CZK/€ 24.885 +0,48%

CZK/$ 23.151 +0,16%

CZK/£ 29.465 +0,56%

CZK/CHF 26.179 +0,52%

Karel Maroušek: OVB zadržované provize musela vyplatit

 


 

OVB a postupná deziluze

Kdy jste začal v OVB pracovat?

S OVB jsem začínal spolupracovat jako student začátkem roku 2004. Byl jsem nadšený pro myšlenku finančního poradenství, stejně jako všichni okolo mě – včetně ředitelů, kteří hodně pozitivně mluvili o OVB.

Minimálně první dva roky jsem byl hodně nastavený za OVB bojovat, a i když jsem se v praxi setkával s nějakými náznaky, že ne všechno funguje tak, jak se říká, tak ne, že bych to přímo ignoroval, ale nechtěl jsem to vidět. Omlouval jsem to tím, že to jsou lidi a že se to stává.

Kdy jste začal měnit na OVB názor?

Postupně jsem se setkal osobně s několika případy, které nabouraly mou důvěru ve firmu. Poměrně zásadním střípkem bylo, když jsem se v praxi u klienta setkal s portfoliem člověka z OVB, z kterého bylo zřejmé, že ten člověk nešel dělat poradenství, ale šel po provizích. S klientem jsem vše narovnal, vysvětlil jsem mu to. V podstatě jsem zachránil dobré jméno OVB, protože pochopil, že to byla chyba jednotlivce. Jednalo se o velmi nevhodně uzavřené kapitálové životní pojištění, které klient zrušil. Byl srozuměn s tím, že o část peněz přijde.

Poradci, který produkt sjednal, po nějaké době přišlo storno části provize. Reakce centrály mě ale překvapila a zasela semínko pochybností, že vše není tak hezké, jak se říká: „Víte, on pro nás pracuje tak a tak dlouho a jemu šlo storno a vy mu ho zaplatíte.“

REKLAMA

Toto se stalo ale poměrně dlouho před vaším odchodem z OVB. Kdy jste se rozhodl firmu opustit?

Chvíli před odchodem z OVB, v květnu, červnu 2007, došlo k paradoxní situaci. Vrcholné vedení OVB se domnívalo, že je něco dlouhodobě připravováno a plánováno, a na základě toho všem zastavilo přístup do systému. Bez jakéhokoli varování a bez oznámení. Následně koncem května nepřišly provize.

Vysvětlení ze strany OVB bylo: „My si myslíme, že chcete odejít, tak jsme vám to zarazili.“ To byla kapka, která byla nejen pro mě, ale myslím si, že pro většinu lidí, tou poslední.

V době vašeho rozhodnutí lze předpokládat, že Radim Lukeš a Petr Borkovec již začali připravovat svůj odchod k Partners… zastavení provizí a přístupu k systému tak nemuselo vycházet pouze z domněnek z vašeho konkrétního případu, ale mohlo vycházet ze zjištění, že vedení vašeho ředitelství chce odejít.

Zopakoval jsem i u soudu, že pochybnosti o práci u OVB  rozhodně byly. Pramenily z mnoha věcí. Ať už z toho, že jsme se snažili zlepšit kvalitu, nastavit určitá kritéria, aby se ve firmě nemohl udržet úplně každý „chodec s taškou“.

Vedení naše návrhy absolutně nerespektovalo. Neustále z firmy dělalo spolek lidí, z nichž část je profesionálů, odborníků, ale veliká část jsou bohužel lidé, kteří finančnímu poradenství nerozumí, nemají informace, dělají dvě smlouvy měsíčně jako přivýdělek k zaměstnání nebo důchodu… A to prostě nefunguje, ne u firmy, která chce poctivě a férově pečovat o své klienty.

Ale nebyla to masově zmanipulovaná akce, jak se OVB snažilo u soudu dokázat. OVB si poslední hřebíček do rakve ve vztahu s námi zarazila sama opravdu až v tom květnu. Místo snah o změny, díky kterým by přestala zaostávat a mohla lépe konkurovat, přišlo tvrdé mocenské gesto.

Nicméně hlavně zde přece jde o svobodu volby. Dle mého názoru by firma neměla své spolupracovníky nutit, aby pod hrozbou sankcí zůstávali. Lidé by měli ve firmě setrvávat proto, že chtějí, nikoli proto, že musí. Ostatně, takto to máme nastavené i ve smlouvě s Partners. Kdokoli může kdykoli odejít, klidně s celým svým týmem. Tuto myšlenku vlastně nakonec potvrdil i Vrchní soud ve svém výroku ohledně konkurenční doložky.

Soud: Karel Maroušek vs. OVB

Jak jste ukončil své působení v OVB?

Koncem května, jsem já osobně podal výpověď. Bylo to několik dní poté, co nepřišly provize a byl zablokovaný přístup do systému. Navíc se k tomu nikdo z centrály nechtěl vyjadřovat.

Snažili jsme se s OVB dohodnout a chtěli jsme se rozejít v dobrém. Nicméně OVB na naše návrhy nereflektovalo, jejich názor byl jednoduchý: „Nic vám nedáme a ještě po vás budeme cosi chtít.“

REKLAMA

Počátkem června se OVB dokonce v médiích vyjádřila, že provize opravdu poslat nehodlá. Nevím už přesně, jak to bylo prezentováno, ale myslím, že to bylo něco ve smyslu, že je nevyplatí a že si je započte jako potenciální storno. To není smluvně upraveno a rozhodně smlouva neřeší, že by si OVB mohla započíst 100 % provizí jako stornofond. Systém byl i nadále nepřístupný, což znemožňovalo řádnou péči o klienty. Od smlouvy jsem tedy nakonec pro její závažné porušování ze strany OVB ještě odstoupil. A nějakou dobu na to jsem podepsal smlouvu s Partners.

Jak došlo k soudu s OVB?

Upřímně dodneška nechápu, proč k soudu došlo. Kdybych byl já v situaci OVB, tak bych se choval úplně jinak. Tím nechci říci, že jsem o tolik chytřejší, prostě nevidím jediný důvod, proč jsme se museli rozcházet ve zlém.

Myslím si, že kdyby se OVB zachovala trošku racionálněji a všem lidem, kteří odešli, normálně vyplatila provize, nemuseli platit ty hromady poplatků a úroků. A jestli peníze zarazili proto, aby jim náhodou neodešel ještě někdo další, to je samozřejmě možné. Ale to již spekulujeme nad úvahami na jejich straně a ty já samozřejmě neznám.

Poté, co se nic nedělo a OVB nereflektovalo na snahy dohodnout se, jsem na podzim roku 2007 podal žalobu na výplatu zadržovaných provizí a úroků za dobu, kdy byly provize zadržovány.

OVB ani na žalobu nereflektovalo žádným návrhem dohody, a tak došlo k soudu.

U soudu podle vašich slov OVB neprokázala, že by z vaší strany došlo k něčemu neoprávněnému.

Když to hodně zjednoduším, tak OVB chtěla prosadit, že Maroušek, Lukeš, Borkovec, případně ostatní manažeři a ředitelé nějakým způsobem ovlivňovali a snažili se zmanipulovat tým pod nimi. Nakonec ho tedy zmanipulovali tak dobře, že všichni odešli.

Sám víte, jak to v téhle branži chodí. Člověk do OVB, ani do Partners, ani do jakékoli podobné firmy nevstupuje s tím, že by si na internetu vybral, porovnal si, která má nejlepší podmínky, a k té šel. Vždycky to je tak, že do firmy přijde proto, že ho pro ni někdo získá. A stejně tak jsem se já dostal do OVB. Nerozhodoval jsem se pro OVB, rozhodoval jsem se pro svého vedoucího. On mi dal veškeré informace, naučil mě dělat tuto práci a reálně jsem dál spolupracoval s ním. A když mi můj nadřízený řekne, že končí, skončí 99 % důvodů, proč ve firmě jsem.

Úplně stejné to je vůči lidem, kteří tehdy spadali do mého týmu. Když se dozvěděli, že jsem podal výpověď, tak velmi rychle podalo výpověď kolem 60 z 80 lidí, kteří tehdy pode mnou byli. Nemusel jsem absolutně nikoho přesvědčovat a ani bych to nedělal.

Kdyby OVB nezablokovala systém a nezastavila výplaty, nevěřím, že by 500 lidí odešlo. Tím, že to udělali, ti lidé neměli jinou šanci. Já sám jsem neměl jinou šanci. V dubnu jsem k 1. květnu 2007 podepsal nájemní smlouvu na tyto kanceláře [kanceláře v TOKOVO, Jankovcova 2, Praha 7 – celé 9. patro, pozn. red.]. A když 27. května, kdy mi měly přijít provize, nepřišla ani koruna, ale odešel nájem, tak jsem to logicky musel řešit a hledat variantu, jak co nejrychleji zase vydělávat. Nájem jsem na krku již měl, s tím jsem nemohl nic udělat, a OVB mě zastavením provizí zatlačila do kouta.

OVB se snažila u soudu dokázat, že Maroušek zmanipuloval svůj tým, aby šel zrovna do Partners. Já jsem nemusel nikoho manipulovat. Řekl jsem: „Podívejte se, já odcházím.“ „No a Karle, kam půjdeš?“ „Pravděpodobně do Partners.“ „O.K. Tak až tam půjdeš, dej nám vědět, my půjdeme také.“ Bylo to opravdu takto prosté.

Vy jste žaloval OVB za vaše vlastní zadržené provize plus příslušenství. To jste vyhrál. Vyplatila vám OVB již tyto provize?

REKLAMA

Ano. Výrok Vrchního soudu jako konečné odvolací instance již byl vykonatelný, a pokud by OVB nezaplatila, mohl bych ho exekuovat. Tak OVB někdy v květnu zaplatila.

A vyplatila provize i ostatních lidí, které zadržuje?

Ne.

K jakému rozhodnutí došel soud ohledně konkurenční doložky?

Městský soud rozhodl, že odstoupení od smlouvy je platné, tím pádem vztah s OVB zanikl a Maroušek mohl pracovat, kde chtěl, bez ohledu na konkurenční doložku.

Přesto mi OVB posílala dopisy ve stylu „zaplaťte nám“. Poslala mi i dopis, ve kterém tvrdí, že jim dlužím asi 108 mil. Kč za to, jakou škodu jsem způsobil, že se mám domluvit s ostatními vedoucími a společně to zaplatit. Dnes mi to už přijde vtipné, ale tehdy to nebylo nic příjemného. Navíc mě to opravdu mrzelo.

Městský soud rozhodl, že odstoupení od smlouvy bylo platné a OVB na žádné pokuty nemá nárok. OVB mi stejně napsala dopis, že mi nic nevyplatí, protože tam mám milión pokutu a že jim ještě mám doplatit.

Vrchní soud rozsudek vynesl pro mě ještě příjemnější formou: Dokonce, i kdyby odstoupení od smlouvy neplatilo, tak platí výpověď, a protože konkurenční doložka je v celém svém rozsahu neplatná, tak jsem stejně mohl pracovat, kde jsem chtěl, třeba hned druhý den.

Vrchní soud tedy označil celou konkurenční doložku za neplatnou?

Cituji: „Z obsahu spisu dále vyplývá, že žalovaný při jednání soudu prvního stupně dne 13. 6. nezpochybňuje výpočet částky, zpochybnil základ nároku vzhledem ke své procesní obraně, kdy kompenzuje nárok žalobce (čili mě) pohledávkou žalovaného ze smluvní pokuty.“

Účtovali mi milión korun smluvní pokuty za to, že jsem začal pracovat někde jinde.

„Žalovaný (OVB) tvrdil, že žalobce porušil zákaz konkurence (čili konkurenční doložku), a proto žalobci proti jeho pohledávce vyúčtoval smluvní pokutu ve výši 1 milion korun v souladu s článkem 3.3 smlouvy. Podle tohoto ustanovení smlouvy především není obchodní zástupce oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zastoupeného vykonávat jinou, podnikatelskou nebo podobnou, činnost související s předmětem smlouvy nebo jakýmkoli způsobem působit v oblasti zprostředkování pojištění, a to po dobu platnosti smlouvy a dva roky po jejím ukončení. Nesmí zejména vlastním jménem a na vlastní účet dělat obchody, jež souvisejí s činností zastoupeného, a to pokud k tomu není zastoupeným výslovně písemně zmocněn, a dále zprostředkovávat pro třetí osoby obchody zastoupeného nebo jim podobné obchody. Vykonává-li činnost obdobnou předmětu této smlouvy osoba blízká obchodnímu zástupci, je obchodní zástupce povinen o tomto zastoupeného bezodkladně písemně informovat. V případě porušení povinnosti stanovené v tomto bodě smlouvy je obchodní zástupce povinen uhradit žalovanému smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč za každé jednotlivé porušení.“

To je víceméně citace té konkurenční doložky ze smlouvy s OVB.

„Odvolací soud v daném případě takto široce a zčásti i neurčitě sjednanou konkurenční doložku i pro výkon závislé čili zaměstnanecké činnosti, nadto bez vymezení územní platnosti, považuje za neplatnou s tím, že při jejím sjednání došlo navíc k porušení dobrých mravů, neboť takovou doložkou bylo popřeno právo zástupce na svobodné podnikání. Nevymezení zákazu konkurence na určité území je pak i v rozporu se zásadou rovnosti účastníků, viz platná judikatura např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 1. 11. 1995…“

„Obranu žalovaného spočívající v uplatnění uvedené smluvní pokuty proti návrhu žalobce nepovažuje odvolací soud proto za důvodnou.“

Stručně řečeno – konkurenční doložka OVB je absolutně neplatná a OVB se dokonce chovala v rozporu s dobrými mravy.

V podstatě ke stejnému závěru došel i Vladek Krámek v článku o konkurenčních doložkách.

OVB provize zadržovala jako stornofond. Stornolhůty byly tehdy maximálně 2 roky. Tato lhůta uplynula v květnu tohoto roku…

Ano.

Přesto OVB provize do této doby nevyplatila?

Ne.

Co nyní mohou ostatní poradci, kteří odešli z OVB, dělat? Mají také podávat žaloby na OVB?

Lidé se mě neustále ptají, zda zadržované provize OVB pošle nebo ne. A já už nevím, co jim mám říkat. Asi nepošle. Nejspíš to bude muset skončit tak, že padne ještě x dalších žalob, stejných, jejichž přílohou bude rozsudek v mém případě, a předpokládám, že soudy budou plynule rozhodovat.

Pokud by OVB vyplatila zadržované provize sama od sebe bez dalšího soudu i ostatním, tak by vyplatila pouze zadržované provize bez úroků.

Minimálně to předpokládám. Nemyslím si, že by OVB vyplácela z vlastní vůle něco navíc. Na druhou stranu si nemyslím, že kdyby provize vyplatili, že by kdokoli žaloval jenom ten úrok a nebo další náklady. Minimálně většina lidí by nad tím mávla rukou.

Jakou dohru vašeho rozsudku očekáváte? Na trhu se hovoří o tom, že prohlášení o neplatnosti konkurenční doložky může mít za následek další masivní odchod lidí z OVB.

Šeptanda funguje, takže i ke mně se dostaly takové zprávy. Nicméně to si musí říci ti lidé samotní, ať už v OVB či jiné firmě, jestli chtějí odejít či ne. Já jsem měl k odchodu jasné důvody, které počínaly dlouhodobou nespokojeností s fungováním centrály OVB, klesající konkurenceschopností a zavíráním očí ze strany centrály nad neetickým jednáním a vyvrcholily jednáním OVB těsně před mým odchodem.

Pokud dnes v OVB je nějaká část lidí, kteří mají odchod v hlavě, tak tyto je již dnes možné odkázat na rozsudek Vrchního soudu, který jasně říká, že konkurenční doložka je v celém svém rozsahu neplatná.

Nicméně ze své zkušenosti mohu říci, že peníze jim OVB pravděpodobně nevyplatí a budou se muset soudit. Díky existenci rozhodnutí Vrchního soudu v mém případě ale snad nové spory poběží výrazně rychleji.

Negativní reklama po odchodu z OVB

Váš odchod měl ještě jeden aspekt: Negativní reklamu ze strany OVB u vašich klientů. Jak se to projevilo a jak jste to pocítil?

Musím říci, že ne až tak moc, jak jsem se obával. U klientů je to obdobná situace jako u kolegů spolupracovníků. Stejně jako kolega nepracuje pro OVB, ale spolupracuje se svým vedoucím, tak klient, přestože OVB říká, že je to její klient a já na něj nemám žádné právo, reálně nemá vztah s OVB, on má vztah se svým poradcem.

Chodily dopisy klientům, že si na mě mají dát pozor. Mně samotnému přišel domů dopis, protože já sám jsem sobě klientem: „Vážený pane Maroušku, dejte si pozor na Karla Marouška, je to asi lump.“ Zjednodušeno.

Klienti zvedli telefon, zavolali mi a zeptali se, o co se jedná. Musel jsem jim to vysvětlovat, ale s naprostou většinou z nich je vztah i nadále v pohodě, pochopili to a mávli nad tím rukou jako nad konkurenčním bojem, i když značně nekalým.

Zabránil jsem tedy rušení smluv a poškození klientů, vztah s klienty zachránil – a pokud někdo tímto pomlouváním ztratil, tak to byla OVB a ne poradci, kteří svou práci dělali poctivě a chtěli, aby mohli být pyšní na firmu, kterou zastupovali.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 77 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Klára

  23 července, 2009

  Už aby se to rozjelo také se ZFP akademií.Úplně totožný případ-nepodepíšeš novou smlouvu o obchodním zastoupení, nesmíš mít přístup do informačního systému, nebudou Ti vypláceny provize.
  A musíš dodržet konkurenční doložku,jinak máš 1000000,- Kč pokutu.Když se ozveš,zjistíš, že to tak vlastně vůbec není, protože v informačním systému byla chyba, do systému taky můžeš.
  Ale zápisy z porad potvrzují to první.
  VIVAT ZFP!

  Odpovědět

 • jarda

  27 července, 2009

  Tak tam je do daleko horsi a vaznejsi, primo masakr na spolupracovniky

  Odpovědět

 • Karel Č.

  23 července, 2009

  Dobrý den, dovolím si ke zúčastněným tuto otázku: před cca 2,5 lety jsem odešel z OVB, která po mě nyní požaduje vrácení části provizí – zřejmě storna. Do jaké míry na to má právo?
  Děkuji za reakce. Karel Č.

  Odpovědět

 • Lamka...

  23 července, 2009

  Dobrý den, má na to nezpochybnitelné právo pokud se jedná o storno.

  Odpovědět

 • Jan L.

  23 července, 2009

  Nárok na to mají, ale musí svůj nárok nejprve řádně prokázat, tedy poslat seznam stornovaných smluv, jaké storno z té které smlouvy nárokují a podobně. Dopisy, kde jen napíšou „Pošlete nám kvůli stornům XX Kč“, aniž by poslali výpisy, můžete směle ignorovat a nebo požadovat přesné vyúčtování.

  Odpovědět

 • ovbák na odchodu

  23 července, 2009

  Dobrý den pane Maroušku,

  díky, je to tak jasný! K poslednímu končíme…:o).

  Víc takových článků. Super!

  Odpovědět

 • S.D.ml

  24 července, 2009

  I já jsem na takový článek čekal…aktuálně mám u OVB „odloženou spotřebu“ která bude na podzim něco kolem 500tis Kč. Mrzí mne, že se budu muset také soudit.
  Ale tím, že tu cestu již pan Maroušek prošlápl to bude rychlejší. Děkuji Vám ! Věřím, že to musel být boj, a každá obálka z OVB která mi dnes chodí s podobně vtipnými dopisy mne nenechává chladným. Vždycky mám sto chutí jim něco sprostého odepsat 🙂 6let jsem dělal dobrou práci a teď budu pro MÉ klienty lump? 🙂 JEŠTĚ JEDNOU DÍKY Karle..

  Odpovědět

 • VV

  26 července, 2009

  Já to mám sice jen za pár desetitisíců, ale pokud uspěje roční úrok z prodlení 10%, tak to byla v době krize ta lepší investice :))

  Odpovědět

 • S.D.ml

  29 července, 2009

  hej hou … 🙂
  tomu rozumím. díky za informaci.

  PS: v OVB jsem se naučil tolik, že i kdybych již žádné peníze neviděl, nebudu litovat.

  Odpovědět

 • Flay

  27 července, 2009

  Dobrý den, mě OVB taky napsala, že chce vrátit provize. A to jsem v OVB skončil v roce 2005 a ŽL mám od roku 2006 zrušený. Okamžitě jsem odpověděl doporučeným dopisem, že prosím o zaslání rozpisu, o co se jedná. To bylo na začátku června. Je skoro srpen a žádná odpověď. Zaplatit ale chtěli ihned…

  Odpovědět

 • jo jo

  28 července, 2009

  mají tam strašnej bordel a i poslat výpis je problém.

  Odpovědět

 • viglib

  23 července, 2009

  Tak si rikam, jestli vsechny MLM struktury nejak principialne inklinuji k podobnym problemum…

  Odpovědět

 • Radek

  23 července, 2009

  Jaké problémy máte na mysli? V tomto případě jich je tam celkem hodně – od nevyplacení provizí, přes konkurenční doložku, po negativní reklamu po odchodu (a další). Pokud jsem to dobře pochopil, tak po přechodu k Partners je p. Maroušek spokojený – a to je taky MLM.

  Odpovědět

 • pouze změnil barvu

  23 července, 2009

  aby nebyl spokojený,když dělá to „samé“ akorát má víc..Jinak nebudte naivní,v Partners je také bordel s vyplácením provizí,věčně se něco strácí(smlouvy) a nezapočítává a čeká se a čeká se a dohaduje se..

  Odpovědět

 • HL

  23 července, 2009

  Partners poskytují nejlepší servis na tomto trhu, co do rychlosti zpracování smluv (do dvou dnů na partnerech) a provizí (2x měsíčně a do měsíce od realizace u nejrychlejších partnerů). samozřejmě, že při 15k smluv měsíčně a 1500 poradcích se objeví chyby a problémy na straně centrály i poradců, ale nechápu, že to můžete srovnávat s OVB. A věřte mi, že to můžu srovnávat s Fincentrem i Broker Cons.

  A v čem má pan Maroušek více? Rozdílové provize v Partners i OVB jsou stejné. A pan Maroušek nastoupil na stejnou pozici, kde v OVB skončil. Takže?

  samozřejmě dnes má obrat minimálně dvakrát větší než v OVB, ale to je jeho prací.

  Odpovědět

 • Gekko

  24 července, 2009

  peněz vlastně šlo, co Vám zadržovali?

  Odpovědět

 • mpartner

  24 července, 2009

  cca 800 000 korun

  Odpovědět

 • Kdo ví, nepoví...

  24 července, 2009

  „Toto se stalo ale poměrně dlouho před vaším odchodem z OVB. Kdy jste se rozhodl firmu opustit?

  Chvíli před odchodem z OVB, v květnu, červnu 2007, došlo k paradoxní situaci. Vrcholné vedení OVB se domnívalo, že je něco dlouhodobě připravováno a plánováno, a na základě toho všem zastavilo přístup do systému. Bez jakéhokoli varování a bez oznámení. Následně koncem května nepřišly provize.

  Vysvětlení ze strany OVB bylo: „My si myslíme, že chcete odejít, tak jsme vám to zarazili.“ To byla kapka, která byla nejen pro mě, ale myslím si, že pro většinu lidí, tou poslední. “

  „Ale nebyla to masově zmanipulovaná akce, jak se OVB snažilo u soudu dokázat. OVB si poslední hřebíček do rakve ve vztahu s námi zarazila sama opravdu až v tom květnu. Místo snah o změny, díky kterým by přestala zaostávat a mohla lépe konkurovat, přišlo tvrdé mocenské gesto.“

  Dovolím si malý komentář… Škoda, že České soudnictví je tak krátkozraké a že funguje tak jak funguje, jinak by pan Maroušek asi špatně dopadl kvůli křivé přísaze… Tím prosím nezpochybňuji rozhodnutí soubu o neplatnosti trapné konkurenční doložky…

  V lednu již byla známa podoba nové firmy…

  V březnu jsem seděl v jisté tenkrát ještě „z celého srdce OVBáky“ oblíbené restauraci nedaleko Pražských kanceláří v Holešovicích… A již tam mi bylo jasně a zřetelně řečeno, co, že je to vlastně dlouhodobě připravováno… A to, že půjdou všichni… Mimochodem pan Maroušek přítomen…

  Ještě 14 dní, v polovině května, mi bylo otevřeně řečeno, že se na konci měsíce podávají výpovědi…

  Nicméně partie byla zahrána velmi dobře a maskování naprosto fantastické… Dohodnout? Také krásné slovo, pokud za dohodu považujeme: Buď milá OVB přistoupíš na toto, nebo my půjdem… A tak šli… Protože se ani nepředpokládali, že OVB splní, v danou chvíli, nesplnitelné podmínky… Ba dokonce se na to sázelo…

  Ono máte pravdu v tom, že když vedoucí (BL a výše) „Oznámí“: odcházím! Jdete se mnou, nebo si tu zůstaňte a dělejte si co chcete… Přehnaně řečeno… Ale ono je to vlastně jedno, tohle nikdo asi stejně nepřizná… Jen je to možná asi o něco horší, než manipulace… I když, co je horší? Manipulace, nebo vydírání???

  Odpovědět

 • Anonym

  24 července, 2009

  Vaše tvrzení je opravdu velmi závažné. Vzhledem k důkazní nouzi ze strany OVB, která se snažila u soudu podle slov p. Marouška dokázat, že šlo o dlouhodobě připravovanou koordinovanou akci, se divím a z pohledu OVB je škoda, že jste se svými informacemi nevystoupil jako svědek.

  OVB jsem dal prostor k vyjádření v bodech, které jsou, řekněme, kontroversní. Jednou z otázek bylo, jaké návrhy dohody ze strany odcházejících poradců OVB obdrželo. Bohužel OVB žádný z „kontroversních“ bodů nekomentovala. Posouzení, zda je nekomentovala, protože jsou slova p. Marouška pravdivá nebo z jiného důvodu, by bylo na úrovni spekulace.

  Odpovědět

 • Kdo ví, nepoví...

  24 července, 2009

  Pane Zámečníku, Petře (mohu-li Vám tak říci), v tom je právě ten problém… OVB nikoho neoslovila, nic nezkoumala a v podstatě nic neřešila… Takže se zas tak moc nesnažila nic dokázat… Její problém… Čili, narovinu, věděl jsem, že se nějaký soud odehrává, ale nikým jsem nebyl osloven, požádán apod… Čili ani se nemohl (a možná ani nechtěl) vyjádřit. Navíc, bylo by to jen slovní tvrzení, protože E-maily z té doby, které by to eventuelně mohli cosi dokázat jsou bohužel a možná bohudík dávno smáznuté… Takže v podstatě tvrzení proti tvrzení… S tím moc u soudu nejspíš neobstojíme… Navíc o to ani narovinu nestojím… Mě nevadí Partners, pan Maroušek, ani nikdo jiný z jakékoli poradenské společnosti, mě vadí jen, řekněme, nepravdy případně ne úplně přesné informace, které nejsou ničím jiným, než konkurenčním bojem a dle mého názoru, ne úplně férovým… Až se něco podobného stane ZFP, nebo Fincentru či komukoli jinému, situace se bude zřejmě opakovat, ostatní firmy se chytí každého stébla, které může postiženou firmu oslabit a ostatní posílit… Řekněme normální Česká praxe…

  Ano, vy jste se snažil z OVB nějaké info dostat, ale opět jejich problém, že se nedokáže adekvátně a včas vyjádřit… To, že „kontroversní“ body nekomentovala? Mohu to směle nazvat ostudou OVB? Prosím jen o jednu věc, rozlišujme firmu OVB a jednotlivé spolupracovníky… Protože to jsou odlišné podnikatelské subjekty… Neházejme všechny neustále do jednoho pytle… Ti spolupracovníci nejsou zrovna na tuto mediální impotenci a nekomunikaci zrovna pyšní…

  Na závěr, nemám problém si třeba s Vámi sednout na kávu a pohovořit. Nicméně, narovinu, byla by to jen přátelská schůzka, bez nějakých výstupů typu mediálních prohlášení, článků apod… Nestojím o popularitu, nemám chuť se dohadovat, přít ani nic podobného a pochopitelně nechci nikomu ublížit, či někoho křivě obvinit… A to ani OVB ani pana Marouška případně Partners…

  Odpovědět

 • Anonym

  24 července, 2009

  Velmi rád se s Vámi setkám i na neformální posezení u kávy.

  Rozhodně s Vámi souhlasím, že nelze házet společnost a poradce, který v ní pracuje, do „jednoho pytle“. Dokonce ani dva poradce z jedné společnosti.

  Odpovědět

 • Roman OVB

  24 července, 2009

  To máte pravdu pane Zámečníku. Pakliže děláte pod značkou OVB a ta značka se takhle špatně reprezentuje, pak se z toho korektní spolupracovník OVB nevyvlíkne. Klietnovi je to jedno. Je to přece jen jedna značka, jedno logo. V příspěvcích se objevují dokole stejná jména lumpů(?), kariéristů a OVB s tím nic nedělá. Zavírají oči. Uvědomují si, že tim vyštvou ty korektní a zůstane jen jádro neschopných mizerů, co tomu vůbec nerozumí? OVB a LD jim slibují hory doly, hlavně ať zůstanou. Vždyť přinášejí obrat a pasivní příjem těm nahoře, co to maj dávno na háku a nechali vystrkat těma poslušnjma ovečkama pod nima. Značka a pseudomanažeři, za který se musíme stydět. Jsem rád za neplatnost konkurenční doložky, můžu v klidu jít.

  Odpovědět

 • Kdo ví, nepoví...

  24 července, 2009

  Dobrý večer, napíšu Vám mailika, ve kterém Vás požádám o telefonický kontakt na Vás, abychom se mohli domluvit na schůzce. Jedinné o co žádám, je diskrétnost, dokud se nedohodneme osobně jinak… Určitě chápete proč… Třeba pak budete moci změnit názor na některé lidi a to nejen v OVB, ale i jiných firmách…

  Odpovědět

 • partners

  24 července, 2009

  v lednu nebylo známo vůbec nic a pokud jste Vy něco věděl, tak jste jasnovidec. bylo známo jen to, že borkovec s lukešem se stávají otravnými, protože po vedení chtějí výrazné změny. a ano bylo to pod hrozbou „zvažujeme jinou cestu“, pokud neuvidí změnu.

  Po neúspěchu, OVB dostalo dohodu, která nebyla ani vydíráním, ani nezajímavá. Od svobodných lidí se svobodnou vůli dostali nabídku na smírčí velmi slušně zaplacený odchod. OVB zvolili válku – nemáte právo na nic. jen na práci u OVB.

  jakou možnost volby měli poradci? Je to jednoduché žádnou – ve chvíli, kdy OVB zastavila provize a zavřela přístup do systému, tak se obrátila zády ke všem.

  žádné výpovědi se neplánovali – byla to až reakce!

  Odpovědět

 • Kdo ví, nepoví...

  24 července, 2009

  Dobrý večer pane kolego. Opět mě Váš příspěvek vede k reakci. Pominu všechny informace, které se ke mě v průběhu prvních měsíců toho roku dostali… Nicméně, více méně řečnická otázka… Nikdo do května „nevěděl“, že vzniká nová firma? Nikdo nevedl s „novou“, „neznámou“ firmou žádné jednání? Až když byli zastaveny provize a zablokován přístup tak jsem se rozhodl? A náhodou našel novou firmu? Náhodou se firma objevila? Sama se založila? Náhodou měla připravené, vytištěné analýzy s logem Partners? Náhodou byly připraveny smlouvy o spolupráci? Náhodou byly vytištěny kvanta kariérových plánů, se kterými běhali spolupracovníci v den podání výpovědi? Náhodou všichni podali výpovědi ve stejný den? Nikdo z manažerů o ničem nevěděl, nikdo z lidí o ničem nevěděl a přesto se dokázala celá struktura během jednoho dne rozhodnout pro novou, neznámou firmu??? Není to příliš mnoho pochybností? Není na tom všem nikomu nic divného? Jen škoda, že ten kariérový plán a ta analýza nemá vytištěné datum výtisku… Asi by bylo hodně zajímavé a překvapivé pro všechny… Ono se to vlastně vše událo ze dne na den…

  Odpovědět

 • Pavel OVB

  29 července, 2009

  jak zde čtu všechny příspěvky,tak vidím, že se tady předháníme kdo má a nemá pravdu,na obou stranách byla chyba,Partners( R. Lukeš)svojí pozicí,měl dát najevo svou nespokojenos s určitými věcmi a postupy v OVB a OVB by tak mohla reagovat.nicméně, co mě se nelíbilo a to pouze z morální stránky, že cca 14 dní až jeden měsíc, před oficiální podáním výpovědí u OVB Radim a jeho nejlepší kolegové čerpali informace od pana Kempchena v Německu a do očí mu říkali jak je OVB skvělý, jak jsou pyšní, že tu mohou pracovat..Pak na FKT Radim dostal otázku od pana Gardavského,co je pravdy na tom, že odchází, Radim odpověděl,že se nic takového neděje…to mne moc u Radima mrzelo, protože jsem si ho nesmírně vážil a uznával jeho práci ba naopak jsem ho považoval za více schopného než byl náš LD,nicméně, podnikatelsky tomu rozumím, ba naopak, sleduji jak roste partners,jejich systém je určitě z nějaké části zkopírovaný od OVB,ať mi nikdo neříká, že OVB je špatná firma, pokud ano, tak jak to, že funguje ve 14 státech a v Čr je dlouhodobě nejsilnější. Pomluvám směrované od partners, se pouze usmívám, již jsem slyšel, že OVB za pět let končí, že to je již zdokumentované a pod. Dnes již je jedno,jestli odchod Radima a jeho struktury byl fér nebo ne, konkurence partners, se rozhodně nebojím, zatím se v jižních čechách moc nepředvedli, pro mne osobně nejsou vážnou konkurencí,je zde někdo lepší a schopnější, ale myslím si, že je to v lidech samotných, všichni máme možnost programy vybírat,upravovat, tak aby klient dosáhl tíženého cíle. Vám z Partners přeji hodně štestí, vytrvejte v tom, v čem jste začali, ale já osobně bych do Partners nešel. Pavel

  Odpovědět

 • Jan L.

  24 července, 2009

  Vždycky mě fascinují tyto rádoby zasvěcené informace. Jen je škoda, že se pod ně nikdo nepodepíše, že s nimi nikdo nikdy nevystoupil u žádného soudu. Že by obava z křivého svědectví? Nebo jen snaha o vypouštění špíny v zoufalé situaci firmy, která se rozpadá a jediné, jak se umí bránit, je zastrašování spolupracovníků?

  Odpovědět

 • Zdeněk

  24 července, 2009

  Vážení kolegové (bez rozdílu firmy),

  vždycky jsem odmítal účastnit se těchto diskuzí, protože ani jednou jsem neviděl cestu k nějakému rozumnému závěru. Ale tentokrát přeci jen….

  Ani já nejsem příznivcem konkurenční doložky, nicméně ji nesoudím. Stejně jako v všichni ostatní jsem zařazen tam, kde je mi příjemně, s lidmi se kterými má smysl pracovat.

  Asi to nebude příjemné, ale dokonce i zadržení provizí chápu, přeci jen to bylo velké ředitelství a hrozba storna (resp. potenciální hrozba) příliš vysoká. Možná jen mohl být zvolen mírnější (částečný) způsob – možná.

  Ale z čeho se opravdu obracím naruby, je tvrzení, že to „vlastně bylo prakticky ze dne na den“. Ačkoliv nejsme a nebyli jsme z Lukešovy struktury, i my jsme byli osloveni na přelomu února a března, v dubnu jsme viděli první materiály s logy Partners. A to jsme nebyli tolik významná BL a GST skupina….

  P. Maroušku, vážím si každého člověka v této branži, ale především za jeho přístup jak ke klientům, tak ke spolupracovníkům, tak k ostatním lidem.

  Proto jsem také neodešel a zůstal. Protože to není jen o logu a o tvrzení že něco děláme jinak. Ale je to jak jsme se všichni shodli o vztahu s lidmi s kterými děláte, s tím kdo vás přivedl a v neposlední řadě o tom, co máte uvnitř v sobě.

  Přeji všem, abychom již brzy hodili za hlavu neshody a nesváry, a začali se přeci jen orintovat zpátky na důležitější starosti a radosti – tedy našich klientů a spolupracovníků.

  Odpovědět

 • Radek

  24 července, 2009

  Moje řeč. Co je komu po logu, jde přeci o klienta.

  Jen bych nesouhlasil se zadržováním provizí. Ano, jako potenciální storno budiž… jenže teď už je víc jak dva roky poté, riziko storna není, a OVB prý (podle p. Marouška) nic nevyplatilo. Tedy: storno klidně, ale jen storno.

  Odpovědět

 • Pavel

  24 července, 2009

  Dobrý den, jak se jako pracovník OVB chcete orientovat na klienta u firmy, která prodává předražené produkty, strká hlavu do písku před problémy (Helvag, Štork) a nevadí jí falšování smluv kvůli povyšování (Pihera, Krajíček)? Poselství centrály OVB je jediné – normální je klienty okrádat. A že to někteří jedinci nedělají a fungují slušně? Tisíckrát díky za ně – ale obávám se, že jsou v menšině 🙁

  Odpovědět

 • Martin

  24 července, 2009

  To je jako když agent stavební spořitelny nebo pojišťovny hlásá, že dělá finnanční poradenství…..
  Není možné dělat v OVB dobrou práci i kdyby člověk sebevíc chtěl, protože předražené produkty a centrála, kterou zajímá jen zisk vypovídá o kvalitě poradenství jež se blíží bodu mrazu.
  A pár dobrých jedinců to nezmění.
  Tečka na závěr:mraky lidí, kteří si jen přivydělávají ale nemají praxi a nerozumí tomu.To je dnešní OVB. Ale dohromady to dá hodně BJ….

  Odpovědět

 • Zdeněk

  24 července, 2009

  Ještě jednou děkuji za ujištění, že reagovat zde byla hloupost.

  Hodně štěstí všem, kteří jen nemluví, ale i konají 😉

  Odpovědět

 • Petr Borkovec

  25 července, 2009

  Sice poměrně dost překrucujete fakta, ale ok, i kdyby to tak bylo.

  Co by to měnilo na našem právu odejít a podnikat po svém a kde chceme?

  co by to měnilo na našem právu dostat provize za odvedenou práci (samozřejmě po odpočtu případných storen)?

  Vůbec nic. A protože Frahnert byl magor, tak se to stalo a protože to byl extrémně egoistický magor, tak to dopadlo, jak to dopadlo.

  a mimochodem, že dám 30.5. výpověd jsem nevěděl v polovině května ani já, takže pochybuju, že by to věděl někdo v hospodě v Holešovicích, pokud neplácal hlouposti či domněnky.

  Odpovědět

 • Kdo ví, nepoví...

  25 července, 2009

  Ahoj Petře, my dva se známe osobně, i když jsme se dlouho neviděli… Dovol mi prosím tě, ti tykat. Nikdo, ani já, nezpochybňuji právo podnikat svobodně na finančním trhu, jak již jsem uvedl výše, ani nikdo nezpochybňuje právo odejít natož neplatnost konkurenční doložky… O panu Frahnertovi, či panu Uzlovi si myslím své, což také bylo zjevné z mých předchozích komentářů a příspěvků v diskusi (jen nevolím tak tvrdá a urážlivá slova, které bych asi nevolil nikdy, a nečekal bych je ani od tebe, vysokoškolsky vzdělaného, profesně uznávaného člověka, stejně jako je ode mě nikde neslyšíte a nečtete podobná- mimocodem jsem také vysokoškolsky vzdělaný, jen méně známý na fin. trhu…)… Ale jedinné co jsem napadl, byla slova Karla na způsob odchodu. A to, že tvrdíš něco jiného, je pochopitelné… Je to tvoje role, ve které ani nemůžeš nic jiného psát…

  Odpovědět

 • Petr Borkovec

  25 července, 2009

  tak vidíš.

  Myslel jsem právě, že jsem znám i tím, že si na intelektuála nehraji, věci říkám na rovinu a někdy ostřeji, abych zdůraznil jejich význam. 🙂 vždy co na srdci to na jazyku. asi jsi nebyl na žádným mým semináři. 🙂 a ano pan Frahnert byl pro mě velkým zklamáním – hlavně celá ta iracionalita.

  a ano každý máme svoji roli danou jednoduchou nutností, ALE vše co jsem napsal v tom příspěvku byla jednoduše pravda. Divil by ses, jak to skutečně celé bylo i s jejím vývojem a jaký návrh OVB skutečně dostala a mohla dostat, kam až jsme byli ochotni couvnout a jak moc jsme byli tehdy vystrašení.

  ale možná bys mi mohl po mailu prozradit, kdo je ten, který ví a nepoví, když už si tykáme. 🙂 (petr.borkovec@partners.cz) a já ti třeba někdy na oplátku osobně povykládám, jak to bylo.

  Odpovědět

 • Marek

  24 července, 2009

  Víte, co je zajímavé? Že vedení OVB (pan Uzel i většina LD) nám všem v OVB tvrdí, že všechny žaloby nad Partners vyhráli a jak to těm tyrkysovým ukázali. Jenže opak je pravdou – soud o provize i platnost konkurenční doložky prohráli, prohráli soud s Prouzou, který veřejně upozorňoval na Štorkovo okrádání klientů za radostného přihlížení centrály OVB, neuspěli ani s jediným trestním oznámením… Je mi z toho vymývání mozků špatně…

  Odpovědět

 • partners

  24 července, 2009

  Možná to bude tím, že OVB dalo pouze jednu žalobu a to za pomluvu na pana Prouzu. Jinak nic.

  Odpovědět

 • VV

  25 července, 2009

  Haha, jako že by podala víc žalob a možná nějakou vyhrála? Tak to je gól! Ale asi mají na centrále alespoň špetku rozumu a radši si \“nešlapou na hrábě\“, taky by nemuseli vyhrát žádnou. Zatím nedostali příležitost… možná někdy příště, ale bůh ví jestli tu ještě bude 🙂

  Odpovědět

 • jo jo

  25 července, 2009

  ano, to bude asi ten důvod. než dostat ránu, radši se neprat.

  Odpovědět

 • Rebel

  24 července, 2009

  Dobrý den, chtěl bych reagovat na článek.
  Soud rozhodl každopádně dobře a jsem rád, že konkurenční doložky nemají mnoho šancí na úspěch. Jsem toho názoru, že by společnost neměla svým poradcům bránit ve svobodném rozhodnutí. Určitě by neměla bránit poradcům k odchodu do jiné společnosti. Myslím si, že by se společnost měla chovat tak, aby poradci neměli důvod odcházet.

  P. Maroušek myslím, že tak trochu klame a nevěřím mu, že by neovlivňoval své lidi k odchodu. Nedokážu si totiž přestavit, že by za nim šli všichni jako stádo ovci a pokud ano, tak moc vlastního rozumu asi nemají. Kdyby můj šéf šel jinam, tak bych se ho zeptal proč. Potom bych se díval na to jestli mám stejný problém jako on a podle toho bych teprve jednal, ale následovat někoho bez informací se mi zdá tak trochu hloupé. Partners taky nemá moc příznivé podmínky pro své poradce a abych Vám pravdu řekl , nevím jak bych se sám zachoval, ale to už je všechno o názoru. Každopádně se OVB zachovala hodně nepříjemně a vůči svým bývalým poradcům je to dost neférové jednání.

  Docela by mě zajímalo jak by se zachovala Partners kdyby ji začali poradci odcházet do jiné společnosti. Pokud vím, taky mají konkurenční doložku, která zakazuje spolupráci z jinou společností a to podobu 9 – 12měsíců. Zákaz lanaření lidí do jiné společnosti. A pokud se rozhodnou ukončit spolupráci s Partners, nesmí po dobu 36 měsíců oslovovat klienty od Partners.

  Odpovědět

 • Petr Borkovec

  24 července, 2009

  to už je třetí Váš negativní příspěvek na partners v řadě a stále se nikdo nechytá. věřím, že musíte být smutný. tak se chytnu já.

  Ostatně ani jednou jste nebyl konkrétní a v mnoha případech lžete, ale je mi jasné v jaké firmě pracujete, tak nemůžete mluvit jinak.

  nemáte pravdu, v Partners jsou skvělé podmínky – pro ty, kdo chtějí pracovat profesionálně a na HPP.

  a konkurenční doložka? a klienti? Polopravdy. Kmen klientů i poradců je Váš při odchodu, pokud dodáte souhlas klienta i poradců. to je vše. Pokud nedodáte, tak je kmen společnosti Partners, která nese vůči nim odpovědnost před MF i ČNB i jimi.

  konkurenční doložka je tam pro případ nečestných jednání daného člověka,ale upřímně by pravděpodobně byla podobně těžko vymahatelná a jednou to zkusíme a končíme! A je tam také odstavec, který říká, že pokud zaplatíte 3xprůměrnou měsíční provizi za poslední rok, tak se na vás nevztahuje ani výpovědní lhůta 3M ani konkurenční doložka a to stejné bylo v navrhované dohodě OVB.

  Odpovědět

 • Rebel

  25 července, 2009

  Nevím kolik jsem měl negativních příspěvku na Partners a máte asi v tomhle větší přehled než já. Možná jste si nevšiml, že jsem vaši společnost v mnoha případech i chválil . Že se nikdo nechytá? To máte trošku milnou představu, o Partners se právě začíná hodně debatovat a především v našem městě. Partners, abych Vám pravdu řekl mi tolik nevadí jako jiné společnosti. Pochybuji, že víte ve které společnosti působím. Jinak nikdy nelžu, maximálně se mohu zmýlit. Souhlas od klientů a poradců? To by byla zajímavá situace, ale budiž. Jsem toho názoru, že máte přehnaně přísné kariérní podmínky a tím přicházíte i o dobré poradce, ale to už je Váš boj. Před rokem jsem přemýšlel o Vaší společnosti, nakonec jsem skončil někde jinde. Mám spoustu známých kteří pracují pro Vás a jsou to schopní lidé a přesto přemýšlí o odchodu a není to tím, že by jste byla špatná společnost, ale Váš systém prostě každému nesedí. Už jsem zažil podobný systém a nechtěl bych se k němu vracet. Jinak pracuji profesionálně a vaše podmínky nepotřebuji a s tímhle vašim argumentem se setkávám opravdu často. Nevím co si přestavujete pod slovem konkrétní, myslím si že tady nemám dostatek prostoru na to, abych se rozepisoval do hloubky. Berte to jako názor a ne jako hloubkovou analýzu vaší společnosti.

  Zeptám se jinak, když navštívím vašeho člověka nabídnu mu zajímavější podmínky a on si vezme celou vlastní strukturu + to řekne jiné struktuře která taky odejde, tak Partners neučiní žádné kroky? Chcete mi tvrdit že může od vás odejít 500lidí kteří si převezmou veliký kmen klientů a vy nehnete ani prstem? To velice pochybuji.Váš systém je postavený na pyramidě a takový odchod by narušil extrémně vaši produkci a rovněž Vaše cíle.

  Odpovědět

 • Petr Borkovec

  25 července, 2009

  🙂 to je právě to. spousta omylů. ano, máme u nás spoustu kritérií, která slouží k tomu, abycom budovali VIP klub a ne spolek dobrovolných hasičů, kde se dostane každý. jsou to kritéria, která mají vést k tomu, aby si u nás poradci vydělali a nevedli k tomu, že máme manažera, který vydělává slušný peníze, protože má hodně lidí, z nichž každý udělá něco málo, nakrmí manažera, ale sami umírají hlady.

  je to o jménu společnosti. Radši budeme mít méně lidí s vyššími výkony a příjmy než naopak. ale to sem asi nepatří.

  a ano, pokud se s někým domluvíte a ten vezme strukturu, tak klidně ať jde. tak je to ve smlouvě. my se jen zamyslíme, PROČ? je to o sebevědomí, já jsem přesvědčen, že věci děláme správně a férově – minimálně pro to děláme maximum. takže není důvod odcházet, pokud fungují vztahy.

  pokud někomu nevyhovuje výše uvedená filozofie, tak k nám nepatří. tak to je a je samozřejmě škoda, že přijdeme o nějaké schopné lidi, ale nejsme přece prodejná děvka, která nezná svoji cenu a prodá se každému.

  jinak ta kritéria jsou trošku jinak:
  aby byl poradce „vyhozen“, tak by si musel dva kvartály po sobě vydělat celkem méně než 12.000 Kč za ten kvartál (150 BJ za kvartál). Od podpisu nové smlouvy, tedy asi od 1.7. je to 12.000 Kč za měsíc (450 BJ za kvartál) a upřímně, pokud si člověk nevydělá ani 12k za měsíc podnikatelského příjmu, tak umře hlady nebo je na VPP, nemůže do sebe investovat, nějak vypadat, nějak se vzdělávat, sotva zaplatí SP a ZP a telefon. Na auto a benzín, ať zapomene.

  přijde Vám to jako pyramida? mně tedy ne. myslím, že ta neklade překážky pro vstup do firmy a udržení v ní jako my.

  no, to jen tak v rychlosti.

  přeji Vám hodně štěstí v přetahování těch 500 lidí. 🙂

  Odpovědět

 • Rebel

  25 července, 2009

  Ano, Vaši myšlenku už znám od Vašich kolegů. Jsem finančním poradcem 5let a osobně nepreferuji kariérní systém, protože si myslím, že ho osobně nepotřebuji. Podobný systém jsem již zažil a přinesl mi spoustu zkušenosti, ale taky spoustu nervu a starostí. Nemám zapotřebí se jakýmkoliv způsobem omezovat a zavazovat se. Pro nezkušené to může být velikým přínosem, ale i zklamáním. Preferuji systém, který mi přinese daleko více za stejnou práci bez určitých podmínek, které svým způsobem ovlivňují mojí činnost.Čím více bude zklamaných poradců z Vaší společnosti, tím bude více negativit. Ve Vaši společnosti jsou poradci závislí a to možná může ovlivnit i kvalitu. Tvrdí se, že pokud není stanovená kariéra, tak se poradce ve své činnosti nezlepší, ale to není pravda a poradce může být kvalitní i bez těchto kariérních postupů.

  Osobně mi to bylo prezentované jinak.
  Poradce prý musí vydělat minimálně 25 000,- měsíčně pokud nevydělá dostane vykřičník a jestli nevydělá ani druhý měsíc tak letí.

  Díky za přání, příští týden mám schůzku s poradcem z Vaši společnosti, který mi chce dát nabídku ke spolupráci, třeba mě zlanaří, anebo naopak?

  Jen mě tak napadá, nemáte strach z toho, že Vám v budoucnu budou odcházet schopní lidé, kteří dostanou lepší podmínky od jiné společnosti? Nemáte moc zajímavé provize a je těžké ve Vaši společnosti vydělávat veliké peníze a nalijme si čistého vína, poradci dělají tuhle práci především kvůli penězům. Myslíte, že poradcům bude stačit jenom ta Vaše víra? Máte opravdu schopné vedení, máte spoustu cílu které se mi osobně hodně líbí a navíc se umíte
  správně prezentovat a motivaci máte zvládnutou na jedničku.

  Prezentujete, že máte nejnižší provizní zatíženost, ale dlouho tuhle laťku přece nemůžete udržet, provize se budou neustále zvedat a Vy budete muset provizní zatíženost upravit tak, aby Vám konkurence nerozebrala lidi. Když si přestavím to, že mám vyšší provize než u Vás člověk na nejvyšší pozici, tak mi to přijde hodně směšné.

  Odpovědět

 • PB

  25 července, 2009

  Evidentně žijete v mnoha omylech. Ale protože nevím pro jakou firmu pracujete, tak na některé nemohu moc reagovat. co se třeba představit a nestydět se.

  ale ne nebojíme se, že by nám odcházeli schopní lidé, protože dostanou někde lepší podmínky, protože jednoduše nedostanou. není to možné, věřte. mohou dostat vyšší provize, ale nedostanou servis, protože ta firma na něj nebude mít peníze.

  pokud to tak bude, čemuž nevěřím, tak se prostě zlepšíme a poučíme. v každém případě je každý svobodný a je na něm, kde chce pracova a jak.

  stejně tak je blbost, že byste měl vyšší provize než má náš nejvyšší člověk. 🙂 napište konkrétně, kolik a za co. V IŽP to teoreticky možné je, protože tam máme zcela ze strategických důvodů snížené provize výměnou za rozumné produkty.

  a pokud to tak je, tak jaký dostáváte servis?

  dnes přerozdělujeme 79 % přijatých provizí. Consultant má 35 % – 45 % provize centrály, u hypoték 50 – 60 %. přes seniora až na VIP poradce, který se může dostat až na 75 % provize centrály a u hypoték až na 90 %. a pak už je to jendoduché u hypoték mám jednotnou provizi 1,6 %, u ižp 140 % RP, u penzijek myslím 650 % měsíčního příspěvku, u investic 98 – 100 % vstupáku, u pravidelných 100 % atd atd.

  Mimochodem stačí se podívat do výroční zprávy: v roce 2008 byl obrat 625 mil. Kč a zisk 30 mil. Kč, srovnejte to třeba s BC či AWD či OVB.

  investujeme, netvoříme zisky a neposíláme je třeba do německa. ty investice se logicky projevují v servisu a službách, které mají poradci k dispozici.

  a ještě poslední věc, i v době kdy jsem byl u OVB, tak lidé nikdy nikam neodešli za vyššími provizemi, přestože všude byly výrazně vyšší než u OVB. Prostě jsou věci, které asi neumíte pochopit a proto jste sám.

  a ještě jedna, provize v produktech zvyšovat prostě nebudeme a hlavně nepotřebujeme, protože pokud někdo půjde jinam, aby VĚDOMĚ psal dražší produkt a měl vyšší provize, tak k nám skutečně nepatří. víme, že poradce si může velmi dobře vydělat za stávajících i nižší provizí a nechceme se účastnit provizní spirály Fincentra, Broker Trustu a Consultingu či OVB a AWD. a jednou stejně přijde regulátor a řekne STOP a bude to tady a takto.

  ostatně kolik si poradce vydělá není dáno vyší provize z produktu. Prostě čím vyšší provize, tím méně pracuji, protože mi stačí určitý příjem. to je smutná realita.

  mějte se, už jsem se zase zbytečně nadiskutoval na webu na rok dopředu.

  Odpovědět

 • Rebel

  26 července, 2009

  No vidíte a já si stále myslel o Vás, že žijete v omylech, nakonec jsem to já. Je vidět, že máme opravdu hodně odlišné myšlení, myslíte podobně jako já v minulosti, kdy jsem ještě dělal pro jednu společnost na kterou nejsem zrovna moc hrdý , ovšem Vaše společnost je na tom mnohokrát lépe a Vy jste nahoře od počátku, možná kdyby jste spadl úplně dolu a musel by jste znovu vylézt tam kde se dnes zrovna nacházíte, začal by jste myslet jinak.

  Nemůže nikdo nabídnout lepší podmínky? No tak to mě docela pobavilo, abych Vám pravdu řekl, každý systém a určité vedení společnosti je pro určitou skupinu lidi přijatelné, ale pro jinou skupinu lidí je systém nevyhovující. Neexistuje společnost, která by byla pro všechny přijatelná, nebo jinak řečeno nejlepší a to platí i pro vaše produkty, které se prezentují jako nejlepší. Neznám nejlepší produkt pro všechny. Co se týče rozdílu provizního zatížení tak stejně dobře víte jako já, že rozdíly jsou minimální a klient rozdíl podstatě ani nepocítí, protože jiné poplatky, které citelně ovlivňují konečný kapitál, provizní rozdíl zazdí. Mluvíme tady o pár tisícového rozdílu a přitom jsou poplatky které tvoří statisícové rozdíly. Takže provizní nákladovost neberu až tak vážně jako Vy. Navíc z produktu, který je provizně drahý můžete udělat levný produkt a záleží jenom na tom jak je poradce informovaný a zkušený.

  Myslel jsem nejvyšší dostupnou pozici Partner Senior Consultant VII. Tady mám provize na chlup stejné a to jsem nemusel spoustu let šplhat nahoru a měl jsem je od počátku, jsou to pouze startovací provize. Je pravda, že hypotéky máte extrémně hodnocené a budou asi dotované ještě z jiného zdroje, ale to netvrdím, pouze hádám. Přijde mi totiž divné, že hypotéky máte levné a ještě za to dostáváte na vyšších pozicích takové vysoké provize. Penzijní připojištění na vyšších pozicích máte opět extrémně provizně hodnocené, ale v tomto směru mi to přijde hodně zbytečné, protože tím motivujete poradce k tomu, aby penzijní připojištění převáděli, každý ví, že je v tomto tom směru pomalu rozebraný trh a zbývají jenom převody které PF jenom zatěžují a které se kvůli tomu dostávají do ztrát. Navíc budou nové podmínky, které převody omezí . Takže pokud je poradce opravdu schopný který nechce PF a klienty zbytečně zatěžovat, tak si stejně těchto vysokých provizí moc neužije. Za životní produkty máte opravdu směšné provize a začnou být zajímavé až na vysokých pozicích. Na které se málo kdo dostane.

  Z OVB lidé neodcházely a bylo to proto, že neměli dostatek informací a nebyly tehdy takové možnosti jako dnes. Pak se objevila lépe stavěná společnost Partners která má opravdu kvalitní vedení a pro mnoho lidí i zajímavou myšlenku a docela dost lidí přešlo. Pokud by lidé z OVB neměli informace a Partners by vznikla jiným způsobem, tak by lidé nadále pracovali pro OVB.

  Vy jste od počátku na vrcholu, já nejsem žádný zakladatel ani ředitel, ale pouze finanční poradce a manažer který dělá úplně to samé co Vaši kolegové, jenom za mnohem vyšší provize a nebudu porovnávat vaši provizi kterou má ve Vaši společnosti pár lidí. Využívám špičkové služby stejně jako Vy. Co máte tak jedinečného? Zkuste mi napsat v čem jste tak jedineční.

  Myslel jsem, že čím vyšší provize tím více motivace, já to tak vnímám a čím více vydělám tím více i chci a tím více pracuji. Mohu si stanovit podle toho i vyšší cíle a to je moje osobní motivace, která mě žene dopředu . Naši zakladatelé vydělávají podobně jako mi, ne jako někteří ředitele z jiných společnosti, kteří berou miliony a ti dole dostávají almužnu i za těžkou práci.

  Nechci aby jste si myslel že Vaši společnost shazuji jen se mi nelíbí Vaše vyzdvihování nad ostatními. Myslím, že se začínáme bavit o věcech, které bychom měli nechat na poradcích, navíc čas ukáže svoje.

  Odpovědět

 • PB

  26 července, 2009

  když Vás tak pročítám, tak vy jste vážně velmi zvláštní, ale dost si rozporujete. jste poradce a nechcete budovat a pak jste najednou manažer. máte nejvyšší možné provize, ale najednou jsou to startovací provize a ještě určitě máte rozdílovku za vedení, protože proč byste jinak někoho přetahoval. nejste velká firma, nejste na vrcholu a určitě ještě investujete mraky peněz do skvělého zázemí.

  Nejste náhodou pán z nové dynamické ABCD Finance? :))

  a měl byste se trošku vzdělat v produktech. ono je velký rozdíl, jestli Vám někdo v prvních dvou až třech letech strhne 200 % ročního pojistného a k tomu 5 % z každého vkladu nebo 140 % a 2 % z každého vkladu. na 30ti letém horizontu se to projeví poměrně významně a to i díky levnějším cenám rizik.

  ale u produktů je to stejně o úplně nečem jiném, kdyby jste znal od Partners ČPP Maximum, AVIVA Vision nebo AXA Generace X, AXA T100E Comfort Exlusive tak byste věděl, že to není jen o poplatcích, ale o službách a možnostech, které jinde nenajdete.

  U hypoték máme standardí na trhu dostupné provize, pokud máte samozřejmě obrat.

  Nicméně stále jsou to jen prázdné řeči, tak řekněte z jaké společnosti a jaké „startovací“ provize máte a jaký servis dostáváte. třeba tím namotivujete 500 našich poradců nebo třeba všechny, aby k Vám šli – za těmi velkými provizemi a skvělým servisem. 🙂

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  26 července, 2009

  Pane Borkovče,mohu mít dotaz?Už mě to zarazilo jednou.Vy jste měnili provizní hladinu u hypoték?Já jsem v nějakém oficiálním náborovém materiálu Partners viděl strašně vysoké provize u hypoték.Vím,že to bylo fakt hodně – 1,8 nebo 1,9 na té maximální hladině.V dnešní době,kdy takhle vysoké provize banky ani nevyplácejí by to byl dotovaný produkt.

  Odpovědět

 • PB

  26 července, 2009

  1,8 ani 1,9 jste určitě nikdy vidět nemohl. mohl jste vidět 1,7%. a ano abychom udrželi jednotnou provizi pro všechny banky vzhledem ke změnám na trhu je to dnes 1,6 %.

 • Ondřej Záruba

  26 července, 2009

  I tak je to asi nejvíc na trhu.Díky

 • PB

  26 července, 2009

  taky jsme možná letos největším distributorem hypoték, minimálně jedním z největších při 1800 hypotékách za první půl rok přes 3 mld. hypoték.

 • Anonym

  26 července, 2009

  To asi budete no.

 • Rebel

  26 července, 2009

  Jak jste přišel na to, že nechci budovat? Záleží jaké budování máte namysli. Jsou to startovací provize, protože jsme mladá společnost a provize se nám teprve navyšují. Ve skutečnosti naše společnost zatím dostává celkově nižší provize než ta Vaše a díky tomu, že nemáme náklady a máme velmi dobře řešený provizní systém pro poradce, tak jsou poradcům vyplácené od počátku zajímavé provize o kterých spoustu lidí může jenom snít. My jsme si peníze nepůjčovali a nemáme žádné závazky. Meziprovize máme opět již od počátku, dostačující motivace si vybudovat kvalitní tým. Je mi jasný, že to nechápete.Využíváme systém, který nevyužívá žádná jiná poradenská společnost. Nechtějte mě poučovat v produktech. Navíc jste uvedl nejnižší provizní nákladovost z Vaší strany a porovnával jste to s maximální provizní nákladovostí, to se mi zdá tak trochu nefér. Přesto je to nevýznamný rozdíl a jak už jsem dříve uvedl, jsou mnohem více zatěžující poplatky na které bychom se spíše měli zaměřit. Navíc 140% už není nic neobvyklého a je možnost se dostat ještě níž. Rovněž si myslím, že poukazování na ukazatel PER je tak trochu reklamní trik na klienty a určitě bych se zaměřil na ukazatel TER, tady některé Vaše produkty jsou opravdu levné, samozřejmě podle toho jaká se zvolí strategie, ale nejste jediní a zdroj TANK je tak trochu hrubá pravda.

  Jestli se budeme zabývat ukazatelem PER, tak Váš nejlevnější produkt v tomto směru je myslím Investor B250, pokud nebudeme započítávat ukazatel TER, tak za 30let při 6% bude konečný kapitál 844 000,- to nám ukáže i model od pojišťovny, ale pokud započítáme ukazatel TER ze strany pojišťovny který je u Investoru myslím 1,7% + 2,41% za české akcie teda pokud je máte v nabídce, bude kapitál pouhých 437 000,- , rozdíl je 407 000,- . Uvedl jsem schválně nejdražší strategii, aby jste viděl ten rozdíl. Takže i kdyby u tohoto produktu byla provizní zatíženost 0% tak bych ho nechtěl, protože je extrémně drahý a celkově na zajištění i nevhodný.

  Váš Aegon Invest & Live který je levný, nemá zase na druhou stranu moc zajímavé plnění za rizika a znám mnohem přijatelnější produkty a mohl bych pokračovat. Každý produkt má své plusy a mínusy, každý klient má své finanční potřeby a podle toho se vybírají produkty od renomovaných společností a určitě se nebudu dívat na provizní nákladovost, která nehraje v servisu žádnou roli. Nejste jediní kteří nabízejí něco navíc, taková společnost ZFP tím byla známa a dělá to snad z této společnosti něco lepšího? Když dělám klientovi servis, tak podle finanční analýzy teprve vybírám vhodné produkty a rozhodně je nevybírám podle provizní nákladovosti, ale podle finančních potřeb klienta.

  ABCD Finance? To nemyslíte vážně.

  Vzhledem k tomu, že jsme mladá společnost nemohu Vám říci více informaci, protože ani nemohu, ale určitě o nás brzy uslyšíte.

  Jinak nemám v plánu stahovat 500lidí z Vaši společnosti, ale když se se mnou Vaši kolegové chtějí sejít v domnění , že dělám ještě pro starou společnost, nemohu si pomoct a na jejich nabídku reagují mojí nabídkou.

  Odpovědět

 • PB

  26 července, 2009

  🙂 ach jo. ztráta času. mějte se a ať se Vám daří.

 • Rebel

  26 července, 2009

  Taky si myslím, pojďme raději pracovat:-)

 • Lamka...

  26 července, 2009

  Dobrý den Rebele, mohl bych vás poprosit o kontakt mailem? Docela rád bych si s vámi pohovořil na obědě nebo při sklence… Díky: neowap@centrum.cz.

  Odpovědět

 • marketleader

  26 července, 2009

  …jako vždy, naivky a zoufalce to táhne k sobě :)))

  Odpovědět

 • Lamka...

  26 července, 2009

  Neznáš mě a já tebe. Neurážej prosím… Já tebe také neurážím… Možná bys byl překvapen…

 • zase ty borkovosti

  25 července, 2009

  Milý Péťo :
  1 – PFLP jste zkopírovali z modelu ovb a to včetně firemního swoosh“ paketu identity,pouze jste pozměnily barvu a něco jako logo – přesně jako číňani
  2 – PFLP je lokální firmička,jen bouchači investiček v maličké zemičce
  3 – Systém co tento multilevl nabízí pro poradce, je shit – na brokertrustu to může mít kdokoliv a neprojde li vaším ižp výplachem,bude dobrýmm poradcem
  4 – finanční plánování co předvádíte,je katastrofa-prostě mlm produktík,nedotažený do konce a ni ho nikdy pořádně „nenatuníteů protže v PFLP nejsou mozky,jen a jen prodejci a po čase pastýři oveček
  5 – problémy s odevzdáváním smluv a výplatoou provizí máte jako všichni levláci
  6 – možná bys už si měl dát davidovu hvězdu na čelo, ať se ví co jsi doopravdy za zlatokopa
  ..shalom

  Odpovědět

 • PB

  25 července, 2009

  :)) na to skutečně není, co říci dostal jste mě. já vždycky věděl, že jsem hajzlík.

  jen by mě zajímalo, proč jako jediní tlačíme provize na pojistkách dolů a s obratem jako máme my nemáme aspoň 200 % RP a vytváříme levnější produkty a radši neprodáváme standardní shity z nabídky broker trustu a nemáme tak obrat o 200 mil. Kč za rok vyšší. proč je naše marže na hypotékách jen 6 % a zbytek dostávají poradci.

  jednička je samozřejmě blbost – kopírovat něco po OVB a zejména korporát by udělal jen blázen.

  ale jestli jste mě chtěl urazit až do morku kosti, tak se Vám to podařilo. V životě jsem nic nedělal kvůli penězům, ale chápu, že to člověk jako Vy nedokáže pochopit – předpokládám, že budete zlatokop, který zlato nenašel.

  mějte se a klid.

  Odpovědět

 • VV

  25 července, 2009

  Pane Borkovče, tak na takový blábol a výkřik do tmy reagovat, to smekám.

  Odpovědět

 • bokertof elohim Borkovec

  27 července, 2009

  Takové kecy,jak tlačíte provize na INVESTIČKU dolu vám sežere leda idiot – je to pro zvýšení prodeje a PROVIZE pro MULTILEVL co vedete..
  Produkty,které vytváříte? myslíte ty 2 nebo 3 exkl.investička??? to je vše?To je to Jinak? Vytvořte plán,ne jen trapné investičko“ jako zdroj příjmů::
  Korporát od OVB zkopírovaný je,to že místo zasazené kytičky u ižp plakátu dáte stromeček a celý swoosh jen přebarvíte na zeleno není nic jiného než fake,plagiát a A-voan abba Borkovec!!!(nemluvím anio analýze,materiálech,postupech,APS..jsem klient ovbáka,co k vám překabátil a mám před ssebou FSA od OVB a FSA PFLP a 90% je to samé,i to „poradenství“
  V životě nic neděláte kvůli penezům,proto je jen „spotřebovávate“ pro sebe – humanita na nule,jen lži.
  Zlatokop nejsem,zlato,pravé zlato mám ve své rodině..(financí je dost,není třeba je „brát hloupým,kterým bouchnete pojistku..

  Styd´se kým jsi a čemu(komu) sloužíš,tví „předci od Abrahama“ nikdy takhle ve velkém nelhali,nepostavili takový „zlodějský a otrocký MLM systém“ a hlavně své bohatství zasívali do dobré země..

  Odpovědět

 • vy myslite ?

  27 července, 2009

  Nejvetsi bouchac IZP v CR se ozval a ted se bije do plic jak je feer :)) A na cem jste si zalozil karieru v OVB ? na nizkych provizich…dekujeme my vime

  Odpovědět

 • závist

  28 července, 2009

  Tady asi někdo závidí….nebo tomu je jinak?

  Odpovědět

 • VV

  10 srpna, 2009

  Aha….dalsi bouchac..pro vas je vzor…pro mne vsak nikoli 🙂 hodne stesti

  Odpovědět

 • štorkoviny

  13 května, 2011

  asi víme kdo je největší bouchač ižp 😛 spoluautor náborového videa.. to mě podrž!!!

  Odpovědět

 • Hmm

  24 července, 2009

  Mazec tady ta diskuze. Článek je rozhodně dobrý. Více takových. Držím partners pěsti. Makají a zaslouží si to. Do nich draci.

  Odpovědět

 • ovbák jozef

  27 července, 2009

  pekny den …držte palce partners vsak vas vlastní slovenská cestovná agentura to je Paráda!!!!…www.orsr.sk…tak si to pozrite a potom uvažujte kde ste sa dostali..ale inak držím palce všetkým dobrým poradcom

  Odpovědět

 • ach jo

  28 července, 2009

  koukám, že na investujeme je to poslední dobou jeden inteligent vedle druhýho.

  Odpovědět

 • Karel F.

  11 srpna, 2009

  Brzy se dočteme i podobný článek o AWD Česká republika, protože si tyto německé společnosti myslí, že nemusí respektovat smlouvy s finančními konzultanty. Ještě je dobré se podívat na porovnání provizí, kde zjistíme, že AWD a OVB si nechávají 50% z provizí a obchodní služba z této částky nemá žádnou přidanou hodnotu. U Partners jde také 50% do firmy, ale alespoň jsou tyto peníze vidět v marketingu a dokonalejším softwaru.

  Odpovědět

 • Pavel

  11 srpna, 2009

  U Partners je to 20%

  Odpovědět

 • Honza

  11 srpna, 2009

  Co to je za hloupost. Partners si nechává 20 % z provizí a 80 % jde do sítě. Nenechte se opít rohlíkem. Je mi jasné, že Vám pravděpodobně říkali, že Partners nemají provize na IŽP 140 % a levné produkty, ale stejně drahé jako vy a provize je 180 %, ale 40 % si nechávají bokem a až ten zbytek rozdělují a proto jde vidět, jak dělí 50:50. To je samozřejmě hloupost a lež.

  Odpovědět

 • insider

  11 srpna, 2009

  „80 % jde v Partners do sítě“ To je pravda pokud se pojmem síť rozumí Radim Lukeš. Jinak je to lež.

  Odpovědět

 • Honza

  11 srpna, 2009

  80 % jde do celé sítě a všech pozic, tedy samozřejmě včetně zemských ředitelů (Partnerů). Ovšem bez management money (1 % z obratu), příspěvků na klientská centra (5 mil. Kč) a dalších příspěvků.

  Odpovědět

 • Petr Havlík

  8 ledna, 2010

  http://www.youtube.com/watch?v=rBRT0tRSnPk&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=wsdpGbks_V4&feature=related

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  8 ledna, 2010

  Vážně dost slušnej materiál pro psychoanalytika:-)Lidi,nežerte tu práci tolik.

  Odpovědět

 • Petr Havlík

  9 ledna, 2010

  Chtěl jsem pouze, aby pan Borkovec zavzpomínál:-)Dnes jsou podobné videa zase v Partners:-)

  Odpovědět