CZK/€ 25.265 -0,04%

CZK/$ 23.672 -0,38%

CZK/£ 29.357 +0,28%

CZK/CHF 25.977 -0,36%

Text: Zbyněk Drobiš

01. 11. 2016

0 komentářů

Odškodnění při dopravní nehodě: Připlaťte si za vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení

 


 

Odškodnění újmy na zdraví v milionech

Po dopravní nehodě má pojištěný v rámci povinného ručení právo, aby za něj pojišťovna uhradila poškozenému způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením, a to dle ustanovení občanského zákoníku.

Občanský zákoník stanovuje poměrně široký okruh náhrad majetkové a nemajetkové újmy, které mohou poškození případně uplatňovat. Poškozenému náleží při odškodnění dopravní nehody v rámci nemajetkové újmy právo na odčinění vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění (vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozenému) a další nemajetkové újmy. Občanský zákoník nestanovuje limity uvedeného odškodnění nemajetkové újmy.

Nejvyšší soud však vypracoval Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která stanovuje, že odškodnění ztížení společenského uplatnění může u nejzávažnějších újem na zdraví dosahovat až cca 20 mil. Kč. Odškodnění vytrpěné bolesti se obvykle pohybuje v řádech statisíců u vážných újem na zdraví. Výše další nemajetkové újmy není prozatím vymezena rozhodovací praxí soudů, ale i zde lze očekávat u vážných případů statisícové odškodnění. Pokud tak viník dopravní nehody způsobí fatální újmu na zdraví u více poškozených, tak pouze odškodnění této nemajetkové újmy bude dosahovat desetimilionových částek.

Jaké náhrady mohou uplatňovat poškození

Pro lepší přehled si uvedeme okruh náhrad, které vymezuje občanský zákoník pro poškozené a pozůstalé při odškodnění újmy na zdraví:

Poškození:

 • Vytrpěná bolest;
 • Ztížení společenského uplatnění;
 • Další nemajetková újma;
 • Náklady spojené s péčí o zdraví;
 • Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti;
 • Náhrada za ztrátu na důchodu; a
 • Náhrada za bezplatně konané práce.

Pozůstalí:

 • Odškodnění duševních útrap;
 • Náklady pohřbu;
 • Náklady na výživu pozůstalým.

Jestliže jste utrpěli dopravní nehodu a zvažujete uplatnění odškodnění, pak vyhledejte odbornou právní pomoc specializovaného advokáta, který určí kvalifikovaně okruh náhrad, které můžete požadovat.

Dopravní nehoda se může prodražit

Pojištěný má dále právo, aby za něj pojišťovna v rámci povinného ručení hradila poškozenému věcnou škodu, ušlý zisk, náklady na právní zastoupení. Pojištěný má rovněž právo, aby pojišťovna za něj uhradila příslušnou zdravotní pojišťovnou uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči poškozeného hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Minimální limity povinného ručení

Minimální limity pojistného plnění dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí:

a) při újmě na zdraví 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění;

b) při škodě na majetku a ušlém zisku 35 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

„Better safe than sorry“

Pokud si představíme, že vozidlem způsobíme hromadnou dopravní nehodu s množstvím poškozených, lze doporučit při sjednání povinného ručení zvolit vyšší limit pojistného plnění než minimální. Dnes již běžně pojišťovny umožňují zvýšení pojistného plnění na 100 mil. Kč a výše za poměrně nízký příplatek k pojistnému.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Rozhovor: Pojišťovna má vyřešit problém, ne jen zaplatit škodu

Skutečnou hrozbou pro pojišťovny nejsou klimatické změny ani technologické firmy, které by si rády ukrojily díl trhu, ale to, jak rychle se dokáží pojišťovny přizpůsobit změnám a nepodcenit žádný aspekt, který na ně může dopadnout. V rozhovoru to uvedl prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš.

Text: Redakce

24. 04. 2024

Kalkulačka pro výpočet orientační pojistné hodnoty – snížení rizika podpojištění

V roce 2023 Česká asociace pojišťoven (ČAP) představila nový standard pro výpočet pojistné hodnoty nemovitostí, zaměřený především na rodinné domy. Cílem tohoto standardu je minimalizovat riziko podpojištění. V rámci tohoto úsilí byla vytvořena kalkulačka pro orientační hodnotu pojistného, dostupná na webových stránkách ČAP. Tato kalkulačka umožňuje zadat […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

27. 03. 2024

Jaké sankce hrozí při nedodržení povinností v rámci daňového přiznání?

Stále platí, že nejvíc lidí podává přiznání k dani z příjmu fyzických osob až poslední týden v březnu. Proto Finanční správa od pondělí 25. března do úterý 2. dubna letos prodlužuje úřední hodiny podatelen všech finančních úřadů. Finanční úřady budou otevřené od 8 do 17 hodin. Neplatí to však pro […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

26. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *