CZK/€ 24.385 -0,25%

CZK/$ 22.897 -0,38%

CZK/£ 28.083 -0,36%

CZK/CHF 25.275 -0,44%

Daniel Chocholatý: Odešli jsme velice rychle

 


 

Pracoval jste jako pojišťovací zprostředkovatel pod pojišťovnou AEGON. Co vás k této práci přivedlo?

Prapůvodně jsem začínal ve společnosti Amcico AIG Life. Do Aegonu jsem přišel v roce 2005, když začínal působit na českém trhu.

K této práci mě přivedla jednoduchá věc: Hledal jsem kombinaci podnikání se záštitou nějaké velké společnosti, protože předtím jsem podnikal. Nikdy jsem nehledal cestu zaměstnaneckou, která je mně cizí – a zaměstnancem nikdy ve svém životě nechci být.

Co vás přivedlo právě do pojišťovacího odvětví?

Když jsem před mnoha lety v této branži začínal, byl ten trh úplně panenský. Existoval tu moloch České pojišťovny a pomaličku začínaly vystrkovat růžky zahraniční pojišťovny. Viděl jsem velký prostor pro to být na trhu úspěšný a moci být nápomocen lidem ve finančním poradenství, v tom, jak řeší svoje finance, zajištění svých rodin a budoucnosti.

Tak, jak to popisujete, to odpovídá spíše obecnému finančnímu poradenství. Vy jste se ale stal výhradním zástupcem pojišťovny, nejdříve Amcico AIG Life a následněAEGON. Proč zrovna pojišťovny? Proč ne finančně poradenská společnost?

REKLAMA

V té době na českém trhu působilo snad jen OVB, které bylo úplně v plenkách. A když jsem do této branže šel, tak jsem vůbec ani netušil, že nějaká forma makléřské společnosti existuje. V jednom jsem však měl jasno – nechtěl jsem jít do České pojišťovny a fungovat jako klasický „pojištovák“.

Šel jste do tohoto oboru, protože jste viděl jeho potenciál a chtěl jste být úspěšný. To se vám i podařilo. Jak velký tým jste vybudoval?

Již od prvného dne (ještě v Amcico AIG Life) jsem začal budovat tým finančním poradců. Za 3 měsíce se mi podařilo postavit funkční tým 10 poradců a překonal jsem tak dosavadní rekord Amcica, který byl 6 měsíců… V Aegonu, kam jsem přicházel s pěti lidmi, jsem nakonec vytvořil tým o více než sto lidech. Jako oblastní a později regionální ředitelství jsme byli vždy nejlepším týmem v objemu produkce.

V čem vidíte výhodu práce pro pojišťovnu v oblasti zprostředkování pojistných produktů oproti práci pod finančně zprostředkovatelskou společností?

Lidé, kteří dnes do pojišťoven jako poradci či manažeři nastupují, hledají určitou "jistotu" a zázemí. Ta jistota je vždy v uvozovkách, podobně jako u zaměstnaneckého poměru. Pro někoho může být lákavá virtuální jistota určité pozice plus nějaký fixní příjem, který pojišťovny nabízejí. To bych viděl v současnosti jako jedinou výhodu.         

Trh dnes ukazuje, že interní distribuční sítě pojišťoven jsou v útlumu,, poradenské firmy naopak rostou a v poslední době i zvyšují kvalitu poradenství. Podle mého názoru bude trh do budoucna rozdělen na poradenské firmy, bankopojištění a přímý prodej (internet, telefon). Interní sítě pojišťoven se budou transformovat na poskytovatele servisu pro všechny prodejní kanály a pečovatele o VIP klientelu. V tom vidím jejich šanci na přežití.

Útlum klasických výhradních distribučních sítí pojišťoven je patrný z nedávných odchodů poradenských skupin od pojišťoven. Mimochodem vy jste jedním z příkladů těchto odchodů. Co podle vašeho názoru způsobilo tento útlum?

Interní distribuční síť vám nabízí možnost jenom prodávat produkty, které vytváří pojišťovna a jsou její vlastní. Nemůže prodávat produkty jiných finančních institucí. A jak se říká, nikdo neumí všechno, vždycky vám v poradenství vzniká určitá mezera, a proto se lidé v interních sítích stávají až na výjimky spíše prodejci než poradci.

Na druhou stranu oponenti tohoto názoru, např. z řad Kapitolu, který je finančně poradenskou společností, která je členem asociace AFIZ, spatřují v exklusivitě naopak výhodu. Společnost, kterou zastupují, jim může nabídnout špičkové produkty, které mají i ve výhradní nabídce.

REKLAMA

Myslím si, že to dnes začíná být již běžnou záležitostí, kdy partnerství pojišťoven a externích distribučních sítí se obrací, kdy dříve si pojišťovny diktovaly podmínky, dnes si naopak makléř "diktuje podmínky", což znamená, že má možnost např. požádat o vytvoření vlastního produktu, pokud mu aktuálně nabízený produkt nevyhovuje. Není k tomu potřeba stát se jakousi pseudo poradenskou firmou pod hlavičko jedné pojišťovny.

Co vás přimělo ke konečnému rozhodnutí odejít od pojišťovny a připojit se k finančně poradenské společnosti?

Musím říci, že to byla dlouhá cesta. A není to ani tak "co" mě přivedlo, ale spíše "kdo" mě přivedl. Osoba, která byla rozhodující v tom, že jsem opustil Aegon, byl Martin Nejedlý, jeden z majitelů společnosti Fincentrum. Setkával jsem se s ním pravidelně šest let, po které se mezi námi budoval určitý vztah, který dozrál k tomuto rozhodnutí.

Je to hodně o osobnosti Martina Nejedlého a teprve v dalších úrovních je to o čemkoli jiném.

Pokud hlavním motivem vašeho odchodu z Aegonu byla osoba Martina Nejedlého, uvažoval jste také o alternativách ke společnosti Fincentrum? Přeci jen finančně poradenských společností se špičkovým servisem pro poradce je na českém trhu více.

Byl jsem oslovován všemi velkými makléři, kteří dnes na trhu jsou, i menšími makléřskými společnostmi. Nabídky jsem si vyslechl, abych získal lepší představu o poradenském trhu v České republice, ale větší vliv na mé rozhodnutí to nemělo. Vždy jsem byl přesvědčen o tom, že pokud někdy z Aegonu a z interní služby odejdu, bude to do Fincentra. V tom to rozhodování bylo vcelku rychlé a snadné.

Jak moc se lišily nabídky jednotlivých společností?

Víte, ono je to o tom, jaký systém dnes Fincentrum nabízí své poradenské síti. Je to systém, který si vzal trošku toho dobrého, co mají systémy interních distribučních sítí, a není to takový divoký multilevel v tom špatném smyslu slova, jako jsou některé poradenské firmy. To pro mě bylo hodně lákavé, protože Fincentrum hledí nejen na kvantitu, ale i kvalitu poradenství, což často nebývá zvykem.

Často ne, ale celá řada finančně poradenských společností má své systémy, kterými se snaží dohlížet na kvalitu poradenství, a v podstatě všechny společnosti, které jsou zastřešeny některou z asociací, ať už je to AFIZ nebo USF ČR, nějaké systému na kontrolu kvality mít musí, jinak jsou ze strany asociací postihovány.

Jsou určitě. Jde ale o to, jestli ty systémy zároveň nepotlačují svobodu jedince a jeho vlastní invenci v tom, jak poradenství v konkrétní rodině či u daného člověka udělat. Jestli ji nepotlačují tak, že tam invence nakonec není.

Myslím si, že Fincentrum našlo dobré vyvážení obojího. Je schopno kontrolovat, aby poradci nabízeli špičkové poradenství klientům, a zároveň poradci mohou používat vlastní rozum.

REKLAMA

Přecházíte z Aegonu do Fincentra se svojí strukturou. Kolik lidí s vámi přechází?

Přechod je v nějaké poloviční fázi. Odešli jsme velice rychle a někteří lidé ještě nemají ze strany Aegonu podepsané výpovědi. Nyní, na půl cesty, přešlo se mnou již přibližně 30 lidí. Proces přechodu je pomalý a zdlouhavý. Proč, to je pochopitelné.

Pravděpodobně právní náležitosti ohledně vaší předchozí smlouvy s Aegonem…

Ani ne tak právní… je logické, že společnost Aegon myšlenku odchodu nepodporuje, právě naopak. Snaží se dělat vše pro to, aby odchod co nejvíce zkomplikovala. Jedním z kroků byla výpověď Aegonu ze smluvního vztahu s Fincentrem.

Svým přechodem do Fincentra ztrácíte vy a vaše struktura veškeré produkty, které jste do té doby znali, a musíte se naučit produkty nové a pracovat s nimi. Jak si myslíte, že tento přechod zvládnete, aniž by utrpěla kvalita poradenství, alespoň na úrovni pojišťovnictví, kterou jste měli pravděpodobně dobře zvládnutou?

Vždy jsem se snažil se svými manažery a řediteli, abychom vybírali spolupracovníky, kteří poskytují poradenství a neprodávají. Pokud poskytujete poradenství, jdete ke klientovi s nějakou myšlenkou a použijete nějaký nástroj. Tím nástrojem je konkrétní produkt. A pokud to zrovna v této chvíli nebude Aegon, což nás velice mrzí, protože společnost i její produkty považujeme za velice kvalitní, tak to bude jiný produkt, který bude klientovi sloužit stejně dobře.

Odchod z pojišťovny komplikují velmi často i finanční záležitosti. Jednou z nich jsou následné provize, které u interních distribučních pojišťoven bývají poměrně značnou částí příjmů zprostředkovatelů na rozdíl od finančně zprostředkovatelských společností, kde je tlak především na získatelské provize než na následné. Jak jste vyřešili s vašimi spolupracovníky tento výpadek příjmů?

Samozřejmě je to nepříjemné, neboť výpadek příjmů se násobí tím, že poradci zatím neznají jiné produkty než produkty Aegonu, které nemůžeme prodávat. Ale díváme se s vizí do budoucna, kdy jsou poradci i manažeři přesvědčeni, že se jim to vrátí ve spokojených klientech – a spokojení klienti přináší poradci příjem do budoucna.

Obdobnou záležitostí jsou provize obecně. Provize interních distribučních sítí bývají zpravidla vyšší než provize finančně poradenských společností. Je ten rozdíl opravdu tak zásadní?

Řekl bych, že toto se tržně velice srovnává. Ten rozdíl je nepatrný.

Jakým způsobem plánujete přistoupit k investicím? Dosud jste měli v této oblasti k dispozici pouze pojišťovací produkty, které jsou jakýmsi hybridem mezi pojištěním a investicí. Nyní dostanete do ruky i nástroje investiční.

Je to i jeden z důvodů našeho odchodu, abychom dokázali klientům v oblasti investic nabídnout větší spektrum možností. Aegon ale není klasickou pojišťovnou, ale vždycky byl zaměřen hodně investičně a jeho produkty, ač byly spojeny s pojištěním, často žádnou pojistnou ochranu neobsahovaly. Byly to kupříkladu produkty jednorázového charakteru, které byly investicím hodně podobné. Naši poradci se tedy v investicích orientují velmi dobře a vítáme možnost mít větší možnosti v investicích. Náš tým je hodně investičně zaměřen.

Kolik procent vašich lidí bude usilovat o licenci vázaného zástupce, aby mohli zprostředkovávat investiční produkty?

Určitě velká většina, odhaduji tak 3/4.

Jaké jsou vaše plány po dokončení přechodu na rozvoj vaší struktury?

Ztratili jsme jisté pohodlí a zázemí interní distribuční sítě reprezentované kancelářemi a různým vybavením. V tuto chvíli budujeme své kancelářské zázemí, které aktuálně nemáme. Až se situace ustálí, je mým cílem další růst týmu. Do Fincentra jsme přišli s cílem stát se velmi rychle zemským ředitelstvím.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 60 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • vysmátý

  27 října, 2010

  🙂 to už je opravdu úsměvné. Fincentrum a kvalita? a přitom se z toho stává žumpa, která bere odpad z celého trhu. pojišťováky a prodejce stavebního spoření. nechápu, jak tam slušní poradci mohou zůstávat a působit pod stejnou značkou jako ti, proti kterým dosud bojovali. a ještě tyhle přechody platí z peněz, které vydělali svojí produkcí a které do nich již Fincentrum nikdy nezainvestuje.
  a že se změní? :)))

  Odpovědět

 • Poradce z fincentra

  27 října, 2010

  Fincentrum ma sve mouchy. Nic lepsiho ale v Cesku neni.

  Odpovědět

 • vysmátý

  27 října, 2010

  a v čem je to Fincentrum nejlepší? vůbec nechápu.
  kromě toho, že dává vysoké pozice hned, což vede k tomu, že se všichni tlačí na vrchních třech pozicích a nikdo nevydělává peníze tomu odpovídající?
  kromě toho, že si každý dělá, co chce a nejsou pravidla?
  a kromě toho, že Vám zaplatí za přechod?
  to vše krátkodobě vypadá hezky a dlouhodobě to bude problém.
  dál už je to tragédie. ke každé smlouvy je nutný opravdu objemný formulář ke smlouvě za 8 Kč. za formulář analýzy zaplatíte přes 10 Kč – což je jedno, protože to tam moc lidí nedělá.
  přivedete nováčka, ale ten bude mít startovní čáru a ještě i další pozice nejnižší na trhu.
  Findata je jen obyčejná nástěnka v hrozným bordelu s dokumenty z roku 2007. žádné analytické nástroje. a čtyři roky se slibují nová a skvělá Findata. a nic. a tak to je se sliby Fincentra vždycky.
  žádné exkluzivní skutečně zajímavé produkty.
  BC, Partners i další mají vyšší přerozdělování. Fincentrum si u některých produktů nechává přes 30% z celkové provize.
  i portfolio produktů a partnerů najdete v Partners a BT výrazně širší.
  a k tomu nejvyšší riziko krachu z důvodu vysokých storen různých podvodníků, kteří se tam kumulují a ještě za to dostanou zaplaceno. Viz. poslední stornová darda na Slovensku.
  a k tomu netransparentnost a mlžení – prostě vše jako OVB před pár lety. jen s vyššími provizemi a ani to už zdaleka neplatí. Škoda, že je nikdo nechce koupit. a až to třeba vyjde, tak se budou všichni ti „poradci“ divit a říkat: vždyť nám říkali ….
  ano, pokud jste z interní sítě či stavební spořitelny a chcete bouchat dál, tak je Fincentrum to pravé pro Vás.

  Odpovědět

 • slovak

  29 října, 2010

  otazka na vysmateho: o co islo na Slovensku?

  Odpovědět

 • :)

  30 října, 2010

  ať odpoví pan Nejedlý, když tak diskutuje. prostě další darda storen a podvodů v řádech milionů, spíše přes deset milionů a budou další. v systému Fincentra je to prostě nutností. berou do systému stovky lidí a dávají jim vysoké pozice a provize, baví se jen s manažerem, nevidí, co sebou přivádí za bandu lidí a často pořádně neznají ani toho manažera. nic jako přijímací pohovor se nekoná.

  Odpovědět

 • vasek

  1 listopadu, 2010

  Pozor, přijímací pohovor se koná 🙂
  Výsledkem byl okamžitě nabídnutý podpis smlouvy. Ostatní se prý člověk doučí 🙂

  Odpovědět

 • Tygr

  27 října, 2010

  nestačím se divit, jak je Fincentrum \“skvělá\“ společnost a co vše tam \“mají\“ za systémy a jak se tam dbá na \“kvalitu\“.
  Investujeme.cz – náborový propagační server Fincentra

  Odpovědět

 • Redakce

  27 října, 2010

  Pane Majere, prosime nepiste sem nazory pod pseudonymem.

  Odpovědět

 • Anonym

  27 října, 2010

  Máte kontakt na vedoucího nějaké skupiny, která přešla do jiné společnosti než Fincentrum? Pošlete mi ho, prosím, velmi rád udělám rozhovor i s ním. Bohužel takový kontakt ale nemám.
  Osobně jsem přesvědčen, že migrace poradců je stejně přirozená jako migrace zaměstnanců. Stejně tak každá z velkých společností (a nejen velkých) má své přednosti, kterými se odlišuje od ostatních – a každý poradce či manažer upřednostní něco jiného. Rád bych proto získal pohled lidí, jejichž volba byla jiná než volba pana Chocholatého či pana Švece.

  Odpovědět

 • Hynek Z.

  27 října, 2010

  Dobrý den pane Zámečníku,
  ono je to možná i tím, že každá firma má jinou strategii. Někdo raději plní spodní linie novými lidmi, někdo zase přivádí celé nové struktury.
  O Fincentru je obecně známo, že se zaměřuje na přetahování celých struktur. Z mého pohledu to vidím přínosné i v tom ohledu, že jsou ve Fincentru mírnější (jsou-li vůbec) udržovací podmínky pozic.
  Co vím o Partners tak tam pokud chcete jít se strukturou přímo na manažerskou/ředitelskou pozici, tak klidně můžete, ale musíte pak splnit kvartální limit a pokud ne, tak letíte zase dolů.
  V tomto vidím největší rozdíl.
  Navíc otázka na Vás jako uznávaného odborníka: Vzal byste k sobě do firmy „finančního poradce“ z Lišky?
  Až se stydím, když vidím v TV tu reklamu, kde říkají „přijďte se poradit s jedním z našich finančních poradců“. Chcete spořit? Stavebko! Chcete pojistit? Stavebko! Chcete bydlet? Stavebko!

  Odpovědět

 • Rob

  28 října, 2010

  Jděte do hajzlu s tímhle serverem! Člověk se tu nic nedozví. Jen samé žvásty! Do 2 let zdechnete všichni!

  Odpovědět

 • Anonym

  31 října, 2010

  Těší mě, že vám Investujeme.cz není lhostejné. 😉

  Odpovědět

 • Rob

  31 října, 2010

  :-), nic víc…

  Odpovědět

 • Jarmila

  27 října, 2010

  Sama vim, jak je tezke odejit z interni site. S peti lidmi jsme odesli z Raiffeisen StSp, protoze nikdo z mych lidi nechtel uz snaset mobbying pana Janicka. Mou dceru (14 let) primo obtezoval, pan Funke to napoprve zahladil. Napodruhe jsem se rozhodla odejit, protoze RSST je rakouska sporitelna, kde berou zneuzivani deti berou tak nejak po rakousku. Nejsem ve Fincentru, protoze jsem se necitila na externi sit. Z vyzkumu kolegy Petra vychazi finko nejlip, takze drzim palce!!! Kdo ma zajem, napiwte na jarmilafinance@seznam.cz. Krasny den, lidicky!

  Odpovědět

 • Olga

  27 října, 2010

  Janicek je prase, to se prece davno vi!!! Me po nem zbyl praskly hymen. Je to jeho jedina kvalifikace, v Rajfce si ho drzi kvuli pratelstvi s mladou Slezakovou a te chate u Salzburgu.

  Odpovědět

 • Tygr

  27 října, 2010

  Pane Chocholaty ***** pan Frydl pana Esicka nebo ho jen ******? Dekuji za vecnou odpoved, nenechte se otravit tim bulvarem na investujeme.cz. Drzime s Pepou palce!!! (*Vulgární výrazy upraveny redakcí)

  Odpovědět

 • Tygr

  27 října, 2010

  Zajímaly by mě kritéria, proč fincentrum vychází nejlíp.
  minimální kontrola?
  minimální investice do rozvoje firmy?
  předražená Trefa?
  žádná vize firmy?
  bereme každého?
  nechceme kvalitu?

  Odpovědět

 • Aegon

  27 října, 2010

  Danova struktura tahla obchodne Aegon v CR. Zbyva jeste jedna, Dana je pres cely rozhovor skoda: aegone styd se, ze jsi nedokazal udrzet tohoto manazera!!!!!!!!

  Odpovědět

 • Zbynék Frÿd

  27 října, 2010

  Pane Chocholatÿ, jak vas muze zprosdtredkovatel zaplatit vic nez pojistovna? Prosim odpovezte, nechapu to.

  Odpovědět

 • Škodolibka domácí

  27 října, 2010

  ale jsem přesvědčena, že Michal Koreis, který do Aegonu přišel nedávno, ho více než dobře nahradí. Jeho know how opravdu stojí za to a navíc je to hezkej chlap 🙂

  Odpovědět

 • poctivka

  27 října, 2010

  Osobně jsem se setkala s nekalými až podvodnými praktikami některých poradců Fincentra. Víte o tom něco ?

  Odpovědět

 • blbka

  27 října, 2010

  Poctivko co jste tím chtěla říct? Naházet špínu nebo něco konkrétního?

  Odpovědět

 • kolemjdoucí

  27 října, 2010

  INVESTUJEME a jeho diskuze je jedna velká žumpa pro zprostředkovatele a účastníky MLM sítí v ČR. Je to tady takove koloseum, kde se střetávají bojovníci jednotlivých táborů.

  Odpovědět

 • poctivka

  27 října, 2010

  házet špínu nechci, ale je tam pár agentů, kteří slibují klientům úhradu nákladů na první dva roky pojištění formou plnění z fiktivní škody…..

  Odpovědět

 • Pavel

  27 října, 2010

  Vždy ,když čtu nějaký článek kde hovoří pojišťovák (zástupce pojišťovny chápu jako prodejce pojištění) tak nechápu kam na ty pohádky a kecy o tom že jsou poradci chodí ? O investicích nevědí zhola nic a jestli si fakt myslí ,že jsou zaměřeni na investice ,jak nám tento vtipálek z Aegonu vypráví a investují klientům přes jednorázové IŽP nebo v těch skvělých fondech přes pojistku tak je mi hodně líto jejich klientů .

  Odpovědět

 • Martin Nejedlý, Fincentrum

  28 října, 2010

  Svým způsobem mě těší, že se zde Fincentrum tolik řeší. Zřejmě už něco znamenáme 🙂 Chci upřesnit pár věcí, které se zde v diskuzi objevily (především „vysmátý“, k Tygrovi později). Formulář ke smlouvě stojí 6 Kč vč. DPH a min. je to dobrý icebreaker u klientů 🙂 Jako jedna z mála firem jsme při auditu AFIzu dostali pochvalu, že má náš formulář vše, co zákon a předpisy vyžadují. Administrativu nesnáším, ale zákony se musí dodržovat. Ne všichni ve Fincentru zatím pracují ideálně, ale pro mě je důležitý trend a srovnání s jinými firmami. Formulářů analýz se odebírá opravdu hodně napříč všemi ředitelstvími. Předpokládám, že si do toho nebalí svačiny. Doba, kdy si každý dělal, co chtěl, je již dávno pryč. Přesto dává Fincentrum patrně nejvíce svobody a respektu svým kolegům ze všech větších firem na trhu. To považuji za důležité pro seberealizaci schopných lidí. Nejsme armáda ani policie ani německá firma. Ve Fincentru je naprosté minimum kolegů, kteří neplní kariéru (důsledek předchozích dohod). A to minimum bude končit ke konci tohoto roku. Když přichází někdo zkušený, co je špatného na tom, že získá pozici, která odpovídá jeho zkušenostem a objemu obchodů? To, že má Fincentrum objemy pro růst v kariéře na cca 40 až 50 % AWD, Partners či Broker považuji za výhodu. Rozumná kariéra = možnost vydělat více peněz. Příliš přísné kariéry pomáhají zmíněným firmám navyšovat svou marži (nevyplácí se provize nejvyššímu stupni v kariéře, který je neobsazený). Je vidět, že p. „vysmátý“ na findatech dlouho nebyl. Kolegové, kteří přišli z jiného prostředí, jsou doslova nadšeni ze všech těch nástrojů, pomůcek a informací, které na finDatech jsou. Ano, nová finData mají zpoždění, ale to se stane, když musíte změnit dodavatelskou firmu. V létě 2011 se na ně však můžete těšit už definitivně. A budou nejlepší na trhu!
  Exkluzivní produkty? Dle mého názoru negativně ovlivňují nezávislost firmy. A nezávislost je to nejcennější, co poradenská firma má. K čemu potřebujete zlevněná investička, jako mají Partners? Z podprůměrných produktů máte sice lehce nadprůměrné, ale my se snažíme investovat především přes podílové fondy. Ohledně přerozdělování: většina provizí ve Fincentru je na stejné úrovni nebo o něco vyšší než u konkurence. Dáváme provize hned, nikoli část až po dvou letech. Do sítě jde téměř 80 % obratu (nejde jen o provize, ale i příspěvky na kanceláře, bonusy při splnění cílů apod.). Že mají Partners lepší portfolio než my? Si děláte srandu, že? 🙂
  Riziko krachu z důvodu storen? Ano, podvodník Zdenek Kubeš, to byla opravdu darda, se kterou jsme se zapotili. Tato kauza nás ale natolik poučila, že dnes máme patrně nejlepší systém řízení rizika na trhu. Podvody se dějí a obzvláště na Slovensku je to docela problematické. Úplně se jim nevyhnete, to bohužel patří k byznysu, kde se vyplácejí zálohové provize. Díky našemu systému jsme ale včas odhalili 2 kauzy, z nichž ztráty jsou naprosto minimální. Jednalo se o pár set tisíc korun (mmch pojišťovny přišly o desítky milionů). Fincentrum bude mít letos obrat přes 800 mil. Kč. Věřte mi, tohle jsou naprosto bezvýznamné drobné. Fincentrum nikdy nebylo v lepší finanční kondici než je teď a každý měsíc je to lepší. Zbytek p. „vysmátého“ jsou jen plky konkurenčního kolegy bez informací

  Odpovědět

 • Rob

  28 října, 2010

  No ještě aby sis plival pod nohy…

  Odpovědět

 • poradce

  28 října, 2010

  nezaviď Ficnentru uspěch, jooo

  Odpovědět

 • Radek

  31 října, 2010

  Co zkusit třeba konstruktivní diskusi nebo kritiku? Ta by mě zajímala mnohem víc než nějaké plivání. A řekl bych, že nejsem sám.

  Odpovědět

 • Honza

  29 října, 2010

  docela mě pobavil ten výrok „my se snažíme investovat přes podílové fondy“. 🙂 chápu, proč radši nezveřejňujete čísla o struktuře produkce, protože Fincentrum investice dělá skutečně minimálně, nikdo je neumí a jsou prostě málo provizovány, investování přes Amcico Invest je přece „výhodnější“, je to jednoduché a zatímco v provizním obratu Partners mají investice stále významnější roli a tvoří téměř 20%, tak ve Fincentru to nebude ani 5%.

  Odpovědět

 • undo

  1 listopadu, 2010

  No, se tady moc neřeší Fincentrum, ale vaše lži o něm Martine. Vaše snaha něco znamenat je docela legrační. Jasně že něco znamenáte, větší bordel na trh nikdo nezavedl. Založit bysnys na lhaní a udržet to tak dlouho, to chce pořádnou dávku umění. Svým způsobem to asi zaslouží i obdiv. 🙂 Nejhorší je, že vaši lidí mají tu strašnou nálepku „odpad trhu“…Lidi co vyhodili, jdou k vám. A pak ti které ukecáte na extrémně vysoké odchodné, popřípadě ředitelské pozice pro každého. Čím to financujete? Tím, že nedávate na mnoha produktech 20% ale 30% marži?

  Odpovědět

 • Martin Nejedlý, Fincentrum

  28 října, 2010

  A teď k Tygrovi. Rozhodnutí pana Chocholatého je vcelku logické. Odchod do jiné pojišťovny či finanční instituce v dnešní době nemá smysl. Odchod do malé firmy? Jak pro koho. V malé firmě budete mít velké slovo, ale prakticky žádné zázemí. Takže většina lidí tam neporoste. Dan je ambiciózní a chce být úspěšný, proto si musel vybrat velkou firmu s dobrým zázemím.
  Jít do německé firmy by šel dnes jen blázen. Zkušenému člověku nemají co nabídnout. Partners nepřipadá v úvahu. Zaprvé, lidi z trhu neumějí integrovat (viz V. Netušil či D. Laštovka). Za druhé, když děti z Partners běhají po trhu a ruší kmenový produkt Aegonu „svým“ levnějším, tak to moc na dobrém vnímání Partners v očích člověka z Aegonu nepřidá. Za třetí, brutální kariéra. Tohle platí i pro Broker. Navíc, kdo by šel do firmy, které se nedaří a neroste, která má divnou vnitřní atmosféru, která více používá strach a bič než touhu a cukr při řízení lidí? Do firmy, ze které mnoho lidí odchází a mnozí jdou právě do Fincentra? A věřte, že Broker platí za přechody lidí úplně jiné peníze, než kdokoli jiný.
  Co se týká kontroly, tak Fincentrum hlídá vysoké PČ, vysoké pojistné/úložky do IŽP/ penzijních fondů a vysoké CČ u SS. Dále hlídáme počty „rizikových“ smluv, tedy zejména IŽP u klientů. Máme call centrum, které náhodně klientům volá apod.
  Investice do rozvoje firmy: Letos dosáhneme zisku tak 30 mil. Kč. A to především díky investicím do rozvoje byznysu. Jsme jediná firmy, která má centrální vzdělávání. Naše interní vzdělávací oddělení má dnes již více než 10 lidí. V back officu máme přes 40 lidí a díky tomu zapisujeme smlouvy do 1 dne a ve špičce do pěti. Inzerce v médiích včetně TV, analytici, profesionální management, aby byla firma nezávislá na akcionářích (BC bez Hrubého a Partners bez Borkovce a Lukeše by fungovali asi stěží) atp.
  Předražená trefa? Ale jděte, to je brečení hlavně kolegů z Partners, že něco podobného nevymysleli. Je to výsledek výběrového řízení, ve kterém byla celá řada kritérií.
  Žádná vize firmy, to je blábol. Stačí se zeptat kolegů či se podívat na náš web.
  Bereme každého? Již dávno ne. Při přechodu do Fincentra si vždy vyjasníme, o jakou práci máme zájem a někdy se s někým prostě nedohodneme. To, že někdo pracoval v Lišce a dojde mu, že už to není ideální a že se chce změnit, přece není špatné. Naopak. Současné portfolio produkce kolegů, kteří přišli z Lišky, je lepší než u mnohých matadorů ve Fincentru či u konkurence.
  O kvalitě jsem již psal i v minulém příspěvku.
  Ale internet či papír snese všechno. Nejdůležitější jsou čísla. Nikdo jiný, ani zdaleka, neroste tak jako Fincentrum. Je to dáno tím, že přicházejí nejen lidé z trhu, ale podařilo se nám rozjet i nábory nováčků. Navíc zvyšujeme efektivitu práce našich poradců. Dále, lidé od nás neodcházejí (možná nějací nevýkonní jednotlivci, to je ale pod mou rozlišovací úroveň). Kolegové, co odešli s V. Netušilem před 2 lety do Partners, se po půl roce vrátili. Kolegové, co přišli z jiných firem, zpravidla do 9 měsíců minimálně zdvojnásobili produkci. To jsou fakta, nikoli plky většiny zde diskutujících.

  Odpovědět

 • :)

  28 října, 2010

  ale vy jste se nám nějak rozepsal. 🙂 Trefa předražená je – to je fakt. Fincentrum bere každého a to je také fakt. podívejte se, kolik lidí máte v systému a kolik z nich něco dělá. a ano lidí z Fincentra do Partners šlo nemálo a dost se jich vrátilo a dost i proto, že nezvládli ani supervize. základní neschopnost dělat poradenství a základní neznalost jiných produktů než stavební spoření a Amcico Invest. smutný obrázek. Vesměs lidé přetažení ze ZFP, kteří stále dělali to samé a bohužel to byli i lidé na manažerských pozicích. hnus.
  a když už jste u těch úspěchů. Z pohledu těch lidí je důležitější vidět růst lidí ve Fincentru než Fincentra jako celku. a ten tam není. všichni jsou narvaní na nejvyšších pozicích. Kašpar a další píší stále stejná čísla a roste jen oblíbenec Kovář, pod kterého dáváte lidi. Nafouknutý fiktivní obrat Fincentra možná někoho zblne, ale růst mu nepřinese.
  Buďte, ale aspoň trošku úpřímný aspoň k sobě, běz přetahovacích schopností pánů Nejedlého a Stuchlíka by tu Fincentrum také nebylo a myslím, že to už se spíše obejde BC bez Hrubého a Partners bez Lukeše a Borkovce.
  Nicméně, hodně zdaru v přetahování pojišťováků a stavebkářů. V partners o ně je skutečně malý zájem a když tak jednotlivce a te řady bouchačů. I když Aegoňákům se divím, Fincetrum jim nejen zrušilo spoustu smluv, ale hlavně je vždy u nás na Hradecku a Pardubicku brutálně pomlouvalo.
  ještě nám napište nějakou pohádku o tom profesionálním Fincentru, Martínku.
  Třeba tu story o brutálních stornech a fraudech na Slovensku, kde máte na číslech 1100 lidí, ale píše tam sotva desetina.

  Odpovědět

 • z pojišťovny

  28 října, 2010

  Pánové, pánové, koho ty vaše žabomyší války zajímají? Objektivně oceňuji, že se pan Nejedlý umí podepsat. Proč to nedokážete třeba Vy, pane „:)“? Píšete zajímavé informace, ale jak mám věřit člověku, který si za nimi nestojí svým jménem?

  Odpovědět

 • Tygr

  28 října, 2010

  Pane Nejedlý,
  bylo by divné, kdyby jste napsal cokoli špatného na svou společnost.
  Každý Váš argument o kvalitě Fincentra by se dal v diskuzi úspěšně vyvrátit. Ale nebudu se tady zabývat nesmysly.
  Jen snad dva odkazy, když se tady navážíte do Partners, jejich výroční zpráva za rok 2009 i se strukturou produkce Partners je lehce dohledatelná na stránkách Partners, kdežto u Vás to je obtížné ( mě osobně se to najít nepodařilo).
  http://www.partners.cz/files/vyrocni_zprava_partners_2009.pdf
  A ještě jeden odkaz na Trefu, proč lžete, že to není předražené?
  viz
  http://www.produktovelisty.cz/pojisteni-osob/zpravy/generali-pojistovna/320-fotbaliste-sobe.html
  A ještě k těm vizím, ptal jsem se jednoho vašeho regionálního ředitele a o žádných vizích společnosti Fincentrum nevěděl. A jako RŘ rozhodně nevypadal, co se týká finančních příjmů. Není u Vás náhodou RŘ skoro každý?

  Odpovědět

 • :)

  28 října, 2010

  a proč tu strukturu produkce nemají ani ve výroční zprávě AFIZu, kde ji dosud dávali a kde ji všichni ostatní mají. prostě úmyslně netransparentní a to musí dělat jen ten, kdo lže. Fakt nechápu ty ovce ve Fincentru, že jim to nedochází, ale pár sem jich potkal jsou fakt brutálně vymytí představou, že Fincentrum je největší firma na trhu s nejlepším servisem a provizemi. Jen si nějak nevšimli, že tam nikdo není pořádně úspěšný, nikdo nebere moc peněz a že vlastně nic o firmě a její produkci neví.

  Odpovědět

 • taky vysmaty

  28 října, 2010

  Pan nejedly je stejne duveryhodny jako fiktivni obrat Fincentra. 🙂 a jako jejich zarucene zpravy o tom jak jsou nejvetsi na trhu. Zpravy kterymi krmi svoje ovecky.
  Na findatech jsem casto a je to skaredy system a nachazim tam jen informace o provizich a navysovani provizi nez nove funkce. Nic to neumi.
  Kdyz uz jsme u te velikosti a rustu. V zari nic moc. 4,5 mil. brutto bodu bez dokladu o zaplaceni je sotva 250k jednotek Partners a ti meli 510k s doklady. To neni moc srovnatelne. je o to zvlastnejsi jaka cisla ukazujete v zaverce.
  Mimochodem, kdyz typujete tak rychle, tak proc vam trva mesic nez vyvesite vysledky za zari.
  Zdravim nejvyznamnejsi firmu na trhu. 🙂 ach jo, jste spis pro legraci a jsem zvedav, kdy se ten vachrlaty domecek z karet zbori!
  A doufam, ze najdete toho kupce, ktereho tak marne hledate. to se budou vase pretazene ovecky divit, komu ze to vlastne verili.

  Odpovědět

 • RŘ FCTR

  30 října, 2010

  Dobrý den pane taky vysmátý, je opravdu vidět, že systému FCTR příliš nerozumíte… Co se týče produkce, 4,5 mil bodů bez dokladů o zaplaceni? Mno zajímavé, a že se neproplacené body automaticky odečítají asi nevíte, že? Tzn. 4,5 mil bodů je po odpočtu storen a neproplacených bodů… Proč trvá tak dlouho, než se vyvěsí září? Jednoduchá odpověď, protože uzávěrka září probíhá 20. října, do té doby se právě odečítají neproplacené body a storna… Tím pádem je otázka, zda 510k brutto jednotek (byť z dokladem o zaplacení za pojištění!, což je otázka…) je opravdu o tolik více, než 250k v podstatě čistých jednotek FCTR… Relevantním ukazatelem velikosti společnosti totiž bude a je finální provizní obrat… Dále nikdy a nikde jsem neslyšel, nikoho z FCTR prezentovat, že FCTR je největší společností na trhu… Naopak se netajíme tím, že není naším cílem být největší společností, ale cílem je kvalita a dobré jméno… Mno nic, nebudu se pouštět do větších diskusí, stejně to nemá cenu a každý si tu bude tvrdit své… Nechápu, tu zášť a kydání špíny mezi jednotlivými představiteli společností… Naopak jsem názoru, přejme si vzájemně úspěch, každá společnost má své výhody a nevýhody a každému poradci vyhovuje jiný systém… Tak nechť si ho společnosti provozují a jsou úspěšní, samozřejmě v rámci kvalitního poskytování péče… Protože to není o firmách, ale lidech…

  Odpovědět

 • :)

  30 října, 2010

  souhlasil bych, kdyby si Fincentrum všímalo jen sebe a nerylo do všech kolem, ale to se neděje. nikdo jiný tolik nekydá a ty bouře nerozpoutává více. často právě polopravdami a mlžením. nebyl jste na vaší konferenci? myslím, že ta prezentace (máte ji na Findatech) i roztrhaná trička s jmény konkurenčních firem a jednička Fincentrum na Nejedlým je jasný úmysl a cíl i postoj k ostatním. a dopis šéfa centrály na findatech o tom, jak jste největší je také jasné. obecně se mi vždy na konferencích Fincentra nelíbilo to neustálé zesměšňování a navážení do konkurenčních firem. dnes v jedné jsem a vím, o jaké fabulování a lži šlo. hnus. Nečtete vaše tiskové zprávy? Nejvýznamnější…
  chcete říci, že ve Fincentru už jsou tak dobří jasnovidci, že jim stačí jeden měsíc, aby věděli, jak velká storna jim ze zářijové produkce přijdou v budoucnu a kolik toho nebude proplaceno a zrealizováno? 🙂 zejména hypotéky, kdy stále mnozí poradci Fincentra odevzdávají propočty, které nic neznamenají. Jinak v Partners jsou doklady ke všemu nejen k pojištění a hypotéky se odevzdávají po podpisu úvěrové smlouvy, ale je to jedno, jak to je v Partners. Zejména ze struktury produkce, kvality produktů i lidí ve Fincentru je jasné, že o kvalitu firmě jako takové nejde určitě. a ano některým lidem o ni jistě jde a proto nechápu, proč jsou tam.
  provizní obrat toho moc neřekne a to zejména v případě Fincentra, ale to za rok či dva zjistíte sám.

  Odpovědět

 • RŘ FCTR

  31 října, 2010

  Nu věděl jsem, že se nemám pouštět do diskuze, že je to zbytečné… Jsem nepoučitelný:(… Nebojte, už se to nestane… Co se týče kydání špíny a tvrzení kdo je největší či nejlepší či já nevím jaké nej… Nezlobte se na mě, ale já se tomuto směju… Protože OVB je jednička, Partners je jednička, Broker je jednička, FCTR je jednička, ZFP je jednička… Všechny firmy ukazují všem, jak jsou nejlepší, nejskvělejší a nezlobte se na mě, ale všechny kydaj špínu… Tu na tohoto tu na tamtoho… Sorry, ke kydání špíny se já osobně nikdy nesnížím…
  Co se týče produkce: Evidentně je vidět, že pokud jste byl ve FCTR, tak jste systém zadávání smluv a odečítání storen či neproplacených smluv opravdu nepochopil. Pokud budete chtít, rád Vám to vysvětlím na osobní schůzce:)… Nebo se zeptejte někoho jiného… Pokud vím, tak ve FCTR již dávno se nezadávají hypotéky podle propočtů… Ach jo, nejdříve se informujte, než začnete osočovat… Evidentně jste z FCTR pryč už dávno… A co se týče struktury produkce, až uvidím u klientů ostatních firem tolik pravidelných investic, jak se říká, pak tomu budu věřit… Zatím vidím všude jen pojistky, pojistky pojistky… Kdepak jsou ty investice? Věřte nebo ne, že v mé struktuře se píše investic požehnaně..

  Odpovědět

 • H.

  31 října, 2010

  ano, Partners jsou také jediní ze zprostředkovatelů, kteří investice pořádně dělají a i tak je to jen kapka v moři. Všude jinde se o tom jen mluví a někde aspoň férově ani nemluví (Kapitol a ZFP), takže to ještě dlouho neuvidíte.

  Odpovědět

 • :)

  31 října, 2010

  a s tou produkcí se radši informujte vy sám nebo si spíše v hlavě nejprve zkuste popřemýšlet, co se skutečně odečítá a kolik z těch čísel v TOP_10 je z toho skutečně netto. 🙂 zkuste selský rozum a znalost toho, jak se odevzdává produkce, co je možné zkontrolovat a jak se smlouvy provizují.
  nicméně, nechme toho – viz. komentář níže, prostě tomu věříte. 🙂

  Odpovědět

 • Tygr

  31 října, 2010

  Dovolím si malou poznámku k proviznímu obratu, IŽP a informační otevřenosti:
  Fincentrum: provize z IŽP 180 % RP a možná i více, není zveřejněná struktura produkce, dělají se vůbec pravidelné investice?
  Partners: provize z IŽP 140 % RP, je zveřejněná struktura produkce.
  Pk vůbec nemá smysl se bavit o provizních obratech jednotlivých firem. To by Fincentrum mohlo mít 500 % RP za IŽP , sekat vysoká IŽP a chvástat se vysokým obratem 🙂
  Rozdíl je vidět:-)

  Odpovědět

 • Dusan F.

  3 listopadu, 2010

  Ale ale kluci z Partners, my vam davame o dost vic nez 140%. Takze vam muzeme snizit provize?

  Odpovědět

 • Tygr

  3 listopadu, 2010

  Kdo my? 🙂
  Snižte nám provize 🙂
  Jinak dobrý joke 🙂

  Odpovědět

 • Ja

  3 listopadu, 2010

  Napovim: obed v Pekarske a vasniva debata o prinosu produktu se „snizenou“ provizi. Uz vite? :)))

  Odpovědět

 • Ctenar

  1 listopadu, 2010

  Martine, kdy splnite slib a zverejnite vysledek auditu Fincentra z pera pana Gardavskeho? Dekuji.

  Odpovědět

 • vasek

  1 listopadu, 2010

  hlídá centrála Fincentra i IŽP s minimalizovanou pojistnou částkou?
  Proč vídám Amcico s PČ 15 tis?

  Odpovědět

 • Alena Pilarová

  28 října, 2010

  Emailem mi prislo srovnani, ze Partners v nekterych mesicich 2010 klesli ve srovnani s rokem 2009. Je to pravda? Dekuji za odpoved.

  Odpovědět

 • :)

  28 října, 2010

  🙂 v jednom měsíci skutečně ano. ale byl to červenec, bylo to brzkou uzávěrkou a ještě je to srovnání produkce brutto 2009 a netto 2010. v netto rostli i v tento měsíc. ve většině měsíců však v brutto rostou o více než 25 % a v září téměř o 40%. v netto ještě více. provizní obrat za celý rok bude prý 1,1 miliardy Kč, což je o 31% více než v roce 2009.

  Odpovědět

 • Honza

  29 října, 2010

  Pusobil jsem ve Fincentru nekolik let, za tu dobu udelalo velky posun dopredu, predevsim vzdelavani se neustalo zlepsovalo a umoznovalo poradcum, kteri o to meli zajem, rust.
  S filosofii Fincentra, kdy poradce berou jako svobodne myslici a inteligentni osobnost, ktera ma pravo cokoli zkritizovat ci delat jinak, uzna-li to za vhodne diky svym zkusenostem, tak prave s touto filosofii jsem se velmi ztotoznoval. Ostatne i profesionalni a ferove jednani Martina Nejedleho, ktery se k poradcum chova spise jako ke svym klientum, nez k podrizenym spolupracovnikum, me vzdy utvrzovalo v tom, ze po mych zkusenostech s OVB a nasledne Partners, jsem v te spravne firme.
  Bohuzel jsem nedavno z Finka odesel, jednak se mi nelibilo ztezovani kariery spolecne s mnirnym snizovanim provizi (ostatne i tak jsou vyssi nez u Partners) a druhak jsem cim dal tim vice citil potrebu zalozit uplne vlastni firmu, tedy jaksi pracovat „bez maklere“. Mnohem vice si ja i kolegove vydelame a budeme pracovat na vlastnich vizich, ktere jsou trochu odlisne od tech Fincentra (a neni pravda, ze vize Finko nema, ma a poradce, ktery skutecne pracuje, je velmi dobre zna).
  A vse, co psal Martin Nejedly, bych podepsal. S vyjimkou toho odchazeni z Fincentra – neni pravda, ze by odchazeli jen „nevykonni“ jednotlivci/poradci a zadne struktury. Obcas se to stane a ja to povazuji za prirozene. Za to by se nemel Martin stydet, protoze i tak je stale vice tech, co do Finka prichazeji, protoze je to opravdu dobra firma s filosofii, jez jsem vyse popisoval…je to firma, co nevychovava ovce, ale dava lidem prostor, to byla, je a doufam ze i bude v budoucnu nejvetsi konkurencni vyhoda Fincentra. Pokud by se mi nedaril vlastni byznys, vratil bych se s nejvetsi pravdepodobnosti opet do teto firmy, ktere vdecim za mnohe, predevsim za otevreni oci a za to, ze jsem v byznysu zustal (v OVB posleze v Partners bylo vedeni zbytecne direktivni az stadovite…to mi tento byznys malem definitivne otravilo…)
  Preji Fincentru mnoho zdaru a zdravim Martina Nejedleho
  PS: i to, ze Martin tady reaguje na casto uplne stupidni prispevky, je znamka velikosti jeho osobnosti…on by to nemusel mit zapotrebi…prsto tu stravi ten cas a diskutuje, tak to delal vzdy, dokonce si najde jako majitel firmy cas i na toho nejradovejsiho poradce, kterym jsem byl kdysi i ja (vlastni zkusenost)…videli jste nekde diskutovat Borkovce, Lukese, Hrubeho?? muze i ten nejradovejsi poradce/zacatecnik zavolat Borkovcovi a probrat nejake zalezitosti osobne?? Nemuze (take vlastni zkusenost)!

  Odpovědět

 • Hynek Z.

  29 října, 2010

  Reakce na:
  „muze i ten nejradovejsi poradce/zacatecnik zavolat Borkovcovi a probrat nejake zalezitosti osobne?? Nemuze (take vlastni zkusenost)!“
  Moje vlastní zkušenost? Může!
  Asi je to jak kdy, bych spíše řekl. Já osobně jsem vpohododě s p. Borkovcem pokecal o tom, co jsem potřeboval.

  Odpovědět

 • Honza

  30 října, 2010

  je to hloupost. Borkovec je naopak známej tím, že je úplnej magor a komunikuje s každým a odpovídá každýmu a to nejen po mailu či telefonikcy, ale i osobně a to i s nováčky a consultanty.

  Odpovědět

 • Radek

  31 října, 2010

  Petr Borkovec se tu občas objeví.

  Odpovědět

 • Petr

  3 listopadu, 2010

  Nejen objevi, nekolik prispevku v teto diskusi primo napsal. I nektere delsi. Jen mu nezbyl cas na podpis.

  Odpovědět

 • kolemjdoucí

  2 listopadu, 2010

  No to to, tolik firem a v každé skončit, to asi nebude problém ve společnostech…

  Odpovědět

 • Znam trh

  29 října, 2010

  Nejedly je slozity (ale charismaticky)
  Stuchlik buzna (ale nejlepsi marketing)
  Lukes hloupy (ale nejlepsi motivator)
  Borkovec zakomplexovany (ale umi pocitat)
  Hruby podrazak (ale ma prachy)
  Poliak strojvudce (ale ma hotely)
  No tak si vyberte. Jsou to lidi, vsichni se snazi, kazdy ma neco.
  Jo a OVB, na to jsem nezapomnel. To uz nikdo neresi, jak se jmenuje ten jejich sef?

  Odpovědět

 • fincentrák

  1 listopadu, 2010

  Nejedlý je intrikář, ale přemluvil už hodně lidí
  Stuchlík je manipulátor, ale umí mluvit v telce
  Lukeš je nebezpečný, ale líbí se holkám
  Borkovec se neumí oblékat, ale umí převzít nápady druhých
  Hrubýho nejde ukecat, ale pomohl obrovskému množství lidí k úspěchu
  Poliak je asi ze všech nejbohatší a nic o něm nevím.
  🙂

  Odpovědět

 • Vilém Podliska

  1 listopadu, 2010

  Komu Petr Hrubý pomohl?Kdo kromě Paura a Huška směl uspět?Pro jistotu jsme každého vyhodili než se mohl stát zemským ředitelem.Je to výhodnější strategie než vyplácet renty a zmenšovat si meziprovize.Více na tomto linku.
  [Odkaz na fotografii odstraněn redakcí]

  Odpovědět

 • spongebob

  2 listopadu, 2010

  nazdar!

  Odpovědět