CZK/€ 24.565 +0,10%

CZK/$ 24.167 -0,24%

CZK/£ 29.173 +0,10%

CZK/CHF 25.362 -0,54%

Text: Zbyněk Drobiš

14. 11. 2017

0 komentářů

Povinné ručení: Pozor na výluky z pojištění

 

Poškozený dopravní nehodou očekává, že obdrží adekvátní odškodnění utrpěné újmy na zdraví a věcné škody z povinného ručení viníka dopravní nehody. Pojišťovna však není povinna hradit újmy za pojištěného při všech situacích. 

Následkem dopravní nehody mohou vzniknout jak vážné újmy na zdraví poškozených, tak majetkové škody na vozidlech. Lze doporučit zvážit, zda nevyužít vyšších pojistných limitů u povinného ručení.

Tip: Odškodnění při dopravní nehodě: Připlaťte si za vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení

Pozor na výluky z pojištění

Přestože účelem povinného ručení je co nejvyšší ochrana poškozeného z hlediska kompenzace utrpěných újem, tak je vymezen i negativní výčet situací, kdy pojistitel není povinen plnit za pojištěného. Výčet většiny výluk z pojištění nalezneme v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Většinu těchto výluk citujeme níže.

Tip: Neuvedení jména řidiče při dopravní nehodě může mít negativní důsledky pro pojištěného

REKLAMA

Ochrana manžela a blízkých osob

Výluky z pojištění jsou však v některých případech korigovány ochranou zdraví. Například u manžela pojištěného nebo osoby, která s pojištěným žila v době dopravní nehody ve společné domácnosti, se nehradí sice ušlý zisk, účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobená škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li tato osoba schopnost ji opatrovat, avšak hradí se újmy na zdraví nebo usmrcením a ušlý zisk, pokud souvisí s újmou vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením.

Tip: Nepřivolání policie k dopravní nehodě se může prodražit

Výluky z pojištění dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojistitel nehradí:

  1. újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena;
  2. ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, s výjimkou ušlého zisku, pokud souvisí s újmou vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením;
  3. škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit;
  4. ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla;
  5. újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla;
  6. náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena;
  7. újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích;
  8. újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

Uvedený článek poukazuje na zákonnou úpravu. Pojistná smlouva však může upravit odlišně ve prospěch pojištěného. V případě řešení neposkytnutí pojistného plnění lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc advokáta k posouzení veškerých aspektů konkrétního případu.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Sportujete? Tak si raději zkontrolujte svoji pojistku

Úrazové pojištění je vhodným doplňkem široké pojistné ochrany zejména pro sportovně aktivní lidi. Aby úrazové pojištění ale skutečně chránilo, musí zahrnovat všechny aktivity, které člověk provozuje.

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

10. 08. 2022

Průzkum: Doplňkové penzijní spoření má jen 5 % dětí

Tři čtvrtiny Čechů ví o možnosti sjednat doplňkové penzijní spoření dětem, sjednané ho má ale jen 5 % nezletilých. Respondentům na něm vadí především nízké zhodnocení. To přitom u vyvážených strategií loni dosáhlo téměř 5 %. Překážkou je i dlouhé trvání produktu. Na to penzijní společnosti reagují […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

29. 07. 2022

Analýza: Pouze u 30 % nemovitostních pojistek zatím nehrozí podpojištění

V souvislosti s urychlující se inflací, která se již v loňském roce projevila při poruše dodavatelských řetězců v enormním růstu cen stavebních materiálů a dalších technologií (a jejíž další prohloubení lze v aktuální situaci dále jistě očekávat), se objevuje zásadní riziko. Pojistné částky u neindexovaných smluv pojištění […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

28. 07. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.