Neděle 01. srpna. Svátek má Oskar.

Fond-show: KB Privátní správa aktiv 5D

Investice Jan Traxler 23.10.2018 | 00:00 4 Komentářů

KB Privátní správa aktiv 5D je akciový fond zaměřený na blue chip dividendové akcie. Nabízí kapitalizační i dividendovou třídu. Má relativně nízké poplatky a je měnově zajištěn. Výkonností ale zatím mírně zaostává za konkurencí i indexem MSCI World.

Fond KB Privátní správa aktiv 5D je vlajkovou lodí Komerční banky. Ta ho nabízí prakticky každému klientovi v rámci privátního bankovnictví. Fond spravuje investiční společnost Amundi Czech Republic, která se dříve jmenovala Investiční kapitálová společnost Komerční banky.

Fond funguje v uvozovkách pouze pět let, ale přesto dnes spravuje majetek v hodnotě kolem osmi miliard korun, což z něj dělá jeden z největších akciových fondů v České republice. Má dvě třídy podílových listů. Třída s názvem Exclusive A (CZ0008473972) je klasická kapitalizační třída, kde dochází k reinvestování dividend. Třída s názvem Exclusive D (CZ0008473980) je dividendová, zde jsou inkasované dividendy jednou ročně vypláceny podílníkům fondu.

Tabulka 1: Základní údaje fondu KB Privátní správa aktiv 5D

Správce fondu Amundi Czech Republic
Manažer fondu Dan Karpíšek
ISIN CZ0008473972 (kapitalizační), CZ0008473980 (dividendová)
Vznik fondu 10. 6. 2013
Velikost fondu 8 mld. Kč
Rating Morningstar žádný
SRRI (1-7) 5

Investiční strategie KB Privátní správa aktiv 5D

Fond KB Privátní správa aktiv 5D investuje globálně do akcií společností, které vyplácí stabilně velkou část zisků svým akcionářům formou dividend, přičemž dividendový výnos by měl být minimálně 3 % ročně. Ke konci druhého čtvrtletí byl souhrnný očekávaný hrubý dividendový výnos akcií v portfoliu fondu dokonce 4,7 %.

Portfolio fondu je složeno zhruba ze 70 titulů. Převažují akcie evropských společností, které mají aktuálně výrazně vyšší dividendový výnos, než mají v průměru akcie v USA. Akcie amerických firem tvoří zhruba čtvrtinu portfolia fondu.

Najdeme zde světoznámé značky jako Apple, Microsoft, VISA, Allianz, Daimler, Siemens, Total, PepsiCo, Johnson & Johnson, BNP Paribas nebo Shell. Ale mezi největšími pozicemi figurují také české dividendové akcie ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank a O2 Czech Republic.

Graf 1: Složení portfolia fondu KB Privátní správa aktiv 5D

KB Privátní správa aktiv 5D - složení portfolia

Historické výnosy (kumulativní třídy) KB Privátní správa aktiv 5D

Fond KB Privátní správa aktiv 5D funguje pět let. Od založení stoupla hodnota podílových listů fondu o 33 % (5,5 % p.a.) První dva roky měl fond velmi dobré výsledky. V roce 2015 ale hodnota podílových listů poklesla o 20 %, když se na fondu výrazně podepsala korekce na evropských akciových trzích. Nyní už dva roky hodnota podílových listů fondu více méně stagnuje.

Obdobně jsou na tom i jiné akciové fondy zaměřená na dividendové akcie. Poslední roky zaostávají za indexem MSCI World. To je standardní vývoj. Dividendové blue chip akcie zpravidla v růstovém období vykazují pomalejší tempo růstu než zbytek trhu, při propadech pak ale zase vykazují zpravidla menší ztráty.

Tabulka 2: Historické výnosy fondu

1 rok 0,52 % ~ 0,52 % p.a.
3 roky 12,59 % ~ 4,03 % p.a.
5 let 32,96 % ~ 5,86 % p.a.
od založení 32,97 % ~ 5,51 % p.a.

Graf 2: Historický vývoj hodnoty podílových listů (kumulativní třídy)

KB Privátní správa aktiv 5D - historické výnosy

Rizika spojená s investicí do fondu KB Privátní správa aktiv 5D

Podle historické volatility je fond zařazen do páté rizikové třídy ze sedmi, tak jako většina akciových fondů. S investicí je spojeno klasické tržní riziko vyplývající z pohybů cen akcií na burze. Proto má fond minimální doporučený horizont 5 let, já bych dokonce doporučoval více.

Fond je vedený v korunách, ale velkou část majetku investuje v dolarech, eurech a dalších měnách. Měnové riziko z případného posílení české koruny zajišťuje pomocí měnových swapů.

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 1,50 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,60 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,79 %

Vstupní poplatek fondu může být dle statutu až 5 %. Ale Komerční banka podle aktuálního ceníku strhává vstupní poplatek pouze 1,5 % a při investici nad jeden milion korun dokonce jen 1 %. Roční nákladovost TER fondu byla v roce 2017 přiměřených 1,79 %, fond tedy patří z pohledu nákladovosti spíše k levnějším mezi akciovými fondy.

Závěrečné hodnocení fondu KB Privátní správa aktiv 5D

Fond KB Privátní správa aktiv 5D patří dle objemu majetku pod správou k největším akciovým fondům v ČR, což jen dokládá oblibu dividendových akcií mezi českými investory. Patří také mezi hrstku fondů, které mají dividendovou třídu, jež inkasované dividendy nereinvestuje, ale jednou za rok vyplácí podílníkům fondu.

Jako pozitivní hodnotím nízký vstupní poplatek, relativně nízkou roční nákladovost fondu a samozřejmě zajištění měnového rizika. Nevýhodou může pro mnohé investory být požadovaná minimální investice 500 tisíc korun. Fond má mít charakter exkluzivní nabídky pro bonitní klientelu.

Nicméně výsledky fondu zatím příliš neoslní. Konkurenční fondy NN (L) Global High Dividend nebo Fidelity Global Dividend fungují v korunách zhruba stejně dlouho a mají o něco lepší výsledky. Tyto však nemají dividendovou třídu, pouze kapitalizační. V tom má fond KB Privátní správa aktiv 5D určitou přidanou hodnotu pro některé investory.

Autor je privátní investiční poradce ve společnosti FINEZ Investment Management a externí analytik společnosti OK KLIENT.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Amundi Czech Republic a jsou platná k 30. 9. 2018.

4 komentáře: “Fond-show: KB Privátní správa aktiv 5D”

 1. Jiří Barták napsal:

  Je zarážející že fond zaměřený na výplatu dividendy ji nakonec nevyplatí. Přece proto ho vlastníme. To je skoro na žalobu pro klamání investora. Asi Amundi domnívá, že vzhledem k věku nepotřebuji peníze. Jest-li pak jste si nezapomněli vyplatit odměny. Pan Burda má pravdu viz HN

 2. Jirka napsal:

  Koukám, že ve stejný den, jako byl vydán tenhle článek jsem se ho se ztrátou zbavil. Držet fond s rizikem 5, který je i v době šlapající ekonomiky tři roky neustále kolem nuly a který při sebemenším záchvěvu hned padá je úplně k ničemu. Dividenda je slabá náplast.

  • Dan napsal:

   Pokud držíte dividendové akcie (nebo fond složený ryze ze dividendových titulů) kvůli růstu, je to už samo od sebe protimluv.
   U portfolia dividendových titulů se nepředpokládají nijak zásadní změny v portfoliu, pokud se nemění výhled na výplatu dividend. Logicky bych nečekal, že budou nějak aktivně prodávat a opět nakupovat, ale spíš držet … a držet …. a držet. (jako koneckonců většina majitelů dividendových titulů)

 3. Michal napsal:

  Marketingové šméčko, ale alespoň není předražené..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.