Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Pět myšlenek pro zvládnutí finančního bludiště

Jsou různé recepty na zvládnutí osobních financí. Anglický recept Bernice Cohenové se opírá o model šesti schodů životního investičního schodiště. Recept ordinuje pořízení vlastního bydlení a vytvoření kapitálové rezervy („penzijního hrníčku“), zajištění rodiny vhodným pojištěním, a teprve potom uvažuje o dalších investičních možnostech.

 

V knize Peněžní bludiště (The Money Maze) píše britská autorka Bernice Cohenová o tom, jak by člověk měl spravovat osobní finance. Kniha má být průvodce správy osobních financí, má ukazovat cestu dosažení finanční bezpečnosti ve formě „udělej si sám“.

Proč je zvládnutí finanční stránky života tak důležité?

Ještě před padesáti lety rodina nemohla vlastnit automobil, lednici, centrální vytápění, kuchyň na míru, telefon nebo televizi. Dnes jsou tyto věci běžnou součástí životního standardu, ovšem s tímto standardem souvisí otázka financování zvýšené životní úrovně a nepřeberných možností, které svět nabízí.

Bernice Cohenová  konstatuje, že „se zvyšující se prosperitou a finanční svobodou uvnitř ekonomiky vzrostla naše závislost na dluhu". Současně s tím vzrostla i naše závislost na sociálním státu, neexistuje snad jediná rodina, která by odvozeně nevyužívala nějakého benefitu veřejných služeb. Jenže stát nebude z důvodu stárnutí populace schopen naplnit veškerá očekávání, a ti, kdo se spoléhají na stát, budou zklamáni.

Také proto je důležité porozumět peněžním záležitostem, mít svůj rozpočet pod kontrolou, pochopit nutnost úspor a řešení daňových otázek. Jenže lidé si toto moc neuvědomují a neadekvátní znalosti z oblasti osobních financí jsou rozšířeny napříč společností. Lidé mají díky neznalosti zamčeny dveře ke své finanční svobodě.

Od kolébky k penzi a související investiční cíle

Benice Cohenová píše o tom, že každého člověka čeká šest schodů investičního schodiště. V průběhu života s měnícím se věkem procházíme posloupností sérií mnoha měnících se okolností, každý z nás v průběhu života stoupáme po investičním schodišti. V každé etapě života sledujeme jiné cíle, a hospodaření s penězi podléhá jiným vlivům.

Podle Cohenové existuje šest etap, šest schodů životního investičního schodiště. První schod odpovídá věku mezi 10 a 20 roky věku života. Zde začínají vyvstávat starosti o peníze, protože vyvstává potřeba kupovat sladkosti, mobilní telefony, hry a jiné tolik vzrušující věci. Děti dostávají od svých rodičů kapesné, učí se chápat hodnotu peněz, učí se šetřit na nákladnější položky a vycházet s penězi.

Schod druhý odpovídá věkové skupině mezi 20 a 30 lety života. Zde by mladí lidé měli zvládnout dovednosti potřebné pro zvládnutí osobního rozpočtu a vytváření úspor, zvláště pod tíží lákadel, jako je financování módních výstřelků, noční zábavy a drahých položek, jako jsou auta nebo dovolená. Mnoho mladých začíná život s tajnými přáními, a doufají, že se někdy naplní. I když pro většinu tato přání zůstanou jen fantaziemi, v tomto věku dochází k prvním pokusům o přeměnu snů v realitu.

Schod třetí je pak náplní úsilí třicátníků. Věk mezi 30 a 40 lety je naplněn budováním rodiny, starostí o děti a budováním tří základních stavebních kamenů. Těmito kameny má být podle Cohenové koupě vlastního domu, vytvoření vlastního dlouhodobého penzijního plánu a spoření opírající se o pojišťovací plán. Takový přístup má pomáhat průběžně spořit a akumulovat prostředky pro zajištění pokojného stáří.

Rozmezí věku mezi 40 a 50 lety, odpovídající čtvrtému schodu, má být věnováno shromažďování reálných aktiv. Děti vylétají z hnízda a na investice zbývá více. I když výdaje bývají ovlivněny studiem dětí, a úsporami na svatbu dětí, je to věk, kdy lze dosáhnout velkého potenciálního růstu.

Pátý schod investičního schodiště pak odpovídá věku mezi 50 a 60 roky života. Jak se potomci finálně stávají nezávislými, a hlavní dluhy jako hypotéky jsou zaplaceny, nastává čas pro plánování šťastné budoucnosti. Je to čas přípravy na důchodový věk a naplnění plánu pro klidnou penzi.

Šestý schod je posledním schodem investičního schodiště, kterým člověk v průběhu života prochází. Odpovídá věku 60 let a více, a má to být věk odchodu do penze. Jak roste očekávaný věk dožití, posunuje se i věk odchodu do penze. Kdo má vytvořené rezervy na penzi, může si dovolit odejít do zaslouženého období odpočinku.

Vlastní bydlení a příprava na penzi jako základ vlastní finanční pyramidy

Každý zodpovědný člověk v období produktivní části života, ve věku od 20 do 65 let, potřebuje šetřit a investovat pro svůj důchodový věk a budoucí významné události. Vše má podle Bernice Cohenové začínat zaměřením pozornosti na vytvoření fondu „zaplať nejprve sobě“.  Tento fond má odebírat peníze z osobního příjmu a přeměňovat je na budoucí kapitál.

Rodiče s dětmi by se měli chránit před výpadkem příjmu v případě vážné nemoci. K zahození také není ochrana dluhů pro případ nečekaného úmrtí, společně s životním pojištěním zajišťujícím rodinu pro případ smrti živitele rodiny. Pro čtyřicátníky se prioritou stává příprava na důchodový věk. Nestačí ale jen peníze šetřit a odkládat stranou, je nutné je vhodně investovat.

Vhodnou investicí nejsou aktiva, která ztrácejí svou hodnotu. Dnes koupený osobní automobil bude mít za deset let jen zlomkovou hodnotu, a pokud za tuto dobu dostatečně neposlouží a bude stát ladem před domem, byly to proplýtvané peníze. Rozumné naopak je, když jsou peníze utráceny za reálná aktiva, které udrží nebo zvyšují svou hodnotu v čase. Jedním z bloků finanční pyramidy má být podle Cohenové pořízení vlastního bydlení.

Pořízení vlastního bydlení na hypotéku je formou nucených úspor. Hypoteční úrokové sazby jsou mnohem nižší než úrokové sazby z jiných půjček. Ten, kdo si na počátku půjčí větší sumu, může v budoucnu i ušetřit, radí Cohenová. Důvodem je, že úroková míra na případný spotřebitelský úvěr bude vždy mnohem větší, než úroková míra hypotečního úvěru. Výhodné a uvážené financování dnešních a budoucích potřeb může pomoci budovat vlastní finanční pyramidu. Je to lákavé, když bude hypotéka plně splacena, můžete žít s nižším příjmem. Lidé by ale neměli zapomínat, že nemohou jíst cihly a beton svého domu, a při výběru hypotéky by měli být ostražití.

Druhým významným pilířem finanční pyramidy má být zajištění na penzi. Cohenová začíná varováním, že státní penze jsou snižovány a na plný důchod dosáhne jen málokdo. V průběhu pracovního života si tak musíme vytvořit kapitál pro svou penzi, který nám umožní koupit si svou penzi. Koupí doživotní anuity lze také dosáhnout na pojištění příjmu až do konce života. Člověk je tak i pro případ dlouhověkosti zajištěn do konce života. Anuity je také možno koupit v různém věku, řekněme v 60, v 65 a 70. Pozdější anuita může být nejen injekcí pro extra výdaje, ale umožňuje na dosažení vyšší doživotní dávky.

Cohenová v souvislosti s budováním rezerv na penzi také upozorňuje na možné komplikace. Jednou z nich je inflační znehodnocení kupní síly úspor, inflační indexování podle indexu spotřebitelských cen nemusí nutně odrážet skutečný růst životních nákladů. Další možnou komplikací jsou vysoké poplatky účtované u některých penzijních plánů. Poplatky hrazené penzijním fondům ovlivňují dlouhodobou výkonnost investovaných fondů, a měly by být nedílnou součástí rozhodování o řešení penzijního zajištění.

Pět klíčových myšlenek

Celá kniha Peněžní bludiště je tvořena 248 stranami textu. V tomto příspěvku jsou shrnuty jen některé důležité myšlenky. Pokud by mělo být vytknuto pět klíčových myšlenek, pravděpodobně by to byly tyto:

  1. Šetřeme a investujme pro budoucí významné události a důchodový věk.
  2. Chraňme svou rodinu před výpadkem příjmu živitele.
  3. Uvědomujme si inflační znehodnocování kupní síly peněz.
  4. Investujme do reálných aktiv, které udrží nebo zvyšují svou hodnotu v čase.
  5. Hypotéku berme jako formou nucených úspor a formu investování.

Jaký je váš finanční majetek?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.