CZK/€ 24.385 -0,25%

CZK/$ 22.897 -0,38%

CZK/£ 28.083 -0,36%

CZK/CHF 25.275 -0,44%

Text: Zbyněk Drobiš

09. 03. 2017

0 komentářů

Odškodnění při dopravní nehodě: Dopravní nehoda způsobená nezjištěným vozidlem

 


 

Dopravní nehoda způsobená nezjištěným vozidlem představuje pro poškozeného ztížení řešení zajištění odškodnění oproti standardní situaci uplatnění odškodnění vůči pojistiteli vozidla, kterým došlo k dopravní nehodě. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla však poskytuje ochranu i těmto poškozeným.

Garanční fond

Garanční fond poskytuje odškodnění poškozeným v některých případech, kdy se nelze domoci odškodnění proti odpovědnostnímu pojistiteli nebo škůdci. Garanční fond spravuje Česká kancelář pojistitelů. Jedním z těchto případů je rovněž poskytnutí odškodnění pro poškozeného, který utrpěl újmu následkem dopravní nehody způsobené nezjištěným vozidlem, za kterou odpovídá nezjištěná osoba.

Tip: Odškodnění při dopravní nehodě: Dopravní nehoda způsobená nepojištěným vozidlem

Není hrazeno veškeré odškodnění

Garanční fond však v případech odškodnění dopravní nehody způsobené nezjištěným vozidlem neposkytuje veškeré náhrady, ale jsou hrazeny pouze náhrady:

 • újmy na zdraví nebo usmrcení;
 • ušlého zisku vzniklého ve spojitosti s újmou na zdraví nebo usmrcením;
 • újmy na věci nebo ušlého zisku vzniklou ve spojitosti s újmou na věci, pokud současně s touto újmou byla poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví a pokud újma na věci nebo ušlém zisku přesáhla 10 000 Kč;
 • účelně vynaložené náklady právního zastoupení při splnění zákonných podmínek.

Za závažnou újmu na zdraví se považuje dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla usmrcení nebo těžká újma na zdraví, anebo újma na zdraví trvalého charakteru, která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného.

Povinné šetření Policí ČR

Vznik práva na plnění z garančního fondu při dopravní nehodě způsobené nezjištěným vozidlem je podmíněn šetřením škodné události Policií České republiky. Nepostačuje tedy dopravní nehodu pouze oznámit, ale je nutné šetření Policií České republiky.

Tip: Proč lze doporučit motoristům, aby zvážili zvýšení svých limitů pojistného plnění u povinného ručení?

Okruh náhrad, které vymezuje občanský zákoník pro poškozené a pozůstalé při odškodnění újmy na zdraví

Poškození:

 • Vytrpěná bolest;
 • Ztížení společenského uplatnění;
 • Další nemajetková újma;
 • Náklady spojené s péčí o zdraví;
 • Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti;
 • Náhrada za ztrátu na důchodu; a
 • Náhrada za bezplatně konané práce.

Pozůstalí:

 • Odškodnění duševních útrap;
 • Náklady pohřbu;
 • Náklady na výživu pozůstalým.

Budete-li řešit obdobný případ dopravní nehody, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Na klimatickou změnu reagují pojišťovny i obyvatelé

S klimatickou změnou a oteplováním planety dochází k extrémním výkyvům počasí. Dle nejnovější zprávy World Meteorological Organization (WMO) se Evropa otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. V návaznosti na tento trend přibývá mimořádných veder, požárů či záplav. V Česku se klimatická změna projevuje převážně živelnými událostmi s regionálním dosahem. Častěji se objevují bouřky […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

18. 09. 2023

Novela zákona o povinném ručení má zvýšit bezpečnost a ochránit poškozené

Připravovaná novela zákona o povinném ručení bude pro řidiče znamenat hned několik změn, pro pojišťovny hlavně digitální revoluci. Povinné ručení by se již od 23. prosince 2023 mělo řídit novým zákonem. ČR mění podmínky kvůli sjednocení pravidel s ostatními státy EU podle takzvané motorové směrnice. Změny v […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

07. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *