Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

Recept na finanční úspěch z amerického kontinentu

Parkujte na ulici, šijte si na sebe sami, kupujte z druhé ruky, a ušetřené peníze investujte. Budete-li žít v mezích vašich možností, budete se moci těšit ze získaných hodnot. Dobré hospodaření nestačí, je nutné rozumně investovat, rozpoznat možná rizika a zajišťovat se proti nim. Toto je část jednoho z receptů na finanční úspěch, pocházející z amerického kontinentu.

Existuje bezpočet knih, které se snaží poskytnout recepty ke zvládnutí osobních financí a naplnění finančních cílů. Jedna z těchto knih, vydaných v roce 1996 v češtině, nese název „Jak dosáhnou finanční nezávislosti". Napsal ji v roce 1994 americký autor James Stowers a v originálu nese název  "Yes, You Can… Achieve Financial Independence". Stower napříč knihou tvrdí, že zvládnutí osobních financí může poskytnout možnost odejít dříve do důchodu, a také může zajistit udržitelný luxusnější životní styl pro vaši rodinu.

K dosažení finanční nezávislosti je nutné pochopit nutnost připravovat se na budoucí finanční možnosti, dokázat dobře hospodařit se svými penězi a dostat za utracené peníze skutečné hodnoty. Dosažení finanční nezávislosti pak spočívá v příjmech, oddělených od příjmů plynoucích z práce, ovšem nejen tyto ovlivňuje pokles skutečné hodnoty peněz. Dobrý hospodář má rezervu pro naléhavé potřeby a má pokryta možná osobní, majetková i obchodní rizika jak svými rezervami, tak pojištěním. I přes pokrytí těchto rizik zde existuje jedno dlouhodobé riziko, na které se zapomíná, a které zasáhne každého bez výjimky.    

Jak se připravit na své budoucí finanční možnosti

Člověka v budoucnu čekají mnohé úkoly, které nemusí být plně uvědomované. Může jít o samotné zajišťování živobytí, vytváření úspor a rozhodování o investování úspor, vytváření rezerv, dosažení vzdělání, péče o děti a rodiče, nebo zajištění živobytí v důchodovém věku.

Do cesty plnění těchto úkolů se stavějí lákadla pohodlného života, touhy mít to nejlepší auto, mít vlastní domek a "jedinými omezeními jsou ta, která vám klade váš finanční ústav nebo banka." James Stowers vysvětluje, že "oddalování toho, co chcete míti již dnes, kvůli dosažení finanční nezávislosti v budoucnu, nemusí být příliš zábavné. (…) Bude-li vaším hlavním principem splnění co největšího množství přání v co nejkratší době, nebude se vám chtít odkládat na zítřek to, co si můžete dovolit na úvěr již dnes."

Stowers rovněž apeluje na nutnost měnit chování i zvyky, řídit využití peněz. Na základě vlastní zkušenosti doporučuje „používat žiletku několik dní“, nechodit v práci na oběd, ale brát si svačinu z domova. Ke snížení výdajů má podle Stowersovy zkušenosti pomoci upřednostnění koupě ojetého auta namísto nového, nákup nábytku z druhé ruky, využívání slev, upřednostnění vaření doma namísto nákladnějších restaurací.

Rovněž uvádí příklady svých úspor ve společné domácnosti s jeho manželkou. K jedné úspoře ho přivedla manželka dotazem „Nechtěl bys parkovat na ulici a ušetřit dalších 25 dolarů měsíčně?“ Když jeho manželka zatoužila po kožichu, nakonec raději peníze ušetřila a řekla „nemůžeme si to dovolit, protože by to zmenšilo naše úspory připravené na investování.“

Lidé mají více přání, než na kolik jim stačí jejich příjmy, a leckdy zapomínají, že když utratí více peněz, než vydělají, budou švorc. Kdo chce dosáhnout finanční nezávislosti, ten musí chtít pohledem Stowerse za své peníze dostat skutečné hodnoty, nepřehánět používání úvěru a nezatížit se placením vysokých měsíčních úvěrových splátek. Stowers naopak tvrdí, že "čím více peněz ušetříte před placením za vaše potřeby, tím lépe budete připraveni na finanční bouře a budete mít více peněz k investování do své finanční nezávislosti."

Jak dosáhnout finanční nezávislosti

Vydělávání peněz penězi podle Stowersova úhlu pohledu spočívá v rozhodování se, "kde nechat peníze pracovat, kolik peněz má být vloženo do každé investiční příležitosti a kdy by měly být peníze vybrány a vloženy někam jinam." Kdo touží po finanční volnosti, musí "směňovat své peníze za něco, co může časem nabývat na hodnotě nebo produkovat příjmy."

Moudrý investor získává nezávislý zdroj příjmů, tedy "dodatečných příjmů, oddělených od příjmů plynoucích z práce." James Stowers k otázce pasivních příjmů dodává: "V ekonomickém smyslu není svobodný nikdo, kdo nemá odpovídající, na práci zcela nezávislé příjmy z investic. Osoba, která vydělává milion korun ročně, ale ani zlomek jejích příjmů nepochází z investic, požívá menší volnost než osoba, která sice pobírá průměrnou mzdu, ale vlastní aktiva produkující příjmy 100 000 Kč ročně."

Peníze mohou vydělávat peníze zhodnocením, tedy nárůstem hodnoty aktiv, jako jsou akcie, obligace, komodity nebo nemovitosti. Dividendy jsou příjmem plynoucím z držení zakoupených akcií, úrok je příjem plynoucí ze zapůjčení peněz a kapitálový zisk je pak zisk dosažený prodejem aktiv. U atraktivních investic by pak měl investor podle Stowerse hledat příznaky jako je "profesionální správa, poskytování příjmů, možnost kapitálového růstu, dostupnost po vhodných množstvích, snadnost převodu vlastnictví, likvidita (snadnost prodeje), akceptovatelnost jako záruka na půjčku, omezené ručení a zajištění proti inflaci."

Největšími investičními riziky, kterým je nutné při hromadění a uchování kapitálu čelit, je ztráta jistiny a ztráta hodnoty peněz. Ztráta jistiny spočívá v nezaručení navrácení alespoň stejného množství peněz, které bylo původně investováno. Stowers v diskutované knize opakovaně konstatuje, že největším rizikem je klesající hodnota měny, tedy skutečnost že "za jednotku měny nakoupíte méně zboží a služeb než dříve."

Zacházení s penězi je stejně důležité jako jejich vydělávání

Příprava na budoucnost vychází z dobrého hospodaření s penězi. Dobré hospodaření nespočívá pouze ve vydělávání peněz, ale i v jejich rozumném vydávání. Peníze lze směnit, zapůjčit je, vypůjčit si je, uschovat si je nebo je možné je darovat. Směnit peníze můžeme za věci, které spotřebováním dokáží uspokojit potřeby naše a naší rodiny, popřípadě je můžeme směnit za investiční vlastnictví věcí. Pokud peníze nespotřebujeme, můžeme přebytek zapůjčit za úrok, například tím, že je uložíme na spořící účet nebo vkladní knížku.

Máme-li peněz nedostatek, budeme nuceni si peníze vypůjčit, za co budeme platit úrok. Vypůjčením si peněz na věci spotřební povahy vlastně spotřebováváme své budoucí výdělky, přechodně zlepšíme svou životní úroveň, nikoliv však své finanční postavení.

Bezpečné uschování peněz v dóze, pod matrací nebo sejfu je bezpečné jen zdánlivě. Stowers radí ptát se rodičů nebo prarodičů, kolik stál chleba kdysi a porovnat to s tím, kolik stojí dnes, nebo kolik stálo nové auto tenkrát a kolik by stálo dnes.

Reálná hodnota peněz v čase klesá a jejich uschování na "bezpečném" místě není rozumným projevem hospodaření s nimi. Stowers vše vysvětluje v souvislostech času a složeného úročení následujícím způsobem: "Kdybyste uložili 1 000 000 Kč na bezpečné místo a rozhodli se každý měsíc vyzvedávat stejnou částku po dobu 35 let, mohli byste si každý měsíc vyzvednout 2380 Kč. Po 35 letech by vám nebylo nic. Kdybyste však tento milion investovali s výnosností 6 % (…), pak byste získali trvalý měsíční příjem 4870 Kč, a částka, kterou jste vložili, by zůstala zachována."

Proč a jak myslet na své bližní

Existují mnohá rizika a finanční pasti, může se stát něco, co ovlivní vaši výdělečnou schopnost. Existují rizika osobní, jako je zdraví nebo úraz, jsou tu rizika majetková (požár, zemětřesení) anebo rizika obchodní (propad, ukončení obchodní činnosti). V rovině osobních financí to chce mít vytvořenu rezervu pro naléhavé potřeby, Stowers radí mít stranou částku vystačující na pokrytí životních nákladů na tři až šest měsíců.

Likvidní (snadno a rychle dostupná) aktiva "jsou zde proto, aby vás zachránila z různých finančních bouří, zatímco dlouhodobá strategie slouží k tomu, aby ochránila hodnotu ostatních investic." Pro zajištění ochrany v situacích, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost nebo požár, napomáhá rovněž pojištění. Někdy ale není "nutné plýtvat penězi na pojistné a je rozumnější tyto peníze investovat, abyste dosáhli svého finančního cíle dříve," dodává v souvislosti s úvahou o pojišťování rizik Stowers.

Důležitou otázkou finančního plánování je podle Stowerse také "stanovení toho, co chcete, aby si vaše rodina zachovala v případě, že byste náhle zemřeli." Příjmy, které mají bližní pobírat, mohou pocházet z různých zdrojů: z dávek sociálního zabezpečení, úroků z úspor, příjmů z investic, pojišťovací renty, platu vašeho partnera a rodinných přídavků. Pojišťovací renta může nabídnout pevný měsíční příjem po celou dobu života, ovšem nechrání před ztrátou hodnoty peněz způsobenou inflací.

Největší dlouhodobé finanční riziko

Zatímco v devatenáctém století se jako peníze používaly bankovky státních bank a lidé měli důvěru ve schopnost bank vyměnit bankovky zpět za drahé kovy, ve století dvacátém nastoupila éra nekrytých peněz. Hodnota nekrytých peněz spočívá v jejich kupní síle, tyto peníze nepředstavují žádný nárok na zlato nebo stříbro.

Historie moderních peněz byla "poznamenána několika epizodami, kdy hodnota peněz dramaticky poklesla," konstatuje Stowers. Stejné konstatování platí pro zkušenosti na našem území. V posledních sto letech zde proběhlo několik významných epizod, které způsobily, že hodnota zde používaných peněz poklesla. Pro rozpočty domácností to znamenalo, že kupní síla jejich peněz se více či méně vypařila. Po první světové válce byly někdejší rakouské koruny inflačně znehodnoceny a vznik československé koruny proběhl měnovou reformou, která se s tímto vypořádala.

Při vzniku Protektorátu Čechy a Morava došlo k nařízené devalvaci kurzu koruny, což znamenalo přerozdělení ve prospěch okupantů. V roce 1953 komunistický režim provedl měnovou reformu, čímž smazal dřívější závazky, například ty v podobě vkladů, a současně dokázal skrytě "znárodnit" finanční aktiva. Ekonomická transformace, uskutečněná po roce 1989 dokázala díky proběhlé inflaci vyřešit ekonomické nerovnováhy a rozmělněním kupní síly skrytě spolufinancovat transformaci ekonomiky.

James Stowers v souvislosti s možností poklesu kupní síly nekrytých měn uzavírá domněnkou, že "bude ztráta hodnoty peněz pravděpodobně největším dlouhodobým finančním rizikem, kterému budete muset čelit."

Stowers v souvislosti s úvahou o ztrátě kupní síly dolaru říká, že kdyby se "porovnala hodnota dnešního dolaru a dolaru z roku 1900, zjistili byste, že tato hodnota se zmenšila o 94 %." Ve své rozvaze napsané v roce 1994 Stowers pokračuje: "Hodnota dolaru klesala od roku 1900 průměrnou rychlostí o něco větší než 3 % každým rokem. Během posledních 30 let hodnota dolaru klesala průměrným tempem 5 % ročně."

Nekryté peníze skutečně mají pouze cenu toho, za co se dají v aktuální době směnit, nové vládní dluhy budou s největší pravděpodobností financovány novými penězi (monetizací dluhu a kvantitativním uvolňováním), které z dlouhodobého pohledu rozředí kupní sílu peněz stávajících.

Jaký je váš rodinný rozpočet?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

16 komentářů: “Recept na finanční úspěch z amerického kontinentu”

 1. Pan Miller Porter napsal:

  Ahoj všichni,

  Jsem Miller Porter Soukromý úvěr věřitele s dobrými pracovními pověst,
  millerporter102@y­ahoo.com dnes neplatí, pokud budete potřebovat stav nouze
  půjčka od renomované společnosti, s dobrými podmínkami a pracovních vztahů,
  pak byste nás měli kontaktovat nabízíme půjčky na
  cenově dostupné úrokové sazby ve výši 3% a vaše práce u nás
  Bude to dobrá zkušenost. Máte-li zájem, kontaktujte
  nás prostřednictvím e-mailu: millerporter102@y­ahoo.com

  +13048200494
  millerporter102@y­ahoo.com
  http://miller­porter102.wix­.com/potterfir­ms

  I čekají na vaši rychlou reakci
  Pan Miller Porter

 2. Cash Solutions napsal:

  Máte nízké kreditní skóre a ty jsou zjišťují, že je těžké získat kapitál úvěr od místní banky / dalších finančních ústavů, nabízíme všechny typy úvěru ve výši 3% úrokové sazby. Máte-li zájem, kontaktujte nás ještě dnes pro správné řešení svých finančních potřeb. Kontaktujte nás nyní na ruize7815@gmail.com

 3. Mr Titcomb Brown napsal:

  Dobrý den, Byl jste odmítnout úvěr falešný úvěr společnosti na internetu ?, Potřebujete naléhavou úvěr splatit své účty, Hledáte podnikatelský úvěr nebo osobní půjčky s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%? kontaktujte nás prostřednictvím našeho e-mailu: adresa: ((amigoloancom­pany1@yahoo.co­.za) následující informace:

  Jméno:
  Země:
  Stát:
  Množství:
  Půjčka Doba trvání:
  Telefonní číslo:
  Pozdravy
  Pan Brown Titcomb

 4. Louis Anderson napsal:

  Louis Anderson Finance přijít a zažít rozdíl

  Jsme registrovaná firma, půjčování peněz na ty, které potřebují finanční pomoc naléhavě, a na ty, které byly zamítnuta žádost o úvěr od bank kvůli nízké kreditní skóre, Business úvěr, vzdělávání úvěr, auto úvěr, Dům úvěr, úvěr Company (ETC) nebo chcete-li splatit své dluhy, nebo špatné účty, nebo jste byli scammed před falešných peněz věřitelů? Gratulujeme Nyní jste na správném místě, spolehlivý Louis Anderson Finance, které poskytují úvěry s velmi nízkou úrokovou sazbou ve výši 2%, který přišel, aby ukončila všechny vaše problémy, pro další informace a dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím naší společnosti e – mail: louisanderson­finance@gmail­.com
  (* Osobní půjčky Podnikatelské úvěry (Secure a Nezajištěné)

  Jste poradit vyplnit tyto informace níže a poslat jej zpět k nám.

  Podrobnosti o žadatele:
  =============­==========

  Jméno: ………….­………….­………….­……… ………….­…….

  Adresa: ………….­………….­………….­……… … ………….

  Národnost: ………….­………….­………….­……… …

  Země: ………….­……… Stát: ………………. Město: … …

  Zip / Code: ………….­……… Telefon: ………….­……… , Fax: …

  Datum narození: ………….­……… Pohlaví: ………….­………

  Status: ……….. Povolání:. ………….­………….­…

  Požadovaná částka: ………….­…….. Ve slovech ………….­…….

  Účel úvěru: ………….­………….­………….­……. …….

  Výše úvěru ………….­………….­………….­…….. . …… …….

  Chápete anglicky? ………….­………….­………….­…

  Měsíční příjem: ………….­………….­………….­…….. …………

  Úvěry / Doba trvání: ………….­………….­………….­……. ……

  I (pan / paní) ………….­………….­………….­….. … tímto
  Prohlašuji, že výše uvedené informace o mně, je pravda.

  Datum: ………….­……….. 2014

  S pozdravem,

  MR. Louis Anderson

  Nejrychlejší půjčky nabízejí.
  =============­======================
  Přijďte i Vy zažít rozdíl
  louisanderson­finance@gmail­.com

 5. granth napsal:

  finanční pomoc pro nejlepší,
  Jsme certifikováni půjčku věřiteli, nabízíme finanční pomoc pro jiný typ projektu, který potřebujete.
  Dáme projekt finanční pomoci, obchodní, daňové a mnoha jiných důvodů. Jak nás nyní získat úvěr, který budete potřebovat s nízkou úrokovou sazbou 3 % můžete nás kontaktujte: granth.w@hotma­il.co.uk
  Poznámka: chceme, abyste věděli, že jsme jsou licencovány pod board.re-ply legit úvěr nám napište prostřednictvím _granth.w@hot­mail.co.uk

 6. Antonny wellinton napsal:

  Vážení čtenáři si měli vzít na vědomí, že tato nabídka je pro vážné smýšlející jednotlivce, firmy a companies.Do nedovolí tuto příležitost projít si by.get vašeho úvěru k řešení vašich finančních problémů, jsme vám nabízí vše na mého nejlepšího vědomí a k Vaší spokojenosti všechny zúčastněné osoby, firmy a společnosti, které mají zájem o získání úvěru v mé společnosti, by měli kontaktovat: k.antonywellin­ton@yahoo.nl
  Telefon: +447035943799

 7. Antonny wellinton napsal:

  Vážení čtenáři si měli vzít na vědomí, že tato nabídka je pro vážné smýšlející jednotlivce, firmy a companies.Do nedovolí tuto příležitost projít si by.get vašeho úvěru k řešení vašich finančních problémů, jsme vám nabízí vše na mého nejlepšího vědomí a k Vaší spokojenosti všechny zúčastněné osoby, firmy a společnosti, které mají zájem o získání úvěru v mé společnosti, by měli kontaktovat: k.antonywellin­ton@yahoo.nl
  Telefon: +447035943799

 8. Antonny wellinton napsal:

  Vážení čtenáři si měli vzít na vědomí, že tato nabídka je pro vážné smýšlející jednotlivce, firmy a companies.Do nedovolí tuto příležitost projít si by.get vašeho úvěru k řešení vašich finančních problémů, jsme vám nabízí vše na mého nejlepšího vědomí a k Vaší spokojenosti všechny zúčastněné osoby, firmy a společnosti, které mají zájem o získání úvěru v mé společnosti, by měli kontaktovat: k.antonywellin­ton@yahoo.nl
  Telefon: +447035943799

 9. Mellisa Sharon napsal:

  Dobrý den,

  Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčka, úvěr na bydlení, auto
  půjčky, studentské půjčky, konsolidaci dluhu úvěr, nezajištěný úvěr, venture
  kapitál, atd. .. Nebo jsi odmítl půjčku u banky nebo finanční
  instituci pro jeden nebo více reasons.You jsou tím pravým místem pro
  svůj úvěr řešení! Jsem soukromý věřitel, jsem grant z půjček
  společnostem a jednotlivcům s nízkými a cenově dostupné úrokové sazby
  3%. Zájmu. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: Mellisaloanfirm@yahoo.com

  Formulář žádosti o úvěr.

  Vaše celé jméno:
  Adresa:
  Země:
  Stav:
  Výše úvěru:
  Sex:
  Trvání půjčky:
  Telefonní číslo:
  Fax:
  Měsíční příjem:
  Konkrétní datum, kdy jste potřebujete úvěr:

  Poznámka: Toto je zapotřebí, abychom mohli pokračovat v
  vyřizování úvěru v pořádku.

 10. williams smith napsal:

  rukám
  Dostat půjčku dnes, zprávy malé množství úvěrů 3%
  Zaregistrujte se nyní zvýší společnost výš a výš.
  Nabízíme společnosti
  a lidé s osobní půjčky, půjčky, pokud můžete
  zahájení podnikání, placení účtů či půjčky, pak
  * Nebo se podívejme na to williamsloaninvestment.smith7 @ gmail.com
  získat úvěr společnosti … Nejlepší možné služby úvěr
  ….

 11. sir Anderson napsal:

  Dobré ráno!
  oceanicloaninvestor@gmail.com
  Nabízíme soukromé půjčky, osobní i komerční s velmi Minimální roční úrokové sazby, pokles o 3%, během jednoho roku na dobu 10 let Doba splatnosti se kdekoli na světě. Dáme z úvěrů od 5.000 liber na £ 100 miliony liber
  Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší prioritou. Jsme nejlepší v historii úvěru od 50 let now.Interested Lidé by měli dokončit tyto informace otevřít záznamy transakce. E-mail přes oceanicloaninvestor@gmail.com

  Jméno:
  Země:
  Fax:
  Počet zaměstnanců:
  Povolání:
  Pohlaví:
  Částka požadovaná:
  Doba trvání úvěru:
  Měsíční příjem:
  před instalací

  Laskavě

  Mr.Jose

 12. Mirek napsal:

  Moc pěkný článek. Ale vysvětlujte to lidem, když do nich reklama mydlí hlava nehlava. Ten pocit, že něco mohou mít hned, aniž by pro to museli něco udělat (kromě toho že zaběhnou do banky nebo ještě lépe, zatelefonují lichváři pro snadnou půjčku), je fantastický. Co na tom, že po televizní reklamě je publicistický pořad o zadlužených domácnostech, zapečetěných bytech apod.

  • alfa napsal:

   Vážený pane,
   ale na tom je žel založen celý tento „moderní“ systém. Většina si musí půjčovat a zadlužovat se (z čeho by žily banky), aby to virtuální hospodářství pořád rostlo- zaklínadlo zvyšování hrubého domácího produktu (HDP) atd. Je a bude bohužel dost mladých, kteří si budou půjčovat a zadlužovat-Vždyť heslo 50000Kč za jenom 999 Kč měsíčně je tak lákavé…..(samozřejmě ani slovo jak dlouho platíte a jaký je úrok)……

   • nádeník napsal:

    Vážený pán si neuvědomuje, že nebýt konzumu, tak je polovina lidí bez práce.

    K té půjčce. Lidi musí řešit to, kdo jim půjčí, následně to, jestli se jim splátka vleze do měsíčních výdajů. Pak jsou další exoti, co řeší jen úrok, ale vůbec se nezajímají o další výdaje spojené s úvěrem.

    • Stan napsal:

     Nemáte pravdu, že „nebýt konzumu, byla by polovina lidí bez práce“. To je klasický argument z neznalosti celku. Všichni lidé nezačnou šetřit v jednom okamžiku najednou na stejnou věc. Odložená spotřeba je taky spotřeba, jen se rozloží rovnoměrněji v čase. To za prvé. A za druhé, cena komodit a tím pádem i výrobků by musela klesnout na „normální“ úrovně, protože by byla menší poptávka. Doporučuji Vám k přečtení knihu Crash Proof.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.