CZK/€ 24.565 +0,10%

CZK/$ 24.167 -0,24%

CZK/£ 29.173 +0,10%

CZK/CHF 25.362 -0,54%

Text: Jan Traxler

28. 08. 2018

0 komentářů

Fond-show: Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

 

Etické investování v korunách, smíšené portfolio světových akcií a dluhopisů. To je Raiffeisen fond udržitelného rozvoje. Řídící fond funguje už od roku 1986 a za tu dobu se může pochlubit výnosem 5,33 % p.a. 

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje je korunový flexibilní smíšený fond, který staví na velmi úspěšné historii řídícího eurového fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. Řadíme ho mezi tzv. sociálně odpovědné fondy. Snaží se oslovit investory s hlubším morálním kreditem.

Tabulka 1: Základní údaje

Správce fondu Raiffeisen investiční společnost
Manažer fondu Martin Zezula
ISIN CZ0008474400
Vznik fondu 21. 5. 2014 (CZK), 25. 8. 1986 (EUR)
Velikost fondu 1,5 mld. Kč
Rating Morningstar ***** (EUR)
SRRI (1-7) 4

Investiční strategie fondu Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje investuje min. 85 % svého majetku do eurového řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix a zbývajících max. 15 % majetku do finančních derivátů (za účelem zajištění) a nástrojů peněžního trhu. Měnově nezajištěný majetek ve fondu nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku fondu.

Řídící fond, obhospodařovaný společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft, investuje min. 51 % majetku do akcií podniků ze Severní Ameriky, Evropy nebo Asie a zbytek do státních nebo firemních dluhopisů, jejichž emitenti mají sídlo tamtéž. Zaměřuje se na podniky (emitenty), které jsou na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné. Řídící fond neinvestuje do zbrojení a do podniků porušujících pracovní a lidská práva.

V portfoliu řídícího fondu bychom našli například akcie společnosti Accenture, Microsoft, 3M, Alphabet nebo Statoil.

REKLAMA

Graf 1: Složení portfolia řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (EUR)

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje - Složení portfolia řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (EUR)

Tabulka 2: Historické výnosy Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

1 rok 3,75 % ~ 3,75 % p.a.
3 roky 3,96 % ~ 1,30 % p.a.
od založení 4,07 % ~ 1,10 % p.a.

Graf 2: Historický vývoj hodnoty podílových listů Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje - historické výnosy

REKLAMA

Samotný korunový Raiffeisen fond udržitelného rozvoje v této kapitalizační třídě funguje teprve od prosince 2014. Za tu dobu stoupla hodnota podílových listů fondu o pouhá 4 % (cca 1,1 % p.a.) Řídící eurový fond, do kterého plně investuje, ale funguje už od roku 1986 a za tu dobu se může pochlubit výnosem 5,33 % p.a. Díky svým dlouhodobým nadprůměrným výsledkům v porovnání s konkurencí jiných smíšených fondů si vysloužil nejvyšší pětihvězdičkový rating od Morningstar.

Bystrému oku však neunikne, že se výsledky korunového fondu výrazně liší od řídícího eurového fondu. Ten od konce roku 2014 vydělal zhruba 22 %, zatímco korunový fond pouhá 4 %. Jak je to možné? Předně je to tím, že korunový fond se jako podřízený fond chová teprve od roku 2016, do té doby byl spravován samostatně. V roce 2016 už byla výkonnost obou fondů srovnatelná.

Nicméně v roce 2017 se výsledky opět rozchází, podřízený korunový fond vydělal pouhých 0,37 % (v korunách), kdežto řídící eurový fond vydělal 3,69 % (v eurech). Svou roli zde pravděpodobně sehrály náklady na měnové zajištění proti posílení české koruny, které pár měsíců před koncem intervencí eskalovaly až ke 2 %. Zbylých 1,3 % spolkly náklady na správu fondu.

Graf 3: Historický vývoj hodnoty podílových listů řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (EUR)

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje - historické výnosy řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (EUR)

REKLAMA

Zdroj: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft

Rizika spojená s investicí do Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

Syntetický ukazatel rizikovosti (SRRI) fondu Raiffeisen fond udržitelného rozvoje je 4, což odpovídá vyváženě balancovaným fondům, kde zhruba polovinu majetku tvoří akcie a polovinu dluhopisy. Pokud jde o dluhopisovou složku, její průměrný kreditní rating je A, tedy riziko úpadků minimální.

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje je vedený v korunách, přičemž zajišťuje měnové riziko pevným kurzem EUR/CZK vůči řídícímu EUR fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. V majetku tohoto řídícího fondu vedeného v EUR jsou ale cenné papíry v různých měnách. Na euro připadá 52 % majetku řídícího fondu, 35 % na dolar a zbytek tvoří další měny jako švýcarský frank, japonský jen nebo norská koruna. Z pohledu korunového investora je tedy měnové riziko zajištěno pouze částečně. Na vývoj hodnoty investice má zčásti vliv vývoj kurzu EUR/USD a v menší míře i pár dalších měnových párů.

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí do Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

Vstupní poplatek 1,00 %
Výstupní poplatek Není
Poplatek za správu 1,20 %
Výkonnostní odměna 10 %
TER (celková roční nákladovost) 1,32 %

Vstupní poplatek dle statutu fondu může být maximálně 3 %, ale Raiffeisenbanka si dle aktuálního ceníku účtuje pouze 1 %. Za správu fondu si obhospodařovatel bere 1,2 % fixní roční správcovský poplatek a dále si dle statutu může účtovat až 20 % podíl ze zisku, nicméně účtuje si pouze 10 % ze zisku. Celková roční nákladovost za rok 2017 vychází na 1,32 %.

Když se vrátíme k rozdílné výkonnosti v korunách a eurech, zhruba o tyto náklady by standardně měla být výkonnost korunového fondu (v korunách) horší oproti řídícímu eurovému fondu (v eurech), plus mínus náklady na měnové zajištění. Jelikož aktuálně měnové zajištění nese díky vysokému úrokovému diferenciálu paradoxně dodatečný výnos, měl by v tomto roce korunový fond zaostat za eurovým o méně než jedno procento.

Závěrečné hodnocení fondu Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

Myšlenka sociálně odpovědného investování je určitě zajímavá a skutečně jsou investoři, kteří takto orientované fondy poptávají. Akorát osobně si myslím, že je to stejně tak trochu iluze. Je velmi těžké určit, komu náleží statut dlouhodobé udržitelnosti a komu nikoliv. Nezřídka kdy o něj firma ze dne na den přijde, stačí drobný skandál v médiích. Najednou co do té doby platilo, neplatí. Nicméně snaha se cení, ne nadarmo fond spravuje kapitál kolem 1,5 miliardy korun.

Bohužel výsledky korunového fondu zatím nejsou nijak oslnivé. Tak jako všechny smíšené fondy nyní doplácí na mizivý výnosový potenciál dluhopisové složky. Na druhou stranu ta má stabilizační charakter, má zejména mírnit případné propady. A jak je vidět na dlouhodobé historii řídícího eurového fondu, to v roce 2000 i 2008 zafungovalo velmi dobře. Maximální ztráta fondu činila historicky 31 % a fond se zní během pár let dostal. Dnes je dokonce hodnota podílových listů eurového řídícího fondu zhruba o 60 % vyšší než na vrcholu v roce 2007.

Já osobně bych do tohoto fondu neinvestoval, protože si raději sestavím vlastní vyvážené portfolio. Ale pokud do fondu Raiffeisen fond udržitelného rozvoje investujete, neházejte flintu do žita. Dlouhodobě má svou perspektivu. Doporučený investiční horizont u tohoto fondu je podle Raiffeisen investiční společnosti minimálně osm let. Jeho výnosový potenciál na tomto horizontu je mírně nad inflací.

Autor je privátní investiční poradce ve společnosti FINEZ Investment Management.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Raiffeisen investiční společnosti a Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft a jsou platná k 31. 7. 2018.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.