CZK/€ 24.680 -0,26%

CZK/$ 22.717 -0,33%

CZK/£ 28.888 -0,15%

CZK/CHF 24.969 -0,32%

Text: Radovan Novotný

13. 12. 2009

0 komentářů

Lze najít rovnováhu mezi výnosem, riziky a likviditou?

 


 

Pak začnou na dveře sedláka klepat věřitelé, na dveře investora se dobývá nutnost vyrovnat rozpočet a zvládnout peněžní toky. V této chvíli se ukazuje, nakolik zvítězila investorská prozřetelnost a moudrost a nakolik vytvořené portfolio aktivit bylo vhodně sestaveno z pohledu výnosu, rizika a likvidity.

Spoření a investování je o uplatňování principů akumulování kapitálu, kdy je nashromážděný kapitál vkládán do vhodně zvolených aktiv. Takové akumulování kapitálu, ať už formou pořízení vlastního bydlení, nebo investování do jiných aktiv, s sebou nutně nese zvažování výnosu, rizika a likvidity.

Výnos, riziko a likvidita investic, představují investiční trojúhelník, který je z pohledu základů investování důležitým konceptem. Tomu, kdo tuto koncepci nezvládá, se může třeba snadno stát, že se ocitne v pasti špatného investičního rozhodnutí.

Výnos – Kolik z toho může být?

Jsou-li investovány nějaké prostředky, bývá odhadováno, jaké budou výnosy. Investor se v této situaci ptá, co z toho bude mít, co to vynese, jak z dané investice bude profitovat. Výnos, který příslušná investice v budoucnu vytvoří, je dán součtem všech příjmů, které uskutečněná investice umožní dosáhnout. Investora zajímá čistý výnos, tedy výnos snížený o náklady, jako jsou poplatky a daně. Očekávaný výnos z dané investice může být porovnáván s očekávaným výnosem z alternativních investic a je lákavé přijímat investice nejvíce výnosné.

Investiční instrument může přinášet pravidelné příjmy, jako jsou úroky, dividendy, příjmy z nájemného. Vedle příjmů pravidelných existuje i možnost, že investice vytvoří i zisk při jejím prodeji – bude dosaženo kapitálového výnosu.

REKLAMA

V reálném světě ovšem ceny jakýchkoli aktiv podléhají tržním vlivům a kolísání. Je-li investor nucen pod tlakem nežádoucí situace prodávat za ceny nižší, než byla cena nákupní, prodělává a dosahuje kapitálové ztráty. Nejlepší je kupovat perspektivní investici v době poklesů cen a prodávat v době cen rostoucích, kdo něco takového umí, může dosáhnout kapitálového výnosu. Souhrnně řečeno, v zájmu investora je pořídit něco, co mu pokud možno zajistí průběžné příjmy a co bude možné v uvažovaném investičním horizontu s kapitálovým výnosem prodat.

Skutečné výnosy ovšem mohou být oproti předpokládaným výnosům menší, investor nese riziko.

Slibnou investiční příležitostí se v určitém čase a prostoru může zdát koupě bytu. Podmínky se ale mohou změnit, poptávka po bydlení v dané lokalitě může poklesnout, může zapůsobit nečekaný odliv lidí, slibná příležitost se může změnit v noční můru.

Riziko – Co když bude leccos jinak?

Každá investice je spojena s rizikem, investování prostředků s sebou nese rizika. Existuje riziko, že výnosy nedosáhnou očekávané výše. Může se třeba stát, že kapitálová hodnota investice poklesne a investor bude nucen prodat za nižší cenu, než koupil. Také průběžné příjmy z investic nejsou vždy úplně jisté, čistý úrok nebo příjem z nájemného může být třeba ovlivněn neočekávaně vyššími náklady nebo zdaněním.

REKLAMA

Jelikož budoucnost je nejistá, může dojít nejenom k poklesu hodnoty investice, ale i k tomu, že investice neponese žádné čisté výnosy v podobě úroků nebo dividend. Může dojít k poklesu trhu, emitent cenného papíru může zkrachovat, investice denominované v cizích měnách se mohou znehodnotit změnou směnného kurzu, investice denominované v domácí měně mohou být znehodnoceny inflačně.

Výše rizika je pak obvykle spjata s výnosem, který může být dosažen. Za podstoupení rizika v případě nejistého výnosu existuje příslib odměny v podobě rizikové přirážky. Z praktického hlediska by investor asi neměl být spekulantem, měl by se snažit vhodně zvolit portfolio, rozložit své investice do více nezávislých tříd aktiv (akcie, obligace, nemovitosti, komodity).

Likvidita investice – Jde to rychle zpeněžit?

Likvidita investice udává schopnost, popřípadě rychlost, s jakou lze příslušné aktivum v případě potřeby proměnit bez velkých ztrát a nákladů na hotové peníze. V případě některých finančních instrumentů je likvidita stanovena smluvními podmínkami příslušných produktů nabízených finančními institucemi. Kupříkladu bankovní termínovaný vklad je vymezen dobou, po kterou nemůže klient bez sankcí na prostředky dosáhnout.

V jiných situacích jde o to, jak snadno a rychle je možné příslušné aktivum prodat a zpeněžit, likvidita je dána aktuální nabídkou a poptávkou na trhu. Je-li trh likvidní, je na něm velký objem nákupů a prodejů, jsou zde velké obraty. Pokud je trh likvidní málo, obchoduje se málo a prodej může trvat dlouhou dobu.

Pokud nezkušený investor špatně odhadne své budoucí finanční potřeby, může být donucen nedodržet investiční horizont a prodat svou investici v nevhodnou dobu. Nemusí se ale nutně jednat o nezkušeného investora, člověka mohou postihnout nečekané okolnosti, jako je změna pracovní způsobilosti, rodinných poměrů nebo jiných okolností, proti kterým se ani nemohl zajistit. Velká likvidita je z tohoto pohledu žádoucí, protože umožňuje se takovým nečekaným okolnostem přizpůsobit. Na straně druhé ovšem vyšší likvidita znamená nižší výnosy a obětovanou příležitost zhodnocení kapitálu.

Hotovost v peněžence nebo na osobním (běžném) účtu je nejvíce likvidní, protože stačí tyto peníze vzít a zaplatit jimi to, co je potřeba. Některé akcie nebo podílové listy jsou likvidní, lze je prodat podáním příkazu, hotovost je k dispozici za několik dnů.

Dům nebo byt už tak likvidní není, prodej se musí inzerovat, čekat na zájemce, je nutné vyjednávat o ceně, čekat na uzavření smlouvy a zaplacení. Celý proces může trvat několik měsíců, likvidita investice je v řádu měsíců. S rostoucí lukrativností lokality a kvality objektu poptávka po těchto nemovitostech pravděpodobně poroste, čímž poroste i jejich likvidita. Větší likvidita na realitním trhu také existuje v situaci přehřátého trhu v době realitního boomu.

Likviditu všeobecně ovlivňuje i fáze úvěrového cyklu, je-li snadné získat levně úvěr, ovlivní to poptávku. Existují i třídy aktiv méně likvidní než reality, příkladem mohou být umělecká díla, unikátní starožitnosti nebo podíly v soukromých společnostech.

Z praktického hlediska je pak vhodné mít v investičním portfoliu aktiva s různou likviditou. Část prostředků, představující finanční rezervu, je vhodné mít v podobě vysoce likvidních aktiv nebo hotových peněz. Při finančním plánování je důležité také zvažovat v budoucím období potřebnou likviditu, tok peněz a nároky rozpočtů budoucích období.

Aktiva a majetek lze sice obvykle prodat rychle, ale jen s podstatnými ztrátami. Právě doby hospodářského útlumu, kdy nejistoty hýbou výnosy a rizika vyplývají na povrch, se ukazuje, jak dobře či špatně bylo zvoleno investiční portfolio a jak bylo zvládnuto finanční plánování. Čím to, že neexistuje poučení z minulosti a stále se nacházejí ti, kdo musí psát inzerát: „Prodám levně, dohoda možná. Spěchá!“?

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *