CZK/€ 24.700 +0,02%

CZK/$ 22.902 -0,17%

CZK/£ 29.235 -0,14%

CZK/CHF 25.546 -0,29%

Text: Jiří Andrlík

16. 12. 2009

1 komentář

Fondy peněžního trhu: Který vybrat?

 


 

Investice do fondů peněžního trhu se řadí mezi nejméně rizikové. Z pohledu českých investorů v porovnání s dluhopisovými, akciovými a dalšími fondy patří stabilně mezi nejoblíbenější. Daní za nízké riziko je i nízký výnos, který by se měl pohybovat kolem míry inflace, případně mírně nad ní. Nekvalitní fond peněžního trhu lze tedy poznat tak, že se jeho výnos dlouhodobě pohybuje pod úrovní inflace. Nelze také opomenout správcovské poplatky, které mohou celkový výnos podstatně ovlivňovat.

Investiční horizont fondů peněžního trhu bývá obvykle 6 až 12 měsíců, ovšem to samozřejmě nevylučuje delší dobu držby.

Fondy peněžního trhu alokují svoje prostředky především do státních pokladničních poukázek a do krátkodobých státních dluhopisů, případně i do dluhopisů významných finančních institucí. Dynamičtější fondy peněžního trhu mohou nakupovat i rizikovější státní dluhopisy s vyšším výnosem (např. dříve emitované Islandem) a dluhové cenné papíry emitované soukromou podnikovou sférou.

Hlavní konkurencí fondů peněžního trhu jsou v současné době termínované a spořicí účty, ale zde je třeba počítat s výpovědní lhůtou (např. Moravský peněžní ústav nabízí úrokovou sazbu až 5,3 %, ovšem s výpovědní lhůtou 24 měsíců, WPB Capital až 5,75 % s výpovědní lhůtou 5 let).

Investiční strategie největšího českého peněžního fondu na trhu je následující: „Do portfolia Sporoinvestu jsou nakupovány především nástroje peněžního trhu a střednědobé
dluhopisy , přičemž je dávána přednost dluhovým cenným papírům vydaným
emitenty s kreditním ratingem od agentury Standard & Poor’s nebo Moody’s na investičním stupni. Do majetku jsou pořizovány i podílové listy otevřených
podílových fondů a
cenné papíry zahraničních subjektů kolektivního investování, pokud jejich zaměření a cíle investiční politiky nejsou v rozporu s investičním zaměřením tohoto podílového fondu. Průměrná doba do splatnosti je aktivně řízena s ohledem na očekávání budoucího vývoje úrokových sazeb. Průměrná modifikovaná durace portfolia podílového fondu nepřekročí jeden rok.“ (zdroj: www.iscs.cz)

Struktura portfolia podle splatnosti dalšího významného fondu, KBC Multi Cash CZK, je následující:

Tab. 1: Struktura KBC Multi Cash CZK podle splatnosti

splatnost do 3 měsíců

51,93%

3 – 6 měsíců

13,69%

6 – 12 měsíců

18,97%

nad 1 rok

15,41%

Zdroj: www.csob.cz

Základní pravidlo investování zdůrazňuje, že vyššímu očekávanému výnosu odpovídá i vyšší riziko. S výjimkou několika málo aktiv (např. zlata) platí toto pravidlo vždy. Jak se tedy rozhodnout mezi jednotlivými fondy, pokud jsou jejich výnosy stejné nebo velmi podobné? Vhodným měřítkem kvality fondu je v tomto případě jeho rizikovost (volatilita kurzu), kterou lze měřit prostřednictvím směrodatné odchylky, což je kvadratický průměr odchylek hodnot od jejich aritmetického průměru. Matematické vyjádření je následující:

Vyšší směrodatná odchylka znamená vyšší míru nejistoty budoucích výnosů. Pro výpočet směrodatné odchylky byly sledovány denní hodnoty. Do analýzy nejsou zahrnuty fondy v zahraničních měnách, protože měnové riziko obecně zvyšuje kolísavost a v případě fondů peněžního trhu je toto zvýšení kolísavosti zvláště výrazné.

Do srovnání jsou zahrnuty i dva fondy s delší než roční durací, které by tedy už mezi peněžní fondy patřit neměly. Protože se však v této skupině běžně uvádí, jsou součástí tabulky.

Tab. 2: Výnos a směrodatná odchylka I

 

Durace

(v měsících)

1 rok

3 roky

5 let

 

Výnos

s

Výnos (p.a.)

s

Výnos (p.a.)

s

AXA Corporate Fund

1

2,65%

0,000087

 X

 X

X

X

AXA CZK konto

6

3,25%

0,000387

 X

 X

X

X

Conseq Invest konzervativní

18

5,22%

0,000873

2,36%

0,000888

2,26%

0,000847

ČPI Fond peněžního trhu

12

4,05%

0,000475

2,72%

0,000395

2,23%

0,000324

CS Money Czech Crown Fund

6

4,04%

0,000571

3,37%

0,000426

2,88%

0,000349

ESPA Český fond peněžního trhu

3

3,32%

0,001085

1,37%

0,000944

1,45%

0,000777

IKS Pěněžní trh PLUS

18

-0,94%

0,001091

-1,08%

0,000886

0,10%

0,000697

ING Český fond peněžního trhu

12

3,76%

0,000978

0,43%

0,001363

0,77%

0,001056

ISČS Sporoinvest

12

2,02%

0,000581

0,65%

0,000775

1,07%

0,000619

KB Peněžní trh

6

1,83%

0,0001

 X

 X

X

X

KBC Multi Cash CZK

12

3,42%

0,000465

2,07%

0,000574

1,88%

0,000455

Pioneer Sporokonto

12

2,18%

0,000555

1,40%

0,000834

1,42%

0,000651

Tab. 3: Výnos a směrodatná odchylka II

 

10 let

Celá historie

 

Výnos (p.a.)

s

Od

Výnos (p.a.)

s

AXA Corporate Fund

 X

 X

26.3.2007

2,42%

0,000349

AXA CZK konto

 X

 X

26.3.2007

2,67%

0,000382

Conseq Invest konzervativní

 X

 X

15.1.2004

2,41%

0,000844

ČPI Fond peněžního trhu

 X

 X

11.10.2001

2,06%

0,000312

CS Money Czech Crown Fund

 X

 X

20.1.2004

2,63%

0,000332

ESPA Český fond peněžního trhu

 X

 X

9.12.2002

1,49%

0,000882

IKS Peněžní trh PLUS

1,85%

0,000537

26.5.1997

3,47%

0,000688

ING Český fond peněžního trhu

1,94%

0,000785

27.10.1997

3,44%

0,001111

ISČS Sporoinvest

2,17%

0,000491

1.7.1996

4,55%

0,000569

KB Peněžní trh

 X

 X

1.3.2007

2,15%

0,000095

KBC Multi Cash CZK

 X

 X

3.4.2000

2,57%

0,000377

Pioneer Sporokonto

2,39%

0,000512

15.9.1997

3,62%

0,000646

Fond AXA Corporate, který má ze sledovaných fondů nejkratší duraci, nabízí solidní výnos při velmi nízké kolísavosti. ESPA Český fond peněžního trhu má sice duraci jen 3 měsíce, ovšem kolísavost při pouze průměrném výnosu patří mezi nejvyšší ze všech sledovaných fondů.

Pokud porovnáváme výnos za poslední rok u fondů s šestiměsíční durací, nelze nalézt jednoznačného vítěze. Pořadí podle výnosů je:

 1. CS Money Czech Crown Fund,
 2. AXA CZK konto a
 3. KB Peněžní trh.

Pokud je však porovnávána kolísavost, je pořadí opačné.

Pro delší období existuje historie jen u fondu společnosti CS (Credit Suisse), u kterého kolísavost stabilně klesá s delším obdobím sledování.

Pořadí fondů s dvanáctiměsíční durací podle výnosu za poslední rok je následující:

 1. ČPI Fond peněžního trhu,
 2. ING Český fond peněžního trhu,
 3. KBC Multi Cash CZK,
 4. Pioneer Sporokonto a
 5. ISČS Sporoinvest.

Nejnižší (zhruba stejnou) kolísavost mají v tomto období fondy ČP Invest a KBC, proto lze prvně jmenovaný fond označit za vítěze. Pokud sledujeme vývoj těchto fondů za poslední tři a pět let, vítězem se opět stává fond ČP Invest.

Srovnání fondů s osmnáctiměsíční durací (jejichž zařazení mezi fondy peněžního trhu je sporné) vyznívá poměrně jednoznačně. Za poslední rok má Conseq Invest konzervativní vyšší výnos i nižší kolísavost. IKS Peněžní trh PLUS je dokonce ve ztrátě. Za poslední tři roky je kolísavost zhruba stejná, ovšem Conseq přináší solidní výnos a IKS je opět ve ztrátě. Po pěti letech přináší Conseq stále slušný výnos a IKS je jen mírně nad nulou.

Závěrem lze investorům preferujícím krátkou duraci doporučit fond AXA Corporate. U středně velké durace nelze jednoznačně doporučit jeden nejlepší, ovšem všechny tři sledované fondy vyznívají poměrně příznivě. U delší durace je nejlepší volbou fond ČPI peněžního trhu. Investor preferující duraci s přesahem k dluhopisovým fondům by měl ze sledované dvojice zvolit spíše fond Conseq Invest konzervativní.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Petr Zámečník

  31 prosince, 2009

  Vážení přátelé, do Nového roku vám dávám Tip, jak zhodnotit výhodně vaše prostředky.
  Zkuste Astra Invest, investice do diamantů jsou nejjistější investicí v těchto těžkých dobách. Já jsem vydělal neuvěřitelných 200% za rok 2009 !!!
  Jde o 100% garantovaný výnos z investice.
  na http://company-management.eu/obchodni-zastupci/
  na mapě si vyberte zástupce, který je blízko vás a již na Nový Rok můžete investovat a vydělat výborné zhodnocení. Vše je garantované a pojištěné i zajištěné legislativou Evropské Unie, v které podniká naše investiční společnost. Hodně štěstí a zdraví do Nového Roku, přeji Vám i vašim blízkým.

  Odpovědět