

  Odpovědět

 • Martin Tomáš

  21 února, 2008

  Drahý anonyme, zkonzervativňování investice je v rámci prezentovaného IŽP perspektiva bezbolestné, protože se při převodu ŽÁDNÝ procentní poplatek neplatí. Krom toho je k dispozici i strategie s automatickým zkonzervativňováním. K Vaší fabulaci o podílech na zisku se rozepisovat nebudu, jen doporučím studium patřičných předpisů, podle kterých se tak děje. Vaší další plačtivosti rozumím, protože bez bazálních informací je těžké být na stále vyzrálejším trhu úspěšný.

  Odpovědět

 • Veselý Michal - Kapitol

  21 února, 2008

  krásná reakce 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  jo, krásná, hlavně ta poslední věta je jak vyšitá z porady nějakého multilevelu, kde se přítomní ujišťují a pochvalně mručí, o kolik desítek či stovek procent firma porostla a kolik bodů, jednotek nebo nevím čeho nejlepší osoby za měsíc udělaly a jak překorčily měsíční plán …. radujte se, bude zájezd nejlepších na Karibik nebo na sever ;-). A poradenství a klient pláče a pláče …..Zdraví Zdenál.

  Odpovědět

 • Veselý Michal - Kapitol

  21 února, 2008

  drahý anonyme, zneužíváni multilevelu je Vám koukám vlastní….nemáte náhodou špatné zážitky ze semináře Skylinu? Jinak místo Karibiku bylo Turecko a Kuba :-)) a neslyšel jsem, že by si moji klienti stěžovali 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  Nemám, buďte v klidu. Naštěstí jsem kdysi včas dal zpátečku a šel pryč. Buďte rád, že si zatím nestěžovali, doufejte, že neprozřou. Aby bylo rozuměno, i já dělal nějaká investička, když se klient rozhodl pro takvou variantu, nejsem z principu jejich automatický odpůrce. Ale rozhodně ne v takové konstrukci a takhle nadužívané, jak zde uvedeno. Ale ono s vámi těžko polemizovat, vy totiž nemáte s čím porovnat, takže musíte samozřejmě mlet, jak to děláte skvěle. Ještěže aspoň Perspektiva patří mezi lepší část investiček, když si rochníte v tom, jak to bez aleternativní nabídky klientovi boucháte. Zdenál

  Odpovědět

 • jen jsem nahlédl - Jiří Malich

  22 února, 2008

  Milí pánové, podle všeho, co jsem se na odkazech za článkem dočetl se domnívám, že na těchto stránkách brázdí spolupracovníci KAPITOLU a spolupracovníci dalších poradenských firem, kteří jsou jejich odpůrci. Tímto chci podotknout, že jsem nezúčastněná osoba, která se dostala náhodně na tento portál,jinak čtu jiný, abych se dozvěděl něco o penězích. Z mého pohledu je to boj všech proti KAPITOLU, protože, když se podívám na stránky OVB, ZFP, AWD, PARTNERS, nebo jiných, tak mám pocit, že jejich rozvoj jim můžete závidět. Bylo by však záhodno činy a ne slovně, což tady provádíte. Alespoň ted vím, že když příjdu do banky a pojišťovny, že chci nějakou pojistku, nebo peněžní účet, že mi hned nebudou předhazovat, že ten, či ten ústav je špatný, ale udělají pro mne službu. Ta je pro mne cenná, ne pomluva. Měli by jste se soustředit na klieta, ne na házení špíny jeden na druhého. Pěkná úroveň. Nebo je ještě někde nějaký článek, kde se mezi sebou pomlouvají pojišťovny, nebo banky? Poučte se a styďte se. Nebo mi chcete namluvit, že v bankách a pojišťovnách jsou ti odbornci a vy jste ti (bez odpuštění) blbci – kteří na druhé házejí špínu?

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl, Fincentrum

  22 února, 2008

  Dobrý den, pane Malichu,
  Pokud jste nezúčastněná o soba, tedy klient, pak je docela jasné, proč jste z našich diskusí vyvodil věcně nesprávný závěr. Právě to, že jste klient a jak říkáte nezúčastněný, velmi pravděpodobně současně znamená, že nemáte – jako ostatně drtivá většina české populace – alespoň minimální potřebnou úroveň finančního vzdělání. Znamená to znalosti o produktech z celého finančního trhu, zdaleka nejen z pojišťovnictví. V důsledku to způsobuje, že nevíte o co tu jde, proč je většina odborné veřejnosti proti Kapitolu. Většina klientů to neví, protože nerozumí finančním produktům. Právě to, že ve vyspělých ekonomikách je obrovská nabídka finančních produktů, vedlo k potřebě vzniku oboru nezávislého finančního poradenství, každý klient má přece příjmy ze své profese či podnikání a tato oblast je velmi široká a náročná na čas, aby si sám mohl správně uvědomit, jak své finanční potřeby pokryje finančními produkty. Takzvané rady jednobarevných taképoradců jsou z podstaty tendenční a jejich cílem je mnohem více ukázat na správné kolonky ve formuláři, než na správné smlouvy. Jsme to my, nezávislí poradci, kdo mají rozhrnovat takovou tu marketinkovou mlhu finančních domů či celých finančních skupin a ukazovat na podstatu, to je to poradenství.

  Na přepážkách finančních domů mnoho nečekejte, tam jde o cílený prodej produktů z jedné finanční skupiny a je objektivně jedno, jak to Vy sám cítíte – o to nakonec těm ústavům jde, abyste se moc neptal, hlavně ne na poplatky. Jde jim zejména o to, abyste disciplinovaně platil finanční produkty od nich a věřil barevným produktovým letákům na křídovém papíře, čteným s pocitem bezpečí (,sucha a jistoty), v koženém křesle nějaké kamenné pobočky, obložené i z vašich poplatků mramorem. Ten subjektivní pocit spontánní důvěry, který ve vás potřebují vyvolat, je falešný, ale na to si každý klient musí přijít sám. Nejlépe s pomocí někoho nezávislého.

  Pokud jde o Váš pocit, že na sebe házíme špínu, ačkoliv finanční domy to mezi sebou nedělají, cítíte to částečně správně – tady ovšem nejste na promo akci nějakého finančního domu, tady jste na serveru pro odbornou veřejnost, finanční poradce zvláště. Je tu drobný rozdíl: My nemusíme, dokonce nesmíme taktně mlčet o nedostatcích v klientově portfoliu, naopak jsme povinni je objektivně zhodnotit a otevřít klientovy oči. To, čemu vy říkáte házení špíny není pomluva, ale kritický pohled kolegů z branže. Je to i ve Vašem zájmu. Finanční domy o konkurenčních produktech nehovoří (o konkurenci jen mlčí, nebo ji opatrně obecně pochválí), ale zato si můžete být jist, že tam dostanete produkty, které Vám potřebují prodat, tedy ty nejziskovější pro finanční dům. Ne ty, které byste si sám vybral, kdybyste měl výběr z celého trhu a finanční pomoc nezávislého poradce. Odtud je jen krůček k pochopení, proč Kapitol kritizujeme – chová se jako jakási nadstavba dvou pojišťoven a do vztahu klient – finanční dům nepřináší finanční poradenství v klientově zájmu, ale jen vychytralý prodej v zájmu dvou pojišťoven. Stačí takhle?

  Odpovědět

 • Jan Tomčík

  22 února, 2008

  Když sem se bavil s pánem který dělal nějakou dobu pro OVB, potom přešel do Fincentra(protože mají oproti OVB větší provize za smlouvu), tak mi říkal že mu docela vadilo to, jak se navenek pořád mluví o zájmech klienta,ale ve skutečnosti jde hlavně o to sepisovat smlouvy(pro instituce se kterými jsou tyto společnosti smluvně svázány, ať jich je 5 nebo sedm, nebo víc.) a hlavně hledat volné prostředky třeba i zrušením jiných smluv. Je opravdu poradenstvím když člověk z nezávislé společnosti pokud narazí na smlouvu kooperativy ji zruší a nahradí smlouvou generali a pokud narazí na generali, tak ji nahradí kooperativou, jen aby ěco uzavřel? Prostě kde je jedna, prosazuje druhou a kde je druhá, prosazuje první. To jsou bohužel poznatky z praxe. Opravdu nezávislý může být přeci jenom ten, který bude mít možnost sjednávat produkty úplně všech pojišťoven, všech bank a různých investičních institucí…Pokud je někdo PPZ, tak je stále omezovám.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  22 února, 2008

  Pane Tomčíku, z vašeho tónu nelze nepoznat, že vám docházejí argumenty, skoro prosíte o milost před veřejnou popravou. Ne, není tomu obecně tak, jak se tu snažíte z posledních sil zavolat do uší nás ostatních. Není pravidlem, že dobrý poradce programově ruší vše co najde, aby našel volné rezervy pro jiné smlouvy. U lidí z Fincentra je o mnoho vyšší šance, že se vyvinou k dobrým poradcům, tedy těm s finanční odborností a dostatečnou etikou, nejen k obchodní dovednosti, která je tak pověstná pro lidi od vás z Kapitolu. Co kdybyste přiznal, že berlička o pánovi z OVB je vyschlá a nijak obecně a zásadně vaše postoje nepodpírá? Mám klienta, který se mi omlouvá, že jeho bratr je u jakési fanatické finanční sekty, hádejte jak se ta firma jmenuje. Začíná to na K, ne ne, není to F.

  Schválně mi tu napište, kolik osob s příjmem nad 100.000,- CZK netto p.m. kdokoliv z vaší sítě dokáže udržet jako klienta déle, než 2 roky. Jména, adresy? Ne, není to tajné. Je jich 0, slovy nula, protože dříve nebo později takové osoby objevíme my a sdělíme jim krutou pravdu, proč se jim vyplatí oželet nějaké ztráty ze zrušených, nebo redukovaných produktů původně sjednaných přes Kapitol. P.S. Mohu se mýlit, třeba jeden, či dva?

 • Jan Tomčík

  22 února, 2008

  Jem jsem opsal rozhovor, který se uskutečnil tento týden..
  Sekta? 😀 To už je trochu příliš. Tahle práce bude vždycky o lidech. Ať pracují pro toho,nebo onoho..
  Prosit nemám důvod. Spousta klientů už dostalo peníze z úrazovek, pobytů v nemocnici atd…Není to přeci jen o zhodnocování peněz,ale taky zajištění. To mi povětšinou u smluv nezáv. poradců chybí. Clever invest na 1000,- měsíčně s životkou na 2000,- a trvalými následky na 200000,- opravdu moc neřeší potřeby klienta který volal havně po zajištění okamžitých úrazů nebo pobytu v nemocnici atd…
  Přeji dobrou noc..

 • Anonym

  23 února, 2008

  Pane Tomčíku, nemůžete srovnávat špatné portfolio od jednoho člověka dobře nastavenou smlouvu od jiného. Tady jde o princip. Vy prostě máte svázané ruce a nemůžete vymýšlet různá řešení v různých situacích. Pokud si myslíte, že kooperativa má všechny produkty nejlepší, nebo že není rozdíl mezi tím když spolupracujete s jednou společností a nebo sedmi, tak je u vás asi něco špatně. Osobně nemám nic proti, abyste uzavírali nějaké úrazovky, havarijní pojištění atd. Nepřijde mi logické, že se nazýváte finančními PORADCI a chcete řešit portfolio komplexně, když tomu ani nemáte prostředky.

 • Martin Tomáš

  24 února, 2008

  Vážený pane Hanzle, bonitní klienti nemají nic společného s jednou či druhou firmou na trhu. Je to zejména vzdělání a dovednost, která otevře dveře a při kontaktu s někým jiným nezabouchne. Kapitol, OVB, Partners a další a další mají vysokopříjmové klienty stejně jako je má Vaše firma. Díky fatální negramotnosti je dokonce ještě i co rozdělovat. Jen se obávám, že sdělováním „krutých pravd“ nakonec řežete vlastní větev. Protože na českém trhu platí jedno pravidlo: kdo jednou naučí klienta rušit, bude dříve či později zrušen taky. On ten náš rybníček obsahuje „krutopravdářů“ vícero.

 • Vesely Michal - Kapitol

  29 února, 2008

  AMEN

 • Martin Tomáš

  24 února, 2008

  Ještě doplním, pane Hanzle, k Vašemu poslednímu odstavci. Plně s Vámi souhlasím, že odborné diskuse potřeba jsou. Prodejci pojišťoven, kryjí klienta z primárního hlediska rizik a z jednoho finančně-filozofického úhlu pohledu nekonají v rozporu s ničím. Stejně tak prodejci jiných investic, kteří na problematiku nahlížejí zase striktně z úhlu čísel a se stoupajícím rizikem také s fabulativním výhledem. Investiční životní pojištění je jen další expanze pojišťoven na trh, který dosud nepokrývaly (v minulosti se to už událo při vstupu na původně bankovní trh). Zásah trhu přímých investic se dal očekávat. Ostatně i proto některé významné investiční společnosti vstoupily do IŽP. Ty ostatní to povede k větší konkurenceschopnosti. A vyšší konkurenční boj na platformě tvůrců produktů je pro klienta velmi žádoucí. Nicméně jsou to jen akademické plky, pokud chybí základní prvek celé rovnice, kterým je bezesporu konkrétní klient. Klíčem je profesionalita, ke které se dá s rovnítkem přiřadit pochopení a ztotožnění se s klientem. A v závěru jsme zase u konkrétních lidí – poradců (prodejců). Pokud pracujete ve Vaší společnosti s lidmi, nebudete mi rozporovat, že toto je nejslabší místo. Stejně jako máte velmi dobré profesionály, velmi často pracujeme s lidmi, kteří informaci přijmou, jsou schopni ji fundovaně reprodukovat, ale nerozumí ji. Realita, nicméně samozřejmě ovlivňující trh. Proto je paušální ostré slovo vstříc jakékoliv společnosti naprosto nevhodné a na Vaši závěrečnou otázku odpovídám: nestačí. Použil jste jen agresivnější formu marketingu Vašeho úhlu pohledu.

  Odpovědět

 • dami0001

  15 května, 2011

  A pan blbej zareagoval.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  já nevím, proč se mi neobjevil nick, to není úmysl. Ne dobře jste mi porozuměl. Nešlo mi o převod již existujících jednotek do konzervativní složky, ale o to, že prostě ke konci by bylo záhodno i nové peníze investovai konzervativně, ovšem se stejným vstupním poplatkem, jako u dynamiky, což zrovna zajímavé není. Defenzivní fáze investička je už jen o černé díře na peníze. Nemluvím tedy o zamykaných penězích a převodech, ale nově zasílaných, které by taky měly jít už čím dál víc do konzervy za stejný poplatek. O podílech na zisku bych uvítal vaše rozepsání, nevím, čím chcete zpochybnit, že podíly na zisku jsou dány rozhodnutím valné hromady pojišťovny (výše těchto podílů na zisku, která může tedy být i nula, pokud se takto valná hromada rozhodne).
  Jestli říkáte takovému bouchání a nadužívání pojistek „být úspěšný“, tak doporučuji méně chodit na „tleskací, vymývací semináře“ Možná ještě není pozdě ….. Radši budu neúspěšný, ale budu se moct na sebe podívat ráno do zrcadla. Ovšem chápu, že ne pro každého je toto důležité. Druhou variantou je, že jste ještě ve fázi pouhého přebírání informací shora…. Zdraví Zdenál

  Odpovědět

 • Martin Tomáš

  21 února, 2008

  Pane Zdenále, bohužel musím opakovat, že na Vaši plačtivost opravdu reagovat nelze, stejně jako na Vaše napadání bez jakékoliv znalosti mé osoby. Pro úplnost ještě zopakuji, že zkonzervativňování investice opravdu nemusí nést žádné Vámi fabulované náklady. Stejně tak je zbytečné se otáčet na konstrukcích o práci valných hromad finančních institucí, pokud chybí dostatečné porozumění norem pro tuto činnost platných. Protože nepovažuji tyto internetové diskuse za příliš vhodné k jakýmsi „soubojům“ subjektivních pohledů, dovolím si ji teď opustit a věnovat se bouchání maryášových karet o stůl a snad i s příjemnou úspěšností. PS: shora informace nepřebírám, sic jsem bezvěrcem.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  Ano reagovat asi nelze, protože není patrně jak. Proč plačtivost ? :-)) Mě akorát vždycky namíchlo, když člověk na prahu v rodině v mnoha a mnoha případech slyší „mně finanční poradce nesmí přes práh“. To prosím pěkně i díky tomu, co Kapitol a jemu podobní v terénu provozuje ….. Jinak nemluvím k vaší osobě, nemám důvod personifikovat napadat osoby-jednotlivce, mluvím k systému Kapitolu. Jestli se cítíte jako potrefená husa, za to nemohu. Navíc stále mluvíte o něčem jiném než já, takže taková debata nemá smysl. Takže hodně „úspěchů“ 😉 Zdenál

  Odpovědět

 • Jan Tomčík

  21 února, 2008

  Tu větičku klientů bych doplnil „mně nezavislý finanční poradce nesmí přes práh“. Toto poslední dobou často slýcháme od klientů, když si uvědomí o kolik peněz je připravil zrušením jakékoliv smlouvy(nejen od kapitolu).

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  Pokud jim dotyčný zrušením smluvy i za cenu momentální ztráty umožnil rozjet lepší řešení, tak poradce udělal dobře. Důležitý je samozřejmě časový horizont. Pokud tomu bylo z jiných důvodů nebo dal stejně slabé řešení ba i horší, tak udělal špatně. Víte, ono zrušit smlouvy neznačí automaticky gaunerství. Argumentace původního sjednatele typu „on vás tam přece připravil o penize“ jsou polovičaté a musejí mít i tu druhou část- a sice co je místo toho stavěno. Skutečně mohou být situace, kdy je větší chyba mizernou smlovu ponechat a házet dál peníze do díry. Myslím že poradce by měl mít odvahu i k razantnímu řešení, pokud se momentální újma klientovi v čase vrátí a navrhované řešení lze čekat opravdu přínosnější. Víte a on pak naštvaný klient nerozlišuje – nezávislý finanční poradce, jiný finanční poradce, pojišťovací poradce – pak jsou u něj jedna verbež většinou všichni. Nakonec-pokud klient je silně přesvědčen o poradci a jeho službách, tak buď nikoho jiného k sobě nepustí anebo se aspoň ozve, že ho kontaktoval někdo jiný a co má dělat. Zdenál

  Odpovědět

 • Ing.Forejt

  21 února, 2008

  Dobrý večer p.Zdenál. Pročetl jsem Vaše komentáře a reakce. Myslím že jste tímto přesvědčil své kolegy,že nejlepší službu Kapitolu jste udělal tím že jste opustil jejich řady poradců. Děkuji.

  Odpovědět

 • Anonym

  22 února, 2008

  Dobrý den, pane Forejte. Bohužel vás musím trochu korigovat.S Kapitolem jsem neměl nikdy nic společného a ani se k tomu nechystám. Takže nejde o výkřiky zhrzeného exkolegy. Je jen škoda, že ze strany zástupců Kapitol nezaznívají protiargumenty, ale rádobynadnesené poznámky. Opět podotýkám, že nejde o nějaké osobní napadání jednotlivců, to rád nemám a tedy se snažím tomu vyhýbat. Nicméně nemám ani po této debatě důvod měnit názor, že Kapitol není PORADENSKÁ firma, mezi které se ráda prezentuje.To mě na věci mrzí nejvíc, ne to, že někdo může mít v něčem jiný názor. Ani to není myšleno útočně, jen konstatování reality.Díky za pochopení,pěkný den. Zdenál

  Odpovědět

 • Pavel Zachrdla

  22 února, 2008

  Zdenále, Vaše slova by byla mnohem důvěryhodnější, pokud by se nejednalo o anonyma. Již jednou jsem zde psal, že bych rád poznal kolegu, jehož názory jsou mi blízké a mám jen určité výhrady k formě jejich prezentace. Takže svoji žádost zde znovu zopakuji: kontaktujte mne, prosím, na zachrdla(z)triman.cz. Děkuji ;-).

 • Pavel Zachrdla

  23 února, 2008

  Takže opět nic.
  Tedy jen póza a silácké řeči. Škoda :-(.

 • Anonym

  23 února, 2008

  Dobrý den, pane Zachrdlo. Koukám sem už málo, takže jsem nereagoval hned, bezprostředně jsem tu pak už nebyl a nebudu. Ano, plně vím, že pouhý nick je diskvalifikující prvek. Není tomu proto, že bych se styděl za názor, ale mám k tomu jiné důvody, které jsou silnější. Vysvětlování by bylo nezáživné a tedy prosím o drobnou schovívavost. Vám i všem dalším se za toto omlouvám, vč. lidí z Kapitolu v debatě zde.
  Nicméně cítím přece jen důležitější podstatu problému. Berte to možná spíše jako nynější reakci z pozice případného klienta. Po silné debatě k IŽP (editorial p. Traxlera)jsem zanechal psaní sem. To není nic proti té debatě, ta je potřebná a byla, myslím, korektní. Jsou nyní jiné starosti mimo poradenství, tak právě proto jsem si řekl, že už nebudu psát. Co přinese čas teď nevím. Teď se prostě životní cesta odvíjí jinak.
  Takže nahlédnu sem na články, názory, jen tak. Ovšem rozhovor mě dost „nadzvednul“. Nevadí mi až tak „jednobarevnost“ při práci. Dokonce i v nějakém konkrétním případě může zprostředkovatel jedné instituce (tedy i mj. Kapitolu) posunout klienta řešením dál než špatný poradce nezávislý.Nezávislý poradce neznamená něco lepšího automaticky jen podle papíru. Nejde o hanění Kapitolu či kohokoliv jiného, že dělají jednobarevně. I toto řešení může být pro někoho v konkrétní situaci bráno klidně jako nejlepší, ale ne plošně pro každého. Podstata problému je v tom, že je zde zneužíváno nevyspělosti trhu, nesrovnalosti v názvosloví, je zneužíváno slabé finanční orientace populace u nás (v průměru bráno) a prostě se řadí někam, kam jednoduše nepatří. Pomáhá to k udržování dezorientace klientů v pojmech a principech a slovo „honorář“ bude z podstaty dál obtížně stravitelné. A nikomu z „rozhodčích“ tyhle v podstatě „vlastní góly“ poradenství, zdá se nevadí. Možná na to jen nejsou prováděcí páky, jako obvykle u nás. Zprofanovanost slova „poradce“ se pak nezmění nikdy.
  Taky mě štve, že třeba za 10 let budu já tím klientem, finance a produkty budou jinde, orientace už horší a pak už nezbyde, než doufat, že buď: 1.) trh a mantinely budou už snad dál – anebo 2.) člověk bude mít štěstí a nenarazí na podobné mystifikace, které na první pohled nepozná. Ovšem zatím jsem spíš mírně skeptický v naší české kotlině, je to nejspíš nadlouho. Tolik tedy na vysvětlenou.
  Uniklo mi dříve, že jste mě někdy oslovoval, omlouvám se, reagoval bych nějak. Děkuji Vám za názorovou totožnost, od člověka, který je pracovně jedním ze seniorů branže (zdůrazňuji PRACOVNĚ 🙂 to je pro mne ctí. Přeji Vám i všem, kdo mají trochu svědomí, hodně úspěchů. Zdenál.

 • Zachrdla - TriMan

  23 února, 2008

  Víte Zdenále, ono je to hodně o etice. Chci-li kritizovat, měl bych být především sám transparentní a čitelný. A v tomto směru jsou, někteří tu Vámi kritizovaní páni z Kapitolu, zatím bohužel nad Vámi.
  V poradenství je důvěryhodnost, otevřenost a transparentnost mimořádně důležitá. Věřím, že i Vy k tomuto poznání brzy dospějete. Přeji hodně úspěchů :-).

 • Anonym

  23 února, 2008

  Pane Zachrdlo, máte pravdu, já to vím. To platí nejen pro poradenství. Jak jsem již psal – ano, je to diskvalifikující a omlouvám se za to, odpusťte mi neventilování těch důvodů (Vy i ostatní), i proto nic dalšího nebude, i ten čas je drahý. Už ani nemělo být, ale neudržel jsem se. Již se udržím. V tomto plně příjímám kritiku. Ovšem názor, myslím, čitelný je a postoj k němu nechť si každý zaujme (nebo i nezaujme), jak uzná sám.Snažil jsem se vždy směřovat k jádru věci, ne k osobě, aspoň tedy doufám. V podání se červenám, v podstatě mám čisté svědomí. Přeji prima den a debaty 🙂 Zdenál.

 • Pavel Hanzl, Fincentrum

  22 února, 2008

  Pane Tomčíku, my, nezávislí poradci, rozumíme tomu, proč nás nemáte rád. Rozumíme pocitu někoho, komu kazíme přetrvání kapitálovek a důchodovek u klienta, protože o zájmy Kapitolu jde přece v první řadě a najednou se objeví nějaký čert a pokazí vám to, viďte? Tady ovšem nejste u nějakého strejdy na vesnici, abyste mu pod nos strčil 4BN jako jedinou správnou cestu k finanční budoucnosti. My o finančních produktech víme více než vy, a to z definice, protože právě z té definice musíme neustále studovat navzájem konkurenční finanční produkty.

  Tragické na Vašem postoji je to, že svůj úspěch poměřujete absolutním ziskem Kapitolu či poradců z jeho obchodní sítě, nikoliv alespoň relativním užitkem klienta, jako my ostatní. Rozumím tomu, že se neradujete, když naší zásluhou skončí nějaká úžasná smlouva a tím méně, když skončí v době ručení za provizi. My totiž klientům děláme realistické modely vašich, i těch jiných možných alternativních produktů a sami klienti rozhořčeně potvrzují, že kdyby předem znali celou pravdu, nikdy by po roce 1996 do produktů založených na TÚM nešli, pokud jsou na světě IŽP, nebo něco lepšího a jde o investiční horizont nad 10 let… Pro vaši informaci, v roce 1997 firma ING na český trh uvedla první IŽP. Dobrý poradce nestaví na investici do pojistek, to je jen část řešení. Čím je klient bonitnější, tím více dobrý poradce potlačuje spoření přes pojišťovnu. Ale to víte, to je život. Odtud implikuji tvrzení, že obchodní model Kapitolu nemůže produkovat dobré poradce… Maximálně dobré zprostředkovatele a obchodníky.

  Naštěstí firmy typu Kapitol a ZFP Akademie jsou jen slepou vývojovou větví našeho oboru, i když trh je zatím bohužel natolik nevyspělý, že tyto firmy dosud nenechal zahynout… je skoro jedno, zda v praxi naplňujete extrémní názory Kapitolu, nebo zda ZFP realizuje samospotřebitelské poradenství založené na maximalizaci v odsávání státních podpor finančních produktů.

  Naštěstí i mezi vašimi ovečkami jsou lidé se svědomím a oslovují nás nezávislé poradce s prosbou, jak by mohli lépe pracovat, kde a s jakými produkty. Naštěstí. Naštěstí pro ně i pro klienty. Vlastně naopak. Ale nedoufám, že souhlasíte.

  Odpovědět

 • Jan Tomčík

  22 února, 2008

  Nikdy netvrdím klientovi že Perspektiva je jediné řešení na trhu. Pokud se chce porozhlédnout i jinde, je to jeho rozhodnutí.
  A co se týče RG-ček, tak to hlavní co mi vadilo na srovnávání, byl způsob počítání vkladu a stavu na konci. Pokud klient platil např. 1000,- měsíčně a z toho 300,-spoření a zbytek zajištění(úraz,smrt atd…), tak sem nepochopil výpočty typu „dáte tam 1000x12x20let a o hodně přeplatíte. Snad nikdy sem se nesetkal s opravdovým výpočtem 300x12x20let. To je potom jasné že byl klient znechucen..Ale toto jsou diskuze, které asi nikdy nebudou mít konce…

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  22 února, 2008

  Pane Tomčíku, samozřejmě je korektní porovnávat pouze pojistné do hlavního pojištění. V tom s vámi naprosto souhlasím. Má to jen chybku, že hlavní pojištění, pokud zahrnuje i riziko smrti, tak v čase tam narůstá složka rizikového pojistného. Ale beru, že bychom mohli porovnávat jen důchodovku s něčím jiným, kde je minimální PČ na smrt, třeba s hlavním pojištěním v investičku, nebo chraň bůh třeba s OPF. To je pak rovnou na vyčištění brokovnice a na zapálení poslední cigarety klientem – nebo že by snad přece jen sešel z vaší cesty a uvěřil nezávislému poradci? Já myslím, že se mu vyplatí vše prověřit. Dobrý poradce obchoduje s informacemi a nabízí klientovi odkazy, kde si ty informace má ověřit. Nechá si zaplatit za soustavnou péči. Obávám se, že Kapitol disponuje jen dobrými obchodníky, co si nechají zaplatit za iluzi. Pak to nastavujete směšnými letáky s čertem. Jak smutné…

  Mimochodem, doporučuji 4BN prostudovat podrobněji. Jde o nepříliš zajímavé fondy fondů s nezanedbatelným PER, blížeji viz analýza od uznávaného pojistného analytika Partners Dušana Šídla, který mimochodem praxi získal ve Fincentru.

  Odpovědět

 • Veselý Michal - Kapitol

  21 února, 2008

  Spíše jestli ve slovním spojení „neúspěšný finanční poradce“ nehledat něco nedůvěryhodného. A kam by se dostalo lidstvo bez pouhého vztváření a přebírání informací a poznatků? Jestli už tam u většiny lidí, není zárodek neúspěchu!!!

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  no máte dobrý trénink na fráze, obraty, :-)) to zkoušejte na klienty, ne na mě. 😉 Co je úspěch je u každého asi subjektivní. Mám ale obavy, že naše individuální měřítka úspěchu jsou docela vzdálená. Cíl je stejný tzn. zisk. (nebo vy to dělate jen pro spokojenost klienta ? Asi ne ), otázka je, jak se k němu dobrat …. A to jsem i já dělal nějaká investička, ale ne takovouto filozofií …. Zdenál

  Odpovědět

 • Martin Fišer

  21 února, 2008

  Vážený pane Zdenále,
  zajímalo by mě, kde jste přišel na to, že je daňově odečitatelné i mimořádné pojistné?
  Vzhledem k tomu, že zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (a to i po změnách provedených zákonem č. 545/2005 Sb.) nedefinuje pojem „mimořádné pojistné“ a že ministerstvo Financí nezaujalo ve věci mimořádného pojistného nové stanovisko, platí dle mého názoru stále stanovisko Ministerstva financí ze dne 05.10.2005 (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846D-CEB16080/cds/xsl/219_3920.html?year= ), které jasně říká, že mimořádné pojistné nelze od základu daně za zdaňovací období odečíst.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  tak si asi některé pojišťovny špatně vykládají legislativu, když se mimořádné pojistné normálně objevilo v potvrzení od pojišťovny, které se dává na mzdovou účtárnu …..Já tlumočím zkušenost z praxe a z první ruky přímo do pojišťoven a stanovisko na dotaz přímo od pojišťoven (opíraly se právě o to, že zákon pojem mimořádné pojistné nezná, nerozlišuje a tedy pojistné jako pojistné). Zdenál

  Odpovědět

 • Žeryk

  23 února, 2008

  Potvrzuji názor Zdenála, skutečně pokud si klient platí měsíčně např. 500 Kč a poté kdykoliv do 31.12.daného roku zašle formou mimořádného pojistného 6.000 Kč na tuto pojistnou smlouvu, tak mu dojde od pojišťovny potvrzení na zaplacené pojistné ve výši 12.000 Kč. Zcela běžně to dělá Generali Pojišťovna a spousta jiných. Stačí si zavolat bezplatné klientské linky pojišťoven, kde Vám to rádi potvrdí :0)

  Odpovědět

 • Vasmenx

  30 června, 2010

  Dobrý den Všem,
  mám jeden konkrétní dotaz, jehož zodpovězení se prolíná celou touto debatou, a zajímaly by mne názory obou stran.
  Tedy: Já patřím cca tři roky mezi klienty Kapitolu, mám uzavřenou 4BN smlouvu, kde platím 1200,- Kč měsíčně, plnění mám pro případ smrti na 990.000,-, vážné choroby 500.000,-, hospital 500,- a invaliditu 24.000,-, celkové poplatky za pojištění jsou 308,- Kč. Nedávno mne kontaktoval nezávislý fin. por. od nejmenované společnosti a vysvětlil mi, že 308,- Kč není fixní částka, ale že spolu s mým věkem (a rizikem) poroste, a že např. za 25 let už půjde na pojištění např. 800 a do spoření jen 400 oproti současným cca 300,- a 900,- Kč. Moje první otázka zní, zda je toto pravda??? Druhou otázkou je, zda se i po třech letech vyplatí tuto smlouvu rušit a uvažovat např. o odděleném pojištění a odděleném spoření např u Consequ, Pioneeru, atd.
  Mnohokrát děkuji za názory.
  S pozdravem
  Martin Novotný

  Odpovědět

 • XY

  1 července, 2010

  Pravda to není a rušit pojištění po uhrazení vstupních poplatků se nevyplatí. Cena za rizika v pojištění roste pokud ve vyšším věku uzavíráte nové pojištění.

  Odpovědět

 • vasek

  1 července, 2010

  záleží na koncepci životní pojistky…
  pokud je pojištění založeno na principu přirozeného pojistného, tak se se zvyšujícím věkem strhává na riziko opravdu větší částka( a tím méně jde na spoření). Pak také záleží na tom, jak je postaveno pojistné plnění. Pokud je postaveno tak, že se plní větší z hodnot buď hodnota investice nebo pojistná částka tak v momentě, kdy je hodnota investice větší než PČ, tak se na riziko nestrhává nic.

  Odpovědět

 • Vasmenx

  7 července, 2010

  Ok, děkuji za odpovědi. Co si myslíte koncepci této smlouvy?? Když by jste měli hodnotit tuto smlouvu, je dobrá nebo není?

  Odpovědět

 • ondras

  21 února, 2008

  Vážení, kdo hlasuje v anketě pod článkem? Dostali snad všichni v Kapitolu befel, aby klikli? Odpověď na tu otázku je snad naprosto jasná, nebo se pletu?

  Odpovědět

 • Veselý Michal - Kapitol

  21 února, 2008

  Kolegové, otázka „finančního poradenství“ se dá vysvětlit mnoha směry, tak jak se to zrovna hodí :-). Mnoho společností, které mají portfolio více institucí, tedy aspoň u nás na jihu čech, využívá své nabídky k tomu aby mohlo zrušit smlouvy klientovi a mělo v zásobě smlouvu jinou, leckdy méně výhodnou. Po celou dobu mé spolupráce s Kapitolem, se v 80% setkávám, stále se stejným „poradenským“ jevem. Až nedávno jsem byl opravdu mile překvapen, když jsem u klienta uviděl poctivou finančně poradenskou práci, ze strany konkurence, které si upřímně vážím. Jak se tedy po tom můžeme bavit o výhodnosti, toho a onoho produktu???
  Jsem hrdým dlouholetým spolupracovníkem Kapitolu a stejně tak by to mělo být i u konkurence. Proto také musím reagovat na Vaše vzájemné osočování.
  Mi všichni by jsme se měli spíše bavit o finanční negramotnosti občanů a ne naší. Nezaobírejte se tedy tím, jestli má smysl nabízet klientovi produkt Ižp či nikoliv, protože v našem státě, kde pojem zajištění budoucnosti=Penzijní fond na 200kč, bychom měli být rádi za každý výhodný produkt navíc, který klient má, ať už od nás nebo od jiné firmy.
  Chtěl bych podotknout, že si vážím všech, kteří dělají tuto práci svědomitě, protože tato práce není pro každého. Honba za rychlou provizí, je krátkozraká. Provize byly, jsou a budou, jen za odrazem kvalitní práce a spokojenosti klienta.

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  21 února, 2008

  A opět se nám tu objevil leták s čertem…
  Nezlobte se na mě, ale Kapitol již z principu nemůže vykonat kvalitní službu (ačkoli se o to někteří osamocení jedinci snaží) ono totiž zrušit Top prasárny (na 55 let, kapitálovka, speciální tarif) je jediný způsob jak může klient alespoň něco vydělat a ne jen plakat nad rozlitým mlékem.
  Možná, že Vy osobně patříte k té hrstce statečných, která se snaží v rámci Kapitolu o poradenství, pak Vám přeji mnoho úspěchů a rychlý rozhled (mimo jiné toto vyjádření p. Klabana je natolik in, že kdo nemá v hlavě slámu musí minimálně tušit, že tu něco zapáchá…)

  Odpovědět

 • Veselý Michal - Kapitol

  21 února, 2008

  Vážím si Vaší reakce a jsem rád, že i náš leták s čertem je v podvědomí, protože přesně k těmto účelům byl určen. Zrušit smlouvu, není poradenská služba, za kterou si někteří „poradci“ stojí. Navrhnout klientovi jak dál rozvíjet svoje investice, je věcí zcela jinou. Kapitálová smlouva není špatná investice, jen jí dnes předčili jiné produkty. (i když netvrdím, že jsem se nesetkal se špatně odvedenou prací i u nás)Určitě mi tedy dáte za pravdu, že zhledem k tomu, že každý občan ČR by si měl min.10% ze svého příjmu zainvestovat aby mohl bezstarostně hledět do budoucna, je u každého prostor i pro další produkty. Pak by se totiž mohlo stát, že díky tzv. „poradcům“ bude do konce života, v tří letých či pěti letých cyklech, otáčet vždy nové smlouvy, protože to zrovna bude výhodnější novinka a předchotí smlouva, jak Vy říkáte, Top prasárna. To je finanční poradenství, v moderním světě.

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  Patrně patříte mezi obětavce ve firmě a jste o svém jediném možném řešení upřímně přesvědčen. Bohužel zrušit smlouvu je někdy (zdůrazňuji někdy, nikoliv vždy) opravdu nejlepší řešení vzhledem k tomu, co ta smlouva má řešit a zdaleka řešit nebude. Je to často lepší než sypat peníze ještě X-let vniveč. Musí to však mít vždy ekonomický důvod a opodstatnění a nesmí to být jen proto, aby člověk za každou cenu získal volnou platbu na svou novou smlouvu, pokud by nová smlouva neměla být lepší. Kapitálová smlouva mívá efektivní úrok někde do 3% a méně, pokud je nadlouho. Lepší jsem osobně neviděl, omlouvám se těm, kteří takovou znají. Přijde vám to jako dobrá investice na vytvoření důchodu, když smlouva trvá třeba do 60.let ? Mně ne. Nejde o potřebu hanění se osobně, ale firmu, která dělá systémem jako Kapitol, nedělá investice v nějaké podobě přímo a má tak úzký rozsah finančních partnerů já prostě nepovažuji za dostatečnou PORADENSKOU firmu. Pouze zprostředkovatelskou a to ještě s úzkým rozsahem. Nemyslím to jako vaše napadání osobně,je to jen názor na podstatu, nemusíte samozřejmě souhlasit (a ani asi nebudete), nicméně dovolte si mi jej ponechat.Děkuji, dobrou noc. Zdenál

  Odpovědět

 • zdravím

  10 června, 2011

  Rozhodla jsem se, že si pozvu nějakého poradce z Kapitolu a nechám si poradit a představit jejich produkty. Kapitol musí být setsakra dobrý, že vám tak leži v žaludku, děláte jim dobrou reklamu. A musím říct, že jsem se již s pár nezavislými poradci setkala a jedina jejich rada byla vše zrušit a uzavřit nový produkt, klient je pro ně jen cesta k lehce vydělaným penězům, k zbohatnuti.
  Je to hnus, co se tu děje, ale to neplati jen pro pojišťováky, ale i pro lidi kteří uzavírají úvěrové produkty, klidně dokáži člověku nabídnout cokoliv i kdyby měl přijít o barák, hlavně, že vyděláji, amorálni jednáni, odporujícím dobrým mravům a profesionálni etika, co to je…hnus

  Odpovědět

 • Lamka

  10 června, 2011

  Nu pěkný příspěvek, jen co je pravda, ale kde je tedy zhodnocení návštěvy poradce z Kapitolu??? Myslel jsem, že když v úvodu píšete: cituji:
  „Rozhodla jsem se, že si pozvu nějakého poradce z Kapitolu a nechám si poradit a představit jejich produkty. Kapitol musí být setsakra dobrý, že vám tak leži v žaludku, děláte jim dobrou reklamu.“
  tak že Váš komentář bude směřovat tam a nebude směřovat úplně jiným směrem…

  Odpovědět

 • Anonym

  21 února, 2008

  Podle me se poradce muze (a dokonce by mel) obejit bez podilovych fondu, bez IZP i bez dalsich produktu. Poradce ma radit a ne zprostredkovavat produkty za provizi. Mame-li hovorit o nezavislosti poradce, pak by takovy poradce mel doporucit to, co povazuje za nejlepsi, bez ohledu na to, zda z toho ma provizi za sjednani.
  A i v planu se poradce samozrejme muze obejit bez podilovych fondu (o IZP ani nemluve). Mnohdy existuji zajimavejsi instrumenty (bud s nizsimi naklady, nebo s lepsi konstrukci – potazmo lepsim vynosove-rizikovym profilem).
  Tim ale podilove fondy nezavrhuji, pro vetsinu retailu jsou stale nejvhodnesi variantou. Jen chci podotknout, ze to jde i bez nich.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  23 února, 2008

  Zajímal by mě rozbor a srovnání rizik alternativy k fondům a fondů.

  Odpovědět

 • Anonym

  22 února, 2008

  Jiří Klaban: „Forma investování přes investiční životní pojištění může být při vhodně nastaveném investičním životním pojištění výhodnější, než forma samostatná.“
  Mám za to, že Dušan Šídlo už na podobné téma psal: „Zbývající fondy bez garance jsou fondy fondů skupiny Erste, tj. dochází k dublování poplatků a maže se tím výhoda nulového management fee na straně pojišťovny. Vstupní poplatky se u těchto fondů standardně pohybují v rozmezí 4 – 5,5 % a TER činí 1,37 % u konzervativního fondu až 2,25 % u progresivního. Základní informace o fondech jsou na stránkách Kooperativy a podrobnější na webu Erste Sparinvest. Jde o fondy WSTV Dynamisch, WSTV Progressiv a WSTV Traditionell.“
  Dobrou noc Sláva

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  22 února, 2008

  Tak se zdá, že si Kapitol vykoledoval přísnější revizi manažerských poplatků 🙂 všem děkuji za zajímavé příspěvky na téma managment fee fondů IŽP KOOP.
  Pokud někdo skutečně VÍTE, jaké poplatky tam jsou, napište mi, prosím, ať to můžem zakomponovat do TANKu 🙂
  http://www.vitkalvoda.cz

  Odpovědět

 • dc

  22 února, 2008

  Máte někdo zkušenosti, nebo nevíte jestli voják z povolání by dostal od státu invalidní důchod ve stejné výši jako normální člověk? Není tam nějaké navýšení?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  23 února, 2008

  Už mě diskuse o IŽP nebaví.Převratná čísla o smysluplnosti tohoto produktu nikdo nepřinesl.Jedině se tu můžeme dočkat toho,že propírači vlastního svědomí zase překroutí fakta z TANKu,ankety Mastercard nebo vytáhnou vlastní psychoanalýzu modelové mysli klienta,která potřebuje záruku v podobě pojišťovny,aby mohla spořit a zhodnocovat peníze.Vše jsou pouze pseudoargumenty.
  Proč se tu nebavíme například vůbec o situaci na hypotečním trhu?Proč tu neřešemíme daňovou reformu?Důchodovou reformu?Proč se tu nebavíme o nových produktech?Protože tu neustále někdo obhajuje masový prodej nákladných(což je méně podstatné) ale i neflexibilních,netransparentních a prefabrikovaných produktů.
  Od této chvíle se na téma IŽP nevyjadřuji.

  Odpovědět

 • reakce

  24 února, 2008

  Kapitol = bouchači a střelci, čarodějové na finančním trhu

  Odpovědět

 • Adam

  25 února, 2008

  Jak jinak se dá říct pojištění denního odškodného? Je to pobyt v nemocnici? Jaký je rozdíl mezi úrazovou hospitalizací a právě denním odškodném v úrazovém pojištění?

  Odpovědět

 • Anonym

  26 února, 2008

  Pojištění pro případ hospitalizace je užší než pojištění denního odškodného. Denní odškodné dostáváte v případě nemoci (či k úrazovce zpravidla po úrazu) za dny, kdy jste v pracovní neschopnosti. U pojištění pro případ hospitalizace je pojistné plnění vypláceno pouze při pobytu v nemocnici. Zejména toto pojištění se v souvislosti s poplatky za pobyt v nemocnici rozmáhá, viz např.
  http://www.investujeme.cz/clanky/vyhnete-se-poplatku-za-pobyt-v-nemocnici/

  Odpovědět

 • Kolemjdoucí

  1 července, 2010

  Pane Zámečníku, dovolte abych Vás trochu poopravil, denní odškodné nemusí být nutně svázáno s pracovní neschopností, může být vypláceno i za dobu nezbytného lékařského ošetření.

  Odpovědět

 • Milan Smetana

  2 března, 2009

  Vsaďte na dobrý produkt a bezpečný snadný způsob přivýdělku.
  http://paintings.blog.cz/

  Odpovědět

 • qjhyzukxvyw

  21 ledna, 2010

  2rMAW9 ejmymaqhpsgr, [url=http://yhjmtepcafip.com/]yhjmtepcafip[/url], [link=http://iyhfivaiyzjc.com/]iyhfivaiyzjc[/link], http://fjggjjtqvzoy.com/

  Odpovědět

 • dami0001

  9 února, 2010

  Hrají si na super poradenskou firmu, přitom je to MLM jak vyšité. Když půjdete dělat pro Kooperativu na ŽL, tak máte jednou takové provize, bez utírání mozku. Vyhlašují se soutěže, které jsou vždycky s nějakým háčkem, jak je nesplnit. Jediné co je zajímá, tak je investičko. Pro Kooperativu jsou taková malá večerka, ale hrajou si na nadnárodní řetězec!

  Odpovědět