CZK/€ 25.325 -0,02%

CZK/$ 23.768 -0,06%

CZK/£ 29.660 +0,03%

CZK/CHF 26.043 -0,08%

Pavel Uzel: Obdrženou provizi vyplácíme v plné výši do struktury

 


 

Přibližně před dvěmi lety jste
ukončil svou činnost na pozici předsedy představenstva OVB Allfinanz v České republice , kde jste působil  dva roky. Jak hodnotíte svou činnost v této společnosti?

Celkové hodnocení je podle mého názoru pozitivní, ač jsem měl poměrně nevděčné zadání – omezovat obchodní síť podle přání tehdejšího vedení holdingu. Tam jsem byl "závislý zaměstnanec" a musel jsem plnit pokyny holdingu, které se podle mých informací již změnily, což považuji za dobré. Mnohých cílů, které jsme tehdy společně sledovali, jsme dosáhli a ještě dnes mají platnost.

Po svém
odchodu z OVB jste se z České republiky téměř na dva roky vytratil. Kde jste v mezičase působil?

Do konce roku 2009 jsem měl konkurenční doložku.. Začátkem roku 2010 mě oslovila společnost, působící ve více zemích Evropy a zabýval jsem se slovinským trhem, se kterým mám dlouholeté zkušenosti.

Nyní zavádíte na český trh společnost PlanSecur. Stejná společnost působí i v Německu. Jedná se o dceřinou společnost této německé firmy?

Není to stejná společnost. Společnost v Německu má pouze stejný název a zabývá se stejným trhem. Ale nic společného nemáme.

REKLAMA

Proč jste zvolili název společnosti, která již působí na sousedním trhu?

My jsme zvolili název společnosti, a pak jsme zjistili, že společnost stejného názvu působí na jiném trhu. Vyplývá to ze slova PlanSecur – bezpečné plánování. Dnes se společnosti nazývají tak, aby v názvu měli něco identifikovatelného.

Není tedy žádný vztah mezi německou společností PlanSecur a českou společností?

Vůbec žádný vztah není.

Bude společnost působit pouze na českém trhu, nebo plánujete expandovat i do zahraničí?

Nechtěl bych nyní předbíhat vývoj událostí. V současnosti se zabýváme českým trhem, ale do budoucna nejsou vyloučeny možnosti rozšíření i do zahraničí. Zejména Slovensko, což je takové "blízké zahraničí".

Na českém finančně poradenském trhu působí poměrně hodně velkých hráčů, kteří mají trh již do značné míry obsazený. Kde vidíte prostor pro novou společnost?

Tuto otázku jsme si pokládali také. Existuje mnoho společností,  proč trh potřebuje další podobnou? Zhodnotili jsme zkušenosti, které jsme na trhu nasbírali, řekli jsme si, co se dá udělat jinak. Vytvořili jsme na českém trhu ojedinělé know-how a jasně vyprofilovali vztah společnost – spolupracovník.

V čem se liší přístup společnosti PlanSecur od přístupu ostatních finančně poradenských společností?

Máme tři nosné sloupy filosofie. Hlavní nosný sloup je, že naše společnost vyplácí 100 % obdržené provize. Víc nejde. Další sloup je, že nemáme žádnou konkurenční doložku. Cestujícího nezastavíte a vždycky si najde nějaká dvířka, jak z konkurenční doložky vyklouznout. To nedává vůbec žádný význam, někoho násilím nutit, aby zůstal a plnil něco, co už plnit nechce. Poslední sloup filosofie je, že když někdo naši společnost opustí a má ještě nárok na provize, ať sjednatelské či následné, bude je dostávat tak dlouho, jak dlouho bude trvat smlouva, z níž provize plynou.

100 % provize vyplacených spolupracovníkům… z čeho bude žít vaše společnost? Přeci jen společnost musí zpracovat smlouvy, realizuje řadu dalších činností, vynakládá prostředky na marketing…

REKLAMA

Podle typu produktu, který spolupracovník klientovi zprostředkoval, bude zpoplatkován. Chová se to tak trochu jako banka. Když máte příjem 500 Kč, tak je poplatek 150 Kč poměrně hodně peněz. Pokud máte příjem 50 tis. Kč, tak se nad 150 Kč ani nepozastavíte.

Struktura poplatků je konstantní vůči výši provizních příjmů. Nejvyšší poplatek, který účtujeme, je 2 000 Kč za složité smlouvy, jako jsou životní pojištění nebo hypotéky, které jsou na zpracování složité, naopak kupříkladu u stavebního spoření, které je poměrně jednoduché, činí poplatek 200 Kč.

Celkový poplatek se dělí přes 8stupňovou strukturu.

Vaše společnost tedy bude založena stejně jako naprostá většina velkých finančně poradenských společností
na multilevelové struktuře .

Ano. Vedle toho bude ještě jedna "kolej" pro lidi, kteří chtějí v oboru pracovat, ale nechtějí budovat struktury. Ti budou ohodnoceni v maximální možné výši..

Jak dlouho jste založení společnosti připravovali?

Tyto myšlenky jsou přibližně 5 – 6 měsíců staré. Začali se rodit myšlenky, co vede společnosti k tomu s přímou formou podílet na úspěchu jednotlivého obchodníka v síti ve výši 30 %, 25 %, 50 %, jak to jednotlivé společnosti dělají. Nenašli jsme žádný reálný důvod. Jen to, že společnost existuje, vyjednala nějaké provize a dává nějaké jméno, nám nebylo dostatečným důvodem k tomu, že když někdo vygeneruje 30 tis. Kč provize, proč si z toho 10 tis. Kč nechat. To nám nedocházelo.

Chováme se ke struktuře podobně jako banka k zákazníkovi. Máme poplatkovou strukturu bez ohledu na výši provize.

Vycházím z toho, že 2 000 Kč není tak vysoká částka, že by byla diskutabilní, protože celá struktura se o poplatek dělí. Když má někdo na pozici jedna 38 % sjednatelskou provizi, tak se stejným dílem podílí na poplatku..

Nově vznikající společnost potřebuje uzavřít smlouvy s dodavateli produktů. Už máte smlouvy uzavřené?

Ano máme a v současné době vyjednáváme s dalšími společnostmi. Například u životního pojištění jsme si řekli, že bude dobré mít dva čtyřlístky, což uspokojí potřeby obchodních zástupců a klientů. Každý si může poskládat svůj čtyřlístek z osmi společností, podle toho, jak mu to vyhovuje a o čem je nejvíc přesvědčený, že chce svým zákazníkům nabízet.

Jinak naše portfolio obsahuje ucelenou nabídku produktů od životního a majetkového pojištění, přes stavební spoření, penzijní fondy, investice a další.

Jakým způsobem chcete přistupovat ke kontrole kvality poradenství? To je hodně diskutovaná otázka na trhu finančního poradenství.

REKLAMA

Prvním krokem, který jsme udělali, bylo zjednodušení analýzy. Studovali jsme analýzy, které jsou na trhu, jsou dobré, obsahově i graficky dobře zpracované až na některé. Naši analýzu jsme poměrně zjednodušili. Pokud je příliš složitá, spolupracovník ji stejně nevyplní kompletně.

Analýzy budeme scanovat do systému a tím budou neustále k dispozici.

Náš informační systém umožní spolupracovníkům smlouvu zadat přímo do systému a následně již jen zašle "papíry". Za toto dostane ještě bonus z poplatkové struktury. Nepracuje tak zadarmo.

Nově vznikající společnost potřebuje spolupracovníky. Jakým způsobem je získáváte?

Stojíme na začátku. 31. 3. 2011 jsme dostali registraci pojišťovacího agenta od ČNB, 4. 4. 2011 jsme dostali registraci investičního zprostředkovatele a 8. 4. 2011 jsme tyto dostali do Obchodního rejstříku zápis zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Veškeré tyto licence jsme tedy nejprve obstarali a současně  jednáme s lidmi, kteří mají zájem o spolupráci s námi.

Naši filosofii jednoduše neutajíte. Mluvíme s s  různými společnostmi, informace se šíří po trhu. Se všemi, s nimiž jsme se bavili, vítají naši myšlenku jako dobrou myšlenku. Určitě je to něco nového na trhu finančního poradenství.

Plánujete
oslovovat lidi z jiných finančně poradenských společností ?

Řekl bych to takto: Některé kontakty budeme využívat na získání kontaktů. Nebudeme se chtít chovat proagresivně, nepůjdeme cíleně na nějaké velké struktury, abychom škodili trhu a ostatním společnostem. To absolutně není náš zájem. Když se ale lidé budou zajímat o spolupráci s námi, tak je to jenom na tom dotyčném, který chce přijít. Po prověření jejich historie usoudíme, zda i my s ním chceme spolupracovat

Vrátím se ke kontrole kvality. Zmínil jste, že máte systém pro zpracování finančního plánu, na druhou stranu většina společností si hlídá některé finanční produkty a jejich nastavení detailněji, než že má zpracovaný finanční plán. Např. IŽP nebo
vysoké cílové částky stavebního spoření .

To musí zhodnotit analýza, za kterou si i zákazník stojí. Nemá žádný smysl prodávat někomu jenom proto, aby se prodalo, ale má smysl dělat finanční poradenství. Rozumnější je se zákazníkem vyrůst a sledovat jeho vývoj, zajistit jeho finanční nezávislost a zajistit ho před nenadálými událostmi než z něho vytáhnout provize za účelem rychlého zisku.

Na druhou stranu na trhu se pohybuje celá řada " kvaziporadců ", kteří zákazníka nepřesvědčí kvalitou finančního plánu, ale kupříkladu agresivními obchodními technikami, a jde jim o prodej, nikoli o spokojenost zákazníků. Jak rozlišíte finančního poradce, který skutečně půjde za kvalitou?

V naší společnosti je v kariérovém plánu předpis "bez patřičného vzdělání žádný postup". Když někdo chce růst, musí mít patřičné vzdělání, které musí absolvovat. Nechceme "produkční vedoucí", ale skutečné vedoucí. Povedeme naše spolupracovníky k dodržování etického kodexu.

Za druhé vyhodnocení analýzy bude skutečně důležité. Když má někdo vyšší výdělek, klidně s ním můžeme pracovat na vyšších částkách, ale když mu měsíčně z jeho příjmu vychází nula k nule, tak jsme ho rádi poznali, ale určitě se tam nebudeme snažit něco prodat.

Zrovna tak není žádoucí vypovídat smlouvu za účelem uzavření nové smlouvy.

To rozhodně žádoucí není. Ale jak budete vaše poradce kontrolovat, jestli pracují v souladu s analýzou a se zájmy klienta? Budete např. procházet analýzy, které budou dodávat do systému?

Za prvé budeme dělat kontrolní rozhovory se zákazníkem – kontrola spokojenosti a obsahu toho, co s poradcem vyjednal. A za druhé vedeme strukturu k tomu, aby se nadřízení zabývali podřízenými spolupracovníky. Když vyplácíme 100 % provizí do struktury, tak v případě storna musí struktura 100 % vrátit. Neumím si představit, že má někdo reálný zájem dnes dostat peníze, které musí zítra vracet.

Nastavením fixních poplatků a provizi rozpustíte mezi strukturu, celá tíha stornoprovizí jde na strukturu. Společnost v podstatě nemusí trápit, zda ke stornu došlo, nebo ne, protože za zprocesovanou smlouvu už poplatek obdržela.

Ani tak ne. Má to dvě stránky. Souhlasil bych s vámi, kdyby PlanSecur nebyl partnerem finančních institucí a nenesl za případná storna odpovědnost. Tady nejde jenom o peníze. Peníze jsou sice vždy až na prvním místě, ale tady nejde o to vytvořit něco, co vydrží rok, dva. Jde především o stabilitu na trhu a dobrou pověst společnosti PlanSecur.

Jaké máte plány růstu?

V průběhu jednoho roku bychom chtěli získat mezi 300 až 350 spolupracovníků. A pokud se nám toto povede, tak jsme byli hodně úspěšní. Naše kalkulace běží na poměrně nízkém očekávání, kdy předpokládáme 2 smlouvy měsíčně na poradce v průměru. To je poměrně podhodnocený potenciál.

Černou nulu očekáváme do dvou let. Začátkem roku 2013 bychom měli startovat na pozitivních číslech.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 16 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  26 dubna, 2011

  1+1=3, jak popsal už George Orwell.

  Odpovědět

 • Proč?

  26 dubna, 2011

  Je nezbytné začínat podnikání krádeží zavedeného jména z Německa?

  Odpovědět

 • noname

  27 dubna, 2011

  Příspěvek smazán pro porušení podmínek serveru

  Odpovědět

 • radik

  27 dubna, 2011

  Keď si pozriem fotografie p. Uzla z dvoch rôznych období, vidím zmenu – v OVB big boss najväčšej poradenskej firmy v rámci českého trhu (ZFP nerátam), teraz ako keby chudobnejší manager novej firmy… lenže bez ohľadu akou zmenou prešla jeho osobnosť, neverím tomu, čo hovorí… systém je zaujímavý, keď firma chce žiť len z tzv. poplatkov, ale na to, aby sa firma uživila, potrebuje búchať strašne veľa zmlúv a nie hocijakých, len životky a hypotéky – podľa mňa, na slušný backoffice treba spolu s počítačovým systémom mesačne aspoň 200.000 Czk, t.j. minimálne 100 životiek a hypoték, lenže ešte nezarobil akcionár, je to bez prenájmu áut, školení atď … zjednodušenie analýzy má za cieľ zjednodnodušiť predaj na maximum, možno tam ostali len údaje o klientoch a k tomu škrtačka, čo klient má a poznámky, čo mu chcem predať agent, ale toto má ďaleko od proklientskeho riešenia…. tak, či onak, systém je zaujímavý, otázka je, či príde dosť kvalitných ľudí na to, aby sa firma uživila. Najviac ma však prekvapilo to, že p. Uzel nepozná systém práce tzv. lietadlo – na trhu je dosť poradcov, čo ho úspešne prezentuje a veľa sklamaných klientov…

  Odpovědět

 • Anonym

  29 dubna, 2011

  Kdysi na podzim roku 2008 jsem na tomto serveru urazil užitečné domácí zvíře, když jsem pana Uzla tak nazval proto, že z pozice šéfa OVB se vysmál 4 poškozeným klientům OVB, obsloužených Lukášem Štorkem, souhrnná škoda cca 2 milióny CZK, neetickým bouchnutím rezervotvorných pojistek. Odmítl je z pozice šéfa OVB odškodnit a oháněl se pojistkou u Uniqa pojišťovny na odpovědnost OVB a také dobrozdáním Kooperetivy, že jejich IŽP Perspektiva je (jaké překvapení!) dobrý produkt. A nyní mám věřit, že kromě kníru pana Uzla zmizelo i jeho myšlení, že když to klient i bez základních informací zprostředkovatele o počátečních nákladech v pojistce odsouhlasí a podepíše, tak že si už nemá na co účinně stěžovat? Mám věřit, že bude kontrolovat etický kodex a jím vedená firma bude přínosem pro český finančně poradenský trh? Mám doufat, že zisk je pro pana Uzla a tu novou firmu méně, než odškodnění klienta a udržení jeho důvěry? Mám skutečně věřit, že nevzniká jen další prodejní stroj, co kašle na skutečné finanční poradenství a jen se jím maskuje? NEVĚŘÍM a varuji všechny klienty. Kdo lže a pohrdá poškozeným klientem, nezaslouží úctu, ani počáteční důvěru. Od podzimu 2008 jsem se stal nejúspěšnějším poradcem z Fincentra etickou cestou a rád na kriminálce v Praze či jinde zopakuji to co tenkrát – že totiž existují důkazy pro mou urážku toho užitečného domácího zvířete v listopadu 2008 na tomto serveru. Pane Uzle, styďte se!

  Odpovědět

 • Pán z Partners

  30 dubna, 2011

  pavle, dekuji za Vas prispevek. kdysi podobne reagovaval i pan Borkovec z Partners, ale ten se dnes uz jenom koupe ve svem antiakne bazenu od Swarovskeho. Diky ze jste zpet!!! Nestydte se za pravdu!
  prosim

  Odpovědět

 • Tomas

  1 května, 2011

  Pane Stuchliku, priste se prosim podepisujte i pod tyto svoje kvalitni nocni prispevky vlastnim jmenem. Myslim, ze lide z Fincentra by meli vedet, jaky clovek je vede, jak je reprezentuje, jake vyznava hodnoty a jake ma nazory. Diky.

  Odpovědět

 • Finblin

  7 května, 2011

  ..tak dnes za mnou přišel bývalý kamarád, nedoučenej výůčák“,feťák, který se po letech vrátil z lodi,kde byl pomocný kuchař a hůůů-v béžovém obleku mi dělá analýzu ..Fincentrum už nechce minimálně maturanty?

  Odpovědět

 • Petr Stuchlík, Fincentrum

  7 května, 2011

  Pokud jste nebyl spokojen, upřesněte prosím svou stížnost na info@fincentrum.com. Předpokládám, že účelem Vašeho „anonymního“ příspěvku byl pokus o pomluvu, nikoliv stížnost. Kdybych se mýlil, využijte prosím výše uvedeného mailu, stížnost bude vyřešena do 1-2 pracovních dní.
  Hezký podvečer z Kyjeva,
  Petr Stuchlík, Fincentrum
  PS: Já se pod své příspěvky vždy podepisuji, Tomáši. To se tak mezi slušnými lidmi dělá. 🙂

  Odpovědět

 • Spokojená OVBačka.... DS

  9 června, 2011

  Vážený pane Stuchlíku, nedávno navštívil moji rodinu Váš poradce(již už bývalý). Neřekli jsme mu, že pracuji pro OVB a nechali si ho vyslechnout. To co u nás předvedl, bylo naprosto neunosné a neprofesionální. Neuměl vysvětlit rozdíl mezi kapitálovkou a investičkem. Kde to jsme? To je základ… co je na těch Vašich školeních učíte?? Teď už se vůbec nedivím, když berete vše co se dá, hlavně, že z nich máte, že? Nejprve se zamyslete nad sebou a Vaší firmou. Jak píšete, „anonymní příspěvek“, že je pokus o pomluvu, tak se opravdu mýlíte. Nechtěla jsem to vůbec řešit, jen jsem se nad tím pousmála a Vašeho poradce maličko poučila a po pár dnes mi zavolal a nyní pracuje také u OVB a teď tu práci dělá opravdu kvalitně. Byla jsem s ním na několika analýzách a opravdu už ví, o čem je řeč.
  Hezký den, DS

  Odpovědět

 • Lamka

  10 června, 2011

  Tak tomu říkám dobrej fór:) 🙂 :). Ať se Vám daří ve skvělém OVB… A ať Vám ta naivita o kvalitě poradneství, školení a všeho v OVB co nejdéle vydrží!!! Držím palce… Většina slušných poradců jsou z OVB již dávno pryč…
  PS: pokud pod pojmem kvalitně myslíte bouchání IŽP ČP tak to chápu… Pardon, oni Vám to vlastně nyní zrušili, že… Jsem docela zvědav jakou novou prasárnu OVB vymyslí, když už ProfiInvest není to co býval 🙂 🙂 🙂

  Odpovědět

 • Petr Stuchlík, Fincentrum

  19 června, 2011

  Vážená paní Neznámá,
  v první řadě Vám blahopřeji ke spokojenosti ve společnosti OVB. Jste-li na pozici SLD, pak jí rozumím.
  V každé velké poradenské a/nebo zprostředkovatelské společnosti se objevují poradci, jejichž kvalifikace je tristní. Jednotlivé společnosti se mezi sebou liší svým přístupem k takovým lidem. Fincentrum dlouhodobě vynakládá mnoho zdrojů na vzdělávání a kontrolu celého poradenského procesu.
  Proto je Fincentrum nejlépe hodnocenou poradenskou společností v ČR. Viz např.:
  http://fincentrum.com/nase-sluzby/financni-poradenstvi/nejkvalitnejsi-poradenstvi
  Může se stát, že některý začínající poradce bedlivému dohledu dočasně uniká. Za tento zážitek se Vám omlouvám a prosím Vás o sdělení jména poradce, abychom mohli prověřit jeho účast na školeních, práci kontroly a jeho nadřízených.
  Jednotlivé společnosti se mezi sebou liší svým přístupem k takovým lidem. To už jsem jednou psal. Pokud jde o OVB, stačí jedno jméno, dnes už symbol: Lukáš Štork. Pokud někdo prokazatelně (a prokázaně!) okrádá klienty a vedení společnosti jej oslavuje na FKT… kde to jsme? Tedy, kde to jste Vy? 🙂 Je to škoda, protože v OVB pracuje několik poradců a manažerů, jejichž práce si osobně vážím.
  Přeji Vám hodně štěstí a úspěchů. Věřím, že alespoň na smlouvy klientům se podepisujete svým celým jménem.
  Petr Stuchlík,
  Fincentrum

  Odpovědět

 • ex manažer OVB

  9 května, 2011

  Pane Hanzle, naprosto souhlasím s obsahem vašeho příspěvku. Je to ten samý Uzel, co nás káral za to, že neprodáváme IŽP ve velkém? Že nás nesmí zajímat analýza u klienta, jeho přání? Jsme prý prodejci, žádní pečovatelé. Klientovi nepomáháme se zbavit dluhů, najít řešení, ale prodat PRODUKT!To je cíl. O Štorkovi a dalších bouchačích se nechtěl bavit. Etický kodex…co to je pane Uzle? Sestavil jste etickou komisi z lidí,kterým se příčí slovo etický. Neetické jednání jste podporoval a šel na ruku neeticky smýšlejícím LD a RD. Styďte se!! Divím se, že ste našel tu drzost vystrčit hlavu z písku.

  Odpovědět

 • Monika

  25 května, 2014

  Úplně souhlasím, Uzel je lhář, nic jiného

  Odpovědět

 • OVBák

  7 června, 2011

  Pokud vím, pan Uzel byl z OVB vyhozen, protože se s tehdejším předsedou německého představenstva spolčil a ještě za dob působení v OVB vytvářel novou společnost. Také si dal tu práci, že obvolával půlku OVBáků a „zval“ je do nové firmy. Nevěřím, že název německé a české společnosti je jen náhoda. Nevěřím mu ani nos mezi očima…

  Odpovědět

 • uff

  27 května, 2014

  http://www.you­tube.com/watch?v=7×JwTWv­FHZo

  Odpovědět