Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Sláva největších finančně poradenských sítí pohasíná…

Vítězství - victory - ruka - voda - krize - investice - problém

Finanční poradenství prochází významnými změnami. Zpřísňující regulace a tlak na kvalitu místo kvantity se projevuje ve výsledcích finančně poradenských společností. Jak změny prostředí dopadly na největší z nich?

Srovnání výsledků finančně poradenských společností není jednoduché. Zveřejňované výsledky v tiskových zprávách jsou často konsolidované za více zemí a i v rámci každé jednotlivé země se mohou uplatňovat nejrůznější kreativní účetní metody, které čísla přikrášlí. A to platí i u auditovaných výsledků ve výročních zprávách. Nicméně nejsou lepší podklady pro srovnání než účetní závěrky.

Účetní závěrky (výkaz zisků a ztrát a rozvaha) finančně poradenských společností jsou zveřejňovány v Obchodním rejstříku. Bohužel firmy s jejich zveřejněním nijak nespěchají, a tak teprve ke konci loňského roku byly vloženy poslední výroční zprávy největších finančně poradenských společností za rok 2015. V té době se již začínala projevovat konsolidace společností před přísnější regulací – a výsledky tomu odpovídají.

Tabulka 1: Marže největších finančně zprostředkovatelských společností v roce 2015 (v tis. Kč)

Společnost Výkony Výkonová spotřeba Marže
Broker Consulting 806 889 666 134 17,44%
Fincentrum 986 439 793 048 19,60%
OVB Allfinanz 1 086 149 904 244 16,75%
Partners 1 240 707 1 011 020 18,51%
Swiss Life Select 294 529 236 659 19,65%
ZFP akademie 811 454 732 763 9,70%
Broker Trust* 701 287 626 837 10,62%
INSIA* 612 855 563 582 8,04%
Celkem 6 540 309 5 534 287 15,38%

* Jedná se o brokerpoolové společnosti zajišťující zázemí menším finančně zprostředkovatelským společnostem, případně samostatným finančním zprostředkovatelům.

Zdroj: Výroční zprávy finančně zprostředkovatelských společností za rok 2015

Výkony v účetních závěrkách odpovídají rámcově přijatým provizím za zprostředkování finančních produktů. Výkonová spotřeba pak provize vyplacené finančním poradcům ve finančně poradenské síti. Marži lze odhadnout z rozdílu těchto dvou čísel.

Přestože se vychází z oficiálních čísel, jedná se pouze o odhady a ani mezifiremní srovnání nemusí být zcela vypovídající. Každá finančně poradenská společnost může využívat trochu odlišné účetní postupy.

Výsledky také ovlivňují vratky provizí ze stornovaných produktů uzavřených v předchozích obdobích a marži může snižovat např. renta vyplácená zemským ředitelům, pokud není účtována jako součást provize, ale např. jako náklad centrály. I tak se jedná o nejlepší možné srovnání finančně poradenských společností.

Za pozornost stojí srovnání s rokem 2012, který byl pro největší finančně poradenské společnosti rekordním. V roce 2012 již pominuly největší následky finanční krize a zpřísňující legislativa byla ještě v nedohlednu.

Tabulka 2: Marže největších finančně zprostředkovatelských společností v roce 2012 (v tis. Kč)

Společnost Výkony Výkonová spotřeba Marže
Broker Consulting 643 268 509 292 26,31%
Fincentrum 955 245 761 997 25,36%
OVB Allfinanz 1 704 234 1 371 677 24,24%
Partners 1 458 069 1 207 931 20,71%
Swiss Life Select 372 183 291 503 27,68%
ZFP akademie 1 257 484 1 093 079 15,04%
Broker Trust* 395 655 347 880 13,73%
INSIA* 554 394 464 174 19,44%
Celkem 7 340 532 6 047 533 21,38%

 * Jedná se o brokerpoolové společnosti zajišťující zázemí menším finančně zprostředkovatelským společnostem, případně samostatným finančním zprostředkovatelům.

Zdroj: Výroční zprávy finančně zprostředkovatelských společností za rok 2012

Klesají marže i provizní obraty finančně poradenských společností

V roce 2015 se oproti roku 2012 významně snížily marže finančně poradenských společností. Zatímco ještě v roce 2012 dosahovaly marže strukturálních firem kolem 25 %, o pouhé tři roky později ani jediná neměla marži dosahující na 20 %. Obdobně pokles zaznamenaly i broker poolové společnosti.

Mnohem zajímavější je ale vývoj provizního obratu. Většina společností rozhodně nenaplnila svá růstová očekávání. Z osmi finančně poradenských společností polovina klesala dvoucifernou rychlostí a exceloval pouze Broker Trust, který za tři roky vzrostl o 77 %. Celkově trh největších finančně poradenských sítí a broker poolů poklesl o 28 %.

Tabulka 3: Změna provizního obratu a marže finančně poradenských společností mezi roky 2012 a 2015

Společnost Změna provizního obratu Změna marže
Broker Consulting 25% -34%
Fincentrum 3% -23%
OVB Allfinanz -36% -31%
Partners -15% -11%
Swiss Life Select -21% -29%
ZFP akademie -35% -36%
Broker Trust* 77% -23%
INSIA* 11% -59%
Celkem -11% -28%

Zdroj: Vlastní výpočty z dat z výročních zpráv finančně zprostředkovatelských společností za rok 2012 a 2015

Rok 2016…

Výsledky roku 2016 se do Obchodního rejstříku budou dostávat postupně. Pravděpodobně poslední budou zveřejněny až v závěru letošního roku. Na základě událostí roku loňského lze ale přeci jen odhadnout alespoň vývoj části trhu – a některé finančně poradenské společnosti své výsledky zveřejnily alespoň v tiskových zprávách.

Dalšího růstu se pravděpodobně dočká Broker Trust. Tomu se v roce 2016 podařilo získat velkou část struktury ze ZFP akademie, která tím nejspíš zaznamená další pokles. Samospotřebitelský model zjevně již neláká tak jako dřív.

Fincentrum oznámilo meziroční růst obratu v České republice o 9,3 % na 1,1 mld. Kč. Broker Consulting zveřejnil pouze souhrnný provizní obrat za Českou republiku a Slovensko, který vyrostl o 11,3 % na 1,043 mld. Kč. Ostatní finančně poradenské společnosti zatím nezveřejnily výsledky vůbec…

Máte svého finančního poradce?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

2 komentáře: “Sláva největších finančně poradenských sítí pohasíná…”

  1. Radek napsal:

    Mě spíš zajímá, kolik jich vydrží. I když, broker pool na ně asi moc stran kvality tlačit nebude. Jestli navíc měří kvalitu tím, že lidé smlouvy neruší, pak budou nejspíš v pohodě :).

  2. Ruprecht napsal:

    Pochybuji, že by exZFPáci zanevřeli na svůj samospotřebitelský model. Řekl bych, že ho začali uplatňovat v Trustu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.