CZK/€ 24.895 +0,04%

CZK/$ 23.224 +0,31%

CZK/£ 29.460 -0,02%

CZK/CHF 26.080 -0,38%

Jiří Paták a David Kantor: ChytryHonza.cz po vstupu DRFG

 

David Kantor po několika měsících vystřídal Jiřího Patáka v čele ChytryHonza.cz. Proč ke změnám dochází a jaká je budoucnost společnosti?

Loading 

Před časem jste nastoupil zpět do vedení ChytryHonza.cz a nyní jste opět z něho odešel. Co se ve firmě děje?

Jiří Paták: Přesněji řečeno jsem se stáhl do dozorčí rady společnosti, abych se mohl věnovat dalším akvizicím jako předseda představenstva kari time a.s., což je dnes stoprocentní vlastník ChytryHonza.cz. Je potřeba se ale vrátit zhruba tři čtvrtě roku zpátky, kdy jsme si řekli s DRFG skupinou, jaká bude strategie v případě, že se transakci podaří realizovat. Už na začátku myšlenka nebyla „pojďme převzít Chytrého Honzu, protože samo o sobě to je nejlepší byznys na světě“, ale cílem bylo distribuci konsolidovat, spojit  aktiva, která dávají smysl, lidi, kteří mají zajímavé nápady, kapitál, který je dostatečný . Pokud  chceme na trhu růst, musíme spojovat síly. A to byla ta původní myšlenka.

První myšlenka nebyla „pojďme izolovaně řešit Chytrého Honzu“, ale „pojďme se podívat na trh jako celek“.

To, co se stalo v loňském roce, a co se stalo i teď, jsou logické kroky, které z toho vyplývají. Krok číslo jedna po převzetí firmy bylo zjistit, v jakém je  stavu po roce, kdy jsem nebyl ve vedení společnosti, případně doplnit tým v rámci Chytrého Honzy tak, aby se mi mohly uvolnit ruce na další investice.

A to nastalo teď, kdy jsem se stáhnul do dozorčí rady společnosti a zároveň posunul do vedení společnosti kari time a.s.

REKLAMA

Stoprocentním vlastníkem ChytryHonza.cz je kari time, který vy řídíte, a z pozice vlastníka dohlížíte na chod ChytryHonza.cz?

Jiří Paták: Společnost Chytrý Honza a.s. má dnes 100% matku kari time a.s., která má tříčlenné představenstvo, kde jsem předsedou. A mám na starosti realizaci dalších investic. Tam, kde nám to s DRFG bude dávat smysl, tam se investicím budeme věnovat.

Původně DRFG financovalo váš nákup ChytryHonza.cz a v současné době se stalo spolumajitelem. Je to tak?

Jiří Paták: Z přání původních akcionářů byla transakce nějak strukturovaná, a tomu jsme se museli přizpůsobit. Nyní je skrze kari time a.s. DRFG akcionářem Chytrého Honzy.

V současné době je tato transakce je schvalována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Kdy čekáte rozhodnutí?

Jiří Paták: Myslím si, že by to mělo být ve zkráceném řízení. Bylo to podáno na konci února, tak by to mělo být ve druhé polovině března.

Nastoupil jste na pozici generálního ředitele ChytryHonza.cz. Co je vaším hlavním úkolem ve společnosti?

David Kantor: První krok je načíst společnost a z toho budou plynout další úkoly. Cílem je dostat společnost ChytryHonza.cz na pozici, která mu patří, tedy mezi vedoucí členy finančně poradenského trhu. Tedy nejen podpořit obchodní rozvoj sítí a navýšení obratu společnosti, ale i background ve smyslu modernizace technologií a udělat pro poradce zázemí tak, aby se cítili v Chytrém Honzovi maximálně komfortně a byla to pro ně jasná volba, kdo bude servisovat jejich byznys.

Přicházíte ze skupiny DRFG. Znamená to, že DRFG bude mít teď mnohem větší vliv na ChytryHonza.cz?

REKLAMA

David Kantor: Není to úplně přímo ze skupiny DRFG jako takové. Přicházím ze společnosti Proforza Finance, kterou DRFG spoluvlastní. Byl jsem oslovený ze skupiny DRFG, abych se vedení Chytrého Honzy ujal, protože mám zkušenosti s finančním poradenstvím jako poradce i jako manažer, který vybudoval finančně poradenskou firmu větší velikosti.

Už při původní transakci, kdy jste kupoval prostřednictvím financování DRFG ChytryHonza.cz, se objevovaly spekulace, zda DRFG nechce prostřednictvím ChytryHonza.cz financovat svojí expanzi…

Jiří Paták: Dostával jsem a do dneška dostávám stejnou otázku. Vrátím to zpátky na zem. Chytrý Honza dneska v segmentu investic patří k méně významným firmám. Náš podíl v oblasti investičních produktů je příliš malý na to, aby i kdybychom distribuovali v podstatě jenom produkty DRFG, to bylo pro skupinu jako takovou významné. Když se podíváte na objemy, zjistíte, že by to nedávalo vůbec smysl.

Naopak já za ChytryHonza.cz říkám, že investiční know-how potřebujeme získat, což souvisí i s Davidem, jehož skupina je velmi silná v investicích. Je to tedy výhodné pro ChytryHonza.cz, protože v investicích trošku kulháme a potřebujeme to dohnat.

Vaším úkolem bude mimo jiné posílit oblast investic v ChytryHonza.cz?

David Kantor: Chceme tento segment zvednout na úroveň, kam patří. Měl by být vyzvednut na úroveň ostatních segmentů – k hypotékám a pojištění. Investice jsou dnes hlavním produktem pro tvorbu rezerv pro jednorázové vklady a pravidelné střadatele.

Tím, že lidé z DRFG jsou ve větším množství v řídících a dozorových funkcí ChytryHonza.cz, nebude to posílení investic skutečně především ve prospěch produktů DRFG?

Jiří Paták: Když jsme transakci zahajovali, tak jsme si řekli, a ostatně i předtím byla politika DRFG jasně daná, že pokud budou provizní a produktové podmínky a servis produktů dostatečně kvalitní a na patřičné výši, tak si poradci si k tomu sami najdou cestu. A pokud to tak nebude, tak nikdo nebude poradcům říkat, že nesmí prodávat konkurenční produkty. Nikdy to nebyla restriktivní politika ze strany DRFG ani v jiných skupinách, kde má podíl.

David Kantor: Přestože DRFG má majetkový podíl na skupině PROFORZA finance, odkud jsem do ChytryHonza.cz přišel, neznamená to, že by tam byli poradci jakýmkoli způsobem nuceni do produkce určitým směrem. Pořád se držíme logiky přístupu k analýze klienta a tomu, co je vhodné do jeho portfolia. Každý, kdo investice na trhu dělá, ví, že je to o diverzifikaci. I kdyby se nakrásně ukazovalo, že produkty DRFG jsou nadpozensky úžasné, tak by tam vždy hrála roli diverzifikace.

Jiří Paták: Ještě bych zmínil i minulost, kdy akcionářem byla pojišťovna Aegon, tak to nemělo žádný vliv na změnu politiky vůči poradcům. Aegon zůstal na stejném podílu produkce po vstupu, na jakém byl před ní.

Skupina DRFG má spoluvlastnický podíl poměrně hodně finančně poradenských společností, které jsou servisovány i v současné době jinou společností než Chytrým Honzou. Budete usilovat o jejich předvedení pod ChytryHonza.cz?

REKLAMA

David Kantor: Usilovat rozhodně ne. Ten termín bych rozhodně nepoužil. Není cílem nějakým násilným způsobem tohle měnit. Nechceme nikde u nikoho, v sítích, u poradců, měnit něco, co funguje. Není to primární cíl.

To, že může dojít k nějaké změně, asi nelze popřít. Může k tomu ale dojít pouze za předpokladu, že to bude mít smysl pro tu skupinu, která se k tomu rozhodne. Myslím tím zázemí, které ChytryHonza.cz nabídne. Víme, jak si stojíme, a naše ambice je být silným hráčem. A když budeme silným hráčem, tak bez ohledu na vlastnický podíl DRFG ve finančně poradenských skupinách by k tomu mohlo dojít.

Jiří Paták: Jen bych připomněl, že náš byznys je o lidech a poradci nejsou majetkem firmy. To je krásně vidět na ostatní případech, že tam, kde se to podcenilo a byl vyvíjen tlak, tak to mělo opačný efekt. Je potřeba se soustředit na to, abychom byli magnetem a přitahovali poradce organicky.

Na druhou stranu o tom, kdo bude servisovat finančně poradenskou společnost, rozhodují její majitelé. A pokud DRFG je spolumajitelem, zdá se být logické, aby tlak na přechod těchto skupin pod ChytryHonza.cz z pozice spolumajitele vyvíjel.

David Kantor: Může se to zdát být logické, ale taková věc se neděje. Není cílem něco násilně měnit.

V ChytryHonza.cz došlo k několika poměrně rychlým změnám ve vedení. Jak se tyto změny promítly do fungování firmy pro poradce?

Jiří Paták: Od podzimu roku 2017 firma hodně přešlapovala na místě. Rozvojové projekty stály. Souviselo to právě  s akcionářskými změnami. Byli jsme v patové situaci, kterou teď je potřeba dohnat. To, co se odehrálo na podzim loňského roku, souviselo s tím, jak se dneska na společnost díváme, co jsou její priority a kam by se měla ubírat. Proto jsme posílili tým o seniorní tváře a výrazně šlápli na plyn stran IT změn. Již jsme spoustu věcí poradcům doplnili, spustili jsme nový web, informační systém pro poradce, oživili brand…

Tyto změny mají za cíl jediné, abychom tento deficit velmi rychle dohnali. A jak se říká: „Dohnat a předehnat.“

David Kantor: Změna vrchního vedení ChytryHonza.cz nemá žádný okamžitý nebo přímý vliv na obchodní síť. Vliv se projevuje spíš tím, že se doplnil a někdy obměnil celkový tým ChytryHonza.cz, který vytváří kroky ke zlepšení podmínek pro obchodní síť.

Je to ten tým, který připravil spuštění Honzovi kanceláře pro poradce a jsou další kroky, které připravujeme v dohledné době. Je to týmová práce. A vedení to řídí.

Co plánujete pro poradce nového?

David Kantor: První brzký krok jsou elektronické povinné dokumenty, bez papírování sjednání smluv, což považuji za standard na trhu. V tom vidím absolutní prioritu, protože to znám z pohledu poradce.

Za cíl máme nastavit systém pro poradce tak, aby co nejvíc přinášel komfort práce v tom smyslu, že bude schopen chystat obchodní příležitosti sám. Aby to nebyl klasický portál, kam se musí poradce přihlásit a něco si vyhledávat, ale aby mu to samo generovalo obchodní příležitosti.

Chcete hodně posilovat oblast investic. Máte stanovené kvantitativní cíle, kam byste se chtěli v dohledné době dostat?

David Kantor: Mám v hlavě číslo, které dává nějakou logiku. Pokud budou 30 % produkce Chytrého Honzy tvořit investice do konce příštího roku, tak je to rozumná meta, které bychom mohli dosáhnout.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 10 komentářů


Související články

Zkontrolujte si, zda za dva týdny také nepřijdete o státní příspěvek na penzijko

Jen necelé dva týdny zbývají do chvíle, kdy začnou platit další legislativní změny v penzijním spoření. Nová pravidla v poskytování státních příspěvků se dotknou statisíců českých střadatelů. O příspěvky od státu přijdou ti, kteří si nespoří alespoň 500 korun měsíčně a také všichni penzisté.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 06. 2024

Americký akciový index S&P 500 pravděpodobně klesne minimálně o 30 procent

Hlavní americký akciový index S&P 500 se od poloviny května pohybuje na nových historických maximech kolem 5300 bodů, aktuální hodnota indexu přitom činí 5278 bodů. Tato úroveň amerického akciového indexu přitom odpovídá valuačnímu ukazateli P/E na úrovni 25x. Jinak řečeno, investoři nyní musí za americké akcie v […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

19. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Insider

  25 března, 2019

  Bože to jsou kecy..:)

  Odpovědět

 • Jan Milek

  28 března, 2019

  Jsou v zadní části těla a tohle poslední bolení břicha..

  Odpovědět

 • Alt insider

  29 března, 2019

  Je to jednoduché: David Rusňák prostě naletěl, Paták business neumí, umí jen mluvit. Což DR zjistil velmi rychle, takže jej odstavil.

  Odpovědět

 • Robin

  29 března, 2019

  Naprostý souhlas. Paták je stavitel vzdušných zámků. Hlavně, aby v CHH nic neřídil, to by mohlo firmě pomoct.

  Odpovědět

 • Nenaletěl

  30 března, 2019

  S tím se počítalo celou dobu. Jen se chtělo zamezit větším odchodům. Což se stejně nepodařilo.

  Odpovědět

 • Mechanik

  31 března, 2019

  Nevěřím těm kašparům ani slovo. DRFG si prostě koupilo další bandů prodejců jejich prašivých dluhopisů. To, že se v CHH investice nedělají je pro ně ideální .. aspoň je budou moct naučit ty nejlepší investice na světě – ty od DRFG!

  Odpovědět

 • Standa

  4 dubna, 2019

  U Patáka se můžete spolehnout na to, že se na něj nemůžete spolehnout.Pohádkář.

  Odpovědět

 • Zdeněk

  11 dubna, 2019

  ještě tu o Červený Karkulce

  Odpovědět

 • srdcař CH Honzy

  1 května, 2019

  DRFG jako majitel se ukázal v plné síle. Poradcům už několik měsíců nevyplácí získatelské, následné provize a blokuje převod kmene neživotního pojištění. Po 8 letech spolupráce se začínáme soudit a také uvažujeme o návrhu na insolvenci. Smutný rozchod po 8 letech spolupráce. Paták se zase ukázal jako neschopný vést cokoliv a kohokoliv. Navíc se znějí stal rekordman, protože ho vyhodili ze stejné firmy už dvakrát. To, že David Kantor a majitelé Proforzy mají firmu pod Broker Trustem svědčí o všem.

  Odpovědět

 • Pavel

  2 května, 2019

  Já od Chytrého Honzy odešel loni po šesti letech poté, co oznámili, že ho zakoupilo DRFG. Měl jsem u nich poměrně tučné rezervní konto ještě za smlouvy ŽP, kde se ručilo postaru 2 roky. Původně se zdráhali jej vyplatit, ale poté, co jsem po dvou neúspěšných urgencích celou věc předal právníkovi, mi celé rezervní konto vyplatili. Majetkový kmen si k výročí přepojistím pryč od Chytrého Honzy, v tom problém nevidím.

  Odpovědět