CZK/€ 25.350 +0,12%

CZK/$ 23.394 +0,17%

CZK/£ 29.700 +0,45%

CZK/CHF 26.625 +0,25%

Text: Jiří Tichý

16. 04. 2018

40 komentářů

Petr Stuchlík: Podle rozhodnutí ČNB budou muset poradci nahrávat všechno a všechny

 

Už i na Fincentrum, jednoho z největších tuzemských finančních poradců, dopadla přísná kontrolní ruka České národní banky (ČNB). A jak se říká, že je špatná kontrola, která nenajde pochybení, dohledový úřad udělil firmě 1,5 milionovou sankci. Z několika menších výtek ale vyčnívá jedna, která zasáhne celý zprostředkovatelský sektor – kromě bankovních nově i finanční poradci musejí nahrávat všechny hovory vedené po telefonu, a to byť jen s potenciálními klienty. O komplikovaném opatření na ochranu spotřebitelů, ale i o dalších strastech poradenského trhu v Česku hovořil zakladatel a generální ředitel Fincentra Petr Stuchlík.

Loading 

Už si nahráváte a archivujete všechny hovory vašich poradců? 

Jistěže ne, pravomocné rozhodnutí ČNB je staré pár hodin a implementace nezbytného řešení potrvá několik měsíců. Navíc stále s týmem právníků detailně analyzuje rozhodnutí dohledu, které je ve spoustě ohledů nejasné a vyvolá ještě polemiku. Zkrátka stále nevíme, co všechno a v jakých situacích musíme nahrávat a skladovat.

Neprospěje povinnost nahrávat investiční nabídky spotřebitelům další kultivaci poradenského trhu? 

Podívejte, Fincentrum se nikdy nebránilo žádným opatřením, která z trhu vytlačovala živelné multilevelové podnikavce, jimž nezáleželo na klientech, ale jen na vlastním prospěchu. Připouštím, že i „nahrávací kauza“ by byla prospěšná, kdyby ČNB poradce nenutila paušálně nahrávat prakticky každé telefonicky vyřčené slovo. Líbilo by se vám, kdybyste zavolal kamarádovi a ten si vás automaticky nahrával?

Nelíbilo, ale proč by si mě nahrával? 

REKLAMA

Dám vám příklad. Volá vám kamarád Pepa a zve vás na pivo, abyste pokecali o životě. Mezi řečí se mu v telefonu zmíníte, že máte nějaké volné peníze, v bance nenesou žádné úroky, a že byste to spolu mohli na pivu taky probrat. Pepa totiž, jak víte, pracuje ve Fincentru coby vysoce kvalifikovaný finanční poradce, investiční zprostředkovatel. V hospodě se dohodnete a setkáte se druhý den u Pepy v kanceláři, kde doladíte nezbytnou dokumentaci pro zvolené investiční portfolio. Další dny spolu ještě párkrát telefonicky upřesňujete některé detaily produktů. Smlouva je uzavřena, peníze se vám hezky zhodnocují.

Hezký příběh, ale kde je ten problém s nahráváním? 

Dostáváme se ke klíčové otázce – máme sice podle regulátora nahrávat investiční hovory, ale nikdo nám není schopen přesně určit okamžik, kdy už o takový hovor jde. Měl být nahrán už váš první rozhovor, kde jste si domlouvali termín piva, když tam byl zmíněn problém, co s volnými penězi? Nebo až hovory probíhající po první schůzce v kanceláři? Jak má poradce dopředu vědět, že mu klient-kamarád volá jen kvůli pivu a že hovor nesklouzne k práci a penězům?

O financích si lidé povídají velmi často, buď jim chybí, nebo neví, co s nimi. Budeme tak muset nahrávat a ukládat miliony terabajtů zbytečných hovorů statisíců lidí v mobilních telefonech, protože ČNB ve svém rozhodnutí vyřkla názor, že pokud není předem jednoznačně možné vyloučit, že dojde k poskytnutí investiční služby dané osobě, je nutné na takovou osobu pohlížet jako na potenciálního zákazníka ve vztahu k investicím a nahrávat i rozhovor směřující ke sjednání schůzky.

Opatření se netýká jen hovorů na pevné linky, ale i mobilních telefonů? 

Týká se právě telefonické komunikace obecně. Pokutu jsme dostali také za to, že nenahráváme i hovory s potenciálními klienty. Vraťme se k našemu příkladu. S kamarádem-poradcem Pepou jste sice o penězích mluvili, ale nakonec jste žádnou smlouvu neuzavřeli. Jenže co když využijete služby Pepy o tři roky později? Měli bychom tedy pro jistotu nahrávat už ten první hovor o termínu vašeho piva, protože už tehdy jste mohl být Pepovým potenciálním klientem, ale to tehdy ještě nemůžeme nikdo objektivně vědět.

V této souvislosti totiž nastává další problém, kdy zákon stanoví lhůtu, po kterou je nutné nahrávky archivovat. Tato doba je 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby. Co tedy s nahrávkami potenciálních klientů, které bychom dle názoru ČNB měli pořizovat, pokud k uzavření obchodu nedojde? Jakou lhůtu máme vyčkávat, zda k uzavření obchodu dojde? Máme archivovat takové rozhovory navždy?

Nevěřím, že ČNB dala Fincentru pokutu za to, že nenahrává každého, kdo zavolá vašemu finančnímu poradci na mobil. 

Dostali jsme pokutu proto, že… Fincentrum nenahrávalo mobilní telefony poradců při zprostředkování investic a komunikaci se zákazníkem či potenciálním zákazníkem neuchovalo. Jenže neexistuje žádný výklad zákona, žádná rada od tvůrců nařízení nebo dohledových orgánů, nic. A z výše uvedeného příkladu vyplývá, že bychom raději měli nahrávat vše a archivovat to navždy, i když žádnou investiční službu dané osobě nikdy neposkytneme.

REKLAMA

Mluvil jste o celém trhu. Jak jsou na tom další hráči na trhu jako třeba Partners nebo Broker Consulting

Všichni poradci a poradenské společnosti v České republice, stejně jako obě profesní asociace rozuměli příslušným zákonným předpisům tak, že hovory s klienty není třeba nahrávat. Z tohoto pohledu je rozhodnutí ČNB, byť doprovázené pokutou, průlomové nejen pro nás, ale skutečně pro celý trh, který se podle toho musí rychle zařídit. Fincentrum – stejně jako všechny poradenské firmy v zemi – bude muset začít nahrávat a pět let archivovat všechny telefonáty našich poradců s klienty. A samozřejmě mobilní hovory klientů našim poradcům.

Proč jste dostali pokutu právě vy, a ne některý z konkurentů?

Nevím, mohu se jen domnívat, že jsme nejvíc vidět. Jsme největší česká poradenská společnost, naše celkové příjmy ze všech trhů přesáhly loni 1,6 miliardy korun, druzí Partners dosáhli 1,4 miliardy, ostatní jsou podstatně menší… možná, že když dostane pokutu lídr trhu, ostatní se rychleji novému opatření přizpůsobí. Mimochodem podobnou pokutu za nenahrávání hovorů dostala minulý rok i ČSOB, také největší v zemi mezi bankami. A ostatní banky se přizpůsobily.

Nemůže za tím být to, že jste nedávno obvinil ČNB, že podporuje oligopolizaci finančního trhu

Českou národní banku jsem takto neobvinil, pouze jsem v odborné debatě konstatoval, že oligopol je pro výkon dohledu jednodušší než roztříštěný plně konkurenční trh – s čímž nakonec ČNB ústy svých představitelů souhlasila. Výzkumným úkolem v tomto směru se nyní zabývá renomovaná Vysoká škola ekonomická v Praze.

Především však žijeme v právním státě a ČNB je přes všechny své nedostatky vysoce profesionální instituce, kde jakékoliv osobní vlivy oblíbenosti či neoblíbenosti vylučuji.

Proč přichází nová povinnost – nahrávání mobilních hovorů? Nejsou klienti dostatečně informováni a chráněni před případným omylem už dnes? 

Ochrana spotřebitele se stále zvyšuje, i když je často kontraproduktivní a některá opatření se nakonec obrátí proti lidem. Žijeme v době, kdy si čeští i evropští zákonodárci myslí, že občané jsou naprosto nesvéprávní. Že nejsou schopni porozumět poskytovaným finančním službám nebo poradenství. Místo zvyšování finanční gramotnosti obyvatel už od základní školy budou státy ve snaze chránit a vést každého za ručičku tak dlouho utahovat šrouby, až dojde k paralýze poradenského trhu. Pak lidem „poradí“ nějaký místní kápo ve tmavé ulici.

Nedávno rozbouřila mediální vody zpráva, že statisíce investičních životních pojistek jsou podle finančního arbitra neplatné. Kde se podle vás stala chyba? 

Předně si myslím, že jde o nafouknutou bublinu, která je živena šíbry, kteří cítí příležitost k výdělku. Jsou to často titíž, kteří před pár lety neuspěli ve sporech s bankami o bankovní poplatky. Tehdy zpovykali řadu důvěřivců, aby se připojili k žalobám na banky, soudy jejich nároky odmítly a lidem zůstaly jen dluhy za soudní náklady.

REKLAMA

Ale zpět k vaší otázce. Zatím se jedná o jednotky smluv a vždy konkrétní příklady, které nejde generalizovat. Kde se mohly stát chyby? Některé pojišťovny byly ve svých obchodních praktikách příliš agresivní a pod tlakem akcionářů na vyšší a vyšší zisky podporovaly i nekalé obchodní praktiky. Vědomě, ale často i bez zlých úmyslů.

Nemůže to být reakce na divoké praktiky některých poradců, kteří klientům nutili opakované uzavírání zbytečných pojistek? 

Může. Fincentrum proti takzvanému přepojišťování bojuje minimálně deset let, ale roky zde prosperoval bezskrupulózní německý multilevel, který v kolonii – Česku – podporoval praktiky, které by si na domácím trhu nedovolil. Je to podobné jako s dvojí kvalitou potravin. Doma šunka, na Východ flaksy. Některé pojišťovny tyto praktiky bohužel podporovaly. Pozor! Většina pojišťoven byla a je solidní, mluvím o výjimkách, které ale potvrzují pravidlo. A nyní sklízí, co zasely.

Je možné, aby se takto zneplatnily pojišťovací smlouvy staré mnoho let? 

Arbitr i soud ukázal, že to je v jednotlivých případech možné. Například pokud pojistná smlouva nemá žádné pojistné krytí, co je to za pojistku? Ovšem nemyslím, že dojde k plošnému rušení smluv. Nejvíce by to totiž paradoxně zasáhlo klienty. Kdyby se plošně zrušily některé investiční životní pojistné smlouvy, co klienti, kteří čerpali plnění? Budou je vracet?

Může se to nějak dotknout firem jako je Fincentrum

Nás se to nedotkne, takto problematické smlouvy jsme díky našemu kontrolnímu systému neuzavírali. Ale některé konkurenční firmy to zřejmě zasáhnout může.

Se značkou Fincentrum jste jako zakladatel spojený už 18 let. Majoritu jste úspěšně prodali před pěti lety za mnoho set milionů korun. I když firmu stále řídíte, zároveň jste se vrhnul do dalších investic. 

Už od počátku existence značky pánské módy Le Premier jsme, spolu s mým partnerem Davidem Šimoníkem, významnými investory – vedle řídícího partnera, mozku a duše firmy: Jakuba Lohniského.

Víte, pokud mám někam investovat, tak do lidí. Jakub je pro mě příkladem podnikatele, který se vyvíjí a zraje jako víno. Le Premier je dnes největší zakázkové krejčovství v zemi. A co je důležité, že je téměř od počátku ziskový. V současnosti působí v Česku, v Polsku, v těchto dnech se otevírá prodejna na Slovensku, a před námi je největší trh: Německo.

Loni jste ukončil tříletý prestižní studijní program na Harvard Business School. Co se tam studuje? 

Je to vlajková loď HBS Executive Education, program, který už běží přes 40 let. Je určen lidem, kteří postavili byznys nějaké velikosti a chtějí se stále rozvíjet. Pomáhá majitelům lokálních firem myslet globálně. Dosahuje toho jednak kvalitou lektorů, kteří jsou skutečnými špičkami v oboru. A pak také samotnou skladbou účastníků, kteří jsou z celého světa a mohou si vzájemně předávat zkušenosti. Mohl jsem takhle například vzít právě Kubu Lohniského před dvěma lety za spolužákem do Dubaje, který globálně provozuje 1 400 obchodů… Myslím, že toto byl velmi důležitý moment v rozvoji Le Premier.
Jak vypadá taková harvardská školní docházka?
Je to tříletý program, vždy měsíc v roce přímo v Bostonu na Harvard Business School. Ale ve styku s kolegy, školou i vyučujícími jste i mezitím. Na dálku i osobně: Dubaj, Londýn, USA. Ale vlastně to funguje i po promoci, 120 spolužáků, prakticky všichni, se letos sejde na týden v Radžastánu v Indii. Už se moc těším.

Jak funguje vaše další investice, rádio Classic Praha? 

To není investice, ale spíše radost, starost a společenská zodpovědnost. Klasika k Praze prostě patří a měli bychom ji podporovat. Navíc je to hezké… Zvlášť když vidíte Rudolfinum na koncertu české filmové a pohádkové hudby zaplněné po strop rodiči s dětmi. Třikrát a stále plno, v říjnu se těším počtvrté. Dospělé posluchače, vaše čtenáře, bych však rád pozval na mimořádný koncert 10. května. V pražském Rudolfinu zahřmí Carmina Burana, fenomenální dílo Carla Orffa.

Rozhovor vyšel v deníku Právo

Loading

Vstoupit do diskuze 40 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Měnová politika: Tanec s úročením, inflací i měnovým kurzem

Ještě na podzim z centrální banky zaznívalo, že vyšší úrokové sazby s námi zůstanou na poněkud delší dobu. Máme si prostě zvykat, peníze mají mít opět svou cenu. Nejnovější dění ukazuje, že když budou strůjci měnové politiky snižovat úrokové sazby razantněji, riskují oslabení koruny.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

22. 02. 2024

Komentář: Peníze na trůnu a boj s inflací o moc nad měnovou říší

Deflace v Číně, inflace v Japonsku. Moudří vědí, kdo správně neinvestuje, toho postihne inflační daň, finanční represe. Dražší domy a akcie rozšiřuje propast mezi těmi, kteří tato aktiva vlastnili před tím, než se prohloubí nekonvenční měnová politika. Ti, kteří drží úspory na účtech nebo v instrumentech s pevným výnosem […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Pixabay

05. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • profi poradce

  16 dubna, 2018

  Takže fincentrum je větší než Ovb (nebo Swiss Life třeba) při součtu všech trhů, jak píše pan majitel? Nebo jen jako vždy mlží (lže)?

  Odpovědět

 • Petr Stuchlík, Fincentrum

  16 dubna, 2018

  Největší česká společnost, pane, který se bojí podepsat. Se Swiss Life se samozřejmě porovnávat nemůžeme, ale to jsou švýcaři, kteří radí o 143 let déle :-). OVB je ještě úplně jiný příběh.

  Dobrou noc.

  Odpovědět

 • hook

  24 dubna, 2018

  Pane Stuchlíku, vždyť Fincentrum patří Lucemburčanům, proč lžete ???

  Odpovědět

 • insider

  16 dubna, 2018

  Sledujete, jak se nám postupně, hezky pomalu a otáčku po otáčce, utahují šrouby ? Co bude příště ? Povinnost nahrávat telefonní rozhovor při požadavku klienta pojistit si na povinné ručení přívěsný vozík, který si právě zakoupil, aby si na něm mohl odvézt míchačku, díky které si plánuje postavit nízkou zídku na svojí chatě ? Nebo snad budeme muset pořizovat videozáznam, že jsme klientovi skutečně fyzicky, hezky z ruky do ruky předali pojistné podmínky a u toho mít v ruce aktuální vydání nějakých novin, aby nemohlo být zpochybněno datum ? Paranoia ? Sci-fi ? Napadlo by vás před pár lety, že volně ležící vizitka na vašem stole je dle nové směrnice GDPR citlivý osobní údaj, tedy důvod k pěkně tučné pokutě ze strany dozorového orgánu ? A propos, taky vám začínají chodit dodatky od pojišťoven stran GDPR, kde se to v každém jednotlivém odstavci hemží pokutami tu sto ticíc, tu půl milionu, tu milion ? A podepsali jste ? My na základě doporučení našeho právního oddělení ne a ihned nám začaly pojišťovny vyhrožovat, že pokud nepodepíšeme, tak že nám ukončí spolupráci. Vyskytl se nám tu ovšem takový nešvar: onen dodatek ala GDPR odmítají ve stávající podobě podepsat i významní a velcí pojišťovací makléři a den ode dne je jich čím dál víc, takže pojišťovny budou mít ještě velký problém, jak tuto věc uchopit. Dle těchto dodatků stačí jedno jediné pochybení a menší či středně velká makléřská firma končí, neboť výše pokuty ze strany pojišťovny je de facto likvidační. Naše právní oddělení se ptalo nejmenované pojišťovny, na základě jakého zákona si dle jejich dodatku např. vyhrazuje právo zkoumat a prověřovat úroveň a způsob šifrovaného zabezpečení naší firemní komunikace. Odpověď: do toho vám nic není, podepište nebo vám ukončíme spolupráci. Žádná z pojišťoven na toto nemá právo, to přísluší jen úřadu, který bude v rámci GDPR provádět kontroly, ovšem podobných špeků a kulišáren je v těchto dodatcích pojišťoven více a co kulišárna, to téměř likvidační pokuta. Máte jen samé povinnosti, ale žádná práva. Vážené kolegyně a kolegové, netuším, jestli to cítím a vidím jen já sám, ale tento obor jde postupně tam, kde končí záda. Celá nesmyslná GDPR směrnice opět vznikla v Bruselu, v sídle EU….mimochodem, víte co znamená EU ? Eště Uvidíte !!!

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  16 dubna, 2018

  Milý pane Insidere, já jsem tu i kvůli vám za zneuznaného, divného, neúspěšného, jakéhosi Dona Quijota, a kdoví co ještě, ale přesně před třemi lety jsem varoval před regulací provizí ze ŽP, když začala ta nenávistná kampaň pana Šincla v médiích. Již tehdy jsem psal, že když v parlamentu tento pokus pojistné lobby projde, budou nám pak utahovat šrouby pořád, až nás uregulují k smrti. Někdy v dubnu 2015 byla jakási konference, po jejímž konci se pak mediálně někteří účastníci strašně ohrazovali, že jsem tam hlasitě řekl, že máme bojovat za naši svobodu a ne se podřizovat regulaci již předem. Divili se, že odsuzuji poraženecké řeči pěti kamarádů na jevišti, vedené panem Slukou, kde předstírali jakýsi střet. Místo abychom mediálně bojovali a ovlivnili poslance, jsme jak stádo ovcí vedeni na porážku a to jen proto, že jsme se vzdali předem. My, poradci. S námi lídři našeho oboru. Tak je to smutné, milý Insidere. Jen občas vykřikne někdo protestní hlas, někdy vy, někdy já, někdy někdo jiný, ale to je málo.

  Vítejte v mlýnku na poradenské maso!

  Odpovědět

 • Ruprecht

  16 dubna, 2018

  Pane Hanzle, omlouvám se, ale Vy opravdu žijete v minulém století. Asi to myslíte dobře, ale situce je někde úplně jinde.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  16 dubna, 2018

  Prosím Vás, co tu melete o GDPR? ČNB GDPR neřeší. Podle http://www.cnb.cz ČNB řeší pouze, zda je systém ochrany osobních údajů nebo ne. Ale nastavení systému ČNB nepovažuje za svou oblast působnosti. Prosím neodvádějte od podstaty problému, kterou je, že Fincetrum zavařilo svou ignorancí celému trhu.

  Odpovědět

 • Kukačka

  16 dubna, 2018

  Není problém trosku jinde tj ze fincentrum prodávalo závorky jako spoření a pak u investic nevedlo vůbec nic. A dokážu si představit ze nějaký chytrák řekl ze to bylo řešeno telefonicky atd. Neexistuje povinnost vše nahrávat jen musí být zamezeno systémové poskytovat poradenstvi přes telefon a to evidentně borci s fincentra neumí. Pohádky o Pepovi to opravdu nevyřeší. Souhrnně jste podváděli a to tak ze blbě a teď se snažíte z toho vymlatit co se dá. Podepisovat se nebudu , nemám potřebu to k vašemu pr delat

  Odpovědět

 • Ruprecht

  16 dubna, 2018

  Fincentrum mělo podle rozhodnutí ČNB podstatně větší nepořádek ve vnitřních předpisech ohledně investic, než konkurence (čtení mezi řády + pročtení rozhodnutí ČNB k jiným společnostem).
  Fincentrum nemělo tak zásadní věc, jakým je záznam z osobního jednání, pokud byla poskytována investiční služba. Resp. ten kus papíru Fincetra neměl základní požadované údaje, které ostatní firmy zhruba od 2011 zaznamenávaly. A vesele používali poradci Fincentra telefony, jako by nebyly požadavky v. č. 303/2010 Sb. Což velmi pravděpodobně vedlo ČNB k takovému rozhodnutí.
  V jiných kontrolách ČNB nenarazila na takovou ignoranci právních předpisů, jako u Fincentra. Až ve Fincentru si ČNB zřejmě uvědomila, jak mohou poradci telefon používat. Protože jinak by to ČNB vytkla v mnoha jiných kontrolách.

  Závěr – ostatní investiční zprostředkovatelé mohou poděkovat „skvělému“ Fincentru za to, že nyní ČNB chce nahrávat telefony. Opravdu úroveň Fincentra neměla daleko k OVB. A to je co říci.

  Odpovědět

 • Radek

  16 dubna, 2018

  „Až ve Fincentru si ČNB zřejmě uvědomila“ – to nedává smysl, Fincentrum bylo kontrolováno dříve než 2. kolo OVB, BT i BC.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  16 dubna, 2018

  Ale závěr, tedy rozhodnutí a rozklad přišel až po OVB, Broker Consulting, Broker Trust, SMS finanční poradenství, atd.
  Hovory se nenahrávají nikde, kromě bank a obchodníků s cennými papíry (proto je porovnání Fincentra s ČNB od p. Stuchlíka úplně mimo). NIkde to ČNB nevytklo, protože byl víceméně vedeny písemné záznamy z osobního jednání s klienty. A snad omezení týkající se tel .hovorů. Ovšem podle rozhodnutí ČNB Fincentrum nic takové nemělo. Prostě dělali investice jako v minulém století.

  Odpovědět

 • hook

  24 dubna, 2018

  pan zatuchlík mlží, o tom žádná…

  Odpovědět

 • otporník

  16 dubna, 2018

  Přesně tak, kontrola byla provedena ještě před platností MIFIDII takže veškeré kecy pana Stuchlíka a jeho klaky jsou dost mimo…kalí vodu předsedo

  Odpovědět

 • Radek

  16 dubna, 2018

  To by měla být spíš polehčující okolnost 😉 – MiFID II je přísnější.

  Odpovědět

 • Otpornik

  16 dubna, 2018

  No o tom mluvím nebyli schopni dodržovat ani velmi nízko položenou latku, ale jsou to největší borci na investice 🙂

  Odpovědět

 • ElDAt

  17 dubna, 2018

  Ani po pročtení dalších rozhodnutí, žádné srovnání mezi společnostmi nevidím. Vůbec nikde se nepíše, co ostatní mají/nemají. Z mého pohledu se prostě doba posunula dál a co regulátorovi včera nevadilo, to mu dnes vadí. Rozhodně se to netýká pouze financí. Oproti období pět let zpět se trh pročistil a svým dílem přispělo i Fincentrum. Jako bývalého poradce a dnes klienta mě upřímně obtěžuje adminastrativa, kterou se mě stát snaží přes můj odpor ochraňovat.

  Odpovědět

 • Petr

  17 dubna, 2018

  Toto všechno přichází z Bruselu, kde jsou úředníci naprosto, ale naprosto odtrženi od běžné reality a vymýšlejí totální nesmysly, které lidem jen ztěžují život. Bude-li někdy v budoucnu referendum o setrvání či vystoupení z EU, na 100% hlasuji pro odchod z EU. EU = Eště Uvidíte.

  Odpovědět

 • xyz

  17 dubna, 2018

  Jdi olízat Okamuru!

  Odpovědět

 • Petr

  18 dubna, 2018

  I Vy populisto, s Okamurou to nemá vůbec nic společného, zeptejte se obyčejných lidí kolem sebe, živnostníků a podnikatelů. EU, do které jsme vstupovali bylo zcela jiným společenstvím, než je tomu dnes. Ve srovnáním s tím, co denně za nesmysly vymýšlejí bruselští úředníci, byli soudruzi z RVHP úplní žabaři. Dvojí kvalita potravin jim nevadí, nesmysly s letním a zimním časem taktéž ne, ale volně ložená vizitka na stole, pane to už je prohřešek !!! Snad jste pochopil pointu…a pokud ne, tak je to stejně jedno.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  18 dubna, 2018

  Souhlasím.

  Odpovědět

 • Komentator

  25 dubna, 2018

  Ruprechte, kolik lidí Vám uteklo do Fincentra?

  Odpovědět

 • anonym

  16 dubna, 2018

  Asi nikoho nepřekvapí, že jednička na českém trhu Partners po velké kontrole bez pokuty a s investičním poradenstvím a to má 15 mld. Kč pod správou. asi to nebude o tom nahrávání, ale spíše celkovém procesu a kvalitě, která v tom fincentráckém kotli zfpáků, lišáků, aegoňáků, ovbáků a všeho možného dalšího chybí.

  Odpovědět

 • XX

  16 dubna, 2018

  Partners pod vedením génia pana Borkovce budou do roku 2030 největší poradenská firma v Evropě. Vsaťte se!!!

  Odpovědět

 • Karel

  17 dubna, 2018

  Nebudou, at budou velci jakkoliv. MLM nebude nikdy dobrym poradenstvim.

  Odpovědět

 • insider

  17 dubna, 2018

  Zkuste se dnes, v dubnu 2018 manažerů z Partners zeptat, jak je nesmírně náročné k nim někoho dostat a když už u nich je, tak aby zůstal. Kamarádka, co u nich je už 10 let a má ten jejich Partners Market v Brně, by vám mohla vyprávět. Málokdo u ní zůstane rok a déle, po roce většina odchází pryč, mají nesmírně náročná, přísná a tvrdá kritéria, k tomu si připočtěte MLM systém, legislativu, plánovanou legislativu apod.

  Odpovědět

 • anonym2

  17 dubna, 2018

  ano, a díky tomuto přístupu a přísným kritérií růst Partners minulý rok plus 10% a to i přes rozložení provizí za život v čase a v 1Q +20%. a díky tomu se právě tento Partners market blíží proviznímu obratu milion měsíčně. ale není to o kritériích v kariérovém plánu apod. ten ostatně markety nemají a těžko můžete o marketech mluvit jako o MLM. ale bavíme se o nárocích na profesionalitu lidí, protože jiní na trhu nepřežijí.

  Odpovědět

 • insider

  17 dubna, 2018

  Nic z toho, o čem píšete v žádném případě nezpochybňuji. Jen jsem konstatoval, že Partners mají velmi tvrdá a přísná kritéria, která né každý vydrží a je ochoten akceptovat, proto ta fluktuace, která je však obecně v našem oboru velmi z pochopitelných důvodů vysoká. Jinak ať si Partners rostou třeba o 10.000% každý rok, je mi to zcela lhostejné, do tří až pěti let nezůstane v našem oboru kámen na kameni.

  Odpovědět

 • PavelKem

  17 dubna, 2018

  Mám jinou osobní zkušenost a to, že blbci se najdou všude a já jsem na ně měl v Partners mimořádné štěstí a historicky jsme tam uzavírali pojistky „na spoření“ jako diví a jela to celá firma. Profesionálové na nábor mimo poradenské firmy a systém nedovolil uzavřít úplnou chujovinu, ake i to se dalo obejít.

  Odpovědět

 • hook

  24 dubna, 2018

  Partners vyrostli jedině na „spořících“ IŽP, o tom žádná…Vždyť je jejich základem utečenecká struktura z OVB, tak asi jak…Když na spořících pojistkách vydělali majlant, tak si zaplatili ansámbl na řízení kvality do budoucna, to by uměl každý. Ne každý ale měl koule 5-6 let mlátit hlava nehlava spořící pojistky a mít vytetováno ka ksichtě „jinak“…

  Odpovědět

 • Partnersák

  24 dubna, 2018

  Klasika, aneb úspěch se v této zemi neodpouští, co ? Zkuste si položit otázku, proč Partners navzdory několika hloubkovým kontrolám ze strany ČNB nedostalo nikdy žádnou pokutu…víc asi psát nemusím, to samotné již mluví za vše. Ale chápu Vás, píše se tu o Partners, tak je zapotřebí okopávat kotníky.

  Odpovědět

 • Tobias Kuler

  25 dubna, 2018

  Máte pravdu že každý má jinou zkušenost. Já s Partners mám zkušenost už dlouholetou a naopak se přikláním na jejich stranu. Nikomu jeho názor nevyvracím, mohlo se něco pokazit ale vše má své řešení. Semnou je v kontaktu poradce který nás nikdy nepodrazil proto si myslím že všichni se mají rozhodovat podle sebe a ne podle názoru ostatních.

  Odpovědět

 • hook

  25 dubna, 2018

  Příště se aspoň neschovávejte za smyšlené jméno, když už jste z Partners. Váš příspěvek adorující práci a poradce z Partners tak bude působit důvěryhodněji.

  Odpovědět

 • Johny

  14 května, 2018

  To Anonym: Dle vaše vyjádření je vidět, že si myslíte, že tomu rozumíte a jste jeden s účastníků „tyrkysové plavby“. Bohužel pro vás máte dost zkreslené informace. To co jste napsal jsou klasické polopravdy, které od „tyrkysových“ slyším tak často. A polopravda to je v tom, že ano Partners mělo taky velkou kontrolu jako Fincetrum, a to dokonce ve stejné době. Ale co řečeno nebylo, je to, že Partners ve stejné době hovory taky nenahrávalo ale pokutu nedostalo, dokonce se v tom několik set stránkovém rozhodnutí o tom, že by se na to kontrola ČNB třeba jen optala není. Takže 2 kontroly ČNB, stejný čas ale rozdílné výsledky? není vám to divné? Je to totiž stejné, jako v loňském roce s ČSOB, ta dostala stejnou pokutu, za stejnou věc a i v některých ostatních bankách byla kontrola, která na nic takového ani neupozornila. Prostě ten černý Petr padl zrovna na ČSOB a na Fincentrum.

  Odpovědět

 • Pivo

  16 dubna, 2018

  Koukam ze to tu ctou snad jen poradci a tenhle web je jen pro FP je mi smutnoz tehle zumpy… na investicnim webu by clovek cekal clanky o trhu ne o ekonomickem odpadu 😔

  Odpovědět

 • Z pera dávné lásky Petra Borkovce

  17 dubna, 2018

  Fincentrum mělo dostat původně dvoumilionovou pokutu, centrální banka ale vzala v úvahu část námitek v jeho odvolání, a tak je konečná pokuta o půl milionu nižší.

  I tuto poradenskou firmu totiž ČNB mimo jiné obviňovala z toho, že „používala nekalé obchodní praktiky, když prezentovala klientům investiční životní pojištění jako spořicí produkt, resp. jako spoření, s důrazem na bezpečnost, likviditu a garantovanou návratnost zaplaceného pojistného“. Fincentrum ale přesvědčilo ČNB, že pro toto své tvrzení nemá dost důkazů, a tak bylo správní řízení v této části zastaveno.

  Eva Moniová

  https://ekonomika.idnes.cz/kapitol-fincentrum-pokuta-cnb-investicni-zivotni-pojisteni-prh-/ekonomika.aspx?c=A180416_122242_ekonomika_nio

  Odpovědět

 • Z pera dávné lásky Petra Borkovce

  17 dubna, 2018

  Fincentrum mělo dostat původně dvoumilionovou pokutu, centrální banka ale vzala v úvahu část námitek v jeho odvolání, a tak je konečná pokuta o půl milionu nižší.

  I tuto poradenskou firmu totiž ČNB mimo jiné obviňovala z toho, že „používala nekalé obchodní praktiky, když prezentovala klientům investiční životní pojištění jako spořicí produkt, resp. jako spoření, s důrazem na bezpečnost, likviditu a garantovanou návratnost zaplaceného pojistného“. Fincentrum ale přesvědčilo ČNB, že pro toto své tvrzení nemá dost důkazů, a tak bylo správní řízení v této části zastaveno.

  Eva Moniová

  Odpovědět

 • insider

  18 dubna, 2018

  Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR), coby nejvýznamnější oborové sdružení finančních zprostředkovatelů a poradců, varuje před unáhlenými závěry ve věci nahrávání telefonických hovorů s klienty. V uplynulých dnech se v mediálním prostoru objevila hypotéza o povinném nahrávání veškeré telefonické komunikace se zákazníky při poskytování finančních služeb, ve spojitosti s udělením pokuty významné finančně-poradenské společnosti. USF ČR považuje za potřebné se v rámci své expertizy k těmto názorům vyjádřit, a to i s ohledem na možné dezinterpretace. V průběhu legislativních diskuzí ani v rámci komunikace s dohledem České národní banky (ČNB) jsme na požadavek zaznamenávání veškeré komunikace se zákazníky nikdy nenarazili. Bylo by proto nanejvýš překvapivé, pokud by nyní byl tento výkladový úzus porušen. V případě poskytování investičních služeb po telefonu (zadání pokynu, sjednání smlouvy) nebylo však nikdy pochyb, že takové hovory musí být nahrávány. To není nový závěr, ale ustálený výklad, se kterým musí každý účastník trhu počítat. Za zmínku stojí, že v ani v jedné z paralelně běžících kontrol finančně-poradenských společností, pokud je nám známo, nebyl závěr o nahrávání všech hovorů ze strany ČNB učiněn. Na základě výše uvedeného se lze domnívat, že rozhodnutí ČNB bylo nejspíše reakcí na specifický obchodní model zmíněné společnosti. V této souvislosti je třeba dále poznamenat, že sankce byla v daném případě uložena za další tři potenciálně významné prohřešky, které mohly její výši ovlivnit daleko více než problém s nezaznamenáváním hovorů. USF proto apeluje na zachování klidu a racionálního přístupu k uchovávání záznamů z komunikace se zákazníky ze strany finančních poradců. Je si současně vědoma toho, že finanční trh by měl získat konkrétnější představu o rozsahu této povinnosti. O problému bychom proto rádi v blízké budoucnosti vedli další diskuzi i s orgánem dohledu ČNB, přičemž o jejím výsledku budeme odbornou veřejnost dále informovat.

  Zdroj: http://www.opojisteni.cz/pojistovaci-zprostredkovatele/usf-k-uchovavani-zaznamu-komunikace-s-klienty/

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  18 dubna, 2018

  Pro tyto informace nemusíte chodit na opojisteni.cz, zde jsou zveřejněny také 😉
  https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/nejvyznamnejsi-profesni-sdruzeni-financnich-poradcu-varuje-pred-unahlenymi-zavery-ve-veci-nahravani-telefonnich-hovoru/

  Odpovědět

 • Freeman

  21 dubna, 2018

  Jediní kdo musí nahrávat jsou poradci fincentra. Chi chi chi…tak to je dost konec pro fincentrum.

  Odpovědět

 • xyz

  21 dubna, 2018

  Tak urcite…

  Odpovědět