Pátek 22. října. Svátek má Sabina.

Povinné ručení: Nesdělení jména řidiče se může pojištěnému prodražit

Automobily - parkoviště

Pojištěný v rámci povinného ručení má oznamovací povinnost vůči pojistiteli při vzniku dopravní nehody včetně poskytnutí potřebných informací. Porušení této povinnosti může mít pro pojištěného negativní následky s povinností hradit pojistiteli vyplacené pojistné plnění poškozenému.

Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo k dopravní nehodě včetně uvedení skutkového stavu týkajícího se této události a předložit pojistiteli k tomu příslušné doklady. Rovněž je pojištěný povinen v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele

Tip: Odškodnění při dopravní nehodě: Připlaťte si za vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení

Povinnosti pojištěného

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výslovně stanovuje, že pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle § 8 odst. 1 až 3 uvedeného zákona (tzv. oznamovací povinnost pojištěného a povinnost součinnosti) a v důsledku toho byla ztížena nebo znemožněna možnost řádného šetření pojistitele.

Může být takovým porušením s právem pojistitele na úhradu vyplaceného pojistného plnění i situace, kdy pojištěný nesdělí jméno řidiče vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda?

Neuvedení jména řidiče

Případ, který v konečném stádiu řešil Nejvyšší soud, vycházel z podané žaloby pojistitele vůči pojištěnému k úhradě vyplaceného pojistného plnění poškozenému při dopravní nehodě, kterou způsobil řidič, jehož jméno neznal provozovatel vozidla. Pojistitel argumentoval, že pojištěný porušil svou oznamovací povinnost při dopravní nehodě, jelikož neuvedl pojistiteli totožnost osoby, která řídila vozidlo v době dopravní nehody, čímž byla snížena možnost řádného pojistného šetření dopravní nehody.

Soud prvního stupně a také odvolací soud však zamítl žalobu pojistitele, jelikož dokazováním bylo zjištěno, že pojištěný neuvedl jméno řidiče bezdůvodně, protože objektivně neznal jeho totožnost. Pojištěný přenechal vozidlo k užívání třetí osobě, která jej předala k užívání další osobě, která způsobila dopravní nehodu, ale u které nebyla známa její totožnost. Řidič z místa dopravní nehody utekl.

Soudy dospěly k závěru, že okolnosti výpůjčky vozidla jsou důvodem zřetele hodným pro pojištěného, aby pojistiteli nevzniklo právo na úhradu vyplaceného pojistného plnění poškozenému.

Dovolání k Nejvyššímu soudu

Pojistitel podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který zrušil rozsudek soudu prvního stupně a odvolacího soudu a věc vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že skutková zjištění soudů poukazují, že pojištěný nesdělil pojistiteli ani jméno osoby, které měl vozidlo poskytnout. Pokud by tomu skutečně bylo tak a byla tímto ztížena možnost řádného pojistného šetření, pak by pojistitel byl oprávněn požadovat úhradu vyplaceného pojistného plnění poškozenému.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí poukázal, že oprávněnými okolnostmi pro nesdělení jména řidiče jsou zejména situace, kdy se vozidlo ocitne v dispozici jiné osoby nezávisle na vůli provozovatele vozidla (např. krádež vozidla).

Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 23 Cdo 5008/2015 na jeho webových stránkách nsoud.cz.

Každý případ je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

3 komentáře: “Povinné ručení: Nesdělení jména řidiče se může pojištěnému prodražit”

 1. insider napsal:

  Zajímalo by mě, o jakého pojistitele (pojišťovnu) šlo…to dá přece rozum, že když mě někdo ukradne auto, se kterým způsobí škodu a ještě uteče, tak logicky nemohu znát jeho totožnost (leda by ho chytila Policie ČR). Občas žasnu, co všechno pojišťovny na klienty zkouší, jen aby nemusely vyplatit ani korunu. Pak se ale nedivme, že máme mezi lidmi pověst jakou máme.

  • Petr D napsal:

   Asi byste si měl lépe přečíst ten článek. V článku je se přesně píše:
   „Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí poukázal, že oprávněnými okolnostmi pro nesdělení jména řidiče jsou zejména situace, kdy se vozidlo ocitne v dispozici jiné osoby nezávisle na vůli provozovatele vozidla (např. krádež vozidla).“

   Jinými slovy v tomto případě by pojišťovna po pojištěném plnění vrátit nechtěla.

   Zmiňovaný případ se týká situace, kdy pojištění půjčil vozidlo třetí osobě a ta ho postoupila další. V tuto chvíli bylo povinností pojištěného zdělit alespoň jméno osoby, které vozidlo půjčil on sám. Pojišťovna by následně mohla zahájit další šetření. To se dle článku nestalo.

   • Víťa R. napsal:

    No, lidé dnes sice umí číst, ale s porozuměním textu to bývá čím dál horší. Přesně jak píšete, tento případ by pojišťovna plnila. Je třeba si uvědomit, že pojišťovna ze zákona musí hledat viníka, po kterém by případně mohla vymáhat plnění. Typicky, když by to třeba řídil někdo bez ŘP nebo pod vlivem …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.