CZK/€ 25.350 +0,12%

CZK/$ 23.394 +0,17%

CZK/£ 29.700 +0,45%

CZK/CHF 26.625 +0,25%

Text: Radovan Novotný

05. 10. 2015

3 komentáře

Základy investování: Indexová ETF

 


 

Indexová akcie, prospekt a některé parametry

Indexové investice spočívají v pasivním sledování indexů širokého trhu. Indexově investovat a využít výhod nižší nákladů lze jak prostřednictvím klasických podílových fondů, investičních certifikátů, tak s využitím fondů burzovně obchodovaných (ETF, Exchange Traded Fund).

První fond ETF („éteefko“), sledující vývoj indexu S&P 500, se obchodoval na americké burze AMEX od roku 1993. Připomeňme, že index S&P 500 je jeden z akciových indexů, který měří výkon akciového trhu v USA. Zahrnuje 500 společností zastupujících hlavní různá průmyslová odvětví americké ekonomiky, jako je třeba firma Apple (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) nebo General Electric (GE). Je to tržní kapitalizací vážený index, čím větší tržní kapitalizaci v indexu zahrnutá akciová společnost má, tím větší váha v indexu jí připadne a tím více se výnos této akcie odrazí v celkovém výnosu indexu.

Správce ETF fondu zaměřeného třeba právě na index S&P 500 bude do portfolia fondu nakupovat akcie v poměru daným vahou ve sledovaném indexu (za předpokladu fyzické replikace). Jako příklad vezměme americký fond SPDR S&P 500 ETF, který lze dohledat za pomocí tickeru SPY.

Obrázek 1: Deset největších pozic burzovně obchodovaného fondu SPDR S&P 500 ETF (SPY), portfolio kopíruje akciový index S&P 500 a umožňuje realizovat pasivní indexovou investici.
etf-01

Zdroj: Bloomberg.com

REKLAMA

Protože známe ticker, můžeme na finančním serveru najít související informace (jako vidíme na Obrázku 2), tak graf vývoje kurzu. Kromě kurzu a jeho rozpětí je zajímavá informace, jaké množství aktiv má fond pod správou a jaký je průměr denních zobchodovaných objemů (volume). Některé ETF se zobchodují na denní bázi v milionech kusů, zatímco jiná se neobchodují vůbec.

Nedostatek likvidity některých ETF zvyšuje náklady na obchodování s ETF. Když se ETF obchoduje zřídka (např. méně než 500 tis. eur/den), je pravděpodobné, že spready nabídkových a poptávkových cen budou širší. Kdykoli obchodujeme, ztrácíme polovinu spreadu (rozdílu mezi nabídkou a poptávkovou – ask a bid – cenou). V případě malého nebo exotického ETF bude příznačná nízká likvidita a velký spread.

Obrázek 2:  Informace o SPDR S & P 500 ETF poskytované agenturou Bloomberg. Cena otevírací, předchozí uzavírací, rozpětí ceny, návratnost, objem spravovaných aktiv, informace o dividendě a poplatku (expanse ratio). 
etf-02

Zdroj: Bloomberg.com

REKLAMA

Říká se, že výhodou pasivního investování jsou nižší náklady, což se odráží i v nižších poplatcích. Platí to i v případě indexových ETF, pasivní řízení s sebou nese nižší náklady. Expense ratio (poplatek za správu) určující částku, která směřuje na správu fondu, se pohybuje od asi 0,1 % u hlavních indexů s likvidními tituly, až do 1 % v případě specifických indexů zaměřených na regiony a sektory s méně likvidními tituly. Poplatky na nízké hladině pomáhá mimo jiné udržovat i konkurence mezi správci. Pro toho, kdo chce držet ETF po delší dobu, půjde pravděpodobně o nejdůležitější nákladovou komponentu.

ETF má také svůj prospekt, shrnující klíčové informace o ETF. Kdo ovládá angličtinu, dozví se zde důležité informace – třeba kam je investováno, kdo je správcem, jaká je výkonnost vzhledem k benchmarku, jaký je správcovský poplatek. Skutečnost, že informace jsou dostupné cizojazyčně, zájem domácích drobných investorů asi moc nepovzbudí.

Kopírování indexu, tracking error a dividendy

Objem spravovaných aktiv je rovněž důležitý. Právě gigantické objemy spravovaných peněz umožňují správcům ETF dosahovat v absolutním vyjádření nezanedbatelných výnosů, i když jsou správcovské poplatky v relativním vyjádření malé. Kromě toho správci vzniká příležitost spolupodílet se na výnosech plynoucích z půjčování cenných papírů zahrnutých do spravovaných portfolií.

Lze předpokládat, že výnos diskutovaného ETF by měl cenově a výnosově odpovídat právě indexu S&P 500, viz Obrázek 3. Vidíme, že v rámci sledovaného období jednoho roku index S&P 500 ztratil 3,35 %, a diskutovaný burzovně obchodovaný fond, který tento index kopíruje, ztratil o něco méně –3,16%. Vidíme, že ETF nesleduje index tak těsně, aby výnos byl úplně identický. Vzniká chyba ve sledování indexu daná třeba rozdíly ve složení portfolia a poplatky za správu (náklady na správu se odpočítávají na úkor výkonnosti). I když je žádoucí tracking error blízký nule, obvykle se tato hodnota pohybuje v řádu desetin procenta. Tracking error může do dlouhodobých výnosů vnášet systematickou odchylku a jedním z parametrů výběru fondu je právě tento parametr.

REKLAMA

Jak je v USA běžné, i SPDR S & P 500 ETF vyplácí čtvrtletně dividendy. Podkladové akcie nesou dividendy, které se kumulují a čtvrtletně jsou rozdělovány podílníkům ETF fondu. Na příjemci dividend pak je, aby splnil své daňové povinnosti a s tímto příjmem z kapitálového majetku se vypořádal. Drobného investora obvykle čeká papírování související s podáním daňového přiznání. Evropské ETF fondy dividendy typicky nevyplácejí a reinvestují je – výkonnost fondu by pak měla odpovídat příslušnému indexu celkové návratnosti (TR, Total Return).

Obrázek 3: Červeně index vývoje indexu S&P 500, modře výkonnost burzovně obchodovaného fondu SPDR S&P 500 ETF a oranžově vývoj celkové návratnosti indexu S&P 500 TR, který o výkonnosti vypovídá přesněji, protože uvažuje reinvestování dividend.
etf-03

Zdroj: Google Finance

Výhody a nevýhody

Nejčastěji vyzdvihovanou výhodou indexového ETF jsou nižší náklady a výnos odpovídající vývoji sledovaného indexu. Celková nákladovost je nižší, než principiálně srovnatelné tradiční podílové fondy s indexovou strategií. Indexová ETF jsou také daňové efektivnější, protože prodávají a nakupují podkladová aktiva jen v rozsahu, aby odrážely změny v podkladovém indexu. Kapitálové zisky také nevznikají v případě, kdy držitelé chtějí odprodat své pozice – výsledná transakce generuje pouze kapitálový zisk nebo ztrátu prodávajícímu, nikoliv fondu (což je rozdílné než v případě podílového fondu).

Anglickým jazykem nedisponující drobný investor se ovšem stěží spokojí s informacemi poskytovanými v anglickém jazyce, a asi upřednostní klasické podílové fondy. Bez jazykové vybavenosti lze stěží nahlédnout do databází burzovně obchodovaných fondů a ETF screenerů nebo číst a adekvátně vyhodnotit prospekty. Také platí, že investor, jehož referenční měna je koruna, tento finanční instrument sotva použije, ETF zajištěná do koruny neexistují. Český rybník je natolik malý, že se správcům vytvářet taková ETF nevyplatí.

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu – Swiss Life Select Investice roku 2023

Již počtrnácté proběhlo hodnocení nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Swiss Life Select Investice roku 2023. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvním místě v kategorii akciové fondy umístil J&T Opportunity, mezi smíšenými fondy získal první místo Amundi CR Balancovaný, za nejlepší progresivní dluhopisový fond byl […]

Text: Redakce

Foto: Swiss Life Select

21. 02. 2024

Investice do rezidenčních nemovitostí v Česku

Vstup do světa investic v oblasti rezidenčních nemovitostí v Česku vyžaduje pečlivou analýzu aktuálních trendů a dat. UniCredit Bank představila data, která reflektují čistou roční výnosnost nájemného při odečtení průměrných úrokových sazeb hypoték a vládních dluhopisů. Tento ukazatel stoupl na minus 2,83 procenta, což signalizuje, že investice […]

Text: Filip Kučera

15. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *