Středa 27. ledna. Svátek má Ingrid.

‬‪Rok 2010 může být pro investory "napínavý"

Co bylo největším překvapením na kapitálovém trhu? Jaká jsou očekávání na příští rok? Překoná zlato 1 500 dolarů? Bude stát barel ropy opět více než sto dolarů? A do kterých akcií se vyplatí investovat? Na to jsme se zeptali odborníků a vy si můžete přečíst jejich názory.

Na otázky ohledně očekáváného vývoje na kapitálových trzích v příštím roce nám odpověděli pánové Robin Koklar, analytik společnosti Fio, Milan Vaníček, analytik společnosti Atlantik FT a Michal Doležal ze společnosti Commerzbank.

Podle Robina Koklara byl jedním z největších překvapení „razantní zásah národních vlád na podporu domácích ekonomik v podobě fiskálních stimulů (daňové úlevy, zvýšené investice do infrastruktury atd.) a investic do finančního sektoru. Podobně lze hodnotit i zásahy centrálních bank, které snížily úrokové sazby na historická minima, uchýlily se k nestandardním krokům v podobě kvantitativního uvolňování a zalily bankovní sektory likviditou.

Akciové trhy zažily v průběhu března 2009 odraz a poté masivní vzestup trvající několik dlouhých měsíců. Burzy prokázaly schopnost předběhnout reálnou ekonomiku. Právě tempo a vytrvalost růstu cen akcií od půlky března roku 2009 určitě mnohé účastníky trhu překvapily. I přes opakované krátkodobé korekce a rozkolísání trhu v závěrečných měsících roku dokázaly trhy uzavírat na ročních maximech,“ míní Michal Doležal.

Co se týče prognózy na příští rok, Milan Vaníček si myslí, že „nepříznivé zprávy posledních dn ů přicházející z Blízkého východu (Dubaj), ale i Evropy (Řecko, Španělsko) ovlivňují především dluhopisové trhy, nicméně vedly k nárůstu rizikové prémie rovněž u ostatních aktiv včetně akcií. Tyto události na sklonku roku 2009 signalizují, že ani rok příští nemusí být na finančních trzích procházkou růžovou zahradou. Navíc výskyt obdobných událostí i v roce příštím je velmi pravděpodobný, což významně limituje růstový potenciál současné akciové „rally“. V prvních měsících roku 2010 sice očekáváme pokračování rostoucího trendu s častými, ovšem ne příliš hlubokými korekcemi. Poté však významně poroste pravděpodobnost výraznějšího poklesu trhu. Hlubší korekce může být vyvolána počátkem zvyšování úrokových sazeb spojeným s růstem výnosů na dlouhodobých dluhopisech, cen komodit a návratem inflačních očekávání. Druhým scénářem je obrat v současném pozitivním vývoji firemním výsledků a prohloubení ztrát obchodovaných společností.

Strukturální změny a nutnost dlouhodobého zdolávání krize s sebou přineslo zvýšení nejistoty a volatility na trzích,“ míní Michal Doležal a pokračuje: „Zvýšená volatilita je dnes na trzích povážována za normální a bude přítomna i v příštím roce. Někteří argumentují, že díky rapidnímu odrazu trhů z březnového dna 2009 se akcie staly drahými. Z našeho pohledu již nejsou akcie laciné, ale při srovnání s ostatními třídami aktiv jako korporátní dluhopisy, státní dluhopisy a fondy peněžního trhu, zůstávají akcie atraktivními. ‪‪Rok 2010 na akciových trzích může být pro investory svým způsoben "napínavý". V prních měsících roku předpokládáme pokračování růstu, neboť mimo trh se stále nachází dost volné likvidity. Později, ke konci druhého kvartálu roku 2010, se pozornost investorů začne soustředit na změnu v měnové politice centrálních bank a na trzích by se mohla objevit větší opatrnost a posun investorů k přeskupování pozic směrem k umísťování kapitálu více na  jistotu

Počítáme se zhoršením dynamiky růstu, což se může  v druhé polovině roku 2010  na vyspělých akciových trzích projevit konsolidací cen akcií. Z důvodu zvýšené volatility bude situace i pro profesionální investory méně předvídatelná. Strategie "nakup a drž" nemusí v takové době fungovat. Důležitější bude dobré načasování, štastná ruka při výběru jednotlivých titulů a disciplína při dodržování zvolené strategie. Akciový investor bude muset zůstat  ve střehu a aktivnější obchodní startegií  včas "přepínat" mezi ofenzivními a defenzivními sektory. Tak názorný a nadevše dlouhý trend jako v průběhu roku 2009 se v roce 2010 nebude opakovat. Proto by aktivnější sledování trhu a řízení investic nemělo být pouze heslem, ale nutností.

‪Rovněž dluhopisový trh zažil uspěšný rok 2009. Některé pevně úročené cenné papíry dosáhly dvouciferných procentních nárůstů kurzů. Tato situace nebude v roce 2010 pokračovat. V roce 2010 očekáváme růst výnosů dluhopisů, protože ceny dluhopisů se dostanou pod tlak. Rozhodující budou očekávání ohledně změny měnové politiky centrálních bank směrem k zvyšování úrokových sazeb. Rovněž emise státních dluhopisů zůstávají na rekordní úrovní. To pravděpodobně v příštím roce také přispěje k částečně negativní výkonnosti státních dluhopisů. Také růst kurzů korporátních dluhopisů se v posledních měsících vyčerpal. Zajimavé zůstávají ještě výnosy některých dluhopisů finančního sektoru, což je samozřejmě vykoupeno vyšším rizikem emitenta.“  ‪ ‪

Podle Robina Koklaranastoupily akciové a komoditní trhy od března letošního roku býčí trend, který bude přetrvávat i v následujícím roce, z toho důvodu lze očekávat zhodnocení rizikovějších tříd aktiv v příštím roce. Ovšem i při býčím trendu je nutné počítat s dočasnými korekcemi, kdy akciové indexy klesají. Možná rizika pro pokles akciových indexů je možné spatřovat v předčasném ukončení monetárních stimulů (ukončení procesu kvantitativního uvolňování, což by mohlo způsobit pokles na hypotečním a úvěrovém trhu) či vyprchání fiskálních stimulů (ukončení daňových úlev či snížení výdajů na infrastrukturu, dávky v nezaměstnanosti apod.). Navíc investoři se obávají o solventnost konkrétních zemí z důvodu vysokých schodků státních rozpočtů, které se nakumulovaly do vysokého zadlužení.

Na otázku, které regiony, nebo sektory mohou být příští rok favority pro investory, odpověděl Michal Doležal takto: „Vzhledem k potvrzujícímu se globálnímu ekonomickému oživení favorizujeme nadále cyklické sektory jako  je sektor "základní zdroje" (Basic Resources), především kovy a těžba, který může stále získávat z konjukturního programu a poptávky po surovinách tažených hlavně Čínou a dalšími rozvíjejícími se ekonomikami. Domníváme se, že tento sektor je do jisté míry schopen sloužit i jako "zajištění" proti inflaci. Zajímavým vidíme i technologický sektor z důvodu historicky příznivého ocenění, vysoké úrovně volného cash-flow a akvizičních aktivit.  Kvůli vracející se korelaci mezi některými sektory a cenou ropy a vzhledem k  našemu odhadu nárůstu ceny ropy v nadcházejících měsících, soustředili bychom se také na sektor energie.

‪Z defenzivních sektorů favorizujeme  sektor "zdravotní péče" (Healthcare), protože se  podle nás jedná o klasický defenzivní sektor s relativně nízkým oceněním. ‪‪Kromě vyspělých trhů, kde mohou  pozornost přitahovat také tituly se zajímavým dividendovým výnosem (průměrný očekávaný dividendový výnos evropských společností je 4,2 %), spatřujeme potenciál na akciových trzích rozvíjejících se ekonomik jako Čína, Brazílie a Indie.“ ‪ 

Mezi preferované odvětví Milana Vaníčka budou patřit „sektory profitující z růstu cen komodit – těžba plynu a ropy, zpracování potravin a zemědělských komodit, nebo výroba a distribuce elektřiny. Z finančních titulů budeme preferovat pojišťovny před bankami zejména z důvodu atraktivnějšího ocenění a stabilnějšímu hospodaření. Hluboko pod svými dlouhodobými pr ů měry (P/E) se obchodují i odvětví, která ztratila částečně svůj růstový potenciál, na druhou stranu nabízí zajímavý dividendový výnos (zdravotnictví a telekomunikace). Z dalších odvětví budeme jednotlivé tituly vybírat selektivně, s odhledem na relativní ocenění v rámci sektoru s preferencí vyššího dividendového výnosu a nižšího zadlužení.

Podle Robina Koklaralze očekávat, že začnou zhodnocovat i trhy reálných aktiv (rezidenční nemovitosti a na konci příštího roku lze očekávat i růst cen komerčních nemovitostí), neboť hospodářská situace se již stabilizovala a nacházíme se v rané fázi oživení. Zhruba rok poté, co rizikovější třídy aktiv začaly po hlubokých propadech posilovat, lze očekávat vyšší tempo růstu, než jakým bude růst hospodářství, proto je vhodné i příští rok investovat do výše zmíněných tříd aktiv. Domnívám se, že tempo růstu na akciovém trhu může být příští rok meziročně srovnatelné. Komodity zhodnotily, měřeno indexem Rogers international komodity index, od začátku loňského roku o 20,63 % a lze očekávat, že si v letošním roce povedou stejně dobře či lépe.

Nejvyšší tempo hospodářského růstu se očekává v rozvíjejících se ekonomikách zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) a u zemí střední a východní Evropy se předpokládá vyšší tempo růstu HDP ve srovnání se západní Evropou – proto lze doporučit investování i do akciových trhů výše zmíněných zemí. Z důvodu očekávaného zhodnocení na akciových i komoditních trzích by se oči investorů měly spíše ubírat k cyklickým sektorům, které se vyvíjejí v souladu s hospodářským vývojem.

Co se týče komodit, Milan Vaníček se domnívá, že „růst k nové metě 90 USD za barel není na pořadu dne a čekání na tento krok může trvat i několik měsíců. Důvodem jsou nejen stále vysoké zásoby, ale také sezonní posilování USD začátkem roku podpořené navíc
(potenciálně přechodným) návratem rizikové averze. Tyto faktory jsou negativní i pro
drahé kovy a i u nich proto očekáváme větší korekci nejpozději do konce 1Q2010.
Naopak stále pozitivnější je výhled na většinu zemědělských komodit. Ani mimořádné
úrody minulých let nijak významně nezvýšily jejich zásoby a k raketovému růstu cen
tak v mnoha případech stačí sebemenší výpadek v nabídce. Jinými slovy – je velmi
pravděpodobné, že to, co se dělo loni u cukru (+ cca 60 % od počátku roku), se může dít
letos s kukuřicí nebo sojovými boby.

Michal Doležal očekává „pokračující růstový potenciál na trhu komodit především díky pokračujícímu globálnímu ekonomickému oživení a levným penězům. Odhadujeme vzestup ceny ropy v nádcházejících měsících na úroveň 100 dolarů za barel. Ceny drahých kovů budou krátkodobě ovlivňovány především pohybem dolaru a nelze vyloučit, že spekulanti sáhnou k výběru zisků a cena zlata oslabí. Přestože do trhu zlata nateklo během roku 2009 mnoho peněz, myslíme si, že v příštím roce cena zlata posílí z důvodu pokračujících nákupů ze strany centrálních bank v rámci navyšování podílu zlata v rezervách, ochrany proti inflaci a nejistotě ze strany profesionálních i privátních investorů a také spekulativních obchodů.“‪ ‪ ‪

Robin Koklar si myslí, že „investoři hledali v průběhu roku 2009 zajištění proti oslabení dolaru nákupem komodit, mezi které patří kromě ropy i zlato. Zlato slouží též jako zajištění proti možné budoucí vysoké inflaci, ke které by mohlo teoreticky dojít z důvodu pokračujících enormních schodků amerického státního rozpočtu. Cenu zlata bude příští rok ovlivňovat vývoj amerického dolaru, případné nákupy od centrálních bank a možný nárůst rizikové averze po zveřejnění informace ohledně možné insolvence určité země či větší nadnárodní instituce. Domníváme se, že americká centrální banka FED bude pravděpodobně zvyšovat úrokové sazby dříve než Evropská centrální banka, což by mohlo vést k dalšímu posilování amerického dolaru, což by ovšem mělo za následek pokles ceny zlata na začátku letošního roku. Na druhé straně z důvodu nárůstu rizikové averze investorů může cena zlata v průběhu tohoto roku zhodnotit, zejména pokud se objeví problém se solventností určité země.  

Cena ropy nastoupila býčí trend, který bude pokračovat přes mírné korekce po dobu několika let, z toho důvodu očekávám nárůst cen ropy i letos z důvodu oživení globálního hospodářského růstu a vyšší poptávce po této komoditě.

Jak se budou v roce 2010 vyvíjet akciové trhy?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

3 komentáře: “‬‪Rok 2010 může být pro investory "napínavý"”

 1. Anonym napsal:

  Jako obvykle a celá houšť, jen namátkou jeden, který mě preštil do nosu, až jsem musel přestat číst. Nárůst volatility v dnešních v 2009 dokonale dokumentuje, že tito análníci jsou VŽDY nějaký ten pátek pozadu!

  např.
  http://www.google.com/finance?q=volatility+index

 2. aaa-absolutni akciovy amater napsal:

  nebude li prset nezmoknem, to je co jsem si z tohoto clanku odnesl

 3. Jan Dvořák napsal:

  Analýzu od Longwave Group najdete na http://www.pro-investory.cz/

  P.S.
  Vlastní výhled budu publikovat někdy na přelomu ledna a února

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.