CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

Lukáš Hinterbuchner: Jde o nevybíravý konkurenční boj

 


 

Jaké byly okolnosti založení společnosti EuroFinancial? Většina finančně poradenských společností, včetně velkých, vznikla odtržením části sítě finančních poradců z jiné finančně poradenské společnosti. Jak to bylo v případě EuroFinancial?

My jsme začínali v roce 2003 na zelené louce, začínali jsme sami bez jakýchkoli vazeb na jiné makléřské struktury nebo na struktury z pojišťoven. Celou naši síť obchodních zástupců jsme vybudovali z nuly, pouze s použitím našich kontaktů, které jsme měli z dob studií na Vysoké škole ekonomické.

Odkud jste čerpali zkušenosti? Založit finančně poradenskou společnost není vůbec jednoduché, pokud člověk neprojde jinou finančně poradenskou společností.

Procházel jsem několika školeními různých konkurenčních společností, takže jisté zkušenosti jsem načerpal. Na druhou stranu jsem od počátku, kdy jsem vstoupil do tohoto oboru, vnímal spíše určité chyby, které se mi nelíbily u jiných společností. Říkal jsem si, že problém, alespoň pro mne v dobách studií, byly velké bariéry vstupu do tohoto oboru.

Samozřejmě se s novou legislativou a zavedením licencí a registrací pro podřízené pojišťovací zprostředkovatele vstup pro nováčky ještě ztížil. To je na jednu stranu dobré a vede to k větší profesionalitě, na druhou stranu to může odradit některé lidi, kteří by chtěli dělat obchod, ale nechtějí rozumět produktům.

My jsme narozdíl od našich konkurentů zvolili úplně jinou strategii. Naši obchodníci dělají obchod, kdežto centrálně řízení produktoví specialisté, což jsou opravdoví specialisté, kteří nedělají nic jiného, než se školí a uzavírají produkty, tyto lidi servisují.

REKLAMA

Specialisté mají potřebné registrace a licence a nevěnují v podstatě žádný čas hledání obchodních příležitostí. Volný čas, který jim tím zbývá, mohou věnovat rozšiřování přehledu na trhu. Mají tak větší přehled než klasičtí, řekl bych kavárenští, zprostředkovatelé, makléři, pojišťováci, kteří po víkendovém nebo několikadenním školení jdou do terénu a mají uzavírat velmi sofistikované produkty.

Společnost EuroFinancial je v poslední době kritizovaná za způsob získávání spolupracovníků a klientů. Jakým způsobem je získáváte? A proč jste terčem kritiky?

Proč jsme terčem kritiky bych shrnul do toho, že se jedná o dost nevybíravý konkurenční boj.

Máme jiný styl práce, který pro někoho nemusí být zcela pochopitelný a pochopený. Naši obchodníci dělají obchod, zprostředkovávají nám klienty a tito klienti jsou servisováni odborníky, kterých je omezený počet a kteří sedí v kamenných kancelářích, mají k dispozici veškeré podklady, sazebníky, počítače, analýzy produktů, které poskytujeme a které dávají k dispozici klientům.

V jakémkoli konkurenčním prostředí dělá-li někdo z konkurentů něco špatně, tak to jeho konkurentům vyhovuje a nemají důvod si ho všímat. Dělá-li to někdo dobře a lépe než já, tak mám možnost to udělat ještě lépe. Pokud toho nejsem schopen, s velkou pravděpodobností se budu snažit poukazovat na některé věci, kterým třeba ani pořádně nerozumím. To, že to EuroFinancial dělá svým způsobem jinak, ale lépe, a to, že se objevila určitá kritika, svědčí o tom, že to je kvalitní a že to má nějaké výsledky.

Varování AFIZu také podle vašeho názoru spadá do kategorie konkurenčního boje?

Nejsme členy této organizace, která sdružuje naše konkurenty. Pochopitelně organizace sdružující naše konkurenty ráda takto negativně hovoří raději o nečlenech než členech.

Myslím si, že by se AFIZ měl zaměřit více na fundovanost poradců, na jejich odbornou úroveň… Pokud by se zaměřil na toto, musel by více mířit do vlastních řad. Zjistil by, že naši poradci jsou excelentní odborníci.

AFIZ je tedy záležitostí především konkurentů, které sdružuje. Na druhou stranu postupem některých obchodníků EuroFinancial se zabývala i nezávislá spotřebitelská organizace SOS. Tam pravděpodobně nelze na tento zájem nahlížet z pozice konkurenčního boje.

Asi ne. Asi bych na to nenahlížel z pozice konkurenčního boje. Na druhou stranu jisté propojení tam je. Není ani nijak utajené.

Se Sdružením obrany spotřebitelů spolupracujeme. Upozornili nás na některé věci, které akceptujeme, a tato spolupráce je plodná pro obě strany. I když spolupráce není ještě zcela uzavřená, existují naprosto hmatatelné důkazy o tom, že náměty, které SOS přinesl, byly zpracovány EuroFinancialem a v současné době docházíme do bodu, kdy není oblast, na které bychom se z mého pohledu vzájemně názorově rozcházeli.

REKLAMA

Na jaké nedostatky vás SOS upozornil?

Upozornili na technické věci v našich smlouvách. Výtky by se daly nazvat jakýmisi „laickými“ připomínkami, protože laické čtení, kterým jsme nechali celou naši smluvní dokumentaci projít, je něco jiného než právní názor nějaké renomované právní kanceláře. Laické připomínky jsme zohlednili a jsme rádi, že nás na to upozornili. Našemu obchodu to jenom prospěje.

Se Sdružením spolupracujeme na tom, aby klienti finančních zprostředkovatelů byli spokojenější a to prospívá větší transparentnosti a pozitivnímu vnímání našeho obchodu a celého oboru pojišťovnictví. Jsem rád, že k tomu došlo a že jsme si ty věci mohli vyříkat. Nyní jsme před tím, abychom celou záležitost ku prospěchu obou stran uzavřeli.

Navíc to, co proběhlo ze strany SOS, reagovalo na změny zákona na ochranu spotřebitele, který vstoupil v platnost 12. 2. 2008, kde se nově definovaly některé postupy reklamy a práce s klienty. Podle toho, jak jsme se k celé záležitosti postavili, usuzujeme, že jsme první a momentálně jedinou společností v České republice, která v plné míře na tento zákon reflektuje, zakomponovala ho do všech stávajících smluvních vztahů, smluvních podmínek a dokonce i do některých interních vnitrofiremních postupů.

V čem jsme daleko před trhem, před obecnou praxí, jaká funguje v pojišťovnictví, je výrazně vyšší kontrola našich licencovaných podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů. Ta nevyplývá ani tak z toho, že bychom měli velký aparát kontrolorů, ale z omezeného počtu těchto zprostředkovatelů, kteří fyzicky sedí v kancelářích. Je mnohem jednodušší tyto lidi jak efektivně školit, tak kontrolovat jejich znalosti a naplňování vnitrofiremních postupů v praxi.

Nemáme mnoho set agentů v terénu. Řekněme si upřímně, čím větší je množství zprostředkovatelů, kteří jsou v terénu, tím hůře či méně snadno se dá zkontrolovat, jaký servis klientům poskytují.

Z téměř 10 tisíc lidí, kteří v nějaké formě s firmou EuroFinancial spolupracují, se objevilo cca 35, možná 40 kritických hlasů, které v průběhu několika let nashromáždilo SOS. To je naprosto mizivé procento a domníváme se, že měla-li by jakákoli společnost takové mizivé procento lidí, kteří s něčím nejsou spokojeni, považovala by to za svůj obrovský úspěch.

Zmínil jste, že kontrolujete poměrně efektivně kvalitu práce vašich podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů. Ovšem v terénu máte mnohem větší počet obchodníků. Jak ty kontrolujete, zda jednají eticky a v souladu s vaším záměrem?

Tito obchodníci nemají oprávnění nabízet jakýkoli produkt. Nemají na to licence, nemají na to registrace a je jim to všemi smlouvami o spolupráci zakázáno. Nemohou přijít a říci: „Já vám udělám ten a ten produkt.“ Bavíme se nejen o produktech licencovaných, ale i o produktech, na které žádnou licenci nepotřebujete a kterých je celá řada – leasing, hypoteční úvěr, stavební spoření, penzijní připojištění

V okamžiku, kdy klient navštěvuje naši pobočku, je práce obchodníka zkontrolována licencovaným poradcem.

Dochází-li k uzavírání jakékoli smlouvy o spolupráci s novým obchodníkem, uzavírá je pouze zmocněný pracovník společnosti a komunikace mezi touto naší osobou a novým spolupracovníkem je monitorována. My si takový rozhovor nahráváme a kontrolujeme provedení práce – ať už našeho zaměstnance, tak také obchodníka.

Máme kontrolu už jen proto, že žádná smlouva nemůže být standardně uzavřena mimo naše prostory.

Podnět na EuroFinancial obdržela i Česká národní banka. Prošetřovala již postupy EuroFinancialu a k jakým závěrům dospěla?

S Českou národní bankou komunikujeme. Doufám, že celá věc bude především rychle uzavřena a také předpokládám, že bude uzavřena v náš prospěch, protože si nejsme vědomi žádného pochybení proti zákonu ať už o pojišťovnictví nebo zákonu o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Zásadní je, že podnět na ČNB dal SOS a se SOS se jedná a jednání již téměř dospěla k naprosto příznivému konci.

Navzdory tomu, co říkáte, došlo k výpovědi smlouvy ze strany jedné pojišťovny.

Bavíme se o jedné pojišťovně, se kterou obchodní spolupráce v poslední době vypadala tak, že ji EuroFinancial příliš mnoho obchodu nenosil. A to z toho důvodu, že celý obchod není jen o provizi, ale také o nastavení produktů. Produkty této konkrétní pojišťovny se pro naše zprostředkovatele staly svým způsobem nepreferovanými, méně prodávanými, méně nabízenými klientům.

V okamžiku, kdy se na konci jara letošního roku rozhořel boj, jsme této pojišťovně nestáli za to. Na druhé straně je to jisté varování pro ostatní zprostředkovatele, protože v okamžiku, kdy s někým spolupracuji, mě mrzí, že se nás tato pojišťovna ani nezeptala na náš názor. Je to o obchodu, je to o množství.

Na druhou stranu velmi oceňuji přístup ostatních našich partnerů, kteří se opravdu zachovali jako partneři a podrželi nás, podpořili nás a byli schopni i leccos vysvětlovat některým redaktorům, kteří o pojišťovnictví pramálo vědí, přestože o něm píší.

Všichni by se měli zaměřit především na kvalitu a fundovanost lidí, kteří mají onu licenci, aby to nebyl trhací kalendář, ale aby měla opravdu nějakou váhu, a kontrolovat to, jak kvalitní servis, jak kvalitní analýzu tito lidé poskytují svým klientům.

Vidíme to pozitivně. Pokud jsme prošli těžkou zkouškou, jakou tato řízená kampaň byla, a z této zkoušky jsme prošli tak, že ti, kdo nás kritizovali, nás nyní chválí, a ti, kteří měli kritiku vznést ji nevznesli, a naopak řekli, že to děláme dobře a v pořádku a že za námi stojí, tak pro nás je to určité vyznamenání. Že nás jeden partner hodil přes palubu, je nám sice líto, ale pro nás je zásadní, že jsme v této zkoušce obstáli se ctí.

Vaši čtenáři jsou hlavně lidé z oboru, kteří se pohybují v pojišťovnictví a financemi se živí. Teď by měli mít oprávněné obavy, že když nebudou dostatečně „nosit“, tak by mohli dopadnout podobně.

Procento stížností v jakékoli naší partnerské pojišťovně je mizivý. Největší počet, který jsme zaznamenali, je dvě. Slovy dvě. A to byl jeden dopis napsaný na dvě místa v jedné pojišťovně. Bavíme se o tisícovkách zprostředkovaných smluv.

Podali jste trestní oznámení na redaktorku MF Dnes. Proč jste sáhli až k takto radikálnímu kroku?

Budeme se bránit proti jakýmkoli lžím a nepravdám, které jsou proti nám publikovány s jakýmkoli záměrem, který nebudeme předjímat. Cítíme se texty redaktorky poškozeni a především cítíme a víme, že její texty nebyly pravdivé, byly lživé, a tato redaktorka se ani neobtěžovala poskytnout nám nějaký prostor k vyjádření.

O mnohém vypovídá také postoj vydavatele deníku MF Dnes, který má podle tiskového zákona povinnost uveřejnit naši odpověď. A ani ten se neobtěžoval na naši výzvu odpovědět.

Jak probíhající kauza ovlivnila obrat vaší společnosti?

Díky této kauze nám výsledky rostou. V marketingu se říká, že neexistuje špatná a dobrá reklama, existuje pouze reklama.

Bereme to jako zkoušku, kterou jsme prošli se ctí, dokonce bych řekl s vyznamenáním, a to je důvod, proč nám objem obchodů roste.

Na druhou stranu jako firma nespíme. Máme velké plány, otevíráme nové regiony, připravujeme expanzi do menších sídel v České republice a i to je důvod, proč objem zprostředkovaného pojistného roste.

Jaké jsou vaše další plány a ambice?

Co se týká trhu v České republice, protože ke zbytku se v tomto okamžiku zatím vyjadřovat nebudu, plánujeme otevření regionálního ředitelství v Západních Čechách, plánujeme rozjetí poboček v menších okresních městech, tzn. sídla okolo 20 tisíc obyvatel, kde chceme budovat kontaktní centra, máme v plánu se ještě letos více zaměřit na bankovní finanční produkty…

V posledních několika málo měsících jsme spustili pořádání akreditovaných rekvalifikačních kurzů pro naše obchodníky a nyní budeme mít první osoby, které projdou celým školícím systémem. Pro drtivou většinu lidí je práce v oboru pojišťovnictví jen životní etapou. Rekvalifikační kurzy zvyšují jejich cenu na trhu práce a my chceme, aby lidé, pokud chtějí pracovat jinde, v jiném oboru, od nás odcházeli s něčím, co si mohou odnést do dalšího profesního života, např. v jiném, jednodušším obchodě.

Tvrdím, že kdo je schopen prodat pojištění, je schopen prodat téměř cokoli.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 98 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Student

  11 září, 2008

  Zajímalo by mě, kdo jim naklikal v anketě, že jejich služby jsou kvalitní… že by měli na interním portále přímý odkaz nabo to dostali nařízeno z nejvyšších míst???

  Odpovědět

 • Investor

  11 září, 2008

  Ty seš chytrej jak rádio. Každýmu je jasný, že borci z Eurofinancialu klikaj že jo, zatímco jejich konkurence zase že ne. Vždyť o tom ten článek přece je, že je Partners chtějí zaříznout. Proto taky v tý anketě není jinej názor než extrémně jo nebo extrémně ne. Mně je sympatický, že když na Eurofinancial teďka začali tlačit různý jiný firmy, protože se jich asi bojej, tak tu kritiku neposlali do prdele, ale zamysleli se nad sebou a zkouší to dělat líp, než předtím. Takhle se má zametat před vlastním prahem. Smekám a u mně si tím udělali hned lepší mínění.

  Odpovědět

 • Student

  11 září, 2008

  Chytrej jak radio mozna jsem! Pro me je dulezity, ze mam PPZ, IZ a i zivnostak, vim, co jsou OPF, certifikaty, indexy atp. Jsem chopnej klienty motivovat a nastavit vse podle jejich cilu a potreb a jsem s nimi schopny pracovat v case. A kdyz uz si klienty hledam, nelozim za svyma kamaradama a nelamu je, jak je supr si videlat, ze za investicko budou mit supr 3500,-, ackoli provize pro spolecnost je 7x vyssi a ze to stejne potrebujou na duchod atd…Moznost zamest si pred svym prahem meli uz v Cernych ovcich, ale schuzky zrusili, vcetne pana Hinterbuchnera… A jestli je chce znicit Partners??? To ma dost zajmu a prace s OVB. Znicit EFko je nemozne a ani to neni v zajmu… stejne tak je nemozne, aby firma, ktera primarne strili IZP, byla dostatecnou konkurenci pro zbytek erudovaneho financne poradenskeho trhu…

  Odpovědět

 • Investor

  11 září, 2008

  Takové chytráky žeru, co si umí vidělat. Jestli motivuješ ty své klienty stejně dobře jako si pleteš výdělek a vidět nebo vidle, tak se nedivím, že místo práce píšeš hovadiny po diskusních fórech. Dostuduj první stupeň a běž dělat finančního poradce, ale někam, kde takového machra jako seš ty, vezmou.

  Odpovědět

 • Student

  11 září, 2008

  Super, ted jsi mi to nandal, 0:1 pro tebe v ramci moji prehlednute chyby. Ale asi jsi vetsi machr… ale ja ti to vratim, kdyz jsi tak chytrej. \“…když na Eurofinancial teďka začali tlačit různý jiný firmy..\“ – tot tvuj vytvor: firmy zacali! Tam ma byt tusim taky \“y\“. A abych docasne upravil skore na 2:1, tak dalsi je \“…smekám a u mně si tím udělali hned lepší mínění.\“ Mně se pise pouze ve tretim a sestem pade. Tady je to druhy pad, cili spravne je mě… mam-li ti opravovat i interpunkci, pak muzeme pokracovat…
  Myslis si, jak jsi chytrej, jak tvyma sarkastickyma poznamkama me zadupes do zeme. Ale oproti tobe ja mam alespon ten prvni stupen a, svete div se, i vic nez to 😉
  Kdybys byl alespon teda na urovni prvniho stupne, pak bychom tu mohli vest (zbytecnou) diskusi, proc nase republika firmu, jako je EF, potrebuje…

  Odpovědět

 • Petr

  12 září, 2008

  První stupeň by jste měl s Vaším pravopisem dostudovat spíše Vy – viz. Vámi napsané slovo „vidělat“.

  Odpovědět

 • Radek

  12 září, 2008

  Nechcete nechat diskusi o českém jazyce na server, který se tím zabývá, a přispívat k věci? Na to, jestli někdo udělá gramatickou chybu nebo ne osobně nejsem zvědavý. A řekl bych, že nejsem jediný.

  Odpovědět

 • Student

  12 září, 2008

  Dobra tedy, vratim vsechny dokumenty, ke kterym je minimalne potreba SŠ, vratim maturitni vysvedceni a i vysvedceni od 3. do 9. tridy a pujdu si to vse zopaknout… uz jsem se tu kal za tuto chybu, hold uz to nezmenim, ze mi neco uletelo.
  Mam se zachovat jako nejmenovany pritel z historky Miroslava Donutila a rvat tu: „…ano, vim, co jsem provedl! Vsak ja take pozaduji trest! Ja pozaduji nejvyssi trest !! JA POZADUJI TREST SMRTI ! ! !
  Uspokoji-li Vas to, potom tedy ok…

  Odpovědět

 • Petr

  12 září, 2008

  To nemusíte :o)
  Spíše bych uvítal, pokud se Vám někdy povede sejít se s odpovědným a zkušeným finančním poradcem a ne pouze s „bouchačem“ IŽP, který o OPF slyšel z televize.

  Odpovědět

 • Student

  12 září, 2008

  Dekuji, jste nesmirne laskav :o)…
  Pekny vikend vsem…

  Odpovědět

 • investor

  11 září, 2008

  před pár týdny jsem navštívil poradce z firmy Eurofinancial a z Partners for planing life.Obě doporučení investování se tak nějak shodovala, ale týpek z Eurofinancialu byl daleko otevřenější a zmiňoval i negativní stránky průduktů. Celkově to byla daleko příjemnější schůzka. Na týpkovi z Partners bylo prostě vidět že ho až zas tak nezajímám ale jsem zákazník a může ze mě vytřískat nějakou provizi…Sice jsem pak nakonec investoval přes svojí banku, ale jinak mám vybráno.I když pude třeba jenom o konzultaci rozhodně se vrátim do EF – tam mám totiž jistotu, že nemažou jenom med kolem huby ale zcela určitě jsou objektivní a to považuju za kvalitní služby

  Odpovědět

 • Petr N.

  11 září, 2008

  Tak to si připrav hodně papírků do peněženky – viděl jsi ten jejich ceník za konzultace bez uzavření produktu?

  Odpovědět

 • mazlík

  13 září, 2008

  Myslím, že nemáte pravdu. Již několikrát jsem konzultovala své produkty u Eurofinancialu a vždy mi poradili a doporučili aniž bych něco platila ,nebo si něco účtovali. A to už jsem navštívila pobočku v Brně , Ostravě i v PRAZE.

  Odpovědět

 • Student

  11 září, 2008

  Zajimalo by me, co Vam nabydli v „ÉFku“, jak se tomu rado rika, za prevratny investicni produkt, kdyz ani investice nedelaji a nemaji k nim povoleni… ze by vam to hodili do IZP??? Co asi jineho, kdyz v nicem jinem slovo „investicni“ z jejich nabidky nenajdete…
  Nejsem z Partners a vice mene k nim zastavam spise neutralni postoj nez negativni ci pozitivni. Ale vim, ze tato spolecnost alespon investici nabidnout mohla a muze…
  Zustava mi tu tak jedna dedukce, ze byste byl primo z Eurofinancialu, kdyz jste tak nadseny???

  Odpovědět

 • investor

  11 září, 2008

  tak to jsme chlapáci asi byli každej v jinym „ÉFku“:) Za konzultaci mojí investice po mě nikdo nic nechtěl a ani se nikdo o žádnym ceníku nezmínil – btw. rád bych ho tedy viděl-na jejich stránkách jsem nic nenašel…
  A ANO – opravdu jsme se bavili o otevřených podílových fondech…A myslím, že někde mezi tou haldou certifikátů a osvědčení co jim vysí na zdi tam něco na investice určitě měli:)

  Odpovědět

 • Student

  11 září, 2008

  Cenik sluzeb: http://www.eurofinancial.cz/index.php?section=services&page=price-list&lang=cz
  A kdo nechce platit hodinove sazby, pro toho tu mame skvelou smlouvu: http://www.eurofinancial.cz/index.php?section=services&lang=cz
  A opravneni pro investice urcite nemaji. Jsou vedeni ciste jako PM a PA u CNB, ale v registru investicnich zprostredkovatelu na 100% nejsou…
  Takze viva la IZP, ono je to schopny nahradit vsechny investice 😉

  Odpovědět

 • Student

  11 září, 2008

  Ted vidim, ze ty odkazy nefunguji. Nicmene, cenik sluzeb viz http://www.eurofinancial.cz -> sluzby -> cenik konzultaci (v levem sloupci).
  Anebo na te same web strance -> sluzby -> smlouva o poskytovani sluzeb.pdf (pod honosnym textem s nadpisem Pro obcany)
  Takze jsme byli asi ve stejnym ÉFku…

  Odpovědět

 • investor

  11 září, 2008

  no ty krávo:), díky…stejně divný-po mě nic nechtěl…tak to dostane od šéfa asi sežrat:)

  Odpovědět

 • Student

  11 září, 2008

  Jen poopravuji tvoji demagogii o bezplatnosti poradenstvi EF 😉
  Treba po tobe nic nechteli, protoze uz jsi davno v tomto super MLM, hmm??? 🙂

  Odpovědět

 • Tomáš Kertis

  16 září, 2008

  „investor“ pravděpodobně poptával investice do podílových fondů!
  Nepleťte si IŽP, otevřené podílové fondy a investice do CP, popřípadě jiné investice či spekulace na burze

  Odpovědět

 • Sporic obrazovky

  11 září, 2008

  Opravdu bajecne produkty:
  http://www.eurofinancial.cz/index.php?section=products&page=life&lang=cz

  Proste provizni pojistovaci, akoratze oproti ostatnim nejenze postupuji neeticky, ale rovnou mimoradne neeticky a na hranici zakona. Coz at proveri pravnici CNB, to by asi nemelo byt temate laicke diskuse. Kazdopadne to NEJSOU poradci a kazdopadne to NENI slusna firma.

  Certifikaty na zdi … usporadam skoleni, vyberu 10.000 od kazdeho provizaka, co mi tam prijede, dam jim lejstro, hned to lejstro privabi lidi z EF a ZFP akademie, aby meli co veset na zed pred naivkama, jedni na to jdou pres studenty, druzi pres rodinne prislusniky.

  Odpovědět

 • MHMO

  11 září, 2008

  Hoši, zkuste si ten PR dělat jiným, méně trapným způsobem….. Článek a to co p. Hinterbuchner vypustil z úst přesně ukazuje stav části finančně poradenského trhu. Mlžit, mlžit, mlžit…. v tom by si s Martinem Nejedlým mohli podat ruce (na druhou stranu Nejedlý alespoň nelže jako výše uvedený mladíček….)

  A tyto typické PR příspěvky do diskuse. Spolupracovník EF naočkován vedením a médii se potřebuje vymezit proti Partners, protože nějakej Prouza si dovolil ztratit slovo o nějakým EF. Tak proč toho nevyužít. Fakt mám strach, že by Partners měli obavu z někoho jako EF. Nechuť k praktikám EF z pohledu náborování studentů si můžu přečíst na x webech na netu (kde nikdo není bez poskvrnky) a výrazným způsobem se to liší od toho, co za vizi tu popisuje pan H. Tohle je možná utkvělá představa toho, jak si p. H představuje, aby to někdy fungovalo.. a je pravda, že často opakovaná lež se pomalu stává pravdou, co??? A pokud se to milý investore u EF rojilo různými certifikáty a kdo ví čím, tak už to fakt nehulte….. Už jenom závěr finálního rozhodnutí, tj. „investovat“ přes svou banku je tak nereálny, že pouze potvrzuje zcestnost Vašeho příspěvku…

  Odpovědět

 • investor

  11 září, 2008

  pokud si pozorně přečteš můj příspěvek tak zjistíš, že jsem nezaujatě popsal zkušenost s 2 finančními poradci. Ostatní příspěvky, včetně toho tvého jsou takové, takové o ničem…skoro už jak konspirativní teorie o 11. září :). Taky nevim co je zcestnýho investovat přes banku???

  Odpovědět

 • Ondřej Hrachový

  11 září, 2008

  Souhlas S MHMO. Už to opravdu nehulte. Setkal jsem se s X lidma, jak s klienty, tak s naočkovanými studentíky z EF. To co popisujete Vy, to je úplně jiná písnička.
  Společnosti jako EF dělají z finančního poradenství přesně to co v tuhle chvíli je. Jeden velký bordel. Panu Hinterbuchnerovi tedy děkuji a přeji mu brzké přistání držkou na pěkně tvrdou zem…

  Odpovědět

 • Karel

  21 září, 2008

  A o jakém poradenství to pane investore hovoříte?
  Vždyt se stačí podívat na webové stránky EF a v produktové nabídce nalezneme vesměs půjčky a životky. To je omezené porfolio.
  Navíc EF funguje obdobně jako Amway či jiný systém neustáleho lanaření dalších a dalších lidí jakožto členů. A tento systém nikdy nezaručí kvalitní odborníky v tak složitém odvětví jako jsou finance.

  Odpovědět

 • I. Balon

  11 září, 2008

  Pane Hinterbuchnere, je mi z Vašich odpovědí na zvracení:-(((((((((((
  Už jenom to, že se veřejně hlásíte k porušování zákonů (např. č. 38/2004 Sb.), je na pováženou.:-((((((((((((((((((((((
  Klidně mystifikujte sebe sama, ale ne ostatní.
  Prostě „humus“…… Fak je mi špatně…….

  Odpovědět

 • zrušit

  11 září, 2008

  Tohodle panáčka Hintnbuhcera okamžitě zrušit. Firmu zlikvidovat a zakázat podnikání.

  Odpovědět

 • Karel

  21 září, 2008

  Souhlasim!! Zrušit a vyhnat pryč,než stihne panáček Hinterbuchner zlanařit důvěřivé lidi do podobnýho kšeftu…

  Odpovědět

 • Tomáš

  12 září, 2008

  Pane jo, to jsou ale kecy. No jsem zvedavy, kdy se toto „kvalitni poradenství“ dostane i do tech mest kolem 20 tis. obyvatel.

  Odpovědět

 • holič

  12 září, 2008

  Už se ten chlapeček začal holit?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  12 září, 2008

  1)To,že dva studenti bez zkušeností založí společnost na zelené louce,aby byli schopni kvalitně obsloužit cca 10 tis. klientů,je velmi velmi ambiciozní.Čistě náhodou znám pohled studenta VŠE a vím jedno:tam se o správném finančním plánování nedozvíte vůbec nic.Alespoň ne na fakultě financí,kam ten to obor teoreticky patří.Ale byli pánové takoví bohové,že vše potřebné znali v době,kdy společnost zakládali,smekám.

  2)Analytici na plný úvazek.Poradce neboli obchodník neví skoro nic.Analytik „vše“.Souhlasím s panem Hinterbuchnerem.Kdo umí prodat tohle,umí prodat všechno.

  3)Produkty.Finanční poradenství a finanční plánování bez OPF ?To je silná káva.Zvláště pokud za to máte platit ještě honorář.

  Tyto tři body považuji za naprosto objektivní pohled na EF.Bod 1 přitom není tak podstatný jako například bod 3.EF pravděpodobně je zcela legální způsob podnikání,ovšem jeho oficiální produktová nabídka je zcela nedostačující komplexnímu finančnímu plánování,tudíž považuji za klamavou reklamu,když se prezentuje jako společnost vybírající to nejlepší z trhu pro klienty.Způsob ziskávání obchodníků je vedlejší,pokud při něm nepřekračuje zákon.

  EF nemůže poskytnout finanční plánování mase 10 tisíc klientů ve standartní kvalitě.To,že si stěžovalo 35 lidí z 10 000,není známkou kvality,ale velmi špatné úrovně povědomí Čechů o světě financí,kteří jsou schopni platit investičko za 15 tis. měsíčně a považovat to za velmi výhodné.

  Úplně nakonec se musím ale EF zastat.Poukazujme i na jiné firmy,které se svou úrovní od EF moc neliší.A nutno dodat,že jsou i horší.A když ne firmy,tak obchodní struktury zcela jistě.

  Odpovědět

 • Pavel Fišer

  13 září, 2008

  Naprostý souhlas pane Zárubo, lépe bych to nenapsal. Rád bych se zeptal, zda neznáte brněnskou firmu Allrisk, kterou vlastní pánové Ondřej Polák a Jiří Toman ? Jaký máte názor na tuto firmu ? Poslední dobou se velmi často setkávám u klientů s kombinací KŽP + hypotéka od pana Poláka z Allrisku a přiznám se, že spousta klientů je z této kombinace nešťastná, poté, co jsou jim otevřeny oči a tato velmi výhodná kombinace je uvedena na pravou míru. Jeden z mých takto poškozených klientů se snažil tuto velmi neetickou a klienta finančně velmi poškozující kombinaci s majiteli firmy Allrisk řešit, ale když vedení firmy zjistilo, že výše zmíněná kombinace již běží více jak 2 roky a je řádně placena, tak jim to bylo jedno (pochopitelně proto, že po 2 letech již nevracejí provizi). Pomohly by případné stížnosti na ČNB, AFIZ, konkrétní pojišťovnu popř. trestní oznámení na Policii ČR ?

  Odpovědět

 • insider

  13 září, 2008

  Allrisk je známý svým velmi nekorektním chováním vůči minulým i stávajícím poradcům a stejně tak ke klientům. Kombinace s KŽP jsou pouze vrcholem morální pokleslosti vlastníků i některých manažerů této firmy

  Odpovědět

 • AlphaDog

  13 září, 2008

  Dobrý den,k firmě Allrisk s.r.o. asi toliko: jednateli firmy jsou pan Ondřej Polák a Jiří Toman. Pan Polák je dle registru ČNB VPA pro pojišťovnu Generali, přesto sjednává tytéž pojistné produkty i pro konkurenční pojišťovny…Generali je velmi tolerantní pojišťovna…nehrozí zde, že by klientům Generali byla sjednávána i pojištění konkurenčních pojišťoven ??? Pan Jiří Toman je vyučený kuchař, který dříve působil v Komerční pojišťovně. Firma Allrisk se zaměřuje hlavně na pojištění motorových vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění) do tzv. flotilového pojištění. Problém je v tom, že klient vždy ve smlouvě podepisuje, že pojistníkem je firma Allrisk a pojištěným on (klient). Nemusím zdůrazňovat, s kým se bude pojišťovna vždy bavit, s vámi jako pojištěným klientem určitě ne, vždy s pojistníkem. Pokud tedy např. prodáte auto, musíte to laskavě nahlásit na firmu Allrisk, která pojišťovně oznámí, že jste vůz prodal…kdy a zda to udělá, je už jen a jen na ní…nedejbože mít s firmou Allrisk nějaký spor…naprosto neuvěřitelné a úsměvné je, že firma Allrisk dává svým klientům do smluv flotilového pojištění pokutu ve výši 500.000 Kč (ano, čtete dobře, půl milionu korun českých)pro případ, že byste se takto výhodnou smlouvou pochlubil či ji ukázal konkurenčnímu makléři, pak Vás čeká rozhodčí soud a ona výše zmíněná pokuta…je úsměvné, co vše jsou lidé schopni podepsat, aniž by si to přečetli. Další alarmující věcí je, že firma Allrisk jako pojistník provádí bez vědomí klienta na přelomu každého roku tzv. přelévání flotilových smluv. Jak to funguje ? Na přelomu roku se např. několik tisíc smluv povinného ručení tzv.přelije do flotilové smlouvy pojišťovny (Allrisk má dvě, Triglav a ČPP). Na tom by nebylo nic špatného, kdyby to firma Allrisk nedělala bez Vašeho vědomí a kdyby Vám po každém takovém přelití dala písemně vědět a vystavila by Vám i nové, aktuální doklady. Jenže tak se neděje. Pak se stane, že Vás kontroluje Policie ČR, ověřuje si platnost vašeho pojištění a Vy se poté dozvídáte, že nejste pojištěni a že vaše pojistná smlouva neexistuje. Teprve až po telefonátu na konkrétní pojišťovnu zjistíte, že o Vás a bez Vás a bez Vašeho vědomí bylo vaše auto od 1.ledna pojištěno u úplně jiné pojišťovny. Proč se to dělá ? Hádejte, přece kvůli provizím. Mnozí klienti zjišťují, že při sjednání pojistné smlouvy zaplatili např. celé roční pojistné, ale pojišťovna eviduje např. jen platbu za první dva měsíce, nebo taky žádnou. Je to v pořádku ? Ano, je, neboť pojistníkem je firma Allrisk. Copak dělá firma Allrisk s penězi, které např. na počátku roku vybere od klienta (roční platba) a klient při telefonátu na pojišťovnu zjišťuje, že na jeho pojistné smlouvě je v březnu či dubnu téhož roku dluh ? Je to v pořádku ? Je to korektní, slušné, je to etické ke klientovi ? Nededj bože se Vám stát dopravní nehoda…hádejte se pak s pojišťovnou, že jste smlouvu skutečně v lednu platili, a to na celý rok dopředu. Bývalí i stávající poradci (spíše prodejci) firmy Allrisk by mohli vyprávět…mnozí z nich vedou s jednateli firmy Allrisk soudní spory a rozhodčí řízení, kdy po nich pánové Toman a Polák chtějí několika miliónové sankční pokuty za to, že si dovolili z tak báječné a progresivně dynamické firmy odejít a pracovat dále v oboru, tedy u jiných subjektů poskytujících finanční služby. Dokážete si představit, že by obyčejná asistentka dostala při odchodu pokutu 1 milion korun, přestože brala měsíční plat jako zaměstnanec např. 13.000 Kč čistého ? Firma Allrisk si to dokáže představit. Pokud budete mít to štěstí a narazíte na některého z bývalých spolupracovníků této firmy, přečtěte si jejich Smlouvu o obchodním zastoupení (či jak se to nazývá) s firmou Allrisk…co odstavec,to samá několika milionová pokuta za porušení toho či onoho a zákaz vykonávání téže činnosti po dobu 2+4 let. Abych nebyl zaujatý, zeptejte se ve kterékoliv makléřské firmě v Brně na firmu Allrisk…doufám, že umíte kličkovat a že zvládáte stovku pod deset sekund :0)

  Odpovědět

 • Zdeněk Pulec

  13 září, 2008

  Rád bych podotknul, že zmíněná kombinace KŽP s hypotékou je výhodná pro velmi, velmi úzký okruh vysoce bonitní klientely, a i zde bych byl dost na vážkách, zda klienta touto variantou nepoškodím. Jen blázen se nesnaží v čase snižovat svůj dluh, což se u této kombinace fy Alrisk děje. Divím se, že samotné pojišťovny vůbec dovolují tuto kombinace ještě dnes sjednávat. Průměrná životnost těchto kombíků je pár let, a pokud se pak snaží klient z této šlamastyky nějak dostat, tak mu zbývají jen oči pro pláč, protože bývá ve ztrátě několik desítek, někdy i set tisíc Kč. Být poradcem, který tuto prasárnu (omlouvám se, ale vážně nemám výstižnější výraz)sjednal, tak do půl roku od sjednání chodím po Brně kanálama a stokama, aby mě takto poškození klienti nerozbili hubu. Tyto kombinace ještě bohužel poměrně hojně sjednává firma MBI a co mám zprávy, tak je zde vysoká stornovost a nepřeji Vám jednat s klientem, který po roce, dvou či třech příjde na to, jaký zázrak mu byl doporučen a sjednán…zázračná kombinace to jistě je, ale jen pro poradce, protože provize za podobné kombinace se pohybují v řádu i několika set tisíc korun…a kdo je zaplatí ? …no přece klient. Za podobné kombinace bych dával doživotní zákaz působení v oboru a uranové doly se dvěma koulama na nohou. Howgh :0)

  Odpovědět

 • Karkulka sedmitečná

  13 září, 2008

  S těmito pány jsme měli spolupracovat, ale byli jsme varováni (viz. příspěvky výše uvedené) a tak ze spolupráce naštěstí sešlo. Jinak to, co se tu o této firmě píše, je jen špička ledovce, některé věci se ani nedají napsat, máme tu v Praze jednoho z jejich bývalých a je to fakt hustý, dodneska mu nedávají pokoj a pořád s něčím otravují život…naštěstí jim dělá dobrou reklamu a chlubí se kde může

  Odpovědět

 • Pavel

  13 září, 2008

  Nevěřím svým očím…nevíte, jestli má ta firma Alrisk nějaký webovky ? Abych u klientů věděl, na co odkázat…

  Odpovědět

 • Diskutér

  14 září, 2008

  Jo, mají webovky http://www.allrisk.info

  Odpovědět

 • Martin

  14 září, 2008

  My u nás máme se stejným názvem fotbalový klub, třeba je tato firma finančně sponzoruje :0)))

  Odpovědět

 • KARKULÁK

  19 září, 2008

  MYSLÍM ŽE BY ALLRISK S KARKULKOU SEDMITEČNOU NEPRACOVAL …

  Odpovědět

 • KARKULÁK

  19 září, 2008

  PROTOŽE NEVÍM CO TAKOVÁ KARKULKA MŮŽE PODOBNÉ SPOLEČNOSTI PŘINÉST … KARKULKO MOHLA BYS MÍT INTELIGENTNĚJŠÍ JMÉNO A NESCHOVÁVAT SE ZA KARKULKU !!!

  Odpovědět

 • Henry

  13 září, 2008

  Allrisk sjednal tuto super kombinaci mýmu budoucímu klintovi a jeho partnerce, naštěstí stačili zaplatit jen první dvě platby. Kapitálovka byla od Generali, splátka u každýho něco kolem 5.000 Kč/ měs., hypotéka byla v jednání u Komerční banky, ale ještě neschválená. Okamžitě jsem klientovi vysvětlil, jakým způsobem naletěl a jak neflexibilní a nevýhodná tato kombinace je. Hypotéku u KB nakonec nedostal, ale vyřešili jsme to o dva měsíce později u Český spořitelny a jako pojistku dostal rizikovku od inženýrů za 390 Kč/měs. Dodnes mi spolu s partnerkou při každé servisní návštěvě děkuje za to, že mě včas potkal.

  Odpovědět

 • Zbyněk

  15 září, 2008

  Mám ve svém portfóliu 3 klienty, kteří měli zkušenost s touto firmou a mohu se za výše uvedené příspěvky s čistým svědomím podepsat a podtrhnout doporučení jednoho z přispívajících, tedy být ve vztahu k této firmě opravdu extrémně obezřetný a opatrný.K těm kombíkům vážně není co dodat, je to prasárna nejvyššího kalibru.

  Odpovědět

 • Andrej

  13 září, 2008

  To co dělá firma Allrisk je za hranici etiky a korektnosti,kombinovat v dnešní době kapitálovku s hypotékou je cesta do pekel. Super článek na téma kombinace KŽP + hypotéka je na

  http://www.finq.cz/comments/2004/comm06.pdf

  Závěrem píše pojistný matematik Allianz Martin Podávka následující:…Nepracuji jako finanční poradce, nemohu tedy říci, kterou variantu bych doporučil či
  nedoporučil svému klientovi. Svému příteli bych se o variantě kombinované hypotéky za
  současných parametrů na trhu (daně, úroky, TÚM) ani nezmínil. Důvodů je více než dost.
  Řečeno jasněji: jenom hlupák se nesnaží snižovat svůj dluh v čase (= plně se vystavuje
  všem rizikům) a dává přednost složitým (= vždy drahým) konstrukcím.
  Myslím si, že článek hovoří za vše a nepotřebuje komentář. Pánům z Allrisku přeji světlou budoucnost a mnoho štěstí, budou ho potřebovat.

  Odpovědět

 • Robert Husař

  13 září, 2008

  …jakto že je ještě nikdo nezavřel za mříže ? Jakto, že jejich počínání není ve hledáčku ČNB ? Pokud je to pravda, jakto že už nepřišli o licenci a nedostali tučnou pokutu (takovou, jakou rádi dávají svým bývalým pracovníkům) ? Pane Prouzo a Majere, kde jste ?

  Odpovědět

 • Článek

  13 září, 2008

  Neboj, bohatě stačí, jakou má Allrisk pověst zde v Brně…k nezaplacení :0)a pověst, to je to nejcennější, co jakákoliv firma má, buduje se spoustu let, a během jedinýho dne o ni můžeš přijít.Upřímně lituju toho, kdo si s něma něco začne, to tě pak klienti ukamenujou jak v Iránu za manželskou nevěru :0))))))

  Odpovědět

 • Pan Majer a Pan Prouza

  14 září, 2008

  Jsme v Partners 🙂 Hypotéky s KŽP a IŽP už neodsuzujeme.

  Odpovědět

 • řidič a občan Brna

  14 září, 2008

  Dobrý den, po přečtení vašich příspěvků i já přidám svoji zkušenost s touto firmou. Loni jsem si byl vyměnit řidičský průkaz, na MMB jsem obdržel kupón na lékárničku. Dle instrukcí jsem se dostavil do kanceláře, která patří firmě Allrisk, abych si lékárničku vyzvedl. V kanceláři byli nějací mladí hoši, začali se mě vyptávat na pojistky, na auto atd. Odmítl jsem jim tyto informace dát a oni mi odmítli dát lékárníčku, že jsem jim tyto informace nesdělil. Bylo mi to vše divné, takže jsem si zjistil pár informací o této firmě a této akci: Jak je možné, že magistrát požádá o „pomoc“ jen jednu firmu? Já byl toho názoru, že vše by mělo jít přes řádné výběrové řízení. Není se čemu divit, když v řadách firmy Allrisk je i bývalý tiskový mluvčí Republikánské strany Dr. Sládka. Zřejmě své zkušenosti z politiky uplatňuje nadále.

  Odpovědět

 • klient

  14 září, 2008

  Z doslechu mohu potvrdit,že firma Allrisk se chová ke svým klientům velmi neeticky a neseriózně. Známý měl u nich pojištěný tahač, který měl v leasingu. Měl havárii a firma Allrisk mu veškerou nafocenou dokumentaci „prý ztratila“, dodnes ji nemá proplacenou, jednatelé firmy nereagují na jeho stížnosti, neberou mu raději už ani telefony,nechávají se zapírat a slibují, že zavolají později. Díky tomu, že škoda není dodnes proplacena a vůz není opraven, tak se díky Allrisku dostal do vážných existenčních potíží. Auto nejezdí a nevydělává a taky musí pořád splácet řádnou splátku leasingu. Strašně lituje, že si auto nepojistil přímo u leasingovky, ale naletěl na sliby člověka z Allrisku. Když před ním dnes někdo vysloví slovo Allrisk, šíleně zrudne a poté se mu z úst valí slova, která zde nelze prezentovat. Nemusím zdůrazňovat, jaké jméno a reklamu dělá tento člověk firmě Allrisk u ostatních autodopravců, bohužel, jeho zkušenost ho tomu opravňuje.

  Odpovědět

 • Ing. Jan Podhrázský

  20 září, 2008

  Dobrý den, přečetl jsem si diskusi ohledně společnosti Allrisk. Jsem u vytržení. Mám u této společnosti 4 roky pojištění několika vozidel a lepší přístup a servis jsem ještě nikde nezažil. Když jsem měl bouračku tak mi zdarma půjčili náhradní vozidlo. Myslím si že si tu někdo chce vyřizovat s někým své účty. K tomu, ale tyto stránky a diskuse nemá sloužit, že ?

  Odpovědět

 • Jan Potůček

  20 září, 2008

  Bohužel, tyto stránky již hodně dlouhou dobu slouží k tomu, že si zde různí jedinci, firmy a zástupci těchto firem vyřizují své účty, s tím se budete muset smířit. Pokud jste spokojeným klientem jakékoliv firmy, pak jste šťastným člověkem :0)

  Odpovědět

 • Zita Nováková

  20 září, 2008

  Z čeho jste u vytržení ? Z toho, že na tento server (narozdíl od jiných) mohou objektivně psát jak spokojení, tak i nespokojení klienti ? Vadí Vám, že je zde prostor i pro nespokojené klienty, kteří byli poškození jednáním nejrůznějších firem působících ve finanční branži ? Cenzurovaných diskusních serverů je, myslím si, dost, buďte tedy rád za podobné, jako je http://www.investujeme.cz. A pokud máte dobrou zkušenost, podělte se s ní s ostatními zde na webu, ale neupírejte tuto možnost i opačnému spektru zákazníků, tedy těm nespokojeným. A snad ještě jedna poznámka nakonec: bohužel, tyto diskuze bývají anonymní,což často svádí k tomu, že pokud si majitelé firem přečtou o sobě samotným něco nepěkného, tak to mohou napravit tím, že napíší příspěvek, kde uvedou pochopitelně naprosto smyšlené jméno a naopak firmu vynachválí do nebe (čímž samozřejmě netvrdím, že je to Váš případ, ale jak jistě uznáte, prostor pro tuto aktivitu tu je). Znáte to přísloví o potrefené huse ?

  Odpovědět

 • Petr Mazanec

  20 září, 2008

  Nechápu, co tu pořád do nekonečna řešíte, každá firma má svoje spokojené i nespokojené zákazníky a nikdy se nezavděčíte všem. Já třeba působím v oboru již sedmým rokem, jsem rodilý Brňák a o této firmě jsem v životě neslyšel.

  Odpovědět

 • Čermák Zdeněk

  20 září, 2008

  Vy asi nemáte co na práci, že ?

  Odpovědět

 • Topolanský Bedřich

  20 září, 2008

  Nedalo mi to a podíval jsem se na jejich webovky. Hodně mě pobavil profil společnosti, kde firma píše, že je jednou z předních makléřských pojišťovacích společností v České republice, že vznikla v roce 2002 a rychle a progresivně zaujala významné postavení na českém trhu…tak tomu se musím opravdu zasmát :0) Významné postavení na českém trhu mají firmy jako Partners, Broker Consulting, ZFP, OVB a podobně, ale ne takový neznámý drobounký subjekt, o kterém nikdo pořádně ani neví. Firma ale bude mít patrně velmi vysoké sebevědomí, když si dovolí na svoje webové stránky napsat tak silné proklamace a hodnocení sebe sama…jen tak mimochodem by mě zajímalo, kolik má obchodních zástupců…pět ? Deset ? Čtyři ? Nebo na každý kraj a pobočku po jednom kusu ? :0)))))

  Odpovědět

 • poradce

  1 října, 2008

  Milý pane Topolanský , všechny ty firmy , které jste vyjmenoval jako významné , jsou firmy založené na MLM. Víte co to znamená ? Asi ne když zastáváte takový názor. Nebudu Vás poučovat , ale vysloveně mě štve když vidím, jak přihříváte polífčičku firmám , které hrnou jedno IŽP za druhým, poradců mají sice tisíce ,ale každý kvartál jich polovina práci opustí a klienti zůstanou bez poradců. Pokud bysme se měli bavit v širších souvislostech jsou to přesně firmy, které jste uvedl ,velkou ostudou celého trhu a vy si myslíte , že je důležité kolik mají poraců ???

  Odpovědět

 • Pepas

  19 prosince, 2009

  A že byl jednatel firmy Allrisk pan Jiří Toman letos v prosinci u Krajského soudu v Brně za orální sex s dvanáctiletou a třináctiletou holčičkou, to taky víte ?
  Mrkněte se na:

  http://www.novinky.cz/krimi/187224-oralni-sex-s-dvanactiletou-divkou-oznacil-soud-za-prestupek.html

  I kdyby měli nejlevnější povinné ručení a sebelepší přístup či bůhví co jiného, já osobně už z principu bych si u nich nic nepojistil.

  Odpovědět

 • Bývalý zaměstnanec fy Allrisk s.r.o.

  14 září, 2008

  Sdílím tentýž názor, co Vy. S firmou Allrisk mám osobní zkušenost, neboť jsem měl „tu čest“ pro ni pracovat. Doporučuji všem, kteří mají v úmyslu s touto firmou spolupracovat, ať už jako zaměstnanci či jako klienti, aby si před podpisem jakéhokoliv papíru či smlouvy předložené firmou Allrisk velmi dobře a nanejvýš obezřetně přečetli, co vlastně podepisují. Smlouvy obsahují velké množství různých sankčních pokut v řádu statisíců i miliónů korun, spoustu konkurenčních doložek a rozhodčích soudů. Tyto pokuty podepisují i klienti, kteří si příjdou sjednat obyčejné havarijní nebo zákonné pojištění svého vozidla do flotilových smluv fy Allrisk. Skutečně doporučuji být velmi obezřetný, nic na místě nepodepisovat, materiály si vzít s sebou a konzultovat je s právníkem, pokud to firma neumožní, tak nic v žádném případě nepodepisovat !!! V žádném případě se nenechejte opít tvrzením, že se jedná pouze o formalitu a že zmíněné sankce a pokuty po Vás chtít nebudou, nemusela by to být pravda…bývalí zaměstnanci a asistentky pana Tomana a Poláka by mohli předlouze vyprávět.Svého času byla v Allrisku skupinka asi cca 15 lidí, kteří pod příslibem exklusivních pracovních podmínek přešli do firmy od DAS pojišťovny, po několika měsících tam již pracuje jen jeden. Ti, co odešli, dnes spokojeně pracují u jiných makléřských společností nebo pojišťoven a starají se o svůj kmen klientů.

  Odpovědět

 • LCD display

  14 září, 2008

  Bohužel, podobných firem není málo, ba naopak, a český člověk je nepoučitelný v tom smyslu, že slepě podepíše na místě sebevětší pitomost, pak se doma u televize diví, jak naletěl. Holt, některý chyby bývají draze vykoupený.

  Odpovědět

 • Miguel

  14 září, 2008

  Obávám se, že i tato brněnská firma a její styl získávání klientů a spolupracovníků upadne v zapomnění, stejně jako je dnes ticho po pěšině ohledně Mr. Štorka z OVB. Je to mlácení prázdné slámy, bohužel.

  Odpovědět

 • poradce

  1 října, 2008

  Pana Štorka bych sem nepletl , to bylo dítě OVB (partners) a to je úplně jiná kapitola.

  Odpovědět

 • OVBák

  2 října, 2008

  Jak to “ Štork bylo dítě OVB“? Vždyť tam snad dosud ještě bouchá investička pod Podolákem, ne ?

  Odpovědět

 • Nic než pravda

  15 září, 2008

  Jsem bývalý obchodník zmiňované společnosti a s lítostí musím potvrdit veškeré příspěvky, které jsem doposud měl možnost si tu přečíst. V Allrisku jsem vydržel pracovat jen pár měsíců, do té doby, než jsem poznal vnitřní politiku a priority této společnosti (klienti to rozhodně nejsou). Po ukončení spolupráce s Allriskem jsem měl tu \“čest\“ si zakusit zmiňované sankce, o nátlaku, který na mě vyvíjel pan Toman ani nemluvě. Majitelům firem i privátní klientele radím jedno, vyhněte se této společnosti obloukem. I když vám dají výhodnější nabídku pojištění motorového vozidla, věřte mi, že se vám vyplatí raději si zaplatit základní pojistné a vědět, že si s vaši pojistkou i pojistným nikdo nebude dělat co uzná za vhodné, protože následky jejich počínání mohou být mnohem drastičtější než si připlatit pár tisíc ročně navíc.

  Odpovědět

 • poradce

  1 října, 2008

  Drazí bývalí zaměstnanci i makléři Allrisku !!!!!!
  to Vám to tak leží na srdíčku ??? Kdybych byl jednatelem v této firmě a přišel by zamnou potencionální nový obchodník , vyškolil se , dostal by spoustu klientů , dobrých rad a získal by plno skušeností taky bych ho jentak nepustil za konkurencí.Na západě je tento postup naprosto běžný a nikdo o tom nespekuluje jako tady. Jak je to možné?? Vzpamatujte se a vítejte v reálném světě.

  Odpovědět

 • Aleš

  2 října, 2008

  Koukám, že ,,poradci´´ v allrisku kromě poradenství a práva mají mezery i v pravopise. Samo o sobě to o něčem vypovídá.

  Odpovědět

 • klient

  2 října, 2008

  Spíš je vidět , jak má někdo málo práce ,ale spoustu času pomlouvat práci ostatních …

  Odpovědět

 • Ing.Petr Bender, MBA

  14 září, 2008

  Dovolte mi reagovat k Vámi uvedené firmě a kombinaci KŽP + hypotéka:
  1. Na toto téma bylo napsáno mnoho odborných studií, kdy všechny shodně prokázaly závažné finanční poškození klienta a naprostou nevýhodnost této kombinace.Firma, která i přesto tuto kombinaci ještě dnes nabízí,je dle mého názoru odsouzena k zániku. Průměrná durace (životnost) těchto kombíků se pohybuje v průměru kolem tří let.
  2. Výhodnost této kombinace je výhradně a pouze pro zprostředkovatele, neboť má velmi vysokou provizi nejen z KŽP, ale i z hypotéky. Nemusím snad dodávat, že veškerou provizi zaplatí klient (právě proto nemá ani po třech letech při případném zrušení pojistky „naspořenou“ ani korunu. Že se pak chce oběsit, popř. oběsit toho, kdo mu to sjednal, je pochopitelné).
  3. Dokáže-li se poradce podívat po sjednání této kombinace klientovi zpříma do očí a mít v následujících letech klidný spánek, pak nemá ani svědomí, ani žaludek a dle mého osobního názoru nemá v oboru pojišťovnictví co dělat.
  4. Chcete-li mít v oboru dlouhodobě dobré jméno a pověst seriózní firmy, NIKDY tyto kombinace nesjednávejte !!! Možná budete mít na počátku obrovskou spoustu peněz, ale ta bude záhy vykoupena špatnou pověstí, absolutní ztrátou důvěry klientů a dlouhou řadou stížností vašich klientů na pojišťovny, banky, orgány činné v trestním řízení apod.,laicky řečeno, budete mediální hvězda.
  5. Žádná ze seriózních firem dnes tyto kombinace nedělá, svého času je hojně dělala makléřská společnost MBI a dnes už o ní ani nevíte. Stornovost byla obrovská. Seriózní je nabídnout klientovi klasickou hypotéku s anuitním splácením a k tomu rizikové životní pojištění s klesající či konstantní pojistnou částkou, investici do fondů apod.
  6. Vžijte se do role klienta, kterého po třech letech navštíví skutečný finanční poradce a otevře mu oči nad „výhodností“ této kombinace. Osobně být v kůži klienta, tak: a)si dotyčného poradce osobně najdu, i kdyby měl být na druhém konci světa, nebudu zde psát, co by následovalo b)udělám na Internetu, v televizi a ve svém okolí dotyčné osobě a firmě tak neskutečnou reklamu, že by nechápal jak on, tak firma. Kolik lidí máte ve svém mobilu ? Já asi 400…každému z nich bych zavolal a řekl bych mu, dej si pozor na tu a tu firmu, poškodila mě touto kombinací a prosím, poděl se o moji zkušenost s co možná největším počtem lidí.Klidně bych zřídil i sólo webové stránky, na to jako poškozený klient právo mám.
  7. Dnes, v době internetových diskuzí stačí do vyhledávače napsat název jakékoliv firmy a přidat slůvko zkušenost,pověst, důvěryhodnost, doporučení…divil byste se, na kolik zajímavých odkazů a diskuzí se dostanete.
  8. Chcete-li být skutečným profesionálem s vynikající pověstí, který se bude v oboru těšit přízni klientů i za dva, pět či patnáct let,pak Vám od srdce a co nejupřímněji radím, abyste se nikdy nesnížil k tomu dělat klientům tyto kombinace. Vaše pověst je to nejcennější, co máte, a věřte mi, ničím ji nevyvážíte ani nenahradíte.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 září, 2008

  Tak to mě zajímalo, kolik máme solidních firem nenabizející kombíky.:-)
  Pokud si vezmu známé, tak z jejich zkušeností jich moc u nás není.

  Odpovědět

 • butterfly

  13 září, 2008

  Firma Allrisk uzavřela mému známému povinné ručení v nějaké flotile. Způsobil nehodu, ale když volal na pojišťovnu, tak mu oznámili, že smlouva byla zrušena pojistníkem, což je Allrisk. Nikomu nepřeji takový šok. Sice se auto našlo pojištěné, ale pod jiným číslem. Jak toto mohou udělat, aniž by o tom klient věděl? Ke všemu jezdíte bez platného dokladu. Myslím, že obrázek o firmě Allrisk si uděláte sami.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  14 září, 2008

  Tuto firmu neznám.To,co se zde o ní píše,zní dost děsivě.

  Hypotéka s odloženou splatností alias kombo je tragédie.S KŽP je to humus,s IŽP trochu menší humus a s OPF zas jen o něco menší humus.Už jsem na toto téma párkrát něco psal,avšak někteří(většina)zprostředkovatelé to jaksi nechtějí pochopit.Ale problém je pane Fišere,že tyto win-lose obchody se dělají i v serioznějších firmách než je Vámi zmiňovaná.Myslím si,že v ČNB nejsou lidé,kteří rozumějí výhodnosti finančních produktů,jen legálnosti.AFIZ je mrtvý brouk.Jak už napsal pan Šafránek jednou na můj dotaz,proč AFIZ nepostupuje důsledněji při trestání velmi neetického chování:“AFIZ chrání spotřebitele jako nadstandart,nemusí to dělat,přesto to dělá.“To hovoří za vše.A policie?Strážníci by jistě byli fundovaní vyšetřovatelé:-)

  Odpovědět

 • Tom

  14 září, 2008

  Obávám se, že u Policie ČR neuspějete, vlastně je otázkou, zda vůbec někde uspějete. Je-li klient svéprávný a je-li na pojistné smlouvě jeho podpis, pak není co řešit. Že si to, co podepsal, prostudoval až doma ? Tomu se vysměje i ten nejobyčejnější právník. Určitě klient podepsal i onen povinný list, že byl před sjednáním seznámen s pojištěním, že mu bylo vše srozumitelně a jasně vysvětleno a takové ty vznešené věty. Pokud se jako klient cítíte poškozen, napište přímo do konkrétní pojišťovny, dnes má každá pojišťovna svého ombudsmana, generálního ředitele, obchodního ředitele apod. Zkuste případně seznámit novináře se svým příběhem, zcela určitě byste uspěl i v televizi, pořadů řešících podobné problémy není málo (Černé ovce, Testoviny, Na vlastní oči apod.)Před nedávnem se v pořadu Černé ovce vysílala podobná kauza s poškozeným klientem AXA pojišťovny, včetně vyjádření jejího tiskového mluvčího a veřejné omluvy pojišťovny AXA směrem ke klientovi. Podobných debat jako je tato je na zdejším i jiných serverech mnoho a nebudu daleko od pravdy, když vyslovím osobní názor,že zde chodí čím dál více lidí, a to i z řad laické veřejnosti. Probírala se zde obrovská spousta kauz, často padaly dosti ostrá, mnohdy i vulgární až sprostá slova vztahující se k osobám jednotlivých lidí či firem, ale to přece k otevřené debatě patří. A nemusíte se ani obávat, že by na Vás firma, o které se v té či oné volné debatě píše a debatuje,třebas podala trestní oznámení za „poškozování dobrého jména“ a podobné věci. Ona to pochopitelně udělat může, ale Policie se jím zabývat nebude. Jako právník Vám mohu sdělit, že by Policie by musela dohledat jednotlivé přispěvatele těchto diskusí, což je téměř nemožné, a hlavně, začala by je hledat až v případě, kdy by se jednalo o závažnou trestní činnost (např. vyhrožování zabitím, zosnování a příprava závažného trestného činu, dětská pornografie apod). Nějakými odbornými debatami na téma kombinace KŽP + hypotéka, a co kdo napsal nebo nenapsal o firmě a jak to vlastně myslel, se Vám žádný kriminalista nebude zabývat, mají svojí práce dost, a daleko důležitější a závažnější povahy.

  Odpovědět

 • Petr

  14 září, 2008

  S tím trestním oznámením máte pravdu. Trestní oznámení na Tomáše Prouzu, které podala OVB za výroky v rozhovoru, policie už odložila.

  Odpovědět

 • Simona Pavlásková

  14 září, 2008

  Přátelé, podání trestního oznámení je už takový národní folklór, otřepané klišé, něco ve smyslu pes který štěká, nekouše. Policie podobných trestních oznámení dostává denně desítky a desítky jich denně odkádá, protože pozbývají smysl, takže buďte naprosto v pohodě a klidu. Víte jak je to s tím příslovím, že potrefená husa…

  Zdraví Simona z Prahy

  Odpovědět

 • Doležálek

  18 září, 2008

  já mám kombinaci KŽP a hypotéky na 2.500.000 a myslím že jsem si nemohl lépe vybrat. pánové ono každá doba má své !!!

  Odpovědět

 • BMW

  19 září, 2008

  Jak řekl kolega Einstein…“dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská blbost“…no comment

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  19 září, 2008

  Podělte se s námi o výhody.

  Odpovědět

 • BMW

  19 září, 2008

  Ondřeji, to je zbytečné, ten se s Vámi (námi) o žádné výhody nepodělí, nebož žádné výhody plynoucí z této kombinace jednoduše neexistují. Ani bych se nedivil, kdyby to byl někdo z oné brněnské firmy, o které se tu tak píše a která tyto kombinace seká jak preclíky na páse, proč ne, když to stejně vždycky do poslední koruny zaplatí poškozený klient, že ?

  Odpovědět

 • insider

  13 září, 2008

  Pane Zárubo, myslím, že jste v tomto případě trošku vedle. To, co píšete jsou další indicie, které naznačují pravdu a to, že EF je typická pyramida, kde krycí story je finanční poradenství. Znám několik mladých lidí, kteří podepsali smlouvu a uzavřeli si pojistku, protože 20.000 na vklad neměli a bylo jim řečeno, že když toto zaplatí, tak budou moci dělat poradenství, že dostanou přístup k analytikům a školení. PO podpisu smluv se nic takového nestalo a jen jim přípomínali, že může přivádět další lidi a že to by jako budoucí manažer měl dělat hlavně a využít příležitosti. 🙂 osobně jsem finanční plán či zprostředkovaný produkt od EF nikdy neviděl – POUZE U TĚCH \“PORADCŮ\“ – tedy účastníků pyramidy.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  14 září, 2008

  Já si mohu myslet totéž co vy,ovšem na rozdíl od Vás si netroufnu na tak tvrdé vyjádření,jelikož vše z toho znám jen z doslechu.Anonymita má tu výhodu,že můžete bezhlavě napadat kohokoli beztrestně.Dle oficiálních dat se mi to jeví přibližně stejně jako Kapitol.

  Odpovědět

 • roman

  2 října, 2008

  EF je ten nejstupidnější systém MLM , který využívá FP jako zástěrku , co existuje. Oproti této firmě jsou i bouchači ze ZFP,OVB AWD andílci !!!
  Bohužel to malinko vypovídá o nás běžných lidech , kteří jsme tomuto schopni naletět a ještě k tomu o tom za účelem výdělku říct svým nejbližším …..

  Odpovědět

 • Carlson

  14 září, 2008

  Asi jsou vážně dobří, určitě z nich do dvou tří let budou takoví erudovaní a uznávaní odborníci, jako např. Petr Borkovec z Partners :0) Není to myšleno ironicky, k Petrovi mám velký respekt, spíše mi příjde úsměvné, co vše dokáže napsat pan Lukáš Hinterbuchner, pokud to je z jeho vlastní hlavy…

  Odpovědět

 • www.investujeme.cz

  15 září, 2008

  plácáte nesmysly …

  Odpovědět

 • Fredy

  15 září, 2008

  Hlavně mám radost z toho, že dnes už málo který skutečný finanční poradce nabízí kombinaci KŽP a hypotéky. Tento trh se, přece jenom, pomalu a jistě kultivuje.

  Odpovědět

 • Ota

  21 září, 2008

  EuroFinancial je obyčejný multilevel.

  Odpovědět

 • Petr N.

  22 září, 2008

  Tohle pan Hinterbuchner s panem Bezděkem slyší neradi…

  Odpovědět

 • Tomáš

  25 září, 2008

  Ano, jsou to tzv. sprostá slova 🙂

  Odpovědět

 • At the risk

  15 října, 2008

  Dobrý den, po přečtení názorů a zkušeností mi to nedalo a musím se s vámi také podělit o pár zážitků. V této firmě jsmem působil/a, dovolím si říct na tolik dlouho, abych poznal/a, co jsou páni jednatelé a jejich nejbližší spolupracovníci zač. Již jste se tu zmiňovali o závratných sankcích, které nejspíš pro pány jednatelé znamenají pouze směšnou sumu, tudíž si neuvědomují, že,,obyčejnému“člověku můžou dokonale zničit život, jestliže taková situace nastane. A to mi věřte, že páni jednatelé takové situace dle mého řeší s velkým nadšením a ještě si u toho potřásají pravicí a plácají se po zádech, aby si dokázali, že oni jsou ti velcí pánové! Věřte či ne, ani jejich zaměstnancům se pokuty nevyhnou. Ač se to zdá být dost směšné, při srovnání s platy pány jednatelů a ,,obyčejného“ zaměstnance, páni jednatelé nejspíš stále nejsou penězi nabaženi. Směšné pokuty, jako jsou např.500,- za neumyté nádobí páni jednatelé totiž rozdávají s velkou radostí. Najde se i plno dalších drobností, za které hrozí zaměstnanci postihy(to slovo páni jednatelé a jejich ,,nejbližší“ opravdu milují-POSTIHY). A to mi věřte, při platu řádového zaměstnance nad pokutou 500,- opravdu rukou nemávnete. Z druhé strany jsem ale rád/a, že mám zkušenost s takovým jednáním, jelikož si teď více uvědomuji, jak to v některých firmách chodí a můžu být vděčný/á za to, co právě teď mám.

  Odpovědět

 • Stávající zaměstnankyně

  16 října, 2008

  Kdyby tak pánové Toman a Polák tušili, že dvě třetiny asistentek si už minimálně měsíc intenzívně hledají novou práci a nejinak je tomu i u některých obchodníků a ostatního personálu. Všechno jejich chování se jim konečně začíná vracet zpět a co zaseli, to konečně začínají sklízet. Kéž by jen náznakem věděli, co vše v tuto chvíli ještě nevědí…za pár týdnů by v této firmě mohla zůstat jen hrstka lidí, neboť všichni si intenzivně hledají novou práci…a to i v době práce samotné, od čeho máme přece pracovní agentury na Internetu :O)

  Odpovědět

 • Radek

  16 ledna, 2009

  🙂 tři měsíce pryč a firma pořád funguje. Nekecáte vy tak trochu? Trochu ne, že? 😀

  Odpovědět

 • ALLRISK

  9 prosince, 2008

  NEZBÝVÁ MI, NEŽ SE PŘIDAT, NEBUDU NIC ROZVÁDĚT, KAŽDOPÁDNĚ JSEM RÁD/A, ŽE UŽ V TÉTO SPOLEČNOSTI NEPRACUJI.

  Odpovědět

 • EF CZ

  16 ledna, 2009

  reaguji na výraz „zaměstnanci“ vy jste byli zaměstnaní?zajímalo by mě co se vám nelíbilo?všechno jste věděli když jste do toho šli!problémy si děláte jen vy.sankce je za neplnění smlouvy tzv nevyužití bonusu!evidentně to tu někdo nepochopil.možná by bylo dobré si tu smlouvu přečíst…

  Odpovědět

 • Student 2

  25 června, 2009

  Zdravím,
  rád bych toho o EF napsal hodně. Ovšem cítím se jako slušný člověk a nepíšu na fora extrémně sprostě. Je to banda podvodníků, manažerských manipulátorů. Jakmile za váma sklapne past, jste hodně v pytli.
  Nejvíc mě šokuje arogance, snad i zlomyslnost jejích manažerů s jakou loví nové „klienti“ Zaměřují se na řady studentů a pak je pod pohružkou vysokých pokut doslova zotročují. Takhle snad jedná moderní společnost? ZRUŠIT, POZAVÍRAT VEDENÍ a ZAMÉST BORDEL po nich, to by se mělo udělat…

  Odpovědět

 • jaz

  18 října, 2010

  Setkala jsem se s poradcem OVB ze Vsetína a chtěla jsem poradit jak získat hypotéku.Namísto hypotéky jsem dostala 3 životní pojištění a přítel 2 životní pojištění,k tomu každý stavební spoření a přítel dostal k tomu všemu ještě investování do akcií ČS.Já jsem již měla uzavřenou žp a urazovku.Urazovku mě zrušila a chtěla zrušit i to životko staré.Rychle jsem všechno co mě poradce OVB uzavřel zrušila po poradě s normálním poradcem. Co k tomu dodat.S tímto poradcem jsme se dostali do finančních potíží,chodí nám upomínky pro neplacení.
  Podali jsem stížnost,ale nevím jestli to bude mít nějakou váhu.
  Dejte si pozor na takové poradce z OVB,kteří Vám neporadí,nikdo je nekontroluje jak pracují.Proč taky,když svým nadřízeným přináší velké zisky.
  Nepodepisujte nic,čemu nerozumíte a nechte si to vysvětlit ještě někým,kdo se trochu vyzná ve financích.Můžete se taky ozvat a napsat o poradcích,kteří Vás nějakým způsobem podvedli a poškodili na adresu jaz.2@seznam.cz

  Odpovědět

 • Kolemjdoucí

  18 října, 2010

  Podivný to spolupracovník OVB, nabídku fondů ČS a.s. OVB v portfoliu nemá. Nebo mi něco uniklo?

  Odpovědět

 • Pavel

  19 října, 2010

  Neznáte skvělé fondy ve Flexi ? :-)))))

  Odpovědět

 • Kolemjdoucí

  19 října, 2010

  Znám, ale nevím že by OVB mělo oficiálně Flexi v nabídce 🙂

  Odpovědět

 • Jazzus

  23 července, 2009

  Podle mě takový servis a příjemnej personál nemají žádní jiní, myslím tím partners , ovb , atd. atd.

  Presne tak to vidim ja ze EFCZ je jedina spolecnost ktera se snazi napravit a nepomlouva nazory…

  Hele lidi tak se podivejte… EFCZ pritvrdila… proc tak velka pokuta? aby si z toho lidi nedelali holubník… Jeste me reknete ze Vodafone , O2, T-mobile …. nebo jine spolecnosti , ktere pracuji na smlouvas vas nepotopí kdyz neplníte? … myslim ze potopi… jen tohle trosku lidi prehlizite… tak se zamyslete

  Odpovědět

 • johny

  16 dubna, 2010

  Děkuji diskutujícím, že mě ochránili před uzavřením smlouvy o pijištění vozidla s firmou ALLrisk.

  Odpovědět