CZK/€ 24.700 +0,02%

CZK/$ 22.902 -0,17%

CZK/£ 29.235 -0,14%

CZK/CHF 25.546 -0,29%

Finanční poradci: Máte výhodnou smlouvu?

 


 

Otázku výhodnosti a nevýhodnosti smluv řeší nejen finanční poradci, kteří chtějí opustit svou „rodnou“ finančně poradenskou společnost. Jednostranná ujednání, konkurenční doložky, smluvní pokuty a rozhodčí doložky trápí často už začínající poradce, kterým je smlouva k podpisu předložena. Mnohdy pak nováček bývá odbyt tvrzením, že se jedná jen o „formalitu“. Odvrácenou tvář podpisu nevýhodné smlouvy pak spatří, až když už je pozdě.

Právní rozbor nejdůležitějších bodů smluv s poradci společností AWD, Broker Consulting, Fincentrum, OVB, Partners a ZFP Akademie uskutečnil JUDr. Vladek Krámek, který je zároveň firemním právníkem společnosti Fincentrum, jedné z analyzovaných společností. Vzhledem k tomuto faktu a ke skutečnosti, že se podílel na přípravě smlouvy o spolupráci se společností Fincentrum, považuji za nezbytné upozornit na možný „střet zájmů“ hned v úvodu.

Exklusivita

Exklusivita smlouvy o spolupráci mezi poradcem a finančně poradenskou společností je standardem. Využívají ji všechny analyzované finančně poradenské společnosti bez rozdílu.

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka je jedním z nejdiskutovanějším témat z náplně smluv o spolupráci – zejména její vymahatelnost či nevymahatelnost. Ať už ale vymahatelné jsou či nikoli, v každém případě je v tvrdší či mírnější podobě využívá každá z testovaných společností. A pro poradce už jen hrozba možného uplatnění sankcí za její porušení bývá důvodem k setrvání ve společnosti, v níž není spokojen. Značně se liší rozsah konkurenční doložky a její specifikace.

AWD ve smlouvě uplatňuje de facto dvě konkurenční doložky. První se vztahuje na snahu přepracovávat smlouvy klientům či přetáhnout poradce po odchodu z AWD a je stanovena na 24 měsíců. Druhá zakazuje poradcům AWD uzavírat smlouvy o spolupráci s třetími stranami, které jsou v konkurenčním vztahu k AWD a nabízet klientům AWD služby jak přímo, tak zprostředkovaně, na 12 měsíců. Konkurenční doložka neobsahuje žádné protiplnění, ostatně stejně jako žádná smlouva z dalších testovaných společností uplatňujících konkurenční doložky.

Poradce, který opustí Broker Consulting, nesmí 12 měsíců vykonávat konkurenční činnost a 24 měsíců kontaktovat své bývalé klienty a 36 měsíců musí udržovat mlčenlivost. Konkurenční doložka je velmi podrobná. „Zachází do velmi jemných detailů, např. dokonce zakazuje poskytovat poradci finanční služby svým rodinným příslušníkům, pokud tito do pěti dní po ukončení smlouvy poradce neoznámí, že chtějí s poradcem spolupracovat nadále,“ uvádí ve své analýze Vladek Krámek a dodává: „Vůči ostatním klientům BC je zákaz absolutní.“

REKLAMA

Nejmírnější konkurenční doložku má ve smlouvě společnost Fincentrum. Nezakazuje poradcům přechod ke konkurenci, jen zakazuje na 24 měsíců „přetahovat“ další poradce. Ovšem ani za porušení této doložky není stanovena žádná smluvní sankce.

OVB vzalo konkurenční doložku šmahem. Je velmi jednoduchá – a široká. Poradce nesmí vykonávat prakticky žádnou činnost v oboru po dobu 24 měsíců. „Je bezesporu nepřiměřená,“ hodnotí ji Vladek Krámek.

Společnost Partners má ve smlouvě zákaz spolupráce s konkurenční společností na dobu 12 měsíců po odchodu od Partners a po stejnou dobu nesmí kontaktovat jiné poradce společnosti s nabídkou k odchodu. Klienty nesmí kontaktovat dokonce 36 měsíců. „Na konci smlouvy je ustanovení, které zakazuje být činný v oboru, který upravuje smlouva po dobu 9 měsíců (toto ustanovení poněkud koliduje s ustanovením článků předchozích); toto poslední ustanovení umožňuje, aby poradce zaplatil Partners 3 měsíční provize a následně může v oboru podnikat. Vzhledem k ustanovením předchozích článků smlouvy působí toto ustanovení poněkud zmatečně,“ dodává Vladek Krámek.

ZFP Akademie využívá opět velmi širokou, ale jednoduše formulovanou, konkurenční doložku. Pokrývá celé území ČR na dobu 12 měsíců.

Smluvní pokuty a sankce

Konkurenční doložka či jiné porušení smlouvy je jedna věc. Druhá je, kolik takové „pochybení“ poradce bude – nebo může – stát. Výše sankcí se pohybuje od nuly do řádu milionů. Jejich vymahatelnost je ale sporná. Vedle případných smluvních pokut si všechny společnosti vyhrazují právo na vymáhání případné škody.

REKLAMA

Nejnižší smluvní pokuty užívá společnost Fincentrum – žádné. Na druhé příčce se umístila společnost Partners s pokutami ve výši od 10 tis. Kč do 50 tis. Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy, resp. až do výše 10 % roční provize.

Broker Consulting v nové verzi smlouvy z 1. 3. 2009 s poradci odstoupil od vysokých pokut a nahradil je rozsahem od 100 Kč do 150 tis. Kč. „Nejzávažnější je asi pokuta Kč 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy v bodě, který zakazuje kontakt klientů BC po ukončení spolupráce (takto koncipovaná pokuta může velmi snadno vzrůst opět na vysoké částky),“ komentuje pokuty Vladek Krámek.

Pokuty od 50 tis. Kč do 250 tis. Kč i za každé jednotlivé porušení smlouvy má sjednány společnost AWD.

Nejvyšších pokut se chtějí domáhat společnosti ZFP Akademie a OVB. ZFP Akademie má sankce za jednotlivé porušení smlouvy od 15 tis. Kč do 1 mil. Kč, OVB dokonce od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč. „Toto je absurdní a nepřiměřené ustanovení smlouvy,“ hodnotí Vladek Krámek.

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka přenáší případné spory mezi poradcem a finančně poradenskou společností na rozhodce. Tím může být prakticky kdokoli a jeho rozhodnutí je závazné – na základě jeho rozhodnutí lze provést i exekuci. Čím více oblastí smlouvy je přenášeno z kompetencí soudu na rozhodce, tím je smlouva rizikovější.

REKLAMA

Rozhodčí doložku obsahují smlouvy pouze dvou zkoumaných finančně poradenských společností – Broker Consulting a ZFP Akademie.

Broker Consulting má přímo ve smlouvě stanoveného jediného rozhodce, který bude o případných sporech rozhodovat. Oproti předchozí smlouvě jsou ale jeho kompetence omezeny pouze na případy sporů o provize a stornoprovize, nemůže rozhodovat např. ve věci smluvních pokut. Tato oblast spadá pod jurisdikci soudů České republiky.

Rozhodčí doložka ZFP Akademie je mnohem tvrdší. Jediného rozhodce si zvolila také společnost a může rozhodovat o veškerých majetkových sporech, které mohou ze smlouvy vyplynout. Týká se tedy i smluvních pokut a penále.

Výpověď smlouvy

Výpověď smlouvy je jen jednou částí problému – tou snadnější. Ukončit spolupráci s finančně poradenskou společností lze výpovědí standardně od 1 do 3 měsíců (výpovědní doba začíná zpravidla běžet následující měsíc po měsíci doručení výpovědi). Za jak dlouho může podle smlouvy začít poradce pracovat pro jinou společnost, je otázkou konkurenční doložky… a její případné vymahatelnosti.

Výpovědní lhůtu jeden měsíc uplatňuje společnost Fincentrum a stejnou lhůtu má uvedenou i OVB, které se ale odvolává i na výpovědní lhůty dle zákona a dochází tak ke kolizi, v níž vítězí zákon. Výpověď dle zákona užívá též Broker Consulting a zákon hovoří o výpovědi 1, 2 a 3 měsíce podle toho, zda je vypovězena v 1., 2., nebo 3. a dalším roce trvání smluvního vztahu.

ZFP Akademie uplatňuje 2 a 3měsíční výpovědní lhůtu – 2 měsíce v prvních dvou letech a v dalších 3 měsíce. Nejdelší, 3měsíční lhůtu pro všechny poradce, mají společnosti AWD a Partners.

Celkové hodnocení

Vladek Krámek svou analýzu doplnil též celkovým hodnocením rizikovosti smluv z pohledu finančního poradce. V hodnocení rizikovosti od 0 do 5 se nejlépe umístila smlouva společnosti Fincentrum se známkou 0, na druhém místě skončila smlouva Partners (1) následovaná AWD (2). Čtvrtou příčku obsadila s hodnocením 3 společnost Broker Consulting.

Nejhoršího hodnocení se dostalo smluvám se širokými konkurenčními doložkami a vysokými smluvními pokutami – OVB (4) a ZFP Akademie (5).

Ke stažení:
Analýza smluv finančně poradenských společností (PDF, 44 kB, Vladek Krámek)

Loading

Vstoupit do diskuze 33 komentářů

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Petr Borkovec

  6 května, 2009

  To je ovšem velmi povrchní a poměrně účelová analýza psaná právníkem Fincentra. Například se zapomněl zmínit, že ve smlouvě Partners je uvedeno, že stačí souhlas klienta a může si jej vzít do své či jiné konkurenční firmy. Stejně tak s poradci v rámci své struktury, takže žádné tři roky, pokud je to klienta poradce.

  atd atd.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 května, 2009

  Vážený pane Borkovče,

  analýza není rozhodně účelová. Bohužel právě posuzovaná smlouva Vaší společnosti, která mi byla předložena, neobsahovala jakýkoliv identifikátor verze, ale ve verzi, kterou jsem měl k dispozici, Vámi tvrzené skutečnosti rozhodně nejsou.

  Co se týče případného „souhlasu“ klienta s tím, kdo jej „smí“ nebo „nesmí“ obsluhovat, je dobré mít takové ustanovení smlouvy v kontrasu se zákonem na ochranu spotřebitele… Souhlas klienta totiž rozhodně není třeba, naopak klient může vyjádřit nesouhlas, pokud si nepřeje být „kýmkoliv“ dále kontaktován.

  Pokud již používáte novou verzi, která neobsahuje konkurenční doložku, považuji to za příznívý posun. Vzhledem k tomu, že ale nerozporujete můj komentář k zákazům platným po dobu jednoho roku, asi tomu tak nebude.

  Povrchní, verzus hloubková kontrola viz můj komentářv v příspěvku „disclaimer“.

  Příjemný den

  VK

  Odpovědět

 • Anonym

  6 května, 2009

  Dobrý den,
  už po přečtení úvodu – ´ ..uskutečnil JUDr. Vladek Krámek, který je zároveň firemním právníkem společnosti Fincentrum, jedné z analyzovaných společností.. ´ – celý článek ztrácí jakýkoliv jiný, než PR význam.

  Odpovědět

 • I jako PR je to ubohé

  6 května, 2009

  To nemá význam ani jako PR – je to prostě ubohost nad ubohost….

  Odpovědět

 • Anonym

  6 května, 2009

  Opravdu? Kdybych chtěl psát PR článek, tak rozhodně nebudu psát informaci o možném střetu zájmů.

  Pokud máte jiný právní názor na smlouvy mezi finančně poradenskými společnostmi a jejich poradci, velmi rád ho publikuji.

  Odpovědět

 • habakuk

  6 května, 2009

  Nebo účelově právě proto!

  Odpovědět

 • like.n0.other

  6 května, 2009

  clanek sice zajimavy, ale nejdulezitejsi odpoved jsme tedy stejne nedostali – vymohla si uz nektera spolecnost skutecne plneni nehoraznych pokut a je vubec konkurenci dolozka za techto podminek pravne korektni?

  Odpovědět

 • Anonym

  6 května, 2009

  Dle mého názoru a dosupných informací (i) doložka je nejen nekorektní, ale dokonce neplatná, (ii) žádná společnost se pokut zatím nedomohla, resp. ani nedomáhala. Není možné komentovat společnosti, které mají ve smlouvách rozhodčí doložky, protože takové řízení není veřejné a ani výsledek nemůže být zveřejněn, pokud obě strany neposkytnou souhlas.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  6 května, 2009

  dekuji, tyto informace jsem presne chtel slyset 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  6 května, 2009

  to chápu 🙂

  Odpovědět

 • like.n0.other

  6 května, 2009

  pokud mohu, mel bych na Vas jeste jeden dotaz – a to jak je to s rozhodcimi dolozkami, jak je vubec mozne, ze je neco takoveho legalni; to se tedy muze stat, ze ve smlouve bude „…pripadne spory bude resit rozhodce – predseda predstavenstva spolecnosti“ nebo neco podobneho?
  muze se vubec „obet“ takoveto dolozky vubec odvolat k nejakemu nezavislemu organu?

  Odpovědět

 • Anonym

  6 května, 2009

  Ano, zjednodušeně řečeno i takto by mohla případná rozhodčí doložka znít… Co se týče Vámi použitého obratu „oběť“, máte možná do jité míry pravdu, ale bohužel „neznalost neomlouvá“ a člověk, který se pod takovou doložku podepíše (ať již proto, že smlouvu nečetl, nebo jí nerozumněl…), je doložkou vázán a není „obětí“ ale smluvní stranou. Obecně se proti rozhodnutí rozhodce odvolat nelze. Přezkum rozhodčího nálezu je zákonem velmi limitován pouze na procesní důvody (opět zjednodušeně řečeno).

  Takže legální to je viz zák. č. 216/1994 Sb., přičemž obdobná praxe je stejná skoro ve všech rozvinutých státech, protože tento zákon je pouhým převzetím mezinárodních standardů.

  Mimochodem dle zákona: Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý a způsobilý k právním úkonům, pokud zvláštní předpis 2) nestanoví jinak.

  Takže třeba i několikánásobný recidivista s „nedostudovanou“ základní docházkou, pokud se na tom strany dohodnou 🙂

  Pokud se zadaří, snad i na toto téma budu publikovat nějaký článek (a snad nebudu napadán z podjatosti, protože Fincentrum rozhodčí doložku neopoužívá :-))

  VK

  Odpovědět

 • Robert

  8 května, 2009

  Musím souhlasit s p. Zámečníkem a Krámkem. Nejde o PR článek. Jsem od konkurence, říkám si, že tenhle článek vyšel včas, chápu ho jako možnou poradnu pro poradce, co řeší už měsíce svůj odchod. Nemůžou se pohnout z místa. A myslím si,že tady někdo tuší, že se v jedné velké firmě děje něco, kde přesně tohle budou řešit ve velkém a v týmech! Je to na spadnutí.

  Odpovědět

 • Honza

  8 května, 2009

  ve které? 🙂

  Odpovědět

 • OVBák

  8 května, 2009

  V OVB nebo v AWD? Řekni to na plno! Také jsem něco slyšel.

  Odpovědět

 • R.

  13 května, 2009

  Reknu to naplno, ale jsou to jen informace ktere jsem slysel od lidi z „postizenych“ firem. Z Fincentra, ktere behem sestnacti mesicu ma sfuzovat s OVB, se ocekava az tricetiprocentni „odpad“ – manazeri budou se svymi tymy odchazet, ale v predvidatelnych cyklech. Realnou cenu firmy s ohledem na predvidatelnou migraci ma urcit auditor Fincentra/akvizitor OVB.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  13 května, 2009

  zajimave. myslim si ale, ze OVB by spise nez nejake fuze mela resit to, proc od ni poradci odchazeji, a tech duvodu je v dnesni dobe skutecne mnoho a v rade pripadu je jich mnohem vic nez duvodu proc zustat.

  Odpovědět

 • ovbák

  13 května, 2009

  To by jste se divil, k OVB se přidává daleko víc lidí než k Partners a jiným poradenským firmám. Těch 37 let na trhu už něco znamená. Já pocházím z Regionálního ředitelství Dity Slezákové a o práci u nás je pořád velký zájem, tak tady moc neplácejte. Zajímalo by mě, od koho jste Vy – like no other??

  Odpovědět

 • Honza

  13 května, 2009

  v tom případě je ovšem zvláštní, pane OVBáku, že OVB už velmi dlouhou dobu stagnuje, když je tam takový příliv lidí. Zatímco například Partners rostou – v těch Vašich nejnovějších jednotkách přes 500.000 BJ měsíčně.

  běžte radši nabouchat pár Profi Investů s Futurem na spoření a ať se Vám dobře spí, protože s prací, kterou Vás Zoubek a Slezáková naučili, se v budoucnu už moc klidně nevyspíte.

  Odpovědět

 • OVBák

  13 května, 2009

  Nejsem z teamu od Zoubka, jsem v přímem teamu u Dity. Nebudete tomu možná věřit, ale po tom, co se děje v OVB kvůli Štorkovým prasečinám, jsem rád, že jsem u Slezákových. To, co dokázala Dita v 25 letech, o tom se Ti tak může jen zdát, chytráku!

  Odpovědět

 • like.n0.other

  14 května, 2009

  kolego, pochazim od pana Zoubka – udajne nejlepsiho v CR. Ale to klienta prilis nezajima. Stejne tak ho nezajima nejakych 37 let historie. Pokud v soucasne dobe neni konkurenceschopna nabidka, klient nema duvod nejit jinam. Pokud jdu ke klientovi a ten mi rekne, ze ma zkusenost s OVB, nicmene spatnou, neni to zrovna dobra znamka pro tuto firmu a pro me osobne je velice obtizne se prosadit a ziskat znovu ztracenou duveru. Ja osobne, byt klientem, bych s poradcem od te same firmy, byt jinym, nejspis vubec nic neresil. Proto chapu uvazovani techto klientu.
  OVB stagnuje, a to je fakt. Neresme BJ, i kdyz u nich se to nakonec stejne nakonec projevi.
  Ryba vzdy smrdi od hlavy a zde to neni jine, problem je predevsim ve vedeni. Tim nemyslim strukturalni vedeni, ale predstavenstvo a take nemeckou centralu. Napr. pana Slezaka si velice vazim.
  Bohuzel, jsou ukoncovany spoluprace, novych prilis nepribyva.
  U BC se vyvijeji nove produkty, u OVB vse pri starem, minimalni zmeny. Zadny poradensky system, vse aby si jednotlivi poradci delali sami.
  Clovek ztrati neskutecne mnozstvi casu jenom tim, aby jeho financni plany k necemu vypadaly. Podobne veci by mely byt vsude samozrejmosti. Proc musi byt poradce navic grafikem a IT technikem?
  Toto ma byt nejlepsi v CR??

  Jinak co se tyce novych prichozich – vsimnete si, co je to za lidi. Jsou to z drtive vetsiny novacci. Ti potom jdou bud na manazerske pozice, nebo casto odchazeji jinam, kde je jim poskytovana lepsi podpora v oblasti odbornosti.

  At chcete nebo ne, vedeni s timto bude muset neco udelat, jinak bude OVB drive nebo pozdeji prevalcovana konkurenci.

  37 let je sice fajn, ale tento obor se rozviji velice rychle, a kdo nestaci jeho tempu, bude muset z kola ven.

  Odpovědět

 • Honza

  14 května, 2009

  Aspoň víme, odkud vítr vane. S Broker Consultingem jste si ovšem moc nepomohl. Zejména ten vývoj produktů je k zasmání při bližším pohledu na jejich portfolio složené z Evropské penze a Amcico Investu.

  a z OVB si okopírovali přístup k poradcům: tlakem, konkurenční doložkou a dokonce i rozhodčí doložkou je pevně připoutat až zjistí, že jde o pokrytce a často lháře.

  Odpovědět

 • like.n0.other

  14 května, 2009

  BC je velmi verna kopie OVB 🙂
  nicmene veci, ktere maji navic, se mi vcelku libi – napr. princip odborne specializace – neco, co u OVB celkem chybi
  jinak mimochodem, neprechazel jsem do BC a v nejblizsi dobe to ani neplanuji, ale snazim se zjistovat si podrobnosti o konkurenci, kdybych se rozhodl u OVB skoncit.

 • OVBák

  14 května, 2009

  Divím se, že tedy ještě pro OVB pracujete. Proč tedy nejdete jinam? Zoubek je nepochybně schopný manažér. Nevím, co si o něm myslí jeho „podřízení“. Já jsem pod vedením Dity vcelku spokojený.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 května, 2009

  Vážení čtenáři,

  byl jsem požádán redakcí investujeme.cz o srovnání předložených smluv finančně-poradenských společností. Byl jsem si vědom, že taková analýza může být (resp. na investujeme.cz v diskuzi jistě bude) napadána z podjatosti vzhledem k mému působení ve Fincentru, ale na druhou stranu věřím, že takové srovnání může být užitečným vodítkem pro poradce. Tato analýza neměla být hloubkovou analýzou, nýbrž analýzou určitých aspektů smluv, které poradce v praxi nejvíce tíží.

  Rád bych upozornil na to, že disclaimer na začátku článku, že analýzu zpracovával právník jedné z posuzovaných společností, jsem si výslovně vyžádal, právě proto, aby bylo vše naprosto transparentní, a abychom právě v těchto diskuzích předešli zbytečným příspěvkům, na které je de facto zbytečné reagovat.

  Z odborného pohledu si za svým hodnocením pevně stojím, ne jako právník Fincentra, ale jako člověk s odborným vzděláním aplikovatelným na posouzení příslušných smluv. Hodnocení rizikovosti značí můj subjektivní názor na předložené smlouvy, z pohledu poradce, tak jak bych jednotlivé smlouvy doporučil resp. nedoporučil k podpisu svému klientovi (a jedná se o hodnocení pouze v rámci pořadí mezi jednotlivými smlouvami).

  Pokud v diskuzi zaznívají názory typu \\\\\\\“…je to povrchní…\\\\\\\“, \\\\\\\“…toto ve smlouvě není…\\\\\\\“ atd., čtenáři budou jistě rádi, pokud zde příslušní autoři takových příspěvků jednotlivé smlouvy zveřejní (redakce investujeme jistě prostor poskytne). Mně takovýto krok určitě nepřísluší, ale jednotliví přispívající do diskuse (zejména Ti hájící jednotlivé smlouvy), mají určitě možnost danou smlouvu zveřejnit.

  Dále bych rád upozornil, že jsem uvedl vždy verzi smlouvy, která byla posuzována (pouze jedna z posuzovaných společností verzi neuvádí, proto je situace méně průhledná právě u této společnosti).

  Na výroky typu \\\\\\\“ubohost\\\\\\\“, \\\\\\\“povrchní\\\\\\\“, \\\\\\\“podjaté\\\\\\\“ atd., vzhledem k výše uvedenému opravdu reagovat nebudu, jelikož mi to přijde zbytečné a svědčí o nedostatku argumentační schopnosti pisatele. Věcným argumentům se rozhodně nebráním.

  Stále věřím v korektnost této diskuze a uživatelů tohoto webu.

  S přáním příjemného dne

  JUDr. Vladek Krámek

  Odpovědět

 • M

  6 května, 2009

  Jedna vec je smlouva, druha praxe, pane Kramku. A vy tu realitu dobre znate. Prave Fincentrum, ktere je podle rozboru smlouvy „nejmekci“, se se svymi lidmi rozchazi tim nejdrsnejsim zpusobem, vcetne pomluv, k nimz zneuziva take tento server. I v teto diskusi se zcela bez podnetu vyskytl komentar proti panu Netusilovi.

  Duvody jsou zrejme a ten model sleduji opakovane: Kdyz majitele Fincentra „uriznou hlavu“ zemskeho reditele nebo jineho prominentniho cloveka, soustredi se na dve veci: a) vytvorit alibi, ze vyhazov byl opodstatneny, b) zdiskreditovat vyhozeneho, aby jeho pripadna odezva byla neduveryhodna (vitanym efektem takove osobni likvidace je to, ze dany clovek bude v novem pusobisti vzdy narazet na neduveru novych kolegu – kdo vi, jak to bylo).

  Vy, pane Kramku, v clanku hodnotite mimo jine moznost dobrovolne odejit. Fincentrum ale vyhazuje ze dne na den uspesne manazery, pripravi je o tym (pred vyhazovem probehnou tajne dohody s jeho podrizenymi o jejich povyseni, aby s nim neodesli jinam) a v oboru je nasledne prostrednictvim Investujeme.cz znemozni. Tohle nema v jinych firmach obdoby.

  Odpovědět

 • Radek

  6 května, 2009

  Na základě vašeho příspěvku jsem tu trochu pohledal. Myslíte tohle?

  Zhruba rok po rozloučení se se Zdeňkem Kubešem Fincentrum rozvázalo spolupráci s dalším zemským ředitelem, Vladimírem Netušilem. Proč?

  Zlé jazyky tvrdí, že jsme jej vyhodili kvůli objevenému úvěrovému podvodu k partnerské bance. To se mi také velmi těžko komentuje, protože případný trestný čin úvěrového podvodu, kterého by se případně dopustil jakýkoliv spolupracovník Fincentra, by byl skutečností, která by formálně stála zcela mimo Fincentrum. Jde o vztah banka-klient, Fincentrum by pouze hodnotilo etický rozměr případu. Zdůrazňuji, že teď se samozřejmě bavíme ve zcela obecné rovině, nikoliv o Vláďovi. Pochopitelně. Nicméně pokud máte jasné důkazy pro vážné etické či snad trestněprávní selhání, tak ani zemský ředitel nemůže být výjimkou a takoví lidé ve Fincentru být nemohou.

  Ovšem jak se ukázalo hned v lednu, Vláďa byl s otevřenou náručí přivítán v Partners. Já mám čisté svědomí, protože Petr Borkovec ode mne ještě před Vánoci všechny informace v plné šíři měl.

  Je to z http://www.investujeme.cz/clanky/petr-stuchlik-fincentrum-neni-na-prodej/

  Co podle vás na tom není pravda? Díky.

  Odpovědět

 • M

  6 května, 2009

  Jako ze bychom se tady ted preli, co je a co neni v „pripadu Netusil“ pravda? To snad ne 🙂

  Prectete si, na co reagujete. Potvrzujete to – Fincentrum na Investujeme.cz diskredituje lidi, kterych se z ruznych duvodu zbavilo (obvykle zruseni draheho provizniho stupne zemskeho reditele).

  V tom citovanem komentari se mluvi o trestnem cinu – udelejte to, co ja, a pobavte se o te veci se zastupci udajne poskozene Raifky. A pak si znovu prectete tento komentar pana Stuchlika. Silna slova, peclive volena tak, aby balancovala na hranici zalovatelnosti. Opravdu, s timhle se jinde nesetkate.

  Odpovědět

 • insider

  6 května, 2009

  Pro Rajfku je lepsi Netusil v Partners nez Netusil v base. V Partners aspon neco vydela na splatky, v base nevydela nic. Proto to Rajfka neresi u soudu, ale podporuje Partners, aby mu davali zalohy a vyzivovali ho.

  Odpovědět

 • M

  6 května, 2009

  Jasne. Co k tomu dodat. Snad jen poprat manazerum Fincentra, aby se jim podobne svinstvo vyhnulo. (Zatim potkalo paradoxne ty, jejichz tvaremi se Fincentrum chlubilo v celostrankovych reklamach ve Financnim poradci 🙂

  Odpovědět

 • rozhodči

  4 května, 2010

  Dobrý den, vědel by někdo jestli můžu odejít z makleřské společnosti pracovat k některému z jejich partnerů aniž by na mě byla uplatňována ona „super“ konkurenční doložka potažmo „výborné“ řešení sporů přes rozhodčí doložku? Kryje konkurenční doložka jenom přechody mezi makléři nebo je to úplně stejné když půjdu k některému z parterů?

  Děkuji za každou odpověď

  Odpovědět

 • Radek

  4 května, 2010

  To záleží na tom, jak máte konkurenční doložku formulovanou… a dále na rozhodnutí rozhodce, které je těžko odhadnutelné (nemusí se držet ani právním systémem ČR).

  Odpovědět

 • jacob

  9 května, 2013

  Výstižné informace o finančním poradenství – http://financni-poradce-mlada-boleslav.cz/

  Odpovědět