Pondělí 25. října. Svátek má Beáta.

Analýza fondu: ING (L) Invest Global High Dividend

V dalším díle seriálu, který se věnuje hodnocení podílových fondů, se podíváme pod kapotu fondu ING (L) Invest Global High Dividend. Fond se zaměřuje na akcie s vysokým dividendovým výnosem, které se obchodují na trzích vyspělých ekonomik. 

Akciový fond ING (L) Invest Global High Dividend se správou v Lucembursku je u nás nabízen jak v korunové, tak eurové variantě. S kapitalizací na hranici 350 mil. euro jej můžeme zařadit ke středně velkým fondům.  Založení fondu se datuje do roku 2002 respektive 2007 v případě korunové verze. Obě měnové varianty samozřejmě patří pod jeden fond, investiční politika je tudíž totožná.

Tabulka 1: Základní data fondu ING (L) Invest Global High Dividend (k 31. 1. 2013)

Správce fondu

ING Investment Management

ISIN

EUR varianta – LU0146257711

CZK varianta – LU0295015480

Typ fondu

Akciový – globální

Vznik fondu

3. 5. 2002

Velikost

9 102 mil. Kč

Zdroj: ING Investment Management

Portfolio manažerem fondu je Herman Klein, jeho kolega Bruno Springael se pomocí bottom-up metody stará z pozice investičního manažera o analyzování a výběr jednotlivých akcií. Sídlo fondu je v Lucembursku, což je výhodné i z hlediska optimalizace daňové zátěže.

Portfolio a strategie fondu

Portfolio celosvětově zaměřeného fondu obsahuje okolo 110 titulů. Výběr regionu je zaměřen hlavně na velké a vyspělé ekonomiky. Naprostou dominantu v portfoliu tvoří zhruba 40procentním podílem USA. Významnější podíly pak ještě drží Japonsko, Velká Británie a Francie. Regionální diverzifikace by mohla být jistě silnější, otázkou jsou vzhledem k deklarované hodnotové strategii fondu příležitosti na ostatních trzích mimo severoamerický trh.  

Graf 1: Regionílní složení fondu ING (L) Invest Global High Dividend

2013-03-04-ing-l-invest-global-high-dividend-graf1-regiony

Zdroj: ING Investment Management, data k 31. 1. 2013

Přes 85 % portfolia je alokováno do kapitalizačně velkých firem a koncernů. Sektorům v tomto případě dominují zhruba s 18 % finance, dále pak průmysl a farmacie. Největší pozice představují např. americká bankovní společnost JP Morgan Chase a těžaři Occidental Petroleum nebo švýcarský farmaceutický gigant Novartis. Vzhledem k setinovým rozdílům mezi jednotlivými pozicemi nemá smysl významně zkoumat hlavní akciové tituly dominující fondu.

Graf 2: Sektorové složení fondu ING (L) Invest Global High Dividend

2013-03-04-ing-l-invest-global-high-dividend-graf2-sektory

Zdroj: ING Investment Management, data k 31. 1. 2013

Portfolio fondu je se 110 tituly zbytečně přediverzifikované a výsledek fondu tedy tíhne k průměru. Již z názvu je patrné zaměření na velké blue chips akcie, které budou poskytovat dlouhodobě vysoký dividendový výnos. ING ve svých factsheetech průměrný dividend yield neuvádí, ovšem při analýze titulů v portfoliu se dostáváme k hodnotě 3 – 4 procenta, přičemž agentura Morningstar uvádí lehce zastaralé číslo 3,92 %.

Velmi důležitá je volba preferované měny. Pro běžného domácího investora je to česká koruna. V tom případě kupujete CZK variantu a měnové riziko neřešíte, tato verze je do koruny zajištěná. Pro určité typy investorů (např. pro Slováky) se může hodit i eurová varianta, nicméně obecně doporučuji raději měnově zajištěnou verzi fondu, neboť budoucnost eura je velmi nejistá.

Co nám říká statistika?

Tabulka 2: Statistické ukazatele fondu ING (L) Invest Global High Dividend EUR

Statistické ukazatele (3 roky)

Volatilita

8,60%

Sharpe ratio

0,93

Information ratio

-0,70

Beta

0,81

Zdroj: ING Investment Management, data platná k 31. 1. 2013 (EUR varianta)

Srovnávacím benchmarkem fondu je MSCI World NR EUR, agentura Morningstar používá odlišný srovnávací index, tudíž se jejich údaje lehce liší. Volatilita neboli kolísavost výnosů kolem střední hodnoty je na hranici 8,5 %. Číslo je ve srovnání s konkurencí zhruba 1 až 2 procentní body pod průměrem, což plně koresponduje s ostatními ukazateli. Z hodnot technických statistik lze vyčíst snahu o aktivnější správu portfolia, která ovšem podle záporné alfy a information ratio nebyla příliš úspěšná. V současné době dle mého názoru lze sledovat kroky vedoucí spíše k indexovému investování manažera. Slušný je ovšem poměr výnosu k riziku v podobě sharpe ratio.

Managerský poplatek je v případě eurové verze na 1,5 % p.a., korunová verze pak dosahuje hodnoty 2,0 %. To je způsobeno vyšším úsilím na zajištění měnového rizika. Poplatek za CZK verzi je sice o půl procentního bodu vyšší, v konečném důsledku ale může ušetřit více, než je tento rozdíl. Celková nákladovost EUR verze se stabilně pohybuje okolo 1,85 % p.a. (korunová verze 2,32 %), číslo se řadí spíše k lehkému podprůměru v dané kategorii.

Graf 3: Vývoj investice 1000 Kč do EUR verze fondu ING (L) Invest Global High Dividend v CZK

2013-03-04-ing-l-invest-global-high-dividend-graf3-vyoj-hodnoty

Zdroj: Morningstar.com

Vzhledem k nulovým nákladům indexu nemá smysl řešit zaostávání za srovnávacím benchmarkem. Tyto fondy ho jen těžko poráží. Dividendově zaměřený fond ING zaostává i za mornigstar kategorií globálních fondů zaměřených na kapitalizačně velké společnosti s hodnotovým přístupem. Tyto výsledky ovšem ukazují spíše chovaní dividendové strategie obecně – v dobách růstu cen akcií dividendové tituly trochu zaostávají, v dobách poklesu naopak dividendové akcie zažívají menší propad. Pro zvýšení vypovídací hodnoty výsledků by si fond zasloužil zařazení do specifičtější kategorie. V porovnání se srovnatelnou konkurencí, např. od BNP Paribas, se vítězové pravidelně střídají.

Tabulka 3: Historická výkonnost fondu ING (L) Invest Global High Dividend EUR

2007

–11,31%

2008

–36,63%

2009

16,94%

2010

9,11%

2011

0,35%

2012

9,39%

6 měsíců

5,99%

1 rok

13,35%

3 roky (p.a.)

8,10%

5 let (p.a.)

1,06%

10 let (p.a.)

3,31%

Zdroj: Morningstar.com, data platná k 26. 2. 2013

Celkové hodnocení

Dividendy hrají z dlouhodobého pohledu zásadní roli ve výnosech akcií, zejména na rozvinutých trzích. Navíc akcie vyplácející vysoké dividendy jsou cenově stabilnější. Tento fond se tedy hodí zejména do konzervativnějších dlouhodobých portfolií. Český investor by měl samozřejmě preferovat korunovou verzi s měnovým zajištěním.

Nicméně fond ING (L) Invest Global High Dividend mě svým přístupem ke správě trochu zklamal. V současnosti lze pozorovat tendence k pasivnějšímu chování. Portfolio fondu je zbytečně široce diverzifikováno. Management fondu by se měl rozhodnout, zda chce fond spravovat aktivně, nebo pasivně. Pokud pasivně, pak by bylo dobré zvolit jiný benchmark odpovídající dividendové strategii (nikoliv index MSCI World, ale např. index S&P High Income Equity World). Pasivní kopírování indexu je jednodušší, tudíž by fond mohl zároveň snížit správcovský poplatek. A nebo ať fond zůstane věrný aktivní správě a zkoncentruje portfolio do menšího počtu akcií. Aktuální nastavení někde mezi je podivné a nedává velký smysl.

Autor působí jako junior investiční poradce FINEZ Investment Management

Považujete ING (L) Invest Global High Dividend za dobrou investiční příležitost?

Nahrávání ... Nahrávání ...

3 komentáře: “Analýza fondu: ING (L) Invest Global High Dividend”

  1. JK napsal:

    Dividendový fond s takovým TERkem, že to pohltí zhruba 2/3 dividendového výnosu mě vždycky dokáže pobavit.

  2. novák napsal:

    Proč autor vybral zrovna tento podprůměrný fond? Zajímavé je na euro variantě jeho volatilita, ktera by umožnila switchovou strategii, podfond v czk jen odraží mizerii v ekonomikách střední evropy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.