CZK/€ 23.860 +0,15%

CZK/$ 21.880 -0,22%

CZK/£ 27.118 +0,03%

CZK/CHF 23.754 -0,13%

Text: Jan Traxler

09. 05. 2018

0 komentářů

Fond-show: Generali Prémiový dynamický fond

 

Generali Prémiový dynamický fond je profilový fond se značně flexibilním přístupem ke správě, nízkou nákladovostí TER a měnovým zajištěním do korun. Má krátkou historii pro serióznější porovnání s konkurencí, ale výsledky zatím nejsou špatné.   

Generali Prémiový dynamický fond je typický aktivně spravovaný profilový fond. Zařazen je mezi smíšené fondy, protože může investovat do akcií i dluhopisů, přičemž podíl těchto složek aktivně upravuje dle vývoje na trzích.

Jak napovídá ISIN fondu IE00BYZDV649, je registrován v Irsku, ale veřejně nabízen v ČR. Irským administrátorem fondu je Société Générale Securities Services. Obhospodařovatelem fondu je Generali Investments CEE.

Tabulka 1: Základní údaje

Správce fondu Generali Investments CEE
Manažer fondu Patrik Hudec
ISIN IE00BYZDV649
Vznik fondu 8. 1. 2016
Velikost fondu 250 mil. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 5

Investiční strategie fondu Generali Prémiový dynamický fond

Fond má poměrně volnou investiční strategii. Jeho cílem je primárně dlouhodobě vydělávat na akciích, ale zároveň má možnost v turbulentních dobách investovat místo do akcií do dluhopisů. Může investovat do státních i korporátních dluhopisů. Aktuálně bychom v portfoliu fondu našli např. dluhopisy J&T Finance Group, Sazka Group, Provident nebo Czechoslovak Group.

Akciovou složku portfolia řeší buď nákupem akcií jednotlivých akciových společností, nebo investicí do celého trhu prostřednictvím ETF či jiných investičních fondů. Aktuálně investuje hlavně do ETF na rozvinuté akciové trhy (USA a Evropa), emerging markets mají zanedbatelný podíl v portfoliu.

Graf 1: Složení portfolia fondu

Generali Prémiový dynamický fond - složení portfolia fondu

Tabulka 2: Historické výnosy

1 rok 0,89 % ~ 0,89 % p.a.
2 roky 12,23 % ~ 5,94 % p.a.
od založení 16,84 % ~ 6,97 % p.a.

Graf 2: Historický vývoj hodnoty podílových listů

Generali Prémiový dynamický fond - vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Už z názvu vyplývá, že se jedná o dynamický, tedy rizikovější fond. Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu je 5, což odpovídá dynamickému profilu. V portfoliu fondu totiž převažuje akciová složka, jíž se samozřejmě týká vyšší volatilita. Dluhopisová složka sice vykazuje nižší volatilitu, ale zase se jí týká kreditní riziko. Průměrný kreditní rating dluhopisů v portfoliu fondu je BB, jedná se tedy o high yield dluhopisy. Důležité je, že fond zajišťuje měnové riziko do korun.

Tabulka 3: Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 4,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,40 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,25 %

Vstupní poplatek fondu je dle statutu max. 5 %, dle ceníku Generali 4 %. Výstupní poplatek není účtován, i když dle statutu může být až 3 %. Manažerský poplatek je 1,4 % ročně, ale jelikož začal být účtován až v průběhu minulého roku, tak celková roční nákladovost TER za rok 2017 vychází jen 1,25 %. V budoucnu bude TER vyšší, odhadem kolem 1,6 – 1,7 % p.a., to je ale ve srovnání s jinými dynamickými fondy stále velmi nízké číslo.

Závěrečné hodnocení fondu Generali Prémiový dynamický fond

Fond byl otevřen teprve od roku 2016, má tedy zatím velmi krátkou historii pro serióznější porovnání výsledků s konkurencí. Zatím od založení vydělal investorům cca 16 %, což není špatné.

Jeho výhodou oproti konkurenci, například oproti fondu Conseq Active Invest Dynamický, je značně flexibilní přístup ke správě, nižší nákladovost TER a měnové zajištění do korun. Na druhou stranu není tak široce diverzifikován.

Autor je privátní investiční poradce ve společnosti FINEZ Investment Management a externí analytik společnosti OK KLIENT.


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Generali Investments. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 30. 4. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 3. 2018.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Investorské chyby: Jak investovat a nepřijít na buben

Období zvýšené volatility vždy prověří psychickou odolnost investorů a poslední roky jsou toho ukázkovým příkladem. Při pohledu na klesající hodnotu svých investic byli mnozí investoři v pokušení nejen rychle prodávat, ale dokonce přehodnocovat své investiční strategie a horizonty. Ti poučenější vědí, že je třeba zachovat klid a… ideálně nedělat […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

31. 01. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *