CZK/€ 24.740 +0,16%

CZK/$ 23.154 +1,09%

CZK/£ 29.386 +0,51%

CZK/CHF 25.959 +1,59%

Text: Marta Gellová

13. 12. 2010

14 komentářů

Profesní asociace má svůj význam

 


 

V souvislosti s odchodem společnosti Fincentrum z AFIZ jsme se v tiskové zprávě jako jeden ze zásadních důvodů dozvěděli, že AFIZ vykonala málo či dokonce vůbec nic v kauze pana Štorka z OVB. To musím zcela zásadně odmítnout – AFIZ není profesní komora ustavená zákonem, jako je tomu například u komor advokátní, notářské, daňových poradců, auditorů či lékařské. V jejich případě je pro výkon činnosti členství ze zákona povinné a členstvím současně vzniká příslušné podnikatelské oprávnění. Pokud taková komora svého člena vyloučí, znemožní mu okamžitě další působení na trhu. To ovšem neplatí pro asociaci s dobrovolným členstvím!

V případě finančních zprostředkovatelů uděluje podnikatelské oprávnění ČNB, nikoliv asociace. Pokud není v zákoně zakotveno, že vyloučení z jakékoliv profesní asociace znamená ztrátu důvěryhodnosti a tedy i ztrátu podnikatelského oprávnění, nezmůže nic ani ČNB. Na druhou stranu – pokud by něco takového v zákoně bylo, asi by do takových asociací vůbec nikdo nevstupoval. Proč by to totiž dělal, když by se potenciálně dobrovolně vystavoval riziku ztráty podnikatelského oprávnění, zatímco všem ostatním by nic takového nehrozilo? To by přece nedávalo smysl. Navíc by to mohlo být snadno zneužitelné k nekalému konkurenčnímu boji.

A pokud vyloučení a jeho zveřejnění nevadí ani firmě, pro kterou dotyčný pracuje a která má všechny nástroje k ukončení smluvního vztahu s ním, co má v takovém případě dělat asociace typu AFIZ? Rozloučit se i s dotyčnou firmou? I to AFIZ udělala! Přesto je to pro někoho málo. Co víc jsme měli udělat, zatím ale nikdo neřekl.

Jediným řešením by tedy bylo uzákonění povinného členství v profesní asociaci (komoře)  i v oboru finančního poradenství či zprostředkování jako podmínka výkonu činnosti na trhu. Chceme to?

Pokud tedy někdo vyčítá asociaci s dobrovolným členstvím, že její vyloučený člen dále působí na trhu, jde pouze o populistické prohlášení, které nemá reálný základ.

REKLAMA

Přesto si dovolím tvrdit, že i profesní asociace s dobrovolným členstvím má svůj význam pro členy i pro celý trh, a to hned v několika rovinách:

Zvýšená ochrana spotřebitele jako konkurenční výhoda

Každý člen asociace se dobrovolně hlásí k dodržování etického kodexu a vnitřních předpisů asociace, čímž na sebe bere povinnosti nad rámec zákona. Jsem přesvědčena, že není daleko doba, kdy se toto stane konkurenční výhodou, tedy kdy se klienti budou o tuto skutečnost zajímat a budou si na trhu mezi poskytovateli služeb vybírat ty, kteří budou členy profesní asociace. Důležité je existenci asociací opakovaně medializovat. Právě zde měl například Petr Stuchlík jako předseda představenstva AFIZ a mediální odborník velké pole působnosti, bohužel toho mnoho nevykonal. 

Ochrana podnikatelského prostředí před neúměrnou regulací

Žijeme v době převratných legislativních změn, regulátor (MF ČR) i dohled (ČNB) jsou velmi nakloněni k diskusi s trhem nad připravovanými legislativními opatřeními, nemohou však diskutovat s každou firmou. Tady je role asociací nezastupitelná a já si troufám tvrdit, že zde AFIZ vždy odváděla a odvádí velký kus práce. Není pravda, že to klíčové se odehrává v Bruselu. Mnohokrát jsme se přesvědčili, že je velmi podstatné ohlídat, jak bude příslušná evropská legislativa implementována v ČR, protože velmi často dochází k tomu, že různá tuzemská opatření jsou vydávána za důsledek evropské úpravy, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Protože náš legislativní proces je velmi nepřehledný – viz. oblíbené „přílepky“, kdy jeden zákon novelizuje jiný naprosto nesouvisející zákon, vyžaduje to neustálou bdělost a alespoň minimální tým odborníků, kteří se tomu věnují naplno. Chápu, že tato činnost může být trochu skryta, ale členové představenstva jsou o ní velmi dobře informováni, a pokud ji někdo nechce účelově vidět, je to velmi smutné.

REKLAMA

Specializovaný právní servis

Tým, který se každodenně věnuje sledování legislativy, zpracovává připomínky a absolvuje desítky oficiálních i neformálních jednání, je pak zcela logicky velmi dobře připraven pomoci kterékoliv členské firmě s praktickou aplikací nové legislativy. A to samozřejmě v rámci zaplaceného členského příspěvku, nikoliv jako placenou službu. Mnohokrát jsme se přesvědčili, že i draze placené advokátní kanceláře nedokázaly odhalit všechny možné důsledky nově přijaté legislativy.

Tento servis mohou využívat i individuální členové AFIZ – samozřejmě jen ve vztahu k problematice jejich činnosti na finančním trhu. Mohou položit jakýkoliv odborný dotaz a mají garantovánu odpověď do 72 hodin, mnohdy ji dostávají obratem. Pokud není výklad příslušné legislativy jasný, AFIZ zajistí podání tzv. kvalifikovaného dotazu na MF nebo ČNB a s výsledkem pak seznámí všechny členy AFIZ.

Řešení sporů s klienty

Klienti mají možnost vyjádřit na půdě AFIZ nespokojenost s prací kteréhokoliv člena nebo jeho obchodního zástupce. AFIZ se snaží takové situaci řešit primárně smírem – tedy vést toho, kdo opravdu pochybil, k finančnímu narovnání s klientem. A naopak chránit poradce, který nepochybil, před neoprávněnými požadavky klienta. K tomu poskytujeme odborné zázemí pro mediaci. Vše pro klienta zdarma, pro člena v rámci jeho členského příspěvku.

Vytváření mediálního obrazu sektoru

 To je jednoznačně jeden z nejtěžších úkolů. Není tajemstvím, že pojem „finanční poradce“ není v České republice právě prestižní. Pracovat na nápravě je jeden z dlouhodobých úkolů profesní asociace. Je přitom složité vytvářet pozitivní mediální obraz sektoru, když se jednotlivé firmy mezi sebou nesmyslně mediálně napadají. Zabránit tomu měla kritizovaná „mediální charta“. Razantně ji odmítalo pouze Fincentrum, které zřejmě k náboru spolupracovníků z řad jiných firem potřebuje neustále mediálně útočit na konkurenci.

REKLAMA

Přitom je zcela běžné, že takováto pravidla se na trhu dodržují i bez nějaké formální charty. Nebo snad známe případ, kdy by se v médiích mezi sebou napadaly třeba pojišťovny? Ty si totiž moc dobře uvědomují, že by to poškodilo celý sektor. Některé poradensko-zprostředkovatelské firmy si to však stále nechtějí uvědomit. Nejde tedy o žádné zametání problémů pod koberec, ale o jejich řešení mimo média.

Náklady, náklady…

Pokud má asociace plnit výše popsané funkce, potřebuje k tomu alespoň minimální zázemí – personální i prostorové. Jednat v jedné kanceláři či po restauracích opravdu možné není. Stejně tak není možné nemít alespoň minimální profesionální tým, který se výše popsané činnosti věnuje naplno. Ano, něco to stojí. A je také pravda, že většinu výstupů, zejména na legislativním a mediálním poli, v konečném důsledku využijí i ti, kteří nejsou v žádné asociaci a na financování takové činnosti se nepodílí. Pokud jsou to malé firmičky, je to vcelku pochopitelné. Pokud ale mimo asociace zůstane velká firma, je to na pováženou, protože jde o slušně řečeno vychytralost.

Náklady pro jednu firmu nejsou přitom nijak závratné. Pro zajímavost jsem si spočítala, na kolik přišlo celé členství v AFIZ konkrétně Fincentrum. V přepočtu to bylo 36 074 Kč měsíčně. To odpovídá mzdě jednoho pracovníka centrály ve výši necelých  27 000 Kč hrubého měsíčně.

Členství v evropské federaci FECIF

Na závěr snad ještě pár slov o členství v evropské federaci FECIF. Fincentrum nikdy nebylo přímým členem FECIF. Vzhledem k tomu, že bylo členem AFIZ a AFIZ je členem FECIF, nebyl ani důvod. Všechny informace o dění v Evropě jsou členům sdělovány prostřednictvím AFIZ a je to pravidelný bod jednání jejího představenstva.

Petr Stuchlík osobně byl členem jednoho z „Consultative Committee FECIF“, a pokud si vzpomínám, tak se osobně nezúčastnil ani jediného jednání. FECIF jako federace primárně sdružuje národní asociace a tam, kde taková není, tak se nabízí členství napřímo. Toto však není případ České republiky.

FECIF řeší profesní lobbying v Evropské unii a je závislý na součinnosti právě jednotlivých národních asociací (a ne jednotlivých zprostředkovatelských firem). Osobně tedy považuji za velmi alibistické od Fincentra schovávat se pod FECIF a poté, co vyšlo najevo, že přímým členem opravdu nejsou, hned žádat o okamžité přijetí.

Různé názory na svět a jeho fungování jsou přirozené a děkujme za ně. Pro mě osobně je hlubokým lidským zklamáním způsob, kterým se Petr Stuchlík rozdílnost názorů na fungování asociace a fungování firem na trhu rozhodl řešit a směšné důvody, které si k tomu vybral. A to vše po té, co celý rok asociaci předsedal a měl tu nejlepší příležitost jakékoli změny navrhnout a usilovat o jejich přijetí.

Autorka je generální sekretář AFIZ a generální sekretář FECIF.

Loading

Vstoupit do diskuze 14 komentářů

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • vasek

  14 prosince, 2010

  Jak by řekl klasik: „hustý, móc hustý“
  Jestli tato dáma má pravdu, tak pan Stuchlík má z ostudy kabát.
  – Nejsem člověk, který by hned na někoho házel špínu, ale mám pocit, že toto nehází dobré světlo na pana Stuchlíka jako na top manažera. O to horší to je, když se jedná o představitele jedné z největších poradenských společností.

  Odpovědět

 • z pojišťovny

  14 prosince, 2010

  Paní Gellová, je normální zveřejňovat interní údaje, jako je výše příspěvků členů?Pokud to Fincentrum povolilo, je to v pořádku.Pokud ne, tak tomu nerozumím.Kdyby něco takového udělal pan Síkora z České asociace pojišťoven, byl by to jeho poslední článek za ČAP.

  Odpovědět

 • od člena asociace

  14 prosince, 2010

  1. Nevím, jak je to v ČAP, ale způsob výpočtu členského příspěvku AFIZ v závislosti na provizním obratu člena je zcela transparentní a je to veřejná infomnace, dozví se ji každý, kdo například jen nezávazně uvažuje o členství. Obraty společností jsou ze zákona veřejné (účetní uzávěrka zakládaná do obchodního resjstříku). Nejde tedy o žádné utajované skutečnosti či obchodní tajemství, apod.
  2. Je to pan Stuchlík, kdo neustále volá po informační transparentnosti, tak mu jistě tato informační transparentnost AFIZ plně vyhovuje.
  3. Byl to pan Stuchlík, kdo se snažil vyvolat dojem, že ho členství stálo miliony, bylo tedy nepochybně správně vše uvést na pravou míru konkrétním číslem.

  Odpovědět

 • Radek

  14 prosince, 2010

  Jen mi nějak nesedí průměrovat příspěvky za celou dobu členství. Je-li počítán z obratu a obrat roste, tak rostou i příspěvky. Kolik činí za poslední rok? To by mě zajímalo. Pochybuji, že to bylo 432 888 Kč.

  Odpovědět

 • od člena asociace

  14 prosince, 2010

  Průměrování je zcela namístě, protože asociace přináší členům v článku popsané efekty stejné po celou dobu trvání jejich členství, nerozlišuje se, kolik momentálně platí příspěvků. Jestliže firma čerpala výhody spojené se členstvím po nějakou dobu, je správné přepočítat, na kolik ji to měsíčně vyšlo.
  Odvozování příspěvků od obratu za poslední účetní období v sobě zahrnuje vnitroasociační solidaritu – čím firma více vydělává, tím více se podílí na financování.

  Odpovědět

 • Radek

  14 prosince, 2010

  Jenže solidarita mívá své meze – např. český důchodový systém je tak solidární, až je nespravedlivý. A když někdo říká, že odchází, protože je to drahé, tak mu nemůžete přece počítat, kolik utratil v průměru. Představte si nájemníka s regulovaným nájmem řekněme 3000 Kč, kterému pronajímatel naúčtuje 30 tis. Kč. Taky nájemníka nebude zajímat, že v bytě za posledních dvacet let platil v průměru 3 000,10 Kč, ale to, že je pro něj nájem aktuálně vysoký. A nikdo nenamítá, že pronajímatel mu po celou dobu bydlení dotoval.
  Takže: Vaše argumentace je pěkná, ale zcela mimo ekonomickou realitu.

  Odpovědět

 • od člena asociace

  14 prosince, 2010

  Vaše srovnání s nájemníkem poněkud kulhá, a to hned na obě nohy. Model financování AFIZ je lineární, to znamená, že stále zachovává poměr příspěvku k provizním výnosům firmy. Je to tedy naopak ekonomicky naprosto reálné, protože se nikomu nemůže stát, že na příspěvek lidově řečeno nebude mít. Navíc musím zdůraznit, že rozpočet AFIZ je již několik let konstantní, dochází tedy pouze k přerozdělování podílů mezi členy podle jejich aktuálních provizních výnosů, tedy v souladu s ekonomickou realitou.
  A když jsme u té míry spravedlnosti – já naopak považuji za krajně nespravedlivé, když velká a bohatá firma bude využívat výsledků např. v oblasti legislativy a nebude se na dosažení těchto výsledků vůbec finančně podílet.

  Odpovědět

 • Robert

  14 prosince, 2010

  Krásně napsaná věta:
  A když jsme u té míry spravedlnosti – já naopak považuji za krajně nespravedlivé, když velká a bohatá firma bude využívat výsledků např. v oblasti legislativy a nebude se na dosažení těchto výsledků vůbec finančně podílet.
  To znamená jediné: Placené poradenství přímo od klienta. Jiná cesta v dlouhodobém horizontu nevede. Potom jistě nastoupí již zmiňovaná samoregulace a drastický útlum MLM společností lákajíc na neskutečné výdělky a nicnedělání za velké meziprovize. Je naprostou samozřejmostí, že pokud jeden pro druhého vykoná jasnou přidanou hodnotu, MUSÍ za ni zákonitě zaplatit!

  Odpovědět

 • michal

  14 prosince, 2010

  Dobrý den, všem. Myslím, že vedení společnosti Fincentra, by mělo být předáno do rukou pana Nejedlého. Raději dříve, než pan Stuchlík udělá Fincentru ještě větší ostudu. Michal

  Odpovědět

 • ondra

  14 prosince, 2010

  Souhlas, myslím, že by se pan Stuchlík měl raději více věnovat svému registrovanému partnerství a nedělat ostudu Fincentru a lidem kteří v něm pracují. Možná úplně nejlepší by bylo, kdyby Martin od pana Stuchlíka odkoupil jeho podíl ve společnosti. Firma by tím byla více přitažlivá (určitě nejen pro mě)!!!

  Odpovědět

 • Radek

  14 prosince, 2010

  😀 vy si snad vážně myslíte, že tento krok Petr Stuchlík s majoritním akcionářem Fincentra nekonzultoval? Mno, odpovídalo by to naivitě a pubertálnosti vašich příspěvků.

  Odpovědět

 • Pozorovatel

  16 prosince, 2010

  Položil si někdo otázku jestli je AFIZ k něčemu? Paní Gellová za AFIZ musí bojovat, když je v něm zaměstnaná. To je jasné.
  Fincentrum je dravá firma s ostrými lokty. Na bance a úřadech Fincentrum někdo může někdo nemusí, VYSTOUPENÍ Z AFIZ SI VŠIML KAŽDÝ!!!!!!
  Názor paní Gellové je jasný a pochopitelný. Ta musí AFIZ hájit, přece si nebude podřezávat větev na které pohodlně sedí. Její názor není vůbec důležitý.
  Proč žádná velká firma jako třeba Pantners nebo ZFP nenapíše na tento server proč je AFIZ důležitý? Co dělá pro poctivé finanční poradce? Názor poradců je důležitější než názor paní Gellové.

  Odpovědět

 • Mgr. Vlasta Parkanová

  17 prosince, 2010

  AFIZ postrádá smysluplného bytí.

  Odpovědět

 • diz

  17 prosince, 2010

  Tolik věcných a přesvědčivých argumentů v jednom diskusním příspěvku to se hned tak nevidí!

  Odpovědět