CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

Investičko přestane být provizní terno!

 


 

Návrh zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech vzbudil hrůzu mezi finančně poradenskými společnostmi. V jeho záměru byl limit provizí v současné době pro finanční zprostředkovatele nejlukrativnějšího produktu – investičního životního pojištění.

Nyní se na vládě objevila nová verze zákona. Tentokrát hrůza proběhla po zádech šéfů pojišťoven. Z původního záměru omezit provize, který by se jistě některým pojišťovnám zamlouval, se těžiště regulace přesunulo na celkovou nákladovost všech rezervotvorných životních pojištění. A v návrhu stanovené stropy jsou skutečně nízké.

Nutno poznamenat, že předkladatelé zákona si k srdci vzali část kritiky regulace provizí. Ty měly být omezeny na dvojnásobek měsíčního pojistného se stropem na 4 000 Kč. § 21h přímo uváděl: Výše odměny, kterou pojistitel za sjednanou pojistnou smlouvu o rezervotvorném životním pojištění hradí pojišťovacímu zprostředkovateli, nesmí překročit dvojnásobek sjednaného měsíčního pojistného, nebo ekvivalent jednorázového pojistného za pojistné období, nejvýše však 4000 Kč.“ Věcná část kritiky mířila přímo – provize jsou jen částí nákladů a jejich omezení tak nedává jasný smysl pro klienty.

Nová verze předmětného paragrafu je obšírnější:

„(1) Náklady související se sjednáním smlouvy o rezervotvorném životním pojištění, správou, změnou nebo ukončením pojištění, včetně odměny za zprostředkování nebo jiné pobídky, uplatněné na zákazníkovi nesmí přesáhnout výši jednoho ročního běžného pojistného nebo části jednorázového pojistného odpovídající podílu zaplaceného pojistného a počtu let, na které je pojištění sjednáno. V případě pojistné smlouvy sjednané na dobu kratší než 15 let se výše nákladů podle věty první snižuje o 5 % za každý rok, o nějž je pojistná doba kratší než 15 let. 

REKLAMA

 

(2) Pojišťovna může náklady podle odstavce 1 na zákazníkovi uplatnit jen tak, aby jí v žádném roce trvání pojištění nevznikl nárok přesahující 20 % jejich celkové výše, a v případě pojištění sjednaného na dobu kratší než 5 let tak, aby jí v žádném roce trvání pojištění nevznikl nárok přesahující takovou část jejich celkové výše, která odpovídá podílu čísla jedna a počtu let, na které je pojištění sjednáno. 

 

(3) Dojde-li před koncem doby, na kterou byla úhrada nákladů dle odstavce 1 rozložena, k odstoupení od smlouvy nebo k uplatnění nároku na odkupné, nesmí být do výše odkupného z pojištění a výše plnění vráceného zákazníkovi po odstoupení od smlouvy promítnuty náklady související se sjednáním smlouvy, správou, změnou nebo ukončením pojištění, na jejichž úhradu zákazníkem dosud pojišťovně nevznikl nárok.“

REKLAMA

§ 21h z návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb.

Co případná změna přinese

Zatímco původní návrh limitoval jen provizi, současný návrh limituje veškeré náklady – včetně nákladů spojených se správou. To znamená, že veškeré náklady na smlouvu rezervotvorného životního pojištění s platností delší než 15 let nebudou smět přesáhnout jedno roční pojistné. V současné době se ale jen provize za sjednání takových smluv pohybují na úrovni vyšší.

Důsledkem bude muset být nutně snížení provizí za investiční, kapitálové a důchodové pojištění včetně jejich dalších obměn a variant. S celkovými náklady se bude muset pojišťovna vejít do částky nižší než jaké jsou současné provize… nebo…

Drobná skulinka stačí

Možná nebude „tak zle“ a případné schválení novely přinese „jen“ složitější administraci nákladů a provizí. Zákon limituje správu životní pojistky. Nikoli správu investice v ní. Investiční společnost spravující příslušné fondy si i podle navrhovaného § 21h bude moci účtovat správcovské poplatky prakticky libovolné a bude moci vyplácet provize, komu bude chtít.

Důsledkem tak může být, že finanční zprostředkovatel získá provizi za sjednání pojistky (v „rozumné“ výši tak, aby zbylo i na náklady pojišťovny) od pojišťovny a druhou část provize obdrží od investiční společnosti za směřování financí klienta.

Ani pojišťovna nemusí přijít zkrátka. I ona může inkasovat podíl na správcovských poplatcích podílového fondu.

Zlevnění? Pravděpodobně nikoli…

Nová regulace tak pravděpodobně nepřinese významnější zlevnění kontroversního pojistného produktu. Přinese spíše větší byrokracii v souvislosti s administrací dvojích toků provizí a zakládání nových podílových fondů s „upravenými“ poplatky speciálně pro IŽP.

Limitovat celkové náklady včetně fondů?

Nabízí se otázka, zda tedy nelimitovat celkové náklady včetně nákladů podílových fondů zahrnutých v rezervotvorných životních pojištění. I to má ale slabinu.

Poplatky podílových fondů se liší především podle způsobu, jakým podílový fond investuje. U fondu peněžního trhu jsou nižší než u akciových, u aktivně řízených fondů jsou vyšší než u pasivních. Omezit celkové náklady životních pojistek i na podílové fondy by přineslo pravděpodobně zkonzervativnění investic, které by byly navíc dražší než srovnatelné přímé do podílových fondů.

Jak regulovat?

Investiční životní pojištění i další typy rezervotvorných životních pojištění se často prodávají klientům, pro které není vhodné. Jak tomu zabránit? Na prvním místě by měly být především informace a nikoli regulace. Informovaný klient se může svobodně rozhodnout, co je pro něj vhodné a co nikoli.

Pro lepší informovanost a menší matení klientů by také pomohlo zrušení možnosti odpočtu od základu daně z příjmů a dalších daňových výhod spojených s rezervotvornými pojistkami. Stát v současnosti na jedné straně říká, že rezervotvorné pojistky jsou špatné a je třeba je regulovat, na druhé straně je vychvaluje jako výborný spořící produkt na zajištění stáří. A co si z toho má vzít klient?

Loading

Vstoupit do diskuze 33 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Tři nejslibnější akcie generativní AI s malou tržní kapitalizací pro drobné investory

Trh podnikové umělé inteligence zaznamená do konce desetiletí složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 34 %. Růst trhu bude podpořen potřebou generativních aplikací umělé inteligence, jako jsou mimo jiné chatboti, virtuální asistenti, rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka. Předpovídá společnost Grand View Research.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

24. 05. 2024

Ovlivní rekordní cena zlata i úroky hypoték v Česku?

Ekonomové u nás i v zahraničí vedou veledůležitou debatu o možné trvalejší změně úrovně přirozené úrokové míry (r*). Zvyšuje se oproti letům před covidem, nebo ne? Pro její zvýšení hovoří i rekordní zadlužování Spojených států, které podle některých expertů staví na hlavu zavedenou logiku provádění monetární politiky. Proti […]

Text: Redakce

23. 05. 2024

Nasdaq-100: Jak inovace poznamenávají váš šálek kávy

Technologie dnes ovlivnily téměř vše. A to včetně toho, co mnozí považují za „pohon“, který stimuluje velkou část světové produktivity. Mluvíme samozřejmě o kávě, staletém nápoji, který si vychutnáváte v domácnostech, na pracovištích i v restauracích. A jak podle společnosti Invesco inovace změnily způsob, jakým vybrané společnosti […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

21. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  29 července, 2011

  Pane šéfredaktore, chválím že sledujete vývoj návrhu tohoto zákona, dovolím si však menší rýpnutí. Zrušení slevy na dani by nepomohlo, protože k IŽP se žádná neváže. Slevy na dani jsou definovány v § 35 a násl. ZDP, u IŽP se jedná o nezdanitelnou část základu daně dle § 15 ZDP. Tedy o odpočet ze základu daně, nikoliv z částky daně.

  Odpovědět

 • Anonym

  29 července, 2011

  Máte samozřejmě pravdu, díky za věcné rýpnutí ;-). Během chvilky opravím v článku.

  Odpovědět

 • Anonym

  29 července, 2011

  Tento šílený návrh zákona neprospěje českému klientovi. Nenaučí jej finančně přemýšlet a proto jej ani neochrání. V životě je totiž třeba používat mozek a to učí dobrý finanční poradce. Najdou se jiní kočkopsi, již teď se líhnou v hlavách produktových manažerů poskytovatelů finančních produktů…

  Ministerstvo financí je v kontaktu s Českou národní bankou, ale je rovněž odtrženo od české reality. Oba tyto subjekty nikdy nepochopily, v čem je jedinečnost IŽP a potřebnost pro české klienty. Ano, je to drahý produkt, je to kočkopes, je to drahá investice. Ale je to idelání produkt pro chudé, pro více než dvě třetiny české populace. Je to platební nástroj za práci poradce na CELÉM finančním portfoliu rodiny, je to kázeňský nástroj investování – pojistné je majetkem pojistitele.

  Nebude-li na trhu IŽP, klienta nikdo nebude chtít obsluhovat. Vzdají se pojišťovny a distribuční sítě tohoto produktu? Nevzdají? Pak všichni vysvětlujme, bojujme za něj! K většinovému klientovi se v případě tak brutálního zásahu do konstrukce produktu IŽP nedostanou jiné, levnější produkty. Úředníci se nepochopitelně domnívají, že myšlení klienta, jeho svobodu a volnost ve smluvních vztazích je třeba usměrnit zněním zákona. Podle nich stát má být pečovatelský. Podle něj stát má rozhodovat svým zákonem o tom, jakou maximální cenu má mít produkt či služba v daném odvětví. Vůbec jim to nevadí v jiných odvětvích, kde rovněž klienti platí za služby. Třeba za telekomunikační služby, za dodávku energie či stavebních prací. Kolik se zítra a pozítří prodá práce v jiném odvětví, když se do toho bude takto vkládat tradičně neschopný podnikatel jménem stát? Milí klienti! Český stát a zvláště stát v dobách, kdy má vládu v odstínech červené a oranžové, vám velkohubě dává korunu, když předtím tři jiné vám bere. Dnešní vláda je nějak divně v odstínu modré, která má v sobě červenou….. Sociální demokraté, jásejte! Volby jsou blížeji, než máte ve svých kalendářích zaškrtnuto.

  Povím vám, kam to povede, pokud Poslanecká sněmovna, senát i prezident nepochopí nebezpečí takové regulace včas. Chcípne naprostá většina poradenské obce. Zamíří do šedé ekonomiky, nebo na úřady práce. Zemře myšlenka nezávislosti zprostředkovatele na poskytovatelích finančních produktů, zemře tím i schopnost klientů správně si vybírat a zemře i snaha poskytovatelů inovovat své produkty, aby vlivem naší práce v takto silné konkurenčním prostředí uspěli, ano, i z důvodu naší existence na trhu, nás finančních poradců, co se poradenstvím jen nemaskujeme jako osoby, kvůli kterým stát jakožto samozvaný ochránce bere všem občanům smluvní svobodu. Já dělám eticky dobře svou práci. Moji klienti o poplatcích ví všechno. Já hlady nezemřu. Ale z branže odejdou desetitisíce kolegů, co teprve začínají. Co na tom, že ani já nestíhám obsluhovat těch 100 000 Čechů, na něž se zaciluji? Kdo bude obsluhovat těch pár dalších milionů Čechů, až tu nebudou kolegové, kteří si zatím netroufají na ty nejbohatší občany, oslovit je? Ve Fincentru učíme, jak se dělá eticky dobrá práce. Bez nezávislé poradenské služby český člověk bude chudý, chudý duchem i majetkem. Nebude učitelů finančního myšlení. Zůstanou prodavači……….

  Mám špatný sen, probouzím se. Zítra se dozvím, že někdo všem snílkům s konečnou platností i důrazem vysvětlil, že čím chudší klient je, tím více drahý produkt akceptuje a je pro něj i vhodný. Snad nebudu mít další děsivý sen, třeba o výdajových paušálech. Mohlo by se snadno stát, že přestanu být daňovým rezidentem České republiky. Kalousku, ty jsi ale hloupý! Budeš tu mít chudé, jen masu chudých a vybereš malé, nebo žádne přímé daně. Bohatí ti utečou.

  Odpovědět

 • Petr Z.

  29 července, 2011

  Navržená regulace je opět paskvil – co lze také očekávat od odborníků z MF a dalších státních institucí?
  Za 9 let poradenské praxe jsem neuzavřel ani jedno IŽP, nejedná se dle mého názoru o jedinečný a potřebný produkt pro klienty, jak uvádí pan Hanzl. Pro koho je naopak výhodný a jaké různé struktury „bouchačů“ se na něm živí si informovaný čtenář zodpoví sám.
  Pro zrušení daňové úlevy na rezervotvorné životní pojištění jsem na 100%. O zrušení této výjimky se ale vůbec nehovoří – proč asi, pane Kalousku?
  A jestli chcípne většina poradenské obce? To je asi přehnané, ale i kdyby, mě osobně to vadit nebude. Alespoň nebudu muset tak často probouzet své nové klienty z (bez)vědomí o tom, jak „výhodné“ produkty mají uzavřeny.
  Hezký den všem diskutujícím přeje Petr Z.

  Odpovědět

 • Ondřej Kosina

  30 července, 2011

  Pane Hanzle,
  s prominutím žasnu nad Vaším příspěvkem. Pokud tady budou lidé s podobným smýšlením, jako máte Vy, úroveň poradenství bude nadále tristní.
  Upřímně mi nejde do hlavy tato Vaše spojení: \\\“Ano, je to drahý produkt, je to kočkopes, je to drahá investice. Ale je to idelání produkt pro chudé, pro více než dvě třetiny české populace.\\\“
  Mohle byste mi ho, prosím, objasnit?! V jedné větě napíšete, že to je drahý produkt a ve větě následující napíšete, že to je ideální produkt pro většinu populace (upřímne – chtěl být Vašim klientem). A o pár řádků dále píšete: \\\“Ve Fincentru učíme, jak se dělá eticky dobrá práce\\\“.
  Promiňte, ale to, co děláte, mně nepřijde moc etické. Víte, že IŽP \\\“je to drahý produkt, je to kočkopes, je to drahá investice\\\“ a zároveň společnosti \\\“radíte\\\“, že uzavřít ho je výhodné.
  Podle mě existují pouze 2 možnosti. Buď jste hloupý a opravdu si myslíte, že IŽP je dobrý produkt. Nebo jste bezpáteřní a jde Vám jen o provize spojené s distribucí tohoto \\\“kočkopsa\\\“. Nic mezi tím dle méhu názoru nemůže být.
  Vím, že pro většinu zde diskutujících budu vyvrhelem. Každopádně ze stavu finančně \\\“poradenského\\\“ prostředí u nás je mi vážně smutno.
  S přáním hezkého dne
  Ing. Ondřej Kosina

  Odpovědět

 • Anonym

  30 července, 2011

  Dobrý den!
  Z vašeho příspěvku je zřejmé, že mě neznáte a ani nejste finanční poradce. Přečtěte si prosím moje články a pak se sem vraťe. Použijte též Google a klíčová slova: Pavel Hanzl finanční poradce. Najdete i články jinde. Slibuji, že naleznete důvody pro jiné hodnocení, než ta dvě mezní, co jste napsal. Děkuji.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  29 července, 2011

  Bude se to vztahovat na TER fondů? Na 15 let 100% ročního vkladu… To udělá v případě takového ČPI v pohodě třeba 3 násobek roční platby za 15 let.
  Limitovat správce, aby výše jeho tržeb nepřekročila 1/15 investice za 15 let, mi přijde trochu přitažené za vlasy. Při hrubém zhodnocení 5% ročně by to bylo max TER 0,79% p.a. TERy pod touto hranicí lze nalézt u ETF, které spravují miliardy USD. Ale tím by se defacto zakázala investice do čehokoliv jiného. Náklady na správu peněz jsou totiž převážně fixního charakteru.
  Ten předchozí návrh mi přišel lepší. Řešil misseling. Kdyby se zavedlo třeba max XX% ročního pojistného provize + max X% ročního pojistného, tak by to pomohlo dost. Trh by se pročistil, zůstali by ti, co by se uživili i tak, a mohlo by se přistoupit k dalšímu kroku, což je zavedení informačních standardů při prodeji.

  Odpovědět

 • Anonym

  30 července, 2011

  Petr Zámečník má pravdu, že základ je aby klient měl správné informace a rozuměl jim. Toto by mělo být v zákoně dostatečně ošetřeno, hovoří se však pouze vágně o dvojstránkovém informačním materiálu – ale CO v něm bude, se dnes nikde neřeší.
  Základní informací by měl být zřejmě aTANK a GRAF VÝVOJE ODBYTNÉHO. To již dnes v infolistech na TANKu máme, v podstatě by stačilo, aby pojišťovny samy naťukávaly informace do naší databáze a povinně dávala klientovi náš standardizovaný infolist (který by se ještě graficky upravil a vychytaly chybičky) a informování spotřebitele by bylo dostačující (viz t-a-n-k.eu, kde máme zprovozněné kalkulačky a partnerská http://www.mefin.cz, kde jsou již funkční infolisty)
  Bohužel i kdyby byl sebelepší informační materiál, šikovný bouchač se přes něj zase nějak přenese. Tudíž já osobně jsem pro, aby byl stanoven i strop nákladovosti, ale samozřejmě včetně syntetického TER, ta skulinka, přenesení nákladů na fond, není skulinka, ale zadní VRATA. A JIŽ DNES jich mnohé pojišťovny využívají.
  Problém tlaku na konzervativnost nespatřuji v případě, že by se zavedl maximální aTANK např. na 4%. Tam je přece prostoru pro správcovské poplatky až až.
  Nicméně limity by bylo možno stanovit podle tříd aktiv, podle benchmarku fondu.
  Přesto, že je zákon děravý jak řešeto, jde správným směrem a zvyšuje ochranu spotřebitele, proto jej vítám i v této nedokonalé podobě.
  Koneckonců můžeme být paradoxně rádi, že nám v TANKu zákonodárce nevzal práci a že nadále bude potřeba šťourat a pátrat a hledat, kam si pojišťovna ty poplatky asi zašila.

  Odpovědět

 • Anonym

  30 července, 2011

  Rád bych se zeptal všech diskutujících na tomto webu na pár důležitých věcí. Ptám se speciálně těch, kterým v žaludku leží vysoké provize za životní rezervotvorná pojištění a také těch, kdo si chtějí hrát na vyšší a lepší, státní mozek. Ptám se i pracovníků Ministerstva financí ČR a České národní banky, kteří vyplodili své zákonodárné návrhy v poslední době, které mají regulovat náklady spojené s tímto produktem.

  Kolik z vás skutečně rozumí smyslu životního pojištění a pojištění úrazových a nemocenských? Kolik z vás jste denně u klientů a řešíte jim ochranu příjmů a budoucích příjmů celé jejich rodiny? Kolik z vás znáte na vlastním těle, jak je těžké tyto obchody úspěšně udělat a udržet? Mám podezření, že většina z vás jste pisálci, co jste u klienta neuspěli a tak jste specialisté na něco jiného, než na komplexní finanční poradenství, které zahrnuje i rodinný riskmanagement.. Někdo je specialista na investice, někdo jiný zase na náklady všeho možného, další sedíte někde v teple na ministerstvu, vyplňujete tabulky v Excelu, hrajete si s Wordem a máte pocit důležitosti. Ale kdo z vás rozumí klientově duši, jeho potřebám a také rozumí co tyto potřeby nejlépe řeší a také kdo z vás dokážete ty obchody udělat a udržet? Kdo z toho množství co zbývá nežerete trávu a dál se můžete rozvíjet a přesto se za svou práci nemusíte stydět? Kdo z vás si troufá obsluhovat ty nejbohatší občany a umíte se k nim přiblížit? Napadlo vás někdy, že nikdo na světě neslyší rád o tom, že by mohl zemřít, mít vážnou nemoc, ocitnout se na vozíčku, stát se invalidou, mít těžký úraz s následky, pro které mu uteče mnoho budoucích příjmů a totéž se přece může stát i jeho partnerovi a dětem? Právě proto, že jde o nepopulární téma k diskusi, je velmi těžké klienta pro takový obchod získat. Přitom ani omylem nejde jen o finální schůzku, na které se podepisuje smlouva. Do práce zprostředkovatele patří i mnoho času a režijních nákladů předtím, kdy klientovi vysvětlujeme finanční realitu jeho rodiny, nutnost takové ochrany příjmů a pracujeme i několik hodin v kanceláři na modelacích pro klienta, nebo na svém vzdělání, nebo na kompletaci dokumentace nového portfolia a jeho správy. Proto si zasloužíme své provize a vůbec nemám pocit, že by dnes byly přehnaně veliké. Jiná věc je ohledně nákladů celkových. Není žádným tajemstvím, že u déletrvajících rezervotvorných pojistek tvoří počáteční náklady jen asi 30% všech nákladů. Tento byznys je ještě mnohem zajímavější pro majitele pojišťoven, než pro obchodní sítě. Pro klienty děláme mnohem více, i provizně balastní finanční produkty, protože můžeme provize z nich průměrovat s provizemi z IŽP a to je správně. Budeme mít zájem pracovat za směšné provize a dodávat i balastní produkty? NE.
  Kde jsou odborné články představitelů pojišťoven? JE JIM JEDNO, ŽE PŮJDOU DOLŮ S MILIARDAMI ZISKU? A pro všechny z finančního trhu: je vám jedno, že naprostou většinu české klientely čeká v případě zániku velké části nezávislých finančních poradců jen područí přepážek finančních domů?

  Připravovaná novela je hrubým zásahem do obchodních vztahů. Významně snižuje zájem dále produkt nabízet a způsobí, že běžný klient nebude zajímavý pro ty poradce, co na trhu zůstanou. Chudý klient, tedy 2/3 občanů, co nemají ani průměrnou mzdu, si bude muset sám – pokud si to vůbec uvědomí, že by měl – oběhnout 10 pojišťoven a pokud bude mít alespoň bazální znalosti o svých objektivních pojistných potřebách a věnuje spousty hodin času čtení titěrného písma pojistných podmínek, psaných právnicko-pojišťováckou češtinou,rozpozná pro něj nejvhodnější produkt i jeho nastavení. Z trhu zmizí desítky tisíc finančních poradců, co se dobrými poradci již nikdy nestanou, byť jsou dnes někteří z nich, popravdě hodně z nich, bouchači. Extra třída, elitní poradci, ti budou rodinný riskmanagement dělat jako bonus, jako povinnost. Jejich hlavním zdrojem příjmů budou hypotéky a spíše investice. Stavební spoření je legislativně podříznutý produkt, takže bude využíváno jen okrajově a jen pro účely úvěrů a penzijní připojištění zůstane čím dávno je: shitproduktem efektivním pro malé úložky, jen pro přímou státní dotaci do 150 Kč na prvních 500 Kč klientova příspěvku, u osob starších 50 let pak i pro daňovou dotaci v podobě daňového odpočtu na další tisícovku měsíčně. Elitní poradci budou obsluhovat ty nejbohatší občany. Zbytek na finanční poradenství nedosáhne. Nebude pro ně totiž toho základního: platebního nástroje. Tím je, jak bystrý čtenář nahlédne, rezervotvorné pojištění. A nyní od peněz dál: především velmi mnoho rodin nebude mít správně, či vůbec vyřešenu ochranu příjmů a budoucích příjmů. V případě maléru se bohatý i bez pojistky finančně nezhroutí, má totiž majetek. A co ten chudý?

  Pro snílky a zákonodárce: Před 3 roky se na mě obrátili 4 klienti zmasakrovaní Lukášem Štorkem. Nepomohla ani moje snaha osobně jednat s panem Uzlem z OVB na tichém mimosoudním odškodnění, ani mediální půtka na tomto webu, která OVB na čas zahnala do kanálu. Nepomohla ani iniciativa nikoho z vás. Máme tu TANK, to ano. Pod jeho pásy zaplakalo a ještě zapláče mnoho majitelů finančních domů. Ale to nestačí. Je třeba zločince selektivně označit a zbavit možnosti dál škodit a to lze exekutivně snadno, pokud se ČNB bude profilovat správně a důrazně, včas a s jasnými hrozbami pro případ neetické práce poradců. Zločinec Lukáš je ale stále evropská hvězda v tom jejich prodejním stroji. Mám informaci, že Lukáš používá ve své práci nová kouzla. Nechá klienta předplatit investice a za pár let jej nechá předplatit jinde něco jiného a tak dál, to tedy můžeme čekat další zaříznutí finančního produktu, tentokrát zákon zakáže předplácení vstupních poplatků do OPF ?? Kde bude tomuto šílenství konec? On a jemu podobní se mohou vysmívat tisícům okradených i nadále. Máme impotentní dohledový orgán státu, ale i impotentní profesní sdružení. Proto jsme z AFIZ vystoupili. České národní bance nic nebrání tomu, aby za Lukášem vyslala nastrčené klienty. Pak jí nic nezabrání licence Lukášovi odebrat a z jeho majetku uspokojit jím poškozené. Spousty bouchačů by si své další bouchání pojistek dobře rozmyslely. Co ale udělají naši moudří vládci? Podříznou další finanční produkt a s ním i celý poradenský obor.

  Proto vyzývám všechny, jimž tato situace také připadá nebezpečná, aby se vyjádřili a začali působit s celou svou silou, chcete-li pojišťovací lobby, na jednotlivé poslance, aby takové legislativní kraviny nemohly projít dál.

  Odpovědět

 • pozorovatel

  1 srpna, 2011

  Vazeny pane Hanzle,
  pri vsi ucte Vam neco unika. Neco, na co jako obchodnik, nemuzete prijit. Jste i trochu poradcem, ale jste hlavne obchodnik.
  Napr. v tomto oboru neexistuje rovnovaha mezi poptavkou a nabidkou. Protoze poptavku nevytvareji zakaznici, ale poradci. Skupina financnich poradcu pripomina nador. 5 % pouzitelnych poradcu nedela ze sektoru – nadoru neco, co neni treba odriznout. Mimochodem – s posttotalitnimi financnimi poradci bez etiky a bez znalosti nepujde provest duchodovou reformu. K cemu potom je takovy sektor? Spocital jste si nekdy, kolik desitek miliard korun poradci a jejich firmy vytahli z lidi? Urcite jde v souhrnu o vetsi skody, nez kdyby nemeli nejake produkty a nebyli pojisteni.
  Je treba vyriznout tento nador, ktery vysava miliardy rocne ze zakazniku. Lepsi nic, nez toto. Vam toto nemuze dojit. Pak byste byl jako jista postava z evangelii, co by sla penize rozdat chudym…

  Odpovědět

 • Anonym

  1 srpna, 2011

  Dobrý den, pozorovateli!
  Myslím že používáte příliš tmavé brýle. Poptávka klientů po ochraně příjmů objektivně existuje, ale je neuvědomělá. Dobrý poradce ji klientovi pomůže definovat a ujasnit si ji. Klent totiž má objektivní pojistnou potřebu, jen ji nedokáže kvantifikovat ani kvalifikovat. Neví JAK má být pojištěn a zda vůbec a neví ČÍM má být pojištěn a za jakých podmínek nejlépe.

  Vůbec si neuvědomujete, že v chirurgii jsou již dnes pokročilé techniky selektivního invazivního zásahu do tkáně. Vy navrhujete upálení pacienta (poradenské obce), já navrhuji selektivní postihy (poradce co neustál kárné řízení, samozřejmě s presumpcí viny, kdy neobhájil finanční portfolio, které zprostředkoval).

  Nejsem postava z evangelií, nejsem ani Matka Tereza. Zato rozumím duši a potřebám klienta a jsem průkopník nového směru ve finančním poradenství, které bude mít schopné obchodníky, ale ne všeho schopné, musíme je vychovávat k tomu, aby při své činnosti měli etický autokorektiv jejich obchodního působení. A bude mít osobnosti, které klientovi dokáží pomoci nejen ochránit příjmy, ale také i bohatnout a věřte, tím nástrojem nemyslím jen IŽP.

  A spočítal jste vy někdy, kolik peněz z vás vytáhly banky, vlády, obchodníci s pouťovými atrakcemi, prodavači hrnů a vysavačů? Proti nim se regulační válka nevede.

  Odpovědět

 • Spekulant

  30 července, 2011

  Uz aby to bylo, 80% z vas se bude muset naucit i neco delat nez jen vykladat o tom jak je to supr 🙂 haha provize zadara koncej.

  Odpovědět

 • Anonym

  30 července, 2011

  Milý Spekulante!
  Ani při spekulaci nic není zadara, vím že si svůj profit zasloužíte, nesete totiž riziko že váš profit nebude jen nulový, ale třeba záporný. Jak jste prosím přišel na to, že své provize máme zadara? Když vám někdo staví dům, také máte pocit, že měl účtovat jen materiál a režijní náklady? Vy jste asi klient, co nepoznal dobrého poradce. Klidně mi zavolejte a poznáte jiný level.

  Odpovědět

 • Spekulant

  30 července, 2011

  stavet barak je trochu neco jinyho (je potreba i nejakej ten um) nez preprodavat vytisteny papiry.

  Odpovědět

 • Anonym

  30 července, 2011

  Čím se živíte, milý pane? V živnostenském rejstříku chybí profese spekulant. Není ani v seznamu profesí v závislé činnosti. Máte i nějaké jméno? Prozraďte mi je, prosím! Třeba z naší konverzace vyplyne, že nejste jen rýpal, co si tu krátí dlouhou chvíli. Snad něčím jste, něco umíte. Třeba nemáte zapotřebí být jen výkřik do tmy, anonym co se stydí za své jméno, natož za svou práci. Třeba jste statečný. Napište všem tady, co o naší práci víte, že se opovažujete zužovat ji na přeprodávání vytištěných papírů pojistek. Děkuji.

  Odpovědět

 • Spekulant

  30 července, 2011

  Jsem jen rýpal, co si tu krátí dlouhou chvíli.
  Na spekulovani neni treba ZL, staci ucet u brokera, ale chapu ze preprodejci pojistek to ne vzdy vedi.

  Odpovědět

 • Anonym

  30 července, 2011

  Mnohokrát děkuji. Musím vás ovšem zklamat. Věděl jsem to. Z vaší odpovědi plyne, že nejste statečný, nemáte jméno a nemáte ani žádnou profesi. Máte jen účet u brokera a spekulujete. Proto prosím táhněte pryč a neotravujte tento web. Je určen finančním poradcům a jejich klientům.

  Odpovědět

 • Spekulant

  31 července, 2011

  Ano jsem jen clovek co se obejde bez rad preprodejcu pojistek.

  Odpovědět

 • Jiří

  31 července, 2011

  Snížit nákladovost rezervotvorných pojistek? Proč je rovnou nezrušit? Stejně je klienti v průměru do 6let ruší a nemají z toho nic. Pak jsou zde firmy, které strašně bojovaly o nízkonákladové programy a když něco takového hrozí, tak vyvádějí. Vždyť je dnes vhodnější uzavírat RŽP, než pojistky do kterých musí klient mnohdy investovat nemalé peníze ( povinně ) pokud se něco takového schválí, pojišťovny začnou prodávat pouze RŽP a opět se to nějak obejde. Výhoda bude v tom, že bouchači budou muset sjednávat rizika a ne investici:-) Trh se s tím nějak vyrovná. Alespoň zde zaniknou firmy jako je např. IFP a jiné podobné firmy, které vydělávají jenom na IŽP.
  MLM společnosti, které mají více úrovňový systém, které žijí především z životek, budou hold muset škrtit:-)
  Myslím si, že někteří dělají s komára velblouda.

  Odpovědět

 • Pavla

  31 července, 2011

  Však jo, všichni jsou připosraní. Partners pořád propagovala levné programy a když už něco takového má být, tak najednou jim to nejde do karet. Taky jsem sjednávala občas IŽP,ale pokud by se měla provize snižovat, tak ať to vezme čert. Hlavně MLM společnosti jsou připosrané.

  Odpovědět

 • cogieman

  3 srpna, 2011

  Dobrý den,
  nemohu si pomoci, ale debaty o kvalitě poradenství v Čechách budou bezpředmětné do té chvíle, kdy se poradenský trh začne seriózně regulovat. A opakuji poradenský – nikoli trh pojištění, úvěrů či investic. Neexistují žádné legislativní zkoušky (PPZ a podobné trapárny nelze považovat za zkoušky), neexistují žádné sankce za profesní pochybení. Lepší poradenské firmy vytvoří profesionálního poradce během měsíčního zaškolené (s frekvencí 3 školení/týden) – ty horší to zvládnou za týden. Funguje zde zákon džungle – kde navrch nad klienty mají poradci. Až přijde doba, kdy do oboru vstoupí jen lidé důkladně vzdělaní, nejprve prověřeni zkouškou (ideálně státní), kdy poradci budou muset vytvářet skutečné analýzy potřeb klientů, které jim klient bude muset podepsat, pak také budou muset vytvářet kvalitní finanční plány, za které ponesou zodpovědnost. Špatné doporučení bude znamenat sankci, bude ho s čím konfrontovat a nebude to jako dnes tvrzení proti tvrzení – a tedy smolíček pro klienta.
  A do té doby, odpustťe, nemá význam bít se zde do prsou, kdo je ten dobrý a kdo ten špatný. Neexistuje jediná poradenská firma, jejíž vedení by upřednostnilo zájem klienta před dlouhodobým profitem firmy (a pokud to někdo říká, tak opět jen s vidinou cesty k profitu). A upřímně, není to nic nelogického. A proto jedinou cestou jak to ovlivnit, je regulace, se kterou nikdo nic nenadělá a bude se jí muset přizpůsobit.

  Odpovědět

 • Jiří

  4 srpna, 2011

  Částečně nesouhlasím, jsou menší firmy, které nikdy nebudou mít takové obraty jako Partners, ZFP, OVB atd.Ale dělají velmi kvalitní práci a využívají špičkové plánovací software. Vzdělání je, ale bohužel velké firmy učí většinou jenom to co se momentálně firmě hodí. Je strašně agresivní marketing, stačí se podívat na Partners. Dokud tady budou nepřiměřené víceúrovňové systémy( MLM ) tak kvalita nebude nikdy zachována.

  Odpovědět

 • cogieman

  8 srpna, 2011

  To já s Vámi naprosto souhlasím. Problém je v tom, že právě ty velké firmy nemůže ukočírovat nic jiného, než velmi přísná regulace – která pro ty malé nebude zdaleka tak velký problém.
  Přesně jak píšete – kvality nedocílíme dokud tady budou nepřiměřené systémy MLM… – a ty tady budou (v této české otřesné podobě) – dokud nezačne skutečný – právní – tlak na kvalitu.

  Odpovědět

 • prudič

  5 srpna, 2011

  Máte naivní laické představy, absolutně netušíte, o co při prodeji finančních produktů jde.
  Můžu mít pět doktorátů z ekonomie a dveře ke klientovi mi to neotevře. Lidi si nevybírají poradce podle odbornosti, ale podle toho, jak jim padne do noty. Nebo podle vztahu k němu (podle klientů je lepší poradce finančně negramotný kamarád než člověk, co se distribuci věnuje profesionálně).
  Státní zkouška? Opět jen hloupý nápad – zjevně jste nikdy neslyšel o korupci.

  Odpovědět

 • cogieman

  8 srpna, 2011

  Buď jste natvrdlý, nebo neumíte číst. Nepsal jsem absolutně o tom, jak otevřít dveře ke klientovi. Psal jsem o tom, kdo má mít právo je vůbec otevírat.
  Dále jsem psal o poradenství – nikoli o prodeji finančních produktů.
  Svou reakcí jste ukázkově předvedl, jací lidé dnes v oboru fungují a že i ve veřejné diskuzi nedokážete ovládat své čistě útočné prodejní cíle.

  Odpovědět

 • Jana11

  8 srpna, 2011

  A co jako první zrušit daňové odečty na IŽP a když už chtějí podporovat spoření lidí tak zřídit nějakou formu odečtů na přímé investice do fondů?
  Jakákoli státní regulace zpravidla pokřivuje trh – v tomto případě „daňové odečty“.

  Odpovědět

 • Radek

  9 srpna, 2011

  „Pro lepší informovanost a menší matení klientů by také pomohlo zrušení slevy na dani a dalších daňových výhod spojených s rezervotvornými pojistkami.“
  – citace z článku… četla jste ho?

  Odpovědět

 • Anonym

  9 srpna, 2011

  Základem je narovnání finančního trhu. Takže odstranění negramotných parazitů, kteří o to více – čím jsou negramotnější, jsou agresivnější, a dokonce už i korumpují veřejněprávní médium ČT1 – Suma Sumárum. To už je doopravdy i na golotinu, ne? Kdo byl jimi podveden a přežil, tak už to ví, a už nemá opodstatněně jiné přirovnání, než „burani v akci“.

  Odpovědět

 • antibouchač

  10 srpna, 2011

  Škoda, že zdejší samaritáni z řad nezávislých finančních poradců, kterým tak moc leží na srdci blaho spotřebitele a v žaludku pak odbornost úředníků MF a ČNB, se nikdy neodhodlali k tomu jít do těchto institucí pracovat, a (s využitím svých mimořádných zkušeností a sklonu snášet zákazníkovi modré z nebe) tristní legislativu finančního trhu tak jednou provždy napravit…S tím se však bohužel jen tak nepohne, stát narozdíl od solventních klientů z řad podpojištěných babiček, maminek samoživitelek a nezaměstnaných většinou neplatí své úředníky nablýskanými volvy a vidinou strmé kariéry bez potřeby jakéhokoli vzdělání. Takže se musíme smířit s tím, že zde bude i nadále špatně.

  Odpovědět

 • Compliance

  14 srpna, 2011

  S tou kvalitou úřednického aparátu je to kapku složitější. Problémem zásadním (jedním z mnoha)je když po absolvování vysokoškolského studia nastoupíte dráhu karierního úředníka na MF nebo v ČNB bez zkušeností s reálným podnikatelským prostředím. Jednoduše řečeno – nevíte vůbec nic o tom co máte regulovat. S trochou nadsázky se dá konstatovat, že jste na tom podobně jako „bouchač“ po intenzivním odborném měsíčním školení třeba ve společnosti pana Hanzla. A to nemáte k dispizici ani TER a TANK! Stáže v Bruselu, Štrasburku a podobných destinacích Vám zde nepomohou, tam se učíte jiné věci. Nemusíte ovšem zoufat, brzo se kolem Vás začne točit spousta lobistů, kteří Vám rádi předají svůj pohled na věc. Včetně názoru na vozový park :). Máte to složité, bez ohledu kolik doktorátů máte za sebou (a před sebou) :)!

  Odpovědět

 • Anonym

  29 srpna, 2011

  Hlavní problém je, že být úředníkem na ministerstvu nic neznamená. Protlačit nějaký zákon, na to je potřeba mít politickou, mediální nebo finanční moc a ne úřednickou pozici. Ta je odsouzena k tomu, aby udržovala dobré vztahy se všemi kolem a neudělala nic zásadního a nikoho si nepohněvala.

  Odpovědět

 • Anonym

  29 srpna, 2011

  Na pátečním (26.8.) jednání Legislativní rady vlády byla novela úplně smetena ze stolu.
  Nejednalo se o konstruktivní kritiku, padly jen dva prázdné argumenty:
  – novela umožňuje aby pojišťováci pracovali na základě švarcsystému (lidé pracují jako zaměstnanci, ale přitom jsou OSVČ) – jakoby to dnes bylo jinak!!!!
  – novela prý není v souladu s evropskou legislativou
  (když nevíte, co říct, odvolejte se na legislativu EU, tu nikdo nečte)
  Zpravodajové v LRV jednali zřejmě pod vlivem Vladimíra Přikryla, autora dnešního znění zákona, které vytváří podmínky dnešního prostředí trhu.
  Pod jakým vlivem jedná pan Přikryl?
  Ať už jsou v návrhu novely jakékoliv chyby, lépe takovouto novelu, než zachování stávajícího netransparentního prostředí. Novelu je nutno jen mírně doladit, ne smetat ze stolu.

  Odpovědět

 • Anonym

  29 srpna, 2011

  Článek s hlubší analýzou této kauzy zde naleznete v nejbližších dnech.

  Odpovědět