CZK/€ 24.565 +0,10%

CZK/$ 24.167 -0,24%

CZK/£ 29.173 +0,10%

CZK/CHF 25.362 -0,54%

Text: Dhruv Mehta

16. 10. 2017

0 komentářů

Zákaz provizního poradenství jde proti zájmu spotřebitelů – poučení z Indie

 

Indický regulátor chtěl prosadit zákaz provizního poradenství v oblasti investic. Od této cesty ale postupně ustupuje. Co je důvodem? A proč je zákaz provizního poradenství pro klienty nevýhodný? 

Nadace nezávislých finančních poradců (The Foundation of Independent Financial Advisors, FIFA) je orgánem zastupujícím poradce a distributory otevřených podílových (vzájemných investičních) fondů v Indii, známých jako Nezávislí finanční poradci (Independent Financial Advisors, IFA).

Během svého posledního setkání s FECIF jsem si uvědomil společnou vizi, kterou mají obě sdružení pro své členy, investory, spotřebitele a odvětví. Finanční zprostředkování čelí regulatornímu silnému tlaku v celosvětovém měřítku, což je obecně neospraveditelné.

Nadměrný a neodůvodnitelný silný tlak regulátorů

Po globálním finančním kolapsu v roce 2008 regulátoři po celém světě prosazují řadu regulatorních změn zaměřených na odstranění střetu zájmů, zajištění větší transparentnosti a širšího zveřejňování informací. Bohužel ze zřetele uniklo to, že problémy, které vedly ke zmíněnému kolapsu, vznikají v různých segmentech finančních trhů, konkrétně na trhu bydlení a hypoték, v alternativním investování a nadměrným využíváním vypůjčeného kapitálu velkých investičních bank a finančních institucí – ne v poradenském sektoru nebo odvětví otevřených podílových fondů.

Dokonce i v Indii vyvázlo odvětví otevřených podílových fondů z globální ekonomické krize poměrně bez újmy a bylo schopno přečkat dopady globálního kolapsu i plnit závazky vůči svým zákazníkům.  Přestože neexistují podstatné důkazy o pochybení ze strany našeho odvětví nebo o nesprávném prodeji na straně zprostředkovatelů, prosazoval po roce 2008 i indický regulátor (Indický burzovní výbor pro cenné papíry, Securities Exchange Board of India – SEBI) řadu významných regulatorních změn se záměrem mikroregulace zprostředkovatelů na finančním trhu.

Chybné přesvědčení, že jedinou cestou před námi je poradenství odměňované poplatkem

Dle výboru SEBI a některých dalších globálních regulátorů je klient najímající si poradce v nejlepší pozici, aby dokázal správně určit hodnotu služeb daného poradce a náležitě mu za ně zaplatit. Také se domnívají, že finanční zprostředkovatelé odměňovaní provizemi, které jsou součástí ceny produktů, neposkytují správné rady kvůli střetu zájmů. Regulátoři mají obavy, že přítomnost struktury na provizi založeného odměňování vede finanční instituce a zprostředkovatele k tomu, aby se zaměřovali na maximalizaci příjmů z provizí na úkor investora. Globální regulátoři sestavili stanovisko, že dochází ke střetu zájmu, pokud poradce pobírá provizi od poskytovatele produktu místo toho, aby získával poplatek přímo od investora, což musí být odstraněno, spíš než řízeno.

REKLAMA

A tak výbor SEBI a několik dalších globálních regulátorů zvažují zákaz provizí a usilují o povolení pouze služeb, za které se platí poplatky.

Září 2016 – konzultační dokument Paper

V září 2016 výbor SEBI zveřejnil  konzultační dokument navrhující přechod na systém založený na poplatcích ze systému provizí tím, že se distributorům zakáže poskytovat poradenství investorům. Jasným cílem byl oddělený prodej produktů otevřených podílových fondů a přechod z pevně začleněného a na provizi založeného distribučního schématu k nezačleněnému a na poplatcích založenému zprostředkování. Dokument navrhoval tříleté období, během něhož by zprostředkovatelé museli povinně změnit svou roli poradců nebo distributorů odměňovaných provizí a stát se poradci odměňovanými poplatkem.

Indická nadace FIFA byla v popředí úsilí při oslovení všech zainteresovaných a zformování stanoviska k tomuto tématu.

Naše stanoviska zdůrazňovala pravděpodobné negativní důsledky naprostého zákazu distribuce odměňované provizí:

  • Poradenská propast – drobní/soukromí investoři by osiřeli.
  • Nárůst celkové ceny pro investory o 0,75 % ročně.
  • Dramatický pokles počtu zprostředkovatelů

Nárůst ceny pro investory

Nárůst ceny pro investory je evidentní ze studie nákladových koeficientů 25 zemí, kterou uskutečnila nadace FIFA.  Zjištění této studie již byla prezentována výboru SEBI a zdůrazňují skutečnost, že průměrný nákladový koeficient v zemích s modelem založeným na poplatcích je 2,77 %, zatímco 2,02 % je v těch zemích, kde stále ještě existují modely založené na provizi.  Nárůst ceny pro investora je tedy 0,75 %!

REKLAMA

Podobné plány unifikovat a zregulovat poradce do jediného regulatorního režimu ve Spojeném království, Nizozemí a Austrálii dokládají pokles v distribuční cestě a přechod zbývajících poradců nebo distributorů k movitějším klientům.

Mezinárodní poradenský výbor

SEBI má Mezinárodní poradenský výbor (International Advisory Board, IAB), jehož úkolem je směrovat SEBI a v rámci toho přinášet celosvětové zkušeností a podněcovat k rozvoji a výzvám. Na schůzi výboru IAB v lednu 2017 bylo doporučeno, aby prozatím vedle sebe existovaly systémy investičního poradenství založené na provizi i na poplatcích. Přechod od provizního k poplatkovému přístupu musí být postupný a podložený důkladnou analýzou dopadů. Vybídl SEBI k prostudování dopadu přechodu na modely poradenství odměňovaného na základě poplatků v rámci RDR (Retail Distribution Review, Přezkum retailové distribuce) ve Spojeném království, FOFA (Future of Financial Advice, Budoucnost finančního poradenství) v Austrálii a modely robotického poradenství.

Povinný přerod poradců nebo distributorů placených provizí na poradce placené poplatkem byl pak odložen.

Nové návrhy

V červenci 2017 však výbor SEBI přišel s novými návrhy oddělit funkci poradenskou a prodejní/výkonnou tak, že by poradci placení prostřednictvím poplatků směli poskytovat poradenství a distributoři za provizi by pouze prodávali a realizovali, ale neradili by.

Navrhovaná pravidla ignorují realitu

Tato současná i navrhovaná pravidla ignorují zásadní skutečnosti a způsob, jakým je poradenská profese strukturována celosvětově a v Indii. Investiční poradenství jako profese je především komplexní službou poradenství, prodeje a realizace. Realizace by zahrnovala nákup vhodného produktu. Také vyžaduje neustálý servis a podporu. V současnosti jsou zprostředkovatelé v Indii a v mnoha dalších zemích odměňováni provizemi začleněnými do ceny a vypláceny z ceny, kterou investor utrží ze své investice, namísto poplatků placených zvlášť.

REKLAMA

Samostatní zprostředkovatelé jsou v Indii označováni zkratkou IFA (Independent Financial Advisor = nezávislý finanční poradce) a jsou nezávislí ve vztahu ke všem poskytovatelům produktů. Zásadní je pochopení dvojí role, kterou poradci IFA hrají.  Role, která zahrnuje investiční proces poradenství, prodeje a servisu. Za své služby jsou odměňováni poskytovatelem produktu z ceny, která je účtována investorovi.

Od zavedení pravidel registrace investičních poradců (RIA) bylo v Indii zaregistrováno pouze 730 subjektů, což jasně poukazuje na nedostatečné přijetí modelu založeného výhradně na poplatcích. U AMFI je dnes zaregistrováno přibližně 86 000 subjektů poskytujících poradenské služby, přičemž většina z nich (více než 80 000) je v kategorii IFA.

Zprávy naznačují, že téměř 80 procent nezávislých finančních poradců prodává kromě otevřených podílových fondu i další finanční produkty – například životní pojištění, drobné úspory, všeobecné pojištění. Nejčastěji většina poradců IFA prodává otevřené podílové fondy pěti až deseti firem zabývajících se správou aktiv.

Mezi finanční zprostředkovatele také patří celonárodní a regionální distributoři, kteří mají obvykle organizovanější a formálnější uspořádání v porovnání s poradci IFA, kdy mnoho z nich má vlastní pobočkovou síť, prodejce a on-line odbytovou cestu. Navíc mnoho z nich slučuje podnikání některých podřízených makléřů.

Zdálo by se, že malý počet registrací investičních poradců vede k opatřením regulátora nutícím lidi ke změně. Obáváme se, že tato změna bude pro odvětví obecně negativní.

Nezbytné je, aby regulátoři po celém světě vyhodnocovali náklady, které uvalují na investory na základě svého vnímání a strachu týkajícího se nesprávného prodeje kvůli střetu zájmů. V první řadě musí být uznáno, že finanční zprostředkovatel umožňuje investorovi dosažení finančních cílů. Pozornost je nutno přesunout směrem na dosažení investorských výsledků a pryč od způsobu odměňování zprostředkovatelů.

Navrhovaný rámec

Ke skutečnému posílení investorů jim musí být dána možnost investovat samostatně nebo prostřednictvím finančního poradce. Pokud si zvolí druhou zmiňovanou možnost, pak musí mít právo zvolit, jak poradce odmění, zda poplatkem nebo pevně začleněnou provizí.

Podobně i poradci musí získat svobodu, zda nabídnou investorovi služby za poplatek, nebo za pevně do ceny začleněnou provizi.

Regulátor by neměl vybírat z těchto možností ani žádnou z nich zakazovat. Z dlouhodobého hlediska není nikdy v zájmu spotřebitele redukovat dostupné možnosti výběru. Systém volného trhu umožní nejefektivnějšímu modelu růst a prosperovat.

Autor je předseda Nadace nezávislých finančních poradců (The Foundation of Independent Financial Advisors, FIFA)

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Vyšší důchodový věk snižuje důchody

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje. Z důvodu prodlužování důchodového věku odchází více lidí do trvale kráceného předčasného důchodu. Případné další zvýšení důchodového věku v budoucnu by ještě zvýšilo zájem o předčasný důchod.

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

17. 08. 2022

Zapomenuté miliony? Digitální dědictví nikdo neřeší

Dědictví se v rámci právní ochrany majetku řeší stále více. Řada lidí sepisuje závěti a přemýšlí nad tím, co bude s jejich nemovitostmi, penězi či dalším majetkem po jejich smrti. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, prakticky nikdo ale neřeší své digitální dědictví – účty a […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

04. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.