CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Na vlastní kůži: Finanční poradce Partners

 


 

Finanční poradci získávají nejvíce klientů na doporučení. Stejným způsobem jsem se k finančnímu poradci z Partners for Life Planning dostal i já – byl jsem mu doporučen jako potenciální klient a jako takový jsem byl poradcem osloven. Po několikerých rozhovorech s čelními představiteli společnosti, kteří hovořili o kontrole kvality, školeních poradců a finančním poradenství jinak, jsem využil příležitosti a nechal si zpracovat finanční plán.

Peter Gazdag, finanční poradce, s nímž jsem se setkal, není v oboru finančního poradenství dlouho. Mystery shopping tím pádem o to více odhaluje zákulisí společnosti – jakým způsobem poradce připravuje a jaké poradenství je učí praktikovat.

První schůzka: Seznámení a představení společnosti

Poradce mě přivítal příjemnou slovenštinou a přeptal se, zda nevadí, když bude hovořit slovensky.

Na první schůzku jsem neměl dostatek času, a tak mi představil sebe a společnost Partners s tím, že konkrétním informacím o využívaných finančních produktech, cílech, příjmech a výdajích se budeme věnovat na příštím setkání.

Představení společnosti proběhlo naprosto profesionálně. Poradce nezapomněl upozornit na významné osobnosti ve vedení Partners, jako jsou Tomáš Prouza či Pavel Kohout. Jeho jednání rozhodně povzbuzovalo důvěryhodnost.

Druhá schůzka: Sběr dat k finančnímu plánu

Do druhé schůzky jsem dostal za „domácí úkol“ promyslet si pravidla, jakými bych chtěl, aby se náš vztah klient-poradce řídil. Stejný „úkol“ si dal i poradce. Na výsledek přišla řeč hned v úvodu.

Pro spolupráci chtěl poradce ujasnit v prvé řadě naprostou otevřenost z mé strany a honorář, který má spočívat v poskytnutí doporučení dalším osobám na zpracování finančního plánu. Přestože byl zklamán, že mu nejsem ochoten bez znalosti výsledku doporučení přislíbit, dále nenaléhal – jen ve vhodné okamžiky rozhovoru své přání získat další doporučení připomněl.

Mým cílem spolupráce, který jsem od počátku deklaroval, byla optimalizace pojistných smluv. Jak se měnila má životní situace a s ní potřeba zajištění, přibývaly nové smlouvy a starší zůstávaly mnohdy nevypovězeny. V oblasti investic jsem si chtěl vyslechnout nabídky, co by mi doporučil učinit s volnými prostředky.

Při zjišťování dat se poradce řídil formulářem Partners, který ho bez potíží provedl veškerými zákoutími rodinných financí. Výsledkem zjištění na základě odhadu výše jednotlivých výdajů na domácnost byl přebytek financí ve výši cca 25 tis. Kč, které byly volné k umístění, a pojistné smlouvy rizikového životního a úrazového pojištění v celkové ceně 2 230 Kč. Význam kladu zejména na riziko smrti a invalidity. Naopak chybí pojištění manželky, které bychom rádi vyřešili.

Zmínil jsem se též, že jistou finanční částku zasílám k obchodníkovi s cennými papíry, kde pravidelně nakupuji akcie.

Protože jsem pochopitelně smlouvy s sebou neměl, požádal mě poradce, zda bych mu je nenascanoval a nezaslal e-mailem, s čímž jsem problém neměl.

Kromě aktuálního stavu přišly na řadu otázky budoucnosti. Probrali jsme oblast dětí, bydlení a jeho dalšího výhledu, obnovy automobilu, plánu odchodu do důchodu…

Poradce dokázal získat potřebné informace k sestavení finančního plánu.

Schůzka třetí: Finanční plán

Třetí schůzky, kde mělo dojít k prezentaci finančního plánu, se kromě poradce zúčastnil též jeho vedoucí. Byl to převážně on, kdo řešení prezentoval.

Pojištění

Mezi životními pojistkami mi vládnou riziková životní pojištění. Investičnímu bych se ale nebránil v případě, že by celkové zaplacené pojistné bylo obdobné jako u rizikového pojištění a krytí zůstávalo na stejné úrovni.

Tabulka 1: Původní pojistné smlouvy

Společnost

Produkt

Pojistné krytí

Měsíční pojistné

Poznámka

smrt

invalidita

úraz

Pojišťovna ČS

Úrazové pojištění

600 000 Kč

 

600 000 Kč

100 Kč

Smrt jen úrazem

UNIQA

Životní pojištění

800 000 Kč

   

290 Kč

S klesající pojistnou částkou

Aviva

Rizikový životní plán

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

 

1 840 Kč

 

V prvním návrhu změn pojištění dominovalo IŽP. O výhodnosti a nízké nákladovosti pojistných smluv mě poradci chtěli přesvědčit pomocí TANKu… škoda jen, že TANK udává výhodnost investiční části a nehovoří o rizikovém krytí. Škoda také, že nové IŽP Aviva Vision v tabulce TANKu ještě nebylo. A škoda, že poradci hledali (kupodivu marně) v tabulce TANKu Rizikový životní plán od Avivy.

TANK se tak ukázal jako reálně využívaný marketingový nástroj. Bohužel v podání poradců Partners měl sloužit jako srovnání celkové výhodnosti pojistek, nikoli pouze nákladovosti jejich investičních částí.

Tabulka 2: 1. návrh změn pojistných smluv

Společnost

Produkt

Pojistné krytí

Měsíční pojistné

Poznámka

smrt

invalidita

úraz

Aviva

Vision

2 500 000 Kč

 

2 000 000 Kč

1 500 Kč

Smrt s klesající pojistnou částkou; trvalé následky úrazu s progresí; IŽP

Pojišťovna ČS

Flexi životní pojištění

10 000 Kč

 

600 000 Kč

1 100 Kč

Trvalé následky úrazu s progresí; IŽP; pro manželku

Aviva

Rizikový životní plán

       

Vypovědět

UNIQA

Životní pojištění

       

Vypovědět

V prvním návrhu pojištění došlo k drobnému nedorozumění, kdy jsem hovořil o tom, že kladu větší význam pojištění invalidity, resp. pojištění trvalých následků, než pojištění rizika smrti. Na základě připomínek a upřesnění požadavků na pojištění mi poradce zaslal následně další upravené návrhy pojištění.

Tabulka 3: Upravená varianta pojištění

Společnost

Produkt

Pojistné krytí

Měsíční pojistné

Poznámka

smrt

invalidita

úraz

Pojišťovna ČS

Flexi životní pojištění

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

 

707 Kč

Pro manželku

Aviva

Vision

3 500 000 Kč

3 000 000 Kč

 

1 459 Kč

Varianta I. – obé s klesající pojistnou částkou

Aviva

Vision

3 500 000 Kč

3 000 000 Kč

 

1 937 Kč

Varianta II. – smrt s klesající pojistnou částkou

Aviva

Vision

3 500 000 Kč

3 000 000 Kč

2 000 000 Kč

1 852 Kč

Varianta III. – smrt a invalidita s klesající pojistnou částkou

Ke všem navrhovaným pojištění bylo pochopitelně zpracované předpokládané zhodnocení a odkupné. Při výpočtu u Aviva pojišťovny vycházelo ze zhodnocení 7 % a 3 % (vždy obě varianty), u Pojišťovny ČS 2,4 % a „předpokládaného zhodnocení“, které ale není blíže specifikováno.

V jedné variantě (III.) je uvedeno jak pojištění pro případ invalidity, tak pojištění trvalých následků s progresí. Poradce podal dobré důvody, proč by navrhoval doplnit pojištění i o toto připojištění.

Investice a spoření

Poradci jsem v oblasti investic ponechal volnou ruku. Věděl, že pravidelně nakupuji akcie, a zajímalo mne, jaké investiční příležitosti mi nabídne. K dispozici jsem poradci na základě jeho dotazu ponechal celou volnou částku.

Návrh řešení investiční části finančního plánu vycházel pouze z poloviny poskytnuté částky. Poradce (či jeho vedoucí) správně předpokládali, že výdaje mohou kolísat, a je třeba zajistit dostatek likvidních prostředků. Jen jako perlička by mohl být návrh na odkládání volných prostředků na spořícím účtu, dalo se ale předpokládat, že tak již činím.

Navrhované rozložení investičních prostředků ale neoslnilo. S disponibilními cca 10 tis. Kč lze nabídnout i zajímavější investice pro člověka, který má s investováním zkušenosti. Osobně jsem očekával větší kreativitu. Výsledkem doporučení byly ale dva fondy životního cyklu – Rentier Invest od Pioneer Investments a Generace X od AXA.

Vstupní poplatky mi bylo nabídnuto uhradit buď jednorázově (přednastavená varianta u Rentier Invest, doba investice 20 let, celkové poplatky 30 tis. Kč), nebo v prvních splátkách (60 % z každé splátky na poplatku; přednastavená varianta u Generace X, doba investice 35 let, celkové poplatky 68 250 Kč).

Ostatní oblasti

Ostatní oblasti rodinných financí – zejména bydlení – již máme vyřešeny. V tomto směru nebylo třeba nic měnit a ani poradce žádnou změnu nenavrhoval s výjimkou snížení platby do penzijního fondu na 100 Kč měsíčně.

Závěrem

Finanční poradce Partners odvedl velmi dobrou práci při komunikaci s klientem a při sběru dat nezbytných k vytvoření finančního plánu. Přestože osobně chovám spíše nedůvěru ke kombinovaným produktům v oblasti pojištění, dokázal je společně se svým nadřízeným nastavit podle potřeb a požadavků klienta.

V oblasti investic nabídl „standardní řešení“. Vzhledem ke zkušenostem na kapitálovém trhu bych očekával spíše větší kreativitu. Slabší stránkou je ne zcela dobré pochopení ukazatele TANK.

Podle mého názoru Peter Gazdag jak etické, tak další předpoklady vypracovat se na špičkového finančního poradce.

Jaký je váš názor na navrhované řešení optimalizace pojistných smluv a investice?

Loading

Vstoupit do diskuze 71 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Honza

  28 července, 2009

  Na nováčka je to slušný. ovšem po pár měsících řešit klienta, který dává 25.000 Kč měsíčně a investuje do akcií není právě výhra. 🙂

  Odpovědět

 • VV

  28 července, 2009

  Tak to můžu potvrdit 🙂 Já jsem měsíc po svém startu tehdy v OVB měl v kanceláři podnikatele, který mi potvrdil příjmy kolísající okolo 300.000 měsíčně a přebývalo mu hodně… Vzpomínám si, že když mi to řekl, tak jsem ztratil hlas. Na schůzku s řešením se nedostalo, ani se nedivím…
  Všem kteří startují přeji hodně energie a dobré zázemí jako má Peter.
  VV

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  28 července, 2009

  S tim TANKem přestřelil hodně.Předokládám,že to ovšem není z jeho hlavy.Lifecycle na 10000 je blbě,jestliže mám v portfoliu Cyrrus třeba.
  Na druhou stranu nebyl jsem ani náhodou lepší,když jsem začínal,takže radši budu sedět v koutě,ikdyž bych měl hodně výhrad ke stylu práce.

  Odpovědět

 • Anonym

  28 července, 2009

  Life-cycle je spravna volba, pokud je cilem klienta zhodnoceni 5-7% p.a. Pokud je cilem klienta vyssi zhodnoceni, pak je nutne volit individualni pravidelne investice.
  http://www.finez.cz/odborne-clanky/detail/individualni-pravidelne-investice-jsou-lepsi-nez-life-cycle-programy/
  A pokud se poradce klienta na pozadovane zhodnoceni, jeho averzi k riziku a dalsi investicni cile vubec neptal, pak to je zakladni chyba, bez toho nemuze poradce nic navrhnout.
  http://www.finez.cz/odborne-clanky/detail/jak-zacit-investovat-definovanim-investicnich-cilu/
  Z investicnich cilu vse vychazi. Nechapu, jak muze nekdo rikat, ze life cycle neni dobra volba, ze jen tohle, nebo jen tamto… bez znalosti investicnich cilu (a ty v clanku zmineny nejsou) nejde nic konkretniho doporucit.
  Hodnoceni:
  1) Optimalizaci pojisteni nemohu hodnotit vubec, v tom se uz neorientuji.
  2) Navrzene investicni programy nemohu hodnotit, protoze neznam cile klienta.
  3) Ovsem pokud byl navrh pripraven bez podrobne znalosti investicnich cilu, pak bych za postup musel dat znamku 5. Pokud investicni cile specifikovany byly, pak bych musel dat znamku 5 autorovi clanku, ze je v clanku neuvedl. ;-))
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • Jiří Vídenka

  28 července, 2009

  Naštěstí jsou investiční cíle i základní profil již součástí formuláře finanční analýzy, takže informace poradce měl předpokládám adekvátní.
  Kdyby ne, jistě by na to bylo panem Zámečníkem poukázáno.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  28 července, 2009

  Ale no tak Honzo.S úložkou 10 tisíc měsíčně přece už předvedeš lepší kusy na všech hladinách investičního rizikového profilu než v lifecyclu:-)

  Odpovědět

 • Anonym

  28 července, 2009

  Ondro, dovedl bych zajimavejsi kusy i s tisicovkou. Ale pokud je cilem pravidelneho investovani zhodnoceni 5-7% p.a., pak nevidim jediny duvod, proc investorovi komplikovat zivot slozitym resenim, kdyz muze mit jednoduche reseni a nemusi se o portfolio nijak starat.
  Uprimne receno, ja nemam jedineho takoveho klienta, zpravidla ocekavaji vyssi zhodnoceni, nebo dojdou k zaveru, ze jim nic jineho nezbyva, chteji-li byt na penzi dostatecne zabezpeceni.
  Ale vim, ze bezne se poradci setkavaji se spoustou lidi, pro ktere jsou life-cycly vhodnym resenim.
  Bohuzel casto se life-cycly ordinuji jako vselek do kazde domacnosti, to ostre kritizuji. Ale samotny produkt neni spatny a pro spoustu lidi se hodi.
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  28 července, 2009

  Trvalý příkaz může chodit kamkoliv.

  Odpovědět

 • Anonym

  29 července, 2009

  Trvaly prikaz ano, ale kdo bude cas od casu rebalancovat portfolio? Kdo bude pred koncem investicniho horizontu postupne realokovat prostredky z akcii do dluhopisu?
  Proc to delat jednoduse, kdyz to jde slozite, ze?
  Myslim, ze me dobre znas a ostatni ctenari take, takze vis, ze life-cycly casto kritizuji pro maly vynosovy potencial, viz uz odkazovany clanek:
  http://www.finez.cz/odborne-clanky/detail/individualni-pravidelne-investice-jsou-lepsi-nez-life-cycle-programy/
  Ale pro spoustu konzervativnich lidi mohou byt vhodnym jednoduchym „resenim“. Jen mozna pred penzi zjisti, ze si vse spatne spocitali a misto 15tis renty maji jen 5tis rentu. Ale to je jine tema, ze lide neumi pocitat.
  Akorat jsem presvedceny, ze poradce neznal poradne investicni cile klienta a ty life-cycly strelil, protoze nic jineho jeste neumi. Bohuzel to nemuzeme posoudit, protoze investicni cile klienta v clanku nejsou uvedeny.
  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  29 července, 2009

  Já sem dřív docela fandil Rentierovi nebo Horizontu,ale dneska už bych je prodal klientům,o které se tolik nevyplatí pečovat.A klient,co investuje 10.000 měsíčně by mi za to už stál.

  Odpovědět

 • alen1

  28 července, 2009

  K optimalizaci pojištění mám řadu výhrad, jedna z nich je trvalá invalidita u Avivy.
  Vyjímám z VPP(možná se mýlím a v Avivě Vision
  je to jinak).
  ————
  Za pojistnou událost se v invalidním připojištění považuje okamžik, kdy uplynula doba stanovená v pojistné smlouvě, po kterou trvala nepřetržitě trvalá plná invalidita pojištěného vzniklá následkem úrazu nebo nemoci; podmínkou je, že toto připojištění trvalo nepřetržitě ode dne úrazu nebo vzniku nemoci do dne pojistné události a v případě invalidity následkem úrazu je navíc podmínkou, že tato trvalá plná invalidita pojištěného začala v období prvních dvanácti (12) měsíců od okamžiku úrazu.
  ——–
  Vzhledem k tomu, že u invalidity úrazem musí vzniknout do 12 měsíců, tak se mi to zdá divné.
  Navíc uznání invalidity je pouze na Avivě a ta rozhoduje.

  Odpovědět

 • Anonym

  29 července, 2009

  Za pár měsíců už plná invalidita nebude existovat. To Vám ve Vaší společnosti neřekli?

  Odpovědět

 • álen1

  29 července, 2009

  Nejsem z Partners, takže neřekli.

  Odpovědět

 • Ondřej P

  29 července, 2009

  Definice plné trvalé invalidity
  Definice invalidity je v rámci pojištění Aviva Vision odvozena od „státní“ definice invalidity tak, jak je uvedena
  v novele zákona o důchodovém pojištění, která vejde v platnost k 1. 1. 2010. Konkrétní se jedná o tzv. invaliditu
  3. stupně, která je definovaná jako pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %. U invalidního připojištění v rámci
  Aviva Vision je navíc podmínkou, aby byla invalidita pojištěného trvalá a nevratná. Naopak je definice Aviva oproti
  státní definici mírnější v tom, že nebere v úvahu 2 podmínky, které klade zákon – zda a jak je pojištěný na své
  postižení adaptován a zda je schopen práce za zcela mimořádných podmínek.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  28 července, 2009

  ja jsem nikdy nedal vsechno do lifecyclu, protoze je to podle me take urcita forma rizika, zvlast kdyz cykly neprechazi plynule (pokud jsou napr. pouze 3 portfolia)
  pokud se dynamika uzavre ve ztrate, dluhopisy a penezni trh uz to budou pouze tezko dohanet

  Odpovědět

 • Robert

  29 července, 2009

  Naprosto souhlasím!

  Odpovědět

 • poradce

  28 července, 2009

  Hlavně jde videt to nezavisle poradenství 🙂

  Odpovědět

 • Pepa

  28 července, 2009

  Proboha lidi co čekáte od těchto článků – je to vždycky reklama na služby určité společnosti. Pokud má někdo pár desetitisíců či statisíců Kč, žádného poradce nepotřebujete,ale stačí zdravý rozum. Tzv, poradcům jde většinou pouze o získání klientů a tím provize.Lidé mají mít základní finanční znalosti-pokud nemají tak se stávají obětí tzv.poradců (nejsou to poradci jsou to investiční zprostředkovatelé,kteří pracují za provizi). Pokud máte tak 3MEGA Euro a více tak samozřejmě existují profesionální společnosti, které Vám zhodnotí tyto peníze – ti poradci jsou placeni ze zisku, který vytvoří a to je podstatné. Ale myslím, že to není náš problém. Jinak prosím využívejte svého zdravého rozumu a na nějaké poradce se z vysoka vykašlete!!!!

  Odpovědět

 • závislák

  28 července, 2009

  No hlavně že Vám ten rozum funguje. Jen co je pravda.
  Řada lidí se nechce zabývat financemi. Proč taky? Mají svou odbornost, v té se zdokonalují, touto prací si vydělávají. U mnoha lidí končí schopnosti práce s financemi u stavebního spoření (mají přece tu státní podporu). Nemluvě o tom, že by mě fakt zajímalo, jak byste si třeba vybral pojištění. Zřejmě na základě odezev na internetu, že. Probuďte se, FP mají své místo ve společnosti. Že pracují za provizi? A vy snad děláte zadarmo? Jasně, že FP chce získat klienty, stejně tak výrobce čehokoli chce získat odběratele, prodejce chce zákazníky, atd.

  Odpovědět

 • Pepa

  28 července, 2009

  No mnohdy to nejsou finanční poradci, ale finanční paraziti. Každý by měl mít základní informace o financích a ne se spoléhat na nějaké finanční poradce- každý samozřejmě ví co by dělal s penězi těch druhých. A ty rady co někteří dávají- to bych těžce prodělal. Zdravý rozum, vážený pane a základní finanční znalosti – tyto patří k vzdělání každého středoškoláka!!!

  Odpovědět

 • Radek

  28 července, 2009

  Kéž by tomu tak bylo! Bohužel není. Základní finanční gramotnost chybí mnohdy i na VŠ…

  Odpovědět

 • xf

  28 července, 2009

  To je pravda.
  Nicméně to, že spolehnout se na poradce si většinou jen pohorší o zaplacené provize bez nějakého přínosu, to je také pravda.
  Když už něco, tak na pojištění použít služeb pojišťovacího makléře. A pro zbytek, v případě popisovaném v článku, zůstat u individuálních nákupů akcií + spořící účet jako rezervu.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  28 července, 2009

  dobry, je videt ze jste odbornik…myslim ze na tomto webu jenom ztracite cas 😉

  Odpovědět

 • like.n0.other

  28 července, 2009

  dobry, je videt ze jste odbornik…myslim ze na tomto webu jenom ztracite cas 😉

  Odpovědět

 • David

  31 července, 2009

  Je vždy dobré potkat člověka co se ve financích vyzná, i když je to jenom virtuálně. 🙂 Nakupujte si dál akcie a využívejte pojišťovací makléře jestli máte pocit, že to je to nejlepší pro Vás.

  Odpovědět

 • Václav

  7 srpna, 2009

  Nad tímto názorem jsem se pousmál. Individuální nákup akcíí a spořící účet jako rezerva. Pane, vy peníze nikdy nevyděláte. K makléři se nevyjadřuji … radši

  Odpovědět

 • kajinek

  3 září, 2009

  to mi chcee rict, ze se o financich uci na kazde stredni skole, zeptejte se stredoskolaka na kolik let je treba staveb sporeni a nebo jaky se stat.prispevek…

  Odpovědět

 • like.n0.other

  9 srpna, 2009

  rad bych videl vase portfolio, urcite se tam hluboce odrazi ten vas zdravy rozum 😉

  Odpovědět

 • screw

  15 února, 2010

  Mít 3mega euro tak ty prachy nebudu dávat žádné společnosti, ale s vlastními znalostmi forexu, CFD, komodit a dalších finančních instrumentů si ty prachy zhodnotím sám. Vsadím se, že jste zaměstnanec ve firmě s pevným platem a své ambice jen odkládáte, protože se možná dostáváte do tzv. krysího závodu…. Tak využíjte zdravý rozum a než začnete kritiku, tak si tu práci vyzkoušejte sám nebo si pár „Poradců“ objděte a pak pište..

  Odpovědět

 • Jan Traxler

  15 února, 2010

  Paklize jsou Vase znalosti forexu, CFD, komodit a dalsich financnich instrumentu tak dobre, jak je mozne, ze jeste nemate ty 3mega euro?

  Odpovědět

 • závislák

  28 července, 2009

  Nejsou nezávislí, jsou prostě jiní. Čertví co to znamená.

  Odpovědět

 • poradce

  28 července, 2009

  ze by ty světýlka na obloze??

  Odpovědět

 • nezávislost

  28 července, 2009

  Tak nám ukažte jak si předtavujete nezávislost…

  Odpovědět

 • poradce

  29 července, 2009

  Doporučil bych klientovi uzavřít IŽP Dynamik za 2500,- Kč, dále na investování bych zvolil IŽP ING – akciový fond(veškeré volné finanční prostředky), na manželku IŽP Generali Future za 2 300,- a každýmu PF za 1000 a to u PF AXA.

  Odpovědět

 • to myslíš vážně???

  29 července, 2009

  jj, vaše doporučení je skvělé … škoda jen, že více pro vás, než pro klienta… precejen provize z IŽP jsou nejlepší, že?

  Odpovědět

 • poradce

  29 července, 2009

  no a? co mate proti mému doporučení? je to dobré i pro klienta. Kupříkladu Dynamik- vždyt ho vlastní 700 tisíc klientů v CR, no vy ho ještě nemáte?? Ing fondy získaly ocenění roku, tak proč to do nich nesypat, vy to snad dávate jinam? To je mi vás líto.

  Odpovědět

 • VV

  30 července, 2009

  Prosím vás, pište do uvozovek. Jestli nějaký klient zabrousí do této diskuze tak by nemusel pochopit že tohle nemůžete myslet vážně…

  Odpovědět

 • LM

  30 července, 2009

  Pevně věřím, že klienti tyto diskuze nečtou. Je to tu jak s kohouty na smetišti.

  Odpovědět

 • cml11

  30 července, 2009

  Někteří ano. A dobře se u toho baví:)))

  Odpovědět

 • nelly12

  30 července, 2009

  Myslíte, že když mám taky doma Dynamik za 1890,- Kč,že mám dobrou smlovu?

  Odpovědět

 • VV

  30 července, 2009

  Dobrý den,
  pokusím se odpovědět za všechny zde přítomné když napíšu, že to takto nelze posoudit. Přirovnal bych to k otázce, zda když mám Opel Corsa se spotřebou 8 litrů na sto, zda mám dobré auto? Odpovědět se dá pouze za předpokladu, že znám terén ve kterém jezdíte a účel k čemu auto používáte. Něco jiného bude toto auto pro osamělého důchodce jezdícího akorát na nákup, něco jiného pro rodinu s čtyřmi dětmi kteří rádi lyžují… Rozumíme si? Nenechte si od někoho podle názvu napovídat, že něco je dobré a něco špatné. Pokud máte zájem si zkontrolovat a popř. upravit finanční „portfolio“, nechte si doporučit nezávislého finančního poradce s kterým má někdo z Vašeho okolí dobré zkušenosti.
  S pozdravem VV

 • nelly12

  31 července, 2009

  když on to má i můj manžel za 3000,-, a ne děti jsem to udělali za 800,- a mámě dvě, ty sluníčka. Pročítám se tu diskuzemi a nevím, čemu věřit a čemu ne? Prosím o radu, zda to mám dobře uzavřeno.

 • Ivana

  31 července, 2009

  Jste ukázkový příklad, jak si stále většina lidí (a hlavně se jedná o menší města a vesnice -tím se Vás nechci dotknout) myslí, že jediná a nejlepší je Česká pojišťovna, protože ta tady přece byla už za totality. Být Vámi, skutečně se obrátím na finančního poradce a ve Vašem případě bych volila nezávislého makléře a zaplatila si analýzu Vašich skutečných potřeb a rozbor stávajících smluv, tak jak Vám již ve vlákně někdo poradil. Bude Vás to stát cca 1 měsíční platbu za pojistky. Ale jinak buďte v klidu, nejste v tom sama, neboť pokud hovořím s potencionálními klienty, tak slýchám stejnou odpověď dost často. Nic nechci, jsem pojištěn u České a pokud se dostaneme až k rozboru uzavřených smluv, jsou to opravdu zázraky. Pro Českou je přece lepší když je to na spoření, byť jejich reklama léta tvrdila pravý opak.

 • nelly12

  31 července, 2009

  tehdy přišla naše teta a všem nám to doma pouzavírala, řekla, že to musíme mít, že je to nejlepší na trhu a tak jsme to podepsali a platíme to. Akorat teta už to nedělá, a vzhledem k tomu, že je krize, tak jsem začala na internetu hledat informace, protoze nevim, zda to máme dobře a nebo špatně a tak jsem se dostala až sem. A vy myslíte, že bych si měla teda poradce zaplatit pozvat? a co když to budu mít špatný ty smlouvy, to je mám zrušit a uzavřít nové? A případně jaké? Já nevím, co je na trhu nejvýhodnější? Nedávno jsme ještě uzavřeli stavební spoření na všechny v domácnosti. Řekli nám, že jednou tam budeme mít naspořený milion korun, že je to dobrý. Jak tedy mám poznat kdo je dobry a kdo ne?

 • LM

  31 července, 2009

  Těžko radit takhle od klávesnice,
  doporučuju Vám se poptat Vašich známých a nejbližších po nějakém nezávislém odborníkovi (ne zástupci jedné pojišťovny). Pokud o nikom takovém nevíte, zkuste osvědčené větší společnosti jako je Partners a Fincentrum – ideálně nechat zpracovat plán od obou a pak si porovnat výhodnější. Těmto poradcům NIC neplatíte. Pokud chcete poradci platit přímo na ruku (snad lepší služby? nemohu posoudit) tak je tu Sophia Finance.

 • VV

  31 července, 2009

  Něco mi tu „neštimuje“. Buď píšeme špatným jazykem a nebo si z nás děláte jen srandu… Konkrétní doporučení už padlo – nečekejte od profesionálů řešení od stolu, to je otázka rozboru konkrétní situace.

 • dela si srandu

  9 srpna, 2009

  .

 • dela si srandu

  9 srpna, 2009

  .

 • poradce

  9 srpna, 2009

  a axa pf připsala za rok 2008 úrok klientovi 0,00%
  taky dobrý, ne? Vy jste poradce?? tak proč doporučujete klientovi pf, který nevykázal zisk??? ani 0,1% ??? vím, že se pf a hodnocení posuzují dlouhodoběji, než jen zisk za 1 rok, ale axa se přejmenovala snad stokrát a teď se má odprodávat, tak nechápu Váš názor..

  Odpovědět

 • Majk

  9 srpna, 2009

  kde najdu informaci o připravovaném prodeji AXY?????? Díky

  Odpovědět

 • Petr

  7 srpna, 2009

  To si děláte srandu?

  Odpovědět

 • Mirek

  28 července, 2009

  Je až neuvěřitelné, kolik blábolů se najde v jednom článku a v reakcích na něj. Člověk má skoro pocit, že to autoři myslí vážně.(???)

  Odpovědět

 • poradce

  29 července, 2009

  Članek vskutku brilantní. Pochválit, pokárat za nedostatky, ale ve finiši kladné hodnocení. Jen aby to nebylo nápadné. Založím si web a budu se věnovat nezávisle testování poradců.:) to by bylo počteníčko

  Odpovědět

 • Jakub

  29 července, 2009

  Fakt nuda článek. Asi je lepší když už se píše o poradci který nabídne geniální řešení nebo o poradci který nabídne katastrofální řešení. Závěr, že poradce má perspektivu se vypracovat na profíka je fakt mazec 🙂

  Odpovědět

 • Lenka

  14 února, 2015

  Já osobně nemám nic proti ničemu. Článek je dle mého soudu obyčejný průvodce jak ulázat postup firmy partners. Byla jsem sama přijata na pozici poradce, nicméně jsem to po asi 2 měsících vzdala. Nejistota v živnosti a hlavně myšlenka na to že lidi mají již něco uzavřené a já je budu přsvědčovat že je to špatně a ať to udělají jinak nebyla nic pro mě i když v nekterých případech to tak opravdu bylo. Dnes se se vším obracím na kooperativu, kterou mám již léty ověřenou a hlavně majetek se mnou řeší jeden odborník, povinné druhý a životko či úrazvku zase někdo jiný, ale vím, že o tom svém vědí vše. a co se týká financí a investování tak na to mám firmu GTI, kde mi radí jak rozumě a výnosně incestovat své přebývající finance. Prostě za sebe si myslím, že jeden člověk vám nikdy dokonale nemůže pomoci se vším…

  Odpovědět

 • 14 února, 2015

  Ve včerejším článku Petr Borkovec z Partners prosazuje výplatu provize za ŽP do pěti let.

  http://ekonomi­ka.idnes.cz/cnb-prosazuje-prilepek-o-rozlozeni-provizi-za-pojisteni-v-case-psa-/ekonomika.as­px?c=A150213_131452_e­konomika_nio#ut­m_source=sph.id­nes&utm_medium=richtex­t&utm_content=cla­nek-box

  Odpovědět

 • 14 února, 2015

  Ve včerejším článku Petr Borkovec z Partners prosazuje výplatu provize za ŽP do pěti let.

  http://ekonomi­ka.idnes.cz/cnb-prosazuje-prilepek-o-rozlozeni-provizi-za-pojisteni-v-case-psa-/ekonomika.as­px?c=A150213_131452_e­konomika_nio#ut­m_source=sph.id­nes&utm_medium=richtex­t&utm_content=cla­nek-box

  Odpovědět

 • 14 února, 2015

  Ve včerejším článku Petr Borkovec z Partners prosazuje výplatu provize za ŽP do pěti let.

  http://ekonomi­ka.idnes.cz/cnb-prosazuje-prilepek-o-rozlozeni-provizi-za-pojisteni-v-case-psa-/ekonomika.as­px?c=A150213_131452_e­konomika_nio#ut­m_source=sph.id­nes&utm_medium=richtex­t&utm_content=cla­nek-box

  Odpovědět

 • 14 února, 2015

  Ve včerejším článku Petr Borkovec z Partners prosazuje výplatu provize za ŽP do pěti let.

  http://ekonomi­ka.idnes.cz/cnb-prosazuje-prilepek-o-rozlozeni-provizi-za-pojisteni-v-case-psa-/ekonomika.as­px?c=A150213_131452_e­konomika_nio#ut­m_source=sph.id­nes&utm_medium=richtex­t&utm_content=cla­nek-box

  Odpovědět

 • 17 února, 2015

  Toto opatření by mohlo být likvidační hlavně pro multi-levely, které jsou nekalými praktikami proslulé a několikrát i inkasovaly od ČNB tučné pokuty.

  http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/dohled-nad-pojistnym-trhem/cnb-chce-rozlozit-odmenu-za-zprostredkovani-zp-do-nekolika-let/

  Odpovědět

 • 17 února, 2015

  Toto opatření by mohlo být likvidační hlavně pro multi-levely, které jsou nekalými praktikami proslulé a několikrát i inkasovaly od ČNB tučné pokuty.

  http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/dohled-nad-pojistnym-trhem/cnb-chce-rozlozit-odmenu-za-zprostredkovani-zp-do-nekolika-let/

  Odpovědět

 • 17 února, 2015

  Toto opatření by mohlo být likvidační hlavně pro multi-levely, které jsou nekalými praktikami proslulé a několikrát i inkasovaly od ČNB tučné pokuty.

  http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/dohled-nad-pojistnym-trhem/cnb-chce-rozlozit-odmenu-za-zprostredkovani-zp-do-nekolika-let/

  Odpovědět

 • Z

  12 prosince, 2017

  Dobrý den,
  v měsíci březnu jsem uzavřel se společností Partner smlouvu o refinancování mého úvěru. Zároveň jsem uzavřel i životní pojištění, důchodové a v podstatě si vzali na správu veškeré mé smlouvy.
  Refinancování úvěru bylo domluveno u Hypotéční Banky a domluveno bylo že splátky budu zasílat od 09/2017.Partners jsem podepsal veškeré dokumentace související s poskytnutím úvěru u H.B.
  Po čase jsem se informoval u svého obchodního zástupce společnosti Partners jak se věci vyvíjejí a zda je vše v pořádku.Bylo mi po telefonu sděleno že je vše v pořádku a částka bude od jistého data převedena na ČMSS, kde jsem hypotéku původně měl. Na tento popud jsem zrušil příkaz k úhradě na splátky pro ČMSS a čekal od H.B na rozpis splátek.Situaci jsem si několikrát ověřoval u mého obchodního poradce a ten mi vždy sdělil že je vše v pořádku.
  Nedávno mi volali z ČMSS že tam evidují dluh za neplacení splátek a k tomu přičetli sankci. Jelikož jsem žil v domnění že v ČMSS je vše vyřešeno a že každým dnem čekám rozpis splátek byl jsem nemile překvapen.
  Ihned jsem začal jednat, zaplatil jsem vzniklý dluh i s pokutou, začal jsem procházet smlouvy a komunikovat s OZ Partners(mimochodem mi bylo řečeno že je vše v pořádku-jak jinak že!)
  Vydal jsem se řešit situaci rovnou na H.B kde mi bylo sděleno že ze stany Partners nebyl podán žádný dokument týkající se vyřízení mého refinancování. Držel jsem v ruce jen smlouvu sepsanou 03/2017 s H.B a spol Partners které však chyběli důležité razítka. Po výzvě zaměstnance (našeho obchodního poradce nyní od H.B podepsané pod touto smlouvou) aby nám na dané smlouvy dal razítko a vyjádřil se písemně k situaci kde se stala chyba nám tento zaměstnanec smlouvu jeho jménem podepsanou razítkem nestvrdil a vyjádření nepodal a odkázal mě abych si stěžoval na jejich lince pro klienty.
  Odešel jsem rozezlen a ihned volal OZ Partners, který zase mlžil a tvrdil že chybí nějaký dokument.Tady nechápu jak může bankovní poradce po 1/2 roce si vzpomenout na chybějící podklad!!!To o něčem svědčí. Dokument byl ihned předán a podepsán s tím že OZ druhý týden situaci napraví.
  Nyní se nám OZ nebere telefony, dokumenty mnou podepsané, potřebné k dořešení refinancování má u sebe a já nemohu situaci nijak dořešit.
  Jsem podnikatel a toto jednání že mě společnost Partners uvede v omyl a lživě tvrdí že mám vše vyřešené, kdy mi však na druhé společnosti vznikají dluhy a pomalu padám do evidence neplatičů může poškodit moji podnikatelskou činnost ať již z hlediska poskytnutí půjčky či spolupráce s obchodníky.
  Bohužel situaci stále řeším 🙁

  Odpovědět

 • Míra

  13 prosince, 2017

  To je na žalobu na poradce Partners, resp. na celé Partners. Navíc Vás ten „poradce“ obelhal tím, že tvrdil,že úvěr od ČMSS refinancuje do HB. ČMSS jen tak někoho kamkoliv jinam nepustí, a když, tak s tučným odstupným, které běžně dosahuje několika set tisíc. A to by se vám asi nelíbilo. Tenhle příběh je klasický příběh poradenské hyeny.

  Odpovědět

 • insider

  13 prosince, 2017

  No jen jestli to nebude nějaká „účelovka“ a špinění „dobrého“ jména a pověsti Partners, když to přece jejich poradci „dělají jinak“…

  Odpovědět

 • insider

  13 prosince, 2017

  Napište stížnost a doporučeně ji zašlete na Českou národní banku, finančnímu arbitrovi a na ČOIku (Českou obchodní inspekci). Doložte veškeré dokumenty, zejména pak záznamy z jednání a komunikaci s „poradcem“.

  Odpovědět

 • Lenka

  18 dubna, 2018

  Doporučuju pročíst zajímavý článek https://www.financni-navigator.cz/1003897-financni-poradce-nebo-financni-zradce/.

  Odpovědět

 • insider

  18 dubna, 2018

  Jděte s tou okatou reklamou na Partners někam, takových článků vám na počkání napíšu deset za dopoledne.

  Odpovědět

 • Michaela Volfova

  13 července, 2018

  Dobry den, mam neprijemne zkusenosti s pani Nikolu Komárovou z Prahy, ze zacatku ochotna pak prestane komunikovat, nezveda telefony atd, prisla jsem kvuli ni o nemovitost, majitelka uz nemohla dale cekat.

  Odpovědět

 • Insider

  13 července, 2018

  Napište stížnost na Partners přímo jejich generálovi panu Petru Borkovcovi, aby si přečetl, jak to ti jeho poradci „dělají jinak“. No a doufejte, že z toho vyvodí důsledky.

  Odpovědět

 • Partners

  13 července, 2018

  Zajímavé, jak jste dobrý soudce a z jednoho souvětí je vám hned vše jasné a odsouzeno. 🙂 I vy máte přístup do registrů ČNB a tak byste mohl zjistit, že žádná paní Nikola Komárová v registrech ČNB není. A já vám mohu říci, že ani žádná paní Komárová není v Partners.
  Paní Volfová, v diskusích vám jistě nikdo nepomůže, ale Partners za svoje poradce nese odpovědnost a podobné situace umí řešit. Stačí napsat na reklamace@partners.cz.

  Odpovědět