CZK/€ 25.330 -0,26%

CZK/$ 23.782 +0,49%

CZK/£ 29.651 -0,14%

CZK/CHF 26.065 +0,36%

Text: Radovan Novotný

02. 12. 2013

0 komentářů

Základy investování: Dividendy

 


 

Dividendy vyplácejí svým akcionářům akciové společnosti, jako je například ČEZ, Tesco, Coca-Cola nebo IBM. Akcionář koupí akcií investoval svůj kapitál a přijal nebezpečí ztrát vyplývajících ze špatného hospodaření společnosti a také riziko kolísání kurzu akcie. Dividenda je částí možné sladké odměny, výnosem kvůli kterému přijal riziko.

Dividenda vyjadřuje práva akcionáře na podíl ze zisku akciové společnosti, který byl valnou hromadou schválen k rozdělení.

Pokud například 25. června 2013 vlastnil pan Novák 100 akcií ČEZu, vznikl mu nárok na hrubou dividendu ve výši 40 korun – viz Obrázek 1. Tento den byl totiž tzv. rozhodným dnem, který je rozhodující pro určení toho, kdo dividendu dostane vyplacenu. Pokud by pan Novák akcii po rozhodném dni prodal, dividendu by ve výplatní den dostal právě on. A tak mohl náš pan Novák v první srpnový den za parného léta navštívit pobočku České spořitelny, která výplatu dividendy zajišťovala, a vložit si do peněženky 3 400 korun.

Rozhodný den je stanoven za účelem určení akcionářů s nárokem na dividendu. K tomuto dni jsou identifikováni držitelé akcií, aby jim mohla být v den výplaty dividenda vyplacena.

Obrázek 1: Informace o vyplácené dividendě pro investory ČEZu

dividendy-01

Zdroj: cez.cz

Dividenda je podíl na zisku vyplácený do rukou akcionáře, který cenné papíry držel v den rozhodný pro výplatu dividendy.

Z příběhu pana Nováka vyplývá, že dividendy představují pojem, který by měl každého akcionáře nadmíru zajímat. Akcionář, který investoval do svého portfolia akcií, se možná bude zajímat, kolik peněz mu dividendy v tom kterém roce vynesou.

Je možné, že navštíví stránky akciových společností, do kterých investoval a v rubrice „Pro investory“ bude hledat informace o rozhodném dni, datu výplaty a výši dividendy. Alternativně možná použije souhrn, podobný tomu, který je uveden na Obrázku 2. Tato tabulka díky práci obchodníka s cennými papíry shrnuje informace o dividendách, vyplácených v roce 2013 vlastníkům akcií obchodovaných na pražské burze.

Obrázek 2: Přehled dividend z držení akcií zařazených v indexu PX pražské burzy

dividendy-02

Zdroj: Fio.cz

Proč firmy vyplácí dividendy?

Když společnost vytváří zisk, musí se rozhodnout, co s ním udělá. Přebytečná hotovost, která akciové společnosti díky zisku po odečtení nákladů od tržeb a zaplacení daní zůstane, může být buď zadržena, nebo rozdělena mezi akcionáře. V případě, kdy je zadržena, lze ji investovat do existujícího podnikání, nebo použít k získání nové firmy (akvizici). To je obvykle případem společností, které zažívají růst nebo se stále rozšiřují.

Případný zbytek zisku lze vyplatit v podobě dividend nebo použít na zpětný odkup akcií – viz Obrázek 3. Bohužel platí, že časy, kdy společnost generuje většinu přebytečné hotovosti, se budou jen zřídka shodovat s dobou, kdy se její akcie obchodují s největší slevou. Odkupy se pak provádí s prémií, namísto se slevou, tedy v situaci kdy cena akcií překročí vnitřní hodnotu.

Zpětný odkup akcií – část zisku je vynaložena k nákupu vlastních akcií. Tím se sníží dostupnost akcií na trhu a vytváří se podmínky k nárůstu výnosu na akcii.

Obrázek 3: Způsoby, kterými akciová společnosti nakládá se ziskem

dividendy-03

Co to je dividendová politika a výplatní poměr

Věcí, o kterou by se měl investor zajímat, je dividendová politika, předurčující způsob, podle kterého společnost zisk buď rozdělí akcionářům v podobě dividend, nebo ho zadrží. Dividendová politika určuje, jak vysoký je výplatní poměr, tedy jak velký podíl vytvořeného čistého zisku po zdanění je vyplacen v podobě dividendy.

Obrázek 4: Hlavní druhy dividendové politiky

dividendy-04

Společnost ČEZ například deklarovala, že se v blízké budoucnosti bude držet dividendové politiky výplatního poměru v rozmezí 50 – 60 %. Lze tedy předpokládat, že asi polovina peněz ze zisku bude rozdělena mezi akcionáře formou dividendy. Telefónica ČR naopak v posledních letech udržovala výplatní poměr nad 100 %, což znamenalo, že zisk na akcii byl nižší než vyplácená dividenda. Bylo tedy vypláceno více, než kolik se vydělalo, a to je dlouhodobě neudržitelné.

Dividendová politika určuje způsob, podle kterého společnost buď zisk akcionářům rozděluje v podobě dividend, nebo ho zadržuje.

Výplatní poměr je ovlivněn několika skutečnostmi. Existují-li dobré investiční příležitosti, může existovat opodstatněný zájem na použití nerozděleného zisku k financování těchto investic. Roli hraje také cílová kapitálová struktura, tedy poměr dluhu k financování vlastním (akciovým) kapitálem. Je-li společnost dost zadlužená, může být část nerozděleného zisku použita k úhradě dluhu.

Roli také zastává dostupnost a náklady cizího kapitálu. Budou-li náklady na externí financování neudržitelně vysoké, bude pravděpodobně vyvíjen tlak na snižování hotovosti vynaložené pro výplatu dividend.

Dividendová politika nemůže být provedena odděleně od finančních a investičních rozhodnutí, postup podniku, který dosáhl svého nasycení, se bude lišit od rostoucích společností.

Dividendový výplatní poměr poskytuje informace o tom, jakou část čistého ročního zisku vyplácí společnost akcionářům ve formě dividend.

Bonusové akcie zdarma, které ve skutečnosti zdarma nejsou

Vedle odměny akcionářům v podobě dividendy může akcionář obdržet bonusové akcie. Nové akcie jsou vydány akcionářům v poměru k jejich držbě, akcionář například dostane jeden bonusový podíl za každých pět držených akcií. I když se počet vlastněných akcií zvýšil a celkový počet vydaných akcií roste, poměr počtu akcií držených každým akcionářem zůstává stejný.

Emise bonusových akcií zvýší celkový počet vydaných akcií, akcionář ve skutečnosti nic nezískává, jen se účetně změnila struktura vlastního kapitálu. Vydáním bonusových akcií došlo k rozpuštění části rezervy vytvořené z nerozděleného zisku minulých let.  Když akcionáři nedostanou dividendy a namísto nich zdarma získají bonusové akcie, ve skutečnosti to byla jen nominální změna, reálná hodnota jejich podílu nezměnila (vždyť už ty rezervy vlastnili).

Bonusové akcie jsou zdarma podíly na akcii udělené současným akcionářům, udělené na základě počtu akcií, které akcionář vlastní. Bonusová akcie není dividenda!

Jak nás jako investory ovlivňuje dividendová politika

I když se z pohledu vedení společnosti může zdát, že nejlepší by bylo peníze znovu investovat do rozvoje společnosti, investoři to mohou vnímat jako negativní skutečnost. Na straně druhé ovšem platí, že pokud se společnost snaží až příliš vyplácet, může to znamenat, že došly nápady pro růst společnosti a dlouhodobou udržitelnost. Každý špatný signál vyslaný neobvyklou dividendovou politiku může způsobit nervozitu, která se následně může projevit prudkým poklesem nebo nárůstem cen akcií.

Je pravděpodobné, že stabilní dividendová politika bude sloužit nejlepším zájmům společnosti a jejich akcionářů. Vzhledem k tomu, že se firemní zisky a peněžní toky mohou v průběhu času měnit, některé firmy často upravují vyplácené dividendy v souladu s peněžním tokem a mění výplatní poměr. Změny dividendové politiky s sebou nesou riziko vysílání špatných signálů investorům, zejména v případě, pokud většina z nich hledá stabilní výplatu dividend.

Obrázek 5: Dividendy, dividendová výtěžnost a výplatní poměr u ropné společnosti Royal Dutch Shell

dividendy-05

Zdroj: Gurufocus.com

Závěr

Na Obrázku 5 jsou zachyceny některé historické skutečnosti týkající se dividend akcie ropného koncernu Royal Dutch Shell. Z obrázku vidíme, že hrubá dividendová výtěžnost, měřená v procentech, vyhodnocovaná jako poměr naposled vyplacené dividendy k aktuální ceně akcie, se v průběhu času v závislosti na aktuálním tržním kurzu mění.  Společnost Royal Dutch Shell se snaží o stabilní dividendovou politiku a výplatní poměr se v čase přizpůsobuje tomuto cíli.

Investoři, kteří mají zájem o akcie, které poskytují setrvale vysoké dividendy, by měli klást větší důraz na historii výplaty dividendy. Takový přístup vede ke kontrole stability vyplácení dividendy, posuzování udržitelnosti podnikatelského modelu a perspektivy hospodaření akciové společnosti. Jen takto lze získat informace napomáhající určit, nakolik společnost je a bude schopna vytvářet potřebné peněžní toky pro výplatu dividend i v budoucnu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *