CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

Jiří Mesároš a Ondřej Marek: Investora do dluhopisů zodpovědnosti nikdo nezbaví

 

Trh s firemními dluhopisy zažívá zlaté období. Na to se navázali podvodníci s podvodnými dluhopisy, které neplánují splatit. Jak je rozlišit? A jak by měl postupovat zájemce o investice do dluhopisů? Odpovídají Jiří Mesároš a Ondřej Marek z inzertního portálu Dluhopisy.cz.

Loading 

Na portále Dluhopisy.cz inzerujete nabídky dluhopisů českých firem. Na českém trhu se ale objevuje řada vysoce rizikových i podvodných dluhopisů. Jakým způsobem vybíráte firmy, s nimiž uzavřete spolupráci?

Jiří Mesároš: Přesto, že jsme inzertní portál, neznamená to, že u nás může inzerovat každý. Na českém trhu patříme k lídrům a jen za první kvartál roku 2019 nás oslovilo více než 100 firem, které u nás chtěly inzerovat. Z celé stovky jsme inzerci schválili jen třem společnostem.

Ondřej Marek: Výběr je vícekolový. Z pochopitelných důvodů nebudu uvádět všechny podrobnosti. Pracujeme ale jak s otevřenými, tak placenými zdroji informací. Na začátku si podrobně projdeme ekonomiku inzerentova záměru (business-plán, výkazy atd.), prověřujeme podnikatelskou historii lidí zainteresovaných v projektu, zohledňujeme informace z daného odvětví. Zároveň se například jezdíme dívat na místa, kde se mají záměry realizovat, a tak podobně. Na konci celého procesu také řešíme pro daný projekt nejvhodnější zajištění konkrétní emise, aby byli investoři chráněni.

Náš postup stále upravujeme, reagujeme na nové trendy i triky nepoctivců. Na českém trhu s dluhopisy bohužel podvodníků přibývá.

Vše, co jsem popsal je ale pouze náš interní proces. Emise pro investory nijak nehodnotíme a výsledky prověřování nezveřejňujeme. Smlouvu s emitentem uzavírá investor. Je tedy na něm, aby si vše prošel a zvážil případné riziko. Riziko spojené s dluhopisy vždy nese investor a z povahy věci tomu nemůže být jinak.

REKLAMA

Kolik emitentů, kteří mají zájem prodávat dluhopisy prostřednictvím vašeho portálu, řádově  odmítnete?

Jiří Mesároš: Jak už jsem zmínil, jsou to necelá 3 % emitentů, které přijmeme. Rozhodně tedy neplatí, že bereme každého. Naopak. Za první 4 měsíce nás letos oslovilo přesně 127 firem a podnikatelů, ze kterých jsme jich 35 zamítli okamžitě a 92 vyzvali k nějakému doplnění a jednání. Celým procesem prošli pouze tři emitenti, kteří u nás inzerují. Troufnu si říct, že máme jedna z nejpřísnějších kritérií.

Většina námi odmítnutých emisí se brzy objevila na konkurenčních portálech, nebo se snažila prodávat dluhopisy vlastní cestou.

Tím, jak kritéria zpřísňujeme, počet schválených inzerentů od roku 2017 klesá. Nesoustředíme se na kvantitu, ale na kvalitu.

Jaké jsou nejčastější důvody odmítnutí emitenta?

Ondřej Marek: Špatný byznys plán, nedodání účetních výkazů, negativní informace, exekuce, insolvence, soudní spory nebo přílišné zadlužení společnosti. Často bývá problém také v tom, že se emitent nechce za svůj podnikatelský záměr a emisi zaručit. Pokud se na zajištění emise nedohodneme, inzerci u nás neumožníme.

Kolik emisí dluhopisů od kolika firem nabízíte?

Jiří Mesároš: Seznam emisí na portále Dluhopisy.cz je rozdělen do dvou kategorií. První jsou emise, které je možné od emitentů nakoupit. Zde máme většinou 10 až 15 dluhopisů. Ve druhé skupině jsou emise, které sice již nejsou k prodeji, ale sledujeme u nich realizaci podnikatelského záměru. Jinými slovy, investor má u nás jakési zpravodajství z emitentova projektu. Naše práce tedy nekončí, když se u nás objeví inzerát. Po emitentech požadujeme průběžné informace, jak nakládají s vybranými finančními prostředky a jak plní závazky investorům. Zde je zhruba 80 emisí. Celkově se tedy jedná přibližně o stovku projektů.

Kolik emisí dluhopisů od kolika firem, které jste nabízeli a nabízíte, má potíže se splácením úroků či jistiny?

Ondřej Marek: V současnosti řešíme do pěti osob, které podvedli nás i investory. Tito lidé bohužel stihli vydat více drobných emisí. Celkově řešíme 15 emisí, které jsou problematické. Nejde vždy jen o podvody, vše řešíme individuálně. Emitentovi se třeba zpozdí nějaké etapy projektu, ale podaří se nastavit splátkové kalendáře, nebo emitent uhradí jistinu po větších splátkách či v jiném termínu. Toto se podařilo minimálně v pěti případech, kdy emitenti postupně své závazky splácejí.

Proti podvodníkům ale jdeme i trestně právní cestou. Na některé emitenty jsme ve spolupráci s investory podali trestní oznámení či insolvenční návrh.

REKLAMA

Jak postupujete v případě, kdy se vyskytnou potíže se splácením dluhopisů, které jste zprostředkovali?

Ondřej Marek: Prodej dluhopisů nezprostředkováváme. Jsme inzertní portál, na kterém emitenti propagují své projekty a lidé si sami vybírají, do čeho investují. Smluvní vztah je pak výhradně mezi emitentem a investorem.

Ale k vaší otázce – je to vždy individuální. Nejprve se snažíme domluvit přímo s emitentem. Problémy se mohou stát každému, důležité je to, zda a jak se řeší. O tom jsem již mluvil. Pokud ale emitent nespolupracuje a snaží se podvádět, neváháme se obrátit na policii, podáváme trestní oznámení apod. Investoři se k němu pak mohou připojit a získat důležité informace pro případné soudy a vymáhání nároků.

Za zprostředkované dluhopisy obdržíte provizi bez ohledu na to, zda jsou následně splaceny. Jaký je váš motiv starat se o emitenty ve finančních potížích?

Jiří Mesároš: Jaký máme motiv? Jednoduchý. Na českém trhu s dluhopisy jsme byli první, jsme největší a chceme být kontinuálně nejlepší. Jde nám o dobrou pověst a férovost trhu. Pomáháme menším českým podnikům dostat se k financím, které by jinak nedostaly a nemohly se rozvíjet. To má přeci smysl.

Ondřej Marek: Naše myšlenka, kterou již 6. rokem rozvíjíme, se chytila. Ukázalo se, že lidé jsou ochotni podnikatelské projekty podporovat. Je pravda, že dluhopisový trh svým rychlým rozvojem možná trochu zdivočel a předběhl regulaci, ale to se rychle vyčistí.

Všichni si určitě ještě pamatujeme vlnu slevových portálů. Přišel jeden s dobrou myšlenkou a řešením. Začalo se mu dařit a najednou jich bylo na internetu 200. Nikdo nevstoupil na trh s ničím novým, všichni ho jen slepě kopírovali. Pak začali podvádět, prodávat zboží a pobyty, které vůbec neexistovaly, a nakonec jsou zase všechny nepoctivé portály pryč.

Podobných příkladů najdeme v historii v Česku desítky, včetně bank, investičních fondů, a dalších finančních produktů a služeb. Věříme, že stejně se trh vyčistí i u dluhopisů.

Důležité je říci, že odměna za naše inzertní služby se přizpůsobila požadavku trhu a samotných emitentů. Jako inzertní portál jsme měli představu o měsíčním poplatku za inzerci. Emitenti však chtějí platit pouze v případě, že nějaké finance na základě inzerce obdrží. Takže se našel nějaký kompromis. Investoři navštěvují portál a reagují na inzerci zdarma, nemáme s nimi žádný smluvní vztah, neposkytujeme investiční služby. Provázání odměny na úspěšnost emise je tedy asi nereálné.

Jiří Mesároš: Podívejme se na jiné věci, které fungují úplně stejně. Když si objednáte inzerci na automobil či jiné zboží, hradíte poplatek za zveřejnění inzerátu, a také vám nikdo negarantuje, že se auto skutečně přes inzerát prodá. Inzertní médium ani nikdy nemůže ručit za kvalitu a dodání zboží.

Pokud bych to měl shrnout, přesto, že to dělat nemusíme, považujeme za správné emitování dluhopisů kultivovat. Chceme vytvořit transparentní dluhopisové tržiště s jasnými pravidly, tak proto na svoje náklady podnikáme zmíněné kroky a bojujeme proti nekalým praktikám.

Vaše společnost kontroluje, zda jsou peníze z prodeje dluhopisů užity deklarovaným způsobem. Jak toto kontrolujete?

Jiří Mesároš: Už jsme to naznačili. Individuálně sledujeme vývoj každé emise. Jako příklad lze použít projekt na rozšíření výroby, kde chceme každé 2 – 4 týdny mít nové fotografie, jak postupuje stavba výrobní haly. Dále si minimálně jednou ročně vyžádáme účetní výkazy. V některých případech se jezdíme osobně na místa investičních záměrů podívat. Vše si nafotíme a s emitenty projdeme.

Co vás u emitentů dluhopisů nejvíce překvapilo?

Jiří Mesároš: Mile nás překvapil vývoj některých projektů. Například jedna společnost na těžbu dřeva plánovala zakoupit 2 harvestory a při osobní kontrole jsme zjistili, že díky rychlému dluhopisovému financování získali zakázek více, než plánovali, a podařilo se jim koupit harvestory už 3, mimo to 7 dalších lesnických strojů a asi 6 kamionů na přepravu dřeva. Ty další věci si emitent pořídil již z vlastních prostředků.

Ministerstvo financí připravuje Scorecard korporátních dluhopisů. Jak se k této iniciativě stavíte? Může pomoci drobným investorům správně vybrat investici?

Ondřej Marek: Myšlenka není špatná. Nejsme si ale jisti využitím u menších emisí, které se inzerují právě na nám podobných portálech. Zde vyjde téměř s jistotou vždy nejhorší hodnocení. Tzn. i když je záměr, podklady i zajištění emise dobré, díky nastavení scorecard pro střední a velké emitenty vám vyjde vždy nejhorší, nebo druhé nejhorší hodnocení emitenta. Chápeme účel ratingu, ale u těchto malých emisí je to náklad, který není možné z drobných podnikatelských projektů ufinancovat. To si mohou dovolit společnosti s miliardovými emisemi, kde se tento náklad „rozpustí“ v objemu.

Aktivitu ministerstva financí ale určitě vítáme. Vedle scoringu si myslím, že by bylo dobré pracovat na finančním vzdělávání potenciálních investorů, aby se lidé o své peníze a investice sami zajímali a nečekali, že za ně někdo něco udělá. Ministerstvu jsme k návrhu zasílali naše připomínky a komentáře a rádi se do kultivace trhu s dluhopisy společně s ním zapojíme.

Firemní dluhopisy malých a středních firem budou vždy rizikové. Potenciální investoři by měli rozumět především podstupovaným rizikům a vztahu výnosu a rizika. Dobrým počinem v tomto směru je Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů, které vydala ČNB a o kterém informujeme u nás na webu.

Jak by měl postupovat drobný investor, který zvažuje nákup firemních dluhopisů?

Ondřej Marek: Bodem číslo jedna je uvědomit si vlastní odpovědnost za danou investici. Z toho vychází vše ostatní. Veškerá rizika emise nese pouze investor.

Zásadní je důkladně si přečíst emisní podmínky. I v tomto základním dluhopisovém dokumentu je dnes na trhu obrovský rozdíl. Investoři musejí sami vyžadovat, aby v nich byly uvedeny všechny podstatné ekonomické údaje, rozkrytá majetková struktura emitenta, informace o plánovaném využití financí, přiblížení podnikatelského záměru, nebo podrobná specifikace zajištění emise. Tyto informace v emisních podmínkách zákon nevyžaduje, my ale ano.

Dále by si měli ověřit základní údaje k emisi, jako například sídlo společnosti, zda se na něm emitent skutečně zdržuje a není to jen virtuální adresa, strukturu společnosti, např. skutečný majitel emitenta, rozhodující osoby v projektu, a to včetně jejich historie a podnikatelských zkušeností, business plán, podívat se na čísla, důležité podklady (např. stavební povolení) záměru, který se má realizovat, lokalitu záměru, tedy podívat se na místo, kde se má například stavět nemovitost.

Jiří Mesároš: Vyplatí se prověřit i místo (portál), kde dluhopisy investor vybírá. Dát si pozor na přímé, či skupinové propojení emitenta s inzertním portálem, kde deklarovaná nezávislost je jen zbožným přáním. Zvýšená opatrnost je vhodná i u tzv. „osamělých jezdců“, společností, které neuspěly s inzercí na specializovaném portálu, tak to zkouší samy přes placenou inzerci na Googlu či Seznamu.

Obzvláště pozor na lákavé nabídky dluhopisů po telefonu. Telemarketing k tomuto investičnímu nástroji není vhodný a lidé jsou často balamuceni lákavými, ale klamavými informacemi a nedozví se vůbec nic o rizicích. Pokud má emise vyhotovený prospekt, získá investor část těchto informací snadněji, jelikož jsou v prospektu povinné. Důležité ale je, aby jej skutečně přečetl a alespoň základní výše uvedené údaje si ověřil.

Jak se bude podle vás dále dluhopisový trh vyvíjet?

Jiří Mesároš: Je potřeba stabilizovat dluhopisový trh, naučit lidi vybrat pro sebe ten správný titul a také nést si odpovědnost za svá rozhodnutí. My jako lídr trhu se snažíme hledat rozumná řešení, která investorům usnadní práci, nebo je ochrání. Pozor, raději znovu opakuji, že to neznamená, že za ně někdo udělá jejich práci nebo ponese jejich odpovědnost.

Ondřej Marek: Od počátku se snažíme, aby bylo v emisních podmínkách co nejvíce relevantních a hlavně užitečných informací. Rozdíl v emisních podmínkách na trhu poznáte velmi rychle. S každou novou emisí přicházíme na nové nápady, tento proces je tedy kontinuální a asi i nekonečný.

Před rokem se nám podařilo udělat z ručitelského prohlášení samozřejmost. Pokud jej emitent nenahradí jiným zajištěním, tak jej najdete snad na každé nové emisi, kterou u nás emitenti inzerují.  Přitom dbáme na to, aby ručitelem byla fyzická osoba, která z emise dluhopisů má konečný profit, nebo ji osobně ovlivňuje (klasicky jednatel a společník či akcionář). Ve výjimečných případech, pokud to dává smysl, ručí za závazky emise spřízněná společnost.

Tím ale nekončíme. Nově by mohl investorům posloužit k získání potřebných informací také iRating. Jedná se o ratingové hodnocení ekonomické rizikovosti od nezávislého a odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau. Nemáme ambice hodnotit emitenty sami, nebo poskytovat návštěvníkům portálu investiční poradenství, proto po emitentech požadujeme, aby si iRating objednali napřímo u společnosti CRIF a výstup pak investorům zveřejnili na své dluhopisové prezentaci. Nejedná se o plnohodnotný rating, ale o jakýsi přehled finančního zdraví společnosti. Oproti ratingu je také výrazně levnější, proto si jej i emitenti malých emisí mohou dovolit.

Dokončené máme už i nástroje pro ochranu investorů do emise dluhopisů pomocí „Agenta pro zajištění“ a nebo „Společného zástupce“. V tomto nám poslední úprava zákona o dluhopisech pomohla. Emitent s první takto inzerovanou emisí již úspěšně vybral peníze na svůj záměr a další jsou v jednání. Pokud splní emitenti veškeré podmínky, pak se návštěvníci portálu brzy dočkají dalších obdobně dozajištěných emisí.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 25 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Co sledovat u investic do finančního sektoru v době klesajících úrokových sazeb

Tradiční názor tvrdí, že klesající úrokové sazby jsou pro finanční akcie negativní, protože snižují úrokový výnos. To je však přílišné zjednodušení, které se může ukázat jako nepravdivé. Finanční společnosti jsou různorodou skupinou, v níž banky tvoří pouze jednu část, a mezi jednotlivými společnostmi existují významné rozdíly, které ovlivňují […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  26 srpna, 2019

  Jednou větou: nic nekupovat, nebude žádný problém.

  Odpovědět

 • rizikové investice

  20 října, 2020

  Přesně, toto jsou opravdu hodně rizikové investice a drobní investoři, by to do toho neměli vůbec jít.

  Odpovědět

 • ivo

  26 srpna, 2019

  Stačí si najít web rizikové dluhopisy a jejich článek – Reakce na Otevřený dopis serveru Dluhopisy.cz
  To už je bezpečnější koupit nějaký podílový fond na dluhopisy.

  Odpovědět

 • Michal

  1 září, 2019

  Informace je dobré ověřovat a důvěřovat pouze relevantním zdrojům a ne dezinformačním webům, které někdo zcela anonymně ovládá ze zahraničí (konkrétně z Hong Kongu a USA) – doporučuji proto https://rizikovedluhopisypopravde.cz

  Odpovědět

 • Tomas

  5 září, 2019

  A vy se divíte, jestli takové weby někdo dělá anonymně? V dnešní době by na podvodníky vlastním jménem upozorňoval asi jen blázen! Taky by mohl někde třeba naběhnout pod auto, že.

  Vámi uvednému webu se směju, bodejť by se EMTC líbilo na co rizikovedluhopisy.cz upozorňovali už předem. Stčí se ale podívat na jejich aktuální kauzu, kdy nemají na vyplacení…. aha, a prý že vždycky jejich investoři dostali všechno co měli??

  Odpovědět

 • Michal

  6 září, 2019

  Třeba Transparency International a mnozí jiní se rozhodně nebojí kritizovat veřejně. …pokud jsem někde schovaný, pak se nemůžu divit, že je to podezřelé…

  Odpovědět

 • Petr Veselý

  27 srpna, 2019

  Pánové, jsem rád že nyní chcete kultivovat dluhopisový trh, ale přijde mi nefér vinu za současný stav házet na ostatní. Není to tak dávno kdy jste také nekoukali nalevo napravo…

  Například – jak se daří společnosti Sponge Factory Czech? Na začátku roku 2018 jste ji nechali upsat 20mio Kč i když měla roční historii s nulovými tržbami (!) – viz justice.cz

  Když jste ji prezentovali tak slovy:
  Výnosy z emise použije společnost k navýšení výrobních kapacit, aby byla schopna řešit rostoucí objem zakázek na výrobu strojů pro automatizaci průmyslové výroby.

  Obrat společnosti v roce 2018 je odhadován na 120 milionů korun se ziskem okolo 30 % a do budoucna ještě vzroste.

  nějaký komentář?

  Odpovědět

 • chk

  27 srpna, 2019

  To je jednoduché. Když mi nedá půjčku banka, jdu k Providentu. Když mi nedá půjčku ani ten, půjdu za těmito pány. Oni prý umí ocenit riziko, jsou neskutečně dobří. Konec pohádky, odteď už nastávají investorovi jen bezesné noci.

  Odpovědět

 • K

  29 srpna, 2019

  Pod to bych se podepsal. Mám spolu s výše uvedenou firmou další problémovou (ABC služby) z tohoto portálu a na vše bylo vystaveno výborné hodnocení. Současné problémy je nezajímají. Takže u Vás pánové už ne…

  Odpovědět

 • CENTRUM DLUHOPISŮ

  1 září, 2019

  Vážený „K“, jak jsem uvedl níže – investorům pomáháme pokud se na nás obrátíte (servis@dluhopisy.cz), rádi se pokusíme Vám s vaší situací poradit.
  Děkuji

  Odpovědět

 • Josef

  2 září, 2019

  Částečně máte pravdu. Ale průšvih a podvod v případě firmy Sponge Factory, to je hrůza. Když chtěli investoři, abyste jim pomohli se spojit a zveřejnit výzvu o spojení a vzájemné pomoci, neudělali jste nic. Vykašlali jste se na ně!! Tomu říkám pomoc.

  Odpovědět

 • Kdo je kdo?

  3 února, 2020

  Nedivte se, že se vykašlali na investory. Tvrdili investorům Sponge Factory Czech, když prodávali jejich dluhopisy, jak byla společnost prověřena a jak je investice bezpečná a potom podají trestní oznámení, s jehož obsahem také nikoho neseznámili, ve kterém uvedou, že vlastně neznají vůbec osobu jednatele této společnosti a podotýkám že ještě další Maurice Bohemia s.r.o. Tohle ve mne určitě nebudí důvěru a kdo ví, jak to vlastně je.

  Odpovědět

 • CENTRUM DLUHOPISŮ

  1 září, 2019

  Vážený pane Veselý,

  v žádném případě neházíme vinu na ostatní. Naopak, hledáme vždy nová a lepší řešení. V případě problémů pomáháme investorům, nemohou však očekávat, že se za ně všechna práce udělá sama. Dluhopisy budou patřit vždy k rizikovějším instrumentům, proto také nabízejí vyšší výnos. Naším úkolem je najít na trhu rozumný balanc mezi výnosem a rizikem, nebo hledat řešení, jak emise zabezpečit, když jsou emitenti nezodpovědní a mají nutkání se obohatit. A to děláme.

  Informace uvedené na inzertních prezentacích emisí a emitentů jsou informace od emitentů, nikoliv naše. Jsme inzertní portál. Emitent si na něm pronajme prostror na kterém nabízí svou emisi a uvádí informace o své společnosti, tak je tomu od samotného počátku portálu a zcela transparentně.

  Zároveň opakovaně a všemi možnými způsoby investory upozorňujeme, že si sami musí rozmyslet, zda do něčeho budou investovat nebo ne. Žádné hodnocení emisí, rizik, doporučení ani jiné poradenství pro investory neděláme.
  A jak jsem již uvedl, v případě komplikací jsme výhradně na straně investorů; již jsme vůči nepoctivým emitentům podali různá trestní oznámení, insolvenční návrhy apod. 97 % zájemcům z řad emitentů inzerci na portále nepovolíme a ani v předcházejících letech tomu nebylo o moc jinak.

  Budeme rádi za hodnocení naší práce na základě reálné zkušenosti; pokud s námi někdo chce záležitosti řešit, jsme připraveni pomoct.

  Odpovědět

 • Petr Veselý

  4 září, 2019

  Děkuji Vám za reakci i když trvám na tom že umístit na portál společnost jako je Sponge Factory Czech tak jak jste to provedli (nebo dovolili provést) bylo za hranicí slušnosti a férovosti.

  A přiznám se že mě o kultivaci dluhopisového prostředí nepřesvědčila ani vaše poslední emise – ALTISPORT.CZ 2022. Opravdu zajímavé – ještě jsem se nesetkal s emisí kdy by si nepůjčovala sama firma ale fyzická osoba která společnost vlastní!! (o tom že tato společnost na justici nahrává prázdné výkazy ani nebudu zmiňovat)

  OPRAVDU SKVĚLÁ KULTIVACE TRHU!

  Odpovědět

 • Josef

  5 září, 2019

  Souhlasím s vámi pane Veselý. Mrknu na Altisport, ale jak jsem napsal dříve o kauze Sponge Factory – o tomto podvodu, hrůza, jak se zachovala společnost Centrum dluhopisů.

  Odpovědět

 • DD

  5 září, 2019

  Altisport je naprostý výsměch, stejně jako dalších x emisí, které přes dluhopisy.cz jsou… Na prvním místě je provize a ne klient..

  Odpovědět

 • CENTRUM DLUHOPISŮ

  6 září, 2019

  Vážený pane Veselý,

  zde bohužel nemáte správné informace. Apolečnost Altisport.cz s.r.o. není provozovatelem tohoto obchodu. Tím je právě FO pan Aleš Titlbach. Proto emisi vydal on, jako jediný provozovatel a vlastník. Stačí se podívat sem: https://www.altisport.cz/kontakt/
  Nikde tedy žádné s.r.o. není a výkazy zveřejňované na justici jsou pravé, ta společnost spí a nic nedělá.
  Pokud budete v dané věci potřebovat více informací, napište nám, prosím na servis@dluhopisy.cz. Rádi vše detailně vysvětlíme.
  Děkuji

  Odpovědět

 • Anonym

  28 srpna, 2019

  Co víc dodat…
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-krach-jeste-vetsi-nez-zoot-spolecnosti-s-rizikovymi-dluhopisy-pribyva-77983?dop-ab-variant=11&seq-no=1&source=hp

  Odpovědět

 • Anonym

  1 září, 2019

  Dodávat netřeba nic; stačí si přečíst:
  Stačí si najít otevřít: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-stopach-webu-ktery-slouzi-jako-nastroj-niceni-byznysove-konkurence-68447
  https://www.mesec.cz/aktuality/web-rizikovedluhopisy-cz-siri-nepravdive-informace-jeho-vlastnik-je-anonymni/

  Odpovědět

 • anonym

  1 září, 2019

  Dodávat netřeba nic – stačí si přečíst:
  Stačí si najít otevřít: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-stopach-webu-ktery-slouzi-jako-nastroj-niceni-byznysove-konkurence-68447
  https://www.mesec.cz/aktuality/web-rizikovedluhopisy-cz-siri-nepravdive-informace-jeho-vlastnik-je-anonymni/

  Odpovědět

 • Michal Majzl

  1 září, 2019

  Dodávat netřeba nic; stačí si přečíst:
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-stopach-webu-ktery-slouzi-jako-nastroj-niceni-byznysove-konkurence-68447

  https://www.mesec.cz/aktuality/web-rizikovedluhopisy-cz-siri-nepravdive-informace-jeho-vlastnik-je-anonymni/

  Odpovědět

 • anonym

  1 září, 2019

  Dodávat netřeba nic – stačí si přečíst:
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-stopach-webu-ktery-slouzi-jako-nastroj-niceni-byznysove-konkurence-68447

  https://www.mesec.cz/aktuality/web-rizikovedluhopisy-cz-siri-nepravdive-informace-jeho-vlastnik-je-anonymni/

  Odpovědět

 • Kozel zahradníkem

  3 února, 2020

  Nepravdivé informace? ANO !! Pokud Centrum dluhopisů s.r.o. na svých stránkách http://www.dluhopisy.cz zveřejňuje prezentaci emitenta, kterého alespoň dle svého vyjádření prověřuje, tak je podivné, že nezná ani osobu jednatele společnosti, které zprostředkovává prodej dluhopisů. Rozhodně nespolupracují s investory (možná s hrstkou vyvolených a jim spřízněných) a neinformují investory pravdivě. Věřím, že na tyto podvodníky brzy dojde a budou se zodpovídat ze svých skutků. Nazval bych je slušně „vlky v beránčím rouchu“. Bohužel většinou neznalí investoři byli dluhopisy.cz nejprve přesvědčováni o investici do zaručených a prověřených firem a nyní je zodpovědnost pouze na nich. A já se ptám, není zodpovědný také ten, kdo mne uvedl v omyl, sdělil mi vědomě nepravdivé údaje, na základě kterých jsem investoval do dluhopisů emitenta prostřednictvím jeho portálu dluhopisy.cz? Mám pocit, že škodu by mi měl nahradit také ten kdo se tímto způsobem na podvodné prezentaci společností podílel a jeho zříkání se viny pod rouškou pouhého provozovatele inzertního portálu je nehorázná drzost, která svědčí o morálních kvalitách tohoto člověka. A co říct na závěr? Je na každém ať si udělá svůj úsudek. Já osobně jsem se přesvědčil, že není vše tak, jak pánové z Centra dluhopisů s.r.o. prezentují a čas ukáže.

  Odpovědět

 • Anonym

  22 února, 2020

  Ak naletite na reklamu a nejaka spolocnost vas podvedie, mali by niest zodpovednost aj reklamna agentura a media, ktore danu reklamu sprostredkovali? Kde je ta hranica? Kazdy z nas predsa v zivote nesie zodpovednost za nase rozhodnutia. Dlhopisy su rizikove a rozhodne nie su pre kazdeho.

  Odpovědět

 • veselýInvestor

  29 srpna, 2019

  Amatéři, kteří prodávají svoje služby na klíč….aneb pokud zaplatíte, oni Vám i ty emisní podmínky vytvoří šité na míru, Sedma Praha je v konkurzu. Fascinuje mě so všechno si ta firma u nich může objednat…
  https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=37448567

  Odpovědět