CZK/€ 25.325 -0,02%

CZK/$ 23.768 -0,06%

CZK/£ 29.660 +0,03%

CZK/CHF 26.043 -0,08%

Text: Petr Zámečník

15. 03. 2016

5 komentářů

OVB Allfinanz si vysloužila pokutu 5 mil. Kč. Za prodej IŽP

 


 

Prodej investičního životního pojištění (IŽP) je v pořádku. Pokud probíhá podle pravidel a v zájmu klienta. Česká národní banka (ČNB) již v Dohledovém benchmarku 5/2013 ze dne 28. 8. 2013 zakázala prodávat IŽP jako spořicí produkt a „není primárně nejvhodnějším produktem pro „zhodnocení prostředků““.

První velká ryba se do sítě ČNB chytla vzápětí. „Jako pojišťovací agent při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví používala klamavé obchodní praktiky, […]  opakovaně prezentovala klientům (spotřebitelům) písemně nebo ústně investiční životní pojištění jako spoření, spořicí produkty, resp. spořicí účty,“ stojí v rozhodnutí o udělení sankci společnosti OVB Allfinanz. A to se jednalo o období předcházející předmětnému Dohledovému benchmarku 5/2013. Pokutu ve výši 5 mil. Kč Česká národní banka udělila za období od září 2010 do února 2013.

„Považujeme za nutné zdůraznit, že zmiňovaná pokuta je za období září 2010 až únor 2013. Již v roce 2012 OVB okamžitě zapracovala připomínky ČNB jak se má IŽP prezentovat. Ve smluvní dokumentaci, kterou poradce podepisuje s každým klientem je to jasně vymezeno. Přesně dle doporučení ČNB. Zavedli jsme rizikový modul, kde sledujeme klíčové potenciálně rizikové oblasti a nadále je zpřísňujeme, abychom vyhověli požadavkům ČNB. Investovali jsme například do podpory IT, zavedli jsme namátkovou kontrolu smluv, posílili jsme tým, který smlouvy kontroluje atd. Změnil se také management společnosti,“ uvádí k sankci OVB Allfinanz.

Tip: Petr Borkovec: Zoubkovci jsou průser pro celý trh

Česká národní banka společnosti OVB Allfinanz i dle rozkladu dostatečně prokázala, že její podřízení pojišťovací zprostředkovatelé (a dokonce i lidé nezapsaní v seznamu pojišťovacích zprostředkovatelů) využívali i další nekalé praktiky a zavádějící tvrzení. Zpravidla ústně, ale občas i v písemné podobě zástupci společnosti tvrdili, že „lze kdykoli vybrat vložené peněžní prostředky“ nebo že se jedná o „produkt s garantovaným či kladným zhodnocením vložených peněžních prostředků, jež lze a to včetně zhodnocení vybrat po 2 až 5 letech jeho trvání“.

Použitým argumentem bylo též dříve „oblíbené“, že je možné kdykoli pojistné snížit. Samozřejmě až po dvou letech „spoření“, aby zprostředkovatel nemusel vracet ani část obdržené provize. Zástupce OVB Allfinanz přitom neuvedl důsledky, jaké snížení placeného pojistného bude mít na uloženou částku.

REKLAMA

„Šlo o pochybení jednotlivců. Zajímavé je, že více než polovina prošetřovaných stížností se týkala smluv uzavřených našimi bývalými poradci, kteří přešli ke konkurenci, nebo ukončili svoji činnost. S některými dokonce vedeme soudní spory. Nutno dodat, že v kontrolovaném období jsme měli jen 0,2 % klientských stížností z 591 000 uzavřených smluv,“ komentovala pochybení OVB Allfinanz.

Tip: 5 nejčastějších triků „finančních poradců“

Česká národní banka k odůvodnění pokuty využila zákon o ochraně spotřebitele, v němž v § 24 odst. 1 písm. a stojí: „Podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik.“ Jak vidno, bič na potírání nekalých praktik finančních zprostředkovatelů dozorový orgán má – a nebojí se ho použít.

Česká národní banka pokutovala OVB Allfinanz na základě kontroly v podobném časovém rozmezí (2007 až únor 2012). Tehdy se zaměřila na investiční zprostředkování a za řadu (mnohdy více či méně formálních) nedostatků udělila pokutu ve výši 2 mil. Kč.

ČNB říká, co bude trestat

ČNB vydává Dohledové benchmarky a Úřední sdělení, které sice nemají platnost vyhlášky, natož zákona, ale poměrně jasným a přehledným způsobem říkají, jaké praktiky orgán dohledu již nehodlá tolerovat. Jedním z prvních byl vydán Dohledový benchmark 5/2013 dne 28. 8. 2013, v němž ČNB zakazuje mimo jiné nazývat investiční životní pojištění spořením, spořícím plánem apod.

Podle současného rozhodnutí o pokutě OVB Allfinanz se může naopak zdát, že výsledek kontroly byl nemalou inspirací pro sestavení dohledového benchmarku. Přeci jen, od zjištění přečinu k rozhodnutí s nabytou právní mocí jsou téměř tři roky běhu, zatímco benchmark byl sestaven a publikován v řádu jednotek měsíců.

Další doporučení v Úředním sdělení České národní banky ze dne 21. ledna 2014 směřovalo na pojišťovny, kterým ČNB připomínala, že jsou zodpovědné za své distribuční kanály a že je nenechá tak lehce se z této zodpovědnosti vykroutit. Pojišťovnám trvalo téměř rok, než se i pod hrozícím legislativním tlakem dohodly na sjednocení pravidel prodeje rezervotvorných životních pojištění.

REKLAMA

Lednové Úřední sdělení ustanovilo pojišťovnám řadu pravidel, jak mají kontrolovat své externí distribuční sítě. Dlouho na sebe nenechalo čekat ani Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. září 2014 k řízení a kontrole kvality distribuční sítě pojišťovacího zprostředkovatele, které naopak dávalo povinnost (významné doporučení) finančně zprostředkovatelským společnostem kontroly pojišťoven strpět.

A obě Úřední sdělení dále definovala a upřesňovala, které ze zaběhlých praktik Česká národní banka považuje za nepřípustné.

OVB Allfinanz není jediné. Sankci má více subjektů

OVB není první pojišťovací zprostředkovatel, který v letošním roce obdržel pravomocné rozhodnutí o udělení sankce ze strany České národní banky. Je třetí.

6. 1. 2016 nabylo účinnosti rozhodnutí o odejmutí licence pojišťovacího zprostředkovatele Rolanda Keményho, na jehož majetek byl vyhlášen konkurs, který byl následně zrušen pro nedostatek majetku. Roland Kemény tím ztratil podle ČNB důvěryhodnost.

1. 2. 2016 nabylo účinnosti rozhodnutí stran společnosti AV finance. Ta neposkytla České národní bance požadované dokumenty a tím ani součinnost při výkonu dohledu. Za to obdržela pokutu ve výši 40 tis. Kč.

Další tři sankcionovaní jsou z oblasti investičních zprostředkovatelů. 15. 1. 2016 nabylo účinnosti rozhodnutí o společnosti AKROPOL nezávislé finanční poradenství, která nevedla evidenci přijatých obchodních příkazů. Za to obdržela k úhradě pokutu 10 tis. Kč a opatření k nápravě.

23. 1. 2016 nabylo účinnosti opatření týkající se společnosti KLAIRE. Ta neposkytla vyžádané dokumenty a tím porušila povinnost poskytnout součinnost ČNB, za což jí uložila zaplatit 100 tis. Kč.

REKLAMA

11. 2. 2016 se dočkalo účinnosti opatření stran společnosti FINANCE V+V, která neměla správné vnitřní předpisy, své zaměstnance měla evidované i jako vázané zástupce a nesdělila dohledovému orgánu spolupráci s pojišťovnami, pro něž zprostředkovávala prodej pojištění. Pokuta v tomto případě činí 30 tis. Kč. Za další provinění dostala ještě opatření k nápravě.

Česká národní banka se v dohledové činnosti činí. Jen v letošním roce potrestala již šest pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Nejvyšší sankce se dočkala největší z potrestaných společností – OVB Allfinanz, která má zaplatit 5 mil. Kč. „Pokuta je v intencích možností daného zákona. O její výši rozhoduje regulátor, tedy ČNB. My jsme se snažili zástupcům regulátora argumentovat našimi názory. V jedné z kontrolovaných oblastí bohužel nebyly naše argumenty vyslyšeny,“ hodnotí sankci OVB Allfinanz.

Stanovisko OVB Allfinanz, a.s. k výsledku správního řízení ČNB

Česká národní banka informovala naši společnost o udělení pokuty ve výši 5 mil. Kč za nesprávnou prezentaci investičního (kapitálového) životního pojištění.

Velmi nás mrzí, že ČNB nepřihlédla k celé řadě argumentů, které jsme během správního řízení týkajícího se stížností klientů na uzavřené smlouvy v období 09/2010 – 02/2013, předložili. Jedná se nicméně pouze o jednu ze čtyř oblastí, které byly v řízení zkoumány. V ostatních třech jsme s našimi argumenty uspěli.

Zajímavé je, že více než polovina stížností se týkala smluv uzavřených našimi  bývalými poradci, kteří přešli ke konkurenci nebo ukončili svoji činnost. S některými dokonce vedeme soudní spory.

Nutno dodat, že v tomto sledovaném období jsme měli celkem pouze 0,2 % klientských stížností na 591 000 uzavřených klientských smluv.

OVB Allfinanz, a.s. se rozhodla, že bude rozhodnutí ČNB respektovat, i když vnímáme většinu z posuzovaných stížností jako součást konkurenčního boje.

Naše společnost přijala od roku 2012 celou řadu opatření v rámci vnitřního kontrolního systému, která ČNB požadovala. Nadále se do tohoto systému vnitřní kontroly zavádějí přísnější pravidla. Navíc dlouhodobě podporujeme oborovou iniciativu vzniku registru smluv životního pojištění a poradců, kteří je sjednávají. Ta má sloužit k identifikaci systematického rušení a přepojišťování smluv. Uvnitř firmy došlo také k řadě personálních změn a to jak na pozicích zprostředkovatelů, tak středního i vrcholného managementu.

OVB Allfinanz, a.s. plně spolupracuje se zástupci ČNB a nadále koordinuje své kroky v této oblasti k maximální možné spokojenosti národního regulátora.

Loading

Vstoupit do diskuze 5 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Jsou lidé s duševním onemocněním nepojistitelní?

Deprese, schizofrenie nebo bipolární porucha. Právě proti těmto potížím by se měli mít na pozoru především mladí lidé ve věku od 20 do 29 let. Podle aktuálních dat Správy sociálního zabezpečení je v této skupině bezmála polovina invalidních důchodců s duševním onemocněním. Klíčová je podle expertů uvědomělost a včasná […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

04. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • 16 března, 2016

  Vskutku úsměvná pokuta 5 milionů korun, co to pro OVB prosím vás je ? Dva, tři nebo čtyři dny jejího produkčního (provizního) života ? Psi štěkají a karavana jede dál…jak vysoká musí být pokuta, aby opravdu zabolela a přiměla ke změně ? Deset milionů ? Patnáct ? Dvacet ?

  Mimochodem, Ing. Martin Zoubek, zemský ředitel společnosti OVB Allfinanz obdržel v minulých dnech Anticenu finančního poradenství (za negativní přístup k finančnímu poradenství). Nevím, zda by se mnou, být na jeho pozici a s jeho příjmy, nějaká taková cena zacloumala. Vůbec ne, za ty pravidelné měsíční příjmy by mi bylo zcela lhostejné, co o mě kdo píše. Ten člověk musí brát milióny měsíčně, takže si pište co chcete :0)

  http://www.opo­jisteni.cz/eko­nomika/vysled­ky-zprostredkova­telu/afp-vyhlasila-vyherce-ankety-financni-poradce-roku-2015-znate-je/

  Odpovědět

 • §

  16 března, 2016

  Výše pokuty je opravdu k pousmání, o tom žádná, neměla však být ta pokuta dvojí ? Jedna samotné OVB za to, že vůbec pustila takto sjednané smlouvy přes svoje kontrolní oddělení (předpokládám, že nějaké existuje…) a pustila je dál pojišťovně a druhá samotné pojišťovně, že takto sjednané smlouvy vůbec akceptovala a přijala do správy ? Největší máslo na hlavě totiž mají samotné pojišťovny, aneb kde není nabídka (vysoké provize + ručení jen dva roky), tam není poptávka (neseriózní a provizně účelové sjednávání pojistných smluv životního pojištění) – nebo naopak, to teď není podstatné, všichni víme, kde je zakopaný pes. Jinak souhlasím, výše pokuty je směšná, měla být dle mého soudu v řádu násobků toho, co dostali.

  Odpovědět

 • Ivanhoe

  17 března, 2016

  Každá pokuta zabolí. Tahle ale OVB ublíží reputačně. Každý konkurent, který se pere s „mláďaty“ bez registrací, které běhají po klientech a píší produkci na své pasáky, tuto informaci argumentačně jistě skvěle využije.

  Co mě ale dostává je, že na sociálních sítích informaci o pokutě sdílí pojišťováci Kapitolu, jejichž několikaletá každodenní práce je přesně ta potrestaná v případě OVB.

  No uvidíme jak bude ČNB pokračovat u takových MLM.

  PS: Co je to za anticenu? Co je AFP? Našel jsem pouze to, že je to nějaká parta 23 bývalých OVBáků apod…

  Odpovědět

 • Michal Bálek

  16 března, 2016

  Jsem slyšel, že pojišťovny si nechaly od socanů protlačit zákon o provizích makléřů, který teď chtějí samy obcházet, takže ono je to celé normální boj mezi firmami a tahají do toho nás spotřebitele.

  Odpovědět

 • tr

  16 března, 2016

  Výborná je zmínka o změně managementu,sou­časný CEO OVB byl v dobách největších prasaren zodovědný za mlm obchod v ČP a pak v Generali,čili on tento zparchantělý systém vytvářel, aby se pak mohl tvářit,že mu jde opravdu o „kvalitu“

  Odpovědět