CZK/€ 25.280 -0,04%

CZK/$ 23.131 +0,03%

CZK/£ 30.035 -0,31%

CZK/CHF 26.155 +0,21%

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

26. 03. 2024

0 komentářů

Jaké sankce hrozí při nedodržení povinností v rámci daňového přiznání?

 

Stále platí, že nejvíc lidí podává přiznání k dani z příjmu fyzických osob až poslední týden v březnu. Proto Finanční správa od pondělí 25. března do úterý 2. dubna letos prodlužuje úřední hodiny podatelen všech finančních úřadů. Finanční úřady budou otevřené od 8 do 17 hodin. Neplatí to však pro svátky tedy 29. března a 1. dubna. Co vám hrozí, když svoji daňovou povinnost včas nesplníte?

Loading 

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání musí podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a dále osoba, která vykazuje daňovou ztrátu, i když její příjmy nepřesáhly 50 000 Kč.

Daňové přiznání je povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců a nepodepsal u všech plátců na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a dále poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a další příjmy vyšší než 20 000 Kč,“ uvádí Michal Jelínek, partner V4 Group.

Daňové přiznání je povinen podat daňový nerezident, který uplatňuje slevu na dani, daňové zvýhodnění nebo nezdanitelnou část základu daně.

Dále je povinna podat daňové přiznání osoba, které byly vyplaceny příjmy ze závislé činnosti za minulá léta, které nebyly zúčtovány v předchozích obdobích.

REKLAMA

Poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a uplatňuje snížení základu daně o hodnotu daru poskytnutého do zahraničí.

Dále může podat daňové přiznání také nerezident, který využije postup dle § 36 odst. 7 ZDP.

A dále musí podat daňové přiznání osoba, která je nástupcem v případě úmrtí daňového subjektu, a poplatník, kterému byla jeho zaviněním neoprávněně vyplacena částka na dani nebo daňovém bonusu.

A též poplatník, kterému vznikl příjem v důsledku porušení podmínek uplatnění nezdanitelné části základu daně, např. došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění.

Z nedodržení povinností vyplývají i sankce

Termínů pro podání daňového přiznání je víc. Záleží na tom, v jaké formě lidé daňové přiznání podají. Při nedodržení termínů nebo způsobů podání hrozí sankce.

REKLAMA

Od loňského roku platí, že daňové přiznání musí elektronicky podat například živnostníci a všichni, kterým byla státem zřízena datová schránka. Výjimkou jsou lidé, kteří jsou v režimu paušální daně. Ti totiž nemusí podávat daňové přiznání vůbec. Vedení daňové evidence se jim jen doporučuje.

Termíny pro podávání daňových přiznání jsou v podstatě tři:

V listinné podobě – do 2. 4. 2024 platí pro osoby, které podávají DP v listinné podobě.

V elektronické podobě – do 2. 5. 2024 platí pro osoby, které podávají DP v elektronické podobě.

S daňovým poradcem – do 1. 7. 2024 platí pro osoby, za něž podává DP daňový poradce či advokát

„Pokuta se nevyměří, pokud její výše nepřesáhne částku 1000 korun. Nepodá-li však poplatník daňové přiznání ani po výzvě správce daně, vypočte se z horní hranice procentního rozmezí a činí minimálně 500 Kč. Maximální výše pokuty může činit až 300 000 korun,“ upřesňuje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Přehled sankcí:

  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Pokud prodlení s podáním přiznání není delší než pět pracovních dnů, pokuta se nevyměří. Je-li podané přiznání vadné, musí správce daně dotyčného nejprve vyzvat k opravě vady. Pokud na tuto výzvu nereaguje a problémy neodstraní, dojde poté k vyměření pokuty.

Na výzvy od finančního úřadu reagujte

Tomu, kdo ani na výzvu správce daně neodstraní vadu podání, vzniká ze zákona povinnost uhradit pokutu ve výši 1000 korun. Přičemž tato pokuta může být zvýšena až na 50 000 korun, pokud poplatník neodstraní vady podání a tato skutečnost závažně ztěžuje správu daní,“ upřesňuje Michal Jelínek.

Pokud poplatník vady neodstraní, nehrozí mu jen pokuta. Přiznání může být také považováno za neúčinné. V takovém případě se na něj hledí, jako by daňový poplatník přiznání vůbec nepodal. Potom je nutné podat přiznání celé znovu, a pokud to bude až po lhůtě, hrozí opět sankce za pozdní podání.

Zkuste zažádat o prominutí pokuty

Dojde-li k vyměření pokuty, je možné požádat o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Správce daně může pokutu prominout zcela nebo zčásti, pokud k prodlení s podáním daňového přiznání došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem ospravedlnit. Správce pak zohledňuje také ekonomické a sociální poměry daňového subjektu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

USA jsou v režimu fiskální dominance. Co to znamená pro investory?

Americká ekonomika se zdá být výrazně méně ovlivnitelná vyššími úrokovými sazbami v současném hospodářském cyklu. To potenciálně implikuje, že i následné snižování úrokových sazeb pozbude velkých účinků. Tento jev lze vysvětlit tím, že Spojené státy jsou nyní v režimu fiskální dominance. Tento režim nastává, když veřejný dluh […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

18. 07. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *