CZK/€ 24.660 +0,10%

CZK/$ 25.565 +0,12%

CZK/£ 27.628 +0,20%

CZK/CHF 25.946 +0,64%

Text: Jana Zámečníková

05. 04. 2018

0 komentářů

Estelle Menard: Tematické investování funguje

 

Estelle Menard, Deputy Head of Thematic Equity Investment ve společnosti CPR Asset Management, má na starosti tematické investice. Co jsou tematické investice a jak se vytvářejí tematické fondy? 

Můžete vysvětlit, čím se zabývají tematické investice?

Tematické investice se snaží identifikovat strukturální trendy schopné generovat dlouhodobý růst a poskytovat zajímavé a robustní investiční řešení bez ohledu na tržní prostředí.

Tematické investice se zaměřují na soubor sektorů s cílem zachytit a využít dlouhodobých a trvalých růstových příležitostí. Globalizace obchodu, technologické inovace, demografické změny, změny klimatu přinášejí změnu do našeho světa a mění ekosystém, ve kterém dnes žijeme.  Za těmito změnami se skrývají investiční příležitosti, které chceme využít. Mezi tyto příležitosti patří stárnutí obyvatelstva, pohodu a životní styl, převratné příležitosti, potravinový hodnotový řetězec, využití přírodních zdrojů, speciální situace atd.

Prvním a jedním z nejznámějších témat je stárnutí obyvatelstva. Je to silný trend, proto jsme se rozhodli z něj udělat jedno téma a vytvořili jsme fond, který se zabývá stárnutím obyvatel z pohledu spotřeby, nazvaný Silver Age. Dalším silným tématem jsou distruptivní příležitosti. V tomto tématu jsme vybrali „game changers“ společnosti, které mění zavedený řád a vytváří nové nastavení. Mnoho odvětví čelí v současné době příchodu nových hráčů, kteří mění prostředí a uspořádání.

Tematické investice jsou alternativou k tomu, co vidíme na trhu, multiplikace indexových fondů. Fondů, které replikují trh bez rizika. To je pasivní řízení. Tematické investice jsou řízeny aktivně s využitím růstových příležitostí k vytvoření dlouhodobé hodnoty.

REKLAMA

Jak dlouho již vaše tematické fondy fungují?

Například fond speciálních situací (The Special situations fund; ekonomické restrukturalizace, fúze a akvizice) spravuji již od roku 2003. Téma Silver Age bylo spuštěno v roce 2009, fond Global Diruptive Opportunities v roce 2016 a v závěru roku 2017 byl spuštěn fond Food for Generations. Většina fondů však existuje déle než deset let. S takovou historií fondů můžeme říci, že tematické investování funguje.

Jak se vytváří tematické fondy?  

Například u fondu Silver Age jsme si všimli, že stárnoucí populace je poměrně bohatá a může tedy spotřebovávat. Věk odchodu do důchodu zůstal stejný a průměrná délka života se prodlužuje. Proto jsme se na tyto tematické investice podívali z pohledu spotřeby. Určili jsme osm sektorů, které odpovídají spotřebě dvou sub-segmentů stárnoucí populace – čerstvě penzionovaní od 65 do 80 let a starší 80 let.

U segmentu čerstvě penzionovaných jsme se zaměřili na blahobyt, finanční úspory, automobily a volný čas. Tito lidé mají peníze, které mohou investovat, kupují si luxusní nový automobil, který si dříve nemohli dovolit a jezdí na dovolené, protože jim to jejich zdravotní stav ještě dovolí. Užívají si a utrácejí peníze. U populace starší 80 let je to spíše o bezpečnosti a závislosti. Tyto dva typy populace mají společný sektor farmacie a zdravotního vybavení.

REKLAMA

A čím se zabývá váš nejnovější fond Global Disruptive Opportunities?

Tzv. disruptivní/převratná inovace je globální fenomén, který vytváří příležitosti ve všech ekonomických sektorech. Je to zrychlující fenomén. Dirsuptivní společnost mění pravidla hry. Jde o změnu natolik revoluční, že se stane běžným standardem.

Fond tedy investuje do akcií společností, které mění pravidla hry díky převratným inovacím. Společností, které mění životní styl i spotřební zvyky, definují nové pracovní postupy a výrobní a komunikační procesy. Společnosti, které buď vytváří nový trh (např. cloud), nebo přeměňují existující trh (např. přechod od analogické k digitální fotografii). Fond se odlišuje také tím, že se nezaměřuje pouze na jedno odvětví, ale investujeme napříč všemi sektory ve čtyřech dimenzích – digitální ekonomie, průmysl 4.0 (robotizace, automatizace), životní styl a  zdraví a planeta (obnovitelné zdroje). S takovou šíří investičního prostoru může být výkonnost fondu větší a stabilnější bez ohledu na ekonomický cyklus.

Do jakých konkrétních společností v rámci tohoto fondu investujete?

Fond investuje do společností, které jsou nejinovativnější vyspělí čistí disruptivní hráči, jako např. Google, Paypal, Siemens. Fond také investuje do starších hráčů, změnili svůj původní obchodní model, aby se stali leadery v oblasti inovací.

REKLAMA

Jaké jsou hlavní výhody tematických fondů?

Výhodou je především zaměření na vytváření hodnoty a potažmo růstu, ale také dostatečná diverzifikace, která odpovídá zájmům klienta bez ohledu na tržní prostředí.

Jaká jsou rizika těchto fondů?

Některá z našich témat nefungují pořád, fungují v určitém prostředí, určitých cyklech. Například fondy přírodních zdrojů či zlatých dolů skvěle fungovaly během super cyklu od roku 2000 do roku 2010, pak se prostředí zkomplikovalo. To jsou ale fondy, které jsou zaměřené na určitá odvětví. Nyní proto směřujeme k více-sektorovým fondům, které se snaží reagovat na prostředí, které se vyvíjí, ale z dlouhodobého pohledu vytváří hodnotu.

Pro koho jsou tematické fondy určené?

Především pro retailovou klientelu, ale také pro soukromou klientelu. Je ale pravda, že již několik let pozorujeme, že se o tyto fondy začínají více zajímat i institucionální investoři, kteří stále častěji hledají prostředky diverzifikace. A tím právě tematické investování je. Nabízí institucionálním klientům širší výběr, který jim dovolí zachytit momentální trend napříč sektory. Například do fondu Global Disruptive Opportunities jsme pod správu získali již více než 400 milionů eur během prvního roku fungování.

V loňském roce rostly prakticky všechny trhy. Jak se dařilo vašim fondům?

Výkonnost našich fondů překonala referenční indexy. Nejlépe se dařilo fondu Global Disruptive Opportunities a Special Situation. Fond Silver Age se nachází v nelehkém prostředí, a přesto překonal svůj referenční index. Z výkonnosti fondu Silver Age je vidět, že fond využil svůj růstový a cyklický profil k uchování hodnoty i přes nepříznivé prostředí.

Jaký předpokládáte vývoj v roce 2018?

Vzhledem k dosavadnímu vývoji předpokládám, že letošní rok bude komplikovanější než loňský rok. Jsem ale přesvědčena, že i tak bude letošní rok pozitivní. Vše naznačuje, že je stále určitý prostor na akciovém trhu. Růst příjmů očekáváme dvouciferný, což je za očekávanou hranicí růstu indexů. Samozřejmě mohou přijít vnější šoky, které ale na druhou stranu mohou být i příležitostí k posílení postavení tematických investic.

Děkuji za rozhovor.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Bude „zelenější“ kryptoměna přístupnější?

Kryptoměny jsou často kritizovány pro svou „těžbu“ jako neekologické. Ethereum však po největší úpravě v jeho historii začalo fungovat na jiném systému, který energetickou náročnost snižuje. Může tak přinést další možnosti i přilákat nové investory.

Text: Karel Pučelík

Foto: Zdroj: Piaxabay.com

26. 09. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.