CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

Text: Petr Zámečník

30. 05. 2018

3 komentáře

Nabídli vám dluhopisy? Nekupujte zajíce v pytli

 

Dluhopisy se stávají oblíbeným investičním nástrojem. Nabízí stabilní fixní výnos – a to mnohem vyšší než spořicí účty či termínované vklady. Má to ale háček. Není všechno úrok, co se třpytí.

Loading 

Vydávat dluhopisy může kdokoli. A řada společností toho využívá. Omezené je pouze, komu a za jakých okolností mohou být dluhopisy nabízeny. Např. veřejná nabídka dluhopisů může být uskutečněna až na výjimky jen v případě, kdy má emitent – vydávající společnost – schválený prospekt Českou národní bankou (ČNB). I to ale některé společnosti obcházejí, např. tím, že veřejnou nabídkou není, pokud je dluhopis „nabídnut“ méně než 150 drobným investorům.

Ovšem ani schválení prospektu Českou národní bankou nezaručuje, že emitent dluhopisu splní své závazky a investorům vyplatí úrok a hodnotu dluhopisu při jeho splatnosti. ČNB pouze posuzuje formální splnění obsahových náležitostí, ale nezkoumá bonitu emitenta. I toho některé společnosti využívají.

Schválený prospekt od ČNB – žádná záruka

Skutečnost, že má společnosti – emitent schválený prospekt dluhopisu od České národní banky, některé firmy rády využívají jako prodejní argument. Ve skutečnosti tím pouze prokázaly, že do prospektu vložily veškeré nezbytné informace k posouzení schopnosti dostát svým závazkům.

Zájemce o dluhopisy by měl především schválený (či neschválený v případě „neveřejné“ nabídky) prospekt přečíst. Může se v něm dočíst poměrně zajímavé informace. Např. ze zprávy auditora jedné společnosti (citováno ze schváleného prospektu):

REKLAMA

„Upozorňujeme, že byly identifikovány významné skutečnosti popsané v Příloze ke konsolidované účetní závěrce Skupiny, které by mohly ohrozit předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. V posledních letech se opakují vysoké ztráty, muselo dojít k restrukturalizaci závazků, kdy dluhopisy vydané Společností byly splaceny z části z finančních prostředků poskytnutých Společnosti jejím majoritním akcionářem […], z části pak prostřednictvím z výnosů z prodeje dluhopisů ostatních členů Skupiny. [..]“

Společnost má navíc záporný kapitál v objemu -360 mil. Kč. Jinými slovy auditor se obává o udržitelnost společnosti, která navíc v případě krachu nemá ani v účetnictví majetek na uhrazení závazků.

Investor (i z řady retailových investorů) si musí sám odpovědět na otázku, zda je ochoten podstoupit kreditní riziko (riziko nesplacení závazků) takové společnosti za nabízený úrokový výnos dluhopisu. Pokud je ale „veřejná nabídka“ spojena s agresivním marketingem a prodejem, nabízí se otázka, zda je toho skutečně schopen…

Neschválený prospekt – ještě větší riziko

Bez schváleného prospektu mohou vydávat dluhopisy např. společnosti, které nechtějí věnovat tolik úsilí přípravě dokumentace a schvalovacímu procesu. Své dluhopisy pak mohou nabídnout profesionálním investorům (např. investičním fondům, bankám apod.) či omezenému počtu zájemců z řad veřejnosti.

REKLAMA

Ovšem mezi společnostmi vydávajícími dluhopisy bez schváleného prospektu se ve větší míře nacházejí i podezřelí emitenti, jejichž záměrem nemusí být dluh splatit. S tímto podezřením jsme varovali před dluhopisy společností Petlas CZ, Direkto a Grand Koil, následně jsme přidali varování před dluhopisy Senior Trend a ze stejné líhně pod hlavičkou společnosti Petlas CZ jsou i dluhopisy E-mobility.

Již se objevují i reakce investorů (20. 5. 2018 v 10:13): „Podlehla jsem výhodné nabídce na internetu, která nabízela dluhopisy Petlas.cz s 9% zhodnocením. Koupila jsem 8 ks dluhopisů, aniž bych se předem o firmu a pana Jirsu zajímala. Nenapadlo mne, že je možné vydat dluhopisy bez souhlasu banky. Nevěděla jsem ani o minulosti pana Jirsy. Když jsem vše zjistila, málem jsem se zhroutila. Vložila jsem do toho úspory, které jsem měla připraveny na koupi bytu. První výnos byl vyplacen s krátkým zpožděním. Druhý výnos zatím vyplacen nebyl a je to již týden od termínu. Firma neodpovídá na emaily. Vůbec teď nevím, co mám dělat. Jsem bezradná. Nedovedu si představit, že bych o ty peníze měla přijít. Tato firma Petlas vydala další dluhopisy pod názvem E-MOBILITY. Zřejmě se jim daří.“

Co sledovat při investici do dluhopisů

Při investici do dluhopisů investor spoléhá na to, že mu společnost peníze vrátí a vyplatí úrok. Ten je zpravidla zajímavější než úrokové sazby v bance. Na druhou stranu jediným, kdo ručí za výplatu půjčené částky, je sama společnost (případně ručitel, který se k ručení uvolil – nejčastěji např. mateřská společnost).

Vydavatel dluhopisu ovšem nemusí svým závazkům dostát. A nemusí to být záměr. Stačí, aby zkrachoval. Proto základní, co je třeba sledovat, je, zda společnost má šanci na splacení dluhopisů – tedy projít její účetní závěrky, prohlédnout záměr, na který jsou peníze získávány, a posoudit jeho realizovatlenost.

Veškeré důležité informace by měly být obsažené v prospektu dluhopisu. To, že jsou všechny informace skutečně vložené, kontroluje u dluhopisů se schváleným prospektem ČNB. U ostatních mohou chybět a je třeba se podívat do obchodního rejstříku, kde by měly být zveřejněny výsledky hospodaření a rozvaha. Pokud informace nejsou dostupné, je vhodné své peníze do dluhopisů neinvestovat.

V rámci prospektu jsou uvedena i rizika s investicí spojená. Někdy bývají pouze obecná, ale často se objeví riziko přímo spojené s danou společností, např.: „Emitent evidoval ke dni 30. listopadu 2017 neuhrazené závazky po splatnosti ve výši cca 12 mil. Kč. S existencí stávajícího zadlužení Emitenta je spojeno riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů.“

Další rizika mohou být patrná přímo z účetní závěrky a rozvahy. Pokud společnost dlouhodobě generuje ztrátu, může se dostat až k zápornému vlastnímu jmění (zjednodušeně: vlastní méně, než kolik dluží). Neznamená to ještě, že společnost musí zkrachovat. Pouze to zvyšuje riziko. Stejně tak je vhodné sledovat i celkovou zadluženost společnosti.

Podcenit výběr dluhopisů se nemusí vyplatit. Sice zájemce může získat o pár procentních bodů vyšší výnos než v bance, ale na druhé straně může přijít o všechny investované prostředky. I proto je vhodné rozložit investice mezi více emitentů a nesázet všechny peníze na jednu kartu.

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Co sledovat u investic do finančního sektoru v době klesajících úrokových sazeb

Tradiční názor tvrdí, že klesající úrokové sazby jsou pro finanční akcie negativní, protože snižují úrokový výnos. To je však přílišné zjednodušení, které se může ukázat jako nepravdivé. Finanční společnosti jsou různorodou skupinou, v níž banky tvoří pouze jednu část, a mezi jednotlivými společnostmi existují významné rozdíly, které ovlivňují […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *