CZK/€ 25.350 +0,12%

CZK/$ 23.394 +0,17%

CZK/£ 29.700 +0,45%

CZK/CHF 26.625 +0,25%

Fincentrum dostalo pokutu 1,5 mil. Kč. Nenahrávalo hovory

 

Finančně poradenská společnost Fincentrum včera zveřejnilo obdržení sankce od České národní banky. Hlavním důvodem udělení pokuty je nenahrávání hovorů v rámci investičního zprostředkování. Musí finanční poradci hovory nahrávat?

Loading 

Fincentrum se stala další finančně poradenskou společností, u níž kontrola ze strany České národní banky (ČNB) vyústila v pokutu, tentokrát ve výši 1,5 mil. Kč. Za pozornost ovšem stojí důvody, které k udělení pokuty od ČNB vedly. Zatím není k dispozici celé rozhodnutí ČNB, ovšem o udělení sankce informovala sama společnost.

Potvrzuji, že rozhodnutí, o němž informuje Fincentrum, existuje a je pravomocné od 6. 4. 2018. Rozhodnutí je třeba vnímat jako celek, a proto vás prosíme, abyste počkal na argumentaci obsaženou v rozhodnutí bankovní rady ČNB. Na webu ČNB ještě z technických důvodů nebylo zveřejněno, ale stane se tak v nejbližší době (pravděpodobně zítra [11. 4. 2018 – pozn. red.]), a to v této sekci webu ČNB,“ uvedl k našemu dotazu Marek Zeman, tiskový mluvčí ČNB.

Hlavním důvodem uvalení sankce bylo nenahrávání telefonních hovorů finančních poradců s klienty při zprostředkování investic. Rozhodnutí v neprospěch Fincentra přichází nedlouho po pokutování Československé obchodní banky sankcí ve výši 2 miliony Kč za nenahrávání hovorů bankovních poradců s klienty. V důsledku tohoto rozhodnutí začaly všechny české banky hovory svých poradců nahrávat a archivovat. Rozhodnutí směrem k Fincentru je podobně precedentní a má za zřejmý cíl totéž: přinutit všechny poradenské společnosti nahrávat a archivovat hovory všech poradců působících na českém trhu v distribuci investic,“ uvedl Petr Stuchlík, zakladatel a předseda představenstva společnosti Fincentrum.

„Po právní stránce se k rozhodnutí ČNB zatím nebudeme blíže vyjadřovat, právní řád nám ke zvážení dalších kroků poskytuje dvouměsíční lhůtu, kterou využijeme k podrobné právní analýze dalšího postupu v této právní záležitosti,“ doplnil k našemu dotazu Vladek Krámek, člen představenstva a ředitel odd. právní a compliance.

Nahrávání hovorů s klienty: Kdy ano?

Nahrávání hovorů s klienty při investičním zprostředkování nařizuje směrnice MiFID II (a před ní obdobně MiFID I) a směrnici implementující Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZKPT) v konkrtétních případech.

Směrnice MiFID II uvádí: „Záznamy obsahují nahrávání telefonních hovorů či elektronické komunikace týkající se alespoň obchodů uzavřených při obchodování na vlastní účet a poskytování služeb na pokyn zákazníků, jež se týkají přijímání, předávání a provádění pokynů zákazníků.“

REKLAMA

Obdobné znění má i český ZKPT: „Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy telefonických hovorů a elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka. Tyto záznamy se vedou i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční služby podle věty první, avšak k tomuto uzavření obchodu ani k poskytnutí této investiční služby nedošlo.“

V souboru odpovědí na otázky v souvislosti se směrnicí MiFID II naposledy aktualizovaném k 13. 12. 2017 k dotazu na nahrazení nahrávky telefonického hovoru jiným záznamem ČNB uvádí: „MiFID II výslovně požaduje nahrávání telefonních hovorů a elektronické komunikace, přičemž záznam komunikace zachycený na trvalý nosič dat umožňuje jako alternativu v případě, že komunikace se zákazníkem probíhá jinak než telefonicky nebo elektronickou komunikací.“

MiFID II požaduje nahrávky telefonických hovorů, ovšem pouze ve specifických případech. Finančně poradenské společnosti ovšem žádné pokyny prostřednictvím telefonních hovorů nepřijímají, nepředávají ani neprovádějí. Nejblíže tomu může být zprostředkování informace o investiční příležitosti. K samotnému pokynu dochází až na osobní schůzce, kde se klient seznámí s podrobnostmi investice.

„Zákazníci mohou své pokyny sdělovat jinými prostředky, tato komunikace však musí být zachycena na trvalých nosičích dat, jako jsou listovní zásilky, fax, elektronická pošta nebo dokumentace pokynů zákazníků pořizovaná na jednáních. Pořízením písemného zápisu nebo zprávy může být zejména zaznamenán obsah příslušných osobních hovorů se zákazníkem. Tyto pokyny se považují za rovnocenné telefonickým příkazům,“ uvádí dále shodně MiFID II i ZKPT.

ČNB tak pravděpodobně pojímá znění zákona velmi široce: Existuje šance, že bude uzavřen v souvislosti s telefonátem v budoucnu obchod? Pak je třeba ho nahrávat. V extrémním případě by tak měl finanční poradce – investiční zprostředkovatel nahrávat a uchovávat i hovory svým rodičům. Co kdyby se náhodou z rodinného hovoru stočila řeč k investicím?

REKLAMA

Příklad nejasnosti, kdy má finanční poradce nahrávat hovory s klientem, přinesl i Petr Stuchlík, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Fincentrum. Společně s JUDr. Vladkem Krámkem, ředitelem právního oddělení Fincentra, vytvořil pro ilustraci současného informačního vakua tento příklad:

Poradce Marek v dubnu 2018 zavolá kamarádovi, aby ho pozval na pivo. Kamarád Vladimír řeší, zda Staropramen nebo Jarošov, a pak řekne, že se může rozšoupnout, protože zrovna prodal zánovní rozbrušovačku. Poradce kamarád namítne: Není to škoda propít? Hmm, je, máš pravdu, Marku, dáme jen pět kousků a jednu zelenou a s těmi penězi se pak poradíme.

V dubnu 2019 kamarád Vladimír zavolá Markovi, aby mu poradil, a investuje úspory včetně peněz za rozbrušovačku do fondu dle svého investičního profilu, který spolu vyplnili na osobní schůzce, kterou si dohodli po telefonu. Vláďa volá Markovi na jeho soukromé číslo a nechce nic řešit, vždyť o nic nejde.

V červnu 2019 trhy propadnou, protože si americký prezident na Twitteru začne v legraci dělat nárok na některé Kanadské provincie. Vladimírova manželka na Vláďu tlačí: že ty jsi to radši nepropil! Furt lepší než co máš teď! Maminka mi poradila, abychom dali Marka k soudu, že tvou investiční nabídku nenahrál. Je to zloděj, Vládíku!

Kde začala investiční nabídka? Co měl mít Marek nahráno? Rozhovor u piva? Hovor z dubna 2018? Hovor z dubna 2019? Měl to Markovi típnout a zavolat z nahrávané linky? Nemusel nahrávat nic, protože po telefonu investiční nabídku neřešili? Nevíme. Zdá se, že dle Rozhodnutí by měl Marek pro jistotu nahrávat jakýkoliv svůj odchozí i příchozí hovor s kýmkoliv, protože kdokoliv může být potenciálním klientem.

REKLAMA

Fincentrum dostalo pokutu – je dvojka… ale první

Fincentrum není první společností, která pokutu od České národní banky obdržela. Výší pokuty 1,5 mil. Kč se Fincentrum zařadilo na druhou příčku za OVB Allfinanz, které již pokutu zaplatilo dvakrát – nejprve 2 mil. Kč a následně 5 mil. Kč za opakované pochybení.

OVB Allfinanz si zjednodušeně řečeno vysloužilo pokutu za nedodržování Dohledového benchmarku 5/2013 v září 2010 až únoru 2013. Zprostředkovatelé navázaní na OVB propagovali investiční životní pojištění (IŽP) jako spořicí nástroj.

Z velkých finančně zprostředkovatelských společností v loňském roce obdržel pokutu ještě Broker Consulting (800 tis. Kč) a Broker Trust (300 tis. Kč)[1].

Společnost Broker Consulting byla v oblasti investičního zprostředkování Českou národní bankou sankcionován za to, že nezavedla pravidla kontroly svých vázaných zástupců, neinformovala před poskytnutím investiční služby zákazníky o svých provizích a nevedla řádně evidenci pokynů, zákazníků a smluv.

V případě Broker Trust někteří zástupci BT poskytovali investiční poradenství bez příslušného oprávnění a společnost „neposkytovala investiční služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, když prostřednictvím svých vázaných zástupců v 15 případech zprostředkovala zákazníkům investiční produkty s předplaceným vstupním poplatkem, které pro ně byly s ohledem na jejich věk, majetkové poměry a znalosti a zkušenosti nevhodné.“

Ani v jednom případě nebyl problém s nenahráváním hovorů s klienty, přičemž žádná z finančně poradenských společností dosud hovory nenahrává. Ostatně, ani nezprostředkovává investice po telefonu. Přitom v době, kdy bylo zahájeno správní řízení s OVB (4. 4. 2014), Broker Consultingem (31. 8. 2015) i Broker Trustem (14. 6. 2016) již bylo v procesu správní řízení se společností Fincentrum (zahájeno 11. 3. 2014).

Diskutované rozhodnutí ČNB bude třeba podrobit důkladné analýze, nežli začneme uvažovat o jeho možné precedenční roli. Je totiž pravdou, že v jiných paralelních kontrolách dohledový orgán tento závěr nedovodil, stejně jako existovala vždy při tvorbě nové legislativy shoda, že zdaleka ne veškerou komunikaci se zákazníkem je nutno nahrávat. Zmíněné rozhodnutí tedy vidím v prvé řadě jako impulz k zahájení diskuze o tom, kde leží hranice mezi komunikací povinně nahrávanou a tou ostatní. Na tomto úkolu také začneme v unii obratem pracovat,“ uvedl k našemu dotazu Jiří Šindelář, předseda představenstva a výkonný ředitel USF ČR.

Fincentrum tak bylo první společností, u níž ČNB šetřila nahrávky finančních poradců s klienty, ovšem pro správní řízení zahájená poté (neexistující) nahrávky telefonických hovorů nebyly předmětem řízení. Těžko k tomu hledat vysvětlení. Třeba ale bude ukryto v mnohostránkovém rozkladu, který by měla ČNB v nejbližší době (a možná již dnes) zveřejnit.


[1] Pokutu 3 mil. Kč obdržela v úvodu loňského roku ještě společnost Ertrag & Sicherheit, ovšem to je samostatná kapitola. Společnost následně ukončila činnost.

Loading

Vstoupit do diskuze 38 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Měnová politika: Tanec s úročením, inflací i měnovým kurzem

Ještě na podzim z centrální banky zaznívalo, že vyšší úrokové sazby s námi zůstanou na poněkud delší dobu. Máme si prostě zvykat, peníze mají mít opět svou cenu. Nejnovější dění ukazuje, že když budou strůjci měnové politiky snižovat úrokové sazby razantněji, riskují oslabení koruny.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

22. 02. 2024

Komentář: Peníze na trůnu a boj s inflací o moc nad měnovou říší

Deflace v Číně, inflace v Japonsku. Moudří vědí, kdo správně neinvestuje, toho postihne inflační daň, finanční represe. Dražší domy a akcie rozšiřuje propast mezi těmi, kteří tato aktiva vlastnili před tím, než se prohloubí nekonvenční měnová politika. Ti, kteří drží úspory na účtech nebo v instrumentech s pevným výnosem […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Pixabay

05. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Míra

  11 dubna, 2018

  To nahrávání hovorů a rozhovorů je kolosální hovadina, když se dělá nvestiční dotazík a záznam z jednání. Navíc, jak je z článku patrné, se vlastně neví, kdy a co nahrávat. Záleží na tom, jak se ČNB „vyspí“ a pak na někoho „klekne“. Je to čím dál lepší. Orwell se v hrobě tetelí blahem, jak tady velký bratr řádí.

  Odpovědět

 • xyz

  11 dubna, 2018

  Souhlas, ale co mám teď jako poradce jako dělat?

  Odpovědět

 • Richard Fuld

  11 dubna, 2018

  Chtěl jsem napsat, bránit se soudně, ale pak mi došlo, že by šlo v tomto státě jen o další vyhozené peníze. 🙁

  Odpovědět

 • hook

  11 dubna, 2018

  poradce si poradí sám. Zprostředkovatel musí čekat na to, co mu strukturovaný vedoucí nakáže…asi tak…

  Odpovědět

 • Martina Jasmína

  11 dubna, 2018

  Dívám se na ten odkaz na ČNB a visí tam jakási Martina Jasmína Chromčáková, končící investiční zprostředkovatelka z vesnice Mokré Lazce. Provozuje tam kadeřnictví. Zoufalka z SMS. No a jako když si zavolám do kadeřnictví, aby mi bába sestřihla Emana a ona je zároveň IZ tak mě jako musí nahrávat? Nerozumím tomu, může to ČNB vysvětlit prosím?!!!!!

  Odpovědět

 • P3XC

  10 července, 2019

  od 1.1.2020 te nesmí nikdo nahrávat atd.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  11 dubna, 2018

  Jak je vidět, Fincentrum se snaží odvést pozornost od podstaty – 2. nejhorší po OVB.
  Pokuty zřejmě odpovídají stavu firem bez ohledu na detaily zdůvodnění ČNB.
  1. OVB – tam přece víme, že nešlo o nějaké benchmarky, ale o porušení práv spotřebitele. Pánové Štork, Zoubek a jeho parta a zejména jejich klienti o tom ví své.
  2. Fincentrum – žádní svatoušci.
  3. Broker Consulting – jejich nátlakové akce na klienty jsou také profláklé.
  —————–
  Porovnávání s ČSOB je opravdu trapné. Obchodníci s cennými papíry mají už dávno nahrávané telefony. Kdyby investiční zprostředkovatele měli plnit požadavky, které obchodníci dávno plní, asi by se divili. Ale možná k tomu dojde. Koneckonců dají se najít i rozhodnutí ČNB na adresu obchodníků o nahrávání hovorů.

  Uvidíme, počkejme na rozhodnutí.

  Odpovědět

 • Jirka H

  11 dubna, 2018

  Ruprecht se snaží poškozovat Fincentrum kde to jen jde. Proč?

  Odpovědět

 • Ruprecht

  11 dubna, 2018

  Chcete napsat, že jsem vůči FC nespravedlivý? Že nepoukazuji na darebačiny v jiných společnostech?
  Mimochodem – v tom článku je řada nepřesností. Začnu nepodstanou – ZKPT, tím je asi myšlen ZPKT, tedy zákon o podnikání na kapitálovém trhu. No je vidět, že hoši v FC měli naspěch něco vytvořit a zde předhodit.

  Odpovědět

 • PN

  11 dubna, 2018

  Překlep a Vy z toho děláte vědu… Jaká je tam další nepřesnost, děkuju

  Odpovědět

 • Ruprecht

  11 dubna, 2018

  Chcete další? OVB dostala pokutu za nedodržování dohledových benchmarků. Tomuto tvrzení se vysměje každý právník. ČNB může pokutovat jen a pouze na základě zákona, nikoliv nějakých benchmarků. Navíc pokutu 5 000 000 Kč dostala za období 09/2010 – 02/2013. To ale bechmark o nedovoleném používání pojmu spoření pro IŽP nebyl vydán. Pokuta byla udělena nikoliv na základě zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a sam. likv. poj. ud., ale na základě zákona o ochraně spotřebitele.
  Tolik jen krátce k velmi nepřesným tvrzením na investujeme.cz. Nebo chcete další? Myslím si, že není třeba. Rádoby odborný web, ale věcných nedostatků spousta.

  Odpovědět

 • IZ

  11 dubna, 2018

  Nahrávání hovorů s klienty bude pruda. Zase když to funguje bankám bude to fungovat i nám. Sedne si to nakonec.

  Odpovědět

 • Bedřich T.

  11 dubna, 2018

  Broker Consulting – jejich nátlakové akce na klienty jsou také profláklé.

  Může mě to někdo vysvětlit jak???

  Odpovědět

 • BC

  12 dubna, 2018

  Važte slova, mohl byste být popotahován jejich právníky za poškozování dobrého jména a pověsti fy Broker Consulting.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  13 dubna, 2018

  A je to tady. Fincentrum dostalo pokutu 1 800 000 Kč (ne 1 500 000 Kč). ČNB uvádí na 1. místě – IŽP jako spoření. Co dodat? Pokuta za prasárny. Více v rozhodnutí ČNB?

  Odpovědět

 • Anonym

  13 dubna, 2018

  …zkuste začít číst dokument ve správném pořadí, tedy rozhodnutím o rozkladu bankovní rady ČNB. Je sice v pořadí až na druhém místě, ale je to rozhodnutí o opravném prostředku, které je třeba číst jako první, což se málo ví 🙂 Vaše závěry pak sám zhodnotíte jako nesprávné. Tedy nejprve čtěte, než budete komentovat, to je správný postup, když chcete být akurátní.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  13 dubna, 2018

  Tak jistě, nejdříve 1,8 mega a pak 1,5.
  Ovšem ta investička s financováním firmy propojené s Nejedlým, to jsou praktiky jako na Ukrajině nebo v Rusku.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  13 dubna, 2018

  Bod 160. rozhodnutí – Fincentrum neuchovává písemné záznamy z komunikace s klientem. Co dodat?

  Odpovědět

 • Anonym

  13 dubna, 2018

  Bod 160. rozhodnutí – řízení zastaveno pane kolego!

  Odpovědět

 • Ruprecht

  13 dubna, 2018

  No podstatné je, že na rozdíl od mnoha jiných investičních zprostředkovatelů Fincentrum nepořizovalo ani písemné záznamy ze zprostředkování investic. Což umožnilo ČNB vytáhnout kartu s telefony. Myslím si, že ostatní investiční zprostředkovatelé poděkují Fincentru. Kdyby Fincentrum plnilo aspoň základní povinnosti, které běžně plnily jiné firmy, nemuselo to takhle dopadnout.

  Odpovědět

 • veselý vdolek

  13 dubna, 2018

  Ruprecht je nový Pavel Hanzl, zdá se. Hodiny u diskusí a pocit zneuznanosti.

  Odpovědět

 • Anonym

  13 dubna, 2018

  Buď špatně čtete rozhodnutí, nebo prostě účelově píšete nepravdu. Rozhodnutí o sankci se týká pouze telefonické komunikace, nikoliv písemných záznamů. A je tomu tak proto, že písemné záznamy pořizovány a archivovány byly v souladu se zákonem, což prokazatelně vyplývá z rozhodnutí odvolacího orgánu. Opět Vás odkazuji do rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu proti původnímu rozhodnutí. Zkuste to pročíst řádně 🙂

  Odpovědět

 • anonym

  13 dubna, 2018

  Tleskám krizovému PR Fincentra. Udělat ze sebe oběť zlovůle regulace. Svést se na nenahrávání telefonátu společně s ČSOB. Pokuta je, ale především za prokázané nekalé obchodní praktiky při prodeji IŽP a za podvod jménem Quantum Leben nebo třeba Quantum Extra, kdy klienti netušili, že svým „spořením“ financují vysoce rizikový a extrémně ztrátový Fair Credit, který skrytě vlastní Nejedlý se Stuchlíkem. a že tím financují ne úplně morální a etický byznys s pay day loany s RPSN 100% a víc. Opravdu klobouček. Jen ta tvrzení o kvalitě a hodnotách tím dostávají veřejně dost na frak.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  13 dubna, 2018

  Tak abych byl tedy objektivní a jednou se Fincentra zastal. Když si přečtete to šíleně dlouhé rozhodnutí, je vážně hlavní a první důvod nenahrávání. A k Fair Creditu se ti dva veřejně hlásí už pár let, každý to ví.

  Odpovědět

 • Ruprecht

  13 dubna, 2018

  Říká to i ČNB v tom rozhodnutí, že to bylo sice z médií a veřejně známo, ale stejně o tom měl Nejedlý informovat klienty. Cca třetí strana v části o Quantum i u rozkladu.

  Odpovědět

 • Datel

  14 dubna, 2018

  Zamecniku, ovládej se. Vždyť Fincentrum to dostalo za nekaly praktiky. A to hned několik…a plánovaných. Stuchlik s Nejedlym hodne riskovali reputaci svých poradců pro své vedlejsaky a zle se jim to nevyplatila. Poslední kapka pro odchod par ředitelství… Jsi už jak ovcacek Zamecnicku…

  Odpovědět

 • Ha ha

  14 dubna, 2018

  Tak určitě…

  Odpovědět

 • Paroubek

  14 dubna, 2018

  Nuly štěkají a karavana jede dál. Fincentrum je s 1,6 mld největší česká poradenská firma. Faircredit suverénní dvojka po Providentu s nepříliš velkým odstupem. Vydělaly na něm desítky, možná srovky lidí. Kdo z vás to má, pánové?

  Odpovědět

 • anonym

  14 dubna, 2018

  🙂 dobře vymydlený, že? Zkusme realitu místo tvrzení pane Paroubek.

  Já vidím v obchodním rejstříku u Fincentra za rok 2016 provizní příjem 1,046 mld. Kč a čistý obrat 1,118.
  U OVB vidím provizní obrat 1,057 mld. Kč.
  A Partners má ve stejných kolonkách a ve stejném roce provizní příjem 1,256 mld. Kč a čistý obrat 1,299 Kč.
  Zdroj: http://www.justice.cz

  V roce 2017 dle tiskových zpráv má Fincentrum obrat 1,21 mld. Kč a Partners 1,32 mld. Kč. Oboje slušné, ale co je větší číslo je jasné a plést se v tomto může jen Martin.

  https://www.partners.cz/cs/media/tiskove-zpravy/partners-mezirocne-rostli-o-10/

  https://www.fincentrum.com/cz/aktuality/fincentrum-zvysilo-vloni-v-ceske-republice-obrat-o-desetinu-na-121-mld-kc/

  Pěkný večer

  Odpovědět

 • anonym2

  14 dubna, 2018

  🙂 dobře vymydlený, že? Zkusme realitu místo tvrzení pane Paroubku. 🙂

  Já vidím v obchodním rejstříku u Fincentra za rok 2016 provizní příjem 1,046 mld. Kč a čistý obrat 1,118.
  U OVB vidím provizní obrat 1,057 mld. Kč.
  A Partners má ve stejných kolonkách a ve stejném roce provizní příjem 1,256 mld. Kč a čistý obrat 1,299 Kč.
  Zdroj: http://www.justice.cz

  V roce 2017 dle tiskových zpráv má Fincentrum obrat 1,21 mld. Kč a Partners 1,32 mld. Kč. Oboje slušné, ale co je větší číslo je jasné a plést se v tomto může jen Martin.

  https://www.partners.cz/cs/media/tiskove-zpravy/partners-mezirocne-rostli-o-10/

  https://www.fincentrum.com/cz/aktuality/fincentrum-zvysilo-vloni-v-ceske-republice-obrat-o-desetinu-na-121-mld-kc/

  Odpovědět

 • anonym2

  14 dubna, 2018

  jako fakt?

  Odpovědět

 • anonym2

  14 dubna, 2018

  🙂 dobře vymydlený, že? Zkusme realitu místo tvrzení pane Paroubek.

  Já vidím v obchodním rejstříku u Fincentra za rok 2016 provizní příjem 1,046 mld. Kč a čistý obrat 1,118.
  U OVB vidím provizní obrat 1,057 mld. Kč.
  A Partners má ve stejných kolonkách a ve stejném roce provizní příjem 1,256 mld. Kč a čistý obrat 1,299 Kč.
  Zdroj: http://www.justice.cz

  V roce 2017 dle tiskových zpráv Fincentrum i Partners vzrostlo o 10%.

  Oboje slušné, ale co je větší číslo je jasné a plést se v tom a ještě to tvrdit může opravdu jen někdo.

  a že někdo vydělal na Fair Creditu? hmm, zajímavé. asi ti zákazníci, že?

  Pěkný večer

  Odpovědět

 • ex Partnersák

  14 dubna, 2018

  Závidíš, co?

  Odpovědět

 • Měření pindíků

  14 dubna, 2018

  Fincentrum má ještě realitku a hlavně Slovensko, takže asi bude nejspíš o něco větší. Jako kdyby na tom záleželo, pánové Lukeš, Borkovec, Nejedlý a Stuchlík beztak patří finančně do první ligy českého poradenství, stovky milionů Kč každý za roky a roky práce. Dělaj to 20 let, nezáviďte. Něco vidělal i Poliak a Hrubý, ale asi každý cítí ten rozdíl.

  Odpovědět

 • Měření pindíků

  14 dubna, 2018

  Vydělal. FireFox je na houby.

  Odpovědět

 • Anonym

  15 dubna, 2018

  Stovky milionů Kč každý za roky a roky… okrádání pitomců klientů (potřebu po pseudoradách finančního poradce má jen idiot – protože jich existuje nekonečný zástup, mají rádobyporadci eldorádo zajištěné do konce světa) a vymývání mozků dementních agentů, podpory zlodějů a zoufalců v těžké životní situaci (nenapadá mě, proč jinak by šel slušný člověk prodávat pojištění).

  Odpovědět

 • ex Partnersák

  15 dubna, 2018

  Hmmmm pokud si myslíte, že slušný člověk nemůže prodávat pojištění, nemá cenu s Vámi diskutovat. Jděte si léčit komplexy k Okamurovi.

  Odpovědět

 • Anonym

  15 dubna, 2018

  Finanční poradci a další prodavači finančních produktů (pojišťováci, stavebkáři atd.) jsou z 98 % zloději. Ta 2 % slušných jsou úplně nepodstatná. Co ale důležité je, to je skutečnost, že lidi (klienty prodejců finančních čurákovin) vůbec nazajímá, jaké píčoviny na desítky let si sjednali – hlavně když si při tom dobře pokecali. Čili dokud budou existovat zájemci o koupi hoven, budou fungovat i prodejci moči a sraček.

  Odpovědět