Pátek 05. března. Svátek má Kazimír.

Kam investovat: S přijatelným rizikem

Bez rizika není výnos. Kdo není ochoten přijmout investiční riziko, musí se spokojit s výnosem na úrovni inflace. A nebo s ještě nižšími. Jaká rizika s sebou nesou investice do dluhopisů a do akcií? A jakou formou lze investovat?

Výnosy spořicích produktů jsou na bodě mrazu. Chce-li střadatel překonat alespoň inflaci a dosáhnout reálného zhodnocení svých úspor, musí bezpodmínečně překročit neviditelnou hranici a stát se investorem. Teprve pak má naději na zhodnocení. Samozřejmě jako vždy v životě není nic zadarmo. A za zhodnocení se platí především vyšším rizikem.

Investovat lze do mnoha aktiv. Těmi klasickými finančními jsou dluhopisy a akcie. V očích široké veřejnosti navíc ještě hrají prim nemovitosti, které jsou považovány za „bezpečný a bezpracný“ zdroj příjmů. I ty ale mají rizik více než dost.

Tip:

Dluhopisy

 • Hlavní riziko: Nesplacení dluhopisu
 • Hlavní výhoda: Vyšší výnos
 • Očekávaný výnos: až 7 % p.a.
 • Optimální částka: od 500 000 Kč

Největším rizikem investic do dluhopisů je kreditní riziko dlužníka – tedy nesplacení jistiny či úroků vydavatelem dluhopisu. Toto se stává doménou i celých států, není tak třeba investovat do vysoce rizikových firemních dluhopisů rozvíjejícího se světa.

Nevýhodou je též potřeba vyššího kapitálu. Lze sice nakoupit dluhopis již za několik desítek tisíc korun, ovšem tím se investor vystavuje příliš vysokému kreditnímu riziku. Vhodnější je proto nakoupit dluhopisy od více emitentů, případně do dluhopisů investovat prostřednictvím podílových fondů.

Nezanedbatelným rizikem je též riziko růstu úrokových sazeb. Pokud vzrostou úrokové sazby, klesá cena dluhopisů. Pokud by investor v takové situaci potřeboval dluhopis prodat, inkasuje ztrátu.

U všech investic platí, že vyšší výnos je vykoupen vyšším rizikem. U dluhopisů je riziková škála hodně široká. Lze investovat do bezpečných dluhopisů České republiky s výnosem 0,6 % p.a. (10letý státní dluhopis), nebo do podnikových dluhopisů s výnosy dosahujícími řádově 4 – 7 % p.a.

Akcie

 • Hlavní riziko: Tržní riziko
 • Hlavní výhoda: Podíl na zisku
 • Očekávaný výnos: dlouhodobě cca 7 – 10 % p.a.
 • Optimální částka: od 500 000 Kč

Kapitálový trh budí strach velké řady střadatelů. Vždyť ceny akcií kolísají a jsou schopné se propadnout o desítky procent během jediného dne! A celá společnost může také zkrachovat a akcionář skončí s bezcenným cenným papírem v ruce.

Tržní riziko spojené s kolísáním kurzů akcií je největším rizikem investování do akcií. Z tohoto důvodu je vhodné investovat buď do více akciových titulů a riziko diverzifikovat (rozložit), nebo využít investici prostřednictvím podílových fondů nebo ETF (exchange traded funds). ETF představují levný způsob držby diverzifikovaného portfolia zejména akcií, prostřednictvím kterého lze investovat do „celého trhu“.

Akcie představuje podíl na společnosti. A společnost něco podniká, něco produkuje, poskytuje služby. Má náklady a dosahuje výnosů. Pokud se jí daří, generuje zisk, na kterém se držitel akcií podílí. Není to nic abstraktního, čeho by se měl investor obávat. Jednou z výhod akcií je, že v naprosté většině případů bezpečně odolávají inflaci. Inflace představuje růst cen – cen zboží, služeb, materiálu, mezd… a také ceny majetku ve vlastnictví akciové společnosti. Vyskočí-li cena všeho na dvojnásobek, zdvojnásobí se i zisk akciové společnosti a cena jejích akcií.

Výnos akcií závisí na mnoha okolnostech. Dividendové výnosy celých trhů se pohybují až do úrovně 5 % p.a.

Nemovitosti

 • Hlavní riziko: Neplatící nájemník
 • Hlavní výhoda: Pravidelný příjem
 • Očekávaný výnos: V Praze cca 3 % p.a., mimo Prahu až cca 6 % p.a.
 • Optimální částka: od 3 000 000 Kč

Investice do nemovitostí bývá označována za „bezpečnou“ a „bezpracnou“. Má přinášet stabilní pasivní příjem a ještě růst na hodnotě dokonce rychleji než inflace. Tyto představy rychle vyprchávají s pořízením první nemovitosti určené k pronájmu. Do bytu je třeba neustále investovat (v průměru cca 55 Kč/m2 měsíčně), nájemníka je třeba získat, komunikovat s ním, řešit řadu problémů… revizí, oprav, sporů…

Hlavním rizikem investic do rezidenčních nemovitostí je neplatící nájemník. Nájemní právo je v České republice natolik nakloněno na stranu nájemníků, že zbavit se neplatiče ve vlastním bytě může být právní oříšek na roky soudních sporů. Není divu, že si někteří spoluobčané vytvořili „živnost“ z neplacení nájemného a jsou „profesionálními neplatiči“.

Mezi další rizika investic do nemovitostí patří např. změna socio-ekonomického okolí domu. Stačí nový územní plán počítající s přilehlou rychlostní komunikací, vytvoření ubikace pro lidi bez domova v sousedním domě či výměna sousedů za společensky nepřizpůsobivé jedince. To vše může mít (a zpravidla má) devastační dopad na hodnotu investice.

Významným rizikem je i daň z nemovitých věcí. Ta je v současnosti sice nízká, ale kupříkladu dnes nejsilnější vládní strana Sociální demokracie má ve svém programu její zvýšení a použití vybraných prostředků na novou penzijní reformu v socialistickém duchu. A že to nepochybně nebude levná penzijní reforma…

Podílové fondy

 • Hlavní riziko: Tržní riziko
 • Hlavní výhoda: Diverzifikace
 • Očekávaný výnos: Různý v závislosti na typu podílového fondu
 • Optimální částka: od 500 Kč měsíčně

Podílové fondy jsou nástrojem kolektivního investování. Jejich hlavní výhodou je rozložení rizika, neboť portfolio manažer investuje do více titulů. Zároveň se tím přenáší zodpovědnost za volbu konkrétní investice na profesionálního správce portfolia a jediným investičním rozhodnutím pro střadatele je volba optimálního podílového fondu či fondů.

Rizika podílových fondů jsou odvislá od typu podílového fondu – od aktiv, do nichž podílový fond investuje. Základními investičními aktivy jsou nástroje peněžního trhu (fondy peněžního trhu), dluhopisy (dluhopisové fondy) a akcie (akciové fondy).

Vedle nich je celá škála dalších typů podílových fondů: smíšené fondy (investují do více typů aktiv), realitní fondy (investují do nemovitostí), zajištěné fondy (garantují přinejmenším návratnost vkladu), hedge fondy (mají nejrůznější investiční strategie s cílem dosahovat stabilního nadstandardního výnosu), komoditní fondy (investují do nejrůznějších komodit od zemědělských plodin po ropu a zlato), fondy fondů (nakupují podílové listy jiných podílových fondů) a řada dalších (fondy životního cyklu, fondy investující do umění, do vína…).

Při výběru podílového fondu je vhodné sledovat především investiční horizont investice. Pro krátkodobé investice jsou vhodnější spíše bezpečné fondy, pro dlouhodobější se vyplácí přijmout více investičního rizika. Dále je dobré sledovat nákladovost fondu. Je-li příliš vysoká a nedosahuje-li fond odpovídajícího zhodnocení, stojí za zamyšlení zvolit levnější strategii, byť s nižším očekávaným výnosem.

Podílové fondy jsou optimálním investičním nástrojem pro drobné investory.

Obáváte se investičního rizika?

Nahrávání ... Nahrávání ...

6 komentářů: “Kam investovat: S přijatelným rizikem”

 1. Roman napsal:

  Těm optimálním částkám vůbec nerozumím.
  Kdybych čekal, až budu mít tolik peněz k dispozici, pravděpodobně bych nikdy nezačal investovat.

  • Karel napsal:

   Když tomu nerozumíš, asi bys opravdu neměl investovat. Nastuduj si pojem diverzifikace. Pak možná pochopíš souvislosti.

   • Jirka V. napsal:

    Přesně tak, ty optimální částky sedí. Pokud to nechápete, zeptejte se někoho zkušenějšího.

   • Roman napsal:

    Karle, vy máte nějaké portfolio( o jaké hodnotě) nebo jste se připojil na wifi v místní hospodě, abyste mohl ukázat ramena?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.